Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Apararea drepturilor de autor si a celor conexe


Apararea drepturilor de autor si a celor conexe


1.Notiuni generale.

Printre garantiile sociale si juridice,un loc deosebit in apararea drepturilor de autor si drepturilor conexe ocupa apararea efectuata prin intermediu instantelor de judecata.Orce persoana are drept de acces la instantele de judecata si dreptul de a obtine o aparare juridica calificata a drepturilor sale.In literatura de specialitate "apararea drepturilor de autor cuprinde o totalitate de masuri,indreptate spre restabilirea sau recunoasterea dreptului de autor sau apararea intereselor posesorilor de aceste drepturi in cazul lezarii sau contestarii lor".

Dreptul la aparare, in viziunea noastra, este investirea unei persoane cu drepturi,care iar permite sa aplice norme juridice pentru a restabili drepturile lezate sau contestate.

Subiectii dreptului la aparare sunt titularii dreptului de autor.

In cazul publicarii operei sub un pseudonim sau anonim,drepturile incalcate pot fi aparate de editura ce a publicat opera, de organizatiile de administrare pe principiile colective a drepturilor patrimoniale sau de orce titulor al drepturilor de autor si drepturilor conexe.

Contravenient este considerat orce persoana fizica sau juridica care a efectuat actiuni ce contravin normelor de drept stabilite in legea privind dreptul de autor si drepturile conexe precum si a legislatiei in vigoare ce reglementeaza acest gen de relatii.

In literatura juridica sunt exemplificate 2 forme de aparare:jurizdictionala si nejurizdictionala.

Apararea jurizdictionala este activitatea organelor imputernicite de stat pentru a efectua drepturile violate sau contestate.

Forma nejurizdictionala reprezinta niste actiuni efectuate de subiectii dreptului de autor si drepturilor conexe indreptate la solutionarea independenta a litigiilor aparute, fara a apela la organele investite cu acest drept.

Drept exempu poate servi refuzul autorului de a efectua careva modificari in opera,nesanctionate de contractul incheiat.

Forme de aparare a drepturilor civile:recunoasterea acestor drepturi;restabilirea situatiei existente pina la incalcarea acestui drept, si curmarea actiunilor care incalca acest drept;decernarea spre executarea obligatiilor in natura; incetarea sau modificarea relatiilor de drept;incasarea de la persoana ce a incalcat dreptul a pagubilor comise, iar in cazurile comise de lege sau contract, despagubiri sub forma de amenda si a altor modalitati prevazute de lege.

Titularul dreptului de autor si drepturilor conexe este in drept sa ceara de la persoana care a violat drepturile, urmatoarele:

a).recunoasterea drepturilor sale;

b).restabilirea situatiei existente pina la  violarea dreptului si incetarea actiunii care creaza pericolul violarii drepturilor;

c).recuperarea perderilor,inclusiv a cistigului nerealizat;

d).perceperea venitului realizat de persoana care a violat drepturile de autor prin folosirea lor ilicita.

Persoana culpabila de violarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe poarta raspundere in conformitate cu legislatia civila, administrativa si penala.

Pentru violarea drepturilor personale(morale) autorul are dreptul sa ceara prin judecata de la persoana care li-a violat:

a).introducerea rectificarilor cuvenite in opera si publicarea in presa sau intrun alt mod despre restabilirea drepturilor violate;

b).interzicerea publicarii operei sau indeplinirea cerintei de a inceta difuzarea ei si confiscarea exemplarelor publicate;

c).recuperarea materiala a prejudiciului moral in conformitate cu legislatia in vigoare(art.38 al Legii privind drepturile de autor si drepturile conexe).2.Apararea in ordine civila.

a) recunoastera drepturilor de autor si celor conexe.

Se considera incalcare cazul, cind in calitate de autor este indicata persoana ce a adus un aport tehnic, financiar si nu creativ.

La judecarea litigiilor privind copaternitatea, instantele judecatoresti urmeaza sa verifice daca persoanele ce pretind la dreptul de coautor au luat parte la crearea operei si sa constate care a fost aportul intelectual creativ adus la opera creata in colaborare, deoarece conform prevederilor art. 11 al Legii, copaternitatea a doua sau mai multe persoane asupra unei opere apare in cazul in care fiecare din ele,prin intelegere reciproca, a contribuit la creatia respectiva.

b) repunerea in situatia existenta pina la lezarea drepturilor.

Titularul dreptului de autor si drepturilor conexe este indrept sa ceara restabilirea situatiei existente pina la violarea drepturilor sale doar in cazurile cind dreptul incalcat poate fi restabilit,adica autorul este in drept sa ceara de la editura inlaturarea modificarilor survenite in opera nepublicata,efectuata fara acordul autorului. Este practic imposibil restabilirea dreptului de autor in cazurile cind opera este publicata si a devenit cunoscuta publicului cu modificarile neacceptate de autor.In situatia data judecata este in drept sa interzica contravenientului publicarea de mai departe a operei sau sal oblige sa efectueze un anunt despre comiterea incalcarilor si reabilitarea autorului, interesele caruia au fost incalcate.

c) curmarea actiunilor ce lezeaza drepturile sau creaza pericol de lezare a acestora.

Pentru a preintimpina si leza curmarea drepturilor de autor si drepturilor conexe instantele de judecata sunt in drept a efectua urmatoarele actiuni:

n            pina la examinarea cauzei in fond judecatorul este in drept sa interzica reclamantului sau persoanei asupra caria sunt aduse suficiente probe pentru a presupune ca ea este violatorul drepturilor de autor si drepturilor conexe, sa efectueze urmatoarele actiuni:confectionarea, vinzarea, reproducerea, darea in chirie

n            judecatorul este in drept sa pronunte hotarirea privind sechestrarea si confiscarea tuturor exemplarelor operelor presupuse ca sunt contrafacute.

In cazul cind organul de cercetare prealabila dispune de probe privin violarea drepturilor de autor si drepturilor conexe,este obligat sa intreprinda masurile cuvenite pentru a depista si sechestra:

exemplarele de opera si fonograme care se presupune ca sunt contrafacute;

materialele si echipamentele destinate pentru confectionarea si producerea acestira;

conturile si alte documente care pot servi drept dovezi ale actiunilor savirsite cu incalcarea prezentei legi(art.38(9)al L. privind drepturile de autor si drepturile conexe).

Organele vamale sunt in drept sa retina exemplarele operelor sau fonogramelor lor,daca acestea sunt introduse sau scoase din tara fara licenta.Art.38 p."c-e" al L.privind drepturile de autor si drepturile conexe stabileste 3 moduri de reparare a prejudiciului cauzat pentru lezarea drepturilor patrimoniale, recuperarea perderilor, perceperea venitului nerealizat, si achitarea unei compensatii.

Una din cele mai raspindite sanctiuni este  recuperarea perderilor.

In primul rind,titularul dreptului de autor si drepturilor conexe este in drept sa perceapa tot venitul realizat in urma violarii dreptului de aurot si drepturilor conexe.Acesta poate fi exprimat in sume banesti.

Al doilea mod de recuperare a pierderilor este achitarea unei compensatii.Aceasta compensatie se estimeaza in salarii minimale,marimea careea va corespunde cu cea existenta la momentul violarii dreptului.

3Apararea in ordine administrativa.

Persoanele ce au violat dreptul de autor si drepturile conexe pot suporta si o raspundere administrativa.Conform Codului cu privire la contraventiile administrative" folosirea produselor muncii intelectuale,inclusiv a produselor muncii intelectuale a autorilor straini, fara a incheia contract cu autorii sau succesorii lui de drepturi,incalcarea conditiilor de folosire a produselor muncii intelectuale, inclusiv asupra operei literare de arta sau stiintifice, folosirea lor in orce alt mod ilicit,precum si constringerea la copaternitate - atrag dupa sine aplicarea unei amenzi".

Distrugerea din neglijenta a originalului operei de arta plastica, sculptura, a manuscrisului sau a fariantei difinitive a originalului operei audiovizuale deasemenea atrage dupa sine aplicarea unei amenzi.

4.Apararea in ordine penala.

Codul penal prevede pedepsa in forma de amenda pentru folosirea operelor literare,de arta sau stiintifice inclusiv a operelor autorilor straini fara a incheia contract cu autorul sau cu succesorii lui in drepturi,incalcarea stipulatiilor legii si a contractului de folosire a acestei opere,insusirea paternitatii asupra unei opere straine,folosirea lor in oarecare mod ilicit,precum si constringerea la copaternitate,daca aceste actiuni au fost savirsite dupa aplicarea unor sanctiuni administrative sau daca a fost cauzata o dauna de proportii mari,precum si distrugerea intentionata a originalului operei de arta plastica, sculptura, a manuscrisului sau a variantei definitive a originalului operei audiovizuale.

Obiecte ale infractiunii sunt: folosirea operelor dreptului de autor fara incheierea unui contract cu autorul sau cu succesorii lui,insusirea paternitatii unei opere straine,precum si constringerea la copaternitate.

Componenta de infractiuni are un caracter material.Infractiunea este savirsita doar daca a fost cauzata o dauna de proportii mari. Dauna de proportii mari poate fi atit morala cit si materiala.

Partea subiectiva o constitue intentia directa.

Subiect este persoana ce a atins virsta de 16 ani.

Legea privind drepturile de autor si drepturile conexe art.38(12) prevede si raspunderea penala sub forma de privatiune de libertate pentru persoanele vinovate de violarea premeditata a drepturilor a drepturilor de autor si drepturilor conexe,care a fost comisa cu scopul de a obtine profit si a cauza prejudicii considerabile titularului dreptului de autor si a drepturilor conexe.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate