Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII DESFASURATE LA SCOALA CU CLASELE I-VIII BUCOVAT IN ANUL SCOLAR 2007 - 2008


RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII DESFASURATE LA SCOALA CU CLASELE I-VIII BUCOVAT IN ANUL SCOLAR 2007 - 2008
RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII DESFASURATE LA SCOALA CU CLASELE I-VIII BUCOVAT IN ANUL SCOLAR 2007 - 2008

Numele si prenumele:

Functia: Director

Unitatea de invatamant: SCOALA CU CLASELE I - VIII BUCOVAT

 1. ACTIVITATEA MANAGERIALA

Realizarea documentelor de proiectare manageriala: baza conceptuala, actiuni prioritare propuse, motivarea acestora prin diagnoza acrivitatii anterioare.
In elaborarea planului managerial pentru anul scolar 2007 - 2008 s-au consultat

urmatoarele documente:

Legea invatamantului nr. 84/ 1995 cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea 128/ 1997 privind Statutul Personalului Didactic cu modificarile si completarile ulterioare;

Planul-cadru pentru invatamantul primar si gimnazial in conformitate cu Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 4150/ 13. 07. 1998;

Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

Planul managerial unic al Inspectoratului Scolar General Dolj;

Programul de Dezvoltare locala al Consiliului Local Bucovat;

Buletine informative M.Ed. C;

Ordinele, notele, notificarile si precizarile M.Ed.C.;

Conditii concrete existente la nivelul unitatii scolare in care imi desfasor activitatea

Viziunea scolii: Scoala moderna, deschisa catre comunitate, orientate spre formarea

elevilor pentru viata si societate.

Scoala Bucovat si-a propus sa sprijine dezvoltarea individuala a elevilor in vederea obtinerii de performante, prin crearea unui climat de munca si invatare stimulativ si o comunicare eficienta cu partenerii edudationali.

In vederea realizarii acestei misiuni s-au stabilit urmatoarele tinte:

 1. Adaptarea ofertei educationale la nevoile comunitatii.
 2. Dezvoltarea capacitatilor profesionale ale cadrelor didactice.
 3. Pastrarea si dezvoltarea bazei materiale.
 4. Cresterea performantei scolare.
 5. Cresterea gradului de implicare al comunitatii in viata scolii si a scolii in viata comunitatii.

Toate aceste tinte strategice au fost atinse. Astfel, in anul scolar 2007- 2008 un

procent de 50% din cadrele didactice de la Scoala Bucovat si de la celelalte unitati aflate in structura sa, au urmat o serie de cursuri de perfectionare si formare: Eueroteacher, Consiliere si orientare, cursuri pentru cadrele debutante. De asemenea, in prezent, 4 cadre didactice din scoala urmeaza cursurile de masterat.

Baza materiala a scolii a fost imbunatatita vizibil, scoala dispunand, la momentul actual de videoproiector, televizor, calculatoare, seturi moderne de planes didactice. De asemenea, s-a imbunatatit si fondul de carte.

Scoala s-a implicat activ in viata comunitatii prin realizarea unor proiecte, desfasurate in parteneriat cu Organizatia World Vision Romania: amenajarea unor locuri de joaca la Gradinita Bucovat, Gradinita Palilula, Gradinita Sarbatoarea, amenajarea unui club al copiilor la Scoala Bucovat, realizarea gardului la Scoala Sarbatoarea si la Scoala Bucovat, construirea unui grup sanitar la Scoala Bucovat, dotarea salii de sport de la Scoala Palilula.

Proiectul de dezvoltare pe termen lung 2006-2010 are drept obiective:

strategii organizationale care faciliteaza calitatea managementului scolar;

-parteneriatul cu parintii, scoala si comunitatea locala;

-asigurarea calitatii invatamantului prin restructurarea formarii continue a cadrelor didactice;

-calitatea curriculumului si aplicarea creatoare in functie de conditiile locale;

-calitatea activitatii personalului didactic;

-dezvoltarea unui sistem de evaluare flexibil dar unitar care sa asigure contrulul calitatii educatiei si autonomie relativa;

-activitatea de indrumare, control si evaluare.

Planul managerial, pe termen scurt, 2007 - 2008, a avut drept obiective:

reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei de elevi in perspectiva egalizarii sanselor;

formarea unui corp profesoral capabil sa aplice reforma in invatamant prin formare continua;

asigurarea unui climat de munca adecvat elevilor, a libertatii spirituale si de exprimare a acestora;

aplicatia legislatiei scolare la toate nivelurile;

modificarea activitatii si interventia, pe baza diagnozei si a evaluarii, pentru eficientizarea procesului educational;

rezolvarea amiabila a posibilelor conflicte care pot aparea;

asigurarea aplicarii curriculum-ului national;

eficientizarea fluxului informational;

eficientizarea activitatii administrativ-gospodaresti;

dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea locala;

mentinerea unei permanente colaborari cu I.S.J. Dolj si cu Organizatia sindicala.

Toate aceste obiective propuse au fost atinse in totalitate.

Raport de diagnoza a unitatii in anul scolar 2006 - 2007

Mediul scolii determina influente pozitive, semnificative asupra copilului. In scoala se asigura dezvoltarea normala si deplina a copilului, valorificand potentialul fizic si psihic al fiecaruia, tinand seama de ritmul propriu, de nevoile sale afective si de activitatea sa fundamentala - educarea valorilor morale si invatare.

Gradul de eficacitate educativa a corpului didactic este rezultanta coeziunii integrative a colectivului din scoala.

Un corp didactic autentic, puternic integrat, asigura un proces de invatamant de calitate superioara, demonstrat de valorile fluxului de iesire, care trebuie sa se apropie in mare masura de finalitatile si idealurile educationale preconizate.

Talentul si competenta didactica in munca cu elevii, ingeniozitatea si originalitatea in modul de prezentare si pregatire a activitatilor, capacitatea empatica si stilul comportamental adecvat al cadrelor didactice, se vadesc cu pregnanta in raspunsurile copiilor in plan atitudinal si comportamental.

Consideratiile privind aplicarea programei de catre cadrele didactice din unitate vizeaza urmatoarele aspecte;

-atat principiile cat si criteriile care au stat la elaborarea programei au fost respectate in general presupunand din partea cadrelor didactice un comportament didactic echilibrat bazat pe o buna cunoastere a fiecarui copil pentru a evita atat excesele unei suprainstruiri cat si subestimarea obiectivelor si continuturilor programei

in acelasi timp urmarirea obiectivelor si a continuturilor in activitatea didactica au

permis, pe langa respectarea copilului si trebuintelor sale individuale si respectarea cadrului didactic,ceea ce determina o manifestare realista, creativa si libera a aptitudinilor sale de cadru didactic.

Pe langa programa formala care cuprinde planul de invatamant,exemple de scheme orare,include si programa informala(activitati extracurriculare)activitati complementare unei arii curriculare in acord cu interesele copiilor sau cu spiritul de performanta , activitatile optionale s-au proiectat si desfasurat in mod adecvat. In acest sens s-au prezentat in unitate in fata parintilor spectacole cu copiii,s-au organizat diverse expozitii in care copiii au expus lucrari deosebite si jucarii create prin valorificarea diferitelor deseuri si materiale refolosibile .

In vederea perfectionarii si modernizarii actului didactic au fost initiate si realizate o serie de parteneriate si proiecte: "Nu uita sa fii bun!", "Micii pitoni", "Infiaza un copac!", "Prietenia si valentele ei formative pentru societatea actuala". Cu acest prilej s-a reliefat faptul ca, in cadrul culturii educationale trebuie sa constientizam cu totii ca suntem chemati sa realizam PARADIGMA PARTICIPATIVA IN EDUCATIE. Exercitarea in cele mai bune conditii a functiei de educare cere multa competenta profesionala, centrata pe ceea ce trebuie facut, adica pe capacitatea dascalului, fara a diminua cu nimic insemnatatea calitatilor si aptitudinilor personale ale acesteia.In unitate s-au desfasurat activitati in care au fost antrenati toti factorii educationali in sustinerea si optimizarea actului didactic.Au fost apreciate aceste actiuni pentru diversitatea si ingeniozitatea modelelor de comunicare si colaborarea cu parintii si comunitatea.( spectacole de craciun, de pasti, de ziua mamei, de ziua scolii,cu ocazia schimburilor de experienta etc.)

La nivelul unitatii exista preocupari responsabile in elaborarea si editarea unor instrumente de lucru pentru elevi, in special la invatamantul prescolar si primar contribuind la crearea si imbogatirea fondului de surse in sprijinul aplicarii curriculum-ului national .

Intr-o societate deschisa prin mecanismele economiei de piata, politica educationala este democratica si influenteaza sistemul managerial, atat la nivelul conducerii si proiectarii invatamantului, cat si in abordarea intr-o maniera noua, a conducerii actului educational.

Componentele specifice managementului educational s-au concretizat in activitati de optimizare a demersului didactic si a performantelor obtinute de copii, astfel:

♦ In planul educatiei moral-civice, organizarea unor concursuri tematice vizand educatia rutiera, educatia ecologica, educatia pentru sanatate, educatia pentru timpul liber. Olimpiada de Educatie civica pentru clasel I-IV, faza locala a fost organizata la Scoala Bucovat, primele doua echipaje calificate la faza pe judet fiind de la Scoala Palilula si de la Scoala Bucovat.

♦ In plan cultural artistic, organizarea unor manifestari cultural-artistice si expozitii: de Craciun, 8 martie, de Pasti, pe 1 Iunie, s-au organizat o serie de spectacole cu ocazia diferitelor sarbatori nationale, precum si pentru a marca unele evenimente importante din viata poporului roman: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 15 Ianuarie. Imagini de la aceste manifestari cultural - artistice se gasesc postate pe siteul www.didactic.ro, materiale, discipline, invatamant primar diverse sau fotografie educationala tot pe acelasi site.

De asemenea, o mare parte din aceste activitati desfasurate se gasesc pe siteul scolii: www.scoala-bucovat-dolj.piczo.com.

♦ In planul cunoasterii patriei si a frumusetilor ei s-au organizat drumetii si excursii padurea Bucovatului, in Lunca Jiului, Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, Muzeul Olteniei, sectia Stiinte ale Naturii, excursii pe valea Dunarii si valea Oltului.

Evaluarea este o componenta indispensabila a actului educational si s-a constituit intr- o serie de activitati etapizate avand caracterul unui proces. Evaluarile copiilor la nivelul fiecarei clase si la nivelul unitatii, au vizat pe de o parte , stimularea tendintelor pozitive si pe de alta parte, sesizarea aspectelor vulnerabile, functiile evaluarii fiind de constatare si apreciere a relatiilor organizare-planificare,indrumare, control si reglare-autoreglare, realizandu-se prin instrumente specifice.

Experienta profesionala, constatarile din asistentele efectuate, constituie suportul unor obiective pe care mi le propun:

reamenajarea spatiilor exterioare ale unitatii scolare cu fantezie si creativitate, deoarece curtea unitatii reprezinta o unitate educativa distincta ce trebuie sa ofere copiilor noi impulsuri in vederea cunoasterii corpului si mediului inconjurator.

-instrumentarea cu literatura, materiale de specialitate, carti si reviste pentru copii(ne-am imbogatit fondul de carte prin fonduri de la bugetul de stat)

crearea unor sisteme de evaluare continua, dinamica a cadrelor didactice, potrivit unor criterii valorice, care sa stea la baza salarizarii diferentiate (prime,distinctii) drept motivare in ridicarea calitatii demersului didactic.

aplicarea unor metode moderne de predare-invatare, centrate pe elev; eliminarea rudimentalismului in procesul de predare a unor cadre didactice.

intarirea prin continuarea asezarii pe baze noi a relatiilor scoala - famile - comunitate in folosul beneficiarului educatiei-copilul.

Se poate concluziona ca, printr-o cunoastere profunda a domeniului invatamantului, prin abordarea stiintifica si rationala a obiectivelor si continuturilor, a strategiilor de realizare a acestora si printr-o evaluare reala si continua, atat a competentelor cadrelor didactice, cat si a progresului copiilor se poate promova strategia dezvoltarii invatamantului si a finalitatilor sale, din perspectiva reformei educationale.

In aceasta perioada am cautat sa utilizam cu eficienta diferitele spatii de invatamant existente si sa obtinem surse de finantare din partea I.S.J. pentru dotarea salilor de clasa cu mobilier modern, fapt ce s-a concretizat la grupele de gradinita din toate structurile scolare de pe raza comunei Bucovat care, in prezent beneficiaza de mobilier modular modern. Au fost asigurate conditiile igienico-sanitare necesare inceperii noului an scolar (Gradinita Bucovat beneficiaza de un grup sanitar modern realizat printr-un proiect cu Organizatia World Vision Romania); au fost utilizate cu eficienta resursele financiare oferite de Primarie,si de I.S.J. precum si sponsorizarea din partea unor agenti economici care ne-au fost parteneri. Au fost placate cu gresie holurile Scolii Bucovat, au fost zugravite si igienizate salile de clasa, s-a construit un umbrar in curtea unitatii cu bancuta si scaune din fier forjat; s-a reconditionat o parte din mobilierul existent si s-au achizitionat scaune pentru cancelarie; s-a amenajat terenul din curtea scolii.

Pentru ca proiectul institutional trebuie sa fie coerent, pertinent, eficace si eficient, scopul acestuia va insemna mai multa coerenta in interiorul institutiei, care sa asigure lucrul in comun in jurul obiectivelor si actiunilor discutate in colectiv; coerenta intre scoala si mediu prin armonizarea politicilor scolii cu asteptarile parintilor, autoritatilor locale etc; coerenta la nivel local, regional si national prin definirea obiectivelor comune tuturor, dar pe care fiecare unitate le poate realiza in felul sau inovand, inventand si cu resursele si cu geniul propriu.

Pentru a realiza o buna diagnoza a organizatiei scolare, voi apela la metoda (tehnica) SWOT, analizand atat mediul intern cat si mediul extern, pe urmatoarele paliere:

- oferta curriculara

- resursele umane

- resursele materiale si financiare

- relatiile cu comunitatea

Oferta curriculara

Puncte tari

- Pentru fiecare nivel de scolarizare, scoala dispune de intregul material curricular (planuri de invatamant si programe scolare, auxiliare curriculare - manuale, ghiduri de aplicare, culegeri, indrumatoare etc.);

- Parteneriate scoala-parinti-comunitate;

- Existenta unei reviste scolare;

- Existenta unui laborator de informatica si conectarea la reteaua de internet

Puncte slabe

- Lipsa laboratoarelor de chimie, fizica, limbi moderne la standarde europene;

- Inexistenta unui spatiu adecvat orelor de Educatie fizica la Scoala coordonatoare Bucovat:

- Insuficienta diversitate a abilitatilor cadrelor didactice in raport cu solicitarile (parintilor si elevilor) beneficiarilor

Oportunitati

- Modernizarea bazei materiale existenta;

- Introducerea unitatii scolare in circuitul international scolar prin realizarea unor programe educationale cu unitati scolare din Uniunea Europeana;

Identificarea oportunitatii de formare a cadrelor didactice

CDS ofera posibilitatea satisfacerii dorintei de informare si cunoastere in diferite domenii de activitate. Oferta CDS vine in sprijinul ameliorarii fenomenului de absenteism scolar si contribuie la dezvoltarea unei motivatii intrinseci pentru inmvatare.

- Realizarea unui parteneriat real cadru didactic-elev

Amenintari

- Baza materiala existenta nu permite realizarea tuturor solicitarilor (optiunilor) beneficiarilor;

- Insuficienta diversificare si adecvare a CDS la cerintele si solicitarile parintilor si elevilor poate scadea motivatia acestora pentru invatare precum si interesul pentru aceasta unitate de invatamant. Exista riscul micsorarii numarului de cereri de inscriere in institutie;

- Inertia unor cadre didactice in acceptarea si promovarea noului in procesul instructiv-educativ;

- Lipsa de flexibilitate in relatia cu elevii si parintii acestora

Resurse umane

Puncte tari

- Personal didactic calificat in proportie de 100%;

- Ponderea cadrelor didactice titulare este de 78% (28 cadre didactice din totalul de 36);

- Ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I este dee 33% (12 cadre didactice din totalul de 36);

- Ponderea cadrelor didactice cu performante in activitate este de 15%;

Prezenta cadrelor didactice cu titlul de masterat (1) sau cadre didactice inscrise la masterat (4);

- Ponderea ridicata a cadrelor didactice care manifesta un interes deosebit pentru pregatirea profesionala si implicarea in pregatirea altor cadre didactice (3 formatori, 1 mentor, 5 responsabili de cerc pedagogic);

- Ponderea cadrelor didactice care cunosc limbi straine este de 60%;

- Exista o buna delimitare a responsabilitatilor cadrelor didactice (exista comisii constituite pe diverse probleme) precum si o buna coordonare a acestora;

- Existenta Consiliului Elevilor

Puncte slabe

- slaba motivare datorita salariilor mici;

- lipsa de interes a unor cadre didactice cu vechime in invatamant pentru participarea la cursuri de formare si perfectionare;

- conservatorismul si rezistenta la schimbare a unor cadre didactice;

- lipsa unui cabinet de consultanta psihopedagogica;

- relatia profesor-elev: rece, distanta sau chiar neprincipiala, in putine cazuri, dar suficiente pentru a crea o stare de disconfort in colectiv

Oportunitati

- numarul de intalniri si activitati comune ale cadrelor didactice in afara orelor de curs favorizeaza impartasirea experientei, cresterea coeziunii grupului, o comunicare mai buna;

- varietatea cursurilor de formare si perfectionare organizate de CCD, ONG-uri, universitati;

- posibilitati financiare de stimulare, motivare atat a cadrelor didactice, cat si a elevilor cu performante scolare;

- intalniri frecvente, de cate ori este cazul, intre cadrele didactice si parintii elevilor (sedintele cu parintii la nivelul clase/ scolii, consultatii). O mai buna relatie a celor doi factori educationali: familia si scoala

Amenintari

- scaderea motivatiei si interesului pentru activitatile profesionale (colaborare cu parintii, perfectionarea, activitatile extracurriculare, confectionarea materialelor didactice, pregatirea cu profesionalism a lectiilor etc.);

- scaderea prstigiului cadrelor didactice;

- criza de timp a parintilor datorata actualei situatii economice care reduce implicarea familiei in viata scolara. Acest lucru se reflecta atat in relatia profesor - elev, cat si in performanta scolara a elevilor

Resurse materiale si financiare

Puncte tari

- dotarea cu mobilier nou si cu materiale didactice audio-vizuale (CD player, videoproiector, televizor);

- imbunatatirea fondului de carte la biblioteca scolara;

- existenta cabinetului de informatica;

- in acest an scolar, 2007-2008 scoala a dispus de fonduri pentru reabilitare;

- exista sala de sport la Structura Palilula

Puncte slabe

- nu exista sala de sport la Scoala Bucovat si Scoala Sarbatoarea;

- nu exista cabinet de consiliere psihopedagogica;

- fondurile banesti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice si elevilor, pentru achizitionarea unor echipamente si materiale didactice, pentru intretinerea spatiilor scolare; fondurile extrabugetare sunt mici si "impartite" de Primaria locala

Oportunitati

- descentralizare si autonomie institutionala;

- parteneriat cu comunitatea locala (Primarie, parinti), ONG-uri, firme etc.;

- existenta unor spatii (ex. Cabinetul de informatica) ce pot fi inchiriate in scopul obtinerii unor fonduri banesti;

- posibilitatea antrenarii parintilor si elevilor in activitati productive si de intretinere a scolii sau chiar de modernizare;

- exploatarea terenului de la structurile Bucovat, Leamna de Jos si Sarbatoarea in obtinerea de fonduri extrabugetare

- construirea unei sali de sport la Scoala Bucovat si a unei sali multimedia

Amenintari

- degradarea spatiilor scolare datorita fondurilor banesti limitate alocate pentru intretinerea scolii;

- constiinta morala a elevilor privind pastrarea si intretinerea spatiilor scolare;

- ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice conduce la uzura morala a echipamentelor existente

Relatiile cu comunitatea

Puncte tari

- semestrial, Comisia dirigintilor a organizat intalniri cu reprezentanti ai politiei locale in scopul prevenirii delicventei juvenile;

- au avut loc intalniri, semestriale, cu Comitetul Reprezentativ al Parintilor, suplimentate de consultatii individuale cu parintii;

- in scoala s-au desfasurat programe educative ("Pansament pentru minte si suflet", "Combaterea delicventei juvenilesi a victimizarii copiilor");

- dezvoltarea relatiei cadru didactic-elev s-a realizat prin organizarea serbarilor scolare si a unor concursuri scolare la nivel local ("Familia vazuta prin ochi de copil"- organizat in cadrul Festivalul National al Sanselor Tale, "Sunt curat, sunt sanatos!"- concurs pe teme de educatia pentru sanatate, "Vine Iepurasul" - expozitie-concurs organizata cu prilejul sarbatorilor pascale);

- s-au stabilit contacte cu diverse institutii pentru realizarea unor activitati extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionari de spectacole, actiuni caritabile, care au avut drept scop introducerea elevilor in mediul comunitar si a contribuit la socializarea lor;

- s-a amenajat o sala speciala pentru copiii cu dizabilitati, cu sprijinul Organizatiei World Vision Romania si Primariei Bucovat, precum si un Club al copiilor, care isi desfasoara activitatea pe perioada vacantei de vara;

- relatie buna cu mass-media (aparitia, periodic in presa locala - Gazeta de Sud, Editie speciala si pe posturile de televiziune locala - Terra Sat, 3 TV)

Puncte slabe

- activitatea extrascolara nu incurajeaza si nu dezvolta la elev sentimentul de "om al comunei", prezenta la diversele actiuni comunitare fiind perceputa ca o "obligativitate" nu ca o nevoie de implicare in viata comunitatii;

- nu exista un program coerent de actiuni in care sa fie implicati elevii in viata civica si sociala;

- legatura cu agentii economici (ofertantii de pe piata muncii) este slaba, astfel ca elevul nu este informat despre dinamica acesteia si nici despre formarea continua in vederea reorientarii;

- ignorarea rolurilor ONG-urilor

Oportunitati

- disponibilitatea si responsabilitatea unor institutii de a veni in sprijinul scolii (Primarie, ONG, Biserica, Politie, institutii culturale);

- interesul crescand al mass-mediei pentru a informa la timp si in mod obiectiv noutatile si evenimentele din sistemul educational;

- nevoia de informare despre oferta educationala a scolii in randurile elevilor din invatamantul obligatoriu ale altor unitati;

- responsabilitatea altor scoli, institutii omologate pentru schimburi de experienta;

- interesul agentilor economici si al firmelor de a se implica in activitatile scolilor

Amenintari

- organizarea defectuoasa a proiectelor si a activitatilor de parteneriat poate duce la diminuarea obiectivelor propuse;

- nivelul de educatie si timpul limitat al parintilor poate conduce la slaba implicare a parintilor in viata scolara;

- instabilitate la nivel social si economic a institutiilor potential partenere;

- slaba informare privind specificul si inadecvarea activitatilor propuse de catre institutiile partenere

Analiza activitatii desfasurate de conducerea unitatii

Organigrama unitatii scolare

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII


INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ


Contabil Resp. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

C.P. Coordonator

Director Director adjunct structuri

C.A. Resp. Comisii Cadre

Coordonator metodice did.

proiecte si

Secretar programe educative

Personal ingrijire

Elevi si prescolari

La nivelul unitatii scolare s-a constituit Consiliul de Administratie, care are in componenta 13 membrii (director, director adjunct, profesorii coordonatori, primar, reprezentanti ai comunitatii locale, ai parintilor si cadre didactice). De asemenea, la nivelul institutiei functioneaza urmatoarele comisii:

- Comisia metodica educatori;

- Comisia metodica invatatori;

- Comisia metodica umana;

- Comisia metodica reala;

- Comisia metodica a dirigintilor;

Comisii de probleme

- Consiliul pentru curriculum

- Comisia de protectia muncii, aparare impotriva incendiilor

- Comisia de salarizare, de acordare a burselor si ajutoarelor ocazionale

- Comisia de inventariere anuala a patrimoniului, casare

- Comisia de scolarizare, frecventa, notare ritmica

- Comisia de cunoastere si aplicare corecta a legislatiei de control a documentelor scolare

- Comisia de organizare si coordonare a examenelor de corigenta

- Comisia de perfectionare metodica si cercetare

- Comisia de disciplina

- Comisia de anchetare a abaterilor cadrelor didactice de la legislatia scolara

- Comisia pentru asigurarea si pastrarea manualelor scolare

Toti responsabilii de comisii si-au intocmit un plan managerial si au desfasurat activitati conform programului stabilit la inceputul anului scolar. (Exista portofolii cu documente justificative la conducerea unitatii).

A fost stabilita tematica sedintelor Consiliului profesoral si al Consiliului de Administratie.

Dovada a activitatii desfasurate de conducerea unitatii stau si rapoartele de inspectie efectuate de catre doamna inspector scolar de sector prof. Cornelia Neacsu.

Pentru o mai buna monitorizare a activitatii cadrelor didactice, au fost "infiintate" 3 caiete, ce se afla in cancelaria fiecarei structuri scolare (caiet de monitorizare a activitatii extracurriculare, caiet de monitorizare a profesorilor de servicui, caiet de monitorizare a pregatirii suplimentare a elevilor). Aceste caiete au fost verificate periodic.

In anul scolar 2007 - 2008 au fost inscrise la gradele didactice 2 cadre didactice pentru definitivat: institutor si Limba franceza.

De asemenea, un numar mare de cadre didactice a participat la cursurile de formare si perfectionare desfasurate de CCD Dolj (Euroteacher, Consiliere si orientare, Cursuri pentru debutanti, Cursuri de calculatoare).

Alte forme de perfectionare s-au realizat prin inscrierea la master (in prezent sunt 4 cadre didactice inscrise la masterat; 2 cadre didactice care au finalizat cursurile unui masterat, 2 cadre didactice ce au studii postuniversitare).

In cadrul acestei comisii, la inceputul semestrului II, s-a elaborat un chestionar ce a urmarit identificarea posibilitatilor de dezvoltare a carierei didactice in organizatia scolara si nevoia de formare a cadrelor didactice. De asemenea, s-a efectuat un studiu asupra nevoilor de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice.

In urma efectuarii acestui studiu s-a constatat ca, o parte dintre cadrele didactice trecute de 40 ani nu folosesc la clasa metode active de predare - invatare, unele metode fiind complet noi pentru acestea (ex. Bulgarele de zapada, turul galeriei, caruselul, metoda Sinelg, cadranele, cubul). In acest sens, am recomandat domnilor profesori sa urmeze cursuri de formare si perfectionare pentru a se integra in noul sistem de predare.

Autoevaluarea activitatii ca director

Puncte tari    Punte slabe

Comunicare eficienta; ● Organizarea timpului;

Dotarea scolii cu echipamente ● Participarea la concursurile

si mijloace moderne de informare si    olimpiadele scolare

comunicare

Realizarea de interasistente la clasa; ●Neimplicarea tuturor

Intocmirea la timp a documentelor scolare; angajatilor la nivel maxim

Organizarea unor concursuri la nivel local; in aplicarea reformei in

Elaborarea de proiecte; invatamant;

Asigurarea transparentei si a participarii ● Atragerea de fonduri

cadrelor didactice si parintilor la actul structurale in unitate

decizional; ●Incheierea unor parteneriate

Colaborarea scoala - familie "infratiri" cu scoli din

Respectarea criteriilor de evaluare a personalului strainatate

Activitatea de (auto) formare

♦ Formare pentru viitor Euroteacher I Modul I - C.C.D. Dolj ( septembrie 2006 - martie 2007);

♦ masterat "Management si resurse umane", S.N.S.P.A. - Facultatea de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy"

♦ simpozion national "Tehnici de comunicare in scoala moderna", 23 mai 2008, Grupul Scolat de Transporturi Auto;

♦ simpozion interjudetean "Gestionarea situatiilor de criza educationala in unitatea scolara", 8 decembrie 2007, Scoala Nr. 30 "Mihai Viteazul", Craiova;

♦ simpozion interjudetean "Matematica mileniului III", 10 noiembrie 2007, Dragasani, Olt;

♦ evaluator la concursul national de chimie "Raluna Ripan", faza judeteana;

♦ student anul I, Facultatea de Comunicare si Relatii publice, S.N.S.P.A., Bucuresti.

Plan de dezvoltare personala ca director

OBIECTIVE GENERALE

1. Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei de elevi in perspectiva egalizarii sanselor;

2. Formarea unui corp profesoral capabil sa aplice reforma in invatamant prin formarea continua a cadrelor didactice;

3. Asigurarea unui climat de munca adecvat elevilor, a libertatii spirituale si de exprimare a acestora;

4. Aplicarea legislatiei scolare la toate nivelurile;

5. Modificarea activitatii si interventia, pe baza diagnozei si a evaluarii, pentru eficientizarea procesului educational;

6. Rezolvarea amiabila a posibilelor conflicte care pot aparea;

7. Asigurarea aplicarii curriculum -ului national;

8. Eficientizarea fluxului informational;

9. Eficientizarea activitatii administrativ - gospodaresti;

10. Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea locala;

11. Mentinerea unei permanente colaborari cu I.S.J Dolj si cu Organizatia sindicala.

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE CURRICULARA

Nr. crt.

Optiuni strategice

Actiuni organizate

Colectivul responsabil

Resurse

Indicatori de performanta

Umane

Financiare

Temporale1.

Dezvoltarea la elevi a comportamentelor de comunicare sociala

- Promovarea la toate disciplinele de studiu a comunicarii deschise intre cadrele didactice si elevi;

- Planificarea unor teme adecvate in cadrul orelor de dirigentie, privind comportamentul civilizat in folosirea limbajului

Comisiile metodice

Comisia metodica a dirigintilor

Educatoare

Invatatori

Profesori

Profesori

Diriginti

Permanent

Conform planificarii dirigintilor; minim 10 teme anual

Elevi capabili sa dialogheze liber, cursiv si curajos

2.

Corelarea CDS cu nevoile elevilor, ale parintilor si ale comunitatii

- Introducerea in CDS a disciplinei "Educatia ecologica" la clasele I - IV;

Introducerea in CDS a disciplinei "Calculatorul, prietenul meu drag" la clasele V - VIII.

Comisia pentru curriculum scolar

Comisia pentru curriculum scolar

Invatatori

Profesorul de biologie

Directorul

Bugetul scolii

Bugetul scolii

1 - 15 sept.

1 - 15 sept.

Cabinet ecologic

Accesul la calculator al tuturor elevilor claselor V - VIII

3.

Participarea si implicarea la activitati de formare continua

- Planificarea unor activitati practice demonstrative in cadrul comisiilor metodice;

- Organizarea unor dezbateri privind organizarea metodologiei didactice cu structura colectivului de elevi;

- Inscrierea si participarea la cursuri de formare si reconversie organizate prin C.C.D. sau Univ. Craiova;

- Inscrierea si participarea la examenele pentru obtinerea gradelor didactice.

Comisiile metodice

Comisiile metodice

Comisia pentru perfectionare

Comisia pentru perfectionare

Responsabil comisii metodice

Responsabil comisii metodice

Responsabil comisia pentru perfectionare

Responsabil comisia pentru perfectionare

Buget

-

Perioada octombrie - decembrie in fiecare an

Perioada ianuarie - martie a fiecarui an

Anual, incepand cu 2007

Anual

Competente sporite ale cadrelor didactice privind utilizarea materialului didactic

Competente sporite in vederea desfasurarii unui invatamant diferentiat

Abilitati sporite in utilizarea metodologiei moderne

Obtinerea gradelor didactice pentru care au dat examene.

4.

Implicarea elevului la propria formare prin abilitarea lor in cercetarea si invatarea prin descoperire

- Promovarea la disciplinele de studiu a metodelor de invatare prin descoperire, fie prin executarea de experiente de catre grupe de elevi, fie prin activitati teoretice pe grupe de elevi.

- Organizarea de activitati de colectare, sistematizare si prelucrare de informatii pentru o anumita tematica;

- Planificarea de lucrari practice de laborator pe grupe de elevi;

Comisiile metodice

Comisiile metodice

Comisiile metodice

Responsabili comisii metodice

Bibliotecarul scolii

Prof. de fizica, chimie, biologie

Fondul de carte al bibliotecii

Lab. de fizica, chimie, biologie

Permanent

Lunar o activitate

Semestrial doua lucrari

-

Referate intocmite de catre elevi

Portofolii cu rezultatele lucrarilor practice

5.

Derularea unor activitati cu caracter stimulativ si antrenant pentru elevi

- Organizarea in cadrul activitatilor extracurriculare a unor concursuri pe teme istorice;

- Organizarea in cadrul activitatilor extracurriculare a concursurilor sportive de fotbal si handbal cu premii;

Programarea si organizarea unor excursii tematice in tara.

Consiliul profesoral

Consiliul profesoral

Consiliul profesoral

Prof. de istorie

Prof. de Educatie fizica

Consilierul educativ

Fondul Consiliului reprezentativ al Parintilor

Fondul CRP, ONG. A.D.C.P

ONG. A.D.C.P, fondul CRP

anual, luna ianuarie

anual, luna octombrie fotbal, luna mai handbal + fotbal

anual luna iunie

Participarea de echipaje din fiecare structura scolara

Implicarea unui numar mare de elevi in competitie

Pliante cu vederi din traseul parcurs in excursii

6.

Participarea activa a partenerilor educationali la activitatile scolii si a scolii in viata comunitatii

- Organizarea in cadrul activitatilor extracurriculare a unor serbari scolare: Serbarea "Pomului de Craciun"; "Serbarea Martisorului"; "Ziua Scolii Palilula"

- Organizarea unor dezbateri cu parintii elevilor pe probleme de educatie (Program de Consiliere a parintilor)

Invatatori

Profesori

Profesori

Invatatori

Consiliul educativ

Parinti

Consiliul educativ

Parinti

Bugetul local

ONG A.D.C.P

Bugetul local

anual, luna decembrie, martie iunie

anual, luna martie - aprilie

Participarea tuturor elevilor si parintilor.

Impartirea darurilor de Mos Craciun

Documentarea parintilor cu notiuni de psihologia copilului

B. PROGRAMUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Nr. crt.

Optiuni strategice

Actiuni organizate

Colectivul responsabil

Resurse

Indicatori de performanta

 

Umane

Financiare

Temporale

1.

Dezvoltarea competentelor de comunicare sociala

- Programe de formare a cadrelor didactice si a parintilor pentru comunicare, negociere si participare;

- Implicarea cadrelor didactice pentru utilizarea calculatorului in procesul instructiv - educativ

Consiliul profesoral

Consiliul profesoral

Consiliul educativ

Directorul

Buget

2007 - 2008

2007 - 2009

Implicarea a peste 50% din parinti in programe de formare

Minim patru cadre didactice competente pentru a utiliza calculatorul

2.

Participarea si implicarea la activitatile formare continua

- Imbunatatirea metodologiei didactice prin participarea activa la sedintele cercurilor pedagogice organizate la nivel de judet;

- Promovarea gradelor didactice superioare;

- Activitati metodice la nivelul scolii

- Cursuri pentru obtinerea calificarii in a doua specialitate

Comisia metodica

Comisia de perfectionare

Comisiile metodice

Comisia pentru perfectionare

Responsabilii comisiilor metodice

Resp. comisiei pentru perfectionare

Resp. comisii metodice

Resp. comisia pentru perfectionare

Surse propriiBugetul si surse proprii

-

Surse proprii

Semestrial doua participari

2007 - 2011

2007 - 2011

2007 - 2009

Cadre didactice capabile sa utilizeze metode activ-participative in orice lectie

Nici un cadru didactic cu grd. mai mic decat grd. II

Anual fiecare cadru didactic o activitate demonstrativa la clasa

Trei cadre didactice calificate in a doua specialitate

 

3.

Implicarea elevului la propria formare prin abilitarea lor in cercetarea si invatarea prin descoperire

- Programe de dezvoltare a invatamantului rural

- Programe de cercetare invatare digitala

Consiliul profesoral

Consiliul profesoral

Director

Director

Surse financiare de la Banca Mondiala, Guv. Rom., Consiliul local, Buget, ONG - uri

2007-2011

2007 - 2011

Cinci profesori si 30 elevi implicati in acest program

Minim trei profesori implicati si 20 de elevi defavorizati

 

C. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A RESURSELOR FINANCIARE SI MATERIALE

Nr. crt.

Optiuni strategice

Activitati organizate

Colectivul responsabil

Resurse

Indicatori de performanta

 

Umane

Financiare

Temporale

1.

Corelarea CDS cu nevoile elevilor, parintilor si ale comunitatii

- Achizitionarea de calculatoare si conectarea la internet

- Achizitionarea de truse sanitare si confectionarea de surse sanitare in fiecare clasa

C.A.S

C.A.S.

Directorul

Contabilul

Prof. biologie

Contabilul

Bugetul pentru cheltuieli materiale

Bugetul pentru cheltuieli materiale

Ianuarie - mai 2008

Octombrie - noiembrie 2008

Calculatore Pentium cu imprimante

Truse pentru fiecare sala de clasa si cancelarie

2.

Participarea si implicarea la activitati de formare continua

- Amenajarea unui cabinet metodic care sa asigure spatiu pentru activitatile comisiilor metodice

- Achizitionarea de mobilier pentru cabinetul metodic

- Dotarea cabinetului metodic cu calculator, imprimanta, aparate de proiectie si TV color

C.A.S.

C.A.S.

C.A.S.

Director

Contabil

Director

Contabil

Director

Contabil

Bugetul pentru cheltuieli materiale

Bugetul pentru cheltuieli materiale

Bugetul pentru cheltuieli materiale

2009

2009

2009

Sala renovata pentru acest cabinet

Doua dulapuri, vitrina, masa de 12 persoane, 12 scaune, 1 calculator, 1 imprimanta, 1 retroproiector, 1 Tv color, 1 video

 

3.

Implicarea elevului la propria formare prin abilitarea lor in cercetarea si invatarea prin descoperire

- Amenajarea salii de biblioteca pentru a fi transformata in centru de cercetare si autoinstruire

- Achizitionarea de mobilier adecvat

- Achizitionarea unui calculator performant cu imprimanta si conectarea lui la internet

- Achizitionarea de carte pentru dotarea centrului de autoinstruire

C.A.S

C.A.S.

C.A.S.

C.A.S.

Director

Contabil

Director

Contabil

Director

Contabil

Bugetul Consiliului local

Bugetul scolii pentru cheltuieli materiale

Bugetul pentru cheltuieli materiale

Bugetul scolii pentru cheltuieli materiale

Ianuarie - februarie 2009

Februarie - martie 2009

Februarie - martie 2009

Martie - aprilie 2009

Sala renovata prin lucrari de zugravire, vopsire, revizuire, instalatie electrica

Un birou ergonomic pentru calculator, 6 scaune, 1 vitrina, 1 calculator, 1 imprimanta

Carti de literatura, istorie, biologie, fizica, chimie, matematica, arte plastice

 

4.

Derularea unor activitati cu rol stimulativ si antrenant pentru elevi

- Achizitionarea de materiale necesare confectionarii de material didactic cu implicarea elevilor

- Achizitionarea de materiale pentru derularea unor activitati de arte plastice

- Achizitionarea de materiale sportive

- Achizitionarea de echipament sportiv

C.A.S

C.A.S.

C.A.S.

C.A.S.

Director

Contabil

Director

Contabil

Director

Contabil

Director

Contabil

Bugetul scolii pentru cheltuieli materiale

Bugetul scolii pentru cheltuieli materiale

Bugetul scolii pentru cheltuieli materiale

Venituri extrabugetare

Martie - aprilie 2010

Martie - aprilie 2010

Nov. - decembrie 2010

Nov. - decembrie 2011

Ianuarie 2009 - ianuarie 2011

Carton, hartie, folii P.E., placi polistiren, truse carioca, creioane corectoare, rigle

Carton, panza, pensule, acuarele, sevalet

Mingi fotbal, mingi volei, mingi handbal, mingi baschet, seturi mingi tenis de masa, palete

Tricouri, sorturi

 

5.

Participarea activa a partenerilor educationali la activitatile scolii in viata comunitatii

- Colectarea de materiale refolosibile in colaborare cu cetatenii din sat

- Amenajarea parcului de joaca pentru prescolari la Structurile Palilula si Sarbatoarea

- Curatirea padurii Bucovat de deseuri si mase plastice

C.A.S.

C.A.S.

C.A.S.

Consilierul educativ si presedintele C.R.P.

Consilierul educativ si presedintele C.R.P.

Consilierul educativ

-

Organizatia World Vision Romania

-

- 2011, anual, colectarea de maculatura si fier vechi

2007 - 2011, anual luna sept.

2007 - 2011, anual, luna mai

Minim 1 t fier vechi, maculatura

Parc de joaca cu gazon curat si aparate de joaca functionabile

Deseuri, mase plastice

 

6.

Reparatii capitale la localurile scolilor ca re necesita astfel de interventii

- Reparatii la acoperis

- Reparatia capitala a magaziei de combustibil

C.A.S.

C.A.S.

Cons. Local

Director

Contabil

Director

Contabil

Primar

Bugetul pentru cheltuieli materiale

Bugetul Cons. Local

Septembrie 2008

2009 - 2010

Tigla si tabla inlocuita

Magazia refacuta

 

D. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A RELATIILOR COMUNITARE

Nr. crt.

Optiuni strategice

Actiuni organizate

Colectivul responsabil

Resurse

Indicatori de

performanta

Umane

Financiare

Temporale

1.

Dezvoltarea la elevii scolii a competentelor de comunicare sociala

- Participarea la programe locale legate de comunicare

- Actiunea "Ziua Scolii"

Consiliul profesoral

C.R.P

Consiliul profesoral

Consilierul educativ

Director

Venituri extrabugetare

-

2008 - 20112008 - 2011, luna iunie

Trei programe de imbunatatire a comunicarii scoala - comunitate

Mobilizarea unui numar mare de parinti, oficialitati, reprezentanti ai diferitelor institutii din orasul Craiova, invitati speciali

2.

Corelarea CDS cu nevoile elevilor, parintilor si comunitatii

- Actiuni de consultare a parintilor la stabilirea disciplinelor optionale

Consiliul pentru curriculum

Director

-

2007 - 2011, anual, luna ianuarie

CDS in concordanta cu dorintele parintilor

3.

Participarea activa a partenerilor educationali la activitatile scolii si a scolii in activitatea comunitatii

- Activitatile extracurriculare organizate in comun Scoala - familie - elevi - comunitate

- Actiuni comune scoala - dispensar uman, scoala - biserica, scoala - politie

Consiliul profesoral

Consiliul profesoral

Consilier educativ

Cadre didactice

Parinti

Consilier educativ

Preot

Doctor

Agenti politie

Venituri extrabugetare

Venituri extrabugetare

2007 - 2011, anual

2007 - 2011

Minim doua actiuni anual

Minim doua actiuni anual

4.

Reparatii capitale ale cladirilor scolilor

- Actiuni de voluntariat ale parintilor in lucrari de reparatii marunte organizate de scoala

- Participarea voluntara a parintilor la lucrarile de reparatii capitale angajate

C.A.S

C.A.S.

Diriginti

Invatatori

Director

Venituri extrabugetare

-

2007 - 2011

2007 - 2011

Anual, minim doua actiuni

Echipe de minim 10 parinti participante ca ajutor pentru munca necalificata

 1. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

2.1 Baza materiala

2.1.1. spatii pentru invatamant

■ Scoala Bucovat

- corpul I - 7 sali de clasa, birou director, cancelarie

- corpul II - 1 sala de clasa, birou contabil, birou secretar, arhiva (parter); 1 sala de clasa, 1 laborator informatica, 1 sala Clubul copiilor, 1 sala depozitarea cornului si laptelui, 1 sala pentru CDI (etaj);

La Scoala Bucovat au fost alocate fonduri pentru reabilitare ce se vor consuma in aceasta vara.

■ Gradinita Bucovat - 2 sali de clasa. Gradinita a fost dotata cu mobilier nou in acest an scolar 2007 - 2008.

■ Structura Scoala Palilula

- corpul A - 6 sali de clasa, 1 sala sport, birou profesor coordonator, cancelarie

- corpul B - 1 sala de clasa, 2 sali de grupa pentru prescolari

Spatiile de invatamant sunt in buna stare, deoarece Scoala Palilula a fost cuprinsa in programul de reabilitare prin Banca Mondiala in anul 2004.

Exista apa curenta in scoala.

■ Structura Scoala Sarbatoarea

- corpul A - 6 sali de clasa, birou profesor coordonator, cancelarie;

- corpul B - Gradinita Sarbatoarea - 1 sala de grupa

Scoala Sarbatoarea a fost cuprinsa in programul de reabilitare prin Banca Mondiala in anul 2004. Exista apa curenta in scoala.

■ Structura Scoala Leamna de Sus

- 2 sali de clasa, 1 cancelarie

■ Gradinita Leamna de Jos - 1 sala de grupa, 1 sala pentru copiii cu dizabilitati amenajata de Organizatia World Vision si Primaria locala.

2.1.2. Biblioteca

Exista biblioteca la Scoala Bucovat, Scoala Palilula, Scoala Sarbatoarea. La toate aceste biblioteci, in anul scolar 2007 - 2008, a fost imbunatatit considerabil fondul de carte. Necesarul de manuale a fost asigurat in totalitate.

2.1.6. Baza sportiva

Pe raza comunei, singura baza sportiva amenajata corespunzator se afla la Scoala Palilula, unde exista o sala de sport ce a fost dotata printr-un proiect realizat in parteneriat cu Organizatia World Visin Romania.

La Scoala Bucovat si Scoala Sarbatoarea terenul de sport se afla pe terenul din spatele scolii si nu este amenajat corespunzator.

Ne propunem ca in aceasta vara, bazele sportive sa fie amenajate si dotate corespunzator cerintelor si chiar sa amenajam un teren de sport cu toate dotarile necesare, cu sprijinul Primariei Bucovat.

2.1.8. Terenuri agricole

Nu este cazul.

2.1.9. Alte spatii

La fiecare structura scolara exista grup sanitar.

La Gradinita Bucovat in anul scolar 2007 - 2008, a fost construit un grup sanitar modern, printr-un proiect realizat in parteneriat cu Organizatia World Vision Romania si Primaria locala.

In aceasta toamna, la Scoala Bucovat, va fi construit un alt grup sanitar tot printr-un proiect in parteneriat cu Organizatia World Vision.

2.2. Resurse financiare

2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectarii bugetului anual

Bugetul anual a fost intocmit in urma necesarului pe capitole: Cheltuieli de personal; Bunuri si servicii; Dobanzi; Subventii; Fonduri de rezerva; Transferuri intre unitati ale administratiei publice; Asistenta sociala; Active nefinanciare; Active financiare.

2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare

S-au incheiat o serie de Contracte de colaborare, sponsorizari si donatii cu diferite institutii ca:

- Organizatia World Vision Romania;

- ONG "Asociatia de Dezvoltare Comunitara Palilula"

2.2.3. Analiza utilizarii acestora. Motivatie, eficienta

In urma sponsorizarilor si donatiilor primite de la institutiile antementionate scoala a fost dotata cu sase calculatoare, fond de carte, rechizite scolare, produse de igiena personala, dulciuri, diplome in organizarea unor concursuri, coperti cataloage, ceea ce a dus la imbunatatirea bazei didactico-materiale a scolilor de pe raza comunei Bucovat

2.2.4. Utilizarea fondurilor primite in acest an scolar pentru carte scolara, laboratoare, sali de sport si reparatii, prin grija M.E. C.T si cu sprijinul Guvernului Romaniei

Fondurile alocate de M.E.C.T. si Guvernul Romaniei au fost utilizate eficient

 1. RESURSE UMANE

Personal didactic

Incadrarea cu personal didactic

Educator: 6

Invatator - Institutor: 10

Profesori: 21, 25

- Calificat: 36

- Necalificat: nu este cazul

- Cu performante in activitatea didactica: 5

- Absolventi de cursuri de formare/ perfectionare: 26

- Absolventi a unei a doua facultati: 1

- Invatatori absolventi a unei facultati: 1

- Formatori la nivel local: 3

- Absolventi master: 3

Peste 60% dintre cadrele didactice au urmat in acest an scolar Cursul de Formare pentru viitor "Euroteacher I", modulul I si modulul II.. De asemenea, toate cadrele didactice au urmat Cursul de perfectionare "Consiliere si orientare". Cadrele didacice debutante au urmat cursurile pentru debutanti organizate de C.C.D. Dolj.

Grade didactice:

Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice pe baza participarii la concursurile de obtinere a gradelor didactice s-a realizat, in anul scolar 2007 - 2008, prin inscrierea pentru obtinerea gradelor didactice a 2 cadre didactice, la disciplinele: Limba Franceza (definitivat) si institutor (defibnitivat), inregistrandu-se o impulsionare permanenta a procesului de formare continua a personalului didactice.

O alta metoda de perfectionare au constituit-o cercurile pedagogiceotganizate in scoala (educatoare, invatatori, coordonatori proiecte si programe educative scolare si extrascolare).

Elevi

Identificarea si analiza tendintelor demografice din circumscriptia scolara% zona

- Numarul copiilor ce frecventeaza cursurile unitatilor scolare de pe raza comunei Bucovat este in scadere fata de anii trecuti, in anul scolar 2007 - 2008 .

Nu a existat abandon scolar in acest an scolar si nici o rata mare de absenteism, numarul de absente nemotivate/ elev/ an scolar 2007 - 2008 fiind de 8.

In scoala s-a desfasurat un Program de prevenire a abandonului scolar, avand ca partener postul de Politie Bucovat, fapt concretizat printr-un parteneriat scoala - politie cu titlul "Micii pietoni".

Rezultate la invatatura

Rata de promovabilitate in anul scolar 2007 - 2008 este de 90 %.

Invatamant primar: 119 elevi - B (bine) - FB (foarte bine)

45 elevi - S (suficient)

Gimnaziu: 5 - 6,99: ..

7 - 8,99: .

9 - 10: 34

Corigente

Invatamant primar: 1 elev corigent la doua obiecte

Gimnaziua: 23 elevi corigenti la un obiect; 10 elevi la doua obiecte; 1 elev repetent

Fata de anul trecut se observa o imbunatatire a actului educational.

Rezultate obtinute la concursuri si olimpiade scolare

La clasele I-IV un numar mare de elevi au participat la diferite concursuri extrascolare cum ar fi: Concursul national de matematica Cangurul, Proeducatia, obtinandu-se chiar premii ce au constat in diplome si cadouri trimise de fundatiile organizatoare.

Olimpiada de Educatie civica, faza locala s-a desfasurat la Scoala Bucovat, iar primele doua echipaje care s-au calificat la faza judeteana au fost de la Structura Palilula si Bucovat.

In planul educatiei moral-civice, organizarea unor concursuri tematice vizand educatia rutiera, educatia ecologica, educatia pentru sanatate, educatia pentru timpul liber. Olimpiada de Educatie civica pentru clasel I-IV, faza locala a fost organizata la Scoala Bucovat, primele doua echipaje calificate la faza pe judet fiind de la Scoala Palilula si de la Scoala Bucovat.

Insertia scolara/ sociala a elevilor dupa absolvire: 100% la licee si SAM

3.3.Incadrarea cu personal didactic auxiliar:

3.4. Incadrarea cu personal nedidactic: 3, 50 + 1/ 2 plata cu ora

 1. DESFASURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV

Calitatea proiectarii didactice. Analiza pe discipline

La sfarsitul anului scolar 2007 - 2008, toti sefii de comisii metodice au prezentat raportul de analiza asupra activitatii desfasurate in cadrul comisiilor, aceste rapoarte fiind centralizate de catre coordonatorul Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii in raportul anual al acestei comisii.

In ceea ce priveste activitatea din cadrul Comisiei educatoare, aceasta s-a desfasurat dupa un grafic stabilit, in mod placut; toate educatoarele si-au intocmit planificarea potrivit cerintelor din programa. Toate educatoarele au participat la Cercurile pedagogice si la cursuri de perfectionare desfasurate de CCD Dolj. Lunar, Comisia educatoarelor s-a intalnit sustinand o serie de activitati precum: lectii demonstrative la grupa de prescolari, referate ("Importanta jocului pentru dezvoltarea fizica si psihica a copilului", "Cunoasterea mediului inconjurator - categorie de activitate in gradinita de copii", "Colaborarea dintre gradinita si familia copilului prescolar"). Doamnele educatoare au organizat serbari pentru a marca diferite evenimente si concursuri pe diferite teme.

Ca o concluzie, pot spune ca, educatoarelor a avut o activitate bogata in anul scolar 2007 - 2008 si au manifestat interes pentru implicarea in diferite activitati ce s-au desfasurat la nivelul unitatii scolare.

Pe raza comunei, activitatea Comisiei Invatatori s-a desfasurat conform programului de activitati realizat la inceputul anului scolar. Toti invatatorii au participat la cercurile pedagogice. Cercul pedagogic al invatatorilor de pe semestrul II s-a desfasurat la Scoala Bucovat, Structura Sarbatoarea. In cadrul acestui cerc pedagogic s-au prezentat secvente inregistrate video de catre invatatorii din unitate. S-au organizat mese rotunde si activitati demonstrative, care au venit in sprijinul invatatoarelor debutante.

S-au organizat serbari scolare, precum si diferite concursuri interactive.

In cadrul Comisiei de Stiinte, doamna profesor responsabil al acestei comisii a intocmit corespunzator dosarul care cuprinde toate cerintele privitoare la activitatea profesorilor din aceasta arie curriculara. A existat o foarte buna colaborare in cadrul comisiei exprimata prin participare, luari de cuvant precum si adaptarea la nivelul de comprehensiune al elevilor din scoala. Pe intreg parcursul anului scolar catedra de stiinte a desfasurat o bogata activitate. Au avut loc intalniri periodice, dezbateri.

In anul scolar 2007 - 2008, doamna profesor responsabil al Comisiei umaniste a intocmit grafice de activitati atat pe semestrul I cat si pe semestru II. Sedintele Comisiei umaniste au avut loc lunar, iar in cadrul sedintelor fiecare dintre profesori, membrii ai acestei comisii, au avut de prezentat referate dupa cum urmeaza: "Modalitati de stimulare a interesului pentru lectura", "Manualele alternative - o solutie pentru diversificarea demersului didactice", "Educatia la timpul viitor", "Drepturile elevilor". In luna decembrie a avut loc o dezbatere pe tema "Metode si tehnici de evaluare in predarea limbilor moderne". De asemenea, in cadrul comisiei s-au realizat interasistente intre profesorii comisiei la diferite clase din cele trei scoli. Fiecare dintre profesorii comisiei au prezentat rapoartele de autoevaluare asupra activitatii desfasurate in cele doua semestre, in care profesorii au precizat ca au urmarit: calitatea procesului instructiv - educativ, parcurgerea integrala a materiei, planificarea orelor de consultatie, tratarea diferentiata a elevilor, folosirea celor mai eficiente metode de evaluare, stimularea motivatiei pentru invatare, consilierea elevilor in vederea unei corecte orientari scolare si profesionale.

Comisia Diriginti a avut intruniri lunare, in prima zi de miercuri a fiecarei luni si ori de cate ori a fost necesar, pentru asigurarea unei bune comunicari si colaborari intre profesorii diriginti din unitate.

In cadrul intalnirilor au fost transmise graficele de activitati extracurriculare desfasurate de profesorii diriginti impreuna cu elevii, s-au fixat datele serbarilor scolare si s-au inaintat propuneri de activitati pentru durata vacantelor scolare. Modul de organizare si respectarea datelor pentru respectivele activitati au fost urmarite de catre profesorii coordonatori din fiecare structura scolara si implicit de catre directorul adjunct.

Au avut loc dezbateri si s-au sustinut referate : "Relatia scoala-familie pentru realizarea unui invatamant de calitate", "Relatia dascal-elev in asigurarea calitatii educatiei", "Educatia virtuala", "Raportul dintre structura personalitatii profesorului si preferentialitatea afectiva a elevilor fata de el", "Implicarea comunitatii in rezolvarea problemelor scolii", "Cum sa ne ajutam copilul", "Comportamentul negativ al elevilor", "Violenta familiala si urmarile ei negative; Abuzul la copil", "Dezvoltarea abilitatilor de comunicare la copil".

Toti profesorii diriginti au fost informati la timp si concret cu privire la datele limita de intocmire/ predare a diverselor documente scolare, atat de catre responsabilul comisiei, cat si de catre conducerea scolii. In majoritatea cazurilor, aceste termene au fost respectate.

In cadrul comisiei de perfectionare s-a intocmit Planul managerial al domeniului Dezvoltare profesionala ce a avut drept scop perfectionarea continua si autoperfectionarea cadrelor didactice din scoala, in vederea optimizarii procesului de invatamant desfasurat la nivelul unitatii scolare. Ca obiective generale au fost propuse:

- profesionalizarea carierei didactice;

- perfectionarea cadrelor didactice prin obtinerea de grade didactice;

- participarea cadrelor didactice la programe de formare curenta;

- participarea cadrelor didactice la programe de formare continua;

- acumularea, intr-o perioada de 5 ani, a 90 de credite transferabile prin participarea cadrelor didactice la programe de formare periodica.

In cadrul acestei comisii, la inceputul semestrului II, a fost elaborat un chestionar ce a urmarit identificarea posibilitatilor de dezvoltare a carierei didactice in organizatia scolara si nevoia de formare a cadrelor didactice. De asemenea, s-a efectuat un studiu asupra nevoilor de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice.

In urma efectuarii acestui studiu s-a constatat ca, o parte dintre cadrele didactice trecute de 40 ani nu folosesc la clasa metode active de predare - invatare, unele metode fiind complet noi pentru acestea (ex. Bulgarele de zapada, turul galeriei, caruselul, metoda Sinelg, cadranele, cubul). In acest sens, am recomandat domnilor profesori sa urmeze cursuri de formare si perfectionare pentru a se integra in noul sistem de predare.

Concordanta dintre curriculum-ul national si oferta educationala a unitatii

S-au respectat programele nationale pe discipline si ani de studiu, iar CDS -urile au

fost repartizate pentru a veni in sprijinul formarii elevilor. Oferta educationala a venit cu noutati pentru a capta interesul elevilor, astfel ca, incepand din anul scolar 2007 - 2008, a fost introdesa ca disciplina optionala, Limba Engleza, la clasele I si a II a, asa cum si-au dorit parintii si elevii.

Datorita parteneriatului cu Organizatia World Vision Romania, baza material - didactica a scolii s-a imbunatatit considerabil: s-a amenajat un loc de joaca pentru prescolari, un club al copiilor, grup sanitar modern, iar din acest an scolar scoala beneficiaza de televizor, video proiector, CD - player, mijloace didacice audio- vizuale necesare obtinerii performantei in activitatea didactica.

Prezentarea optionalelor/ pachetelor de optionale

In anul scolar 2007 - 2008 in scoala s-au desfasurat urmatoarele optionale:

- la invatamantul primar: Prietenii animalelor, Literatura pentru copii, Educatia Rutiera, Matematica distractiva, Educatia pentru sanatate

- gimnaziu: Educatia pentru sanatate, A.C.I.S, Limba Engleza la invatamantul primar

4.4 Calitatea predarii. Analiza pe discipline

La finele anului scolar 2007 - 2008, su-a constatat urmatoarele:

La teza cu subiect unic de la clasa a VII a s-au obtinut urmatoarele rezultate:

- Structura Palilula: - matematica 9% promovabilitate ..

- limba romana 45% promovabilitate

- Structura Sarbatoarea: - matematica 0% promovabilitate

- limba romana 40% promovabilitate

- Structura Bucovat: - matematica 28% promovabilitate

- limba romana 21% promovabilitate .

Trebuie mentionat faptul ca, profesorii s-au implicat in pregatirea suplimentara a elevilor dupa testele elaborate de M.E.C.T., tratand intr-un mod serios Teza unica. De asemenea, aceste teze au fost binevenite, deoarece au inceput sa-i constientizeze atat pe elevi cat si pe parintii acestora de modul in care se va desfasura Reforma in invatamant.

La invatamantul prescolar procesul de predare-invatare-evaluare s-a desfasurat conform planificarilor intocmite de catre educatoare, folosindu-se metode si procedee didactice adecvate nivelului de varsta si diferite tipuri de interactiuni pedagogice: frontal, individual, pe grupe, in perechi, dirijat.

La invatamantul primar s-au folosit tehnici moderne de predare, precum si mijloace de invatamant de calitate, originale. Invatatorii au urmat, in proportie de 50%, Cursul de formare "Euroteacher", modulul I. De mentionat, este faptul ca, se observa o diferenta, in folosirea mijloacelor audio-vizuale si a unor metode moderne de predare, intre cadrele didactice tinere si cele trecute de varsta de 40 ani. Cei cu varste de peste 40 ani se acomodeaza mai greu noii reforme si lucrului in grup, in echipe si manifesta reticenta in folosirea unor metode activ-participative moderne.

Amintesc faptul ca, Cercul Pedagogic al Invatatorilor, in semestrul II s-a desfasurat la Scoala Bucovat, Structura Palilula in cadrul caruia s-au prezentat secvente de lectie filmate.

In ceea ce priveste aria curriculara Limba si Comunicare, procesul de predare - invatare - evaluare, s-a desfasurat in bune conditii, aplicandu-se tehnici si metode moderne de predare. Ca dovada a calitatii actului de predare stau fisele de interasistenta efectuate pe parcursul anului scolar.

La toate celelalte discipline, procesul instructiv - educativ s-a desfasurat in bune conditii, cadrele tinere fiind permanent preocupate de autoperfectionare si autodepasire in ceea ce priveste cariera didactica.

Calitatea in productie. Eficienta - Nu este cazul

Program de pregatire cu elevii capabili de performanta. Calitate, desfasurare, eficienta

La nivelul unitatilor scolare de pe raza comunei Bucovat exista, in cancelarie, un

caiet de monitorizare a programului de pregatire pentru elevii capabili de performanta. Acest program s-a desfasurat conform unui grafic ce se afla in portofoliu fiecarui cadru didacic.

Program de pregatire suplimentara. Calitate, desfasurare, eficienta

In toate unitatile scolare exista un caiet de monitorizare a pregatirii suplimentare a

elevilor in vederea pregatirii pentru tezele cu subiect unic si testele nationale de la clasa a VII a, respectiv clasa a VIII a. Aceste programe de pregatire suplimentara se afla si in portofoliile cadrelor didactice.

Activitatea educativa. Calitate, eficienta

In anul scolar 2007 - 2008, la Scoala Bucovat, precum si in structurile scolare de pe

raza comunei Bucovat s-au desfasurat o serie de activitati educative, conform programului anual si semestrial intocmit de catre coordonatorul de proiecte si programe educative/ consilierul educativ, activitati ce au urmarit, printre altele:

- stimularea interesului elevilor pentru diverse materii de studiu;

implicarea elevilor in luarea unor decizii;

- stimularea creativitatii, spiritului de echipa si de competitie;

- colaborarea intre colectivele de elevi de la mai multe clase.

A fost intocmit Planul managerial al activitatilor educative a carui viziune a fost valorificarea rolului definitoriu al educatiei in pregatirea copiilor si contributia in devenirea lor ca cetateni activi intr-o societate dinamica.

S-au intocmit grafice ale activitatilor desfasurate in perioada vacantelor, grafice ce au fost respectate. De asemenea, s-au intocmit grafice ale activitatilor organizate cu ocazia sarbatoririi unor evenimente nationale si internationale (1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua educatorului, Ziua Mediului, Ziua Europei, 1 Iunie).

In perioada 23 octombrie - 10 noiembrie 2007, la Scoala Bucovat, in carul "Festivalului National al Sanselor Tale, editia a VIII a, a fost organizata o expozitie-concurs cu titlul "Familia vazuta ptin ochi de copil", al carui grup tinta au fost prescolarii si elevii tuturor unitatilor scolare de pe raza comunei Bucovat si cadrele didacice din unitatile scolare din comuna Bucovat; la Structura Palilula a fost otganizat un seminar de educare a adultilor cu titlul "Pansament pentru minte si suflet", care a fost mediatizat in mass-media.

Elevii si prescolarii au participat la spectacole de teatru, vizite la muzee, in Parcul Romanescu, drumetii in Lunca Jiului, excursii pe valea Dunarii si valea Oltului..

Activitatea extracurriculara. Motivatie, calitate, eficienta

Activitatea extracurriculara desfasurata in anul scolar 2007 - 2008 a fost destul de bogata. S-au organizat serbari scolare de Craciun, de 8 Martie, 1 Iunie, precum si programe cultural - artistice ce au marcat diferite evenimente nationale: Ziua Mondiala a Educatiei, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 15 Ianuarie, Ziua Mondiala a Pamantului, Ziua Europei, activitati in cadrul proiectului Spring Day in Europe. Tot in cadrul activitatilor extracurriculare au fost organizate diferite concursuri scolare si proiecte inter - clase. Toti dirigintii si invatatotii au intocmit la inceputul anului scolar graficul activitatilor extracurriculare, grafic ce a fost in totalitate respectat.

In planul cunoasterii patriei si a frumusetilor ei s-au organizat drumetii si excursii padurea Bucovatului, in Lunca Jiului, Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, Muzeul Olteniei, sectia Stiinte ale Naturii, excursii.

In plan cultural artistic, organizarea unei parade ecologice, "Dar de ziua ta", in cadrul proiectului educational "Iubita mama", desfasurat in perioada 1 - 8 martie 2008. De Craciun, de Pasti, pe 1 Iunie, s-au organizat o serie de spectacole cu ocazia diferitelor sarbatori nationale, precum si pentru a marca unele evenimente importante din viata poporului roman: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 15 Ianuarie, 9 Mai, cand de Ziua Europei a fost prezentata o Parada a natiunilor. Imagini de la aceste manifestari cultural - artistice se gasesc postate pe siteul www.didactic.ro, materiale, discipline, invatamant primar diverse sau fotografie educationala tot pe acelasi site.

PARTENERIAT EDUCATIONAL

Colaborarea cu parintii. Implicarea in viata scolii. Modalitati, eficienta

Parintii sunt primii profesori ai copilului, ei incepand educarea lui in mediul

familial. Impreuna cu parintii, scoala isi are rolul ei bine stabilit, intervenind in dezvoltarea primara a copilului. In acest context, educarea parintilor dupa principii stiintifice de psihopedagogie devine o necesitate. In acest sens, in scoala s-au desfasurat o serie de activitati care sa vina in sprijinul parintilor, ca factori implicati in educatia copilului: "Pansament pentru minte si suflet", "Combaterea delicventei juvenile si a victimizarii copiilor". Aceste activitati au avut un impact deosebit asupra parintilor, elevilor si cadrelor didactice. Relatia parinti - cadre didactice s-a imbunatatit considerabil, elevii au devenit mai comunicativi, mai interesati de activitatile desfasurate in scoala, ceea ce a dus la o imbunatatire vizibila a relatiei scoala - familie.

Periodic s-au desfasurat sedinte cu parintii, atat pe clase, conform unei planificari a cadrelor didactice, cat si pe unitati scolare, in care parintii au fost informati despre rezultatele obtinute la invatatura ale elevilor, li s-au comunicat informatii noi referitoare la Reforma in invatamant, au fost consiliati in ceea ce priveste orientarea scolara si profesionala a copiilor.

Parintii si-au dat seama ca educatia elevilor se realizeaza intr-un mediu sigur, atat in sensul "securitatii", "sigurantei" cat si in sensul "formarii permanente".

Nu au existat conflicte intre parintii si conducerea unitatii.

Colaborarea cu Consiliul Local. Incheierea contractelor - cadru de colaborare. Predarea patrimoniului

Colaborarea cu alte institutii de invatamant, cultura, sport

S-au incheiat o serie de parteneriate educationale si de colaborare:

- "Nu uita sa fii bun!", parteneriat educational incheiat cu     Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" din satul Palilula;

- "Prietenia si valentele ei formative pentru societatea actuala" incheiat cu Gradinita S.C. Conil Kindergarten S.R.L., Sector 5, Bucuresti;

- "Micii pitoni", parteneriat educational incheiat cu     Postul local de politie Bucovat;

- "Infiaza un copac!", proiect educational incheiat cu     Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" din satul Palilula;

Colaborarea cu organizatii, fundatii

- Contract de Colaborare/ Parteneriat cu Organizatia "World Vision Romania"

- Contract de Colaborare cu ONG "Asociatia de Dezvoltare Comunitara Palilula"

Colaborarea cu sindicatele

S-a pastrat, permanent legatura cu sindicatele, oferindu-se sprijin ori de cate ori a

fost nevoie.

Programe, proiecte de integrare europeana. Prezentare, eficienta

Pana in prezent nu s-a finalizat un proiect de integrare europeana, dar echipa de

proiect si-a propus sa realizeze un proiect Comenius care are ca termen limita de depunere luna octombrie.

Participarea la Programul de granturi pentru dezvoltare scolara

Nu am participat.

Actiuni intreprinse pentru atragerea de fonduri structurale in unitate

Se lucreaza la un proiect pentru atragerea de fonduri structurale in Programul

Operational Regional, in colaborare cu Primaria si Consiliul Local.

 1. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENTA

Secretara: Pe raza comunei Bucovat, exista o singura secretara, la Scoala Coordonatoare Bucovat, care are studii de specialitate si care isi desfasoara activitatea corespunzator. Toate documentele justificative se afla in arhiva scolii.

Bibliotecara: Exista biblioteca scolara la structurile: Scoala Bucovat, Scoala Palilula si Scoala Sarbatoarea; in fiecare dintre aceste unitati scolare exista un cadru didactic responsabil. Fondul de carte a fost imbunatatit considerabil in acest an scolar 2007 - 2008, utilizandu-se toate fondurile alocate in acest sens primite prin grija M.E.C.T. si cu sprijinul Guvernului Romaniei.

Informatician: Nu exista un post de informatician retribuit, dar exista profesor de informatica cu 8 ore in specialitate, cate o ora la clasele I-VIII. Aceste ore se desfasoara in laboratorul de informatica, dotat cu 10 calculatoare conectate la reteaua de internet.

 1. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC, CALITATE, EFICIENTA

Contabilitate: Exista un contabil cu studii de specialitate. Executia bugetara s-a realizat corect, exista documente de incasare, inregistrare, justificare.

Personal intretinere si ingrijire:

2 norma intreaga la Structura Bucovat, 2 cu 3/ 4 norma la Structura Palilula si Structura Sarbatoarea si 2 cu 1/ 4 norma la Structurile Leamna de Sus si Leamna de Jos.

Persdonalul de intretinere si ingrijire si-a indepliniot sarcinile de serviciu prevazute in fisa postului, a respectat Regulamentul de Ordine Interioara si a indeplinit sarcinile primite de la conducerea scolii.

 1. CONCLUZII

Tinand cont de diagnoza, precum si de dinamica societatii actuale, conducerea scolii a

urmarit:

- respectarea legislatiei scolare la toate nivelurile;

- preocuparea cadrelor didacice tinere pentru a-si imbunatati activitatea si pentru a creste calitatea in educatie prin participarea la cursuri de formare si perfectionare;

- mentinerea unei permanente colaborari cu I.S.J. Dolj si cu organizatiile sindicale;

eficientizarea fluxului informational;

asigurarea curriculum-ului national;

dezvoltarea pareteneriatului cu comunitatea locala, ONG-uri si alte institutii;

atragerea de fonduri in unitate, imbunatatirea spatiului de invatamant, intretinere, modernizare

Desi s-a manifestat permanent, din partea unor cadre didactice, conservatorismul si

rezistenta la schimbare, prin reconsiderarea managementului la nivelul scolii, Scoala Bucovat si-a promovat imaginea prin organizarea unor activitati educative si extrascolare (expozitii, simpozion national, concursuri scolare), aparitia in mass - media, crearea site-ului scolii, adresa de e-mail a scolii.

Comoditatea unor cadre didactice, viziunea rutiniera si, uneori lipsa spiritului de

echipa, au fost compensate de implicarea la maxim a cadrelor didactice tinere, in obtinerea de rezultate deosebite.

Se poate concluziona ca, printr-o cunoastere profunda a domeniului invatamantului, prin abordarea stiintifica si rationala a obiectivelor si continuturilor, a strategiilor de realizare a acestora si printr-o evaluare reala si continua, atat a competentelor cadrelor didactice, cat si a progresului copiilor se poate promova strategia dezvoltarii invatamantului si a finalitatilor sale, din perspectiva reformei educationale.

Director,
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate