Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Sociologie


Index » educatie » » psihologie » Sociologie
Planul de actiune al Strategiei Europene pe droguri 2005-2008


Planul de actiune al Strategiei Europene pe droguri 2005-2008


Planul de actiune al Strategiei Europene pe droguri 2005-2008

Introducere

Fenomenul drogurilor reprezinta una dintre principalele preocupari ale cetatenilor Europei si o amenintare majora pentru securitatea si sanatatea societatii europene. In Uniunea Europeana exista aproximativ 2 milioane de consumatori problematici de droguri. Consumul de droguri, in special in randul tinerilor, atinge niveluri foarte inalte pe plan istoric. Incidenta HIV/SIDA in randul consumatorilor de droguri reprezinta cauza ingrijorarii din ce in ce mai mari a mai multor State Membre. Importanta adoptarii unei pozitii ferme impotriva traficului de droguri la toate nivelele si necesitatea unei abordari transnationale si coerente in lupta impotriva traficului de droguri s-au reflectat in adoptarea Deciziei cadru referitoare la stabilirea unor dispozitii minime ale elementelor ce constituie infractiuni si a pedepselor aplicabile in domeniul traficului ilicit de droguri ([1]). Dat fiind caracterul mondial al problemei drogurilor, UE utilizeaza o serie de instrumente politice, precum dialogul asupra drogurilor cu diferite regiuni din lume. Gasirea unui raspuns realist si eficace la aceasta problema este in continuare o prioritate politica pentru Uniunea Europeana.In decembrie 2004, Consiliul Europei a aprobat Strategia europeana pe droguri (2005-2012), care stabileste cadrul, obiectivele si prioritatile pentru doua planuri de actiune pe patru ani, consecutive, pe care le va prezenta Comisia. Aceasta strategie face parte din Programul multianual de la Haga ce consolideaza libertatea, siguranta si justitia in UE ([2]).

Strategia are mai multe scopuri principale:

  • Obtinerea unui nivel de protectie sanitara, bunastare si coeziune sociala prin complementarizarea actiunii Statelor membre in domeniul prevenirii si reducerii consumului de droguri, al dependentei si al consecintelor daunatoare ale drogurilor asupra sanatatii si societatii.
  • Respectand succesele UE si valorile privind drepturile si libertatile fundamentale, garantarea unui nivel ridicat de siguranta pentru populatia generala, luand masuri impotriva productiei, traficului transfrontalier de droguri si deturnarii de precursori si intensificand actiunea de prevenire a infractiunilor legate de droguri prin cooperarea efectiva in cadrul unei abordari comune.
  • Consolidarea mecanismelor de coordonare a UE pentru a garanta ca masurile adoptate la nivel national, regional si international sunt complementare si contribuie la eficientizarea politicilor drogurilor in cadrul UE si la cea a relatiilor cu alti parteneri internationali. Acest ultim fapt necesita o pozitie europeana mai clar identificabila in forurile internationale cum sunt Natiunile Unite si organismele specializate, care sa reflecte pozitia dominanta a UE ca donor in acest domeniu.

Strategia se axeaza pe cele doua dimensiuni principale ale politicii pe droguri: reducerea cererii si reducerea ofertei. De asemenea, cuprinde diverse aspecte care se intersecteaza: cooperarea internationala, cercetarea, informarea si evaluarea.

Planul de Actiune propus de Comisie si adoptat cu unele modificari de Consiliu ia in considerare evaluarea finala a Strategiei UE pe droguri si a Planului de Actiune pe droguri (2000-2004) ( ). Abordeaza indeosebi domeniile in care, potrivit evaluarii, este necesar sa se faca progrese in continuare. Reitereaza mai multe obiective esentiale care nu au fost indeplinite in Planul de Actiune anterior. Comisia a realizat si o consultare initiala a societatii civile in ceea ce priveste politica de viitor printr-un website specific. Comisia va extinde considerabil o asemenea consultare in cursul Planului de Actiune pentru a include o gama ampla de reprezentanti ai societatii civile ai UE intr-un dialog asupra modului de actiune in problematica drogurilor.

In ceea ce priveste acest ultim obiectiv, trebuie sa fie inteles ca nici Strategia si nici Planul de Actiune nu sunt un scop in sine; chiar daca s-ar indeplini toate obiectivele pe care le contin, ele esueaza daca rezultatul nu este o reducere vizibila a problemei drogurilor in societatile noastre. Exact acest lucru asteapta cetatenii Europei. Obiectivul ultim al Planului de Actiune este reducerea considerabila a consumului de droguri in randul populatiei si reducerea consecintelor negative ale consumului si traficului ilicit de droguri asupra societatii si sanatatii. Isi propune sa ofere un cadru pentru o abordare echilibrata a reducerii ofertei si cererii prin actiuni specifice.

Aceste actiuni au fost selectate dupa urmatoarele criterii:

Actiunile la nivelul UE trebuie sa ofere o valoare adaugata clara si rezultatele sale trebuie sa fie realiste si masurabile.

Actiunile trebuie sa fie rentabile si sa contribuie direct la realizarea cel putin a unui obiectiv sau a unei prioritati stabilite in Strategie.

Numarul de actiuni in fiecare domeniu trebuie sa fie specific si realist.

In ceea ce priveste metodologia, Comisia si Consiliul au conceput acest Plan de Actiune nu ca o lista statica de obiective politice, ci ca un instrument dinamic al politicilor. Acesta urmareste structura si obiectivele Strategiei si se axeaza pe rezultate concrete in arii prioritare specifice. S-au stabilit instrumente si indicatori de evaluare pentru fiecare actiuni. Actiunile s-au formulat cu ajutorul Centrului European de Monitorizare a Drogurilor si Dependentei de Droguri (EMCDDA) si Europol, care vor ajuta Comisia sa monitorizeze implementarea Planului de Actiune. Pe aceasta baza Comisia va publica un raport anual si, in cazul in care va fi nevoie, va propune modificari.

Planul indica cu claritate responsabilitatea aducerii la indeplinire a actiunilor si termenele de realizare. In scopul monitorizarii implementarii acestora, obiectivele ale caror termene au fost depasite sau care este improbabil ca vor fi indeplinite vor fi supuse recomandarilor pentru implementarea lor sau se va identifica eroarea comisa in indeplinirea lor. Comisia va efectua o evaluare de impact in 2008 in vederea propunerii unui al doilea Plan de Actiune pentru 2009-2012. Comisia va efectua in 2012 o evaluare finala a Strategiei si a Planului de Actiune. Aceste evaluari nu se vor limita strict la Planul de Actiune, ci vor cuprinde, pe baza activitatii EMCDDA si Europol, o viziune generala a evolutiei situatiei drogurilor in Europa.

Acest Plan de Actiune contine obiective ambitioase, dar este in concordanta cu gravitatea problemelor cu care se confrunta cetatenii Uniunii Europene. Respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii si ofera numeroase oportunitati pentru actiunile locale, regionale, nationale si transnationale, incurajandu-i in acelasi timp pe toti participantii la actiuni sa examineze in ce mod aceste actiuni se pot sprijini reciproc si pot contribui    la realizarea obiectivelor din Strategia UE pe droguri.

COORDONARE

Rezultat identificabil:

Coordonarea este esentiala pentru stabilirea si realizarea unei strategii de succes impotriva drogurilor. Coordonarea in materie de droguri la nivelul UE ar trebui sa se realizeze prin intermediul Grupului Orizontal de Lucru pe Droguri (HDG). HDG ar trebui sa acorde atentie in mod regulat aspectelor exterioare ale politicii pe droguri. Autoritatile nationale responsabile cu coordonarea chestiunilor si politicilor privind drogurile vor contribui la implementarea a Planurilor de Actiune UE in contextul punerii in aplicare a programelor nationale.

(Prioritatile Strategiei nr. 17, 18, 19, 20 si 21)

Obiectiv

Actiune

Termen (1)

Respon- sabil ( ) ( ) ( )

Instrumentul/indicatorul de evaluare

1. Asigurarea unei abordari echilibrate si multidisciplinare

Respectand legislatia nationala si structurile sale nationale, Statele membre vor adopta o strategie nationala globala si unul sau mai multe planuri de actiune in materie de droguri si vor garanta ca strategiile si planurile de actiune nationale sunt in concordanta cu strategia si planurile de actiune ale UE.

SM

Raport anual al Comisiei, in cooperare cu EMCDDA, asupra strategiilor sau planurilor de actiune nationale.

2. Coordonarea eficienta la nivelul UE si la cel national

Statele membre si Comisia vor dispune de un mecanism de coordonare pe droguri complet operatitional si vor desemna o persoana, un departament sau mecanism care sa actioneze in calitate de coordonator pe droguri.

SM

COM

Raportul SM asupra structurilor nationale de coordonare existente prezentat Comisiei.

Raport anual al Comisiei, in cooperare cu EMCDDA, asupra structurilor nationale.

3. Intensificarea participarii societatii civile

1. Comisia va publica o Carte Verde privind modurile de cooperare eficienta cu societatea civila.

COM

Cartea Verde a Comisiei.

2. Statele membre vor oferi societatii civile ocazia de a-si exprima punctul de vedere.

SM

Raportul SM prezentat HDG pana in 2008

4. Coordonarea eficienta in cadrul Consiliului

1. HDG se va concentra, in activitatile sale, pe monitorizarea implementarii Planului de Actiune al UE.

In curs

Consiliul

Raportul anual privind progresele prezentat de catre Comisie.

2. HDG va fi reuniunea principala a Consiliului pentru coordonarea UE privind drogurile. Obtinerea unei coordonari eficiente intre HDG si alte Grupuri de Consiliu care sa abordeze aspecte legate de droguri si in relatiile externe (de exemplu, Grupul "Cooperare Politieneasca", Grupul "Cooperare Vamala", Grupul Multidisciplinar "Criminalitate Organizata", Grupul "Sanatate Publica" etc.)

In curs

PRES

Consiliul

Raportul altor Grupuri ale Consiliului (sau al PRES) prezentat HDG, privind aspectele legate de droguri.

Raportul HDG prezentat Grupurilor relevante si viceversa, privind rezultatul dezbaterilor asupra aspectelor legate de droguri in relatiile externe.

5. Includerea sistematica a politicii pe droguri in relatiile si acordurile cu terte tari.

1. Se vor adopta doar planuri de actiune ale UE pentru diverse regiuni daca au fost alocate resurse suficiente pentru implementarea lor.

In curs

SM

Raportul Comisiei pana in 2008

2. Includerea, in noile acorduri cu terte tari/regiuni, a unei clauze specifice privind cooperarea in materie de droguri. HDG va trebui sa fie informat cu privire la deschiderea negocierilor aferente.

Anual

Consiliul

COM

Numarul de acorduri care contin o clauza specifica privind drogurile.

6. Asigurarea unor reuniuni periodice pentru coordonarea UE.

Presedintia si Comisia trebuie sa ofere responsabililor cu coordonarea in materie de droguri ocazia de a organiza reuniuni pentru a schimba informatii privind progresele nationale, pentru a analiza posibilitatea unei cooperari mai bune si pentru a se centra pe implementarea Planului de Actiune al UE.

De doua ori pe an

PRES

SM

COM

Rezultatul reuniunilor.

REDUCEREA CERERII

Rezultat identificabil:

Reducerea considerabila a consumului de droguri, a dependentei si a riscurilor sociale si medicale legate de droguri, prin elaborarea si optimizarea unui amplu sistem de reducere a cererii bazat pe cunoastere, care sa fie eficient si integrat si care sa cuprinda masuri de prevenire, interventie timpurie, reducerea riscurilor asociate, reabilitare si reinsertie sociala in Statele membre ale UE. Masurile de reducere a cererii trebuie sa ia in considerare problemele sociale si medicale cauzate de consumul de substante psihotrope ilegale si policonsumul de droguri asociat cu cel de substante psihoactive legale precum tutunul, alcoolul si medicamentele.

(Prioritatile Strategiei nr. 23, 24 si 25)

Obiectiv

Actiune

Termen

Responsabil

Instrumentul/indicatorul de evaluare

7. Imbunatatirea finantarii, precum si a accesibilitatii si eficientei masurilor de reducere a cererii de droguri.

Imbunatatirea finantarii programelor de reducere a cererii de droguri, imbunatatirea calitatii si evaluarii acestora si accesibilitatii la acestea. Asigurarea extinderii eficiente a bunelor practici constatate.

Utilizare mai eficienta si actualizare periodica a bazei EDDRA (Sistem de schimb de informatii privind reducerea cererii de droguri) a EMCDDA si a altor baze de date.

SM

EMCDDA

Analiza cantitativa si calitativa a accesului la masurile de reducere a cererii, precum si a eficientei lor (indicatorii EMCDDA privind cererea de tratament, analiza datelor    din EDDRA).

Consumul de droguri si riscul de consum perceput in randul populatiei generale si in mediul scolar (EMCDDA).

8. Imbunatatirea accesului la programe de prevenire in mediul scolar, precum si imbunatatirea eficientei acestora, in conformitate cu legislatia nationala.

1. Garantarea includerii in programele scolare sau implementarea cat mai extinsa a unor programe ample de prevenire, eficiente si care vor fi evaluate, referitoare la substantele psihoactive legale si ilegale si la policonsumul de droguri.

SM

Numarul de SM care au realizat in scoli programe ample si eficiente de prevenire privind substantele psihoactive; procentajul de elevi beneficiari.

2. Sprijinirea implementarii si dezvoltarii de programe comune de prevenire de catre serviciile publice, comunitatile scolare si ONG-urile aferente.

SM

Idem.

9. Instituirea, dezvoltarea si imbunatatirea unei preveniri selective si a unor noi moduri de acces la grupurile tinta, de exemplu utilizand diferite medii de comunicare si noile tehnologii de informatie.

Dezvoltarea si imbunatatirea programelor de prevenire pentru grupuri tinta specifice (de exemplu, traficanti de pe strada, grupuri defavorizate social, copii exclusi din societate si familii de risc, tineri nescolarizati) si circumstante specifice (de exemplu, drogurile in locurile de recreere), tinand seama de diferentele de gen.

SM

COM

Rata de programe de prevenire disponibile pentru grupuri tinta specifice (EMCDDA).

Studiul Comisiei privind influenta alcoolului, drogurilor si medicamentelor asupra sofatului (pana in 2008).

Numarul de SM care au realizat programe la locul de munca.

Numarul, finantarea si eficienta evaluata a proiectelor de prevenire in locurile de recreere (EMCDDA).

10. Imbunatatirea metodelor de depistare timpurie a factorilor de risc si interventia timpurie.

1. Depistarea factorilor de risc legati de consumul de droguri de catre diferite grupuri tinta si raspandirea acestor factori in vederea realizarii unor programe de interventie timpurie si a pregatirii profesionistilor.

In curs

SM

Raportul SM privind factorii de risc legati de consumul de droguri de catre diferite grupuri tinta, indeosebi tineri.

2. Asigurarea formarii pentru profesionistii abilitati care sa intre in contact cu potentiali consumatori de droguri, indeosebi tineri.

In curs

SM

Raportul SM privind procentajul estimat de profesionisti care vor primi o formare specifica in 2008.

Varsta la care se consuma pentru prima data droguri sau la care se solicita tratament pentru prima data (EMCDDA).

3. Realizarea unor programe de interventie timpurie, inclusiv masuri legate in mod specific de consumul experimental de substante psihoactive.

In curs

SM

Numarul de programe de interventie timpurie realizate (EMCDDA).

Estimarea populatiei beneficiare.

11. Asigurarea disponibilitatii si a accesului la programe specifice si diversificate de tratament si reabilitare.

1. Promovarea mai multor optiuni de tratament care sa acopere o varietate de abordari psihosociale si farmacologice si sa raspunda cererii de tratament.

In curs

SM

Indicatorii de cerere si disponibilitatea de tratament (EMCDDA)

2. Stabilirea de strategii si directive menite sa mareasca numarul de servicii destinate toxicomanilor care nu fac obiectul serviciilor existente.

In curs

SM

Indicatorii de cerere si disponibilitatea tratamentului (EMCDDA)

3. Imbunatatirea accesului la programe de reabilitare si reinsertie sociala, precum si a finantarii acestora, acordand o atentie deosebita serviciilor specializate (sociale, psihologice, medicale) pentru tinerii consumatori de droguri.

In curs

SMNumarul de persoane cuprinse in programe (EMCDDA)

4. Organizarea si promovarea informarii privind programele de tratament si reabilitare disponibile.

In curs

SM

Numarul de campanii nationale si locale (EMCDDA).

12. Imbunatatirea calitatii serviciilor de tratament.

Incurajarea desfasurarii de know-how privind tratamentul ca urmare a consumului de droguri si, in acelasi timp, continuarea dezvoltarii si a sprijinirii schimbului de bune practici in acest domeniu.

Consiliul

COM

Raportul Comisiei pana in 2007

13. Continuarea dezvoltarii unor alternative la inchisoare pentru toxicomani si a unor servicii in materie de droguri pentru detinuti, respectand legislatia nationala.

1. Utilizarea eficienta si dezvoltarea de noi alternative la inchisoare pentru toxicomani.

In curs

SM

Raportul Statelor Membre prezentate HDG pana in 2008

2. Dezvoltarea serviciilor de prevenire, tratament si reducere a riscurilor asociate pentru detinuti, a serviciilor de reinsertie la iesirea din inchisoare si a metodelor de monitorizare/analizare a consumului de droguri in randul detinutilor.

In curs

SM

COM

Propunerea de recomandare a Comisiei pana in 2007

14. Prevenirea riscurilor medicale asociate consumului de droguri.

Implementarea recomandarii Consiliului privind prevenirea si reducerea riscurilor pentru sanatate asociate dependentei de droguri.

In curs

SM

Raportul Comisiei pana in 2006

15. Disponibilitatea si accesul la serviciile de reducere a riscurilor asociate.

Imbunatatirea accesului toxicomanilor la serviciile aferente si la optiunile de tratament destinate reducerii riscurilor asociate, respectand legislatia nationala.

In curs

SM

Indicatorii de cerere si disponibilitate a tratamentului (EMCDDA).

Analiza diferitelor tipuri de servicii de reducere a riscurilor asociate disponibile in SM (EMCDDA).

16. Prevenirea raspandirii HIV/SIDA, a hepatitei de tip C si a altor boli si infectii transmisibile prin sange.

Asigurarea realizarii de ample programe nationale si/sau regionale coordonate privind HIV/SIDA, hepatita C si alte boli transmisibile prin sange. Aceste programe ar trebui sa fie incluse in serviciile sociale si de sanatate generale.

In curs

SM

COM

Indicatori de prevalenta a HIV, hepatita C si alte infectii (EMCDDA)

17. Reducerea mortalitatii asociate consumului de droguri.

Includerea reducerii mortalitatii asociate consumului de droguri ca obiectiv specific la toate nivelele, cu interventii concepute in mod special in acest scop, cum ar fi promovarea muncii pe teren (ca de exemplu activitatea structurilor de pe strada), prin intermediul asistentilor medicali cu o formare adecvata.

In curs

SM

Indicatorul mortalitatii asociate consumului de droguri (EMCDDA)

REDUCEREA OFERTEI

Rezultat identificabil:

Imbunatatirea vizibila a eficacitatii, eficientei si a bazei de cunostinte ale interventiilor si actiunilor de aplicare a legii de catre UE si Statele Membre, ce privesc productia si traficul de droguri, deturnarea de precursori, inclusiv deturnarea de precursori ale unor droguri de sinteza importate in UE, traficul de droguri si finantarea terorismului si spalarea de bani legata de criminalitatea pe droguri. Acest lucru trebuie sa se obtina acordandu-se o atentie speciala criminalitatii organizate legate de droguri, utilizand instrumentele si structurile existente, optand, unde este cazul, pentru o cooperare regionala sau tematica si incercand sa se gaseasca moduri de a intensifica actiunea preventiva in domeniul criminalitatii organizate legata de droguri.

(Prioritatile Strategiei nr. 27.1, 27.2, 27.3 si 27.4)

Obiectiv

Actiune

Termen

Responsabil

Instrumentul/indicatorul de evaluare

18. Intensificarea si dezvoltarea cooperarii in domeniul aplicarii legii intre Statele Membre si, cand este    cazul, cu Europol, Eurojust, terte tari si organizatii internationale in lupta impotriva productiei si traficului organizat de droguri la nivel international.

1. Sa se implementeze:

- Proiectele operative de aplicare a legii, cum sunt echipele comune de investigatie, operatiunile vamale comune si investigatiile comune.

- Proiectele in domeniul informatiilor care aplica legea pentru a imbunatati viziunea domeniului informatiilor si a interventiilor realizate. Aceste proiecte, la care trebuie sa participe cel putin doua SM, trebuie sa se axeze pe productia de droguri, traficul ilegal transfrontalier si retelele infractionale care se ocupa cu aceste activitati.

In curs

SM (5)

Europol

Eurojust

Numarul de proiecte operative de aplicare a legii si de proiecte ale serviciilor de informatii incepute sau terminate.

Cantitatea si valoarea precursorilor si drogurilor confiscate.

Numarul de grupari infractionale dezmembrate.

Numarul de laboratoare ilegale desfiintate.

2. Sa se incerce sa se valorifice pe deplin potentialul operativ si strategic al Europol, plecand de la colaborarea existenta intre Europol si unitatile nationale ale Europol si imbunatatind viziunea domeniului informatiilor in ceea ce priveste oferta si furnizarea. Pentru aceasta:

- Statele Membre trebuie sa transmita sistematic agentiei informatiile corespunzatoare actuale (informatiile indicate in ordinele de deschidere a Dosarelor de analiza de a activitatii) referitoare la grupari si rute de trafic de droguri, in conformitate cu dispozitiile Conventiei Europol privind acest schimb de informatii.

- Statele Membre trebuie sa transmita sistematic catre Europol date privind confiscarile.

- Europol trebuie sa se asigure de faptul ca informatiile colectate vor fi puse la dispozitia Statelor Membre pentru utilizarea lor operativa si strategica.

- Europol trebuie sa realizeze periodic, in conformitate cu datele respective, evaluari strategice ale unor amenintari.

- Este necesar sa se evalueze succesele si impactul operational al ciclului de colectare, analiza si furnizare de informatii, precum si actiunea operationala ce decurge din acestea, si sa se faca imbunatatiri ce vor fi apoi date publicitatii.

In curs

SM

Europol

Raporturi ale Europol

3. Intensificarea controalelor la frontierele externe ale UE pentru a stopa intrarea drogurilor din terte tari.

In curs

SM

Cantitatea si valoarea drogurilor si precursorilor confiscate la frontierele externe.

Raporturi ale SM privind actiunile realizate de serviciile respective pentru intensificarea controalelor la frontierele externe.

4. Indeplinirea unor actiuni specifice in lupta impotriva traficului transfrontalier de droguri in cadrul UE.

In curs

SM

Raporturi ale SM privind actiunile specifice realizate.

5. Evaluarea fezabilitatii elaborarii unei strategii privind utilizarea rezultatelor descrierii criminalistice a heroinei si cocainei, in scopuri strategice si operationale de aplicare a legii si pentru a face recomandari in acest sens.

SM

Studiu de fezabilitate care sa cuprinda recomandarile incheiate.

19. Reducerea productiei si traficului transfrontalier de heroina, cocaina si cannabis.

Implementarea unor proiecte multidisciplinare comune, atat cu caracter operational, cat si referitoare la strangerea de informatii, impartasirea de bune practici si intensificarea luptei impotriva stupefiantelor. Aceasta activitate trebuie sa se concentreze asupra tertelor state si a regiunilor lor asociate cu productia si traficul transfrontalier de heroina, cocaina si cannabis destinate UE.

In curs

SM

Europol

Numarul de operatiuni incepute sau terminate.

Cantitatea si valoarea heroinei, cocainei si cannabisului confiscate.

Numarul de grupari infractionale desfiintate.

20. Reducerea fabricarii si furnizarii de droguri de sinteza (ATS; stimulente de tip amfetaminic)

1. Sa se elaboreze operatiuni si proiecte de colectare a informatiilor pentru a preveni si combate fabricarea si traficul de droguri de sinteza. La aceste operatiuni trebuie sa participe cel putin doua SM. In acest sens, va trebui valorificat pe deplin Proiectul Synergy.

In curs

SM (6)

Europol

Numarul de operatiuni si proiecte de strangere a informatiilor incepute sau terminate.

Cantitatea si valoarea drogurilor de sinteza si a precursorilor de droguri de sinteza confiscate.

Numarul de grupari infractionale dezmembrate.

Numarul de laboratoare ilegale desfiintate.

2. Sa se elaboreze o formula pe termen lung, la nivelul UE, pentru a utiliza rezultatele descrierii criminalistice a drogurilor de sinteza, cu scopuri strategice si operationale de aplicare a legii. Formula respectiva ar trebuie elaborata de catre institutiile de aplicare a legii si autoritatile straine prin cooperare, valorificand experientele in domeniu.    

SM

COM

Europol

Raportul privind elaborarea unei formule pe termen lung (7).

3. Implementarea completa a Deciziei privind schimbul de informatii, evaluarea riscului si controlul noilor substante psihotrope.

In curs

Consiliul

SM

COM

Europol

EMCDDA

Agentiile medicale europene

Raport anual al Europol/EMCDDA prezentat Consiliului, Parlamentului European si Comisiei.

21. Lupta impotriva activitatilor infractionale grave in domeniul deturnarii si contrabandei cu precursori chimici, intensificand cooperarea intre SM pentru implementarea legii si, daca este cazul, cooperarea cu Europol, Eurojust, terte tari si organizatii internationale.

Realizarea de proiecte de aplicare a legii cum este European Joint Unit on Precursors. La aceste proiecte ar trebui sa participe cel putin doua SM.

In curs

SM (8)

Europol

Eurojust

Numarul de proiecte de aplicare a legii incepute sau terminate.

Cantitatea si valoarea precursorilor si drogurilor confiscate.

Numarul de grupari infractionale desfiintate.

22. Prevenirea deturnarii de precursori, in special a precursorilor de droguri sintetice importati in UE

1. Implementarea legislatiei comunitare privind precursorii de droguri, in special cooperarea dintre SM in ceea ce priveste controalele importurilor de precursori de droguri sintetice. Intensificarea controalelor la frontierele externe, a controalelor vamale si ale altor autoritati competente si intensificarea controalelor intracomunitare.

In curs

SM (9)

COM

Numarul de incarcaturi confiscate sau retinute.

2. Sprijinirea operatiunilor internationale ale UN INCB (International Narcotics Control Board) si in special a Proiectului Prisma.

In curs

SM

COM

Europol

Numarul de incarcaturi confiscate sau retinute.

3. Dezvoltarea cooperarii dintre autoritatile SM competente din domeniul precursorilor si sectorul industrial.

In curs

SM

COM

Numarul de Memorandumuri de Intelegere sau acorduri similare cu sectorul industrial si/sau numarul de seminarii cu sectorul industrial.

Numarul de notificari si numarul de cercetari ce decurg din acestea.

23. Abordarea spalarii de bani si a confiscarii activelor acumulate in raport cu criminalitatea legata de droguri

1. Implementarea proiectelor operative de aplicare a legii ca:

i) proiecte de lupta impotriva organizatiilor de trafic de droguri care sa includa cercetari concurente si aprofundate ale finantelor si activelor (de orice fel) ale infractorilor, destinate sa recupereze un maxim de active si sa impartaseasca sau sa reuneasca serviciile de informatii si

ii) proiecte destinate descoperirii si stoparii circulatiei ilegale de bani in numerar in cadrul UE si din UE spre anumite tari de destinatie si de provenienta de mare risc.

In curs

SM (10)

Europol

Eurojust

Numarul de proiecte operative de aplicare a legii incepute sau incheiate.

Confiscari de bani si bunuri confiscate ca urmare a cercetarilor privind drogurile.

Valoarea bunurilor recuperate si confiscate in raport cu numarul de proiecte operative de aplicare a legii incheiate.

2. Dezvoltarea cooperarii in vederea schimbului de informatii dintre unitatile de informatii financiara (FIU) utilizand reteaua UIF (FIU-net) ca mijloc de schimb de informatii.SM

Numarul de SM care utilizeaza reteaua FIU-net.

3. Luarea in considerare a posibilitatii de a crea unitati nationale multidisciplinare pentru depistarea si investigarea activelor si finantelor de provenienta infractionala.

SM

COM

Raportul COM asupra instituirii unitatilor respective.

4. Determinarea si evaluarea bunelor practici privind confiscarea activelor prevazuta in legislatie, precum si a procedeelor SM tinand seama de toate instrumentele aferente ale UE.

COM

5. Examinarea bunelor practici ale SM care au creat si implementat un fond national destinat furnizarii de fonduri proiectelor legate de droguri si finantat prin confiscarea de active provenite din productia si traficul de droguri.

COM

Studiu de bune practici din SM care au creat si implementat fondul respectiv.

24. Examinarea posibilelor legaturi dintre productia si traficul de droguri si finantarea terorismului.

Identificarea posibilelor legaturi dintre productia si traficul de droguri si finantarea terorismului si utilizarea acestei informatii in vederea sprijinirii sau initierii unor cercetari sau actiuni.

COM

Europol

SM

Numarul de cercetari si actiuni initiate sau incheiate.

25. Intensificarea activitatii privind prevenirea criminalitatii legate de droguri.

1. Adoptarea unei definitii comune a termenului "criminalitate legata de droguri".

Consiliul

Comisia

Propunerea Comisiei in baza studiilor existente pe care va trebui sa puna la dispozitie EMCDDA.

2. Schimb de experiente si bune practici privind prevenirea furnizarii de droguri in strada si prezentarea rezultatelor.

SM

Consiliul

Rezultate prezentate.

3. Realizarea unui studiu despre practicile de prevenire a criminalitatii legate de droguri in terte tari.

COM

Studiu incheiat.

26. Dezvoltarea de noi metode si bune practici de lupta impotriva infractiunilor legate de droguri si prevenirea deturnarii de precursori realizate cu ajutorul tehnologiei informatiei.

SM va trebui sa stranga date privind criminalitatea legata de droguri si deturnarea de precursori realizata cu ajutorul tehnologiei informatiei in vederea dezvoltarii de noi metode si bune practici de lupta impotriva acestui fenomen.

SM

Consiliul

Rezultate prezentate.

27. Intensificarea pregatirii in cadrul autoritatilor de aplicare a legii.

In cadrul competentelor lor respective, SM si CEPOL va trebui sa includa in programele lor de lucru anuale mai multe cursuri de pregatire destinate autoritatilor de aplicare a legii, referitoare in mod specific la lupta impotriva productiei si traficului de droguri.

SM

CEPOL

Includerea pregatirii pertinente aditionale in programele de lucru anuale respective.

COOPERARE INTERNATIONALA

Rezultat identificabil:

O imbunatatire considerabila a unei coordonari mai vizibile si mai eficiente intre Statele membre si intre acestea si Comisie pentru promovarea si continuarea unei abordari echilibrate a problemei drogurilor si precursorilor in ceea ce priveste organizatiile internationale, in forurile internationale si terte tari; toate acestea in scopul reducerii productiei si ofertei de droguri in Europa si acordarii de asistenta tertelor tari din zonele prioritare de reducere a cererii de droguri, ca parte integranta a cooperarii politice si de dezvoltare.

(Prioritatile Strategiei nr. 27.5, 30.1, 30.2 si 30.3)

Obiectiv

Actiune propusa

Termen

Responsabil

Instrumentul/indicatorul de evaluare

28. Adoptarea pozitiilor comune ale UE privind drogurile in foruri internationale

Pregatirea in cadrul HDG si in alte instante de coordonare a pozitiilor UE la reuniuni internationale care se ocupa de problematica drogurilor. Va trebui sa aiba loc reuniuni de coordonare ale UE in cadrul Comisiei de Stupefiante ale Natiunilor Unite si alte reuniuni.

In curs

PRES

SM

COM

Numarul de pozitii ale UE la reuniuni internationale in raport cu numarul de pozitii nationale.

29. Definirea si promovarea abordarii UE in materie de droguri.

Presedintia si/sau Comisia va trebui sa isi asume rolul principal in ceea ce priveste definirea si promovarea abordarii echilibrate a UE.

In curs

PRES

SM

COM

Numarul de declaratii ale UE in raport cu numarul de declaratii nationale.

30. Prezentarea deciziilor comune ale UE si sustinerea altor decizii.

In cadrul ONU si in special al CND, Presedintia se va stradui sa prezinte decizii comune ale UE si/sau sa sustina alte decizii.

In curs

PRES

SM

COM

Numarul de decizii comune ale UE si de decizii sustinute.

Indicator de convergenta (a se vedea doc. 9099/05 CORDROGUE 27)

31. Formularea unei contributii a UE la evaluarea finala a implementarii rezultatelor Sesiunii Extraordinare a Adunarii Generale a ONU privind drogurile (UNGASS) din 1998

1. Initierea unei propuneri de criterii comune ale UE, in cadrul Comisiei de Stupefiante a Natiunilor Unite, pentru evaluarea finala a implementarii Declaratiei politice, a Declaratiei privind principiile directoare ale reducerii cererii de droguri si Decizia privind masurile de intensificare a Cooperarii Internationale in lupta impotriva problemei mondiale a drogurilor adoptate UNGASS din 1998.

COM

Consiliul

PRES

SM

Propunerea UE inaintata Comisiei privind Stupefiantele a Natiunilor Unite (CND) pentru 2006 pe baza unei initiative a Comisiei.

2. Elaborarea unei pozitii comune privind rezultatele evaluarii finale a implementarii Declaratiei politice, a Declaratiei privind principiile directoare ale reducerii cererii de droguri si Decizia privind masurile de intensificare a Cooperarii internationale in lupta impotriva problemei mondiale a drogurilor adoptate la UNGASS din 1998.

COM

Consiliul

PRES

SM

Pozitia comuna a UE pe baza unei initiative a Comisiei

32. Acordarea de sprijin tarilor candidate si tarilor aflate in proces de stabilizare si asociere

Furnizarea de asistenta tehnica si de alta natura acestor tari in scopul familiarizarii lor cu acquis-ul UE si sprijinirii lor in indeplinirea    actiunilor necesare.

SM

COM

EMCDDA

Europol

Numarul de proiecte finalizate: cheltuieli si procentajul costurilor totale privind asistenta acordata acestor tari

33. Acordarea permisiunii tarilor candidate de a participa la activitatea EMCDDA, Europol si Eurojust (11)

Incheierea de acorduri cu tarile candidate

Consiliul

COM

Numarul de acorduri de cooperare incheiate

34. Acordarea de asistenta tarilor vecine europene

1. Implementarea sectiunii referitoare la droguri din planurile de actiune ale politicii de vecinatate europene

SM

COM

Numarul de dispozitii implementate privind drogurile

2. Implementarea sectiunii referitoare la droguri din Planul de actiune UE-Rusia impotriva criminalitatii organizate si a Foii de Parcurs pentru un Spatiu Comun de Libertate, Siguranta si Justitie; analizarea importantei unei imbunatatiri a relatiilor cu Rusia, in special in ceea ce priveste Foaia de parcurs respectiva, si cu celelalte tari vecine, in vederea reducerii riscului asociat consumului de droguri.

SM

COM

Numarul de dispozitii implementate privind drogurile

35. Garantarea luarii in considerare a aspectelor referitoare la droguri in stabilirea prioritatilor cooperarii UE cu terte tari/regiuni.

Proiecte generale in domeniul drogurilor in cadrul cooperarii UE cu terte tari/regiuni, in special cu cele afectate de problematica drogurilor. Va trebui sa se acorde o atentie deosebita acordarii de asistenta si cooperarii cu

tarile de la granita de est a UE

statele din Balcani

Afganistan (mai ales in contextul prezentarii Planului de implementare in lupta impotriva stupefiantelor din 2005 si viitoarelor planuri de implementare) si tarilor vecine; UE si Statele Membre va trebui sa isi intensifice asistenta

Tarile din America Latina si Caraibe

Maroc

Tari de pe alte rute de circulatie a drogurilor.

Asistenta si cooperarea va trebui sa fie asociate cu planurile de actiune privind drogurile adoptate de UE impreuna cu diverse regiuni, precum si cu capitolele privind drogurile din alte planuri de actiune cu parteneri UE, atunci cand este cazul.

SM

COM

Numarul de proiecte incheiate: cheltuieli si procentajul costurilor totale destinate ajutorarii acestor tari/regiuni.

36. Intensificarea eforturilor de implementare a legii destinate tarilor care nu fac parte din UE si in special tarilor producatoare si regiunilor situate pe rutele de trafic.

1. Crearea sau continuarea dezvoltarii retelelor de ofiteri de legatura ai SM. Fiecare retea va trebui sa se intalneasca, cel putin semestrial, pentru a imbunatati cooperarea si coordonarea operationale ale actiunii SM in terte tari.

In curs

SM

Numarul de retele de ofiteri de legatura din SM create sau dezvoltate.

Numarul de intalniri desfasurate.

2. Asigurarea pregatirii adecvate a ofiterilor de legatura ai SM

In curs

SM

Pregatirea ofiterilor de legatura ai SM in cadrul Programelor de lucru anuale (de pregatire) ale SM

3. Implementarea sau sprijinirea, dupa caz, a proiectelor de aplicare a legii in domeniul drogurilor, schimbul de bune practici si intensificarea eforturilor in lupta impotriva stupefiantelor in tarile/regiunile cuprinse in lista de la punctul 35.

In curs

SM

Numarul de proiecte de aplicare a legii operationale incepute sau incheiate.

Cantitatea si valoarea precursorilor si drogurilor confiscate.

Numarul de grupari infractionale desfiintate.

Numarul de laboratoare ilicite desfiintate.

4. Acordarea de asistenta institutiilor de aplicare a legii si autoritatilor competente din tarile/regiunile cuprinse in lista de la Actiunea 35, in domeniul luptei impotriva productiei si traficului de droguri si a deturnarii de precursori. Aceasta asistenta va trebui sa includa asistenta in domeniul pregatirii.

In curs

SMCOM

Numarul de proiecte de aplicare a legii in materie de droguri incheiate.

Costurile privind proiectele de aplicare a legii in ceea ce priveste drogurile.

37. Continuarea si dezvoltarea unui angajament politic activ al UE cu terte tari/regiuni.

1. Utilizarea mecanismelor precum Mecanismul de Coordonare si cooperare privind drogurile intre UE/America Latina si Caraibe, dialogul specializat in materie de droguri intre Uniunea Europeana si Comunitatea Andina si reuniunile Troikai asupra drogurilor pentru a continua dialogul politic activ cu tarile si regiunile afectate.

In curs

Consiliul

COM

Raportul anual privind utilizarea acestor mecanisme.

2. Revizuirea activitatilor si masurilor si, daca este cazul, stabilirea noilor prioritati din planurile de actiune privind drogurile pe care UE le-a adoptat impreuna cu:

- America Latina si Caraibe

- Asia centrala

- Tarile balcanice occidentale

Consiliul

COM

Rapoarte

3. Participarea totala la lucrarile din cadrul forurilor si organizatiilor internationale ce privesc drogurile, cum este Consiliul Europei (Grupul Pompidou), UNODC, WHO si UNAIDS.

In curs

Consiliul

SM

COM

Raportul asupra activitatilor UE in cadrul forurilor si organizatiilor respective.

4. Valorificarea deplina a Grupului Dublin ca mecanism flexibil si informal de consultare si coordonare pentru problemele globale, regionale si specifice ale fiecarei tari in ceea ce priveste productia, traficul si cererea ilicita de droguri

In curs

Consiliul

SM

COM

Raportul asupra activitatilor UE in cadrul Grupului Dublin

5. Pastrarea unui dialog activ cu terte tari in vederea implementarii recomandarilor Grupurilor Mini-Dublin

In curs

Consiliul

Grupul Dublin

Numarul de recomandari implementate ale Grupului Dublin (12)

38. Imbunatatirea coerentei, vizibilitatii si eficientei ajutorului acordat tarilor candidate si tertelor tari/regiuni

1. Realizarea unor schimburi de informatii referitoare la proiectele de asistenta tehnica privind drogurile si activitatile operationale din tarile candidate si tertele tari si regiuni, in special in vederea identificarii suprapunerilor si lacunelor asistentei tehnice si activitatilor operationale.

Anual

Consiliul

COM

Raport anual al COM prezentat Consiliului

Actualizarea bazei de date privind proiectele de asistenta tehnica din tarile candidate si terte tari realizata de catre COM, precum si a bazei de date furnizate de SM

2. Evaluarea proiectelor referitoare la droguri ale UE si Statelor Membre cuprinse in programele de cooperare.

SM

COM

Rapoarte ale SM si COM prezentate Consiliului.

INFORMARE, CERCETARE SI EVALUARE

Rezultat identificabil:

a)     o intelegere mai buna a problematicii drogurilor si elaborarea unui raspuns optim la aceasta printr-o imbunatatire considerabila si viabila a bazei de cunostinte si a infrastructurii de cunostinte.

b)     oferirea unor informatii clare privind meritele si neajunsurile actiunilor si activitatilor actuale ale UE; evaluarea ar trebui sa continue sa faca parte integranta din abordarea UE in ceea ce priveste politica referitoare la droguri.

(Prioritatile Strategiei nr. 31, 32)

Obiectiv

Actiune propusa

Termen

Responsabil

Instrumentul/indicatorul de evaluare

39. Furnizarea de date fiabile si comparabile privind principalii indicatori epidemiologici.

Implementarea totala a celor cinci indicatori epidemiologici cheie si, in functie de caz, adaptarea acestor indicatori.

SM

EMCDDA

Rapoarte ale SM care sa identifice posibile probleme in implementare.

40. Furnizarea de informatii fiabile privind situatia drogurilor

1. Punctele nationale focale ale REITOX si unitatile nationale Europol de lupta impotriva drogurilor va trebui sa isi continue activitatea pentru a garanta prezentarea rapoartelor anuale normate asupra situatiilor nationale in materie de droguri.

Anual

COM

EMCDDA

Europol

Rapoarte prezentate

2. EMCDDA si Europol va trebui sa continue sa prezinte rapoarte anuale asupra fenomenului drogurilor la nivelul UE.

Anual

EMCDDA

Europol

Rapoarte prezentate

41. Realizarea unei informari clare privind noile tendinte si modele de consum al drogurilor si pietele de droguri

1. Incheierea unui acord comun in ceea ce priveste liniile directoare si mecanismele UE privind depistarea, monitorizarea si raspunsul la tendintele emergente.

Consiliul

COM

Propunerea COM pana in 2007 in cooperare cu EMCDDA si Europol

2. Comisia sa realizeze un Eurobarometru privind atitudinea tinerilor fata de droguri. Rezultatele Eurobarometrului va trebui sa se analizeze impreuna cu datele indicatorului cheie al EMCDDA "Population survey".

COM

Raport prezentat

42. Elaborarea unor estimari asupra cheltuielilor publice in aspectele legate de droguri.

SM si Comisia vor studia elaborarea unor metodologii compatibile in ceea ce priveste cheltuielile directe si indirecte in domeniul drogurilor, cu sprijinul EMCDDA

SM

COM

EMCDDA

Raport bazat pe metodologia respectiva

43. Promovarea cercetarii in domeniul drogurilor

1. Promovarea cercetarii in contextul Programului Comunitar pentru Cercetare si Dezvoltare si in cadrul programelor de cercetare ale SM

- asupra factorilor biomedicali, psihosociali si a altor factori care contribuie la consumul de droguri si la toxicomanie si

- asupra altor aspecte aferente, cum este eficacitatea campaniilor de sensibilizare, a interventiilor efective de prevenire a contractarii HIV/SIDA si hepatita C, precum si de prevenire a efectelor pe termen lung ale consumului de ecstasy

In curs

SM

COM

Identificarea si includerea temelor in programul cadru si in programele de lucru, precum si in programele de cercetare nationale.

Numarul de solicitari aprobate in ceea ce priveste drogurile in cadrul programului de cercetare si numarul de proiecte sprijinite din SM

Promovarea cercetarii asupra identificarii factorilor de protectie in tarile cu rate scazute de prevalenta a HIV/SIDA in randul consumatorilor de droguri.

SM

Cu sprijinul EMCDDA

Studiu prezentat

3. Valorificarea deplina a capacitatii de cercetare a Consiliului Europei (Grupul Pompidou)

In curs

SM

COM

Raport asupra activitatilor de cercetare ale Grupului Pompidou

44. Crearea unor retele de excelenta de cercetare in domeniul drogurilor

Incurajarea retelelor de cercetare, a universitatilor si profesionistilor sa dezvolte retele pentru utilizarea optima a resurselor si prezentarea rezultatelor

COM

Raportul COM asupra nivelului crearii retelelor si asupra finantarii acestora.

45. Evaluarea continua si de ansamblu

1. Stabilirea unei liste consolidate de indicatori si instrumente de evaluare pentru evaluarea strategiei pe droguri a UE si a planurilor de actiune.

Anual

COM

EMCDDA

Europol

Raport anual al COM cu sprijinul EMCDDA si Europol

2. Comisia va prezenta Consiliului si Parlamentului European studii asupra progreselor realizate in ceea ce priveste implementarea planului de actiune si propunerile referitoare la inconvenientele depistate si posibilele noi provocari.

Anual

COM

Raport anual al COM cu sprijinul EMCDDA si Europol

3. Comisia va realiza o evaluare de impact in scopul propunerii unui nou plan de actiune pentru 2009-2012

COM

Evaluare de impact cu sprijinul EMCDDA si Europol

46. Continuarea evaluarii reciproce a sistemelor de aplicare a legii in ceea ce priveste drogurile in SM

Intensificarea implementarii recomandarilor privind bunele practici

Consiliul

Raportul Consiliului si propunere pentru recomandariDO L. 335 din 11.11.2004. Cel tarziu pe 12 mai 2009, Comisia va trebuie sa prezinte un raport de evaluare a Planului de actiune a UE in materie de lupta impotriva drogurilor 2009-2012.

Punctul 2.8 din Strategia Europeana pe droguri: "Consiliul European subliniaza importanta abordarii problemei drogurilor printr-o viziune globala, echilibrata si multidisciplinara in ceea ce priveste masurile de prevenire, asistenta si reabilitare a toxicomaniei, masurile de lupta impotriva traficului de stupefiante si precursori si impotriva spalarii de bani, precum si intensificarea cooperarii internationale. Strategia Europeana pe droguri 2005-2012 va fi inclusa in Program dupa adoptarea ei de catre Consiliul European in decembrie 2004".

COM (2004) 707 finalActiune ce trebuie indeplinita cel tarziu pana la finalul anului precizat.

Presedintia=PRES

State Membre=SM

Comisia=COM

Cu exceptia dispozitiei contrare, SM care conduce proiectul va fi cel care va furniza datele pertinente referitoare la instrumentul sau indicatorul de evaluare.

Cu exceptia dispozitiei contrare, SM care conduce proiectul va fi cel care va furniza datele pertinente referitoare la instrumentul sau indicatorul de evaluare.

Raportul SM in cooperare cu Comisia si Europol

Datele pertinente privind instrumentul sau indicatorul de evaluare va trebui sa le furnizeze SM care conduce proiectul, cu exceptia dispozitiei contrare.

Datele pertinente privind instrumentul sau indicatorul de evaluare va trebui sa le furnizeze SM care conduce proiectul, cu exceptia dispozitiei contrare.

Datele pertinente privind instrumentul sau indicatorul de evaluare va trebui sa le furnizeze SM care conduce proiectul, cu exceptia dispozitiei contrare.

Eurojust va trebui sa colaboreze cu tarile candidate prin stabilirea unor puncte de contact si tinand seama de acordurile de cooperare conform Concluziilor Consiliului asupra Eurojust din 2.12.2004.

La Grupul Dublin participa Statele membre ale UE/Comisiei Europene si alte cinci tari. Prin urmare, recomandarile sale nu constituie proprietate exclusiva a Statelor Membre ale UE/Comisiei Europene.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate

Sociologie


Sociologie


termeni
contact

adauga