Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Evaluarea – componenta a procesului de invatamant


Evaluarea – componenta a procesului de invatamant
EVALUAREA – COMPONENTA A PROCESULUI DE INVATAMANT

Unitati de continut

Delimitari conceptuale
Importanta si functiile evaluarii

Forme ale evaluarii

Metode si instrumente de evaluare

Directii de perfectionare a evaluarii

Argument

Educatia este o actiune specific umana, constienta, deliberata, ce vizeaza atingerea unor scopuri si care necesita, pe langa toate celelalte componente studiate, inca un element esential – evaluarea – menita sa ofere un feed-back asupra rezultatelor obtinute si a calitatii procesului care le-a generat.

Obiective

Dupa parcurgerea acestui capitol cursantii vor fi capabili:

sa prezinte rolul si importanta evaluarii in sistemul de invatamant romanesc

sa compare formele evaluarii precizand avantajele si limitele fiecareia

sa analizeze functiile evaluarii scolare in contextul cerintelor reformei invatamantului

sa identifice schimbarile din domeniul evaluarii impuse de exigentele invatamantului modern

sa utilizeze diferite categorii de itemi in conceperea instrumentelor de evaluare

sa caracterizeze metodele traditionale de evaluare prin raportare la metodele noi, complementare

Concepte cheie

Docimologie stiinta evaluarii care se ocupa cu studiul examenelor, analiza modului de notare, a variabilitatii notarii, a factorilor ce influenteaza notarea, precum si identificarea mijloacelor menite sa contribuie la asigurarea obiectivitatii examinarii si evaluarii (A Barna, G Antohe, 1)

Evaluarea scolara

reprezinta o actiune psihosociala complexa, bazata pe operatii de masurare si apreciere a rezultatelor activitatii instructiv-educative, care reflecta calitatea variabilelor de sistem angajate operational la nivelul corelatiei dintre profesor si elev (dupa S. Cristea, „Dictionar de pedagogie”, 2000)

activitate de colectare, organizare si interpretare a datelor privind efectele directe ale relatiei profesor-elev cu scopul de a eficientiza functionarea intregului sistem educational („Ghid general de evaluare si examinare”, coord. I. Neacsu, A. Stoica, 1996)

Masurarea operatie a evaluarii care consta in cuantificarea rezultatelor scolare, respectiv de atribuire a unor simboluri exacte achizitiilor dobandite in activitatile instructiv-educative.

Aprecierea scolara operatie a evaluarii ce consta in formularea unor judecati de valoare asupra datelor masurate, prin raportarea la un cadru de referinta / criteriu / standard de performanta.

Decizia operatie ce incheie actiunea evaluativa si asigura prelungirea aprecierii intr-o hotarare, caracterizare, recomandare etc. cu valoare de prognoza pedagogica.

Randamentul scolar indica nivelul de pregatire teoretica si actionala a elevilor, reflectand un anumit grad de concordanta cu standardele prevazute in documentele scolare.

Standarde de performanta criterii de evaluare, unitati etalon care stabilesc prescriptii cu privire la cantitatea si calitatea achizitiilor ce trebuie dobandite de elevi in urma activitatilor instructiv-educative.

Descriptorii de performanta detaliaza standardele pe cele trei nivele de performanta – minim, mediu, maxim – prin descrierea activitatilor si rezultatelor pe care trebuie sa le realizeze elevii .

3. Aplicatii – scheme, grafice, teme

3.1. Semnificatia evaluarii scolare un raspuns complet dat de pedagogul I. T. Radu (10)

Evaluarea este mai mult decat o operatie sau o tehnica, fiind o actiune complexa, un ansamblu de operatii mintale si actionale, intelectuale, atitudinale, afective despre care se presupune ca precizeaza:

continuturile si obiectivele ce trebuie evaluate;

in ce scop si in ce perspectiva se evalueaza (perspectiva deciziei de evaluat);

cand se evalueaza (la inceputul invatarii, pe parcursul sau la sfarsitul acesteia);

cum se evalueaza;

in ce mod se prelucreaza datele si cum sunt valorizate informatiile;

pe baza caror criterii se apreciaza.”

Sarcina de lucru:

Analizati rolul si importanta evaluarii prin interpretarea definitiei de mai sus, avand in vedere ca „evaluarea presupune o activitate sistematica si operatorie pornind de la mai multe intrebari cheie: (Alalin Kerlan, in I.T. Radu, 10)

pentru ce se face? (functiile)

in raport cu ce? (criteriile)

pentru cine? (destinatarii feed-back-ului)

ce se evalueaza? (continuturile)

cum se evalueaza? (instrumentele si procedurile de evaluare)”

3.2. Functiile evaluarii

Natura

functiei

Sfera de operare a functiei

Instrumentele cel mai frecvent utilizate

Diagnostica

Identificarea nivelului performantei, punctelor tari si slabe, pe domenii ale performantei

Instrumente de evaluare diagnostica: teste psihologice, de inteligenta, teste de cunostinte sau de randament etc.

Prognostica

Estimarea domeniilor sau a zonelor cu performante viitoare maxime ale educabililor

Teste de aptitudini de capacitati sau abilitati specifice

De selectie

Clasificarea candidatilor in ordine descrescatoare a nivelului de performanta atins intr-o situatie de examen sau de concurs. Functia se poate actualiza, cu o miza mai mica, in situatia necesitatii crearii claselor de nivel

Ideala este utilizarea de teste standardizate de tip normativ. Functia este activata si de catre anumite componente ale examenelor nationale

De certificare

Recunoasterea statutului dobandit de catre candidat in urma sustinerii unui examen sau a unei evaluari cu caracter normativ

Eliberarea de certificate, diplome, acte dovedind dobandirea unor credite etc.

Motivationala

Activeaza si stimuleaza autocunoasterea, autoaprecierea, valentele metacognitive in raport cu obiectivele procesului educational stabilite de la inceput sau in functie de obiectivele de evaluare comunicate anterior

Feed-back structurat din partea profesorului evaluator, informal (oral) sau formal (sub forma rapoartelor – comentarii)

De consiliere

Orienteaza decizia elevilor si a parintilor, in functie de nivelul performantelor obtinute, astfel incat orientarea scolara si/sau profesionala a elevilor sa fie optima, in echilibru stimulativ intre dorinte si posibilitati

Discutii individuale, „seri ale parintilor”, vizite cu scop de familiarizare a unor institutii educationale, alte forme de consiliere destinate elevilor sau parintilor

Fig. 1 Functiile evaluarii (A. Stoica, 11)

Sarcina de lucru:

Comentati functiile prezentate prin raportare la rolul fundamental al evaluarii intr-un sistem, acela de reglare a functionalitatii si eficientei sale.

3.3. Relatia dintre curriculum si evaluare este reflectata in schema urmatoare :


Fig. 2 Relatia curriculum – evaluare (dupa A. Stoica,11)

Sarcina de lucru:

Analizati schema prezentata, evidentiind specificul relatiei curriculum – evaluare in contextul actual al reformei invatamantului.

3.4. Descriptori de performanta utilizati in evaluarea din ciclul primar – exemple:

(dupa Descriptori de performanta pentru invatamantul primar. S.N.E.E.; C.N.P.C., 2001)

Limba si Literatura Romana clasa a IV-a

Obiectiv cadru: dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Elevul sesizeaza legatura logica dintre secventele unui mesaj oral (raportul cauza-efect etc.) demonstrand stadiul de formare a acestei competente prin urmatoarele niveluri de performanta:

Suficient

Bine

Foarte bine

Sesizeaza, cu dificultate, legatura logica dintre doua secvente ale unui mesaj oral, aflate in doua raporturi logice, cu ajutorul intrebarilor de tipul: din ce cauza? cu ce conditie? etc. adresate de invatator.

Completeaza (cu imprecizii corectate la interventia invatatorului) un mesaj oral: cu secventa adecvata, care exprima cauza sau conditia desfasurarii unei actiuni.

Sesizeaza, frecvent, la, cerere si / sau in mod spontan legatura logica dintre doua secvente ale unui mesaj oral, aflate in raporturi logice de tipul: cauza-efect, conditie-actiune etc., cu ezitari sporadice, in formularea intrebarilor de tipul: din ce cauza?, cu ce conditie? etc.

Completeaza: un mesaj oral cu secventa care exprima cauza sau conditia desfasurarii unei actiuni atunci cand asculta prima parte a mesajului si elementele de relatie (pentru ca . , fiindca . , din cauza ca . , daca, etc.)

Sesizeaza, intotdeauna, la cerere si / sau in mod spontan, legatura logica dintre doua secvente ale unui mesaj oral aflate in raporturi logice de tipul cauza-efect, conditie-actiune etc., utilizand intrebari de tipul: din ce cauza?, cu ce conditie? etc.

Completeaza adecvat un mesaj oral cu secventa care exprima cauza sau conditia desfasurarii unei actiuni, folosind corect elementele de relatie logica dintre partile mesajului.

Geografie clasa a IV-a

Obiectiv cadru: cunoasterea si utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei

Elevul observa dirijat / nedirijat elemente ale mediului geografic, demonstrand stadiul de formare a acestei competente prin urmatoarele niveluri de performanta:

Suficient

Bine

Foarte bine

Raspunde corect, dar cu dificultate la intrebari despre elemente, fenomene si fapte geografice invatate sau observate, cu sprijin sustinut din partea invatatorului sau dupa un plan dat.Raspunde corect, dar foarte sumar la intrebari despre elemente, fenomene si fapte geografice observate cu prilejul unor vizite, excursii, drumetii.

Construieste corect enunturi despre elemente, fenomene; si fapte geografice invatate sau observate, sau dupa un plan dat.

Relateaza corect clar, dar mai sumar , folosind elemente de limbaj specifice geografiei, observatii, constatari personale, cu prilejul unor vizite. excursii, drumetii.

Construieste corect enunturi despre elemente, fenomene; si fapte geografice invatate sau observate, relationandu-le.

Relateaza corect si detaliat folosind elemente de limbaj specifice geografiei, observatii, constatari personale, cu prilejul unor vizite. excursii, drumetii.

Educatie muzicala clasa a II-a

Obiectiv cadru: dezvoltarea capacitatilor interpretative vocale si instrumentale

Elevul canta (dupa auz) individual sau in grup cantece la unison, dezvoltandu-si si deprinderile elementare de cantare vocala, demonstrand stadiul de formare a acestei competente prin urmatoarele niveluri de performanta:

Suficient

Bine

Foarte bine

Canta (dupa auz) ,in grup cantece invatate, la unison si individual, cu sprijin sustinut din partea invatatorului.

Canta (dupa auz) individual sau in grup, in dialog sau alternanta, cantece simple invatate, cu sprijin minim din partea invatatorului.

Canta (dupa auz) in grup sau in interpretare solistica, in dialog sau alternanta orice cantec invatat.

Elevul acompaniaza ritmic cantarea demonstrand stadiul de formare a acestei competente prin urmatoarele niveluri de performanta.

Suficient

Bine

Foarte bine

Sustine ritmic acompaniamentul unor cantece invatate, cantate in grup ajutat de unele jucarii sonore, cu sprijin sustinut din partea invatatorului.

Sustine ritmic acompaniamentul cantecelor invatate, interpretate individual, ajutat de unele jucarii sonore, cu sprijin minim din partea invatatorului.

Sustine ritmic acompaniamentul oricarui cantec invatat, interpretat individual, ajutat de unele jucarii sonore sau instrumente muzicale simple

Sarcini de lucru:

  1. Identificati si comentati elementele de noutate prezente in evaluarea la ciclul primar.
  2. Surprindeti avantajele si limitele noului mod de apreciere prin calificative.

3.5. Criterii de acordare a notelor in invatamantul gimnazial – exemplu:

Disciplina: Matematica (gimnaziu)

Obiectiv de referinta: Construirea unor probleme avant drept suport grafice si tabele de date.

Sarcina de lucru: Pornind de la graficul si tabelele date, formuleaza mai multe probleme distincte, dintre care cel putin una cu caracter practic.

Atentie! Produsul activitatii tale va fi apreciat dupa urmatoarele criterii:

intelegerea si utilizarea datelor relevante oferite;

formularea propriu-zisa a enunturilor;

rezolvarea problemelor construite;

evidentierea diferentelor (asemanari si deosebiri) intre problemele create;

argumentarea caracterului aplicativ pentru problema creata in acest scop.

Criterii de acordare a notelor

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

Formularea enunturilor problemelor

Problema este simplista ca enunt. In constructia enuntului se regasesc se unele inversiuni, data care nu folosesc in rezolvare, formulari ambigue etc.

Enunturile respecta structura unei probleme (ipoteza, concluzie) sunt clare, dar nu se refera la domenii diferite. Se observa tendinta de a include in fiecare enunt cat mai multe din datele oferite, unele din acestea, nefiind necesare in rezolvare. O problema contine cel putin o informatie neutilizabila in rezolvare.

Problemele formulate se bucura de o prezentare clara si corect realizata din punct de vedere logic. Problemele nu se refera la domenii diverse. In structura fiecarei probleme se delimiteaza clar ipoteza de concluzie.

Enunturile sunt clare, precise, corecte din punct de vedere logic si al constructiei frazelor. Sunt foarte bine delimitate cele doua parti: ipoteza si concluzia. Enunturile vizeaza domenii diferite si utilizeaza numai date dintre cele oferite in ipoteza de lucru. Problemele se incadreaza in metode de rezolvare diferite.

Fig. 3. Criterii de acordare a notelor (dupa A. Stoica, 13)

Sarcina de lucru:

Utilizand exemplul propus de SNEE (Serviciul National de Evaluare si Examinare) elaborati un set de criterii de acordare a notelor la disciplina de specialitate pentru o clasa / tema la alegere.

3.6. Forme de evaluare

a)      Clasificare:

Criterii de clasificare

Tipuri si forme de evaluare

Specificul/caracteristici

distinctive

Dupa volumul achizitiilor experientelor acumulate care fac obiectul evaluarii

Evaluare partiala

Evaluare totala

Dupa momentul si modul in care se integreaza evaluarea in procesul de invatamant

Evaluare initiala

Evaluare formativa / continua

Evaluare sumativa

Dupa factorii care realizeaza evaluarea

Evaluare interna

Evaluare externa

b)      Analiza comparativa a formelor evaluarii

Criteriul folosit

Evaluarea sumativa / cumulativa

Evaluarea permanenta / formativa

Evaluarea initiala

Proceduri utilizate

verificari partiale aprecieri gen bilant

verificari gen sondaj valabile doar pentru unii elevi si doar pentru o parte a materiei

verificari sustinute pe secvente mici aprecieri care determina ameliorari

verificarea intregii materii/elemente esentiale aprecieri valabile pentru toti elevii

Obiectiv principal

evaluare cantitativa a rezultatelor efect ameliorativ redus la nivelul lectieievaluare calitativa a rezultatelor ameliorarea lectiei – perfectionarea activitatii de predare-invatare-evaluare

Criteriul de apreciere a rezultatelor

compararea cu obiectivele specifice ale disciplinei de invatamant

compararea cu obiectivele de concrete/ operationale ale activitatii de predare-invatare-evaluare

Functia prioritara exercitata

constatare, clasificare, ierarhizarea elevilor

stimulare dezvoltarii elevilor

constatativa, prognoza, motivationala

Efecte psihologice

stres, relatii de opozitie profesor elev/sursa de stres

relatii de colaborare profesor-elev dezvoltarea capacitatii de evaluare

Timp

evaluarea ocupa 30 – 35% din activitatea didactica

evaluarea ocupa 8 – 10% din activitatea didactica

Avantaje

Limite

Sarcini de lucru:

  1. Analizati fiecare forma de evaluare, evidentiind specificul lor psiho-pedagogic.
  2. Completati tabelul prin extinderea comparatiei la toate cele trei forme ale evaluarii: sumativa, formativa, initiala.
  3. Identificati limitele si avantajele fiecarei forme de evaluare.

3.7. Metodele de evaluare

I. Metode traditionale

Caracteristici

Avantaje

Dezavantaje

Probe orale

Probe scrise

Probe practice

II. Metode complementare

Observatia sistematica

Investigatia

Proiectul

Portofoliul

Autoevaluarea

Sarcini de lucru:

1. Analizati si completati tabelul metodelor de evaluare, identificand specificul, avantajele si limitele fiecareia.

2. Selectati din lista metodelor complementare, pe cele potrivite anumitor arii curriculare si comentati specificul lor.

Instrumentele de evaluare sunt cele care faciliteaza transpunerea metodei de evaluare in realitatea concreta , ele putand fi standardizate - realizate de specialisti – sau elaborate de cadrele didactice .

Teste standardizate

Teste elaborate de profesor

masoara obiectivele generale realizabile pe perioade de timp mai lungi si permit aprecieri globale asupra performantelor

masoara obiective particularizate derivate din cele generale dar adaptate contextului educational

acopera continuturi de amploare si de o mare varietate (programe, manuale)

continutul este stabilit de catre profesor

au standarde    ce permit raportarea performantei unui elev la un grup de referinta (de obicei la nivel national)

permit profesorilor sa faca comparatii intre performantele elevilor numai la nivelul clasei

se administreaza in conditii standard

de obicei nu cuprind specificarea unor conditii uniforme

sunt elaborate de experti intr-un mod foarte atent si riguros

de obicei nu se ridica la calitatea celor standardizate

Fig. 4. Comparatia intre testele standardizate si cele elaborate de profesor (dupa D. Cretu, 3 )

Elaborarea unui instrument de evaluare necesita o suita de etape, dupa cum urmeaza:

precizarea obiectivelor (informative, formative;)

stabilirea continuturilor (unitati de invatare , lectii) din care se va sustine testarea;

stabilirea variantelor de itemi;elaborarea itemilor;

organizarea testului (esalonarea itemilor, prezentarea instructiunilor de lucru, precizarea timpului de executie);

cuantificarea testului (atribuirea punctajului care constituie scorul testului si echivalarea acestuia in note sau calificative);

aplicarea testului.

Sarcini de lucru:

1. Adaugati la etapele prezentate si operatiile pe care le presupun aplicarea si valorificarea testului de evaluare.

2. Comentati competentele unui cadru didactic solicitate in elaborarea si interpretarea testelor de evaluare .

Tipuri de itemi utilizati in evaluare

Itemi de tip „inchis”

Exemple

Itemii cu raspuns binar (de tipul corect/gresit: adevarat/fals; da/nu)

Subliniati formele verbale corecte in urmatoarele contexte:

a)       Foarte multi factori concura/concureaza la realizarea succesului in viata.

b)       Literatura nu trebuie sa reflecte/reflecteze foarte fidel realitatea.

Puneti semnul „+” in dreptul afirmatiilor pe care le considerati corecte si semnul „-” in dreptul celor false:

a)       Behavioristii studiaza constiinta.

b)       Un act reflex este intotdeauna involuntar.

c)       Creatia este o forma a activitatii umane.

Itemi cu alegere multipla

Columb a descoperit America in:

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

Itemi „pereche”

Fiecarui termen din partea stanga ii corespunde un element din partea dreapta. Stabiliti corespondenta prin sageti:

Finalitate

educatie

Didactica

studiu de caz

Docimologie

proces de invatamant

Metoda

obiectiv

Pedagogie

lectie

evaluare

Itemi de ordonare

Aranjati etapele formarii deprinderilor in ordinea lor logica, scriind in paranteza cifra corespunzatoare:

etapa invatarii analitice ( . )

etapa sintetizarii si automatizarii ( . )

etapa familiarizarii cu actiunea ( . )

etapa perfectionarii deprinderii ( . )

etapa organizarii si sistematizarii ( . )

Itemi de tip „deschis”

Exemple

Itemi „propozitie lacunara”

Columb a descoperit America in .

Forma principala a organizarii activitatii didactice este .

Itemi cu raspuns construit de elev

Clasificati formele evaluarii.

Enumerati functiile evaluarii

Desene lacunare

Completati in piramida de mai jos categoriile de trebuinte care lipsesc (dupa A. Maslow)


Eseu

Analizati relatiile care exista intre ideal, scopuri si obiective educationale.

Fig. 5 Tipuri de itemi utilizati in evaluare(3)

Sarcini de lucru:

1. Analizati categoriile de itemi prezentati din perspectiva gradului de obiectivitate/subiectivitate pe care-l implica.

2. Elaborati un test de evaluare pentru o disciplina / clasa / tema la alegere, utilizand diverse categorii de itemi.

4.Sinteza

Evaluarea este o actiune complexa integrata in procesul de invatamant intr-un mod logic, firesc, ea secondand permanent proiectarea si realizarea activitatii instructiv-educationale.

Prin feed-back-ul pe care il ofera, evaluarea incheie ciclul actiunilor didactice, asigurand o functionare eficienta ca intr-un sistem cibernetic dotat cu mecanisme de reglare si autoreglare.

Evaluarea include trei operatii: masurarea , aprecierea si decizia, care prin specificul lor imprima evaluarii multiple functii: de diagnoza, de prognoza, de selectie, de certificare, motivationala, de consiliere, s.a.

Pentru evaluarea performantelor scolare profesorii pot folosi diverse forme de evaluare, precum si un repertoriu bogat de metode si tehnici de verificare. Indiferent de metoda aleasa, evaluarea presupune intotdeauna utilizarea unor itemi variati ce trebuie adaptati obiectivelor urmarite.

Teme de reflectie:

Cum ar putea cadrul didactic sa sporeasca calitatea evaluarii scolare?

Evaluarea poate fi considerata o sursa de stres? Identificati cateva modalitati de diminuare / inlaturare.

In ce masura tendintele inovatoare din domeniul evaluarii pot constitui premise pentru succesul scolar?

Bibliografie

Barna, A., Antohe, G.

Curs de pedagogie. Vol. I-II, Ed. Logos, Galati

Cristea, S.,

Dictionar de pedagogie, Ed. Litera-International, 2000, Buc.- Chisinau

Cretu, D.,

Psihopedagogie, Ed. Imago, Sibiu, 1999.

Cucos, C.,

Probleme de docimologie didactica in Psihopedagogie, Ed. Polirom, Iasi, 1998.

Curriculum National pentru invatamantul obligatoriu. Cadru de referinta, M.E.N., 1998.

Ionescu, M., Radu, I.,

Didactica moderna, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995.

Nicola, I.,

Tratat de pedagogie scolara, EDP, Bucuresti, 1996.

Potolea, D., Neacsu, I., Radu, I.,

Reforma evaluarii in invatamant. Conceptii si strategii, MEN; CNEE., Buc., 1996.

Radu, I.,

'Evaluarea si notarea performantelor scolare' in vol. Educatia si dinamica ei, coord. Ionescu, M., Ed. Tribuna invatamantului, 1998.

Radu, I., T.,

Evaluarea scolara, EDP,Buc, 2000.

Stoica, A. (coord.)

Evaluarea curenta si examenele. Ghid pentru profesori, SNEE, 2001.

Stoica, A.,

Evaluarea in invatamantul primar. Descriptori de performanta, MEN, 1998.

Stoica, A.(coord.)

Un sistem de criterii pentru acordarea notelor in invatamantul gimnazial si liceal, Ed. Scoala Romaneasca, Buc., 1999.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate