Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Silvicultura


Index » business » » agricultura » Silvicultura
» Fundamentarea solutiilor de impaduriri


Fundamentarea solutiilor de impaduriri
FUNDAMENTAREA SOLUTIILOR DE IMPADURIRI

1. Identificarea si caracterizarea unitatilor de cultura forestiera

In U.P I Buiasca in suprafata de 1315,1 ha a fost parcursa cu lucrari de impadurire o suprafata de 8,4 ha, pe baza specificarilor facute in descrierea parcelara din amenajament la rubrica “ Lucrari propuse”.
Dupa stabilirea unitatilor amenajistice (u.a.), in care sunt necesare lucrari de impadurire, s-a trecut la constituirea unitatilor de cultura forestiera (u.c.f.) representand suprafete de teren omogene sau cu variabilitate restransa din punct de vedere al conditiilor fizico-geografice topoclimatului, solului, substratului litologic si al vegetatiei naturale, suprafete pe care urmeaza a se executa anumite categorii de lucrari de impadurire.

Pentru fiecare u.c.f. s-a intocmit – Fisa unitatii de cultura forestiera (ANEXA 1).

Situatia actuala a terenurilor de impadurit

Suprafata de 8,4 ha parcursa cu lucrari de impaduriri din cadrul U.P. I Buiasca a fost incadrata in trei categorii de terenuri de impadurit in functie de caracterizarea stationala prezentata la capitolul 1, dupa cum reiese din tabelul 17.   

Incadrarea u.c.f.-urilor pe categorii de terenuri de impadurit

Tabelul 17

Nr.

crt.

Categorii de teren

de impadurit

Cod

categorie

u.c.f.

Suprafata

Ha

Suprafete lipsite de paduri aflate in

fond forestier (poieni)

A1

111h

Total

Suprafete ocupate cu arborete derivate

B5

81b

Total

Suprafete ocupate de arborete parcurse cu lucrari de impaduriri in ultimii 2-3 ani insa cu reusite nesatisfacatoare

C1

78b

Total

Total general

3. Necesitatea si oportunitatea interventiei cu lucrari de impadurire

Necesitatea interventiei cu lucrari de impadurire reiese din situatia actuala a u.c.f. – urilor prezentate in capitolul 1 si evidentiata pe categorii de terenuri la capitolul    

In continuare se vor argumenta lucrarile propuse in functie de categoria terenului de impadurit.

In cazul suprafetelor lipsite de paduri (poieni si goluri) aflate in fond forestier (111h)– A1, lucrarile de impadurire, reprezinta singura modalitate de instalare a vegetatiei forestiere, regenerarea pe cale naturala (prin samanta) nefiind posibila.

In cazul suprafetelor ocupate cu arborete derivate (81b) – B5, datorita gradului foarte ridicat de uscare determinata de stagnarea unei perioade indelungate (3luni) a apei provenita din inundatii, arboretul fiind situat intr-o depresiune, s-a recurs la substituirea speciei initiale (salcam) cu gladita deoarece aceasta dispune de o mai buna rezistenta in cazul fenomenelor de stagnare a apei din precipitatii .

Pentru a pune in evidenta necesitatea cat si opurtunitatea interventiilor cu lucrari de impadurire si substituirea speciilor existente prin revenirea la o compozitie determinata de tipul natural fundamental de padure, s-a comparat arboretul existent la nivelul parametrilor de productie (lemn brut, din care volumul lemnului de lucru si acumularile curente de biomasa - Cc), cu un arboret de referinta ale carui caracteristici au fost extrase din “Tabele de productie pe clase de productie relative ”.

Datele sunt prezentate in tabelul 18.

Efectul economic al interventiei cu lucrari de impadurire, redat prin sporul de biomasa

rezultat din analiza comparativa intre arboretul existent si cel de referinta

Tabelul 18

Nr.

crt.

u.c.f.

Arboretul existent

Arboretul de referinta

Diferenta (Spor biomasa)

m3/ha

Com-

pozi-

tia

Pro-

veni-

enta

Con-

sis-

tenta

Vars-

ta

(ani)

Cl.de

prod.

Prod.(m3/ha)

Cr.cu-renta

(Cc-

m3/ha)

Com-

pozi-

tia

Vars-

ta

(ani)

Cl. de

prod.

Prod. (m3/ha)

Cresterea med.

(Cm)

Productia

Cm-Cc

totala

1.lucr

Totala

1.lucr

Ivc

m3/ha

totala

1.lucr

10B

10Plx

P

V

10Pla51C

8 Fr

2 St

P

P

IV

V

7 St

3 Fr

III

III

Total

Prin sporul de biomasa rezultat in urma analizei comparative a celor doua serii de arborete (28 m3, respectiv 408 m3), efectul economic al interventiei este clar pus in evidenta.

In cazul suprafetelor ocupate de arborete parcurse cu lucrari de impaduriri in ultimii 2-3 ani insa cu reusite nesatisfacatoare – C1, interventia cu lucrari de impadurire se justifica prin necesitatea aducerii arboretului la o consistenta/structura normala care sa+I permita indeplinirea functiilor multiple ce i-au fost atribuite in conformitate cu telul de gospodarire.

4. Esalonarea interventiilor cu lucrari de regenerare artificiala in cadrul u.c.f.-urilor

Tinandu-se cont de rezultatele analizei comparative cat si de ordinea de prioritate a interventiilor, s-a intocmit planul de esalonare a lucrarilor de regenerare artificiala pe o perioada de 10 ani. Intrucat suprafata de impadurit insumeaza doar 4,8 ha, esalonarea interventiilor s-a realizat doar pentru o perioada de 5 ani (tabelul 19).

Prioritatea de parcurgere cu lucrari de impaduriri a suprafetelor este urmatoarea:

1. Suprafete lipsite de paduri aflate in fond forestier (poieni) : 111h ;

Suprafete ocupate cu arborete derivate: 81b;

3. Suprafete ocupate de arborete parcurse cu lucrari de impaduriri in ultimii 2-3 ani insa cu reusite nesatisfacatoare: 78b.

Esalonarea interventiilor cu lucrari de regenerare artificiala in cadrul u.c.f.-urilor,

pe parcursul unui deceniu

Tabelul 19

Nr.

crt.

u.c.f.

Suprafata

totala

(ha)

Categorii de

terenuri

(cod)

Suprafata efectiva (ha) de parcurs cu lucrari de impaduriri in anul

Total deceniu

(ha)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

111h

81b

78b

A1

B5

C1

Total
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate