Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Comunicatii


Index » inginerie » Comunicatii
Proiect la Comunicatii Optice


Proiect la Comunicatii Optice


Universitatea "Politehnica" Timisoara

Facultatea de Electronica si TelecomunicatiiProiect la Comunicatii OpticeTema proiectului


Enunt Sa se proiecteze o linie de transmisie punct cu punct cu urmatorii parametrii:

Viteza de transmisie vT=10m/7Mbps, unde m=pozitia in subgrupa;

Distanta pe care se face transmisia L=lN(km), unde N=partea intreaga(5+36/m), l=500m;Rata erorii admise la transmisie BER=10-9.


Sunt disponibile urmatoarele componente electronice:

LED din GaAlAs cu parametrii: largimea spectrala sl=40nm, lungimea centrala de emisie l0=850nm, puterea Ps=40mW, capacitatea Cd=150k1 pF, pretul 3/k1 $;

LED din InGaAsP cu parametrii: sl=100nm, l0=1.3mm, Ps=40mW, Cd=50k1 pF, pretul 6/k1$ (k1=);


Ambele surse pot fi comandate cu un curent de deschidere Id=60mA, care se obtine la iesirea unei porti 74LS140 si se utilizeaza o schema de tipul:Se pot alege urmatoarele tipuri de FO:

FO multimod cu parametrii: apertura numerica NA=0.05k1, atenuarea aF=4k1 dB/Km, banda/Km B0=400/k1 MhzKm, dispersia materiala Dmat=0.07 ns/nmKm (la 850nm) si Dmat=510-3 ns/nmKm (la 1.3mm). Pretul este 1/k1 $/m;

FO monomod cu parametrii: apertura numerica NA=2k110-3, atenuarea aF=k1 dB, banda/km B0=1.5/k1 GhzKm, dispersia mate-riala Dmat=10-3 (la 850nm) si Dmat=0 (la 1.3mm). Pretul este 5/k1 $/m.


Fotoreceptorul ce este utilizat este o fotodioda in avalansa, si are urmatorii parametrii: responsivitatea R0=0.07k2 A/W, T=300K, Cd=5pF, x=0.5, k2=, pretul =50k2 $.

Se mai cunosc: sarcina electronului q=1.610-19 C, constanta lui Boltzman kb=1.3810-23J/K, constanta lui Planck h=6.62510-34Jsec, gradul de interferenta intersimbol .

Datele personale sunt: m =8, nr.grupei =1, nr.subgrupei 1.


Receptorul se proiecteaza in toate cele 4 cazuri cunoscute cu impedanta ridicata si transimpedanta, folosind tranzistoare bipolare si/sau FET. Proiectarea se face folosind cele 2 tipuri de bilanturi (a timpilor si a puterii), in ambele situatii utilizand codurile de linie NRZ si RZ. Din cele 8 cazuri ce vor rezulta se va alege cel ce are criteriul pret/performanta cel mai bun. Linia de transmisie este formata din tronsoane de FO de lungime l=500m. Aceste tronsoane se sudeaza intre ele, sudurile avand o atenuare de 0.1dB, iar la capatul liniei optice se cupleaza la emitator/receptor prin conectori cu atenuarea de 1dB (pretul/sudura=1$, preturi conectori FO monomod = 10$, FO multimod = 2.5$).


Proiectarea propriuzisa


1.Proiectarea emitatorului


Vom lua pentru k1 si k2 valorile k1=1,2 , k2=5 deoarece pentru aceste valori se obtine cel mai bun raport pret/calitate. Acest lucru se poate observa ruland fisierul Mathcad ProCo.mcd (in care s-au facut calculele) si incercand diverse valori pentru k1 si k2. Deoarece m=8 se vor obtine urmatoarele rezultate:

VT=10m/7=13.895Mbps

N=[5+36/m]=10

Distanta pe care se face transmisia este L=Nl=10500=5km

Durata unui bit Tb, se calculeaza cu relatia:

Timpul maxim de degradare a impulsurilor va fi:

-pentru un cod NRZ dTbit=Tb0.7=50.377ns;

-pentru un cod RZ dTbit=Tb0.35=25.189ns.

Se ia din catalog pentru dioda laser o valoare a tensiunii de deschidere a diodei Ud=2V si V0l=0.4V pentru 74LS140. Rezistentele R si R1, se calculeaza conform relatiilor:

Se alege pentru R valoarea de 42ohmi.

Daca se alege pentru C1 o valoare de C1=68pF, rezulta timpii de crestere ai ansamblului in cele 2 cazuri:

pentru dioda laser GaAlAs: tRLC1=R(C1+CD)=10.42ns;

pentru dioda laser InGaAsP: tRLC2=R(C1+CD)=5.376ns.

Timpii de crestere ai transmitatoarelor se calculeaza cu relatia:

,

si rezulta valorile (pentru tTTL=10ns - extras din catalog):

-pentru dioda GaAlAs: ttx1=14.44ns;

-pentru dioda InGaAsP: ttx2=11.35ns.2.Proiectarea receptorului


Sensibilitatea receptorului este BER = 10-9, si se calculeaza cu relatia:

Din relatie, rezulta Q = 6. Tinand cont ca nr.grupei = nr.subgrupei = 1, rezulta gradul de interferenta intersimbol g = 0.73. Din relatia :

rezulta a=0.453. Calculam valorile pentru I2 si I3, conform relatiilor:

Calculam acum parametrii pentru fiecare din cele patru tipuri de amplificatoare utilizate la receptie:


a)Amplificator cu impedanta ridicata cu tranzistor bipolar

Alegem din catalog tranzistorul BFY90 u urmatorii parametrii:

b=100, Ic=1ma, Uce=5V, Rint=h11e=2.5Kohmi, Vcc = 15V.

Schema acestui amplificator este:

Alegand R1 si R2>> Rint, avem Ra=R1||R2||Rint Rint=2.5K. Alegem R1=25K>>Rint, rezulta R3 = (Vcc-Uce)/Ic=10K.

Din relatiile: , , IR2=IR1+Ib=34 mA,

Rezulta

Se alege R2=422K, C=0.1mF si respectiv Rb=100K >> Ra. Rezistenta de intrare a etajului Ra=Rint=2.5K. Capacitatea de intrare a amplificatorului este data de suma dintre capacitatea de intrare a tranzistorului si capacitatea parazita a montajului. Rezulta pentru capacitatea de intrare a amplificatorului valoarea Ca=10pF.

Energia minima a semnalului de la intrarea receptorului se calculeaza cu relatia:

unde,

unde

Rezulta o valoare (Joule)

Puterea minima a semnalului necesara receptorului(sensibilitatea) este:

sau in dBm:

Banda receptorului este:

Timpul de crestere al receptorului este:b)Amplificator cu impedanta ridicata cu tranzistor cu efect de camp


Alegem un tranzistor FET de tipul BF245, cu urmatorii parametrii:

Vp=-3V, IG=5mA, gm=5mA/V

Schema acestui amplificator este:


Consideram curentul de drena ID=1mA si UGS=-1V. Pentru a nu sunta rezistenta de intrare a tranzistorului, se alege RS=10Mohmi. Rezulta valoarea lui

UDsat=-Vcc +UGS=V

Alegem UDS > UDSsat, pentru ca tranzistorul sa functioneze in zona activa (UDS=3V).

V=Vcc+UGS,

rezulta ca :

Rezistenta de intrare a amplificatorului este Ra>>Rb. Rezulta ca rezistenta echivalenta este data de relatia:

, deci R=Rb.

Alegem Rb=2.5K si C=0.1mF. Capacitatea de intrare a amplifictorului se alege ca si la punctul precedent, Ca=10pF.

Considerand valorile de la punctul a) pentru L si K, tensiuunea de zgomot se calculeaza cu relatia:

Energia minima a semnalului se calculeaza cu aceiasi formula folosita la punctul a) si are valoarea :

(Joule)

Sensibilitatea receptorului este:

sau in dBm:

Banda receptorului este .

Timpul de crestere in acest caz este identic cu cel de la punctul a):


c)Amplificator cu transimpedanta cu tranzistor bipolar

Acest tip de amplificator difera de cel de la punctul a) prin faptul ca apare in plus rezistenta Rf. Valoarea acestei rezistente se alege la 2.5Mohmi.

Schema acestui amplificator este:

Considerand aceleasi valori pentru K si L, tensiunea de zgomot se calculeaza cu relatia:

Rezulta pentru WTZTB=2.66E+7. Utilizand formula de calcul de la punctul a), rezulta bON min=1.049E-15

Sensibilitatea receptorului este :

sau in dBm: Pr[dBm]=-48,363dBm

Banda receptorului este:

BTZTB=BHZTB A, unde .

Rezulta BTZTB = 4Ghz.

Timpul de crestere al receptorului este:


d)Amplificator cu transimpedanta cu tranzistor cu efect de camp

Similar cu punctul c), se conecteaza o rezistenta Rf si in cazul amplificatorului cu FET de la punctul b).

Schema acestui amplificator este:

Alegand aceiasi valoare pentru Rf=2.5Mohmi si considerind valorile pentru K si L cele calculate la punctul a), tensiunea de zgomot se calculeaza cu relatia:

Rezulta pentru tensiunea de zgomot valoarea: WTZFET=3.268E+7. Pentru bONmin utilizand formula de la punctul a), rezulta: bONmin=1.086E-15.

Sensibilitatea receptorului este:

sau in dBm: Pr[dBm]=-48.214dBm.

Banda receptorului este:

BTZFET=ABHZFET, unde A=gmRD

Din calcule rezulta: BTZFET=525Mhz. Timpul de crestere al receptorului este:3.Bilantul timpilor de crestere


Calculam timpul de crestere datorat dispersiei materiale pentru cele doua tipuri de FO si respectiv cele doua tipuri de diode laser:

a)FO multimod si LED GaAlAs : tmat=slDmatL=14ns;

b)FO multimod si LED InGaAsP: tmat=slDmatL=1ns;

c)FO monomod si LED GaAlAs: tmat=slDmatL=0.5ns;

d)FO monomod si LED InGaAsP: tmat=slDmatL=0ns.

Calculam timpul de crestere datorat dispersiei modale pentru cele doua tipuri de FO, utilizand relatia:

Pentru q se alege valoarea de 0.5. Se obtin valorile:

a)pentru fibra monomod: tmod=787.1ps

b)pentru fibra multimod: : tmod=2.952ns


In continuare, se vor calcula timpii de crestere a sistemului pentru fiecare combinatie posibila de dioda laser-fibra-receptor, utilizand relatia:

Efectuand calculele, rezulta urmatorii timpi de crestere ai sistemului:

a) FO multimod si pentru LED GaAlAs:

receptor de tip HZTB: tsist=40.47ns

receptor de tip HZFET: tsist=40.47ns

-receptor de tip TZTB: tsist=20.33ns

-receptor de tip TZFET: tsist=20.34ns

b) FO multimod si pentru LED InGaAsP:

- receptor de tip HZTB: tsist=36.93ns

-receptor de tip HZFET: tsist=36.93ns

-receptor de tip TZTB: tsist=11.77ns

-receptor de tip TZFET: tsist=11.79ns

c) FO monomod si pentru LED GaAlAs:

- receptor de tip HZTB: tsist=37.87ns

-receptor de tip HZFET: tsist=37.87ns

-receptor de tip TZTB: tsist=14.47ns

-receptor de tip TZFET: tsist=14.48ns

d) FO monomod si pentru LED InGaAsP:

- receptor de tip HZTB: tsist=36.8ns

-receptor de tip HZFET: tsist=36.8ns

-receptor de tip TZTB: tsist=11.38ns

-receptor de tip TZFET: tsist=11.4ns

Deoarece timpii de crestere ai sistemului sunt mai mici decit dTbit (ns pentru NRZ si ns pentru RZ)doar pentru amplificatoarele cu transimpedanta, rezulta ca doar acestea sunt utilizabile in practica.


4.Bilantul puterilor


Puterea optica cuplata in fibra, tinand cont ca puterea sursei este Ps, este data de relatia:

Ps'=Ps(NA)2,

unde NA reprezinta apertura numerica a fibrei. Rezulta astfel:

a) pentru FO multimod: Ps'=14.4mW, sau in dBm:

Ps'=10log(Ps'/1mW)=-8.416dBm;

b) pentru FO monomod: Ps'=23.04mW, sau in dBm:

Ps'=-16.375dBm.

Puterea minima necesara la intrarea receptorului este data de relatia:

PRmin= Ps'-PT,

unde PT reprezinta puterea optica pierduta pe lantul de transmisie si care se calculeaza cu relatia:

PT=mlc+nls+aFL+arez,

Unde: m - numarul de cuplari;

lc - atenuarea de cuplare;

n - numarul de suduri;

ls - atenuarea de sudare;

aF - atenuarea fibrei;

arez - atenuare de rezerva = 6dB+Dp, unde Dp = 3 - puterea de penalizare

Rezulta pentru cele doua tipuri de FO, urmatoarele puteri minime la receptor:

a) FO multimod: PRmin=-44.316dBm;

b) FO monomod: PRmin=-34.275dBm.

Tinand cont de faptul ca sensibilitatile receptoarelor sunt in domeniul [-,-]dBm, rezulta ca FO multimod se poate utiliza deoarece PRmin >sensibilitatea receptoarelor. Rezulta deci ca se va utiliza numai FO multimod.


5.Concluzii


Se impune realizarea sistemului de transmisie cu costuri cat mai mici.

Deoarece LED-ul din GaAlAs este mai ieftin decat cel de InGaAsP iar celelalte componente electronice sunt neschimbate se va folosi la emitator LED-ul din GaAlAs. Astfel pretul emitatorului este 5.5$.

La receptoare cel mai scump element este fotodetectorul care are pretul de 50k2 = 250$. Restul circuitelor si cablajul imprimat au un cost de 6.5$.

Alte costuri sunt:

FO multimod , cu pretul de 0.833$/m 5Km=4167$;

Doua conectoare pentru cuplarea emitatorului si a receptorului, cu pretul de 5$;

9 de suduri intre tronsoanele de FO, cu pretul de 9$.

Rezulta un pret total al sistemului de transmisie de 4443$.


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate