Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Statistica


Index » educatie » » matematica » Statistica
Metode de cercetare, prelucrare si prezentare a datelor statistice


Metode de cercetare, prelucrare si prezentare a datelor statistice
metode de cercetare, prelucrare si prezentare a datelor statistice

Observarea statistica presupune respectarea unor principii fundamentale impuse prin lege (Legea nr. 11/1994), principii asemanatoare cu cele impuse pe plan international. Ele au in vedere: autonomia metodologica, confidentialitatea, transparenta, specializarea, proportionalitatea si deontologia statistica.
Prin programul de observare trebuie sa se precizeze cateva elemente fixe, si anume:

scopul observarii este subordonat scopului general pentru care s-a organizat cercetarea statistica si de exacta lui intelegere depinde reusita actiunii;

obiectul cercetarii sau colectivitatea cercetata reprezinta multimea unitatilor la care vor fi inregistrate caracteristicile precizate. Obiectul observarii trebuie sa fie delimitat ca volum, in timp, spatiu, cat si din punct de vedere organizatoric;

unitatea de observare ca element component al colectivitatii trebuie sa fie clar definita pentru a obtine date complete, exacte si comparabile in timp si spatiu. Unitatile de observare pot fi simple sau complexe in functie de scopul cercetarii;

programul observarii consta in stabilirea tuturor caracteristicilor care trebuie inregistrate, a modalitatilor concrete de culegere a datelor, incadrarea in timp si spatiu a activitatii de obtinere a informatiilor;

formularele si instructiunile de inregistrare se prezinta sub forma de fise (care se completeaza pentru o singura unitate de observare) si liste (care se completeaza pentru mai multe unitati). Formularele de inregistrare sunt insotite de norme metodologice si tehnice privind completarea lor, norme ce pot fi imprimate direct pe formular sau in brosuri anexe.

Metodele si procedeele de observare statistica sunt in functie de natura fenomenelor studiate, de modul de organizare a activitatii agentilor economici, de posibilitatile de inregistrare a fenomenelor si de mijloacele tehnice de prelucrare de care se dispune. Gruparea metodelor de inregistrare (observare) in sisteme are la baza diferite criterii:

a) dupa modul de organizare a activitatii social-economice deosebim:

observari permanente, care se efectueaza prin intermediul sistemului informational statistic;

observari special organizate ca: recensaminte, anchete, monografii;

b) dupa timpul la care se refera datele, observarile statistice pot fi:

curente, cum sunt rapoartele statistice;

periodice, care se efectueaza la un anumit interval de timp (recensamantul);

unice (observari speciale), care se fac pentru consemnarea statistica a unui eveniment nerepetabil;

c) dupa numarul unitatilor inregistrate, observarile pot fi:

totale, cum sunt recensamintele si raportarile statistice, prin care se culeg date de la toate unitatile colectivitatii;

partiale, cum este sondajul prin care se realizeaza inregistrari numai la o parte din unitatile colectivitatii.

Principalele tipuri de lucrari de inregistrare statistica practicate sunt :

recensamantul , rapoartele statistice, anchetele prin sondaj, ancheta statistica, observarea partii principale, monografia, ancheta integrata in gospodarii, ancheta asupra fortei de munca in gospodarii, ancheta structurala in intreprinderi, observarea pietei taranesti.

Sistematizarea datelor se face dupa un program care cuprinde metodologii si procedee de prelucrare specifice proceselor studiate, precum si unele masuri organizatorice. In acest sens, se procedeaza la efectuarea unor operatiuni de centralizare, grupare si reprezentare a datelor sub forma de serii, tabele si grafice.

Etapele sistematizarii statistice implica parcurgerea urmatoarelor etape:

centralizarea;

gruparea sau clasificarea datelor si calculul indicatorilor statistici absoluti;

calculul indicatorilor derivati;

prezentarea rezultatelor prelucrarii sub forma de: serii, tabele si grafice.

Gruparea statistica este o centralizare pe grupe a unitatilor unei colectivitati in care caracteristica de grupare este o variabila in functie de care unitatile colectivitatii sunt repartizate in grupe distincte cat mai omogene.

Notiunile de baza folosite de metoda gruparii statistice sunt:

caracteristica de grupare;

intervalul de grupare.

Intervalele de grupare pot fi:

intervale egale si neegale;

intervale inchise si deschise;

intervale cu variatie discreta si cu variatie continua.

Metodele de prezentare a rezultatelor prelucrarii primare sau secundare a datelor statistice sunt:

tabelele statistice;

seriile statistice;

reprezentarile grafice.

Tabelul este o retea de linii orizontale si verticale care, prin intretaiere, formeaza randuri, coloane, rubrici.

Continutul tabelului este format din:

titlul tabelului sau subiectul tabelului, care reda intr-o forma concisa colectivitatea si partile sale componente;

predicatul tabelului (respectiv titulatura coloanelor) reprezinta elementele statistice care caracterizeaza subiectul tabelului, deci este format din sistemul de caracteristici pentru care s-a facut centralizarea datelor.

Tipurile tabelelor statistice

Tabelele simple

Tabelele pe grupe

Tabelele combinate

Seria statistica este prezentarea paralela a doua siruri de date, in care primul sir prezinta caracteristica de grupare (atributiva, de spatiu sau de timp), iar cel de-al doilea, rezultatul centralizarii fenomenelor, adica numarul de unitati din fiecare grupa.

Reprezentarile grafice reprezinta o modalitate expresiva deoarece vizualizeaza informatiile statistice in vederea perceperii sintetice si globale a intregului ansamblu de mesaje informationale si permite formarea unei imagini intuitive si clare despre evolutia fenomenelor si proceselor in timp. Reprezentarile grafice sunt metode rapide de determinare a legaturilor si corelatiilor dintre fenomene si pun in evidenta caracteristicile acestora: structuri, relatii, tendinte, regularitati, precum si anomalii, erori sau omisiuni in datele originale.

Elementele de baza ale graficelor :

titlul graficului, scara de reprezentare, reteaua graficului, legenda ,

sursa datelor, notele explicative , graficul propriu-zis

Principalele tipuri de grafice statistice :

cronogramele si diagramele polare, histograma, poligonul si curba frecventelor, cartogramele si cartodiagramele

CUVINTE CHEIE:clasificare statistica, recensamant, sonda, ancheta statistica, monografie, centralizarea datelor, sistematizarea datelor, gruparea datelor, varianta, amplitudinea variatiei, relatia Sturgers, diagrame, stereograme, corelograma.

PROBLEME REZOLVATE

1)Gruparea simpla prin:

-numar de grupe dat (k=Xmax-Xmin/nr. grupe dorit)

-prin relatia Sturger(k=Xmax-Xmin/1+3,322logn).

Exemplu:

Se da o serie de date privind profitul obtinut de un numar de 8 firme(n=8). Sa se faca gruparea celor 8 firmeprin cele doua metode de grupare.

Profitul obtinut(mil u.m.) 20 15 20 8 10 12 11 14

A.Gruparea simpla in 3 grupe: k=(20-8)/ 3= 4 (marimea de interval)

Xmax-Xmin =amplitudinea variatiei, adica 20-8= 12

Se adauga succesiv la Xmin(8) marimea de interval(4) pana se atinge Xmax(20) obtinandu-se intervalele de grupare, astfel: 8-12; 12-16; 16-20.

Frecventele absolute se determina numarand cate valori (din seria data) se gasesc in fiecare interval si se obtine gruparea simpla in 3 grupe, astfel:

Grupe de firme dupa profitul obtinut

(mil um)

Frecventa absoluta

Numar de firme (Ni)

8-12

3

12-16

3

16-20

2

Total

8

Intrebari:

Ce fel de grupare s-a realizat? Raspuns: grupare cu intervale egale, inchise, continui

Care este marimea de interval?    Raspuns; K=12-8=4;16-12=4;20-16=4

Care este amplitudinea variatiei seriei?    Raspuns: A=Xmax-Xmin=20-8=12

Care este limita inferioara a grupei a 2-a?    Raspuns:12

Care este frecventa absoluta a grupei a 3-a? Raspuns: 2

B.Gruparea simpla dupa relatia Sturgers.

Aceasta metoda de grupare se foloseste de obicei cand exista serii de date mari si cu o amplitudine a variatiei foarte mare. Pentru usurinta calculului folosim seria de date de mai sus.

K=Xmax-Xmin/ 1=3,322logN K=20-8/ 1+3,322 log 8=12/ 3,99=3,1Grupe de firme dupa profit(mil um)

Frecventa absoluta

Numar de firme (Ni)

8-11,1

2

11,1-14,2

3

14,2-17,3

1

17,3-20,4

2

Total

8

Intrebare: care sunt frecventele absolute? Raspuns: 2; 3; 1; 2;

Care este marimea de interval? Raspuns: 3,1

Care este limita superioara a grupei a 3-a? Raspuns: 17,3

2. Inchiderea intervalelor

Se da urmatoarea grupare:

Grupe de firme dupa investitii Numar de firme

Mil um Ni

Sub 20 5

20-25 15

25-30 8

30-38 2

Peste 38 10

Se cere inchiderea intervalelor.

Inchiderea intervalelor se face tinand cont de marimea intervalului vecin, astfel.

Grupa 1 va deveni; 15-20

Grupa 5 va deveni: 38-46

SUBIECTE EXAMEN

1.Programul de observare statistica

2.Principii fundamentale impuse observarii statistice

3.In ce consta programul observarii statistice?

4.Criteriile dupa care se grupeaza metodele de inregistrare statistica

5.Principalele tipuri de lucrari de inregistrare statistica.

6. Etapele sistematizarii statistice

7.Ce reprezinta gruparea statistica?

8.Notiunile de baza folosite de metoda gruparii

9.Felurile intervalelor de grupare.

10.Metodele de prezentare a rezultatelor prelucrarii primare sau secundare a datelor.

11.Continutul tabelului

12.Seria statistica

13.Elementele de baza ale graficelor

14. Principalele tipuri de grafice

Aplicatii

-gruparea simpla prin numar de grupe dat si prin relatia Sturgers;

-determinarea intervaleor de grupare;

-determinarea marimii de interval;

-inchiderea intervalelor de grupare;

-determinarea amplitudinii variatiei;

-indicatorii de frecventa: absoluti, relativi, cumulati crescator si descrescator;

-recunoasterea tipului de grafic;
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Statistica


Statistica