Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Sociologie


Index » educatie » » psihologie » Sociologie
Adaptarea cadrului institutional din Romania la prevederile regulamentelor comunitare pentru coordonarea sistemelor de securitate sociala


Adaptarea cadrului institutional din Romania la prevederile regulamentelor comunitare pentru coordonarea sistemelor de securitate sociala


Adaptarea cadrului institutional din Romania la prevederile regulamentelor comunitare pentru coordonarea sistemelor de securitate sociala

Daca pana de curand transpunerea acquis-ului comunitar avea rolul principal in ceea ce priveste pregatirea Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana, in ultimii ani un accent deosebit se pune pe implementarea prevederilor legislative si constructia institutionala.

Coordonarea eficienta a sistemelor de securitate sociala presupune, pe langa adaptarea legislatiei interne, crearea si dezvoltarea capacitatii administrative, respectiv functionarea corespunzatoare a institutiilor implicate.

In Romania au fost deja create institutiile responsabile pentru coordonare. Este, insa, inca nevoie de o delimitare clara a atributiilor acestor institutii, mai ales in domeniul asigurarilor de sanatate, dar si de imbunatatirea cooperarii interinstitutionale.Progresele realizate in plan legislativ trebuie sa fie sustinute de existenta unei capacitati administrative corespunzatoare.

In aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala sunt implicate urmatoarele institutii din Romania: Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Dezvoltarea capacitatii administrative in vederea aplicarii regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate sociala a devenit o prioritate pentru toate aceste institutii. Au fost stabilite atributiile in ceea ce priveste aplicarea regulilor de coordonare, pentru toate categoriile de prestatii

Totusi, delimitarea acestor atributii si competente nu este intotdeauna foarte exacta.

De asemenea, implicarea mai multor institutii in acordarea unor prestatii (ca in cazul alocatiei de stat pentru copii) va genera unele dificultati in aplicarea regulamentelor comunitare. In plus, colectarea contributiilor de asigurari sociale se face separat, in fonduri diferite, in detrimentul contribuabililor si sporind costurile administrative.

Toate aceste probleme ar trebui corectate inainte de momentul aderarii la Uniunea Europeana, cand vor fi mai greu de gestionat, numarul persoanelor carora li se vor aplica prevederile regulamentelor comunitare de coordonare fiind mult mai mare.

MMSSF detine rolul de coordonator al institutiilor implicate in aplicarea Regulamentului nr. 1408/71 si a Regulamentului nr. 574/72.

Autoritatile competente pentru aplicarea Regulamentelor sunt MMSSF si MS.

Institutiile nationale asigura rolul de organism de legatura pentru riscul pe care il gestioneaza, astfel:

CNPAS pentru pensii, indemnizatii pentru incapacitate de munca, accidente de munca si boli profesionale,

CNAS pentru prestatii medicale,

ANOFM pentru prestatii de somaj

CNPAS asigura coordonarea asigurarilor pentru detasati.

CNPAS, infiintata in baza Legii nr. 19/2000, a inceput sa functioneze efectiv de la 1 februarie 2001. CNPAS aplica prevederile conventiilor internationale de securitate sociala la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare specifice si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari.

CNAS este organizata si functioneaza in baza Statutului CNAS din 2001. Administrarea fondului de asigurari sociale de sanatate se face de catre CNAS, prin casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, inclusive prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite generic case de asigurari.

ANOFM a inceput sa functioneze din 1999, prin preluarea unui department administrativ al MMSSF si a retelei de oficii de ocupare existente la nivel local.

Atributiile ANOFM au fost stabilite in Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor

de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

In cadrul fiecarei institutii implicate in aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala functioneaza un compartiment care are responsabilitatea aplicarii Regulamentului nr. 1408/71 si a Regulamentului nr. 574/72.

Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca (OMFM), aflat sub autoritatea MMSSF, este o institutie cu rol important in migratia fortei de munca. OMFM are urmatoarele atributii principale:

- aplicarea, in domeniul circulatiei fortei de munca, a tratatelor internationale semnate in numele Romaniei, precum si a acordurilor, conventiilor si intelegerilor, semnate intre Guvernul Romaniei si guvernele altor state;

- recrutarea si plasarea fortei de munca in strainatate, in statele cu care Romania nu are incheiate acorduri bilaterale in domeniul fortei de munca;

- eliberarea permiselor de munca strainilor pentru incadrarea in munca in Romania;

- cooperarea cu institutiile specializate din Romania, Statele Membre ale Uniunii Europene, precum si din alte state.

Site-ul OMFM pune la dispozitie informatii destinate atat lucratorilor romani care pleaca in strainatate, cat si lucratorilor straini care vin in Romania. Acest site poate fi folosit pentru a informa persoanele interesate cu privire la aplicarea, dupa data aderarii, a regulilor comunitare pentru protectia drepturilor de securitate sociala a lucratorilor migranti.

Chiar daca Romania va decide sa renunte la restrictiile privind libera circulatie a lucratorilor provenind din Uniunea Europeana, de la data aderarii sau inainte de incetarea aranjamentului tranzitoriu, permisele de munca ar putea fi mentinute doar in scop statistic.

Astfel, ar exista evidente clare cu privire la cetatenii comunitari care isi desfasoara activitatea in Romania, pe baza carora se pot realiza previziuni sau planifica eficient resursele bugetare.

In anul 2002, a fost infiintat, in cadrul OMFM, Centrul de informare si documentare pentru lucratorii migranti, care are urmatoarele atributii :

- elaborarea si difuzarea de materiale informative pentru lucratorii migranti, referitoare la conditiile de munca si viata din Romania si din strainatate;

- difuzarea informatiilor referitoare la prevederile legislatiei comunitare si interne in domeniu, inclusiv prevederile acordurilor bilaterale, precum si procedurile administrative legate de aplicarea acestora;

- realizarea de studii referitoare la circulatia lucratorilor migranti.

Pentru imbunatatirea activitatii Centrului, in 2004 a fost constituita reteaua de corespondenti din toate institutiile cu responsabilitati in privinta lucratorilor migranti, urmarindu-se elaborarea unei baze de date cu informatii privind legislatia si procedurile pentru acordarea drepturilor lucratorilor migranti.

In 2001, in vederea imbunatatirii cadrului general necesar implementarii regulamentelor comunitare de coordonare, a fost infiintat Grupul de lucru pentru coordonarea sistemelor de securitate sociala, constituit din reprezentanti ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (coordonator), Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Casa Nationala pentru Asigurari de Sanatate, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

Acest cadru a fost folosit si pentru pregatirea personalului din institutiile implicate in coordonarea sistemelor de securitate sociala.

Pentru a asigura o gestionare unitara a problematicii coordonarii sistemelor de securitate sociala de catre institutiile implicate, in cursul anului 2006 va fi infiintata Comisia pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, organism interministerial, fara personalitate juridica, a carui activitate va fi coordonata de MMSSF. Partenerii sociali vor fi implicati in activitatile coordonate de Comisie si vor avea rol consultativ. Scopul Comisiei il constituie promovarea, intr-un cadru unitar, a masurilor si actiunilor necesare realizarii obiectivelor legislatiei comunitare europene in domeniul

coordonarii sistemelor de securitate sociala.

Pentru rezolvarea unor probleme tehnice specifice, Comisia va constitui comisii permanente sau grupuri de lucru cu character temporar, alcatuite din specialisti si experti in domeniu. Comisia va pregati participarea reprezentantilor Romaniei la lucrarile Comisiei Administrative pentru securitatea sociala a lucratorilor migranti, va coordona aplicarea regulamentelor comunitare si a acordurilor bilaterale in domeniul securitatii sociale, va valida propunerile de circulare, de ordine sau de norme metodologice necesare coordonarii sistemelor de securitate sociala, va analiza propunerile comisiilor tehnice si a grupurilor de lucru privind solutiile pentru probleme specifice.

In subordinea Comisiei va functiona reteaua de informare in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala, formata din corespondenti.

Obiectivul retelei de corespondenti va ramane punerea la dispozitia lucratorilor romani si straini a informatiilor relevante in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala, utilizand site-ul Centrului de Informare si Documentare pentru Lucratorii Migranti.

Cu toate ca au fost create toate aceste structuri, iar functionarea lor a inregistrat progrese evidente, capacitatea administrativa este inca deficitara.

Pe de o parte, anumite aspecte legate de organizarea institutionala ar putea crea dificultati in aplicarea regulilor comunitare. Astfel, unele departamente implicate nu au o pozitie institutionala corespunzatoare, avand o participare mai redusa la procesul decizional.

De asemenea, mai exista inca suprapuneri sau neclaritati in ceea ce priveste atributiile unor departamente sau institutii.

Pe de alta parte, resursele umane din cadrul departamentelor responsabile nu sunt foarte judicios selectate in ceea ce priveste specializarea, in sensul ca nu s-a stabilit ponderea necesarului de specialisti pe profesii (economisti, juristi, etc).

Din acest motiv, unele dintre aceste departamente se confrunta cu lipsa personalului adevcat. In plus, resursele financiare de care dispun aceste structuri sunt destul de limitate. De aceea, dezvoltarea capacitatii administrative trebuie sa se realizeze stabilind foarte clar obiectivele si masurile adecvate, pentru a folosi eficient resursele disponibile.

Un alt aspect care ar mai trebui imbunatatit este cooperarea interinstitutionala, spre exemplu in domeniul sanatatii sau in cazul alocatiei de stat pentru copii, dar si intre CNPAS si ANOFM sau intre acestea si OMFM.

Eforturile interne pentru ameliorarea deficientelor si dezvoltarea capacitatii administrative in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala au fost sustinute de expertiza si fonduri comunitare, urmarindu-se atat imbunatatirea organizarii institutionale si a cooperarii interinstitutionale, cat si pregatirea personalului.

Astfel, in perioada 2001-2002, s-a derulat Proiectului de infratire institutionala CONSENSUS III "Dezvoltarea capacitatii institutionale in Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Casele Judetene de Asigurari de Sanatate', in parteneriat cu Ministerul Federal al Sanatatii din R.F. Germania si AOK-Bundesverband.

Obiectivele strategice ale proiectului au fost dezvoltarea capacitatii administrative, maximizarea eficientei operationale prin clarificarea rolurilor, armonizarea relatiilor dintre MS, CNAS si casele judetene de asigurari de sanatate, precum si crearea Unitatii de Coordonare pentru Continuarea Instruirii.

Dupa finalizarea proiectului, perfectionarea sistemului de training al CNAS a continuat, in baza Memorandumului semnat in noiembrie 2002 intre presedintele CNAS si presedintele AOK-Consult, prin intermediul Conventiei de Cooperare romano-germana, incheiata in 2003. In 2004, CNAS a incheiat o noua intelegere de cooperare, prin Decizia presedintelui CNAS nr. 263/28.05.2004.

Una din preocuparile importante in domeniul sanatatii o constituie introducerea cardului de sanatate. Pregatirea pentru implementarea cardului european de asigurari de sanatate este cofinantata din fonduri europene, prin programul PHARE 2004/016- 772.03.05 "Imbunatatirea securitatii sociale pentru lucratorii migranti".

In 2006 au fost diseminate informatiile privind conditiile, modul de eliberare si utilizarea cardului. Cate doua persoane din fiecare casa judeteana de asigurari de sanatate vor fi instruite cu

privire la eliberarea si evidenta cardurilor europene de asigurari de sanatate.

O aplicatie soft va tine evidenta si va gestiona baza de date privind cardul european de asigurari de sanatate.

Proiectul de twinning RO.02.IB/SO/02 "Securitate sociala pentru lucratorii migranti", realizat cu parteneri francezi, in perioada 2003-2005, a avut in vedere pregatirea structurilor administrative implicate in coordonarea sistemelor de securitate sociala si a personalului ce va aplica regulamentelor 1408/71/CEE si 574/72/CEE. Grupul de lucru interinstitutional, constituit in anul 2001, a avut functia de comitet de coordonare al proiectului.

In cadrul activitatilor proiectului a fost analizat modul de organizare a activitatii in toate institutiile implicate, precum si frecventa si modalitatile de realizare a schimburilor de documente intre institutiile romane si institutiile din Statele Membre UE.

Pe baza rezultatelor acestei analize, au fost elaborate propuneri de imbunatatire a procedurilor, respectiv eliberarea si utilizarea formularelor necesare, pentru aplicarea Regulamentelor nr. 1408/71/CEE si nr. 574/72/CEE in fiecare institutie, precum si a modului de organizare a institutiilor.

In cadrul fiecarei institutii nationale s-a clarificat responsabilitatea eliberarii si circuitul formularelor europene.

In 2005, s-a acordat o atentie speciala pregatirii pentru elaborarea metodologiei de implementare a acquis-ului comunitar in domeniu.

Astfel, au fost elaborate metodologii pentru aplicarea acordurilor internationale in domeniul securitatii sociale, care vor constitui modelul pentru elaborarea metodologiilor institutiilor pentru aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare.

Totodata, s-a urmarit imbunatatirea capacitatii administrative prin pregatirea personalului ce va aplica prevederile regulamentelor comunitare de coordonare.

In perioada 2003-2004, a fost constituit un grup de 50 de formatori care au urmat 3 module de formare, fiecare cu durata de o saptamana. Acestia sunt reprezentanti ai tuturor institutiilor implicate, care lucreaza in diverse compartimente, atat la nivel central, cat si la nivel local. Ei vor avea rolul de formare ulterioara a personalului din structurile centrale si locale ale institutiilor implicate in coordonarea sistemelor de securitate sociala.

In noiembrie 2004, formatorii au fost examinati, obtinand certificatul de formator.

De asemenea, a fost elaborat un manual de formare, care contine trei parti: o parte generala, teoretica, care cuprinde principiile generale ale regulamentelor comunitare de coordonare, partea a doua cuprinde formulare si explicatii referitoare la modul lor de utilizare, iar partea a treia cuprinde exemple de cazuri si solutii. Fiecare institutie si fiecare formator a primit un manual de formare. Pe durata proiectului au fost organizate seminarii regionale, la care au participat aproximativ 500 angajati din structurile teritoriale ale MMSSF, MS, CNAS, CNPAS, ANOFM.

De asemenea, in decembrie 2004 si mai 2005, au fost organizate pregatiri speciale pentru juristi, cu privire la jurispridenta Curtii Europene de Justitie in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala.

In 2005, pregatirea formatorilor s-a concentrat in special asupra prevederilor viitorului regulament de coordonare 883/2004/CE. Totodata, experti din cadrul Centrului de informare si documentare pentru lucratorii migranti au fost instruiti in mod special in activitatea de informare si

documentare.

Formarea profesionala a personalului din institutiile implicate in coordonarea sistemelor de securitate sociala constituie o prioritate, continuand si dupa incheierea proiectului de twinning.

Spre exemplu, in decembrie 2005, a fost organizat un seminar, destinat formatorilor, care s-a concentrat asupra jurispudentei CEJ.

"Imbunatatirea securitatii sociale a lucratorilor migranti", care va avea ca principal obiectiv pregatirea institutiilor locale de securitate sociala.

Chiar daca Romania este membra a Uniunii Europene, va trebui acordata o atentie deosebita remedierii deficientelor cadrului institutional si cooperarii interinstitutionale. Pregatirea personalului va trebui continuata.

De asemenea, este nevoie de o campanie ampla de informare a publicului, realizata prin cooperarea tuturor institutiilor implicate. In plus, ar trebui pregatit cadrul pentru crearea si utilizarea unei baze de date comuna, la care sa aiba acces toate institutiile responsabile.M. Lambru, B. Chiritoiu, J. Gregoire, op. cit., p. 80.

aspect mentionat in Raportul de tara 2004 al Comisiei Europene, dat publicitatii la data de 6 octombrie 2004, la Bruxelles.

AOK - Asociatia federala a caselor locale de asigurari de sanatate din Germania.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Sociologie


Sociologie


termeni
contact

adauga