Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
Formularea obiectivelor de evaluare, pornind de la analiza de curriculum


Formularea obiectivelor de evaluare, pornind de la analiza de curriculum


Formularea obiectivelor de evaluare, pornind de la analiza de curriculum

Evaluarea educationala este parte integranta, activa, a curriculum-ului, dezvoltand relatii semnificative, in termeni de impact si efecte asupra elevilor, asupra profesorilor, asupra celorlalti agenti educationali, precum si asupra factorilor de decizie responsablizati in cadrul procesului.

Orice act de evaluare care se finalizeaza printro judecata de valoare sau de existenta cu impact asupra elevului aflat la orice nivel al parcursului sau educational, participa la furnizarea de informatii privind anumite secvente ale procesului educational, efectele asupra elevilor sau rezultatele lor concrete.Curriculum-ul national romanesc opereaza cu urmatoarele categorii de obiective: obiectivele ciclurilor curriculare, obiectivele cadu, obiectivele de referinta.

In acest context, obiectivele de evaluare sunt obiectivele care permit o masurare educationala caracterizata    printrun grad suficient de obiectivitate pentru a fi valida si fidela, deoarece acest lucru se face pe baza aprecierii, cu ajutorul unui instrument de evaluare, a comportamnetului observabil al celui evaluat, aflat in situatia de evaluare sau de examinare.

Disciplina : Biologie, Clasa a IX-a

Unitatea de invatare - Celula-unitatea structurala si functionala a lumii vii

In proiectarea testului am avut in vedere urmatoarele etape:

Determinarea tipului de test - Test de cunostinte sumativ

Proiectarea matricei de specificatii

Definirea obiectivelor de evaluare.    Construirea itemilor

Elaborarea schemei de notare

Administrarea testului

Corectarea si analiza rezultatelor.

Matrice de specificatii pentru testulul de evaluare la unitatea de invatare Celula-Unitatea structurala si functionala a organismelor vii

Continuturi/ Obiective

Cunoastere

Intelegere

Aplicare

Analiza

Sinteza

Total %

Termeni/informatii concepte specifice

(1)

(1)

Descriere,caracterizare

Comparare, relatii, conexiuni, extrapolari

(1)

Elaborarea unui text coerent dupa un algoritm dat

(1)

Reprezentarea prin desen a unor structuri

(1)

Total %

Obiective de evaluare

Am proiectat obiectivele de evaluare prin raportare la competentele de evaluat din Programa pentru examenul de bacalaureat 2009, Biologie, Varianta I

Obiective de evaluare

Competente de evaluat

Programa de bacalaureat

Sa elaboreze un eseu structurat pe o tema data, urmarind imbinarea diferitelor categorii de cerinte formulate

Elaborarea unui text coerent dupa un algoritm dat, utilizand termeni specifici

Sa demonstreze capacitatea de a recunoaste, caracteriza si descrie organitele celulare specifice celulei eucariote si procariote

Recunoasterea, definirea, dovedirea intelegerii unor termeni, concepte specifice stiintelor biologice

Descrierea particularitatilor structurale si functionale ale celulelor utilizand limbajul stiintific adecvat

Sa efectueze comparatii intre structuri celulare apartinand unor taxoni diferiti

Compararea modurilor de realizare a functiilor fundamentale ale organismelor -asemanari, deosebiri, evidentiind unitatea si diversitatea lumii vii, evolutia lumii vii

Sa enumere regnurile lumii vii

Ierarhizarea unitatilor sistematice ale lumii vii

Sa reprezinte prin desen celula eucariota si procariota pe baza informatiilor specificate

Reprezentarea schematica a unor structuri biologice

Analizand Programa pentru examenul de bacalaureat 2009, la disciplina Biologie, Varianta I si Programa scolara pentru clasa a IX-a, Unitatea de invatare "Celula-Unitatea structurala si functionala a lumii vii" am constatat corespondenta intre competentele specifice si competentele de evaluat, precum urmeaza:

Competente de evaluat

Programa de bacalaureat

Competente specifice

Programa scolara

Continuturi

Unitatea de invatare

Ierarhizarea unitatilor sistematice ale lumii vii, evidentiind evolutia de la simplu la complex

1.2.Clasificarea indivizilor biologici pe baza caracterelor generale

*Celula procariota, celula eucariota (vegetala si animala)

*Regnuri: monera, protiste, fungi, plante, animale

Recunoasterea, definirea, dovedirea intelegerii unor termeni, conceptespecifice stiintelor biologice

1.3.Identificarea structurilor biologice microscopice in vederea caracterizarii lor

4.1.Utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei in diferite situatii de comunicare

*Structura celulei procariote

*Structura si ultrastructura celulei eucariote

*Unitate structura-functie (componente celulare)

*Unitate-diversitate (celula, organisme ale lumii vii)

*evolutie de la simplu la complex (tipuri fundamentale de celule; procariote, eucariote)

Descrierea particularitatilor structurale si functionale ale celulelorla plante, animale si om, utilizand limbajul stiintific adecvat

1.1.Culegerea de date din surse variate de informare / documentare despre organizarea lumii vii

2.1.Utilizarea investigatiei pentru evidentierea componentelor si proceselor celulare

*Celula-unitatea structurala si functionala a lumii vii

*Plastide

Reprezentarea schematica a unor structuri

3.1.Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor

*Celula-unitatea structurala si functionala a lumii vii

Aplicarea cunostintelor de biologie in:

*elaborarea unui text coerent dupa un algoritm dat, utilizand termeni specifici

*rezolvarea unor situatii problema date

*imaginarea unor situatii problema si rezolvarea lor

4.2.Utilizarea informatiilor utilizand diverse metode de comunicare

3.2.Aplicarea unor algoritmi de identificare si rezolvare de probleme

*Structura si ultrastructura celulei eucriote; rolul componentelor celulare

*Structura celulei

Argumentarea propriilor observatii, investigatii, concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structura-functie; unitatea organism-mediu; unitate-diversitate, evolutia de la simplu la complex.

1.1.Culegerea de date din surse variate de informare / documentare despre organizarea lumii vii

2.2.Prelucrarea rezultatelor obtinute din investigatii si formularea concluziilor

4.2.Utilizarea informatiilor utilizand diverse metode de comunicare

*Celula-unitatea structurala si functionala a lumii vii

*Celula-unitatea structurala si functionala a lumii vii-rolul cmponentelor celulare

*Structura si ultrastructura celulei eucriote; rolul componentelor celulare

Instrumentul de evaluare proiectat

Prof. Victoria Dorobantiu

Unitatea de invatamant: Colegiul National    de Arte "Regina Maria"

Test de cunostinte

Disciplina: Biologie, Clasa a IX-a

Grup tinta: 22 elevi cu varsta de 14-15 ani

Unitatea de invatare - Celula, unitatea structurala si functionala a lumii vii

Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acorda 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

Subiectul I

Elaborati un eseu cu tema "Mitocondriile-organite cu rol in furnizarea energiei celulare la eucariote" dupa urmatorul plan:

Definitia celulei;

Caracteristicile celulei eucariote;

Enumerarea substantelor organice cu rol energetic;

Descrierea structurii mitocondriei;

Evidentierea rolului mitocondriei in oxidarea substantelor organice.

Timp de lucru - 15 min.

19 puncte

Subiectul II

Caracterizati organitele celulare specializate in digestia intracelulara.

Timp de lucru - 5 min.

6 puncte

Subiectul III

Enumerati organitele celulare specifice celulei vegetale si caracterizati un tip de organit (la alegere).

Timp de lucru - 5 min.

7 puncte

Subiectul IV

Completati tabelul, precizand caracteristicile structurilor specificate.

Nucleoid

Nucleol

Timp de lucru - 5 min.

20 puncte

Subiectul V

Scrieti litera corespunzatoare raspunsului corect. Este corecta o singura varianta.

  1. Modelul "mozaic fluid" corespunde:
  1. plasmalemei
  2. membranei ribozomilor
  3. plasmodesmelor
  4. sucului vacuolar.

2 puncte

2. Organitele specifice celulei animale sunt:

a. lizozomii

b. REG

c. feoplastele

d. miofibrilele

2 puncte

3. Care dintre urmatoarele componente celulare nu este de natura protoplasmatica?

a. ribozomii

b. peretele celular

c. cloroplastul

d. dictiozomul.

2 puncte

4. Reticulul endoplasmatic neted este:

a. de natura celulozo-pectica

b. organit cu membrana dubla

c. un sistem de cavitati intracitoplasmatice

d. sediul sintezei proteinelor.

2 puncte

5. Nucleul:

a. controleaza activitatea celulei pe baza informatiei genetice inscrise in structura acizilor nucleici, ADN si ARN

b. este prezent la procariote si eucariote

c. ADN-ul nuclear are rol in multiplicarea mitocondriilor

d. invelisul nuclear este reprezentat de o citomembrana prevazuta cu pori.

2 puncte

Timp de lucru - 5 min.

Subiectul VI

Scrieti notiunile cu care trebuie sa completati spatiile libere din afirmatia urmatoare, astfel incat aceasta sa fie corecta:

Celula eucariota se gaseste in structura organismelor apartinand regnurilor:

iar celula procariota se intalneste la organismele apartinand regnului. .

Timp de lucru - 3    min.

10 puncte

Subiectul VII

Efectueaza doua desene care sa reprezinte:

1. o celula procariota prozenchimatica

2. o celula eucariota parenchimatica vegetala,

specificand, pentru celula procariota 4 elemente de structura, iar pentru celula eucariota 6 elemente de structura.

Timp de lucru - 10 min.

14 puncte

Subiectul VIII

Scrieti organitele celulare la nivelul carora se sintetizeza adenozintrifosfatul .

Timp de lucru - 2     min.

4 puncte

Baremul de corectare si notare

Biologie, clasa a IX-a

Unitatea de invatare - Celula - unitatea structurala si functionala a materiei vii

Nr. subiect

Nr. item

Punctaj

maxim

acordat

Desfasurare

I.

19p.

2p.

5p.

2p.

5p.

5p.

-definitia celulei

-Celula eucariota : 99% dintre specii; nucleu cu membrana dubla; contine materialul genetic-ADN, ARN; individualizarea cromozomilor; diviziune prin mitoza si meioza; organite celulare cu functii specifice.

Substante cu rol energetic-glucide, lipide

Structura mitocondriei: condriozom; 2 citomembrane-interna si externa; criste mitocondriale; enzime, 2 compartimente; ADN mitocondrial, ARN mitocondrial, ribozomi.

Rolul mitocondriei: ciclul Krebs; eliberarea E prin oxidarea substantelor organice; sinteza ATP si ADP; utilizarea E in celula.

II.

6p.

2p.

4p.

-lizozomi

-Structura: vezicule; citomembrana; contin enzime hidrolitice; functii -liza micoorganismelor, organite uzate, agenti patogeni, transport.

III.

7p.

3p.

4p.

-Constituenti celulari specifici celulei vegetale: perete celular, plastide, vacuomul.

-se acorda 4p. pentru oricare structura prezentata:

Perete celular -la alge, ciuperci, muschi, licheni, plante superioare, celulozic, lipseste la celula animala, protejeaza, da forma celulei.

Vacuomul - suc vacuolar, vezicule mari, citomembrana- tonoplast, functii

Plastide - plastidom, clasificare-fotosintetizatoare si nefotosintetizatoare, cloroplaste, feoplaste, rodoplaste, leucoplaste, pigmenti asimilatori - clorofila "a" si clorofila "b".

IV.

20p.

10p.

10p.

-Nucleolul - component al nucleului la eucariote, fara membrana, contine ARN, proteine; sinteza ribozomilor.

-Nucleoid - materialul genetic la procariote, fara membrana, difuz in citoplasma, 1 molecula de ADN, nu se individualizeaza cromozomi si fusul de diviziune

V.

10p.

Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare litera corecta:

1a; 2d; 3b; 4c; 5c.

VI.

10p.

Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare informatie corecta; a-protiste; b-fungi; c-plante; d-animale.

-monera

VII.

14p.

6p.

8p.

-desenul sa evidentieze: forma celulei prozenchimatice; perete celular, membrana, citoplasma, nucleoid

-desenul sa evidentieze: forma celulei parenchimatice; perete celular celulozic, membrana, citoplasma, nucleul, vacuomul, plastide.

VIII.

4p.

2p.

2p.

-mitocondrie

-cloroplast

Baremul contine informatia minima necesara obtinerii punctajului maxim.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate