Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In conformitate cu Ordinul nr. 94/2001, contul de profit si pierdere va avea urmatoarea structura:

cifra de afaceri netavariatia stocurilor de produse finite, produse reziduale, semifabricate si productie in curs de executie

productia imobilizata

alte venituri din exploatare

a. cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

b.alte cheltuieli din afara

cheltuieli cu personalul

a.salarii

b.cheltuieli cu asigurari si protectia sociala, cu mentionarea distincta a celor referitoare la pensii

a.amortizari provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

b.ajustarea valorii activelor circulante

alte cheltuieli de exploatare

profitul sau pierderea din exploatare

venituri din interese de participare - din care in cadrul grupului

10.venituri din alte activitati financiare si creante care fac parte din activele imobilizate - din care in cadrul grupului

11.venituri din dobanzi si alte venituri similare - din care in cadrul grupului

12.ajustarea valorii imobilizarilor financiare si investitiilor financiare detinute ca active circulante

13.cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli similare - din care in cadrul grupului

14. profitul sau pierederea din activitatea curenta

15. venituri extraordinare

16. cheltuieli extraordinare

17.profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

18. impozitul pe profit

19.alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus

20. rezultatul exercitiului financiar

21. rezultatul pe actiune:

-de baza

-diluat

Contul de profit si pierdere sau contul de rezultate este documentul de sinteza care masoara performantele activitatii unei intreprinderi in cursul unei perioade date.[1]

Contul de profit si pierdere s-a introdus ca o necesitate a controlului respectarii interesului fiscal al statului in conditiile cresterii gradului de libertate al tuturor agentilor economici.

Interesul fiecarei firme este de a obtine un profit cat mai mare pentru a se mentine in lupta concurentiala; orice administrator sau manager este interesat sa cunoasca izvoarele de profit ale unitatii , dar si pierderile care au loc.

Contul de profit si pierdere, evidentiaza si explica in forma analitica rezultatele de echilibru intre venituri si cheltuieli.

Activitatile economice si sociale, consumatoare de resurse si producatoare de rezultate care provoaca transformari in masa patrimoniului, sunt descrise si analizate prin contul de rezultate sau contul de profit si pierdere.

Acesta evidentiaza si explica, intr-o forma analitica rezultatele prin prisma raporturilor de echilibru intre venituri si cheltuieli, ecuatia generala fiind de forma:

Cheltuieli + Rezultate = Venituri

Intr-o acceptie generala, cheltuielile desemneaza in expresie valorica, raporturi patrimoniale cu privire la angajarea si utilizarea resurselor economice in cadrul activitatilor desfasurate de unitatea patrimoniala.

In ceea ce priveste veniturile,acestea delimiteaza in expresie valorica raporturile patrimoniale cu privire la obtinerea rezultatelor.

Pentru reprezentarea cheltuielilor si veniturilor, se porneste de la caracterul de proces al activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.

Intr-o acceptiune generala, cheltuielile desemneaza in expresie valorica, raporturi patrimoniale cu privire la cumpararea si utilizarea resurselor economice in cadrul activitatilor desfasurate de firma. In ceea ce priveste veniturile, acestea delimiteaza in expresie valorica raporturile patrimoniale cu privire la obtinerea si realizarea rezultatelor.

Pentru repartizarea cheltuielilor si veniturilor se porneste de la caracterul de proces al activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.

In cazul procesului de ocazionare a cheltuielilor se intalnesc trei momente si anume: angajarea, consumul si platile:

Angajarea are loc in momentul in care se contracteaza obligatia baneasca generatoare de plati sau consumatoare de resurse.

Consumul este specific utilizarii efective a resurselor in scopul satisfacerii unor nevoi productive sau neproductive, dupa caz.

Platile constau in achitarea unor sume de bani ca echivalent in cadrul relatiilor comerciale sau transferul echivalent in cadrul relatiilor financiare.

Dimensionate in timp, cele trei stari ale cheltuielilor se pot derula succesiv sau simultan.

In cadrul procesului de creare a veniturilor se delimiteaza trei momente: productia, vanzarea si incasarea:

Productia este momentul crearii rezultatului ca produs al activitatii consumatoare de resurse.

Vanzarea consta in transferarea dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator.

Incasarea reprezinta etapa in care produsul vandut se transforma in bani.

Analiza de mai sus cu privire la momentele ocazionarii cheltuielilor si creerii veniturilor se regaseste si in modelarea lor contabila. Respectand principiul independentei exercitiilor, toate operatiunile care determina cheltuieli si venituri sunt inregistrate in momentul producerii lor.

In mod corespunzator, se organizeaza o contabilitate de angajamente. Ea presupune individualizarea si reflectarea cheltuielilor in faza de angajare si de consum, iar a veniturilor in momentul obtinerii si vanzarii produsului.

Totodata, in concordanta cu principiul individualizarii rezultatului, este necesar sa se determine momentul in care veniturile si cheltuielile se considera realizate, iar pe aceasta baza imputarea cheltuielilor corespunzatoare in vederea determinarii rezultatului net. In acest sens, s-a adoptat principiul recunoasterii venitului realizat in momentul transferarii dreptului de proprietate, deci al vanzarii catre client.

Toate cheltuielile efectuate in cursul exercitiului care nu se pot atasa veniturilor realizate, sunt activate sub forma stocurilor, toate cumpararile stocate care nu s-au consumat, posturile de regularizare in cazul cheltuielilor inregistrate in avans si cheltuielilor de repartizat asupra mai multor exercitii financiare. De asemenea sunt delimitate in categoria productiei stocate, toate veniturile obtinute dar nerealizate si in categoria posturilor de regularizare, toate veniturile realizate in avans care sunt atribuite exercitiilor viitoare.

Pentru delimitarea si evidentierea cheltuielilor si veniturilor se poate folosi si criteriul "contabilitatii de trezorerie". In acest caz tranzactiile sunt separate si inregistrate in categoria veniturilor numai la decontarea lor la trezorerie.

Cheltuielile si veniturile reprezentate prin contul de rezultate pot fi grupate dupa diverse criterii. Dintre care, de baza pot fi:criteriul naturii si criteriul destinatiei cheltuielilor si veniturilor.

In raport de natura lor, cheltuielile pot fi grupate pe feluri de activitati:

De exploatare

Financiare

Extraordinare

Categoria de venituri se diferentiaza pe feluri de activitati

Venituri din exploatare;

Venituri financiare;

Venituri extraordinare

Prin compararea cheltuielilor cu veniturile, se determina Rezultatul total.

Acesta poate imbraca doua forme:

de Profit, cand Veniturile > Cheltuielile

de Pierdere, cand Veniturile < Cheltuielile

In cadrul bilantului contabil, rezultatul net apare ca o sursa proprie de finantare a activului creat ca excedent al veniturilor fata de cheltuieli in schimb, in contul de rezultate, acesta apare ca un produs al factorilor de productie.

Ecuatia in masura sa evidentieze dubla ipostaza a calcularii rezultatului net, care este de forma:

A - P = Rn = V - C Sn = Rn = V - C

Sau

Unde: Unde:

A - activ; Sn - situatia neta;

P - pasiv; Rn - rezultatul net;

Rn - rezultatul net; V - venituri;

V - venituri; C - cheltuieli.

C - cheltuieli.

Relatia care prezinta logica, calcularii rezultatului in cadrul celor doua modele se prezinta astfel:

a).Logica bilantului contabil:

Rn N= Cpe N= Cpe.(N-1) +/- Apce N

Unde:

Rn N - rezultatul net al exercitiului N;

Cpe N ; Cpe (N-1) - capitalul propriu al exercitiului N respectiv N-1;

Apce N - aportul proprietarului in cursul exercitiului N.

b).Logica contului de rezultate:

Rn = Vr - Cc

Unde:

Rn - Rezultatul net al exercitiului N;

Vr - Veniturile realizate ale exercitiului N;

Cc - Cheltuielile corespondente veniturilor realizate exercitiului N

Dupa stabilirea rezultatului, el se va repartiza pe destinatii, dupa cum hotareste adunarea generala a actionarilor sau daca nu se va repartiza, se reporteaza in exercitiul urmator.Niculae Feleaga, Ion Ionascu, 'Tratat de contabilitate financiara', vol. I, Editura Economica, Bucuresti, 1998, pag. 133.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate