Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» CONTABILITATEA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT


CONTABILITATEA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT
Contabilitatea executiei bugetului de stat

În cea mai mare parte, contabilitatea executiei bugetului de stat se conduce la organele financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si la trezoreria statului. În teritoriu se conduce contabilitatea curenta a incasarii veniturilor, contabilitatea sumelor defalcate si a transferurilor catre bugetele locale, contabilitatea cheltuielilor de functionare a organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, ca institutii publice.

La Ministerul Finantelor Publice, inregistrarile privind veniturile si unele cheltuieli se fac, in general, lunar pe baza situatiei lunare a executiei de casa a bugetului de stat intocmita de trezorerii, a conturilor de executie intocmite de ordonatorii principali de credite. Se fac inregistrari si in conturi in afara bilantului, pe baza bugetului de stat adoptat, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, pe baza cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare si a dispozitiilor bugetare de repartizare (retragere) a creditelor bugetare.
Principalele conturi specifice folosite sunt:

„Rezultatul reportat – bugetul de stat”;

„Rezultatul patrimonial-bugetul de stat”

„Creante ale bugetului de stat”

„Creditori ai bugetului de stat”

„Disponibil al bugetului de stat”

„Casa

Grupa 73Venituri fiscale” cu conturile sintetice de gradul I (partial si de gradul II): 730 (7301, 7302), 731 (7311, 7312), 732 (7321), 733, 734, 735 (7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356), 736 (7361) si 739.

Grupa 75Veniturile nefiscale cu conturile: 750, 751 (7511, 7512, 7513, 7514, 7515).

Grupa 79Venituri extraordinare” cu conturile 790 „Venituri din despagubiri din asigurari”; 791 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului”.

În afara acestor conturi specifice, se folosesc, dupa caz, si alte conturi comune: de active fixe sau active financiare, debitori si cheltuieli financiare sau cheltuieli finantate din buget si venituri financiare etc.

Principalele operatiuni legate de executia bugetului de stat, reflectate in contabilitate sunt:

a) Înregistrarea creantelor bugetului de stat

Înregistrarea creantelor bugetului de stat pentru veniturile stabilite prin declaratiile fiscale sau deciziile emise de organul fiscal:

%

dupa caz.

Aceeasi inregistrare se face si in cazul majorarii creantelor bugetului de stat cu dobanzile si penalitatile de intarziere, precum si a majorarii creantelor pe baza actelor de control sau a altor documente legale.

b) Stingerea creantelor bugetului de stat

Principala modalitate de stingere a creantelor o constituie achitarea sumelor la buget in numerar sau prin virament. Creantele bugetare se pot stinge si prin compensare, prin scutire sau anulare ori prin alte modalitati.

Încasarea veniturilor bugetare stabilite prin declaratii fiscale sau decizii ale organelor fiscale, pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat, se inregistreaza astfel:

- incasari prin casierie (inclusiv dobanzi si penalitati):

si apoi depunerea numerarului in cont la trezorerie:

- prin virament in cont la trezorerie:

Încasarea veniturilor care nu au la baza declaratie fiscala sau decizie a organului fiscal se inregistreaza astfel:

, dupa caz.

Compensarea unor creante (cu sumele achitate in plus la alte venituri), la cerere sau din oficiu:

- analitic distinct (in negru)

% = 463

750, 751, 766, dupa caz

- analitic distinct (in rosu)

746, 750, 751, 766, dupa caz

Sumele achitate in plus fata de obligatia fiscala se reflecta in contul 4671 „ Creditori ai bugetului de stat” si ele se pot folosi pentru compensarea unor obligatii fiscale curente sau a unor obligatii viitoare, a unor obligatii catre alte bugete sau se pot restitui contribuabililor. Înregistrarile vor fi, dupa caz:

- pentru sumele de compensat cu obligatii viitoare

si apoi compensarea propriu-zisa

- pentru sumele de restituit sau de compensat cu obligatii datorate altor bugete:

si apoi restituirea sau virarea sumelor catre alte bugete:

c) Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati

trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a statului, ca urmare a procedurii de executare silita.

etc.) = 101

si concomitent se inregistreaza stingerea creantei bugetare

= 463

745, 746, 750 751, 766, dupa caz

Aceeasi inregistrare se face si in cazul stingerii creantelor fiscale prin acordarea de scutiri sau anularea creantelor bugetului de stat din anul curent.

În cazul scutirilor, anularilor sau prescriptiei creantelor bugetare din anii precedenti, inregistrarea va fi:

117.09 = 463

creantele neincasate trecandu-se pe „Rezultatul reportat – bugetul de stat”.

Conversia creantelor bugetare in actiuni (titluri de participare) la societatile comerciale:

- inregistrarea titlurilor de participare detinute de stat

- vanzarea titlurilor de participare si inregistrarea diferentelor dintre valoarea contabila a actiunilor si pretul de cesiune:

- in cazul diferentelor nefavorabile: % = 260

- in cazul diferentelor favorabile 461 = %

260

764- incasarea titlurilor de participare vandute 520 = 461

Conversia creantelor bugetare in obligatiuni pe termen mediu si lung:

- inregistrarea altor titluri imobilizate detinute de stat:

- vanzarea altor titluri imobilizate si inregistrarea diferentelor:

in cazul diferentelor nefavorabile: % = 265

461

664

in cazul diferentelor favorabile  461 = %

265

764

- incasarea altor titluri imobilizate vandute 520 = 461

- Conversia altor titluri imobilizate in actiuni 260 = 265

- Înregistrarea altor titluri imobilizate detinute de statul roman prin Ministerul Finantelor Publice  265 = 269

si inregistrarea platii acestor titluri:  269 = 7701

- Înregistrarea creantelor reprezentand dividende aferente actiunilor, dobandite ca urmare a conversiei creantelor bugetare:  463 = 750

si incasarea dividendelor cuvenite bugetului de stat 520 = 463

Pentru deprecierea creantelor se constituie provizioane

- constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creante depreciate  681 = 4962

- diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor:  4962 = 781

d) Închiderea conturilor

Din unele venituri incasate pentru bugetul de stat se acorda stimulente personalului organelor fiscale. Înregistrarea va fi:

= 520

, dupa caz.

La sfarsitul perioadei se inchid conturile de venituri prin contul de „Rezultat patrimonial – bugetul de stat”.

= 121.09

etc., cu soldul creditori al acestor conturi.

La sfarsitul perioadei se preiau in contul de rezultat patrimonial sumele incasate ca venituri prin contul de disponibil al bugetului de stat (520):  121.09 = 520

cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat.

Cheltuielile efectuate din bugetul de stat sunt reflectate in contabilitatea institutiilor publice

Nota: La intocmirea bilantului centralizat al institutiilor publice, Ministerul Finantelor Publice va avea in vedere atat platile cat si cheltuielile efectuate de ordonatorii de credite ai bugetului de stat, pentru raportarea corecta a rezultatului patrimonial privind bugetul de stat.

e) Reflectarea executiei bugetului de stat in contabilitatea Trezoreriei statului (vezi Anexa 8 – Planul de conturi pentru activitatea trezoreriei statului).

Încasarea veniturilor bugetului de stat

„Veniturile bugetului de stat

cu veniturile incasate in numerar

cu impozitele si taxele platite la bugetul de stat de institutiile publice republicane

cu impozitele si taxele platite la bugetul de stat de institutiile de subordonare locala

cu impozitele si taxele platite la bugetul de stat de agentii economici (cu conturi deschise la bancile comerciale)

Efectuarea platilor (cheltuielilor)

cu platile in numerar

cu impozitele si taxele platite la bugetul de stat de institutiile republicane

cu cotele si sumele defalcate pentru bugetele locale din veniturile bugetului de stat (impozitul pe venit si TVA) si cu transferurile (subventiile) catre bugetele locale

cu impozitele si taxele achitate de institutiile republicane la bugetele locale;

cu contributiile de asigurari sociale de stat achitate de institutiile republicane

cu contributiile pentru asigurarile sociale de sanatate achitate de institutiile republicane

cu contributiile pentru somaj, achitate de institutiile republicane

cu platile efectuate de la bugetul de stat catre agentii economici cu conturi la bancile comerciale.

La sfarsitul anului conturile de venituri si cheltuieli se inchid prin contul de rezultat al executiei bugetare (80 „Excedent/Deficit al bugetului de stat”)

si 20 = 80

Daca soldul contului 80 este debitor inseamna ca executia s-a incheiat cu deficit si o parte din cheltuieli s-au efectuat pe seama unor imprumuturi (aceasta a fost regula anilor de dupa 1989). Daca soldul contului 80 este creditor, executia se incheie cu excedent, cu care se diminueaza deficitele din anii precedenti si datoria publica (nu a fost cazul).
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Contabilitate
Contabilitatea stocurilor aflate la terti
STUDII DE CAZ - APLICATIE CONTABILITATE FINANCIARA
CONTROLUL INTERN
Distinctia intre imobilizari necorporale si cheltuieli
ASPECTE REGLEMENTARE SI STUDIU DE CAZ PRIVIND APLICAREA IAS 12
PRACTICA DE SPECIALITATE LUCRARE DE SINTEZA - Contabilitate si Informatica de Gestiune
CONTABILITATE FINANCIARA MANAGEMENT - TEST GRILA
CARACTERIZAREA GENERALA A OPERATIUNILOR CU MARFURI SI REFLECTAREA IN CONTABILITATE A MARFURILOR
PRIVIRE COMPARATIVA ÎNTRE AUDITUL INTERN SI AUDITUL EXTERN
Politici contabile si fiscale privind leasingul financiar intern


loading...