Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Demografie


Index » legal » » administratie » Demografie
» Indicatorii nivelului de trai al populatiei


Indicatorii nivelului de trai al populatiei
INDICATORII NIVELULUI DE TRAI AL POPULATIEI:

CALCULUL SI ANALIZA ACESTORA

Sistemul de indicatori ai nivelului de trai

Problematica nivelului de trai al populatiei ocupa un loc important in calculele si analizele macroeconomiei. Cunoasterea si analiza bunastarii populatiei necesita calcularea unor indicatori de sinteza care sa exprime nivelul de trai al populatiei si compararea internationala a acestor indicatori.

Ca urmare a complexitatii conceptului de nivel de trai, exprimarea acestuia nu se poate face printr-un singur indicator, ci printr-un sistem de indicatori care, in ansamblul sau, sa permita o evaluare cat mai corecta a bunastarii populatiei, o analiza a modului si evolutiei acesteia. Atat pe plan national cat si international, sistemul de indicatori care sta la baza analizei nivelului de trai se poate structura in trei grupe , si anume:
a)          indicatori generali ai nivelului de trai – in aceasta grupa se includ indicatorii care exprima nivelul si evolutia produsului intern sau produsului national pe locuitor si indicatorii care exprima nivelul, structura si evolutia avutiei nationale.

b)          indicatori care caracterizeaza direct ( concludent) nivelul de trai al populatiei – in aceasta categorie se includ : indicatorii consumului de bunuri si servicii de catre populatie ( marimea si evolutia consumului total, pe locuitor, pe categorii de populatie, pe familie, etc.) ; indicatorii de venituri si ai puterii de cumparare ai acestora; indicatorii nivelului cultural ai populatiei, ai gradului de urbanizare, ai gradului de ocupare a populatiei si ai folosirii timpului liber, indicatorii calitatii mediului inconjurator, etc.;

c)          indicatorii efectelor nivelului de trai ai populatiei – in aceasta grupa se includ unii indicatori demografici, cum sunt rata mortalitatii si durata medie a vietii.

Salariul real si indicele salariului real

Principala categorie de forta de munca este constituita din salariati, iar sursa cea mai importanta de venituri pentru populatie este salariul.

Salariul nominal sau castigul salarial nominal se calculeaza ca salariul brut si net.

Salariul nominal brut (SB)     reprezinta totalitatea sumelor si avantajelor primite de angajat in contrapartida muncii depuse , si cuprinde :

drepturile in bani si in natura cuvenite salariatilor pentru munca efectiv prestata (salariul propriu-zis)

sporurile si indemnizatiile acordate ca procent din salariu sau in sume fixe;

sumele platite pentru timpul nelucrat (indemnizatiile pentru concediul de odihna si de studii, sumele platite din fondul de salarii pentru concediile medicale, etc. )

premiile si primele platite salariatilor din fondul de salarii, din profitul net si din alte surse.

Salariul nominal net (SN) reprezinta salariul nominal brut (SB) diminuat cu totalul retinerilor (R) , acestea din urma cuprinzand : impozitul pe salariu ce variaza in functie de nivelul salariului pana la 60% din acesta, contributia de 3% pentru pensia suplimentara si contributia de 1% la fondul de somaj.

Indicele salariului real (ISR) semnifica modificarea puterii de cumparare a salariului nominal.

Deci, evolutia salariului real depinde de raportul dintre indicele salariului nominal si indicele preturilor de consum :

daca ISN < IPC , adica evolutia salariului nominal este devansata de crsterea preturilor , se va inregistra o reducere a puterii de cumparare , deci ISR < 100% ;

daca ISN = IPC , adica salariul nominal creste in acelasi ritm cu preturile , se va inregistra mentinerea puterii de cumparare , deci ISR = 100% ;

daca ISN > IPC, adica evolutia salariului nominal davanseaza cresterea preturilor, se va inregistra o crestere a pueterii de cumparare , deci ISR > 100% .

Pe scurt , etapele de calcul ale salariului mediu nominal si real sunt urmatoarele:

fiecare agent economic (i) selectineaza in esantion, calculeaza si transmite lunar 3 indicatori: fondul brut de salarii (FBSi) , totalul retinerilor (Ri) si numarul mediu de salariati (Ti). Acesti indicatori sunt agregati pe subramuri conform principiului activitatii de baza a fiecarui agent economic.
calculul salariului mediu nominal brut si net la nivelul fiecarei subramuri (SBS, respective SNS

SBs =     SNs =

3. calculul salariului mediu nominal brut si net la nivelul fiecarei ramuri (SBr, respective SNr)

SBr =     SNr =

4. calculul salariului mediu nominal brut si net la nivelul economiei nationale (SB, resprectiv SN) se obtine prin agregarea sub forma unei medii aritmetice ponderate a salariilor medii de la nivelul ramurilor:

SB =     SN =

5. pe baza salariilor nominale nete calculate la etapele 2,3,4, precum si a indicelui preturilor de consum calculate pentru familiile de salariati (IPC) cunoscut dintr-o ancheta specifica se determina salariul mediu real si indicele salariului real la nivel de subramura, ramura si economie nationala :

SR =     ISR =

Bibliografie: I. CAPANU, P. WAGNER, C. SECAREANU – “Statistica macroeconomica” – Editura Economica, Bucuresti 1997

INDICATORII NIVELULUI DE TRAI AL POPULATIEI:
CALCULUL SI ANALIZA ACESTORA

MATEI MARIANA COSMINA

ECTS II – RM VALCEA
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Demografie


Demografie
Stiinte politice