Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Psihologie


Index » educatie » Psihologie
Psihopedagogie speciala


Psihopedagogie speciala


Psihopedagogie speciala

Observatie 

Temele marcate cu asterix (*) nu sunt cerute la definitivat.

Candidatii pentru obtinerea examenului de definitivare si gradul II pot opta pentru domeniul de specializare specific unitatii de invatamant in care isi desfasoara activitatea. Astfel:cadrele didactice din unitatile scolare pentru deficienti de intelect sustin examenele (pentru definitivare si gradul didactic II) din tematica generala si tematica specifica Psihopedagogiei speciale a deficientilor de intelect (respectiv II.1.);

cadrele didactice din unitatile scolare pentru deficienti de auz sustin examenele (pentru definitivare si gradul didactic II) din tematica generala si tematica specifica Psihopedagogiei speciale a deficientilor de auz (respective II.2.);

cadrele didactice din unitatile scolare pentru deficientii de vedere sustin examenele (pentru definitivare si gradul didactic II) din tematica generala si tematica specifica Psihopedagogiei speciale a deficientilor de vedere (respective II.3.);

cadrele didactice care isi desfasoara activitatea pe post de logoped sustin examenele (pentru definitivare si gradul didactic II) din tematica generala si tematica specifica Logopediei (respective II.4.);

cadrele didactice care indeplinesc functia de logoped intr-o unitate de invatamant special pot opta (pentru definitivare si gradul didactic II) intre domeniul Logopediei si al Psihopedagogiei deficientei specifice unitatii respective (vor sustine examenul din tematica generala si din tematica pentru care a optat);

cadrele didactice itinerante/sprijin vor sustine examenele (pentru definitivare si gradul didactic II) in functie de specificul dizabilitatii majoritatii numarului de elevi pentru care asigura asistenta educationala (vor sustine examenul din tematica generala si din tematica pentru care a optat);

cadrele didactice din invatamantul de masa de la clasele integratoare pot sustine examenele (pentru definitivare si gradul didactic II) in functie de tipul dizabilitatii elevilor integrati (vor sustine examenul din tematica generala si din tematica pentru care a optat);

cadrele didactice care functioneaza la grupele/clasele cu elevi cu deficiente associate/multiple vor sustine examenele (pentru definitivare si gradul didactic II) la tematica generala si la una din tematicile specifice unei categorii de dizabilitati.

Competente teoretice generale - cunostinte referitoare la:

o       continutul, componenele si ramurile psihopedagogiei speciale;

o       delimitari conceptuale: defect, deficienta, incapacitate, handicap, compensare, terapie, recuperare etc.;

o       etiologia principalelor categorii de deficiente/dizabilitati (mintale/de intelect, vizuale, auditive, motorii/neuromotorii) si a tulburarilor de limbaj;

o       tipologia deficientelor;

o       particularitatile proceselor psihice ale persoanelor cu diferite tipuri de deficienta/dizabilitate (procese senzorio-perceptive, reprezentari, atentie, memorie, gandire, limbaj, afective etc.);

o       teorii ale invatarii cu aplicabilitate la diferite categorii de elevi cu deficiente/dizabilitati;

o       practici moderne in psihopedagogia speciala : educatia timpurie, educatie integrata/incluziva, programe de interventie personalizata, echipa interdisciplinara etc.);

Competente metodologice generale vizand:

o       principiile didacticii in educatia speciala;

o       evaluarea complexa a principalelor categorii de persoane cu deficiente/dizabilitati pentru stabilirea diagnosticului;

o       elaborarea programelor personalizate : recuperatorii, compensatorii, educative;

o       modalitati de implicare in elaborarea planului de servicii personalizat, consilierea familiilor etc.

o       adaptarea curriculara (selectarea si diferentierea continuturilor, metodelor, procedeelor si mijloacelor didactice);

o       strategiile de predare-invatare activizante (de exemplu, invatarea mediata, invatarea prin cooperare, invatarea interactiva etc.);

o       evaluarea predictiva, formativa si sumativa;

o       orientarea scolara si profesionala a persoanelor cu dizabilitati (principii, forme si metode de realizare).

I. TEMATICA GENERALA:

I.1. Stadiul actual si tendintele privind interventia, educatia si asistenta persoanelor cu cerinte speciale

a.       Obiectul, scopul si sarcinile psihopedagogiei speciale. Continutul si structura psihopedagogiei speciale. Statutul interdisciplinar, relatiile cu psihologia, pedagogia si alte stiinte. Problematica terminologiei in literatura de specialitate.

b.      Experienta nationala si internationala cu privire noile practici in reabilitarea si educatia persoanelor/elevilor cu dizabilitati.

c.       Finalitatile si cadrul conceptual al asistentei psihopedagogice si educatiei speciale.

d.      Specificul relatiei si interactiunii intre ereditate - mediu - educatie la persoanele cu dizabilitati. Raportul invatare-dezvoltare-compensare la persoanele cu dizabilitati.*

e.       Noile tehnologii informatice si educatia speciala. Orientari actuale in tehnologia IT pentru persoanele cu dizabilitati. Invatarea asistata de calculator la elevii cu dizabilitati

f.        Aspecte privind calitatea vietii si serviciilor pentru copiii/persoanele cu cerinte speciale.*

I.2. Evaluarea si expertiza elevilor cu cerinte speciale. Metode si mijloace de evaluare/investigatie utilizate in psihopedagogia speciala.

a.         Evaluarea elevilor cu cerinte speciale - proces continuu si complex.

b.         Evaluarea in contextul interventiei educational-recuperatorii a copiilor cu cerinte speciale.*

c.         Metode si mijloace de investigatie psihologica si psihopedagogica a elevilor cu cerinte speciale.

d.         Fisa psihopedagogica si modalitati de valorificare a acesteia in cunoasterea elevilor cu cerinte speciale; criteriile care trebuie sa stea la baza caracterizarii psihopedagogice a elevilor cu dizabilitati; importanta si relevanta diagnosticului diferential in activitatile educativ-recuperatorii cu elevii care prezinta diferite tipuri de dizabilitati.

I.3. Organizarea proceselor corectiv-compensatorii si instructiv-educative la elevii cu cerinte educative speciale.

a.         Aplicarea teoriilor invatarii in activitatile corectiv-compensatorii si instructiv-educative la elevii cu dizabilitati;

b.         Particularitati ale proceselor psihice si invatarea de tip scolar la elevii cu dizabilitati.

c.         Aplicatii ale terapiilor ocupationale in educatia speciala.

d.         Algoritmul elaborarii Planului de servicii personalizat (PSP) si a Programului de interventie personalizat (PIP);

e.         Evaluarea educationala a elevilor cu cerinte educative speciale; rolul si relevanta practica a evaluarii educationale, strategii si metode de evaluare si autoevaluare.

f.           Managementul clasei/grupei in activitatile cu elevii cu cerinte educationale.*

I.4. Integrarea copiilor cu cerinte educative speciale in scoala de masa/obisnuita.

a.         Conceptele de integrare, incluziune, diferentiere. Modalitati si forme ale integrarii existente in scoala romaneasca. Avantaje si limite ale integrarii scolare.

b.         Evaluarea complexa a copiilor cu cerinte educative speciale; diagnosticul psihopedagogic-rol si importanta in decizia de integrare scolara a copiilor cu dizabilitati.

c.         Modalitati de facilitare a integrarii copiilor cu deficiente in scoala publica prin: depistare si interventie timpurie, educatie prescolara, debut scolar in scoala publica, trasee educationale compatibile cu tipul si gradul de deficienta.

d.         Scoala incluziva: caracteristici si obiective. Aspecte privind managementul scolii incluzive.

e.         Forme de organizare si proiectare didactica in conditiile educatiei integrate. Aspecte privind adaptarea si individualizarea curriculum-ului scolar pentru elevii cu cerinte educative speciali integrati. (programa adaptata si proiectarea diferentiata a activitatilor didactice, corective si recuperatorii).*

f.           Aspecte specifice ale relatiilor interpersonale in clasele/scolile incluzive.*

I.5. Copilul/persoana cu cerinte speciale, familia si integrarea profesionala

a.         Copilul cu cerinte speciale si familia. Consilierea familiei si a apartinatorilor.

b.         Consilierea si orientarea elevilor cu cerinte educative speciale.*

c.         Integrarea profesionala a persoanelor cu dizabilitati; repere calitative

Bibliografie orientativa:

  1. Ainscow, M. (1994), Special Needs in the Classroom; A Teacher Education Guide, J. Kingsley Publichers, UNESCO.
  2. Cretu, Verginia, (2006), Incluziunea sociala si scolara persoanelor cu handicap, Bucuresti, Ed. Printech.

Ghergut, A. (2005), Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si examene de obtinere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iasi.

Ghergut, A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale. Strategii diferentiate si incluzive in educatie, Editura Polirom, Iasi.

Ghergut, A.; Neamtu C. (2000), Psihopedagogie speciala, Editura Polirom Iasi.

  1. Musu, I., Taflan, A. (1997). Terapia educationala integrata, Ed. Pro Humanitate, Bucuresti.
  2. Popovici, D.V (1999). Elemente de psihopedagogia integrarii, Editura Pro Humanitate, Bucuresti.
  3. Popovici, D.V., (2007), Orientari teoretice si practice in educatia integrata , Ed. Universitatii Aurel Vlaicu din Arad.

Preda, V. (coord., 2000), Orientari teoretico-praxiologice in psihopedagogia speciala, Editura PUC, Cluj-Napoca.

Paunescu C., Musu I.; Psihologia speciala integrata. Handicapul mintal, Handicapul intelectual, Bucuresti, Ed. Pro-Humanitate, 1997.

Radu Gh. si colab. (1999), Introducere in psihopedagogia scolarilor cu handicap, Bucuresti, Editura Pro-Humanitate.

Ungureanu D. (1998), Copii cu dificultati de invatare, EDP, Bucuresti .

Ungureanu, D. (2000), Educatia integrata si scoala inclusiva, Editura de Vest, Timisoara.

Verza, E. (coord., 1997), Metodologii contemporane in domeniul defectologiei si logopediei, Tipografia Universitatii din Bucuresti.

Verza, E., (1998), Psihopedagogie speciala, Bucuresti, Editura Didatica si Pedagogica.

Verza, E., (2003), Tratat de logopedie, Bucuresti, Editura Fundatiei Humanitas.

Verza, E.F., (2002), Introducere in psihopedagogia speciala si asistenta sociala, Bucuresti, Ed. Fundatiei Humanitas.

  1. Vrasmas, T., Daunt, P., E., Musu, I. (1996), Integrarea in comunitate a copiilor cu cerinte educative speciale, Editura Alternative, Bucuresti.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate