Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
PLANIFICARE OPTIONAL ,,CAPCANELE ORTOGRAFIEI"


PLANIFICARE OPTIONAL ,,CAPCANELE ORTOGRAFIEI"
PLANIFICARE

OPTIONAL ,,CAPCANELE ORTOGRAFIEI"

Clasa: a III a, an scolar 2008 - 2009

Curriculum: la decizia scolii

Auxiliar folosit: ,,Cratima in ciclul primar"
Numar de ore 1 ora/saptamana

Repartizarea orelor: vineri - 1 ora.

OBIECTIV FUNDAMENTAL:

Dezvoltarea capacitatii de a sesiza, a intelege si de a aplica in mod corect in comunicarea scrisa cazurile frecventeale omofoniei dintre cuvinte si ortograme.

A.OBIECTIVE DE REFERINTA

O1 sa pronunte clar si corect cuvintele, rostind raspicat toate sunetele care le compun

O2: sa analizeze fonetic componenta cuvintelor si sa le redea corect in scris;

O3: sa-si insuseasca regula conform careia rostirea impreuna a doua cuvinte nu insemna automat si scrierea acestora ca fiind un singur cuvant - rolul si im-portanta cratimei

O4: sa cunoasca existenta situatiilor in care acelasi cuvant poate fi confundat cu o ortograma si sa apeleze la analiza atenta a enuntului din care face parte;

O5: sa-si insuseasca acele instrumente de autocontrol permanent, pana la nivel de automatism, pentru a scrie intelegand regula, nu pe baza invatarii mecanice, prin ,,presupunere";

O6: sa construiasca enunturi in care sa foloseasca atat cuvintele, cat si variantele omofone ale ortogramelor ce le corespund, precum si cuvintele rezultate din contopirea a doua sau mai multe cuvinte

O7: sa manifeste interes si dorinta pentru scrierea corecta a limbii romane

O8: sa perceapa fenomenul omofoniei prin prisma dezvoltarii propriului vocabular ca modalitate de insusire constienta a semanticii cuvintelor care fac obiectul scrierii cu cratima.

B. CONTINUTURILE INVATARII

*Forma si continutul cuvintelor( relatia sunet-litera si sensul propriu sau figurat

*Mesajul oral si mesajul scris - dificultati in intelegerea corecta a diferentei

dintre cuvinte si ortogramele omofone care le corespund

*Cuvinte si ortograme ,,consacrate care se rostesc identic, dar se scriu diferit: recunoastere, explicare, aplicare in enunturi proprii

*Cuvinte si grupuri de cuvinte care se rostesc la fel, dar au sensuri diferite: explicarea fenomenului contopirii fara introducerea terminologiei de specialitate

- recunoastere, explicare, aplicatii;

*Instrumente de autocontrol accesibile nivelului de scolarizare: reguli simple aplicabile in insusirea ortografiei folosirii cratimei

C. ACTIVITATI DE INVATARE

*Exercitii de pronuntare corecta a cuvintelor si grupurilor de cuvinte omofone - analiza mesajului continutului din care fac parte;

*Construire de enunturi cat mai variate cu cuvinte si ortograme, analiza logica, in scopul dezvoltarii ,, simtului limbii

*Joc de descoperire a situatiilor de omofonie mai putin studiate la acest nivel de scolaritate

*Corectari de texte cu greseli ,,intentionate

*Completari de texte lacunare

*Corectarea greselilor prin crearea de enunturi( pe cat posibil hazlii din care elevii sa-si dea seama de mesajul total schimbat care rezulta in urma comiterii acestor greseli

*Realizarea de scurte texte/compuneri in care sa se foloseasca exemple clare de cunoastere a scrierii corecte a fenomenului omofoniei

*Exercitii sustinute de imbogatire a vocabularului

*Dictari si autodictari.

D. TEHNICI DE EVALUARE

*Observarea sistematica a interesului si a participarii la activitatile de invatare

*Probe orale diverse

*Probe scrise sub forme variate: fise de lucru independente, in perechi sau pe echipe, dictari, alcatuire de texte/compuneri gramaticale, alcatuire de enunturi, completari de texte lacunare etc;

*Concursuri cu acordare de diplome ,,Eu scriu cel mai corect!";

*Joc de rol - miniscenete umoristice cu scopul ironizarii greselilor de ortografie.

E. BIBLIOGRAFIE

****** ,,Scoala ortografiei - set 64 planse ortografice", Aramis, Bucuresti

*Berca, Ion: ,,Metodica predarii limbii romane", E.D.P.,Bucuresti, 1972

*Berdescu, G.: ,,Ortografia in scoala",E.D.P.,Bucuresti, 1973;

*Blideanu, Eugen,Serdean, Ioan :,,Orientari noi in metodologia studierii limbii romane in ciclul primar", E.D.P., Bucuresti, 1981;

*Constantinescu, Maria: ,,Capcanele ortografiei",E.D.P., Bucuresti, 1996

*Penes, Marcela; ,,Ortografie - exercitii pentru clasele I-IV", Aramis, Bucuresti,1998

*Nicola, Ioan: ,,Pedagogie", E.D.P., Bucuresti, 1996

Serdean, Ioan: ,,Metodica predarii limbii romane", E.D.P., Bucuresti, 1993

Serdean, Ioan: ,,Didactica limbii si literaturii romane in invatamantul primar

Corint, 2007.

,,CAPCANELE ORTOGRAFIEI"

PLANIFICAREA ANUALA A UNITATILOR DE INVATARE

Clasa: a III a, an scolar 2008 - 2009

Curriculum: la decizia scolii

Auxiliar folosit: ,,Cratima in ciclul primar"

Numar de ore 1 ora/saptamana

Repartizarea orelor: vineri - 1 ora.

NR.

CRT

UNITATEA DE INVATARE

OBIECTIVE

REFERINTA

NR.

ORE

PERIOADA

SAPTAM.

SEMESTRUL I

Mesajul oral si mesajul scris - dificultati de

scriere.

Cratima - folosirea ei in ortografie.

O O O O

O

I -VI

Forma si continutul cuvintelor.

Schimbarea formei cuvintelor in formarea

ortogramelor (,,pierderea unui sunet/litera").

O O O O

O

VIII - XIII

Despartirea ortogramelor in silabe.

Silaba care ,,uneste" cuvintele unei ortograme

O O O O

O O

XIV-XVIII

Semestrul al II lea

Omofonia cuvant/ortograma - ,,cuvinte de

sprijin" pentru recunoasterea acestora

Cuvantul - parte esentiala a comunicarii.

O O O O

O

XIX - XXV

Recunoasterea ortogramelor cu ajutorul

verbelor, ca parte componenta a acestora.

Rolul ortogramelor in sporirea expresivitatii si

Fluidizarii limbajului.

O O O O

O

XXVI-

XXXII

Recapitulare finala

Sa repetam ce-am invatat!

O O O O

O O O OXXIII-XXXV

CAPCANELE ORTOGRAFIEI

PLANIFICAREA CALENDARISTICA ORIENTATIVA

Clasa: a III a, an scolar 2008 - 2009

Curriculum: la decizia scolii

Auxiliar folosit: ,,Cratima in ciclul primar"

Numar de ore 1 ora/saptamana

Repartizarea orelor: vineri - 1 ora.

NR.

CRT

UNITATEA DE

INVATARE

OB.

REF

CONTINUTURILE LECTIILOR

NR.

ORE

SAPT.

DATA

SEMESTRUL I

Mesajul oral si

mesajul scris -

dificultati de

scriere

6 ore

O

O

O

O

O

Prezentarea continutului optionalului: motivatie,

demonstrare a frecventei tendintelor de scriere gresita a

ortogramelor - exercitii rezolvate de elevi fara

prealabile explicatii, urmate de corectare si prezentarea

scrierii corecte.

I.

I

Folosirea cuvantului in vorbire si scriere: integral si

partial in cadrul ortogramelor - explicarea aparitiei

cazurilor de rostire impreuna a doua sau trei cuvinte

ca fiind unul singur dupa forma sonora;

*exercitii de rostire si scriere a diferite tipuri de

ortograme si, in paralel, rostirea si scrierea cuvintelor in

intregime - demonstrarea fluidizarii vorbirii cu ajutorul

ortogramelor.

II.

Cuvinte si ortograme omofone: exemple de cele mai dese

cazuri utilizate in exprimare;

* realizarea, prin descoperirea de catre elevi, a unui tabel

cu cuvinte si ortograme cu forma sonora asemanatoare

( de-a/de-a; s-a/sa; i-a/ia; l-a/la; n-a/na; c-a/ca etc).

1.

III.

17

Ordinea cuvintelor intr-un enunt: topica, crearea

ortogramelor prin topica inversa ( fara terminologie).

Cuvantul ,,ma" - sensul in cadrul propozitiilor; folosirea

lui in topica uzuala (inaintea predicatului), fara cratima

si cu cratima; folosirea lui in topica inversa (dupa

predicat) - totdeauna cu cratima.

IV. X

1.Cand scriem cu cratima? Omofonie.

Exercitii de insusire a scrierii corecte a perechilor de

cuvinte/ortograme :mai/m-ai; moi/m-oi; mor/m-or.

V.

Test de evaluare sumativa

VI.

VACANTA CLASELE I-IV - SAPTAMANA VII

3.

Forma si

continutul

cuvintelor

6 ore

Forma si

continutul

cuvintelor

(continuare)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Creare de ortograme din cuvinte date - relatia dintre

forma si continut (schimbarea formei si pastrarea

intelesului).

Cuvantul ,,mi" - sensul in contextul propozitiilor;

*Folosirea cuvantului ,,mi" in topica uzuala, fireasca a

vorbirii, fara cratima si folosirea lui in propozitii cu

topica inversa - totdeauna cu cratima. Exemple ( ia-mi,

lasa-mi, spune-mi, scrie-mi, povesteste-mi).

1.

VIII.

3

2. Cand scriem cu cratima? Omofonie.

Exercitii de invatare a scrierii corecte a perechilor de

cuvant/ortograma, caracterizate prin omofonie:

mia/mi-a; mie/mi-e; mii/mi-i; miau/mi-au;

IX.

Cuvintele ,,te"si ,,ti"- sensul lor in contextul propozitiilor

*Folosirea in diverse ortograme formate prin rostirea

intr-o silaba a doua cuvinte ,,scurte"(te-ai, ti-ai; te-am,

ti-am; te-as, ti-as; te-au,ti-au; te-ar, ti-ar);

X.Verbele (cuvintele care exprima o actiune) in formarea ortogramelor.

* Formarea de ortograme prin rostirea impreuna

a doua cuvinte, dintre care al doilea exprima o

actiune (verb) si incepe cu una din vocalele ,,a", ,,o", ,,i"

( te-ascult, ti-aduc, te-opresti, ti-ordonezi, te-mbraci );

3.Cand scriem cu cratima? Omofonie.

*Exercitii de insusire a scrierii corecte a perechilor de

cuvinte/ortograme omofone: tie/ti-e; ati/a-ti;

XI.

Cuvintele ,,o" si ,,ii"-sensul lor in contextul propozitiilor

*Exercitii de demonstrare a formarii ortogramelor care

au in componenta lor cuvintele ,,o" si ,,i":

a) ortograme de tipul ,,o-verb care incepe cu vocala a sau

i" ( o-ntreb, o-mbratisez, o-ajut, o-alung, )

si ,,i-verb care incepe cu una din vocalele a, i" ( i-ajut,

i-aduc, i-mpac, i-ntind);

b) ortograme formate prin inversarea topicii: verb +o

(ad-o, spune-o, trimite-o); verb + i(adu-i, spune-i, da-i).

XII.

Test de evaluare sumativa

XIII.

Despartirea

ortogramelor in

silabe

5 ore

O

O O

O

O O

Regula despartirii in silabe a cuvintelor care se rostesc

impreuna: ,,pierderea unei silabe"(topica uzuala).

*Exercitii aplicative de despartire a ortogramelor -

oral si scris (     in paralele cu insusirea noilor ortograme).

4. Cand scriem cu cratima? Omofonie.

*Exercitii de insusire a regulilor de scriere corecta a

perechilor de cuvinte/ortograme omofone:

ia/i-a; iau/i-au; iar/i-ar; sai/sa-i.

XIV.

VACANTA DE CRACIUN

Despartirea

ortogramelor in

silabe (continuare)

O

O

O

O

O

O

Despartirea in silabe a ortogramelor formate prin

inversarea topicii.

5. Cand scriem cu cratima? Omofonie.

*Exercitii de insusire a regulilor de scriere corecta a

perechilor de cuvinte/ortograme omofone:

cei/ce-i; cai/ca-i; ai/ a-i; dai/da-i;

XV.

Verbul     auxiliar ,, a avea" si ortogramele acestuia

formate impreuna cu alte cuvinte:

ma, mi, te, ti, le, si, ne, i (ii), va, de, ce, nu,ca,

XVI.

Test de evaluare sumativa

XVII.

Recapitulare semestriala: ortograme fara variante

Omofone si cu varianta omofona in randul cuvintelor.

Alcatuire de enunturi, dictare, completare de propozitii.

XVIII

SEMESTRUL AL II LEA

Omofonia

cuvant/

ortograma -

,,cuvinte de

sprijin"pentru

recunoasterea

acestora

6 ore

O

O

O

O

O

Ce este omofonia? (introducerea termenului si

explicarea semnificatiei).

Cuvantul ,,l" (il, lui, el)-sensul in contextul propozitiilor;

*Insusirea regulii de scriere a ortogramelor:

a) l-am, l-ai, l-a, l-ati, l-au;

b) mi-l, ti-l, ni-l, vi-l, li-l;

c) de tipul verb + ,,l" ( ia-l, da-l, desenandu-l, luandu-l).

XIX.

Recunoasterea cuvintelor (de varianta lor omofona)

prin inlocuirea cu sinonime ale lor.

*Exercitii de descoperire a sinonimelor ortogramelor

uzuale si chiar a celor mai rar folosite - intocmirea unui

tabel cu: ortograma omofona, cuvantul si sinonimul lui.

XX.

Folosirea sinonimiei pentru intelegerea notiunii de

de cuvant cu sens propriu.

Cuvantul ,,l" - componenta a unor ortograme cu

varianta omofona in randul cuvintelor.

6. Cand scriem cu cratima? Omofonie.

*Exercitii aplicative de insusire constienta a scrierii

corecte a perechilor de cuvinte/ortograme omofone:

la/l-a; lor/l-or; las/l-as;cel/ce-l; al/a-l;

XXI.

Formarea de ortograme din cuvinte date: descoperirea

situatiilor cand este posibila si cand nu este posibila

formarea de ortograme.

Cuvantul ,,ne" - sensul in contextul propozitiilor;

Ortografia ortogramelor formate prin rostirea impreuna

a acestuia urmat de verbe care incep cu una din vocalele

,,a" (ne-ajuta), ,,o" (ne-opreste), ,,u"(ne-umbreste),

precum si a celor care incep cu vocala ,,i"- cu pierderea

acesteia in urma rostirii/scrierii impreuna ( ne-mbraca).XXII.

6. Cand scriem cu cratima? Omofonie

Exercitii de invatare constienta a ortografiei perechilor

de cuvinte/ortograme:

neam/ne-am; nea/ne-a; dune/du-ne.

XXIII.

Test de evaluare sumativa

XXIV.

Recunoasterea

ortogramelor

cu ajutorul

verbelor ca parte

componenta

a acestora

7 ore

O

O

O

O

O

Formarea ortogramelor dintr-un verb si un alt cuvant.

Cuvantul ,,va" -sensul in contextul propozitiilor.

*Exercitii de invatare a formarii ortogramelor prin

rostirea/scrierea impreuna a cuvantului ,,va" urmat de

un verb care incepe cu una din vocalele: ,,a"( v-ajung),

,,o"( v-opresc), ,,i"( va-ntampin, va-mplinesc).

*Exercitii de scriere corecta a ortogramelor obtinute

prin inversarea topicii: miscati-va, urcati-va, luati-va.

XXV.

Verbele ortogramelor ca si ,,cuvinte de sprijin" pentru

recunoasterea si invatarea constienta ortografiei

ortogramelor .

7.Cand scriem cu cratima? Omofonie. Exercitii de

invatare constienta a scrierii corecte a perechilor

omofone cuvant/ortograma: va/v-a; var/v-ar; voi/v-oi.

XXVI.

Concurs de ortografie a ortogramelor

,,Cratima - Prietena mea".

XXVII

VACANTA DE PASTE

Recunoasterea

ortogramelor

cu ajutorul

verbelor ca parte

componenta

a acestora

(continuare)

O

O

O

O

O

Frecventa verbelor in componenta ortogramelor.

Cuvantul ,,le" - sensul in contextul propozitiilor;

*Ortograme care contin cuvantul ,,le":

a) formate prin rostirea/scrierea impreuna cu un verb

care incepe cu una din vocalele:

,,a" ( le-ajut), ,,o" ( le-opresc), ,,i"(le-mbrac, le-mpac);

b) formate prin inversarea topicii: ajuta-le, asculta-le,

vedeti-le, spune-le.

Omofonie: zile/zi-le.

XXVIII.

Rolul ortogramelor in expresivitatea limbii; frecventa ortogramelor in limbajul poetic.

Cuvantul ,,se" - sensul in contextul propozitiilor;

Ortograme care contin cuvantul ,,se":

a)formate prin rostirea/scrierea impreuna cu un verb

care incepe cu una din vocalele ,,a" ( s-aude),

..o" ( s-ocoleste), ,,u" ( s-usuca), ,,i" ( se-mbraca

b) formate prin inversarea topicii (duca-se, descurce-se)

Omofonie: sa/s-a; sau/s-au; sar/ s-ar.

XXX.

Formarea ortogramelor ,,negative": ,,nu" + verb.

Cuvantul ,,nu" - sensul in contextul propozitiilor.

*Ortograme care contin cuvantul ,,nu": formate prin

rostirea/scrierea impreuna cu un alt cuvant care incepe

cu una dintre vocalele: ,,a" ( n-are, n-ati, n-aduce),

,,i"( nu-ntelege, nu-ncepe, nu-i);

8.Cand scriem cu cratima? Omofonie:

nor/n-or; noi/n-oi; nai/n-ai; nas/n-as; na/n-a.

XXXI.

Test de evaluare sumativa

XXXII.

Recapitulare

Finala

3 ore

O

O

O

O

O

O

O

O

RECAPITULARE -- situatii de ortograme formate prin

rostirea/scrierea impreuna a doua cuvinte:

a) fara pierdere de sunete/litere: te-am, le-ai, le-ar,

de-am, ce-ar, si-ai,Si-aduce, ti-amintesti, le-arunca etc;

b) cu pierdere de sunete/litere la primul sau al doilea

cuvant: m-ar, l-ai, l-auzi, s-oprise, n-avea, le-mparte,

te-mpaci, si-mpreuna, ca-ntinde etc.

* evaluare scrisa sub forma de dictare si alcatuire de

enunturi.

XXXIII.

RECAPITULARE: omofonii dintre cuvinte si ortograme

crearea de liste individuale cu situatii retinute, sensuri,

aplicatii, corectarea greselilor tipice sau a greselilor cu

o arie mai mare de frecventa.

* evaluare scrisa sub forma de dictare si alcatuire de

enunturi.

XXXIV.

Concurs distractiv pe echipe ,, Ortograma buclucasa".

XXXV.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate