Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Literatura


Index » educatie » Literatura
» PROIECTUL UNITATII DE INVATARE STRUCTURI NARATIVE Clasa: a VII-a - Iapa lui Voda de Mihail Sadoveanu


PROIECTUL UNITATII DE INVATARE STRUCTURI NARATIVE Clasa: a VII-a - Iapa lui Voda de Mihail Sadoveanu


PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

STRUCTURI NARATIVE

Tema: Structuri narative

Clasa: a VII-a

Timp alocat: 15 ore

ContinuturiText suport: Iapa lui Voda de Mihail Sadoveanu

Concepte operationale: autor, cititor, opera epica, narator, actiune (timp, spatiu), personaj literar, momentele subiectului,

planuri narative, naratiune, insertie, inlantuire, alternanta, comentarea unui text literar.

Limba si comunicare: verbul, verbe predicative si verbe nepredicative (auxiliare, copulative), modurile personale si nepersonale,

timpurile verbale, conjugarea verbului,sufix flexionar, desinenta, diateza verbului, diateza activa, diateza

pasiva, diateza reflexiva, verbele active-pronominale, verbele personale si verbele nepersonale, locutiunea

verbala.

Obiective specifice

.sa recunoasca pro­cedeele de expresi­vi­tate in textul epic;

.sa citeasca o varietate de texte li­terare sau non­li­te­rare, demonstrand intele­gerea sensului acestora;

.sa sesizeze abaterile de la normele limbii literare in­tr-un mesaj ascultat;

.sa valorifice categoriile semantice invatate, in con­texte diferite;

.sa respecte normele morfosin­tactice in propozitii si in fraze;

.sa utilizeze corect si nu­antat neo­logismele, ca­te­go­­riile semantice invatate;

.sa foloseasca diferite mo­dalitati pen­tru realizarea expresivitatii textului;

.sa-si exprime, in scris, o­pi­nii si ati­tudini.

Metode / strategii didactice: conversatia, lectura expresiva si selectiva, analiza literara, exercitiul, explicatia, metoda ciorchinelui etc.

Evaluare: observarea sistematica a elevilor, chestionare orala cu aprecieri prin calificative si prin note, tema pentru acasa cu verificare prin sondaj, testul.

Nr. crt.

Detalieri de continut

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Iapa lui Voda de Mihail Sadoveanu - descifrarea textului

.scurta discutie despre autor

.exercitii de lectura constienta si expresiva a textului literar

.exercitii de vocabular, premergatoare intelegerii textului (recunoasterea unor procedee de formare a cuvintelor, identificarea arhaismelor, regionalismelor, gasirea unor sinonime potrivite in context, identificarea campurilor lexicale semnificative)

.explicarea titlului povestirii

.identificarea    planurilor narative

Activitate individuala

Volumul Hanu Ancutei

Manualul

Observarea sistematica a elevilor

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative

Tema pt acasa

Iapa lui Voda de Mihail Sadoveanu - lectura aprofundata a textului

.reactualizarea, cu ajutorul textului, a notiunilor autor, cititor, narator

.exercitii de identificare a marcilor naratorului/naratorilor; discutii despre rolul acestora

.exercitii de recunoastere a naratorilor din textul dat

.exercitii de identificare a sensurilor unor cuvinte si clarificarea lor in context

.exercitii de analiza si explicare a planurilor narative/planurilor temporale; primul plan al naratiunii

.explicarea termenului insertie

.exercitii de identificare a unor elemente ce compun lumea textului/ atmosfera de epoca

Activitate individuala

-argumentare cu idei si citate din text

Schema

Observarea sistematica a elevilor

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative

Tema pt acasa

Iapa lui Voda de Mihail Sadoveanu - lectura aprofundata a textului

. exercitii de identificare al celui de-al doilea plan narativ; selectarea enuntului prin care comisul Ionita isi incepe istorisirea

. exercitii de selectare a unor elemente care asigura legatura intre cele doua pasaje ale textului

. exercitii de identificare a etapelor naratiunii

.Explicarea si aplicarea termenilor: povestire in rama, inlantuire, alternanta

Activitate individuala

-argumentare cu idei si citate din text

Schema

Observarea sistematica a elevilor

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative

Tema pt acasa

Iapa lui Voda de Mihail Sadoveanu - interpretarea textului

.stabilirea temei textului si identificarea universului fabulos;

.explicarea rolului hanului in povestirea data si in volumul din care face parte

.exercitii de identificare a elementelor care realizeaza oralitatea si umorul textului

.exprimarea impresiilor provocate de text

.exercitii de interpretare a unor fraze semnificative

.exprimarea opiniei in legatura cu rolul naratorilor in textul dat

Activitate individuala

-argumentare cu idei si citate

Observarea sistematica a elevilor

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative

Tema pt acasa

Verbul - clasificare

.reactualizarea cunostintelor despre verb; definire, clasificare; verbe predicative/ verbe nepredicative

.reactualizarea cunostintelor despre verbele auxiliare si verbele predicative

.exercitii de identificare a verbelor ( auxiliare, predicative) in diverse texte

.exercitii de alcatuire a unor enunturi dupa cerinte date

Activitate individuala

Activitate pe grupeObservarea sistematica a elevilor

Tema pt acasa

Modurile personale. Timpurile verbale

.reactualizarea cunostintelor despre modurile si timpurile verbale

.exercitii de identificare a modurilor si timpurilor verbale

.exercitii de identificare a conjugarilor

.exercitii de identificare a sufixelor temporale si a desinentelor

Activitate individuala

Schema

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative si prin note

Tema pt acasa

Modurile nepersonale. Functii sintactice

.reactualizarea cunostintelor despre modurile nepersonale ale verbului

.exercitii de identificare modurilor nepersonale

.exercitii de alcatuire a unor enunturi dupa cerinte date

Activitate individuala si pe grupe

Observarea sistematica a elevilor

Tema pt acasa

Diatezele (doua ore)

.prezentarea si explicarea notiunii de diateza; tipuri de diateza

.exercitii de identificare a diatezelor

.diateza activa - prezentare, exemple, modalitati de recunoastere si verificare

.diateza pasiva - prezentare, exemple, modalitati de recunoastere si verificare

.diateza reflexiva - prezentare, exemple, modalitati de recunoastere si verificare

.exercitii de alcatuire a unor enunturi dupa cerinte date

.exercitii de analiza gramaticala

Activitate individuala si pe grupe

Observarea sistematica a elevilor

Tema pt acasa

Verbele active-pronominale

.prezentarea si explicarea notiunii de verbe active pronominale; valori ale verbelor active pronominale

.exercitii de identificare a verbelor active pronominale

.exercitii de alcatuire a unor enunturi dupa cerinte date

.exercitii de analiza gramaticala

Activitate individuala si pe grupe

Fisa de lucru

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative

Tema pt acasa

Verbele personale si verbele impersonale

.prezentarea si explicarea notiunilor verbe personale, verbe nepersonale

.exercitii de identificare a verbelor personale si nepersonale

. exercitii de alcatuire a unor enunturi dupa cerinte date

.exercitii de analiza gramaticala

Activitate individuala

Chestionare orala

Observarea sistematica a elevilor

Locutiunea verbala

.reactualizarea cunostintelor despre locutiuni; explicarea notiunii locutiune verbala

. exercitii de identificare a locutiunilor verbale

.exercitii de identificare a functiilor sintactice ale locutiunilor verbale

.exercitii de analiza gramaticala

Activitate individuala si pe grupe

Observarea sistematica a elevilor

Tema pt acasa

Comentarea unor secvente ale textului literar

(doua ore)

. reactualizarea cunostintelor despre textul literar

.exercitii de alegere si explicare a unor titluri

.fixarea unor etape pentru analiza si comentarea unui text/fragment de text literar

. exercitii de explicare a unor figuri de stil si procedee de realizare a expresivitatii

Activitate individuala si pe grupe

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative si prin note

Tema pt acasa

TestPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate