Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune. stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme


Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
Masive


Masive
Masive

Masivele sunt structuri de date omogene cu un numar finit si cunoscut de elemente, ce ocupa un spatiu contiguu de memorie. Structurile de date de tip masiv reprezinta instrumente de stocare a datelor sub forma de zone compacte si continue din memoria calculatorului.

Un masiv este caracterizat de urmatoarele elemente:

// vector de 100 valori intregi

int vanzari[100];

// vector de 15 valori reale

float temperaturi[15];

Numerotarea elementelor incepe cu 0, de aceea nu trebuie sa se confunde declaratia de masiv cu adresarea indexata a elementului:

int v[100]; //declaratia unui vector cu 100 componente;

v[100]=10; //atribuire incorecta, deoarece nu exista elementul cu nr. 100

Alocarea zonei de memorie aferenta masivului unidimensional v cu n elemente de tip int se face astfel:

int *v = (int*)malloc(n * sizeof(int));

int v[5]; reprezentarea in memoria interna este:

// initializare fara precizarea explicita a numarului maxim de elemente

int v1[] = ;

// initializare completa cu precizarea numarului maxim de elemente

int v2[3] = ;

// initializare partiala

int v3[5] = ;

// citeste al treilea element din vector

int a = v1[2];

// modifica valoarea celui de-al doilea element

v1[1] = 7;

Vectorii pot fi trimisi ca parametrii in functii direct prin nume, urmat de paranteze drepte. Toate modificarile efectuate de catre functie asupra valorilor stocate in vector vor fi vizibile si in apelator. Acest lucru este posibil datorita faptului ca prin nume se transfera, de fapt, adresa primului element din vector.


adr(alfa[0])=adresa
adr(alfa[i])=adr(alfa[i-1])+L(tip)
adr(alfa[i])=adresa+(i-1)*L(tip)
L(alfa[0])=L(alfa[1])=..=L(alfa[n-1])=L(tip)
succ(alfa[i])=alfa[i+1]
pred(alfa[i])=alfa[i-1]
pred(alfa[0])=NULL
succ(alfa[n-1])=NULL
tip(alfa[0])=tip(alfa[1])=.=tip(alfa[n-1])

3. Masive bidimensionale (matrice)

Matricele sunt masive bidimensionale. Sintaxa de declarare este:

tip nume[m][n];

unde:

// matrice de intregi cu 10 linii si 10 coloane

int vanzari[10][10];

// vector de valori reale

float temperaturi[3][15];

Alocarea zonei de memorie aferenta masivului bidimensional a cu n linii si m   coloane ce contine elemente de tip int se face astfel:

int **a = (int**)malloc(n * sizeof(int*));

for (int i=0; i<n; i++) a[i] = (int*)malloc(m * sizeof(int));

 

Memorarea matricelor se face, ca si in cazul vectorilor, intr-un spatiu continuu de memorie. Numele matricei este un pointer catre adresa primului element. Elementele matricei dunt stocate in memorie linie dupa linie.

float m[2][3]; reprezentarea in memoria interna este:

// initializare fara precizarea explicita a numarului de linii

int m1[][2] = , , };

// initializare completa cu precizarea numarului de linii si coloane

int m2[2][3] = {, };

// initializare partiala

int m3[2][5] = , };

// citeste al doilea element de pe a doua linie din matrice

int a = m2[1][1];

// modifica primul element

m2[0][0] = 7;

Transmiterea ca parametrii se face ca si in cazul vectorilor prin numele masivului. Problema care apare in cazul matricelor este aceea ca numarul de coloane trebuie fixat pentru a permite calcularea de catre compilator a adresei elementelor. In cazul in care se doreste lucrul cu matrice oarecare, transmiterea se va face prin pointeri, iar adresa elementelor se va calcula dupa formula prezentata anterior. In acest caz, vor trebui trimise ca parametrii atat dimensiunea maxima a matricei, cat si dimensiunea minima a acesteia.

Pentru masivul:

tip nume[dim_1][dim_2];

elementele se refera cu expresia: nume[ i ][ j ], i = 0,1,2,3,,dim_1 - 1, j = 0,1,2,,dim_2 - 1.

Determinarea elementului j de pe linia i, in conditiile in care se stie adresa liniei i, se face fie folosind o expresie de genul nume[ i ][ j ] (doua indexari), fie *(nume[ i ] + j) (o indexare si o indirectare), fie (*(nume+i))[j] (o indirectare si o indexare), sau *(*(nume+i)+j) (doua indirectari).

Daca a este un masiv bidimensional, atunci se stabilesc urmatoarele echivalente in adresarea elementului particular a[0][0]:

**a *a[0] a[0][0]
*a a[0] &a[0][0]

tip(nume[0][0])=tip(nume[0][1])=.=tip(nume[dim_1-1][dim_2-1])
L(nume[0][0])=L(nume[0][1])=..=L(nume[dim_1-1][dim_2-1])

La calculele de adresa se are in vedere faptul ca linearizarea se face pe linie, elementele masivului fiind un sir definit prin:


nume[0][0], nume[0][1], nume[0][2], nume[0][dim_2-1], nume[1][0], nume[1][1], nume[1][2]., nume[1][dim_2-1], nume[2][0]..nume[i][0],nume[i][1],.,nume[i][dim_2-1], ..nume[dim_1-1][0], nume[dim_1-1][1],., nume[dim_1-1][dim_2-1]

Pentru calculul adresei elementului de pe linia i si coloana j se utilizeaza relatia:
adr(nume[i][j])=adr(nume[0][0])+ (i*dim_2)*L(tip) + j*L(tip)

Traversarea unei matrice presupune parcurgerea elementelor matricii, pe linii sau pe coloane, si prelucrarea informatiilor reprezentate de aceste elemente.

Operatiile cu matrice includ: adunarea a doua matrice, inmultirea a doua matrice, transpunerea unei matrice, ridicarea la putere a unei matrice, etc.

Functiile de prelucrare in matrice se refera la: operatii de interschimbare a elementelor unei matrice, suma elementelor matricei de pe fiecare linie sau de pe fiecare coloana.

Vectorizarea sau liniarizarea unei matrice presupune transformarea unei matrice cu n linii si m coloane intr-un vector de n*m+2 componente.

C1

Q1

P1

C2

Q2

P2

.

.

.

Cn

Qn

Pn

  Codul sursa pentru rezolvarea acestei probleme se gaseste in ex1.cpp.

Exemplul 2:

Se considera o matrice cu m linii si n coloane si un fisier text. Sa se realizeze conversia structurii de date "matrice" in structura de date "fisier".

  Codul sursa pentru rezolvarea acestei probleme se gaseste in ex2.cpp.

Exemplul 3:

Se considera o matrice patrata A cu n linii si n coloane si un numar natural p. Sa se calculeze si afiseze matricea care rezulta din ridicarea la puterea p a matricei A.

Codul sursa pentru rezolvarea acestei probleme se gaseste in ex3.cpp.Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Informatica


Access
Adobe photoshop
Autocad
Baze de date
C
Calculatoare
Corel draw
Excel
Foxpro
Html
Internet
Java
Linux
Mathcad
Matlab
Outlook
Pascal
Php
Powerpoint
Retele calculatoare
Sql
Windows
Word


Inginerie Software - Definirea si specificarea cerintelor soft
LUCRARE PENTRU ATESTAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE INFORMATICA - BAZA DE DATE AL LANTULUI DE MAGAZINE ALIMENTARE "PROTI"
Operatori - Programare procedurala
Programe informatice
PROIECT PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI PROFESIONAL INFORMATICA EVIDENTA ANGAJTILOR UNEI INTREPRINDERI
MONITORIZARE SI CONTROL
Atestat Profesional La Informatica - Pantofi SPORT Pagini web - HTML
Fundamentele programarii - probleme
Obiectele ADO.Net
EFECTUAREA UNEI LUCRARI PE O MASINA OFSET ROLAND 708