Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Managementul fermei - strategii in productia vegetala


Managementul fermei - strategii in productia vegetala
Managementul fermei

Strategii in productia vegetala

Resursele de productie reprezinta potentialul natural, material, financiar si uman de care dispune ferma la un moment dat.

Factori de productie sunt resursele antrenate in procesul de productie. Folosirea rationala a factorilor presupune clasificarea lor dupa diferite criterii. Un criteriu esential il reprezinta volumul de factori consumati raportat la volumul productiei obtinute. Din acest punct de vedere factorii de productie pot fi ficsi si variabili.
Factori ficsi sunt relativ independenti de volumul si intensivitatea productiei desfasurate. Ei au o durata de folosire mai mare de un an, iar transmiterea valorii lor asupra productiei se face treptat pe parcursul duratei normale a acestora.

Factorii variabili se coreleaza cu volumul productiei, pastrand un nivel, de regula, variabil pe unitatea de productie (consecinta a legii randamentelor descrescande). Ei au, de obicei, o durata de folosire de un an si isi transmit intreaga valoare asupra productiei in anul respectiv.

Potrivit cu caracterul celor doua clase distincte de factori, si cheltuielile de productie se pot clasifica in cheltuieli fixe si cheltuieli variabile.

Elaborarea unor strategii de dezvoltare in productia vegetala trebuie sa aiba la baza studii de analiza comparativa, studii pe baza carora fermierul sa poata decide asupra avantajelor comparative. Ilustrarea avantajului comparativ intre diferite tipuri de activitatii se poate realiza prin calculul a o serie de indicatori economici. Experienta practica a fermelor de succes din tarile vest europene a validat in acest sens indicatorul Marja Bruta, respectiv Marja Bruta Standard.

Intelegerea cintinutului celor doi indicatori si a modului lor de calcul necesita ilustrarea modului de clasificare a cheltuielilor efectuate la nivelul unei ferme, Tabelul 1.1

Marja bruta (MB) a unei culturi reprezinta diferenta dintre produsul brut al culturii si cheltuielile directe proportionale. Marja bruta se calculeaza la unitatea de activitate (pe ha sau pe cap de animal).

MB=PB – ChD

Produsul brut (PB) al culturii reprezinta suma valorii principale si a productiei secundare, la care se adauga subventiile specifice acordate pentru cultura respectiva.

PB=VPP+VPS+SS

Valoarea productiei principale (VPP) se obtine prin inmultirea productiei obtinute cu pretul de vanzare la nivel de exploatatie (fara TVA).

Valoarea productiei secundare (VPS) rezulta prin inmultirea productiei secundare cu pretul unitar de vanzare al acesteia, la nivel de ferma. Valoarea porductiei secundare se estimeaza si daca aceasta nu s-a vandut.

Subventiile specifice (SS), reprezinta un subiect delicat in politica generala de dezvoltare a agriculturii, aceasta fiind o parghie mai mult sau mai putin ascunsa dar folosita de toate statele lumii. Practicarea subventiilor priveste dezvoltarea agriculturii si cointeresarea producatorilor dar, in egala masura si promovarea politicilor de conservare a mediului si de dezvoltare a spatiului rural. Orientarea acestor subventii spre politicile de dezvoltare rurala este vizibila an Uniunea Europeana pri Politica Agricola Comuna(PAC), mai ales dupa anul 1992.

Subventionarea productiei agricole

Printre masurile de sprijinire ale agriculturii in Romania pot fi enumerate si urmatoarele:

Prin OUG 108/2001 si Legea 166/200, producatorii agricoli, organizati in exploatatii agricole, au beneficit de subventii directe pentru productia marfa livrata la unele produse nominalizate prin HG 210/2002 si HG 1594/2003.Asociatiile utilizatoare de apa pentru irigat beneficiaza de subventii pe o perioada de 5 ani de la preluarea prin protocol infrastructurii de irigatii (Ordinul MAAP 481/2001). Se acorda, de asemenea, sprijin prin alocatii echivalente cu 70% di pretul instalatiilor de irigat(inclusiv TVA), in conditii de eligibilitate prin cultivarea pamantului si asigurarea avansului de 20% din pretul instalatiilor de irigat (Ordin MAAP 117/2002).

sprijinul, de 1 milion lei la hectar in 2001, de 2 mili. lei in 2002-2003 si de 2,5 mil. lei in 2004-2005 acordat producatorilor agricoli este declarata a fi nelegat direct de productie, ci destinat restructurarii. Dar, in conditiile mentinerii fragmentarii terenurilor, sprijinul direct acordat tuturor producatorilor nu consolideaza piata si nu selecteaza exploatatiile viabile.

sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural

Cadrul juridic pentru sprijinirea integrarii tinerilor in mediul rural il constituie Legea nr.646/2002. Prin acest act normativ se urmareste dinamizarea spatiului rural prin dezvoltarea unor programe si proiecte care sa vieze punerea in valoare a resurselor naturale si a traditilor locale, precum si dezvoltarea intr-o conceptie noua a agriculturii, a activitatilor neagricole si a serviciilor.

fondurile alocate pentru compensarea calamitatilor din agricultura, sustinerea primelor de asigurare (20%), in anii 2002-2003.

acordarea de subventii producatorilor agricoli di sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole; Hotarare nr. 1594 din 2003 , cu intrare in vigoare di anul 2004.

programul privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse intre 45-75 CP, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat, Hotararea nr. 1339/2003.. MAPAM acorda producatorilor agricoli (denumiti beneficiari), o alocatie echivalenta cu 45% din pretul tractoarelor si echipamentelor agricole noi (inclusiv T:V:A.)

Sprijinul acordat crescatorilor de animale, s-a concretizat printre alte masuri si in urmatoarele:

Stimulente acordate producatorilor de lapte; reglementarea prin OUG nr. 29/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/2001.

Subventii acordate producatorilor agricoli pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

Pentru materialul biologic de reproductie se acorda subventii in functie de valoarea zootehnica si biotehnologia de reproductie folosita pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografica in care este situata exploatatia agricola.

Prin Ordin nr. 523/2002 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 141/2002 s-a aprobat Programul pentru cu acordarea de mijloace financiare din Fondul “Dezvoltarea agriculturii romanesti Finantarea unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor.Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate