Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
» Managementul proiectelor de constructii


Managementul proiectelor de constructii
Managementul proiectelor de constructii

Manual: “Managementul proiectelor de constructii”

Aplicatii : “Managementul proiectelor de constructii. Culegere de teste si studii de caz”

Pentru examen:

Capitolul 1 : particularitatile proiectelor de constructii si proiecte de constructii montaj, lucrari de constructi

Capitolul 2 : structuri organizatorice din managementul proiectelor(avantaje si dezavantaje ale structurii pentru managementul proiectelor)

Capitolul 3: proiectarea in constructii (Ordonanta 913/2005 – studiu de fezabilitate pentru fonduri europaene)

Capitolul 4: se va inlocui cu:
Ordonanta de urgenta nu 34/2006 privind achizitiile publice

Hotararea de guvern 925/2006

Capitolul 5 : preturi si oferte pentru proiecte de constructii

Capitolul 6 : Organizarea productiei de baza(parametrii proceselor simple de productie, organizarea proceselor complexe)

Capitolul 7 :managementul timpului pr de constructii

Capitolul 8 :managementul costului pr de

Capitolul 9 : managementul riscului

Capitolul 10: finalizarea proiectelor de costructii(receptie, carte tehnica, gestiunea documentelor de constructii)

De citit : metode de organizare a procesului de productie

Stabilirea preturilor pentru proiectele de constructii

Se caraterizeaza prin mare complexitate si volum mare de fonduri. Marea majoritate pornesc de la o bogata documentatie de proiectare.

1.Se face studiul de oportunitate in care se spune oportunitatea si necesitatea investitiei

2.Elaborarea studiului de prefezabilitate : cuprinde 2 parti

  • Scrisa – se includ 4 Capitole
   • Date generale
   • Date tehnice
   • Costurile studiilor de fezabilitate
   • Surse de finantare(ponderea fiecarei surse in valoarea totala)
  • Desenata – 2 planuri
   • Referitor la incadrare in zona
   • Planul amplasamentului
  • Daca studiul ajunge la concluzia ca e fezabil =>

3.Studiul de fezabilitate – 2 parti

  • Scrisa – dezvoltare a partii scrise din studiul de prefezabilitate
   • Apar capitole suplimentare
    • Necesar de forta de munca pentru executie si exploatare
    • Devizul general
    • Indicatori de eficienta economica ai proiectului
    • Avize si acorduri
 • Devizul general=documentatia scrisa in care se stabileste valoarea totala a obiectivului. Contine 3 parti :
 • In cadrul a 6 Capitole distincte cheltuielile de baza ale prj.
  • Capitolul 1 : cheltuieli cu rocurare si amenajare teren
  • Capitolul 2 : cheltuieli cu reaizare racorduri cu retea apa, curent, gaze
  • Capitolul 3 : cheltuieli cu priectare asistenta tehica
  • Capitolul 4 : cheltuieli cu constructii de baza pe obj, cu achizitionare utilaje, si cele de montaj, chaltuieli cu dotari
  • Capitolul 5 : alte cheltuieli
   • Comisioane banca finantatoare sau care gestioneaza
   • Chelt uieliorganizare santier
   • Cheltuieli diverse si neprevazute=se calc pe baza unui procent de 5% din val lucrari de constructii montaj. Au rol de acoperire a costului unor lucrari neprevazute sau prevazute incorect
  • Capitolul 6 : cheltuieli pentru demararea exploatarii viitorului obiectiv( pregatire personal de exploatare, probe tehnologice, rodaje, incercari)
 • Valoaea actualizata a activelor fixe pe care beneficiarul le-a detinut in alt obiectiv si care au devenit disponibile in noul proiect
 • Fondul de rulment : valoarea activelor circulante necesare pentru un ciclu aplicatie

Indicatorii de fonduri de eficieta ai proiectului :

 • Analiza financiara – cheltuieli, venituri, venitul net(se va putea exprima eficienta economica a proiectului la nivelul agentului economic)
 • Analiza economica – se iau in calcul toate veniturile si toate cheltuielile la nivelul societatii
 • Rata interna de rentabilitate financiara/econmica(principal inidcator)
 • Certificate, avize, acorduri
  • Certificatul de urbanism : in cadrul lui se specifica daca avem teren intravilan si se inscriu toate avizele ce urmeaza a fi obtinute pentru solicitarea autorizatiei de construire

4. Proiectul tehnic – tehnici ce vor fi aplicate pentru obtinrea obietiului

5.Proiectul de executie: planse, schite, necesare constructorului pentru realizarea lucrarii.

Dupa terminarea acestor etape se organizeaza licitatie.

6.Executia.

7.Punere in functiune

8.Exploatare

Etape in obtinerea proiectului

 1. Evaluarea cheltuielilor direct
  1. Stablirea volumului de lucrari (ANTEMASURATOARE)
  2. Stabilirea normelor de consum de resurse pe unitatea de volum de lucrare
  3. Stabilirea preturilor /tarifelor per unitate de masura a resurselor

i. (daca inmultim b si c obtinem pretul pe U.M de lucrare)

 1. Determinare cheltuieli indirecte(se determina aplicand o cota procentuala diferentiata pe categorii de lucrari asupra cheltuielilor directe(poate varia intre 5% -20% si poate fi chiar negociata))

TOTAL PRET

 1. Determinarea profitului – se stabileste pe baza de cota procentuala 5 – 15% din cheltuieli directe si indirecte
 2. Determinarea valorii oferta pe categoria de lucrari(1+2+3
 3. Determinare valoare oferta pe obiect
  1. valoarea unui obiect de constructii se calculeaza preluand toate valorile categoriilor componente(constructii, incalzire, curent) aplicand asupra lor TVA.
  2. Daca obiectul include si utilaje sau instalatii se vor inscrie pe pozitii distuncte cheltuielile de procurare si TVA aferent.
  3. Daca utilajele necesita montaj se vor inscrie distinct cheltuilelile de montaj
  4. Valoarea oferta a devizului de obiect e data de suma lucrarilor de constr cu TVA, valoare montaj cu TVA
  5. Chiar daca proiectul nu are decat un obiect se face un deviz general pentru includerea restului de costuri
 4. Determinarea valorilor Devizului General.

1.a Antemasuratoarea se face pe capitole de lucrari sau pe stadii fizice sau pe categorii de lucrari. Aici se inscriu urmatoarele tipuri de articole de A :

 • Articole de lucrari propriuzise(zidarie din caramida, cofraje din panouri)
 • De preparare prelucrare(prepararea betoanelor, mortare)
 • De transport
 • De diferente(pentru manipulari)

Articolele de A se caracterizeaza prin :

Simbol si cod

Denmire

Unitate de masura

Calcul de volume de lucrari

Un articol de A va avea aceleasi caracteristici de mai sus cu o norma de deviz corespendenta si un (diferenta vine dein faptul ca in articol se stab , in norma de deviz se stabilesc art normale de unit de masura pe o unit de volum de lucrare, iar in art de deviz se inscriu pretul pe o unit de lucrare si pentu tot vol de lucrari calculat in A)

 • Simbolul articolului sau al normei e alfanumeric si se fol pentru prelucrarea manuala a doc de deviz in schim ce codul e folosit la prelucrare automata. Simbolul ajuta la identificare rapida.
 • Denumirea este de fapt o prezentare succinta a tehnologiei de urmat.
 • Unitatea de masura e proprie fiecarui articol.

Calculul volumelor de lucrari se face pe baza cotelor din desenele de executie.

Exemplu de antemasuratoare(pentru un gard)

Se face sectiune longitudinala in zid

 

zid

 


2,00

 

fundatie

 


0,80

30,00 m

Se face si taietura verticala pentru determinarea grosimei

Se presupunem ca facem sapatura de pamant si respectm normele :TSA05CX – sapatura manuala de pamant in spatii limitate cu adancime de pana la 1,5 m si latime de 1 m in teren tare(timp).

Antemasuratoarea : 30 x0,8x0,35=8,400 m 3

Turnarea betonului: CA02AX.Preparare si turnare beton simplu clasa in fundatie. Se masoara la m 3

Montarea caramizilor: CD05DX(cand articolul are simbolul x in coada are simbol orientativ). Zidarie din caramida cu goluri verticale facuta din mortar cu marca M250z(m 3)

Volumul lucrarii: 30,00x2,00x0,15=9 m 3.

Normele de deviz

Normele de deviz(orientative) curpind:

 • Simbol
 • Denumire
 • Unitate de masura
 • Prezentarea consumurilor normate de materiale, manopera si utilaje.
 • norma orientativa cuprinde norma de baza si corectii.
  • Consumurile normate de materiale cuprind cantitatea de materiale ce intra efectiv intr-o unitate de volum de lucrare(400 caramizi la 1 m 3)de zidarie, pierderi efective tehnologica(caramida taiata la capat de zid), pierderi netehnologice(transport, manopera)
  • Consumurile normate de manopera cuprind :
   • Timpii muncitorilor pt realizarea unei unit de volum
   • Timpii pentru aducerea materialului la loc de lucru
   • Timpii pentru schimbarea pozitiei de lucru
   • Timpii pentru curatarea locului de munca de resturi de materiale.
  • Consumurile normate de utilaj cuprind  efectiv timpul de lucru al utilajului pt o unitate de lucrare.
  • Ceilaiti timpi se obtin pe baza unui coeficienti obtinuti din baza duratei de inchiriere si timpul efectiv de lucru

Exemplu de norma de deviz :

CA0AX

Analiza de pret

Denumire resurse

U.M resursa

Consum normat

Pret pe U. M de resursa

Pret pe U.M al volumului de lucrare

Materiale

Beton

m 3180 lei

Ciment

Kg

0,5 lei

Nisip sortat

m 3

20 lei

Pietris spalat

m 3

20 lei

Apa

m 3

2 lei

Manopera

Ore

Muncitor calificat

Ore

7 lei

Muncitor necalificat

Ore

5 lei

Utilaje

Betoniera

Ore

10 lei

TOTAL

Preturile si tarifele resurselor

 • Pretul materialelor fara TVA in functie de contract, locul depzitului furnizorului
 • Tarifele de manopera – din contractul individual
 • Tarifele de utilaje - pe baza contractelor de inchiriere

Suma produselor dintre consumurile normate si preturile si tarifele resurselor ne da pretul pe unitatea de volum de lucrare pentru materiale, manopera, utilaj si per TOTAL.

Toate aceste calcule se fac automat in programe specializate de calculator: DOCLIB al INFSERV(pentru calcularea normelor de deviz).

Deviz de oferta pe categorii de lucrari

Pentru gard din zidarie de caramida

Nr crt

Denumire articol de deviz

U.M

Volumul de lucrari

Preturi unitare

a.materiale

b.manopera

c.utilaj

d.transport

Valoare totala

Din norma de deviz

Analize de pret

Materiale

Manopera

Utilaj

Tran sport

Total

a.Cheltuieli directe(A)

4x5a

4x5b

4x5c

4x5d

4x5

TSA05CX

m 3

CA02AXm 3

Total capitol a cheltuieli directe

b.Chelt indirecte

c.Profit

Total deviz oferta

Deviz de oferta pe categorii de obiect

Pentru gard din zidarie de caramida

Denumirea categoriei de lucrari

Valoare fara TVA

Constructii 9075x4

TVA

Total

Procurare Poarta

TVA

Total

Montaj poarta

TVA

Total

TOTAL

Tip de problema la examen :

-pret de u.m de vol la lucrare pe unitate de deviz

-pretul pe obiect la categorie de lucrari
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate