Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Ecologie


Index » educatie » » geografie » Ecologie
» Instrumente ale politicii de mediu in Romania
Trimite pe WhatsApp


Instrumente ale politicii de mediu in Romania
Instrumente ale politicii de mediu in Romania


1 Cheltuieli si resurse pentru protectia mediului

1.1.Cheltuieli pentru protectia mediului pe categorii de producatori de servicii, in anul 2007 (mii lei - preturi curente)

Categorii de producatori

Total cheltuieli

Investitii

Cheltuieli curente

Subventii acordate

Alte cheltuieli de preaderare

Interne

Externe

Total

10542,749

10542,749

Producatori nespecializati

3151,53

3151,53

Producatori specializati

5408,228

5408,228

Administratie publica locala

1983,092

1983,092


1.2.Cheltuieli pentru protectia mediului pe domenii de mediu, in anul 2007 (mii lei - preturi curente)

Domenii de mediu

Total cheltuieli

Investitii

Cheltuieli curente

Subventii acordate

Alte cheltuieli de preaderare

Interne

Externe

Total

10542,749

10542,749

Protectia aeruluiProtectia apei

7319,955

7319,955

Managementul deseurilor

1774,484

1774,484

Protectia solului si a apelor subterane

190,074

190,074

Zgomot si vibratiiProtectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatiiAlte domenii

1258,236

1258,2361.3.Cheltuieli pentru protectia mediului pe regiuni de dezvoltare si domenii de mediu, in anul 2007 (mii lei - preturi curente)CHELTUIELI

Total lei

din care :

Domenii de mediu

Aer

Apa

Deseuri

Sol si apa subterana

Zgomot si vibratii

Resurse naturale si biodiversitate

Altele domenii

TOTAL CHELTUIELI (1+2)

145461,773


5402,,49

1636.784
901,089

1.INVESTITII

2558.273


5402,,49

1636.784
901,089

1.1 Mijloace tehnice adaugate

5736,014


5382,09

353,924

1.2 Mijloace tehnice integrate in process

2204,349


20,4

1636.784
547,165

2. CHELTUIELI CURENTE (2.1+2.2)

137521,41
2.1 - CHELTUIELI CURENTE INTERNE- PENTRU

Mijloace tehnice adaugate

Mijloace tehnice integrate in proces

Alte cheltuieli curente interne

2.2 - CHELTUIELI CURENTE EXTERNE- PENTRU

Servicii de protectia mediului

Activitati de cercetare-dezvoltare

Taxe de mediu

137521.41

1.4.Cheltuieli pentru protectia mediului, pe activitati CAEN si categorii de cheltuieli, in anul 2007 (mii lei - preturi curente)


Cod CAEN

Activitate CAEN

Total

(col.2+5+8+9

Investitii (col.3+4

din care

Cheltuieli curente

(col.6+7

din care

Subventii acordate

Alte cheltuieli de preaderare

Investitii adaugate

Investitii integrate

Cheltuieli curente

interne

Cheltuieli curente

externe

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Producatori nespecializati

TOTAL JUDET MEHEDINTI

3151,43

3151,43

353,924

2204,349


10

Extractia si prepararea carbunelui


11

Extractia petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile)


12

Extractia si prepararea minereurilor radioactive


13

Extractia si prepararea minereurilor metalifere


14

Alte activitati extractive


15

Industria alimentara si a bauturilor


16

Industria tutunului


17

Industria textila si a produselor textile


18

Industria confectiilor de imbracaminte


19

Industria pielariei si incaltamintei


20

Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv productia de mobila)


21

Industria celulozei, hartiei si cartonului

2558,273

2558,273

353,924

2204,349


22

Edituri, poligrafie si reproducerea inregistrarilor pe suporti


23

Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari


24

Industria chimica si a fibrelor sintetice si artificiale


25

Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice


26

Industria altor produse din minerale nemetalice


27

Industria metalurgica


28

Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)


29

Industria de masini si echipamente


30

Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou


31

Industria de masini si aparate electrice


32

Industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii


33

Industria de aparatura si instrumente medicale, de precizie, optice si fotografice, ceasornicarie


34

Industria mijloacelor de transport rutier


35

Industria altor mijloace de transport n.c.a.


36

Productia de mobilier si alte activitati industriale n.c.a.


40

Productia, transportul si distributia de energie electrica si termica, gaze si apa calda

593,157

593,157
45

Constructii


Producatori specializati

TOTAL JUDET MEHEDINTI

5408,228

5408,228
37

Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile

26,138

26,138
5157

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor


41

Captarea, tratarea si distributia apei

5382,09

5382,09
90

Asanarea si indepartarea deseurilor, salubritate si activitati similare


Administratia publica

 

TOTAL JUDET MEHEDINTI

1983,092

1983,092
75

Administratia publica locala

1983,092

1983,092


2. Cheltuieli si investitii efectuate de agentii economici in anul 2007 si raportate la Garda Nationala de Mediu


2.1. Tabel centralizator cu totalul investitiilor de mediu planificate in anul 2007


Comisariat

Plan investitii de mediu in anul 2007

Total

Buget local

Buget de stat

Surse proprii

Alte surse

GNM – Comisariatul Judetean Mehedinti

30002,486

1355,34

21570,898

7076,2482.2. Tabel centralizator cu totalul investitiilor de mediu realizate in anul 2007


Comisariat

Plan investitii de mediu in anul 2007

Total

Buget local

Buget de stat

Surse proprii

Alte surse

GNM – Comisariatul Judetean Mehedinti

5112,644

1513,142

469,934

3129,5683. Fondul pentru mediu


Din datele raportate de agentii economici pana la sfarsitul anului 2007, suma depusa la fondul de mediu este de 7940 lei din taxe de autorizare si avizare si cca. 129581,41 lei din taxele la fondul de mediu.

De remarcat este faptul ca nu toti agentii economici care au obligativitatea participarii la fondul de mediu, au raportat sumele pe care le-au depus.3.1.Proiecte pentru educatia si constientizarea publicului


Nr. crt.

Denumire proiect

Denumire beneficiar

Valoare

Contract

lei

Valoare finantata

in 2007

1

Actiuni pentru dezvoltarea protectiei mediului in regiunea transfrontaliera Romania – Serbia

Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti

94185,25

36277,41


4. Fondurile Uniunii Europene de preaderare

Nu este cazul.

5. Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului – PNAPM


PNAPM reprezinta principalul instrument de punere in aplicare a masurilor si de atingere a obiectivelor stabilite de Strategia Protectiei Mediului. Planul a fost elaborat initial, ca document de referinta pentru protectia mediului din Romania, in anul 1995, ca raspuns la prevederile adoptate la Conferinta ministeriala „Un mediu pentru Europa” care a avut loc la Lucerna, Elvetia, in aprilie 1993. PNAPM a fost insusit de Guvern in decembrie 1995, prezentat la Conferinta Interministeriala de la Sofia, Bulgaria in 1995 si apoi eactualizat succesiv in anii 1996, 1997 si 1999.

PNAPM este racordat la prevederile conventiilor si acordurilor unilaterale si bilaterale la care tara noastra este parte si care impun masuri concrete si din care deriva criterii de stabilire a prioritatilor privind obiectivele protectiei mediului.

De asemenea, Planul creeaza posibilitatea punerii in practica a masurilor si efectelor adoptarii acquis-ului comunitar in domeniul mediului, fiind astfel circumscris eforturilor nationale de aderare la structurile europene si nord-atlantice.

Strategia pe termen scurt, mediu si lung pentru solutionarea problemelor de mediu in cadrul unui judet prin abordarea principiilor dezvoltarii durabile se reflecta in Planul Local de Actiune pentru Protectia Mediului, care este elaborat in concordanta cu Planul National de Actiune pentru Mediu si cu programele de dezvoltare locale, judetene si regionale.

Judetul Mehedinti nu a beneficiat de asistenta tehnica in elaborarea Planului Local de Actiune pentru Mediu. El a fost elaborat dupa modelul planurilor de actiune pentru mediu elaborate de agentiile care au beneficiat de sprijin si asistenta tehnica, avand drept indrumar “Ghidul de Implementare a Programelor de Actiune pentru Mediu in Europa Centrala si de Est” pregatit de Paul Markowitz in colaborare cu REC Ungaria.

In anul 2007 a fost intocmit portofoliul de proiecte al  PLAM -ului Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti . O parte dintre proiecte cuprinse in portofoliul de proiecte au fost selectate pentru a face parte din PNAPM .A.N. APELE ROM~NE Anexa nr. 1

D.A. JIU CRAIOVA

S.G.A. MEHEDINTI


Cursul de ap[

Seciunea  de supraveghere

localizare

C la s adec a l i t a t e

RO  (regimul oxigenului)

S (salinitate)

N  (Nutrienti)


2006


2007


2006


2007


2006


2007
B.H. DUN{RE1.   Dun[re

Bazia]I


I


I


I


II


II


Amonte Captare SecomI


I


I


I


III


II


GruiaI


I


I


I


III


II


PristolI


I


I


I


III


II

2.   Ple]uva

Aval ROMAG - PRODI


I


I


II


III


II

3.   Topolnia

Amonte Schitu TopolnieiI


I


I


I


I


I


Amonte confl. Dun[reI


I


II


II


II


II

4.   Drincea I

Amonte localitatea Podul GrosuluiI


I


II


I


II


I

5.   Crihala

Amonte confl. TopolnitaII


II


II


II


IV


III

6.   Camana

Amonte confl. BahnaI


I


I


I


I


I

7.Susita

CarceniI


I


II


II


II


I

8.   Blahnia

Amonte confl. Dun[reI


I


II


II


II


II
B.H. JIU1.  Motru

Bro]teniI


I


I


I


III


II


Faa MotruluiI


I


I


I


II


II


Gura MotruluiI


I


I


I


II


II

2. Hu]nia

StrehaiaI


I


I


II


II


II

3. Co]u]tea

NadanovaI


I


I


I


I


II


CorcovaI


I


I


II


III


I


Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate