Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Metode de organizare a contabilitatii sinteticea stocurilor si a productiei în curs de executie


Metode de organizare a contabilitatii sinteticea stocurilor si a productiei în curs de executie
METODE DE ORGANIZARE A CONTABILITATII SINTETICEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE

Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor se realizeaza avandu-se in vedere prevederile Regulamentului contabil care, printre altele, recomanda adoptarea, dupa caz, a metodei inventarului permanent sau a metodei inventarului intermitent.

A. METODA INVENTARULUI PERMANENT

Aceasta metoda este astfel elaborata incat asigura furnizarea in tot cursul perioadei de gestiune a informatiilor de detaliu privind existenta si evolutia stocurilor.

În conditiile aplicarii acestei metode, toate operatiile de intrare ti iesire, in si din gestiune, se inregistreaza in contabilitate in mod distinct, document cu document, sau prin intermediul unor documente centralizate, ceea ce asigura determinarea si cunoasterea in permanenta a maririi stocurilor pe categorii si total, atat cantitativ, cat si valoric.
Stocul final aferent oricarei categorii sau fel de valori materiale, urmarite in mod distinct in contabilitate, se stabileste prin utilizarea urmatoarei formule:

Sf=Si I – E

unde: Sf = sold final; Si = sold initial; I = intrari; E = iesiri.

În masura in care se adopta metoda inventarului permanent este necesar ca unitatea patrimoniala, sa-si organizeze contabilitatea analitica a stocurilor, utilizand una din cele trei metode prevazute in Regulamentul contabil.

1 METODA OPERATIV – CONTABILA(ÎN SOLDURI)

Ocazioneaza un volum redus de munca prin simplificarea lucrarilor de evidenta auditiva a stocurilor, presupun renuntarea la fisele contabile analitice – cantitativ – valorice deschise pe feluri de valori materiale.

Se organizeaza numai evidenta valorica pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe grupe sau subgrupe de bunuri. Evidenta cantitativa a stocurilor pe categorii sau feluri de valori materiale se realizeaza numai in cadrul locurilor de depozitare(magazii, depozite) cu ajutorul fisei de magaziei.

Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se realizeaza de regula lunar. În cursul lunii la intervale de cateva zile compartimentul de contabilitate preia documentele de intrari si iesiri, la locul de depozitare a valorilor materiale efectuand totodata verificarea exactitatii inregistrarii din fisele de magazie completate de gestionar.

2. METODA CANTITATIV – VALORICA( PE FISE DE CONT ANALITIC)

Ocazioneaza un volum mai mare de munca insa asigura informatii suplimentare privind stocurile preferata de unitatile mici si mijlocii. Aceasta metoda consta in organizarea la nivelul compartimentului de contabilitate a evidentei cantitativ – valorice cu ajutorul fiselor de cont analitice pentru valori materiale, care se deschid pe felul de bunuri existente in cadrul gestiunii. Totodata se conduce evidenta valorica numai la nivelul gestiunii folosindu-se fise de cont analitic pentru operatii diverse, in care se inscriu valorile aferente intrarilor si iesirilor si din gestiune, precum si soldul final.

La nivelul lucrurilor de depozitare se organizeaza evidenta cantitativa pe feluri de bunuri folosindu-se de magazie completate de gestionar.

Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta cantitativa organizata la locurile de depozitare si cele din contabilitate se realizeaza prin efectuarea pontajului periodic intre cantitatile inregistrate pe de o parte si fisele de magazie, iar pe de alta parte in fisele de cont analitic pentru valori materiale in contabilitate.

În cursul lunii se procedeaza ca in cazul metodei anterioare in sensul ca documentele justificative se preiau de la locul de depozitare de catre compartimentul de contabilitate si se centralizeaza.

La sfarsitul fiecarei lunii se efectueaza verificarea concordantei dintre datele inregistrate in conturile sintetice si in cele analitice de valori materiale prin intermediul balantei de verificare a conturilor analitice.

METODA GLOBAL – VALORICA

Este relativ simpla, ofera un volum redus de informatii si posibilitatii restranse de exercitare a controlului asupra integritatii valorilor materiale gestionate fiind recomandata, in principal, pentru evidenta marfurilor si a ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si pentru alte bunuri, in cazul unitatilor care nu au dotare adecvata. Pe masura dotarii cu tehnica de calcul asa cum prevede Regulamentul contabil se recomanda trecerea la utilizarea metodei cantitativ – valorice. Metoda global – valorica presupune organizarea evidentei analitice numai valoric atat la nivelul gestiunii cat si in contabilitate. În cadrul compartimentului de contabilitate se deschide pentru fiecare gestiune cate o fisa de cont analitic pentru operatii diverse in care se inscrie intrarile si iesirile pe baza documentelor justificative individuale sau a centralizatoarelor acestora, dupa caz.La nivelul fiecarei gestiuni se in tocmeste Registrul de gestiune, in care se inregistreaza zilnic si numai valoric fiecare document justificativ de intrare sau iesire stabilindu-se totodata soldul final(la finele zilei).

Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cele din contabilitate se realizeaza periodic, confruntandu-se soldurile finale stabilite, pe de-o parte, in ,,Registrul de gestiune” iar pe de alta parte in ,, Fisa de cont pentru operatii diverse”.

Din cele prezentate anterior se poate observa ca metoda inventarului permanent asigura cunoasterea in orice moment a stocurilor de valori materiale in expresie valorica, precum si in etalon natural, atunci cand se utilizeaza metoda analitica adecvata acestui scop prin intermediul soldurilor debitoare ale conturilor sintetice si analitice cu ajutorul carora se inregistreaza in contabilitate, realizandu-se astfel un inventar scriptic permanent.

În ceea ce priveste aplicarea metodei inventarului permanent de unitatile cu profil comercial, cu articole si sortimente numeroase cu o frecventa mare a intrarilor si iesirilor, se retine ca, in functie de preturi de evidenta folosit poate prezenta mai multe variante si anume: la pretul de vanzare, la costul sau valoarea de intrare, la pretul standard(prestabilit)

B) METODA INVENTARULUI INTERMITENT

Aceasta metoda este recomandata pentru unitatile patrimoniale din categoria celor mici si mijlocii si consta in stabilirea si inregistrarea in contabilitate a intrarilor numai la sfarsitul perioadei de gestiune, pe baza inventarierii faptice a stocurilor de valori materiale. Valoarea iesirilor sau a diferentei de stocuri se stabileste extracontabil ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale anulate cu valoarea intrarilor si valoarea stocurilor finale, determinate pe baza inventarierii, dupa formula:

unde: Ve = valorea iesirilor;

Si = sold initial;

I = valoarea intrarilor;

Sf = sold final.

Diferenta intre soldul final si cel initial influenteaza cheltuielile de exploatare sau veniturile din productia stocata, dupa cum valorile materiale de la care provine sunt obtinute prin achizitionare sau prin productie proprie.

Metoda intermitentei inventarului, in conditiile preturilor fluctuante ale economiei de piata, este considerata ca fiind mai simpla si mai economicoasa sub aspectul volumului de munca pe care il achizitioneaza.

În contabilitatea sintetica se realizeaza numai un inventar scriptic intermitent(periodic) al stocurilor de valori materiale, fara sa existe posibilitatea cunoasterii in orice moment(permanent) prin intermediul conturilor de stocuri, a valorii bunurilor existente in stoc.

Metoda analizata prezinta si unele neajunsuri, din catre se retine imposibilitatea exercitarii unui control riguros asupra integritatii materiale prin intermediul contabilitatii iar orice pierdere sau sustragere din gestiune apare ca iesire normala prin vanzare sau consum si influenteaza cheltuielile de exploatare sau veniturile din productia stocata, dupa caz.

Totodata, orice eroare sau omisiune in inventarul faptic duce la denaturarea valorii iesirilor si implicit a informatiei contabile care se prezinta in documentele contabile de sinteza. În plus din considerente de ordin fiscal, agentii economici pot fii tentatii sa efectueze subevaluarea stocurilor ceea ce determina cresterea nereala a cheltuielilor de exploatare si diminuarea profitului impozabil.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate