Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Auditul calitatii


Auditul calitatii
Auditul calitatii

- Lb lat “a asculta”

- Fol in m m domenii, mai ales fin-contabil cu sens de “verificare”

- in domeniul calitatii se fol pt evaluare si examinarea:

* unor aspecte ref calitate

* proceselor de obtinere a calitatii

* SMQ ului dintr o organizatie

Standardele internationale din domeniul calitatii def “auditul” = examinare sistemtica si independenta efectuata pt a determina daca activitatile si rezultatele lor ref calitate corespund dispozitiilor prestabilite si daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pt realizarea obiectivelor.

Categorii de audit:

  1. dupa scopul urmarit:interne ale calitatii:

# audituri prima parte: utilizate pt evaluarea actiunilor corective sau de imbunatatire necesare in cadrul organizatiei realizate prin auditori proprii

externe ale calitatii:

# audituri secunda parte: efectuate de clientii intreprinderii prin auditori proprii in scopul evaluarii SMQ al organizatiei respective;

# audituri terta parte: efectuate de organisme neutre, la cererea intreprinderii sau cererea unei alte parti (clienti sau alte organisme independente)

  1. dupa obiect:

auditul prod/serv

auditul proceselor de obtinere a calitatii prod/serv

auditul SMQ

Etape in realizarea auditului:

evaluarea calitatii prod/serv in raport cu documentele de referinta, urmarindu se materiile prime, materialele, precum si operatiile de obtinere

intocmirea raportului de constatare in care se specifica neconformitatile constatate si cauzele acestora precum si stabiirea masurilor corective sau de imbunatatire a calitatii si supravegherea acestora

in cazul auditului de proces, se urmareste evaluarea conformitatii cu cerintele clientilor sau cu specificatiile din documente de referinta; documentele de baza ale acestui tip de audit sunt:

procedurile

instructiunile de lucru

procesul de auditare este perturbat considerabil

in cazul in care auditorii devin afectati emotiv, astfel de stari pot fi determinate de numeroase cauze cum ar fi agresivitatea verbala, frica de necunoscut, precum si iritarea rezultata din ideea de a fi verificata

auditul sistemului calitatii poate fi realizat in scopuri interne (de evaluare sau de imbunatatire) sau in scopuri externe (de certificare)

in cazul auditului de sistem sunt necesare anumite documente cum ar fi:

standardul ref la sistem (ISO 9000/2000)

manualul calitatii

procedurile operationale si de sistem

instructiunile de lucru

documentele de inspectie

documentele de evaluare a costurilor calitatii

Auditul de sistem - etape:

a.       declansarea auditului si examinarea preliminara

b.      pregatirea auditului care ref:

- intocmirea planului de audit

- organizarea echipelor de audit

- stabilirea documentelor de lucru

c. realizarea proceselor de audit se impart in m m actiuni:

- examinarea sistemului calitatii

- evaluarea rezultatelor

- reuniunea de incheiere si realizarea raportului de audit

Raportul de audit – componente:

obiectivele si domeniul auditului

prezentarea membrilor echipei de audit si a sefului acesteia

prezentarea documentelor de lucru si de referinta

prezentarea neconformitatilor minore si majore constatate

aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemului calitatii cu referentialul stabilit

difuzarea raportului de audit principalilor factori de raspundere din cadrul organizatiei

Auditarea SQ - furnizarea conducerii auditate dovezilor obiective cu privire la eficacitatea implementarii SQ precum si a elementelor sale componenteAuditul SQ nu e un proces numai de verificare, ci este chiar un proces instructiv si constructiv ce ajuta la cresterea performantelor organizatiei in domeniul calitatii.

Documentatia SMQ

in cazul implementarii SQ este necesara realizarea si implementarea documentatiei SMQ (manualul calitatii, procedurile operationale si de sistem si instructiunile de lucru)

documentatia SQ permite comunicarea intentiilor organizatiei intregului personal si asigura coerenta actiunii de implementare si de imbunatatire

utilizarea documentatiei contribuie la:

realizarea conformitatii cerintelor clientilor,

la realizarea unei instruiri adecvate a personalului,

furnizeaza dovezi daca cerintele clientilor si ale standardului sunt respectate si

contribuie la evaluarea eficacitatii SMQ create.

Amploarea documentatiei depinde de m m factori:

dimensiunile organizatiei si obiectul de activitate al acesteia

complexitatea proceselor desfasurate in cadrul organizatiei

competenta personalului

Manualul calitatii

element central pt elaborarea si implementarea SQ intr o organizatie

importanta lui rezida din scopurile sale printre care comunica intregului personal si clientilor politica in domeniul calitatii

castiga increderea clientilor si imbunatateste imaginea firmei

stabileste structura organizatorica in domeniul calitatii di defineste responsabilitatile

traseaza circuitul informational atat pe vertica;a cat si pe orizontala

asigura disciplina si buna organizare a activitatilor

asigura instruirea angajatilor in domeniul calitatii

la nivel de firma pot exista m m manuale ale calitatii: un manual la nivel de firma ce poate fi de uz intern (fol in scopul imbunatatirii) sau extern (fol in scopul certificarii)

manuale la nivelul compartimentelor; manuale specializate

Elaborarea manualului calitatii se bazeaza pe practici existente, precum si pe reglementarile prevazute in ISO 9000/2000

Responsabilitatea redactarii si administrarii manualului calitatii revine sefului compartimentelor calitatii

Manualul calitatii - structura:

prezentarea organizatiei

politica in domeniul calitatii si angajamentul conducerii cu privire la calitate

obiectivele generale stabilite in domeniul calitatii, precum si totalitatea procedurilor operationale si de sistem si a instructiunilor de lucru

Procedurile calitatii specifica modul de desfasurare al unui proces sau prevede modul de a tine sub control aceasta activitate sau proces

In continutul procedurii se specifica scopul si domeniul de aplicare, documentele de referinta, ceea ce trebuie facut si de catre cine (esfasurarea activitatii proceselor)

Responsabilitatile pt persoanele care realizeaza aceste activitati/procese, resursele ce urmeaza a fi utilizate pt realizarea activitatilor/proceselor  si a anexelor daca este cazul.

Tipuri de proceduri:

operationale – reglementeaza activitatea specifica obiectului de activitate a organizatiei

de sistem – reglementeaza activitati/procese specifice SMQ si cerute de standarde

tehnice

de inspectie

de lucru – necesare pt verificarea modului de functionare a SQ precum si pt a demonstra conformitatea cu cerintele specificate:

generale – la nivel de compartiment

de persoane – la nivel de post
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
ACTELE DE EXECUTARE
MOSTENITORII REZERVATARI SI INTINDEREA REZERVEI
Prescriptia extinctiva
DREPTUL MUNCII - Contractul colectiv de munca
Bigamia: continut legal, subiecti, continut constitutiv
NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
DREPT CONSTITUTIONAL SI INSTITUTII POLITICE
Aplicarea legii penale in spatiu si in timp
ACTELE GUVERNULUI
Domeniul de aplicatie al raspunderii comitentului pentru fapta prepusului


loading...