Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Demografie


Index » legal » » administratie » Demografie
» Demografie si metode de investigare sociala


Demografie si metode de investigare sociala
DEMOGRAFIE SI METODE DE INVESTIGARE SOCIALA

1. Care este obiectul de studiu al demografiei?

Demografia este stiinta care are ca obiect de studiu populatiile umane sub aspectul numarului, repartitiei geografice si structurii dupa diferite caracteristici demografice si socio - economice, analiza evolutiei lor si evidentierea legilor de dezvoltare a populatiei.

2. Definiti evenimentul demografic

Evenimentul demografic este unitatea statistica de observare in demografie si se refera la cazul individual statistic (ex.: nastere, deces, casatorie, divort, etc.).

3. Definiti fenomenul demografic

Fenomenul demografic reprezinta intensitatea aparitiei evenimentelor demografice intr-o populatie si intr-­o perioada de timp si se masoara cu ajutorul ratelor (ex.: natalitate, mortalitate, nuptialitate, divortialitate etc.).
4. Definiti procesul demografic

Variatia (cresterea sau descresterea) populatiilor in timp, spatiu sau din punct de vedere calitativ sub influenta factorilor social - economici, demografici, culturali si de mediu poarta denumirea de procese demografice. Procesele demografice determina in mod continuu modificarea starii populatiei sub aspectul efectivului, distributiei si structurii acestuia.

5. Prezentati tipurile de rate utilizate in demografie. Precizati avantajele si dezavantajele acestora.

Ratele cu care opereaza demografia pot fi clasificate in trei grupe:

a. Rate brute.

Avantaje:

- sunt usor de calculat;

- au larga utilizare pe plan international;

- se gasesc in toate anuarele OMS si breviarele statistice.

Dezavantaje:

- nivelul fenomenelor pe care le masoara nu tine cont de diferentele structurale;

ale populatiei respective;

nu pot fi interpretate direct;

nu pot fi comparate direct intre ele.

Rata= (nr. evenimente

/nr.populatie)x100

b.Rate specifice

Avantaje:

- au aplicabilitate pe subgrupe de populatie omogena;

- sunt utilizate in studiile epidemiologice;

- permit compararea subgrupelor din acelasi tip.

Dezavantaje:

- la calcularea rate lor specifice se pierde din vedere intregul, totalitate a populatiei.

Rata specifica pe medii (U/R)=

(nr. evenimente in populatia U

/populatia urbana) x 100

c. Rate standardizate (ajustate

Avantaje:

- permit inlaturarea aportului unei anumite caracteristici a populatiei (sex, grupa de varsta etc.) asupra nivelului indicatorului (inlatura influenta diferentelor structurale);

- asigura calcularea celor mai corecte comparatii intre populatii diferite.

Dezavantaje:

- sunt indicatori calculati, artificiali, fictivi.

6. Ce studiaza statica populatiei?

Statica populatiei studiaza numarul, distributia geografica si structura populatiei.

a. Numarul populatiei poate fi cunoscut prin:

- recensamantul populatiei - inregistrarea globala transversala a intregii populatii la un moment dat;

- actualizarea recensamantului prin date inregistrate la oficiile de stare civila

- biroul de evidenta populatiei;

- anchete demografice care aprofundeaza elemente de structura si dinamica a populatiei;

- estimarea numarului populatiei prin interpretarea rezultatelor intre doua recensaminte.

b.Densitatea populatiei masoara gradul de imprastiere a populatiei in colectivitati constituite (orase, sate) si se calculeaza raportand numarul de locuitori pe km2.

c.Structura populatiei depinde de:

- dezvoltarea economica si de politicile de dezvoltare;

- mediul de viata care isi pune amprenta asupra modelului de morbiditate si mortalitate precum si asupra structurii serviciilor de sanatate.

Structura populatiei in functie de sex (masculin/feminin) evidentiaza in primul an de la nastere supramortalitate masculina, egalizarea proportiilor intre sexe in jurul varstei de 40 de ani, iar la grupa III-a de varsta se constata din nou o supramortalitate masculina cu supramorbiditate feminina.

Studiul structurii populatiei in functie de sexe are importanta pentru cunoasterea riscurilor si a frecventei bolilor la populatia masculina fata de cea feminina. Structura populatiei in functie de grupele de varsta este utila in descrierea tabloului morbiditatii si mortalitatii care difera de la o grupa de varsta la alta.

7. Ce este piramida varstelor. Descrieti principalele modele.

Reprezentarea grafica tipica a structurii populatiei in functie de varsta si sex poarta numele de piramida varstelor, care are aspecte diferite datorita variatiilor raportului natalitate/mortalitate.

Principalele modele de piramida a varstelor sunt:

a. Piramida cu baza larga - caracterizeaza populatiile tinere cu natalitate mare, cu indice de reproducere supraunitar (caracteristica tarilor in curs de dezvoltare).

b. Piramida sub forma de clopot, cu baza relativ larga, deci natalitate crescuta. Ca urmare a imbunatatirii nivelului de trai creste si durata medie a vietii ducand la cresterea ponderii varstnicilor in populatie. Este un model de piramida „de tranzitie”, care se inregistreaza in special in tarile rapid industrializate.

c. Piramida sub forma de urna este caracteristica tarilor dezvoltate cu natalitate scazuta si longevitate ridicata, cu proportie mare a varstnicilor in randul populatiei, se intalneste in special in tarile dezvoltate.

d. Piramida varstelor sub forma de trefla (cu baza mai larga) se intalneste in unele tari dezvoltate, care in urma aplicarii intense a politicilor pronataliste inregistreaza indicatori mai crescuti ai natalitatii.

8. In ce consta dinamica fenomenelor demografice?

Fenomenele demografice pot fi studiate sub raportul staticii si al dinamicii.

Dinamica populatiei descrie miscarea populatiei. In procesul analizei, fenomenele demografice beneficiaza de o exprimare cantitativa absoluta in perioada de timp stabilita, precum si de o exprimare relativa, care indica intensitatea cu care se manifesta fenomenul in randul populatiei studiate (rata natalitatii, rata mortalitatii, rata nuptialitatii etc.

9. Definiti termenul nuptialitate .

Nuptialitatea – exprima intensitatea casatoriilor dintr-o populatie. Indicele cel mai simplu care indeplineste aceasta functie este rata bruta de nuptialitate, obtinut prin raportarea numarului de casatorii incheiate intr-un an la populatia medie din anul respectiv.

10. Definiti termenul fertilitate .

Fertilitatea – exprima numarul de copii nascuti vii ce revine la 1000 de femei de varsta fertila

(15-49 ani).

11. Precizati la ce folosesc informatiile demografice.

Informatiile demografice, obtinute ca rezultat al analizei sistematizate si prezentate in mod sintetic sub forma de regularitati, legitati si legi pot fi utilizate pentru elaborarea prognozelor demografice si a celor social - economice.

12. Care sunt persoanele care formeaza populatia Romaniei?

Cele care au cetatenie romana.

13.Enumerati cele mai importante surse de informatii in demografie.

Principalele surse ale informatiilor statistice, in demografie sunt:

- recensamantul populatiei;

- statistica starii civile;

- statistica migratiei;

- anchetele si monografiile demografice;

- registrele populatiei.

Alaturi de aceste surse informationale fundamentale se mai pot utiliza si altele complementare (colaterale) cum ar fi: registrele agricole, listele de alegatori, cartile de imobil, cadastrul funciar, rapoartele statistice privind activitatea economico-sociala etc.

14. Precizati care este scopul principal al recensamantului populatiei.

Cunoasterea numarului, structurii si repartitiei spatiale a populatiei unui anumit teritoriu, de obicei al unei tari, la un moment dat, fapt utilizat inca din antichitate pentru inregistrari ale populatiei (numaratori) numite recensaminte. Intotdeauna recensamintele au raspuns unor necesitati de cunoastere de ordin politic (electoral), militar, fiscal sau economic in general.

15. Enumerati principiile care stau la baza organizarii recensamantului.

Printre cele mai importante principii care stau la baza organizarii recensamantului, amintim:

a) recensamantul populatiei este o lucrare statistica initiata de stat. Ca urmare se efectueaza in  baza unui act normativ;

b) inregistrarea trebuie sa cuprinda intregul teritoriu al statului respectiv;

c) recensamantul populatiei se bucura de universalitate, semnificand obligativitatea inregistrarii tuturor persoanelor aflate sub jurisdictia statului (indiferent daca la momentul efectuarii recensamantului se aflau in interiorul granitelor nationale sau in strainatate);

d) inregistrarile trebuie sa respecte principiul simultaneitatii, in virtutea caruia informatiile culese, potrivit programului observarii, oglindesc situatia existenta in acelasi moment (cunoscut sub denumirea de „moment critic” sau „moment de referinta”), pentru toate persoanele recenzate, desi operatiunile de inregistrare dureaza mai multe zile;

e) indiferent de unitatea de observare adoptata (gospodaria sau familia), unitatea de inregistrare este persoana;

f) datele obtinute in urma efectuarii recensamantului trebuie prelucrate detaliat, pentru a servi organizarii si conducerii economiei sau altor scopuri.

Aceste principii metodologice se regasesc atat in faza de proiectare a recensamantului, in etapa organizarii si desfasurarii acestuia, cat si in etapa prelucrarii informatiilor.

16.Precizati principalele elemente constitutive ale planului organizatoric in cazul recensamantului populatiei.

Principalele elemente constitutive ale planului organizatoric se refera la:

a) elaborarea actului normativ care stabileste obiectivele recensamantului, principalele momente in desfasurarea acestuia, atributiile diverselor organe de stat si ale Comisiei Centrale de recensamant;

b) stabilirea „calendarului recensamantului”, cuprinzand principalele lucrari si esalonarea acestora in timp, cu precizarea responsabilitatilor;

c) proiectarea sistemului de prelucrare a informatiilor obtinute prin recensamant si a modalitatilor de publicare a rezultatelor.

17. Definiti populatia umana

Populatia (umana) reprezinta o colectivitate statistica formata din persoane care traiesc intr-o anumita perioada de timp, intr-un anumit teritoriu bine delimitat.

18. Care sunt principalele caracteristici care definesc populatia umana?

Populatiile sunt colectivitati complexe care pot fi studiate la un moment dat sau prin inregistrarea si analiza evenimentelor suferite de o anumita populatie de-a lungul intregii sale vieti sau a unei etape a ei. Prima abordare poarta denumirea de cercetare transversala, iar cea de-a doua de cercetare longitudinala.Populatia poate fi studiata si intr-o viziune sistemica, ca un sistem demografic relativ autonom.

Populatiile se afla intr-un proces continuu de modificare (variatie) a efectivului si structurii ca urmare a intrarilor si iesirilor din sistem.

19.Care sunt tipurile de sistem demografic?

- sisteme demografice inchise;

- sisteme demografice deschise.

20. Prin ce se caracterizeaza sistemul demografic inchis?

Sisteme demografice inchise sau populatiile inchise sunt acelea in care atat intrarile cat si iesirile au loc numai in si din interiorul sistemului, prin nasteri si respectiv decese. (fig.1).

21. Prin ce se caracterizeaza sistemul demografic deschis?

Sistemele demografice deschise sau populatiile deschise se caracterizeaza prin faptul ca intrarile se produc atat din interiorul sistemului prin nasteri, cat si din exteriorul lui prin imigrari, iar iesirile au loc atat prin emigrare din sistem spre alte sisteme, cat si prin decesele populatiei sistemului (fig.2).

22. Care sunt componentele dinamicii populatiei?

a. Dinamica mecanica - se refera la miscarea generala de factori economici, sociali, politici, mobilitatea socio-profesionala (imigratie si emigratie). Miscarea migratorie a populatiei rezulta din deplasarile geografice ale populatiei. Poate fi migratie internationala (migratie externa) si migratie interna. Miscarea interna se refera la schimbarile de domiciliu legal sau nu (flotanti). Balanta acestor miscari migratorii constituie soldul migratoriu sau sporul (diferenta intre cei plecati si veniti).

b. Dinamica naturala (reproducerea populatiei)

Reproducerea populatiei se descrie prin indicatori care masoara fenomenul de reinnoire permanenta a populatiei datorita intrarii unor generatii noi in fiecare an si a iesirii in medie a unei generatii prin deces.

Reproducerea populatiei prezinta doua componente: natalitatea si mortalitatea. In sens restrans pentru studiul reproducerii populatiei se mai utilizeaza indicatorii de fertilitate si nuptialitate.

Actiunea miscarii migratorii asupra starii de sanatate este in functie de gradul organizat sau neorganizat de realizare. In primul caz, nu este absolut necesara o implicatie negativa asupra fenomenelor miscarii naturale (fertilitate, mortalitate, nuptialitate) sau asupra dinamicii morbiditatii, iar in al doilea caz se inregistreaza cert o scadere a fertilitatii si nuptialitatii insotita de cresterea ratei divortialitatii, a morbiditatii prin boli infectioase si parazitare, TBC, boli venerice, boli digestive, respiratorii, a mortalitatii infantile si generale.

23. Ce fenomene asigura intrarile in sistemul demografic?

Intrarile in sistem se produc prin nasterile populatiei studiate si ca urmare a imigrarilor de persoane din alte sisteme demografice.

24. Ce fenomene asigura iesirile din sistemul demografic?

Iesirile din sistem au loc prin decese ale populatiei sistemului si prin emigrare (plecare) spre alte sisteme demografice.

25. Ce tipuri de observari statistice se utilizeaza in demografie?

- observarea totala sau partiala

- observarea periodica sau permanenta

- observarea directa sau indirecta

26. Sub ce forma se manifesta legea statistica care sta la baza unui fenomen demografic?

Se manifesta ca tendinta la nivelul ansamblului, ea se verifica doar la nivelul ansamblului si nu la nivelul fiecarei unitati de observare in parte.

27. Cu ce scop se analizeaza fenomenele demografice?

Pentru a descoperi unele regularitati si legitati care sa descrie si sa explice evolutia fenomenelor demografice in timp, in spatiu si din punct de vedere calitativ.

28. Ce tipuri de observari statistice se utilizeaza in cazul recensamantului?

- observarea statistica totala, directa si periodica - pentru recensaminte generale ale populatiei, dar si cea partiala si indirecta.

29. In opinia dvs care sunt caile de crestere a nr. populatiei?

Orice crestere a populatiei unei tari este legata de capacitatea economiei de a genera bunuri pentru a satisface cererea crescanda a nevoilor populatiei.

Alte cai : cresterea natalitatii, a nivelului de trai, scaderea mortalitatii, fertilitatea, spor natural pozitiv (diferenta intre natalitate si mortalitate), stabilitate si crestere economica.

30. Definiti locul populatiei in strategia dezvoltarii social-economice.

Locul populatiei in strategia de dezv social-ec este strans legata de – capitalul educational, rata somajului, PIB, bunastare, stabilitatea locurilor de  munca.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Demografie


Demografie
Stiinte politice
loading...