Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Economie mondiala


Economie mondiala


Economie mondiala C1

CONCEPTUL DE ECONOMIE MONDIALA SI ABORDARILE ACESTUIA

Conceptul de conomie mondiala presupune o multime de abordari :

HOTISTA , care pleaca de la faptul ca procesele au loc in cadrul unui intreg aflat intrun proces de dezvoltare. Implicarea mecanismului a economiei mondiale este o conditie pentru explicarea mecanismului de functionare a partilor componente.Abordarea ATOMISTA presupune 2 subdiviziuni:

Particularismul

Universalismul

PARTICULARISMUL presupune structuri de dezvoltare diferite atat privind directia schimburilor cat si a intensitatii acestora .

UNIVCERSALISMUL presupune elementele caracterizate de forme olimpice si culturale similare si dezvolta dupa aceasi lege urmand sa devina la un anumit moment convergent e.

Economia mondiala si teoria generala a sistemeor

Sistemul economiei mondiale   poate fi caracterizat prin :

O structura integratoare formata din interactiuni legate de mataerie, enrgie , informatie, toate la scara mondiala.

O retea mondiala de comunicatii

Un nivel de reglare a interdependetelor internationale ce are in vedere plusul de bunari, servicii, persoane etc.

Abordarea sistemica prezinta o serie de avantaje :

Cauta sa determine si sa delimiteze formele specifice nivelului mondial.

Tine seama de interactiunea dintre orice subsitem si elementele acestuia

Permite concentrarea studiului asupra cauzelor dar si asupra directiilor de evolutie ale economiei mondiale

Def. economia mondiala presupune totaliatea ansamblului formata din agenti economici si dintre interactiunile acestora la scara mondiala

Un rol important in abordarea economica revine comertului international si teoriile acestuia, aceste teorii raspund la urmatoarele :

-la motivul pentru care oamenii intra in relatii comerciale.

Adam Smith "cand o tara exporta marfuri pentru care realizeaza costuri unitare mai mici decat partenerii ei comerciali si importa acele marfuri pentru care alte tari au costuri unitare mai mici atunci vom avea pe de p parte dea face cu o specializare si totodata tara respectiva va avea un avantaj.

Teoria lui Ricardo " o tara nu se dispune de un avantaj absolut atunci intervine principiul avantajelor comparative prin urmare specializarea se va face pentru acele produse pentru care costurile comparative sunt celem mai mici

Ulterior aceastor doua teroii se formuleaza teroia lui MILL si anume : "legea valorilor internationale conform careia importurile totale trebuiesc sa fie acoprite de exporturile totale.

ETAPELE DEVENIRI ECONOMIEI MONDIALE

Procesul de formare a economiei mondiale a fost determinat de 2 componente:

Aparitia obiectului schimburilor

Aparitia posiblitatii si a nevoi de a intra in relatie de schimb.

La originea schimbului s- aflat proprietatea privata

Dezvoltarea schimburilor presupune aparitia produsului

Cu timpul apare diviziunea muncii in urma careia schimburile devin o necesitate colectiva.

ETAPELE DIVIZIUNII MUNCII

Separarea triburilor de pastori din restul triburilor

Separarea mestesugurilor de agricultura

Separarea negustorilor de mestesugari si agricultori

Negustorii au favorizat schimbul , au favorizat descoperirile geografice, au acumulat capital si cu timpoul a dezvoltat o categorie aparte de productie cea destinata schimbului.

Primii negustori au fost fenicienii (zona bazinului mediteranei) apoi marile descoperiri geografice vor atrage in relatiile de schimb america de N si S.

Dezvoltarea manufacturilor a adus la cresterea productiei iar in sec XX dupaWW2 investitiile straine au impusonat puternic schimburile la scara mondiala.

CARACTERISTICI ale economiei mondiale contemporane

Actorii economiei mondiale sunt statele nationale si societatile transanationale

Interedependentele sunt tot mai mari prin urmare nu pot functiona manual in absenta interactiunii

Globalizarea economiei mondiale a adus si la globalizarea raporturilor pe concurenta adik fiecare participant trebuie sa tina ocnt si de ceilalti.

Declajele de dezvoltare dintre tarile lumiiCresterea tot mai rapida a pretului la energie si de aici toate consicentele care pot aparea

Oportunitatile economice determinate de aceste caracteristitici:

Orice agent economic poate utiliza orice factor de productie atat timp cat este eficient cu ceea ce inseamna ca posibilitatile de alegere sunt mai mari decat inainte.

Agenti economici pot aborda orice viata, nu se mai raporteaza doar la cea locala .

Costurile prenzentarii oferetei catre piata mondiala e foarte unica si din asta decurge ca inclusiv intreprinderile  mici si mijlocii pot participa la comertul mondial.

Relatiile bancare deschind posibilitati mari   pentru o dezvoltare a activitatii comerciale

Serviciile la scara mondiala a cunoscut o crestere fara precendent

RISCURI SI AMENINTARI

Ca urmare a interdependeti se manifesta fenomenul de propagare a problemelor intre SUA

Concurenta este mult mai puternica decat cea de pe pietele locale

Progresul tehnic este foarte rapid si provoaca efectiv declinarea celor care nu sil pot permite

Modificarile de clima rapide

Cresterea pretului energiei care determina efecte ample si complexe de antrenare la scara mondiala

REGIONALIZAREA SI GLOBALIZAREA

Aceste 2 fenomene s-au accentuat mult dupa anul 2000.

Globalizarea  reprezinta disparitia distantelor , a gandi global si a actiona local

Primul efect al globalizarii este integrarea prin activitati economice a unei parti tot mai mari din populatiei globului.

Apar noi locuri de munca, noi consumatori, asistam la concentrarea capitalului

Permite standardizarea stisticilor economice, tehnologice si de preturi.

La randul ei, REGIONALIZAREiA duce la o crestere a intensitatii relatiei dintro regiune definita geografic.

UE - una din formele regionalizarii si are 2 acceptiuni :

intensificarea relatiilor economice dintre economiile nationale si actorii economici

cresterea atunomiei de decizie la nivelul regiunilor definite geografic in cadrul unei economiii nationale, motivele care stau la baza regionalizarii tin de o serie de avantaje generate de :

intensificarea schimburilor economici cu partenrii din zone apropiate geografic

o mare putere de negociere la nivel international

stimularea concurentei

facilitare transferului de tehnologie

DEOSEBIRI INTRE GLOBALIZARE SI REGIONALIZARE

Regionalizarea = aporturi definite in timp ce globalizarea nu este in ca institulionalizata .

Regionalizarea impune participarea statelor nationale din zona respectiva sau a autoritatilor de decizie din plan local in timp ce globalizarea este abordata individual de fiecare stat.

Relatie  de la parte la intreg respectiv regional pregateste globalizarea iar reformele ei contribuie la adancirea globalizarii.

ECONOMIA MONDIALA CA SISTEM BINAR

Principalele componente ale sistemului economic mondial sunt:

agenti economici care intra in relatiile economice la cadrul global. In aceatsta economie intra economiile nationale, firmele foarte mari precum si organisme de diverse tipuri si societatile transnationale.Raporturile economice dintre agentii economici constituie relatiile economice internationale si au la baza diviziunea internationala a muncii.

Relatiile pot fi :

Comerciale

De cooperare

Finaciar-bancare

In cadrul categoriilor ageniilor economice economiile nationale se manifesta intro dubla ipostaza.

Agenti economici care vand, cumpara ori care stabilesc relatii de cooperare

Se pot manifesta ca entitati cu rol in stabilirea reglementarilor in domenioul relatiilor economice . Aceste reglementari iau forma acordurilor internationale in domeniu relatiilor economice.

Organizatii si organisme din sfera economica .firmele care organizeaza activitatii dincolo de granitele tarii difera in functie de :actiune, cifra de afaceri.

CLASIFICARE ECONOMIILOR LUMII

Marimiea unei economii este apreciata de catre institutiile internationale printro serie de amplificatori:

Marimiea populatiei

Suprafata

Venitul(PIB)

Acesti indicatori reflecta nivelul de raportare exprimat prin venit dar si resursele ce sunt exprimate prin marimea populatiei si

Principalul cuantificator pentru exprimarea puterii economice este PIB : acest cuantificator reflecta total valorile afecatate de catre toti producatorii rezidenti dintre ec la care se adauga impozitul pe produsele ce nu sunt incluse in valoarea prductiei si intrarile nete din strainatate din venituri primare iar acestea sunt exprimate in valuta pentru a putea sa permita compararea tarilor in dezvoltare.

Indicatorii sunt exprimati in valuta

Economiile lumii sunt clasificate in:

Economii cu venituri reduse

Economii cu venituri medii

Economii cu venituri ridicate

Clasificare fiind facuta la nivelul bancii mondiale dupa venitl national brut / locuitor.

Nivelurile indicatorilor stabilite initial sunt actualizate de regula annual pentru a tine seama de inflatie multinationala masurata prin inflatia medie a tarilor din grupul celor 5 : SUA , deutch, japonia, franta

In documente se mai folosesc in urma clasificari prezentate termeni de tari in dezvoltare , tari cu venituri reduse si medii.

Cresterea si dezvoltare economica factor al schimbarilor din economia mondiala .

Evolutia din economia mondiala a avut loc printro conjugare a fenomenenului de crestere si dezvoltare economici.

Dezvoltarea in sensul sau general are in vedere aspecte calitative ce se refera la structuri socio-economice existente.

Dezvoltarea economiei poate fi definita despre procesul prin care tarile cu venit national / locutor redus isi urmaresc productia de bunuri si servicii astfel incat sa-si poata ridica standardul material de viata.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate