Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
» Proiect informatic analiza si proiectarea sistemului informational privind evidenta cǍrtilor din biblioteca filialǍ de stiinte economice


Proiect informatic analiza si proiectarea sistemului informational privind evidenta cǍrtilor din biblioteca filialǍ de stiinte economice
PROIECT INFORMATIC

ANALIZA SI PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL PRIVIND EVIDENTA CǍRTILOR    DIN BIBLIOTECA FILIALǍ DE STIINTE ECONOMICE
Capitolul I . ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT

1.1.Prezentarea general a Bibliotecii Filiale de Stiinte Economice,

“Eugen Todoran”, Timisoara

Scurt istoric

Necesitatea creǎri unei Biblioteci la Timisoara si mai ales a unei biblioteci universitare este dat prin Deretul – lege nr.660 din 30 decembrie 1944, emis de Regele Mihai I si prin strǎdaniile carturarului banatean Sever Bocu .

Acest eveniment se produce abia in anul 1948, o data cu infiintarea Institutului Pedagogic de 5 ani din Timisoara, cu profil exclusiv de matematica si fizica. De-a lungul timpului Institutul isi imbogateste paleta de facultati, iar in 1962 cand se infiinteaza Universitatea si biblioteca are o conotatie mai ampla.

- se infiinteaza Facultatea de Stiinte Economice – iar fondul bibliotecii se imbogateste cu achizitii de carti si publicatii cu tematica economica fie din donatii de la profesorii facultǎtii cum ar fi: Olariu, Stanciu, Resa, Dragan C, Mares D.,Schiopescu V., Cazan E., Mihai I,, Cerna S, Babaitǎ I., Danaiatǎ I., etc. , precum si de la institutii interne si externe cum ar fi: B.N.R., Biblioteca Universitarǎ din Iasi, Cluj, Bucuresti, Marea Britanie (Edimburgh, Oxford), Franta (Orleans, Nice, Touluse), Germania (Duseldorf), SUA, Austria, Fundatia Soros pentru o societate deschisa, etc.

Fondul bibliotecii se inbunatateste si prin stabilirea de parteneriate de schimb de publicatii cu institutii din tara si strainatate, de la care se primesc carti si reviste cu tematica economica.

– se da in folosinta noua cladire a Bibliotecii unde se muta si biblioteca facultatii de stiinte economice.

- prin sporirea numarului de publicatii, spatiul bibliotecii devine tot mai neincapator ajungand in 1999 sa fie declarat spatiu inchis iar noutatile isi fac cu greu loc pe rafturi.

Biblioteca este pastratoare a patrimoniului intelectual a poporului, din stravechi timpuri pana in zilele noastre cand sistemele informationale ocupa tot mai mult loc in inmagazinarea si regasirea rapida a informatiei.

Biblioteca Universitara nu este doar o colectie bogatǎ de publicatii ci si un factor de informare stiintifica legat organic de activitatea didactica si de cercetare, cu un rol activ in educarea etica si estetica a studentului, in maturizarea intelectuala a acestuia, dezvoltandu-i capacitatile de orientare in colectii si oferindu-i instrumentele si tehnicile moderne folosite astazi in transmiterea si utilizarea informatiilor.

- se achizitioneaza softul de biblioteca Aleph – care permite regasirea informatiei mult mai rapid.

– prin H.G.1297 se extinde cladirea , bibliotecii care inca din 1990 devine spatiu neincapator.

– biblioteca se conecteaza la Internet., dand posibilitate studentilor sa-si gaseasca informatia de care au nevoie mult mai rapid si din surse mult mai diverse.

– biblioteca are statut de Biblioteca Central Universitara purtand numele regretatului profesor Eugen Todoran.

– biblioteca facultǎtii se mutǎ intr-un nou local, isi reorganizeazǎ fondul de carte dand posibilitate ca intreg fondul de carte si reviste sǎ fie cu acces liber la raft.

Dorind sǎ fie un partener valoros, si sa ofere utilizatorilor sai – cadre didactice, studenti, cercetatori, studenti inscrisi la masterat, doctoranzi, si alti specialisti – informatii stiintifice de calitate si actualitate, biblioteca filiala de stiinte economice, prin bibliotecarii sai indrumati de forurile de conducere, se preocupa pentru indeplinirea acestor deziderate, asimiland cele mai noi metode de transfer al informatiei catre utilizator.

Biblioteca Facultatii de Stiinte Economice are misiunea de a participa la procesul de instruire, formare si educare, precum si la activitatea de cercetare ce se desfasoara in cadrul facultatii prin dezvoltarea unei baze documentare si de informatii pertinente stiintific, destinate sustinerii programelor de invatamant si cercetare ale studentilor, cadrelor didactice, cercetatorilor si altor categorii socio-profesionale din mediul universitar, facilitarea accesului la aceste colectii de informatii, constienta fiind de rolul strategic pe care il are biblioteca in cadrul societatii informationale. Preocupandu-ne sa punem la dispozitie tuturor utilizatorilor nostri actuali si viitori cele mai relevante surse de informare disponibile in formatele adecvate am colaborat prin serviciul de achizitii al bibliotecii cu decanatul facultatii, cu cancelarul, pentru achizitionarea acelor surse de informare potrivite pentru procesul didactic, fǎcand numeroase propuneri pentru achizitii, de carte romaneasca, strǎinǎ, ziare de specialitate, reviste atat in format traditional cat si sub forma bazelor de date (PROQUEST, SPRINGER LINK, SCOPUS, EBSCO), si a cartilor online de la diferite edituri.

Numarul titlurilor revistelor straine si romanesti, existente la biblioteca filiala este de 830,din care romanesti 535 si straine 377. De asemenea fondul curent de carte al sǎlii, aflat in acces liber la raft este de 5000 de volume din care 1500 in limba engleza, franceza , germana si in plus cartile existente in depozitele centrale.

Biblioteca mai oferǎ utilizatorilor sai acces gratuit la intrenet si la bazele de date (PROQUEST, SPRINGER LINK, SCOPUS, EBSCO),etc. abonate de Biblioteca Centralǎ Universitarǎ   « Eugen Todoran ». Spatiul sǎlii de lectura este de 17 mp si sunt 40 de locuri de studiu, iar spatiul de depozitare al cartilor cu acces liber la raft este de 18 mp. Statii de lucru pentru studenti, la internet si tehnoredactare sunt in numǎr de 6 calculatoare.

1.1.2. Profilul activitǎtii

Biblioteca Filialǎ de Stiinte Economice, “Eugen Todoran”, Timisoara, are profil economic, oferind carti si reviste cu tematica economica mai ales studentilor si profesorilor de la Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor.

Biblioteca Centrala Universitara 'Eugen Todoran' este o biblioteca de drept public, de importanta nationala, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si finantata de catre acesta, conform Legii invatamantului nr. 84/1995, Legii bibliotecilor 334/2002 si a H.G. nr.741/2003.

Biblioteca 'Eugen Todoran' face parte integranta din sistemul national de invatamant superior si participa la procesul de instruire, formare si educatie, precum si la activitatea de cercetare stiintifica din universitatile si institutele de cercetare timisorene.
Aceasta ofera acces la serviciile si la toate documentele bibliotecii, studentilor, cadrelor didactice, specialistilor si cercetatorilor stiintifici din Universitatea de Vest si din celelalte institutii de invatamant superior si de cercetare din Timisoara, precum si altor categorii de utilizatori, absolventi ai unui institut de invatamant superior si isi asuma sarcini specifice in cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din Romania si participa la realizarea Catalogului national partajat si a Bibliotecii virtuale romanesti. Dezvolta colectii enciclopedice si/sau specializate de publicatii cu caracter stiintific si de inalta valoare culturala, publicate in orice format si pe orice tip de suport, din tara si de peste hotare, in acord cu programele de invatamant, de cercetare si de cultura.

Biblioteca Filialǎ de Stiinte Economice, “Eugen Todoran” Timisoara are rolul de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta si conserva colectii de carti, periodice, articole, publicatii electronice, precum si de a crea cadrul informational necesar sprijinirii activitatii didactice cu profil economic si de cercetare din comunitatea universitara timisoreanǎ, cu extensie catre cea nationala si internationala.

1.2. Analiza structurii functionale

1.2.1. Organigrama

Rounded Rectangle: Director general1.2.2. Analiza organigramei

Directorul general are rolul de a asigura conducerea, organizarea si functionarea bibliotecii cu eficienta maxima prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunitatilor, angajarea resurselor financiare, tehnologice si umane necesare. Coordoneaza activitatea directorilor si managerilor pe functiuni: cercetare, productie, comercial, financiar-contabil, resurse umane.

Directorul general adjunct monitorizeazǎ in permanentǎ departamentele care le are sub conducere si intocmeste rapoarte despre activitatea lor pentru directorul general, inlocuieste directorul general cand acesta nu isi poate indeplini sarcinile, propune proiecte de dezvoltare si asigurǎ respectarea legislatiei in vigoare.

Directorul economic este ales direct de directorul general cǎruia i si se subordoneazǎ si se ocupǎ cu elaborarea si implementarea politicilor economice in scopul eficientizǎrii economice a bobliotecii in conditiile respectǎrii legislatiei in vigoare, organizarea activitǎtii departamentului financiar-contabil, gestionarea actelor contabile, supervizarea activitǎtii persoanelor din cadrul departamentului financiar-contabil si celelalte departamente, calcularea salarizǎrii, controlul activitǎtii sectretariatului. El realizeazǎ periodic rapoarte pe care le prezintǎ directorului general si poate propune modificǎri in desfǎsurarea activitǎtilor petru imbunǎtǎtirea aceastora, care trebuie sǎ fie aprobate de directorul general.

Relatii cu publicul este departamentul dedicat clientilor bibliotecii, venind in intampinarea acestora cu servicii specifice, avand ca scop principal satisfacerea nevoilor de informare mereu crescanda atat a studentilor cat si a masteranzilor, a doctoranzilor, a cadrelor didactice si nu numai. Departamentul Relatii cu publicu este subordonat direct directorului general adjunct.

Departamentul Biblioteci Filiale tine evidenta tuturor bibliotecilor care le are in subordine si se ocupǎ de buna functionare a acestora. Toate bibliotecile afiliate Bibliotecii Centrale “Eugen Todoran” Timisoara rǎspund fiecare pentru activitatea sa, propun cǎrti de adus in bibliotecǎ sau spre casare , propuneri pe care le trimit departamentului Biblioteci Filiale. Fiecare bibliotecǎ trebuie sǎ facǎ periodic rapoarte despre activitatea desfǎsuratǎ care sunt prezentate directorului departamentului cǎruia se subordoneazǎ.

Departamentul Financiar-contabilitate este condus de contabilul sef care este sub conducerea directorului economic si are in subordine douǎ birouri, conduse de un sef de serviciu subordonat contabilului sef si adicǎ, Biroul Financiar care se ocupǎ cu verificarea zilnicǎ a extraselor de cont in lei, a raportului de casǎ, verificarea concordantei dintre referatele de necesitate si documentatia anexatǎ, intocmirea ordinelor de plata pentru achitarea datoriilor cǎtre furnizori, in tocmirea CEC-urilor pentru ridicǎri de numerar din trezorerie(salarii, deplasǎri, avansuri, etc.) si Biroul Contabil care se ocupǎ cu contabilizarea cronologicǎ si sistematicǎ a tuturor documentelor contabile legate de intrǎrile si iesirile din patrimoniu pe gestiuni si surse de finantare, efectuarea inventarierii la timp si contabilizarea diferentelor rezultate in urma inventarierii, evidentierea sinteticǎ si analiticǎ a obiectivelor de investitii pe surse de finantare, evidentierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe locuri de folosintǎ, realizarea rapoartelor contabile realizate special pentru directorul general.

Departamentul Secretariat se ocupǎ cu organizarea sedintelor si a materialelor necesare, difuzarea in unitate a deciziilor si instructiunile inaintate de directorul general, organizarea sistemului informational, adicǎ primirea, prelucrarea si transmiterea informatiilor, evidenta necesarului de consumabile si are si atributii de documentare care presupun detectarea surselor interne si externe, selectarea materialului, prezentarea materialelor rezultate sub formǎ de tabele, scheme, statistici, etc., clasarea documentelor, organizarea si asigurarea unei bune functionǎri a arhivei unitǎtii.

Departamentul Resurse umane este subordonat directorului economic si se ocupǎ cu coordonarea activitǎtilor de angajare a personalului pe diferitele departamente, de promovare si evaluare a personalului si intocmeste rapoarte de instiintare pentru directorul economic care dupǎ o verificare amǎnuntitǎ si cu prezentarea observatiilor personale dacǎ este cazul le prezintǎ directorului general.

Departamentul Administrativ stabileste deciziile si strategiile de dezvoltare pe termen mediu si lung, se ocupǎ cu luarea deciziilor pentru imbunǎtǎtirea serviciilor si supravegheazǎ activitǎtile personalului auxiliar.

In departamentul Catalogare-Indexare sunt inregistrate toate cǎrtile in registrul de carte si li se dǎ o cotǎ de inventar si sunt verificate sǎ fie conform procesului verbal de primire.

Departamentu de Evidentǎ si organizare a colectiilor se ocupǎ cu tinerea evidentei cǎrtilor achizitionate sau primite cu titlul de donatie, introducerea cǎrtile in baza de date, propunerea de noi cǎrtide achizitionat si impǎrtirea cǎrtilor primite sau achizitionate la bibliotecile filiale in functie de domeniu.

Structura organizationalǎ a Bibliotecii centrale “Eugen Todoran” Timisoara este una complexǎ doar cǎ ii lipseste Departamentul de Marketing care sǎ se ocupe cu informarea cititorilor despre noutǎtile apǎrute in legǎturǎ cu biblioteca si de prezentarea bibliotecii in general. Sunt multe servicii de care studentii, si poate chiar si cadrele didactice nu le stiu, cum ar fi, posibilitatea de a imprumuta o carte care nu este la biblioteca din oras ci la o altǎ bibliotecǎ cu care este in legǎturǎ Biblioteca “Eugen Todoran” fie din tarǎ sau din strǎinǎtate. Un astfel de imprumut de carte se face prin depunerea unei cereri in care se specificǎ cartea doritǎ, sau dacǎ se doreste doar anumite pǎrti din aceasta si in maxim 2 sǎptǎmani doritorul va primi cartea sau fotocopii a acesteia.

O altǎ informatie care mie mi se pare interesantǎ si pe care nu multi utilizatori a bibliotecii o stiu este cǎ biblioteca este independentǎ de Universitatea de Vest, are propria conducere si isi ia propriile decizii, ea este subordonatǎ doar Ministerului Invǎtǎmantului de unde isi primeste si fondurile.

1.3. Analiza structurii functionale

1.3.1. Diagrama de relatii

Rounded Rectangle: Utilizatori


Rounded Rectangle: Biblioteca de stiinte economice


1.3.2. Analiza diagramei de relatii

Biblioteca de stiinte economice – Utilizatori

Biblioteca Universitara nu este doar o colectie bogatǎ de publicatii ci si un factor de informare stiintifica legat organic de activitatea didactica si de cercetare, cu un rol activ in educarea etica si estetica a studentului, in maturizarea intelectuala a acestuia, dezvoltandu-i capacitatile de orientare in colectii si oferindu-i instrumentele si tehnicile moderne folosite astazi in transmiterea si utilizarea informatiilor. Legǎtura dintre Biblioteca de stiinte economice si utilizatori, fie ei studenti, masteranzi, cadre didactice, etc. este una stransǎ, biblioteca oferǎ utilizatorilor materialele de care au nevoie, iar utilizatorii pot oferii informatii despre cǎrtii valoroase pe care biblioteca nu le are dar ar fi foarte utile.

Biblioteca de stiinte economice – Donatori de cǎrti

Fondul bibliotecii nu se imbogateste doar din achizitii de carti si publicatii cu tematica economica ci si din donatii de la profesorii facultǎtii, precum si de la institutii interne si externe cum ar fi: B.N.R., Biblioteca Universitarǎ din Iasi, Cluj, Bucuresti, Marea Britanie (Edimburgh, Oxford), Franta (Orleans, Nice, Touluse), Germania (Duseldorf), SUA, Austria, Fundatia Soros pentru o societate deschisa, etc. Donatorii de cǎrti fac un serviciu bibliotecii, imbogǎtindu-i fondul de carte, iar biblioteca le face un serviciu donatorilor prin promovarea unei cǎrti sau un autor, asta dacǎ autorul coicide cu donatorul.

Biblioteca de stiinte economice – BCUT

Biblioteca de stiinte economice este o filialǎ a Bibliotecii centrale “Eugen Todoran” Timisoara si depinde in totalitate de conducerea acesteia. BCUT este compusǎ din mai multe departamente care ajutǎ la buna desfǎsurare a activitǎtilor bibliotecilor filiale. Biblioteca centralǎ trebuie sǎ ofere bibliotecii de stiinte economice si celorlalte biblioteci afiliate cǎrti, fonduri necesare desfǎsurǎrii activitǎtii, sǎ ofere informatii despre cum trebuie sǎ isi desfǎsoare acestea activitatea, iar Biblioteca de stiinte economice trebuie sǎ prezinte Bibliotecii centrale rapoarte despre desfǎsurarea activitǎtii sale si poate propune achizitia de noi cǎrti sau trimiterea spre casare a unora, dacǎ este cazul, propunere care trebuie sǎ fie aprobatǎ de cei responsabili inainte de aplicare.

Biblioteca de stiinte economice - Edituri de cǎrti din tarǎ si strǎinǎtate

Edituriile de cǎrti au un rol foarte important in activitatea bibliotecii pentru cǎ ele sunt furnizorii de cǎrti, cele care fac obiectul activitǎtii unei biblioteci, iar biblioteca ajutǎ edituriile prin plǎtirea cǎrtilor achizitionate.

Biblioteca de stiinte economice - Biblioteci din tarǎ si strǎinǎtate

Biblioteca de stiinte economice colaboreazǎ cu alte biblioteci din tarǎ si strǎinǎtate, iar dacǎ sunt utilizatori care doresc o carte care nu este la aceastǎ bibliotecǎ pot depune o cerere sǎ primeascǎ cartea de la altǎ bibliotecǎ din tarǎ sau strǎinǎtate cu care biblioteca de stiinte economice din Timisoara tine legǎtura, asta dacǎ cartea se aflǎ la una din biblioteciile cu care colaboreazǎ Biblioteca Centralǎ “Eugen Todoran” Timisoara..

1.4. Analiza sistemului informatic existent

Biblioteca Centrala Universitara Eugen Todoran TimisoaraRounded Rectangle: Biblioteca de Salǎ de lecturǎ 
stiinte economice
1.4.1. Diagrama sistemului informatic

1.4.2. Analiza componentelor

Biblioteca de stiinte economice a Bibliotecii Centrale “Eugen Todoran” Timisoara are sediul pe Strada Pestalozzi, numǎrul 16 si este formatǎ din biblioteca propriu-zisǎ cu cǎrti de specialitate pe domenii ca Finante-asigurari, Contabilitate, Management, Marketing – afaceri, Relatii economice internationale, Economie politica, Istorie economica si doctrine, Economia industriei, Economie agroalimentara, Matematica si informatica economica, Drept economic, Turism, etc. si sala de lecturǎ care e dotatǎ cu 5 statii de lucru pe care este instalat un sistem de operare performant si 30 de locuri de studiu.

Cei care doresc sǎ aibǎ acces la cǎrtile din bibliotecǎ au nevoie de o legitimatie care se realizeazǎ la sediul central al bibliotecii, si care se poate folosi dup-aia la toate filialele bibliotecii, deoarece cu ajutorul legitimatiei sunt introdusi intr-o bazǎ de date.

Studentii care au legitimatie au acces liber la raft pentru consultarea publicatiilor de specialitate, pot consulta catalogul electronic OPAC al BCUT, pot accesa baza de date abonate de BCUT, etc.

Reteaua de calculatoare din sala de lecturǎ este logatǎ la internet, iar studentii pot citi cǎrti online, pot stoca informatiile necesare pe cd, stick sau le pot lista.

In bibliotecǎ este implementat programul Aleph cu ajutorul cǎruia toate informatiile sunt tinute sub formǎ electronicǎ pentru tinerea unei evidente mai sigure a tuturor informatilor care trec prin circuit.

Biblioteca Filialǎ de stiinte economice depinde direct de Biblioteca Centralǎ “Eugen Todoran” de unde primeste informatii in baza de date, si pe care le poate modifica doar in anumite cazuri sau dacǎ sunt informatii strict legate de biblioteca de stiinte economice.

1.5. Prezentarea legislatiei ce reglementeazǎ activitatea bibliotecii

Legea nr. 334 din 31 mai 2002 (Republicata) Legea bibliotecilor emisǎ de Parlament si publicatǎ in monitorul oficial nr.132 din 11 februarie 2005;

▪ Legea nr. 593/15.12.2004 pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 emisǎ de Guvern la data de 15.12.2004;

▪ Ordin nr. 1305/13.06.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premiii personalului didactic si de cercetare, precum si bibliotecarilor din invatamantul superior de stat;

▪ Ordin 4800/01.08.2006 privind componenta Comisiei Nationale a Bibliotecilor;

▪ Ordin nr. 4726/19.07.2006 pentru aprobarea 'Metodologiei privind achizitiile in vederea actualizarii si imbogatirii fondului de carte al bibliotecilor scolare si bibliotecilor Casei Corpului Didactic';

▪ Ordin nr. 5286/12.11.2004 privind aprobarea Regulamentului pentru imprumutul interbibliotecar;

▪ Legea nr 205 din 20 aprilie 2001 privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din invǎtǎmant publicatǎ in M.Of. nr. 212/26 apr. 2001.

1.6. Analiza documentelor

1.6.1. Inventarul documentelor

INVENTARUL DOCUMENTELOR

privind evidenta cǎrtilor din Biblioteca Filialǎ de Stiinte Economice

COD DOCUMENT

DENUMIRE DOCUMENT

NR. EXEMPLARE

COD CLASIFICARE

OBSERVATII

1

Proces verbal de receptie

2

14-2-5

Se intocmeste de departamentul de Catalogare-Indexare

2

Proces verbal de scoatere din inventar

2

14-2-3

Cǎrtile sunt casate sau depuse in depozit

3

Proces verbal de donatie

1

-

Este conditionat de cerintele donatorului

4

Legitimatia de bibliotecǎ

1

-

Rǎmane la utilizator

5

Buletin de cerere

1

-

Este completat de cel care imprumutǎ cartea

6

Factura

2

-

Se intocmeste la achizitia de cǎrti

7

Chitantǎ

1

-

Se emite la emiterea legitimatiei sau la prelungirea acesteia

8

Registrul de miscare a fondurilor

2

-

Tine evidenta intrǎrilor si iesirilor cǎrtilor din bibliotecǎ

9

Registrul de inventar

1

14-1-2

Tine evidenta cǎrtilor

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

1.6.2. Analiza fiecǎrui document

Data:

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informational existent

Diviziunea organizatorica analizata: Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Denumire document: Proces verbal de receptie

Exemplarul

Diviziunea oragizatorica de provenienta /Documente insotitoare

Diviziunea oragizatorica destinatie /Documente insotitoare

1

Dep. Financiar-Contabil

Dep. Financiar-Contabil

2

Dep. Financiar-Contabil

Dep. Catalogare-Indexare

Tip document: T Tipizat Regim document: Special

Netipizat TNespecial

Format document: A4

Mod de actiune Manual

T Informatizat cu date introduse de utilizator.

Informatizat cu date introduse partial de utilizator.

Informatizat cu date generate de calculator.

Altul decat cele mentionate mai sus.

Toate exemplarele documentului au acelasi continut: TDa

se completeaza doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicatii (observatii) in legatura cu documentul analizat: -

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

Data:

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informational existent

Diviziunea organizatorica analizata: Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Denumire document: Proces verbal de scoatere din inventar

Exemplarul

Diviziunea oragizatorica de provenienta /Documente insotitoare

Diviziunea oragizatorica destinatie /Documente insotitoare

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Dep. Evidenta si organizarea colectiilor

Tip document: T Tipizat    Regim document: Special

Netipizat TNespecial

Format document: A4

Mod de actiune: Manual

T Informatizat cu date introduse de utilizator.

Informatizat cu date introduse partial de utilizator.

Informatizat cu date generate de calculator.

Altul decat cele mentionate mai sus.

Toate exemplarele documentului au acelasi continut: TDa

se completeaza doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicatii (observatii) in legatura cu documentul analizat: cǎrtile scoase din inventar sunt casate sau depuse in depozit.

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

Data:

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informational existent

Diviziunea organizatorica analizata: Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Denumire document: Proces verbal de donatie

Exemplarul

Diviziunea oragizatorica de provenienta /Documente insotitoare

Diviziunea oragizatorica destinatie /Documente insotitoare

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Dep. Evidenta si organizarea colectiilor

Tip document: T Tipizat    Regim document: Special

Netipizat TNespecial

Format document: A4

Mod de actiune: Manual

T Informatizat cu date introduse de utilizator.

Informatizat cu date introduse partial de utilizator.

Informatizat cu date generate de calculator.

Altul decat cele mentionate mai sus.

Toate exemplarele documentului au acelasi continut: Da

se completeaza doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicatii (observatii) in legatura cu documentul analizat: Donatorii de cǎrti pot pune anumite conditii in procesul verbal de donatie in legǎturǎ cu cǎrtile donate.

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

Data:

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informational existent

Diviziunea organizatorica analizata: Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Denumire document: Legitimatie de bibliotecǎ

Exemplarul

Diviziunea oragizatorica de provenienta /Documente insotitoare

Diviziunea oragizatorica destinatie /Documente insotitoare

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Utilizator

Tip document: T Tipizat    Regim document: Special

Netipizat TNespecial

Format document: A7

Mod de actiune: Manual

T Informatizat cu date introduse de utilizator.

Informatizat cu date introduse partial de utilizator.

Informatizat cu date generate de calculator.

Altul decat cele mentionate mai sus.

Toate exemplarele documentului au acelasi continut: Da

se completeaza doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicatii (observatii) in legatura cu documentul analizat: Legitimatia este pǎstratǎ de cel care swe foloseste de serviciile bibliotecii si este obligat sǎ o prezinte cand doreste sǎ imprumute o carte.

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

Data:

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informational existent

Diviziunea organizatorica analizata: Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Denumire document: Buletin de cerere

Exemplarul

Diviziunea oragizatorica de provenienta /Documente insotitoare

Diviziunea oragizatorica destinatie /Documente insotitoare

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Tip document: T Tipizat    Regim document: Special
Netipizat TNespecial

Format document: A7

Mod de actiune: T Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator.

Informatizat cu date introduse partial de utilizator.

Informatizat cu date generate de calculator.

Altul decat cele mentionate mai sus.

Toate exemplarele documentului au acelasi continut: Da

se completeaza doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicatii (observatii) in legatura cu documentul analizat: Buletinul de cerere este completat de cel care solicitǎ cartea.

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

Data:

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informational existent

Diviziunea organizatorica analizata: Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Denumire document: Factura

Exemplarul

Diviziunea oragizatorica de provenienta /Documente insotitoare

Diviziunea oragizatorica destinatie /Documente insotitoare

Furnizori

Furnizori

Furnizori

Dep. Financiar-Contabil

Tip document: T Tipizat    Regim document: Special

Netipizat TNespecial

Format document: A4

Mod de actiune: TManual

Informatizat cu date introduse de utilizator.

Informatizat cu date introduse partial de utilizator.

Informatizat cu date generate de calculator.

Altul decat cele mentionate mai sus.

Toate exemplarele documentului au acelasi continut: TDa

se completeaza doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicatii (observatii) in legatura cu documentul analizat: Factura este emisǎ in urma cumpǎrǎrii de cǎrtii.

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

Data:

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informational existent

Diviziunea organizatorica analizata: Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Denumire document: Chitanta

Exemplarul

Diviziunea oragizatorica de provenienta /Documente insotitoare

Diviziunea oragizatorica destinatie /Documente insotitoare

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Utilizatorii bibliotecii

Tip document: T Tipizat    Regim document: TSpecial

Netipizat    Nespecial

Format document: A6

Mod de actiune: Manual

T Informatizat cu date introduse de utilizator.

Informatizat cu date introduse partial de utilizator.

Informatizat cu date generate de calculator.

Altul decat cele mentionate mai sus.

Toate exemplarele documentului au acelasi continut: TDa

se completeaza doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicatii (observatii) in legatura cu documentul analizat: Chitanta se emite atunci cand utilizatorii bibliotecii isi intocmesc legitimatiile sau prelungirea acestora.

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

Data:

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informational existent

Diviziunea organizatorica analizata: Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Denumire document: Registrul de miscare a fondurilor

Exemplarul

Diviziunea oragizatorica de provenienta /Documente insotitoare

Diviziunea oragizatorica destinatie /Documente insotitoare

Dep. Catalogare-Indexare

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Dep. Catalogare-Indexare

Dep. Evidenta si organizarea colectiilor

Tip document: T Tipizat Regim document: Special

Netipizat    TNespecial

Format document: A4

Mod de actiune: Manual

T Informatizat cu date introduse de utilizator.

Informatizat cu date introduse partial de utilizator.

Informatizat cu date generate de calculator.

Altul decat cele mentionate mai sus.

Toate exemplarele documentului au acelasi continut: TDa

se completeaza doar la documentele cu mai multe exemplare)Nu   

Alte explicatii (observatii) in legatura cu documentul analizat: -

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

Data:

C H E S T I O N A R

Analiza sistemului informational existent

Diviziunea organizatorica analizata: Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Denumire document: Registrul de inventar

Exemplarul

Diviziunea oragizatorica de provenienta /Documente insotitoare

Diviziunea oragizatorica destinatie /Documente insotitoare

Biblioteca filialǎ de stiinte economice

Dep. Evidenta si organizarea colectiilor

Tip document: T Tipizat    Regim document: Special

Netipizat TNespecial

Format document: A4

Mod de actiune: Manual

T Informatizat cu date introduse de utilizator.

Informatizat cu date introduse partial de utilizator.

Informatizat cu date generate de calculator.

Altul decat cele mentionate mai sus.

Toate exemplarele documentului au acelasi continut: Da

se completeaza doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicatii (observatii) in legatura cu documentul analizat: Tine evidenta cǎrtilor din bibliotecǎ sau scoase din inventar prin casare sau depunere in depozit.

Chestionat: Bibliotecara Analist: Tonegaru Ramona

Nr. inv.

RMF fil.int.

Autor

Titlul

Vol

Localitate/Editurǎ

An

Pret

Cotǎ

Locul

Nr.sistemObservatii

Registru de inventar

1.7. Analiza circuitelor informationale

1.7.1. Prezentarea Flow-chart-ului

  Furnizori Dep. Financiar-Contabil


 

Dep.Catalogare-Indexare

Registrul de    miscare a fondurilor

 
  Dep.Biblioteci Filiale

8

Dep. Evidenta si organizarea colectiilor


Utilizatorii bibliotecii

Chitantǎ

 

9 Proces verbal de inventar

 
Dep. Evidenta si organizarea colectiilor

Dep. Biblioteci Filiale

1.7.2. Descrierea Flow-chart-ului

Factura se primeste de la furnizori odatǎ cu cǎrtile si se emite in douǎ exemplare, una rǎmane la furnizor dupǎ ce este completatǎ si vizatǎ, iar una este arhivatǎ in Departamentul Financiar-Contabil.

Pe baza facturii se intocmeste procesul verbal de receptie in douǎ exemplare, dupǎ completare, verificare si vizare una din copii rǎmane la Departamentul Catalogare-Indexare, iar cealaltǎ copie merge la Departamentul Financiar-Contabil impreunǎ cu factura de la primirea cǎrtilor.

Dupǎ informatiile din procesul verbal de receptie se completeazǎ Registrul de miscare a fondurilor tot in douǎ exemplare, unul pentru Departamentul Biblioteci Filiale si unul pentru Departamentul Evidenta si organizarea colectiilor.

Legitimatia de bibliotecǎ se intocmeste intr-un singur exemplar la bibliotecile filiale si se inmaneazǎ celui care se aboneazǎ la bibliotecǎ impreunǎ cu chitanta pentru plǎtirea taxei de inscriere sau de prelungire a abonamentului.

Procesul verbal de inventar se intocmeste intr-un singur exemplar si tine evidenta cǎrtilor din bibliotecǎ. Dupǎ realizarea inventarului documentul se pune iar in asteptare.

Buletinul de cerere este un documen tipizat si se completeazǎ de cel care doreste o carte si rǎmane in bibliotecǎ panǎ cartea luatǎ este restituitǎ.

Procesul verbal de donatie se realizeazǎ doar atunci cand cineva doneazǎ o carte si doreste sǎ aibǎ in continuare drepturi asupra cǎrtii.

Procesul verbal de scoatere din inventar se realizeazǎ atunci cand cǎrtile sunt casate sau depuse in depozit din diferite motive.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Informatica


Access
Adobe photoshop
Autocad
Baze de date
C
Calculatoare
Corel draw
Excel
Foxpro
Html
Internet
Java
Linux
Mathcad
Matlab
Outlook
Pascal
Php
Powerpoint
Retele calculatoare
Sql
Windows
Word


PROIECT Structuri de date si algoritmi - Gestionarea unui magazin de piese auto
Probleme fundamentale privind propagarea VHF si UHF
Proiect de atestat informatica - Metoda Backtracking. Problema comis-voiajorului
Ce este un sistem de operare?
PROGRAM PENTRU ACHIZITIE DE DATE
Memoria EEPROM
Modul de utilizare Vital link POS
STEGANOGRAFIA
Q-SORT CA TEHNICA DE CULEGERE A DATELOR
Inteligenta Artificiala - Crearea unei retele neurale folosind GUI.(graphical user interface)