Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
PROIECT DIDACTIC CLASA: a VIII-a Limba romana - Complementul circumstantial de timp


PROIECT DIDACTIC CLASA: a VIII-a Limba romana - Complementul circumstantial de timp
PROIECT DIDACTIC

DATA:

CLASA: a VIII-a

OBIECTUL: Limba romana
UNITATEA DE INVATARE: Complementul circumstantial de timp

TIPUL DE LECTIE: de insusire de noi cunostinte

OBIECTIVUL CADRU: dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

OBIECTIVELE OPERATIONALE:

COGNITIVE:

O1: sa defineasca complementul circumstantial de timp;

O2: sa precizeze intrebarile la care raspunde acesta;

O3: sa identifice partile de vorbire pe care acesta le determina;

O4: sa specifice partile de vorbire prin care acesta se exprima;

O5: sa analizeze partile de vorbire prin care acesta se exprima;

O6: sa construiasca enunturi conform cerintelor formulate;

AFECTIVE:

OA1: sa participe cu atentie si interes la lectie;

STRATEGIA DIDACTICA:

METODE SI PROCEDEE: conversatia euristica, explicatia, metoda Stiu/ Vreau sa stiu/ Am invatat, analiza gramaticala, exercitiul, problematizarea, exercitiile creatoare;

FORME DE ORGANIZARE: frontala, individuala;

MIJLOACE DE INVATAMANT: manual, culegere, fise de lucru individual, fise de evaluare, tabel pentru metoda Stiu/ Vreau sa stiu/ Am invatat, flip chart.

RESURSE:

1. BIBLIOGRAFICE

a) metodice:

- I. Serdean, Metodica predarii limbii romane, E.D.P., Bucuresti, 1985;

b) didactice:

Limba romana, manual pentru clasa a VII-a, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1998;

c) stiintifice:

- *** Dictionarul explicativ al limbii romane, editia a II-a, Bucuresti, Editura Academiei, 1998;

- M. Andrei, I. Ghita, Limba romana, Editura Corint, Bucuresti, 1996;

- I. Danila, Limba romana - algoritmii analizei gramaticale, Ed. "Egal", Bacau, 2001;

- Stefania Popescu, Gramatica practca a limbii romane, Ed. Tedit FZH, Bucuresti, 2006.

d) pedagogice:

- Constantin Cucos, (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, Iasi, POLIROM, 1998;

- I. Cerghit, T. Radu, Didactica - manual pentru clasa a X-a, Bucuresti, E.D.P., 1996;

e) oficiale:

M.E.C., Invatarea activa, Bucuresti, 2001;

- M.E.C., Instruirea diferentiata (aplicatii ale teoriei inteligentelor multiple), 2001;

- Curriculum National. Programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a. Aria curriculara limba si comunicare, Bucuresti, 1999

TEMPORALE

- 50 minute

UMANE

- 24 de elevi

- clasa de nivel mediu

SCENARIUL DIDACTIC

NR.

CRT

ETAPELE

LECTIEI

OBIECTIVE OPERATIO-    NALE

UNITATI DE CONTINUT

ACTIVITATEA PROFESORULUI SI A ELEVILOR

METODE

MIJLOACE

FORME DE ORGANIZARE

EVALUARE

MOMENT

ORGANIZATORIC

Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii lectiei ( liniste in clasa, distribuirea fiselor de lucru si a celor de evaluare, pregatirea materialului didactic necesar)

conver-satia

-material didactic

FRONTALA

I

CAPTAREA

ATENTIEI

OA1

Se va solicita completarea de catre elevi a primelor doua coloane dintr-un tabel ce cuprinde urmatoarele trei rubrici:

  • Stiu
  • Vreau sa stiu
  • Am invatat.

-conver    satia

metoda Stiu/ Vreau sa stiu/ Am invatat

Flip chart

Tabel

FRONTALA

observarea comporta-mentelor elevilor

-evaluare initiala

II

ANUNTAREA OBIECTIVELOR

OA1

Se comunica elevilor, in limbaj accesibilizat, continutul invatarii si performantele asteptate.

conversa    tia

FRONTALA

III

ACTUALIZAREA CUNOSTIN--TELOR

OC1

Se verifica cunostintele elevilor referitoare la partile de propozitie.

Ce este sintaxa?

Cum se impart partile de propozitie?

Care sunt partile principale de propozitie? Dar cele secundare?

Le voi pune elevilor intrebari referitoare la complementele necircumstantiale si circumstantiale.

conversa

tia

- planse

- portofolii de gramatica

FRONTALA

-evaluare initiala

- analiza raspunsu rilor elevilorIV

PREZENTAREA OPTIMA A CONȚINUTULUI S DIRIJAREA INVAȚARII

OA1

OC1

OC2

OC3

OC4

OC5

Se rezolva exercitiile de pe fisa de lucru, dupa care se realizeaza schema complmentului circumstantial de timp, schema ce va cuprinde urmatoarele rubrici:

1 Definitie

2. Intrebari

3. Termen regent

4. Parti de vorbire prin care se exprima.

conversatia

exercitiul

explicatia

proble-

matizarea

analiza gramati-cala

- fise de lucru individual

- tabla

F

R

O

N

T

A

L

A

analiza raspunsurilor elevilor si observarea comportamentelor acestora

V

OBTINEREA PERFOR-MANTEI

OC5

OC6

Exercitii:

1. Analizati sintactico-morfologic termenii subliniati din enunturile: A inceput sa ploua inainte de a ajunge acasa..

Am sosit inaintea celorlalti.

2. Creati enunturi in care sa existe complemente circumstan-tiale de timp exprimate prin: - adverb de timp;

- substantiv in Ac.

Exercitiul

creator

- tabla

- fise de lucru individual

FRONTALA

INDIVIDUALA

- analiza capacitatii de a opera cu partile de vorbire studiate

VI

FEEDBACK-UL

OA1

Se solicita elevilor sa completeze ultima rubrica a tabelului utilizat initial.

explicatia

tabelul

flip chartul

FRONTALA

evaluare finala

VII

EVALUAREA

OC2

OC3

OC4

OC5

OC6

Evaluarea se realizeaza cu ajutorul unei fise de evaluare.

Exercitiul

fisa de evaluare finala

INDIVIDUALA

evaluare finala scrisa

VIII

RETENTIA

OA1

Se verifica masura in care obiectivele propuse au fost atinse.

conversatia

FRONTALA

IX

TRANSFERUL

Se anunta tema pentru acasa.

Se fac aprecieri generale si individuale asupra activitatii desfasurate.

conversa tia

FRONTALA

-notare
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate