Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Satisfactia de a face ce iti place. ascensiunea īn munti, pe zapada, stānca si gheata, trasee de alpinism


Alpinism Arta cultura Diverse Divertisment Film Fotografie
Muzica Pescuit Sport

Diverse


Index » hobby » Diverse
» PORTOFOLIUL STUDENTULUI PRACTICANT


PORTOFOLIUL STUDENTULUI PRACTICANT
PORTOFOLIUL STUDENTULUI PRACTICANT

Conform OMEN Nr.3345/1999 finalizarea specializarii (formarii initiale a cadrului didactic) se

se va realiza la sfarsitul semestrului 7 prin sustinerea unui portofoliu de evaluare care va cuprinde o se-lectie din materialele realizate la fiecare dintre disciplinele parcurse si un proiect pedagogic pe o tema la alegere.

            In vederea intocmirii acestui portofoliu final, in cadrul practicii pedagogice se va elabora un portofoliu de catre fiecare student practicant ce va contine:
            1. Caietul de practica pedagogica cu evidenta tuturor lectiilor asistate (la profesor si colegi) si a lectiilor predate.

            2. Fise de asistenta pentru toate lectiile.

            3. Proiectele de lectie pentru toate lectiile predate, verificate si semnate de profesor.

            4. Un model de proiectare a unei unitati de invatare (unitate din care face parte una din lec-tiile predate) atat pentru gimnaziu cat si pentru liceu, elaborat de profesor.

            5. Un proiect al unei unitati de invatare elaborat de catre student (pentru gimnaziu sau liceu).

            6. Un model de planificare anuala si semestriala (semestru I) atat pentru gimnaziu cat si pen-tru liceu, elaborate de profesor.

            7. O planificare anuala si una semestriala (semestrul I+II) elaborate de catre student (pentu gimnaziu sau liceu).

            8. Fisa psihopedagogica.

            9. Cinci fise de observare a lectiilor asistate.

            10. Fisa de autoevaluare pentru fiecare lectie predata.

            Este de preferat ca planificarea anuala, planificarile semestriale si proiectul unitatii de invatare elaborate de student sa fie pentu o aceeasi clasa.

PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE

            1. PROICTAREA  DIDACTICA ANUALA

Proiectarea didactica se caracterizeaza prin elaborarea unor proiecte de instruire, care in functie de etapa definita a activitatii didactice sunt: proiectul anual (planificare anuala), proiectul semestrial (pla-nificare semestriala), proiectul unitatii de invatare si proiectul de lectie.

Toate aceste proiecte au la baza programa scolara ce contine obiectivele/competentele ce urmeaza a fi atinse prin intermediul procesului didactic.

Proiectarea activitatii didactice implica studierea acestei programe, realizarea planificarilor calendaris-tice si proiectarea secventiala a unitatilor de continut (se gasesc in programa).

O planificare anuala intocmita corect trebuie sa acopere integral programa scolara la nivel de obiective de referinta si continuturi.

Acest proiect poate avea urmatoarea structura:

Unitatea scolara:

Aria curriculara:

Disciplina:

Clasa:

Programa scolara:

An scolar:

Profesor:

PLANIFICARE DIDACTICA ANUALA

SEMESTRUL I - numar de ore

Nr. crt.

Denumirea capitolului/temei

Nr. de ore

   Perioada

   Observatii

SEMESTRUL II - numar de ore

Nr. crt.

Denumirea capitolului/temei

Nr. de ore

   Perioada

   Observatii

SAU

An scolar:

Unitatea de invatamant:

Disciplina:

Clasa:

Programa valabila:

Numar de ore pe an din care: predare-invatare;

                                               fixare-consolidare;

                                               evaluare;

Sem.

Capitol

Nr.ore

 Unitatea de

    invatare

 Obiective

de referinta

Nr.ore

Continuturi

Obs.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sem.I

Sem.II

           

            2.PROIECTARE DIDACTICA SEMESTRIALA

Proiectarea didactica semestriala contine planificarea unitatilor de invatare care se vor desfasura in fiecare semestru, cuprinzand pe langa unitatile de invatare, obiective sau competente specifice, conti-nuturi si numarul orelor alocat fiecarei unitati de continut, saptamana sau data la care are loc aceasta, mijloacele de invatamant folosite.

In general aceasta activitate presupune studiul programei scolare, stabilirea succesiunii unitatilor de invatare si detalierea continutului tematic, alocarea timpului necesar considerat si coraelarea continu-tului tematic cu obiectivele de referinta vizate sau acele competente specifice ce le sunt atribuite din programa.

Acest proiect poate avea urmatoarea structura:

Unitatea scolara:

Aria curriculara:

Disciplina:

Clasa:

Programa scolara:

An scolar:

Profesor:

PROIECTARE DIDACTICA SEMESTRIALA  - SEMESTRUL I

Nr. crt.

Denumirea unitatii

     de invatare

   Obiective de

      referinta

Nr. de

  ore

Saptamana

Observatii

SAU

An scolar:

Unitatea de invatamant:

Disciplina:

Clasa:

Programa valabila:

Numar de ore pe sem. I:

Din care:  predare-invatare;

                fixare-consolidare;

                evaluare;

  Unitatea

de invatare

    Obiective

   de referinta

  Unitati de

   continut

Nr.ore

 Data

    Mijloace

de invatamant

Obs.

3.PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE

Unitatea de invatare reprezinta nucleul proiectarii didactice materializand conceptul de demers didac-tic personalizat. Temele stabilite pot fi preluate din lista de continuturi a programei sau pot fi formulari originale, reflectand o profunda intelegere de catre profesor a scopurilor invatarii si a unitatilor de con-tinut.

Unitatea de invatare poate sa cuprinda una sau mai multe ore de curs, timpul necesar fiind alocat in planificarea anuala.

Pentru proiectarea unei unitatii de invatare se poate utiliza urmatoarea structura:

Unitatea scolara:

Aria curriculara:

Disciplina:

Clasa:

Programa scolara:

An scolar:

Profesor:

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE

Detalieri de

   continut

 O.R.

Activitati de

   invatare

Demers didactic

        Resurse

 Evaluare

Materiale

 Temp.

SAU

Disciplina:

Profesor:

Clasa:

Unitatea de invatare:

Unitati de continut:

Obiective de referinta vizate:

Metode didactice:

Resurse materiale:

Modalitati de evaluare:

Unitati de

 continut

Nr.ore

 Continut

tematic

   Obiective

 operationale

Activit.

de inv.

Org. activ.

de invata-

     re

    Resurse

Evaluare

Proce-

durale

Mater.

La completarea tabelului se va tine cont de urmatoarele:

            - Activitatile de invatare pot fi cele din programa sau altele propuse de profesor, in concordanta cu obiectivele operationale/competentele specifice ale unitatii de invatare.

            - Resursele cuprind: resurse procedurale (metode didactice), resurse materiale (manuale, texte auxiliare), mijloace de invatamant si resurse umane.

            - Evaluarea se proiecteaza eficient pe obiective de evaluare/competente derivate prin intocmi-rea unei matrici de evaluare. Pornind de la aceasta se pot construi instrumentele de evaluare cele mai potrivite pentru a evalua obiectivele/competentele prevazute in programa.

Matricea de evaluare poate avea urmatoarea structura:  

Obiective de evaluare (O.E.):

1.

  Instrum

      de ev

O.E.

Proba

scrisa

Proba

orala

Proba

practica

Tema pt.

acasa

Obs. sist.

a elevilor

Investi-

gatia

Autoev.

            4. PROIECTUL DE LECTIE

Proiectul de lectie descrie amanuntit activitatea profesorului si a elevilor intr-o lectie. Deoarece studen-

tii practicanti predau numai ore dispersate proiectul de lectie va sta la baza proiectarii activitatii sale didactice.

Elementele procesului de proiectare a activitatii didactice sunt continute in urmatoarele etape:

-         identificarea obiectivelor/competentelor (de ce fac asta?);

-         alegerea continutului (ce fac?);

-         identificarea resurselor (cu ce fac?);

-         stabilirea strategiei didactice (cum fac?);

PROIECT DIDACTIC

Obiectul si clasa:

Profesor:

Subiectul lectiei:

Numar de ore:

Scopul lectiei:

Obiective operationale (performative):

Tipul de lectie:

Metode si procedee:

Mijloace de invatamant:

Evenimentele

    lectiei

Obiectivele

operationale

Continutul

informatiei

 Activitatea

profesorului

Activitatea

  elevilor

 Forma de

organizare

 Timp

 Materiale

 didactice

ORARUL PRACTICII PEDAGOGICE

ORA

   LUNI

 MARTI

MIERCURI

    JOI

VINERI

    OBS.

     8-9

    9-10

 

   10-11

   11-12

 

   12-13

   13-14

   14-15

   15-16
   16-17

   17-18

   18-19

EVIDENTA FRECVENTEI STUDENTULUI LA PRACTICA PEDAGOGICA

Nr. crt.

 Data

Clasa

Numele stud/prof asist.

Subiectul lectiei asist.

Semnat.prof.

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Diverse


Jurnalism


CULOARE SI IDENTITATE IN DESIGNUL INTERIOR
REFERAT: FILOSOFIE CU TEMA:GANDIREA FILOSOFICǍ A ANTICHITǍTII (CARACTERISTICI,ETAPE,EXEMPLIFICǍRI)
Lucrarea scrisa a unei cercetari (articolul, raportul de cercetare)
THE ESSAY - Guidelines in academic writing
Poze zapada mare, zapada acopera casele
TESTUL t (z) PENTRU UN SINGUR ESANTION CU SPSS
SUPORT CURS ENGLEZA ANUL I SEMESTRUL II
SFAS Project for UB - Manual de utilizare - Aplicatia PocketSFAS v. 4.1.3
Laureatii premiului Nobel
Law, Culture and Conventions. Answers from the Others - How a Law-less 'Data Haven' Is Using Law to Protect Itself by Gary Slapper