Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
» Subiecte atestat 2008 - programare


Subiecte atestat 2008 - programare
Subiecte atestat 2008 - programare

. Prin asocierea fiecarei litere mici din alfabetul englez cu un numar egal cu pozitia literei in alfabet, se poate codifica orice secventa de litere mici cu o secventa de numere. Scrieti un program C C++ care citeste din fisierul text cod.txt un numar n (0<n<30000 si, de pe randul urmator, o secventa de n de litere mici. Folosind un algoritm eficient din punctul de vedere al gestionarii memoriei, programul va codifica secventa de caractere citita si va scrie pe ecran numerele asociate, separate prin spatii.
Exemplu: pentru fisierul cod.txt:    7

bacinfo

se vor afisa pe ecran, in ordine, numerele:

. Se citesc numere de la tastatura pana la intalnirea lui 0. Afisati suma numerelor care au exact k divizori (k se citeste de la tastatura).

Restrictii:

. Se citeste de la tastatura o valoare naturala m (2<=m<=100). Scrieti programul C/C++ care construieste in memorie si apoi afiseaza pe ecran matricea a cu m linii si m coloane de numere intregi construita dupa urmatoarea regula: elementul de pe linia i si coloana j a matricii (1<=i,j<=m) este:

daca i*i+j*j este numar prim,

daca i*i+j*j nu este numar prim dar suma i+j este numar par mai mare decat 2

in rest.

De exemplu pentru m = 4 se va afisa: 1 1 2 1

1 2 1 2

2 1 2 0

1 2 0 2

Fisierul text BAC.IN contine pe prima linie un numar natural n (0<n<=5000), iar de pe a doua linie, n numere naturale de cel mult 9 cifre fiecare, separate prin cate un spatiu. Sa se scrie un program care citeste n, apoi cele n numere naturale din fisierul BAC.IN si scrie in fisierul BAC.OUT, pe cate o linie fiecare, numerele de pe a doua linie a fisierului BAC.IN, care au exact patru cifre.

Exemplu:

BAC.IN

BAC.OUT

Din fisierul BAC.IN se citeste un numar natural n de cel mult 9 cifre. Scrieti un program C/C++ care scrie in fisierul BAC.OUT, pe o singura linie, separati prin cate un singur spatiu, toti divizorii de trei cifre ai numarului n. Daca numarul n nu are divizori formati din trei cifre, atunci se va scrie in fisier mesajul NU EXISTA.

De exemplu pentru n = 1000 se va scrie in BAC.OUT 100 125 200 250 500

Iar pentru n = 12347 BAC.OUT va contine NU EXISTA

Scrieti un program C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n (0 <= n <=500000 , apoi n numere naturale de cel mult 9 cifre, si afiseaza pe ecran cate dintre aceste numere au proprietatea ca sunt divizibile cu suma cifrelor lor.

Pentru n = 8 si numerele 12, 13, 20, 51, 60, 122, 123, 117 se va afisa 4

Scrieti programul C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n(0<n<100) si creaza fisierul text BAC.TXT care contine pe prima linie numarul 1, pe a doua linie numerele 2 1 , pe a treia linie, in ordine descrescatoare, numerele 3 2 1 etc., pe ultima linie, in ordine descrescatoare, toate numerele naturale de la n la 1. Pe fiecare linie numerele vor fi despartite prin cate un spatiu.

De exemplu, daca se citeste n atunci BAC.TXT va contine:

Pentru o valoare n (numar natural, 1<n<20) citita de la tastatura se cere sa se scrie un program C/C++ care construieste in memorie o matrice cu n linii si n coloane ale carei elemente sunt numerele de la 1 la n2, asezate in ordine crescatoare, pe coloane, incepand cu prima coloana. Elementele matricei se afiseaza pe ecran, pe linii, ca in exemplu.

De exemplu, pentru n=3, se va construi si afisa matricea:Scrieti un program care creeaza fisierul text bac.txt ce contine o linie unica avand in ordine descrescatoare, toate numerele naturale pare mai mici sau egale cu n, unde n este un numar natural citit de la tastatura (n<1000). De exemplu, daca se citeste n=11, atunci bac.txt va contine: 10 8 6 4 2 0.

Pentru doua numere naturale a si b citite de la tastatura, se cere sa se verifice daca au cifre comune. In cazul in care exista cel putin o aceeasi cifra in ambele numere, se va afisa mesajul DA, iar in caz contrar se va afisa mesajul NU.

De exemplu, pentru a=83 si b=119 se va afisa pe ecran mesajul NU, iar pentru a=5003 si b=720 se va afisa DA.

. Scrieti un program care rezolva urmatoarea problema: se citesc trei numere reale pozitive. Sa se afiseze mesajul DA daca cel putin unul dintre ele are proprietatea ca este egal cu media geometrica a celorlalte doua si mesajul NU daca nici unul dintre ele nu este egal cu media geometrica a celorlalte doua.

. Scrieti un program care rezolva urmatoarea problema: se citeste un numar intreg format din cel mult 8 cifre. Sa se afiseze mesajul DA daca toate cifrele numarului citit sunt identice; in caz contrar, sa se afiseze mesajul NU.

Exemple: daca se citeste unul dintre numerele 777777 sau -9999 se va afisa mesajul DA;

daca se citeste unul dintre numerele 777767 sau -9099 se va afisa mesajul NU.

Scrieti un program care citeste de la tastatura un numar natural nenul n (n si construieste fisierul stelute.txt astfel incat acesta sa contina pe prima linie un caracter *, pe a doua linie doua caractere *, . , pe a n–a linie n caractere , pe linia n+1, n-1 caractere , pe linia n+2, n-2 caractere , . , iar pe linia 2n-1 un caracter

De exemplu, daca n=4 fisierul are continutul:

Scrieti programul C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n(0<n<100) si creaza fisierul text BAC.TXT care contine pe prima linie, in ordine descrescatoare, toate numerele naturale de la n la 1, pe a doua linie in ordine descrescatoare, toate numerele naturale de la n-1 la 1 etc pe linia n-1 numerele 2 1, iar pe ultima linie numarul 1. Pe fiecare linie numerele vor fi despartite prin cate un spatiu.

Exemplu: daca se citeste n=3, atunci BAC.TXT va contine:

Se citeste un numar natural n (n). Afisati numarul in baza b (b se citeste de la tastatura).

Restrictii: si nu se vor folosi vectori.

16. Scrieti un program care determina toate numerele naturale perfecte mai mici decat un numar natural n citit de la tastatura. Un numar este perfect daca este egal cu suma divizorilor sai.

Exemplu: 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

17. Se citeste o matrice a cu n linii si n coloane. (n<=10). Afisati suma elementelor de pe diagonala principala si produsul elementelor de pe diagonala secundara.

18. Sa se genereze primele n numere prime, n citit de la tastatura.

19. Se citeste un vector x cu n componente numere intregi (n<=20) si un numar intreg k. Afisati un mesaj daca numarul k se gaseste printre componentele vectorului. Se va folosi cautarea binara.

20. Se citeste un numar n, intreg si pozitiv. Se cere sa se scrie un subprogram recursiv care sa determine suma cifrelor impare ale lui n.

21. Se citesc doua numere naturale a si b. Se cere sa se scrie o functie recursiva care sa calculeze valoarea lui ab.

22. Se citeste de la tastatura un vector v cu n (n <=100) elemente numere intregi. Se cere sa se scrie o functie recursiva care calculeaza suma elementelor vectorului v.

23. Se citeste din fisierul “mat.in” , de pe prima linie un numar natural n si de pe urmatoarele n linii o matrice patratica. Sa se verifice daca toate elementele aflate in triunghiul de deasupra diagonalei principale a matricei au aceeasi paritate si sa se afiseze un mesaj corespunzator pe ecran.

24. Se considera un sir cu n (1<=n<=100) numere naturale <=60000. Se cere sa se construiasca si sa se afiseze un nou sir format din componentele pare ale celui initial.

25. Se citeste de la tastatura un text (cu cel mult 255 de caractere) format din litere mari si mici ale alfabetului englez si spatii. Cuvintele din text sunt separate prin cel putin un spatiu. Se cere sa se afiseze cuvintele din text unele sub altele (fiecare cuvant pe cate o linie).Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate