Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Istorie


Index » educatie » Istorie
» ETAPELE EXTINDERII EUROPENE Dupa incheierea razboiului rece


ETAPELE EXTINDERII EUROPENE Dupa incheierea razboiului rece
ETAPELE EXTINDERII EUROPENE

Dupa incheierea razboiului rece,problema fundamentala a Europei a fost recuperarea geopolitica a tarilor din estul continentului si definirea unui sistem propriu de dezvoltare economico-sociala.Constructia europeana este prima regiune economica a lumii in cadrul careia un grup de state nationale au decis sa-si reuneasca sectoare intregi ale suveranitatii lor si sa evolueze intr-un sistem democratic si sa renunte partial la frontiere.
Totul a inceput in data de 9 mai 1950,cand ministrul de externe al Frantei,

Robert Schuman,a propus Frantei,Germaniei si celorlalte tari europene sa-si puna in comun

productiile de carbune si otel,care stau la baza productiei de armament.Aceasta propunere

a dus la infiintarea in 1951 a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului prin semna- area Tratatului de la Paris.Dupa secole in care Europa fusese teatrul unor razboaie devasta-

toare,se puneau bazele unei integrari prin care sa se asigure pacea si prosperitatea Europei.

Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO) cuprindea sase tari:Franta,R.F. Germania, Belgia, Italia, Olanda si Luxemburg.Prin acest tratat de constituire a CECO s-a

prevazut libera circulatie a produselor ce au facut obiectul acordului,mentinerea unor pre-turi mari la produsele exportate,reglementarea preturilor pe piata celor sase state,interzicerea tuturor discriminarilor in privinta pretului practicat intre tarile membre.

Tratatul se semneaza in anul 1957,la Roma,de catre reprezentantii celor sase

tari membre CECO,constituindu-se Comunitatea Economica Europeana(CEE).Obiectivele

avute in vedere in acest tratat urmareau crearea unei uniuni industrial-vamala prin elimina-

rea taxelor vamale intracomunitare,realizarea de zone de liber schimb,asigurarea unui tarif

vamal comun,promovarea unor politici comune in domeniul agricol,comercial si concuren-

tial.

Prin Tratatul de la Roma ia nastere si Comunitatea Europeana a Energiei A-

tomice(CEEA).Acest tratat a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958.

Cele trei comunitati CECO,CEE si EURATOM au ajuns cu timpul tot mai de

nedeosebit.Tratatul de fuziune din 1965 a dat tuturor o comisie si un consiliu comun.Pe de

alta parte Uniunea Europeana a inregistrat o considerabila expansiune de membri odata cu

intrarea Regatului Unit,Irlandei si Danemarcei in 1973,tari incluse in extinderea spre Nord-

Vest.Sylvia Kahn scrie ca extinderea inchide aceasta asociatie a statelor „care au fost leaga-

nul lansarii economice a Europei,al emanciparii politicului in raport cu sfera religioasa si cu Biserica,precum si al democratiei moderne…Acest prim ansamblu largit este deci,cel

al Europei intens populate si al centrelor de decizie,inconjurata de periferiile si mai rurale,

mai putin dezvoltare si coagulate de statele coercitive care s-au inzestrat,in cursul procesu-

lui lor istoric de constructie,cu stindardul natiunii:Irlanda si Scotia,Normandia,Britania,su-

dul francez si italian”.

Dupa patru valuri de aderari:in anul 1973 am observat cum Danemarca,

Irlanda si Marea Britanie s-au alaturat CEE,urmeazaca in 1981 Grecia sa faca parte din

aceasta comunitate,in 1986 se alatura Spania si Portugalia,Comunitatea Economica Euro-

peana devine Europa „celor 12”.Ratiunile aderarii acestor tari au fost de natura geopolitica

cat si de atasare la valorile democratice ale statului de drept dupa o mare perioada de domi-

natie a unor dictaturi militare.Procesul de aderare continua.In anii 1990,dupa caderea”zidu-

lui Berlinului”are loc reunificarea Germaniei si asimilarea acesteia in structurile europene,

dezintegrarea sistemului socialist,aparitia noi situatii geopolitice pe continentul european,

reasezarile si reorientarile geostrategice care au urmat razboiului rece.Urmeaza ca in anii

urmatori sa adere la Uniunea Europeana si tari cu o economie dezvoltata si cu democratie

consolidata.Astfel in 1994,Austria,Finlanda si Suedia sa se alature Comunitatii Economice

Europene.Uniunea Europeana are acum 15 State Membre si sa se pregateasca pentru o alta extindere,catre Europa Centrala si de Est.De amintit aici ca in urma referendumului orga-nizat de Norvegia,acesta se finalizeaza negativ pentru aceasta tara.Norvegia si Elvetia nu fac parte din Comunitatea Europeana.

Un moment deosebit in evolutia Uniunii Europene trebuie precizat ca au

loc cateva momente de referinta importante.Astfel in 1985 a avut loc Actul Unic European

prin care s-a hotarat fuziunea intre Comunitatea Economica Europeana,Comunitatea Euro-peana a Carbunelui si Otelului si Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica.Prin

semnarea Actului Unic European s-a mai hotarat crearea Pietei Unice,iar in urma Tratatului

de la Maastricht in anul 1992,Comunitatea Europeana devine Uniunea Europeana.Uniunea

Europeana devine piata cea mai unificata din lume,cu efecte benefice asupra performante-lor pietelor integrate si a sistemului de adoptare a deciziilor.

Odata cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Maastricht(noiembrie 1993)

noua denumire a Comunitatii Economice Europene,Uniunea Europeana este motivata de orientarea ei spre integrarea domeniilor politic si social.

Tratatul de la Maastricht are in vedere crearea unui spatiu fara frontiere,

prin accentuarea coeziunii economice si sociale si crearea unei uniuni economice si mone-tare care sa dispuna de o moneda unica.

Uniunea Europeana se sprijina pe trei piloni:dimensiunea economica a

Integrarii(piata unica si uniunea economica-monetara),dimensiunea sociala(politica de se-curitate sociala si externa comune) si dimensiunea politica(actiuni comune in domeniile

Justitiei si al politicii interne-imigratie,vize,azil,etc.).

Consecintele economice ale realizarii pietei unice sunt apreciate de ana-listi prin efectele ei directe si indirecte,care reprezinta tot atatea pierderi daca nu s-ar reali-za.Vor apare astfel beneficii directe rezultate din inlaturarea barierelor vamale,beneficii

Indirecte prin integrarea completa a pietei (efecte de scara,ale adancirii concurentei etc) si

efecte generale asupra bunastarii(cresterea ocuparii,diminuarii de preturi).

Europei celor 15 state ii urmeaza extinderea din anii 2000 cu inca 12 tari

din Europa Centrala si de Est,respectiv,doua state din Marea Mediterana.La Forumul de la

Copenhaga din 2002 s-a hotarat primirea a 10 state in Uniunea Europeana:8 est-europene-

Estonia,Lituania,Letonia,Polonia,Cehia,Slovacia,Ungaria,Slovenia si 2 state mediterane-ene:Cipru si Malta.Tot atunci s-a stabilit si aderarea Romaniei si Bulgariei.Aceasta extin-dere fara precedent a suscitat si suscita inca o larga dezbatere cu privire la problema fron-tierelor Europei si aceea a identitatii sale.In 2004 au aderat 10 state,iar in 2007 Romania

si Bulgaria.

In anul 1997 a avut loc Tratatul de la Amsterdam unde s-au adoptat ma-suri pentru circulatia libera a persoanelor si dezvoltarea de politici externe,iar in anul 2000

a avut loc Tratatul de la Nisa in care s-a adoptat noua structura in stitutionala a Uniunii Eu-ropene.Aceste tratate au revizuit o parte din competenta Uniunii referitoare la politica ex-terna si de securitate comuna,cooperarea judiciara in materie penala si problema fortei de

munca.

Actiunile in perspectiva ale Uniunii Europene vizeaza doua planuri:pe de

o parte realizarea prevederilor Tratatului de la Maastricht,iar pe de alta parte,extinderea

Uniunii spre est.Organizatia care se ocupa cu realizarea obiectivelor Tratatului de la Maas-

Tricht este Uniunea Monetara si Economica (UME)care are doua componente:cresterea functionalitatii pietei unice,infaptuirea unitatii monetare,trecerea la moneda unica-EURO-

In statele in care s-au indeplinit criteriile de intrare in Uniune(rata inflatiei,deficitul buge-tar,rata dobanzii,datoria publica)moneda unica europeana a intrat in vigoare de la 1 ianuarie

Extinderea spre estul Europei reprezinta una din directiile importante ale

evolutiei Uniunii Europene.

Pentru a veni in ajutorul statelor din centrul Europei a fost conceput si pusin aplicare Programul PHARE(Asociatia pentru Reconstructie economica).Accesul la acest

program,limitat initial la Polonia si Ungaria,s-a extins ulterior si pentru alte tari intre care si

Romania.

Interesul pentru exinderea relatiilor catre est este reciproc.Pentru UE el

este motivat de importanta economica si politica a zonei:marile nevoi de modernizare a capacitatilor de productie ti a tehnologiilor,cererea de consum dinamica,atractivitatea piete-lor pentru producatori si investitorii dinUniune,resursele naturale si de forta de munca de care dispun aceste tari.

Uniunea celor 15 tari constituie o mare putere economica a lumii,este cea

mai mare piata a lumii industrializate.

Extinderea spre est a Uniunii Europene implica cheltuieli de ajustare,cele

mai ridicate costuri de integrare solicitand Polonia si Romania.

Constiuirea Uniunii Monetare Europene prevazuta prin Tratatul de la Maastricht si instituirea monedei unice”euro” au fost concepute ca motor pentru integrarea

politica a Europei Occidentale si pentru asigurarea unei cresteri accentuate a economiei.In

1998 a fost Banca Centrala Europeana.Moneda euro a fost introdusa pe piata ,cum am mai

spus la inceputul lui 2002,in 12 dintre cele 15 tari ale UE.Marea Britanie,Suedia si Dane-

marca sunt tari ce nu au aderat la moneda euro din motive politice interne.

Odata cu adoptarea monedei euro a avut loc o reconfigurare a mediului

financiar international,ale carei conotatii geopolitice sunt usor de intuit:Uniunea Europeana

a devenit un creditor mondial.Dolarul american a pierdut din suprematie pe piata finan-ciara.Germania s-a afirmat ca „locomotiva economica”a Uniunii Europene.Procesul inte-grarii europene este ireversibil,inclusiv pentru tarile din estul continentului.

Momentul de rascruce al constructiei europene l-a constituit admiterea

tarilor din Centrul si Estul Europei.Ramase fara protectie economica si fara siguranta pri-

vind problema securitatii,in urma dezintegrarii sistemului socialist,pentru aceste tari s-a

pus problema conditiilor politice si economice de pregatire pentru aderarea la Uniunea E-

uropeana.Pornind de la nivelul precar al indicatorilor ce marcheaza situatia economico-

sociala a tarilor din zona(PIB pe locuitor,ponderea agriculturii in populatia activa si in PIB,

deficitele bugetare si ale balantei de plati,etc.),Uniunea Europeana a elaborat o strategie (a-

doptata de Consiliul European)de pregatire a tarilor asociate pentru a accede la statutul de

membru deplin,care prevede si masuri de sprijinire ca tarile candidate la aderare sa-si per-

fectioneze infrastructura,transporturile,sistemul energetic,cercetarea stiintifica si protectia

mediului,sa realizeze armonizarea legislatiei si a politicilor de securitate interna.Perioada

de preaderare este pentru tarile asociate o perioada consacrata infaptuirii unor reforme de

anvergura in domeniul pietelor,al politicii monetare,de preturi,de comert exterior si al re-

nuntarii la toate vestigiile politicii de comanda:subventii,sustinerea de agenti neperformanti

etc.Ele trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor privitoare la:garantarea stabilitatii in-stitutiilor si a democratiei,existenta unei economii de piata functionale,capacitatea de a re-zista concurentei din interiorul UE,indeplinirea obligatiilor rezultand din calitatea de mem-bru al Uniunii Europene.

Pe langa dificultatile parcurse de aceste tari in etapa de preaderare,proce-sul de extindere a avut si are importante semnificatii geopolotice si geostrategice.

Extinderea Uniunii Europene spre estul continentului presupune cresterea

considerabila a ponderii Uniunii Europene,atat din punctul de vedere al fortei de munca si al marimii pietei interne,cat si al pozitionarii sale fata de celelalte tari in ce priveste politica

si economia lumii.Sprijinirea tarilor admise recent si pentru a-si moderniza aparatul de pro-

ductie si pentru a-si consolida performantele economice;extinderea pietei interne a Uniuniisi mai buna valorificare a fortei de munca;includerea in spatiul european a unor teritorii de

importanta strategica cum ar fi Polonia,Romania,Bulgaria si Turcia daca va fi primita in U-niunea Europeana.

Totodata extinderea catre est prilejuieste unificarea „celor doua Europe”,

cea care s-a dezvoltat pe linia democratiei si a economiei de piata si cea a carei evolutie in

aceasta directie a fost intrerupta aproape cincizeci de ani de apartenenta politica,ideologica

si militara la sistemul sovietic.Prin amploarea extinderii au fost recuperate si integrate poli-tic si economic,tari ce faceau parte din Europa din punct de vedere geografic.”Succesul e-conomic al Uniunii Europene”,asa cum scrie Paul Dobrescu,”sistemul sau de organizare atractiv,ca si performantele inregistrate intr-un timp relativ scurt,insasi capacitatea de rege-

nerare a Europei,procesele de extindere spre est au creat nu numai o noua realitate geopoli-tica,dar au relansat la un nivel nebanuit,chiar cu cativa ani in urma,ideea pan-europeana”

Dupa primirea „ultimului val”de tari argumentele de ordin geopolitic vi-zeaza fixarea frontierelor intre Tarile baltice si Belarus,intre Polonia si Ucraina,intre Roma-nia si Moldova,intre Grecia si Turcia si oprirea lor la nord de Marea Mediterana.Negocieri-le de aderare a Turciei la Uniunea Europeana sunt deschise din 2005 nereusind sa se finali-zeze pana in momentul de fata,Turcia nefacand parte din UE.Principala obiectie din punct

De vedere geografic Turcia nu este o tara europeana,95% din teritoriul sau aparsinand Ori-

entului Mijlociu.Alta obiectie fata de aderarea Turciei se refera la faptul de a nu aduce in

Uniunea Europeana conflicte legate de aria de civilizatie din care aceasta tara face parte.

Pentru Ucraina ,in schimb,nu se pune problema apartenentei geografice si culturale,admi-terea acesteia in UE ar conduce la crearea unor dezechilibre geopolitice cu Rusia.

Aderarea celor 12 tari(din care 10 est-europene),a statelor din fostul spa-tin iugoslav are un caracter preponderent geopolitic fata de extinderile de pana acum,a ca-ror logica a fost una preponderent economica.Modul de raportare a Uniunii Europene la

aceste tari,trebuie inteles atat din perspectiva competitiei econimice cu alte centre de pute-re,cat si din punctul de vedere al pozitiei geopolitice pe care o au.Chiar daca pe termen scurt primirea acestor tari in Uniunea Europeeana ar putea fi privita ca un dezavantaj,da-torita nivelului lor de dezvoltare economica mai modest,pe termen mediu si lung,avanta-jele sunt de nediscutat,chiar daca se au in vedere aspecte ce tin de competitia economica

cu alte puteri ale lumii si consolidarea conditiilor pentru construirea unei lumi.

De retinut ca pe langa avantajele politice si geopolitice ale aderarii celor

12 tari,extinderea Uniunii Europene implica o serie de riscuri legate de diminuarea propriu-lui ritm de dezvoltare economica si pierderea unor pozitii castigate in devenirea ei ca pol de

putere a lumii contemporane.Acesta este motivul pentru care,Uniunea pune accent pe refor-me ce trebuie sa aiba loc in aceste tari si pe adancirea proceselor de integrare propriu-zisa in structurile comunitare.Importante sunt si reformele institutionale si functionarea acestora

in conditiile existentei unor institutii cu orientare supranationala si a altora,cu orientare in-terguvernamentala.Integrarea politica a Uniunii Europene presupune clarificari privind di-rectia federalista sau cea confederala care urmeaza sa stea la baza raportului de functionare

dintre organismele europene si statele membre.

Uniunea Europeana este rezultatul unui proces de cooperare si integrare

care a inceput in anul 1951,intre sase tari europene.Dupa cincizeci de ani si sase valuri de

aderare,Uniunea Europeana are astazi 27 de state membre.Turcia si Croatia sunt tari candidate cu care negocierile de aderare sunt in curs de desfasurare.

Uniunea Europeana dispune de un cadru institutional unic care are drept

scop:promovarea valorilor sale,urmarirea obiectivelor Uniunii Europene,servirea interese-

lor Uniunii Europne,ale cetatenilor sai si statelor membre,asiguarea coerentei,efica-citatii si continuitatii politicilor si actiunilor sale.

Acest cadru institutional cuprinde:Parlamentul European,Consiliul Euro-pean,Comisia Europeana si Curtea de Justitie a Uniunii Europene.Fiecare institutie actioneaza in limitele atributiilor care ii sunt conferite prin Constitutie,conform proceduri-lor si in conditiile prevazute de aceasta.institutiile practica intre ele o cooperare loiala.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate