Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Gramatica


Index » educatie » » literatura » Gramatica
VERBUL (The Verb)


VERBUL (The Verb)


VERBUL (The Verb)

1.1. Definitie

Verbul este partea de vorbire care:

a) exprima actiuni, procese sau stari;

b) are categorii gramaticale de persoana si numar comune cu alte parti de vorbire si categoriile specifice de timp, mod, aspect si diateza;

c) indeplineste functia sintactica de predicat.1.2. Clasificare

Verbele pot fi clasificate din punct de vedere al structurii morfologice sau din punct de vedere al sensului lexical si al functiei.

1.2.1. Din punct de vedere al structurii morfologice, verbele pot fi clasificate in:

a) verbe simple: go;

b) verbe compuse: spotlight;

c) verbe cu particula adverbiala: put on, put off, put away;

d) verbe cu prepozitie obligatorie: look at, listen to, wait, for, succees in;

e) locutiuni verbale: take care of, make use of.

Grupele a), b) si e) nu prezinta particularitati deosebite. Pentru c) vezi &8.7, iar pentru d) vezi &8.2.5.

1.2.2. Sensul lexical al verbelor. Verbele in limba engleza se impart in:

a) verbe cu sens lexical plin, numite de obicei verbe notionale;

b) verbe cu sens lexical redus, care sunt folosite mai mult cu functii gramaticale. In clasa verbelor cu sens lexical redus intra verbele copulative, verbele auxiliare si verbele modale.

1.2.3. Functia sintactica a verbelor. Pe plan sintactic verbele cu sens lexical plin sunt predicative, adica pot forma singure predicatul unei propozitii, pe cand verbele cu sens lexical redus sunt nepredicative, au nevoie de o complinire (verb notional, nume predicativ) pentru a deveni predicate: The child is clever. In schimb ele marcheaza anumite categorii gramaticale.

In: The film was seen by millions of people. Filmul a fost vazut de milioane de oameni.

was are functia de marca a diatezei pasive, timpul Paste Tense, persoana a III-a singular pentru verbul see.

. Verbele cu sens lexical redus se impart in:

a) verbe copulative (be, si, conform gramaticii traditionale: appear, seem, look, turn, become, get, remain, stay etc.): He seems ill. Pare bolnav.

b) verbe auxiliare (be, have, shall/should, will/would, may/might, can/could, do) care indeplinesc functia de marca a categoriilor gramaticale de diateza, mod, timp, aspect, persoana si numar, a formei interogative si negative la verbele pe care le insotesc:

He was told a lie. I s-a spus o minciuna. - Diateza pasiva.

He was trying to catch the ball when he fell. Incerca sa prinda mingea cand a cazut. - Aspectul continuu etc.

c) verbe semiauxiliare sau modale (can/could, must, have to, may/might, shall/should, will/would, ought to etc.) care arata atitudinea vorbitorului fata de enunt:

- posibilitate: It might rain later. S-ar putea sa ploua mai tarziu.

- necesitate: You must finish before noon. Trebuie sa termini inainte de pranz etc.

1.3. Categoriile gramaticale ale verbului

In limba engleza verbul are forme gramaticale determinate de categoriile specifice de timp, aspect, diateza si mod si de categoriile nespecifice de persoana si numar. In functie de prezenta sau absenta categoriilor de timp, persoana si numar, formele verbale in limba engleza se impart in forme personale si nepersonale.

Formele personale ale verbului (Finite Forms of the Verb) sunt modurile indicativ si subjonctiv. La aceste forme, verbul este marcat pentru a exprima categoriile de timp, mod, diateza, aspect, persoana si numar, iar din punct de vedere sintactic, ele pot forma singure predicatul si se acorda in numar si persoana cu subiectul.

Formele nepersonale ale verbului (Non-Finite Forms of the Verb) sunt infinitivul Gerund-ul (Gerunziul), participiul prezent si particupiul trecut. Aceste forme nu au categoriile de timp, persona si numar si nu pot forma singure predicatul propozitiei.

1.4. Timpul (Tense)

Categoria gramaticala a timpului (Tense), categorie specifica verbelor, se refera la ordinea evenimentelor in timp, asa cum este perceputa aceasta de vorbitor in momentul vorbirii.

Momentul in care are loc actul de vorbire este momentul prezent (now). Fata de acest moment care constituie axa de referinta a prezentului, unele evenimente sunt:

a) anterioare, cand ele au loc inainte de momentul vorbirii (evenimentele sunt amintite de vorbitor): Present Perfect;

b) posterioare fata de momentul vorbirii (evenimentele fiind anticipate de vorbitor, deoarece vor avea loc dupa momentul vorbirii): Future;

c) simultane cu momentul vorbirii (avand loc in acelasi timp) Present.

Considerand momentul vorbirii punctul prezent, vorbitorul isi poate aminti un eveniment care a avut loc la un moment anterior momentului vorbirii (then). In raport cu acest moment amintit then, care da nastere axei de referinta a trecutului, alte evenimente pot fi:

a) anterioare momentului trecut then: Past Perfect;

b) simultane cu then: Past Tense;

c) posterioare: Future in the Past.

De asemenea, in momentul vorbirii (now), vorbitorul poate anticipa anumite evenimente (posterioare momentului vorbirii). In raport cu un anume eveniment posterior momentului prezent (axa de referinta a viitorului), alte evenimente pot fi:

a) anterioare: Future Perfect;

b) simultane: Future;

c) posterioare: engleza nu are marca formala pentru aceste evenimente.

In analiza timpului, trebuie astfel luate in consideratie trei elemente:

a) momentul vorbirii;

b) momentul (savarsirii) actiunii;

c) axa sau momentul de referinta.

a) Momentul vorbirii este momentul in care enuntul este pronuntat de vorbitor: now.

b) Momentul actiunii este momentul in care a avut loc actiunea sau starea: now, then, tomorrow etc.

c) Momentul de referinta reprezinta axa pe care se plaseaza vorbitorul in perceperea evenimentului: axa prezentului, axa trecutului, axa viitorului.

In functie de cele trei elemente - momentul vorbirii, momentul actiunii si momentul de referinta - limba engleza cunoaste urmatorul sistem de timpuri:

- pe axa prezentului: Present, Present Perfect, Future;

- pe axa trecutului: Past tense, Past Perfect, Future in the Past;

- pe axa viitorului: Future, Future Perfect*

1.5. Timpul prezent simplu (Present Tense Simple)

1.5.1. Definitie. Prezentul simplu desemneaza un eveniment (o actiune sau stare) care se intampla simultan cu momentul vorbirii (prezentul instantaneu) sau care include momentul vorbirii (prezentul generic si habitual).

1.5.2. Forma. Din punct de vedere al formei, prezentul simplu este identic cu infinitivul, la toate persoanele singular si plural, cu exceptia persoanei a III-a singular, care adauga -(e)s:

I swim Eu inot

You swim Tu/Voi inoti/inotati

We swim Noi inotam

They swim Ei /Ele inoata

He swims El inoata

She swims Ea inoata

It swim El/Ea inoata

(neutru)

1.5.3. Pronuntarea si ortografierea terminatiei -(e)s la persoana aIII-a singular prezinta aceleasi caracteristici ca si terminatia de plural -(e)s a substantivelor:

-(e)s se pronunta:

[s] dupa consoane surde: He thinks [_ts_i_n_ks].

[z] dupa consoane sonore si vocale: He studies    ['st_a_diz]. He runs [r_a_nz].

[iz] dupa consoane sibilante: She washes ['_w_o_s_iz

Verbele say si do au la persoana a III-a singular o pronuntare deosebita fata de celelalte persoane:

I say [sai] - he says [sez]; I do [du:] - he does [d_a_z].

Din punct de vedere al ortografiei, majoritatea verbelor adauga -s ;a persoana a III-a singular: He walks. She sees.

Disinenta devine -es cand verbul se termina in s, x, z, sh, ch, tch sau o:

She watches. It buzzes. He goes.

Verbele terminate in -y precedat de consoana, schimba y in i si adauga -es: I try - he tries.

1.5.4. Intrebuintare. Prezentul simplu are mai multe intrebuintari:

1) Prezentul generic (Generic Simple Present) exprima actiuni generale care au loc intr-un interval de timp nespecificat, dar care include momentul vorbirii:

The Earth moves round the Sun. Birds fly. Three and three make six.

Adverbele de frecventa tipice pentru propozitiile generice sunt: always, never, regularly, ever: Wood always floats on water.

2) Prezentul simplu este folosit pentru actiuni obisnuite, repetate (Habitual Simple Present), care au loc intr-o perioada de timp generala sau specifica, mentionata prin adverbe sau locutiuni adverbiale de timp ca: on Mondays, in summer, every day sau adverbe sau locutiuni adverbiale de frecventa ca: often, frequently, seldom, rarely, occasionally, sometimes, once a week/month/year: I go to school every day. I usually watch TV in the evening.

Nota: Prezentul simplu desemnand actiuni repetate este apropiat de prezentul generic deoarece nici el nu individualizeaza evenimentele sau specifica momentul actiunii. Deosebirea intre cele doua folosiri ale prezentului simplu este urmatoarea: in propozitii care contin actiuni repetate subiectul este individualizat, pe cand in cele generice subiectul este general: I go skiing in winter. Water boils al 100 Centigrade. A doctor works hard.

3) Prezentul instantaneu (Instantaneous Simple Present) se refera la actiuni care sunt vazute ca avand loc in intregime in momentul vorbirii. Aceasta intrebuintare a prezentului simplu se intalneste in:

a) comentarii: The goal-keeper misses the ball and one more goal is scored. Portarul nu prinde mingea si se marcheaza inca un gol.

b) demonstratii: I now mix the butter with the cocoa. Acum amestec untul cu cacao.

c) exclamatii: Here comes our teacher! Iata (ca) vine profesorul nostru!

4) Folosirea prezentului simplu cu alte valori temporale

A) Prezentul cu valoare de viitor este intrebuintat in propozitii principale:

a) pentru exprimarea datei: Tomorrow is December 21st. Maine este 21 decembrie. Tomorrow is Saturday. Maine este sambata.

b) pentru redarea unor actiuni planificate, unor aranjamente pentru viitor, conform unui orar sau program stabilit (de exemplu in excursii organizate), mai ales cu verbe de miscare ca: go, come, leave, return sau verbe ca begin, start, end, finish:

We leave Bucharest at eight. We arrive in Predeal at ten. Plecam din Bucuresti la ora 8. Sosim la Predeal la ora 10.

B) Prezentul cu valoare de viitor este intrebuintat si in propozitii subordonate:

a) de timp, introduse in when, after, before, as soon as:

We'll get home before it gets dark. Vom ajunge acasa inainte sa se intunece.

b) conditionale, introduse de if, unless, provided, in case:

If it rains on Sunday, I'll repair my bicycle. Daca o sa ploua duminica, am sa-mi repar bicicleta.

C) Prezentul cu valoare de trecut se foloseste:

a) in naratiuni, pentru inviorarea povestirii (prezentul istoric):

One day, the little boy goes to the woods. There he finds a buried treasure.

b) cu verbe ca tell, hear, learn, write, pentru a sublinia efectul prezent al unei comunicari trecute:

He tells me that have won the competition. Imi spune ca ai castigat concursul.

1.6. Timplul trecut simplu (Past Tense Simple)*

1.6.1. Definitie. Past Tense, aspectul simplu, desemneaza un eveniment definit care a avut loc pe axa trecutului (evenimentul este amintit in momentul prezent).

1.6.2. Forma. Marca timpului Past Tense simplu este, la verbele regulate, -ed: We listened to the concert last night. Am ascultat concertul aseara.

1.6.3. Pronuntarea si ortografierea terminatiei -ed este in functie de terminatia infinitivului.

-ed se pronunta:

a) [d] cand verbele se termina in vocala sau consoana sonora [b,g,l,m,n,v,z,dz,_dj_]: play - played [pleid]; arrived    [_a_'raivd];

b) [t] cand verbele se termina in consoana surda [f,k,p,s,_s_,t_s_] like - liked [laikt], cross - crossed [kr_o_st];

c) [id] cand verbele se termina in -t sau -d: want - wanted ['w_o_ntid]; nod - nodded ['n_o_did];

Particularitati ortografice ale terminatiei -ed:

a) consoana finala a formei de infinitiv se dubleaza cand vocala care o precede este scurta si accentuata: stop - stopped; prefer - preferred.

Nota:

1. Consoana finala se dubleaza la cateva verbe, desi silaba finala nu este accentuata: kidnap - kidnapped; handicap - handicapped; worship - worshipped; iar la verbe terminate in ic, =c se dubleaza in ck: picnic - picnicked.

2. In engleza britanica, verbele terminate in -l dubleaza aceasta consoana, indiferent de accent: control - controlled; travel - travelled.

3. In varianta americana a limbii engleze, -l se dubleaza numai daca ultima silaba este accentuata: controlled, dar: traveled.

b) verbele terminate in -y precedat de consoana il schimba in -i: study - studied;

c) verbele terminate in -e adauga doar -d: move - moved.

. In ceea ce priveste verbele neregulate, acestea au fost impartite in sapte grupe, in functie de pronuntarea infinitivului, a formei de Paste Tense si a participiului trecut:

1. verbe de tipul:

burn-burnt-burnt

learn-learnt-learnt

lend-lent-lent

spend-spent-spent

creep-crept-crept

leave-left-left

buy-bought-bought

catch-caught-caught

cast-cast-cast

hit-hit-hit

shut-shut-shut

wet-wet-wet

meet-met-met

hang-hung-hung

win-won-won

sit-sat-sat

mow-mowed-mown/mowed

sow-sowed-sown/sowed

swell-swelled-swollen/swelled

wear-wore-worn

grow-grew-grown

give-gave-given

write-wrote-written

begin-began-begun

sing-sang-sung

come-came-come

go-went-gone

Nota:

In functie de formele pe care le au verbele la Past Tense si la participiul trecut, ele se impart in verbe regulate si verbe neregulate.

Verbele regulate formeaza Past Tense si participiul trecut prin adaugarea terminatiei -(e)d la forma de infinitiv: listen (a asculta) - litened (a ascultat) - listened (ascultat).

Verbele neregulate sunt cele care au forme deosebite pentru infinitiv, Past Tense si participiul trecut, care trebuie invatate pe dinafara.

Verbe neregulate

Infinitiv

Past Tense

Participiu trecut

Traducerea infinitivului

arise

arose

arisen

a se ridica

(a)wake(n)

(a)woke

(a)woken

a se trezi

be

was

been

a fi

bear

bore

borne

a purta

beat

beat

beaten

a bate

become

became

become

a deveni

begin

began

begun

a incepe

bend

bent

bent

a se indoi

bid

bid

bid

a ruga, a porunci

bind

bound

bound

a lega

bite

bit

bitten

a musca

bleed

bled

bled

a sangera

blow

blew

blown

a sufla, a bate

break

broke

broken

a sparge

breed

bred

bred

a creste, a educa

bring

brought

brought

a aduce

build

built

built

a construi

burn

burnt

burnt

a arde

burst

burst

burst

a izbucni, a navali, a crapa

buy

bought

bought

a cumpara

cast

cast

cast

a arunca

catch

caught

caught

a prinde

choose

chose

chosen

a alege

cling

clung

clung

a se agata

come

came

come

a veni

cost

cost

cost

a costa

creep

crept

crept

a se tari, a se furisa

cut

cut

cut

a taia

deal

dealt

dealt

a trata, a se ocupa de

dig

dug

dug

a sapa

do

did

done

a face

draw

drew

drawn

a trage, a desena

dream

dreamt

dreamt

a visa

drink

drank

drunk

a bea

drive

drove

driven

a sofa, a mana

dwell

dwelt

dwelt

a locui

eat

ate

eaten

a manca

fall

fell

fallen

a cadea

feed

fed

fed

a hrani

feel

felt

felt

a (se) simti

fight

fought

fought

a (se) lupta

find

found

found

a gasi

flee

fled

fled

a fugi, a se refugia

fling

flung

flung

a arunca

fly

flew

flown

a zbura

forbid

forbad

forbidden

a interzice

forget

forgot

forgotten

a uita

forgive

forgave

forgiven

a ierta

freeze

froze

frozen

a ingheta

get

got

got

a primi, a obtine

give

gave

given

a da

go

went

gone

a merge

grind

ground

ground

a macina

grow

grew

grown

a creste

hang

hung

hung

a atarna

have

had

had

a avea

hear

heard

heard

a auzi

hide

hid

hidden

a (se) ascunde

hit

hit

hit

a lovi

hold

held

held

a tine

hurt

hurt

hurt

a lovi, a rani, a durea

keep

kept

kept

a tine, a pastra

kneel

knelt

knelt

a ingenunchia

knit

knit

knit

a tricota

know

knew

known

a sti, a cunoaste

lay

laid

laid

a pune, a aseza

lead

led

led

a conduce

lean

leant

leant

a se apleca, a se sprijini

leap

leapt

leapt

a sari

learn

learnt

learnt

a invata

leave

left

left

a pleca, a lasa

lend

lent

lent

a da cu imprumut

let

let

let

a lasa, a permite

light

lit

lit

a aprinde

lie

lay

lain

a zacea, a se afla

lose

lost

lost

a pierde

make

made

made

a face

mean

meant

meant

a insemna

mow

mowed

mowed,mown

a cosi

pay

paid

paid

a plati

put

put

put

a pune

read

read

read

a citi

rid

rid

rid

a scapa de, a se descotorosi

ride

rode

ridden

a calari

ring

rang

rung

a suna

rise

rose

risen

a rasari, a se ridica

run

ran

run

a fugi

saw

sawed

sawn,sawed

a taia cu fierastraul

say

said

said

a spune

see

saw

seen

a vedea

seek

sought

sought

a cauta

sell

sold

sold

a vinde

send

sent

sent

a trimite

set

set

set

a pune

sew

sewed

sewn/sewed

a coase

shake

shook

shaken

a scutura, a tremura

shear

sheared

shorn/sheared

a tunde oi

shed

shed

shed

a varsa (lacrimi, sange)

shine

shone

shone

a straluci

shoe

shod

shod

a potcovi

shoot

shot

shot

a impusca

show

showed

shown

a arata

shrink

shrank

shrunk

a se strange, a se scoroji

shut

shut

shut

a inchide

sing

sang

sung

a canta

sink

sank

sunk

a (se) scufunda

sit

sat

sat

a sedea

slay

slew

slain

a ucide

sleep

slept

slept

a dormi

sling

slung

slung

a arunca

slit

slit

slit

a (se) crapa

smell

smelt

smelt

a mirosi

sow

sowed

sown

a semana

speak

spoke

spoken

a vorbi

speed

sped

sped

a grabi, a accelera

spell

spelt

spelt

a ortografia

spend

spent

spent

a cheltui, a petrece

spill

spilt

spilt

a varsa

spin

spun

spun

a toarce

spit

spat

spat

a scuipa

split

split

split

a despica

spoil

spolit

spoilt

a rasfata

spread

spread

spread

a (se) intinde

spring

sprang

sprung

a izvori, a sari

stand

stood

stood

a sta (in picioare)

steal

stole

stolen

a fura, a se furisa

stick

stuck

stuck

a lipi

sting

stung

stung

a intepa

stink

stunk

stunk

a mirosi urat

strew

strewed

strewn

a presara

stride

strode

strode

a merge cu pasi mari

strike

struck

struck

a lovi

string

strung

strung

a insira (pe o ata)

strive

strove

striven

a nazui

sweat

sweat

sweat

a transpira

swear

swore

sworn

a jura, a injura

sweep

swept

swept

a matura

swell

swelled

swollen

a se umfla

swim

swam

swum

a inota

swing

swang

swung

a legana

take

took

taken

a lua

teach

taught

taught

a invata, a preda

tear

tore

torn

a rupe, a sfasia

tell

told

told

a spune, a povesti

think

thought

thought

a (se) gandi

thrive

throve

thriven

a prospera

throw

threw

thrown

a arunca

thrust

thrust

thrust

a infige

tread

trod

trodden

a calca

understand

understood

understood

a intelege

wear

wore

worn

a purta

weave

wove

woven

a tese

wed

wed

wed

a (se) cununa

weep

wept

wept

a plange

wet

wet

wet

a uda

win

won

won

a castiga

wind

wound

wound

a rasuci

wring

wrung

wrung

a stoarce

write

wrote

written

a scrie

1.6.5. Intrebuintare. Past Tense simplu este folosit pentru a exprima:

1) o actiune savarsita si incheiata intr-un moment trecut:

a) Momentul in care a avut loc actiunea este de obicei mentionat prin adverbe de timp ca: two hours ago (acum doua ore), yesterday (ieri), last week (saptamana trecuta), in 1970 (in 1970) etc.: I went to the opera last night. Am fost la opera aseara.

Despre acest moment se pot cere informatii prin intrebari incepand cu when, what time, how long ago:

When did you call on him ? Cand ai trecut pe la el?

What time did you call on him ? La ce ora ai trecut pe la el?

How long ago did you call on him ? Cu cata vreme in urma ai trecut pe la el?

I called on him yesterday Am trecut pe la el ieri

I called on him at five o'clock Am trecut pe la el la ora 5

I called on him a few days ago Am trecut pe la el acum cateva zile

b) Actiunea este savarsita si incheiata intr-un anume moment trecut, chiar daca acesta nu este mentionat, el putand fi dedus din context. (In schimb se poate specifica locul actiunii): He shook his head and said no. Dadu din cap dezaprobator si spuse nu. I met him outside museum. M-am intalnit cu el in fata muzeului.

c) Actiunea este savarsita si incheiata intr-un moment trecut care este precizat ca rezultat al unei intrebari si unui raspuns la Present Perfect. A: Have you seen this film? B:Yes, I have. I saw it last week. A:Ai vazut acest film? B: Da, l-am vazut. L-am vazut saptamana trecuta.

Nota: In acest context (c), Past Tense are o functie anaforica, referindu-se la un eveniment deja introdus in vorbire si deci cunoscut: I have been to Constanta. I visited the Aquarium and walked down the pier.

2) o actiune repetata in trecut, care se traduce de obicei prin imperfect in limba romana: I often visited him. Il vizitam adesea.

Nota: 1. O actiune repetata in trecut se mai poate exprima si cu ajutorul verbului modal would (cu valoare "frecventativa") + infinitiv, aceasta constructie fiind caracteristica limbii literare: He would sit for hours in front of his house, looking at the stars. Statea / obisnuia sa stea ore in sir in fata casei privind stelele.

In vorbirea curenta se foloseste used to + infinitiv: He used to sit for hours in from of his house. Obisnuia sa stea ore in sir in fata casei.

2. Past Tense simplu nu se foloseste niciodata cu valoare generica sau instantanee, ca Present Tense simplu.

3. Past Tense simplu poate fi folosit si cu alte valori temporale:

a) cu valoare de mai mult ca perfect (Past Perfect), pentru redarea unor actiuni succesive in trecut, in special in propozitii circumstantiale de timp introduse de when, after etc.:

He went out to play after he finished his homework.

I saw him before he saw me.

Aceasta folosire a lui Past Tense este caracteristica verbelor care exprima actiuni (activity verbs): He addressed and sealed the envelopes.

b) cu valoare de prezent, pentru a exprima o rugaminte politicoasa prin verbe ca wish, want, wonder, like, intend: I wondered if you could lend me this book. Ma intrebam daca ati putea sa-mi imprumutati cartea.

c) cu valoare de prezent, in vorbirea indirecta, daca verbul din propozitia principala este la un timp trecut:

He told me he was ill.

d) cu valoare de viitor, in propozitii circumstantiale de timp, daca verbul din propozitia principala este la un timp trecut:

He told me he would show me the photos when he came. Mi-a spus ca-mi va arata fotografiile cand va veni.

1.6.6. Traducerea lui Past Tense

In limba romana, Past Tense se traduce:

1) in propozitiile principale sau independente, prin:

a) perfectul compus (de obicei la persoana I si a II-a) si perfectul simplu (aproape exclisiv la persoana a III-a), cand Past Tense exprima o actiune trecuta incheiata, insotita sau nu de perioada de timp:

I lost my umbrella yesterday. Mi-am pierdut umbrela ieri.

I lost my umbrella a few days ago. Mi-am pierdut umbrela acum cateva zile.

I lost my umbrella last week. Mi-am pierdut umbrela saptamana trecuta.

He said goodbye and left. Spuse la revedere si pleca.

b) imperfect, cand Past Tense exprima o actiune repetata in trecut, de obicei insotita de adverbe de frecventa:

She often left her Englesh textbook at home.

Deseori isi uita manualul de engleza acasa.

2) in propozitii subordonate prin:

a) prezent, in vorbirea indirecta (dupa un verb trecut):

He told me he was ill. Mi-a spus ca este bolnav.

b) viitor, in propozitiile temporale, cand verbul din principala este la un timp trecut:

He said he would bring me the book when he came to me place.

Mi-a spus ca-mi va aduce cartea cand ma va vizita.

1.7. Perfectul prezent (Present Perfect)

1.7.1. Definitie. Present Perfect desemneaza un eveniment vazut din perspectiva axei prezentului anterior momentului vorbirii, dar a carui anterioritate nu este fixata, avand un caracter nedefinit:

I've painted a picture.

1.7.2. Forma. In structura formei Present Perfect intra verbul auxiliar have la prezent si participiul trecut al verbului de conjugat:

I

You Have heard a noise. Am/Ai/Au auzit un zgomot.

We 've

They

He

She has heard a noise. A auzit un zgomot.

It 's

1.7.3. Intrebuintare. 1) Present Perfect este folosit, la fel ca si Past Tense, pentru a desemna un eveniment anterior momentului vorbirii. Deosebirea intre cele doua timpuri este in axa pe care se plaseaza vorbitorul: axa prezentului (Present Perfect) sau axa trecutului (Past Tense); si in natura evenimentului descris: a) nedefinit (Present Perfect) si b) definit, unic (Past Tense):

a) I've seen Mary.

b) I saw her at the conference.

2) Folosirea lui Present Perfect este asociata cu adverbe care exprima o perioada de timp deschisa, neterminata: today, this week, this month etc.

I've been to the theatre this week.

pe cand folosirea lui Past Tense este asociata cu adverbe care exprima o perioada de timp inchisa, terminata: I went to the theatre last week.

3) Present Perfect este uneori folosit cu valoare de Past Tense, pentru a exprima o actiune savarsita in trecut si terminata recent sau chiar inaintea momentului vorbirii: He has come. A sosit.

Aceasta intrebuintare a lui Present Perfect este adeseori marcata de adverbe de timp ca just (tocmai), already (deja), up to now, so far (pana acum), lately, recently (in ultima vreme): He has just phoned. Tocmai a telefonat.

Atentie! Cu adverbe ca today, this morning, this month, this year, recently, se poate folosi fie Past Tense, fie Present Perfect, in functie de: a) caracterul actiunii (definit/nedefinit) si b) al perioadei de timp (incheiata/neincheiata):

a) Did you hear Ion Voicu play recently ? (on a certain occasion). Have you heard Ion Voicu play recently ? (in the near past, not a long time ago).

b) Did you see him this morning ? (Now it's five o'clok p.m.). Have you seen him this morning? (Now it's 11 a.m.).

4) Past Tense este folosit pentru evenimente care au avut loc in trecut si ai caror autori nu mai exista in prezent, pe cand la Present Perfect, evenimentele au avut loc in trecut, dar autorii sau efectele evenimentelor mai exista si in prezent:

Past Tense

Marin Preda wrote several novels and short stories.

(Marin Preda is dead).

Did you see the exhibition?

(The exhibition is closed now).

John injured his arm.

(It does not hurt him any longer).

Present Perfect

Eugen Barbu has written several novels and short stories.

(Eugen Barbu is alive).

Have you seen the exhibition?

(The exhibition is still open).

John has injured his arm.

(It still hurts him).

5) Present Perfect este folosit si pentru a exprima o actiune inceputa in trecut si care continua si in momentul vorbirii. Complinirile adverbiale de timp caracteristice pentru aceasta intrebuintare sunt cele indicand:

a) lungimea perioadei de timp: for a long time (de multa vreme), for ten minutes (de 10 minute), for two days (de doua zile) etc. He has been here for half an hour.

Nota: Prepozitia for poate fi omisa in vorbire: He has lived in Bucharest ten years.

b) inceputul perioadei de timp: since yesterday (de ieri), since December (din Decembrie), since you came (de cand ai venit) etc. He has studied English since the beginning of the school year. Studiaza engleza de la inceputul anului scolar.

Perioada de timp redata printr-o propozitie temporala introdusa de since poate fi exprimata:

a) printr-un verb la Past Tense, cand se specifica momentul initial al perioadei:

I was born.

I've lived in Bucharest since my parents came to live here.

I last met you.

b) printr-un verb la Present Perfect, cand cele doua actiuni sunt paralele: It hasn't stopped raining since I've been in this town. I have never come across my friends since I've stayed in this hotel.

Atentie!

Determinarea for/since este obligatorie pentru aceasta intrebuintare a perfectului prezent. Folosirea lui Present Perfect Simple fara determinarea temporala cu for/since se refera la o actiune incheiata (vezi intrebuintarile 1,2,4,6) si nu la una care continua si in momentul vorbirii: He has lived in Bucharest (some time in his life; he may live there again, but he is not living there now). A locuit in Bucuresti (candva in viata lui; poate va mai locui acolo, dar nu locuieste in Bucuresti in momentul de fata). He has studied Englesh (some time in the past, so the knows it, but he is not studying it now). A studiat engleza (candva in trecut, asa ca o stie, dar nu studiaza engleza acum).

Nota: Diferenta intre cele doua intrebuintari reiese si din modul in care se traduc in limba romana: actiunea care continua si in momentul vorbirii - prin prezent, iar cea incheiata, petrecuta in trecut intr-un moment de timp nedefinit, deci nespecificat - prin perfectul compus: He has stayed in this hotel. A stat in acest hotel. He has stayed in this hotel for a week. Sta in acest hotel de o saptamana.

6) Present Perfect poate exprima o actiune caracteristica, repetata in trecut, prezent si poate si in viitor: He has performed in public. A interpretat in public.

Aceasta intrebuintare este marcata de adverbe de frecventa ca: often (adesea), always (totdeauna), never (niciodata), sometimes (uneori) etc.: He has often performed in public.

7) In propozitii subordonate temporale sau conditionale, Present Perfect este folosit pentru a reda o actiune anterioara actiunii din propozitia principala, cand aceasta este exprimata printr-un verb la imperativ, indicativ prezent sau viitor: Ring me up when you have finished. Telefoneaza-mi cand ai terminat. He will help me if he has finished his own work. Ma va ajuta daca-si va fi terminat treaba lui.

1.8. Mai-mult-ca-perfectul (Past Perfect Tense Simple)

1.8.1. Definitie. Past Perfect este un timp folosit cand vorbitorul se plaseaza psihologic pe o axa a trecutului, pentru a desemna un eveniment anterior unui moment sau unui eveniment trecut, care este amintit in momentul vorbirii:

I had finished the book by ten o'clock yesterday.

by the time you came.

1.8.2. Forma. Mai-mult-ca-perfectul se formeaza din forma de Past Tense a verbului have + participiul trecut al verbului de conjugat:

I had finished the book before you came.

I'd finished the book before you came.

Terminasem cartea inainte sa vii tu.

He had already left by ten o'clock. El plecase deja la ora 10.

1.8.3. Intrebuintare. Mai-mult-ca-perfectul este intrebuintat pentru a exprima:

1) o actiune trecuta, incheiata inaintea unui moment trecut: I had finished my lessons by ten o'clock yesterday. Imi terminasem lectiile inainte de ora 10 ieri.

2) o actiune trecuta, incheiata inaintea altei actiuni trecute: When Doris got to the theatre, the show had (already) started. Cand a ajuns Doris la teatru spectacolul (deja) incepuse. Mother had cooked the dinner by the time father arrived home. Mama gatise deja cina cana a ajuns tata acasa.

3) o actiune trecuta, incheiata imediat inaintea unei alte actiuni trecute:

I had just got into the classroom when the bell rang. No sooner had I got into the classroom than the bell rang. Tocmai/de-abia intrasem in clasa cand a sunat clopotelul.

I had hardly got into the classroom when the bell rang. No sooner had I got into the classroom than the bell rang. Tocmai/de-abia intrasem in clasa cand a sunat clopotelul.

4) o actiune trecuta, savarsita intr-o perioada de timp anterioara unei alte actiuni trecute, dar ajungand pana la aceasta (cu compliniri adverbiale incepand cu for sau since): He had been in the classroom for two minutes when the teacher came in. Era in clasa de doua minute cand a intrat profesorul. He had lived in Bucharest since 1975 when I met him. Locuia in Bucuresti din 1975 cand l-am cunoscut.

Nota: 1. Mai-mult-ca-perfectul este un timp utilizat mai frecvent in limba engleza decat in limba romana pentru exprimarea anterioritatii. (In limba romana se foloseste adeseori perfectul compus cu valoare de mai-mult-ca-perfect: The passengers got out as soon as the train had stopped. Pasagerii au coborat indata ce s-a oprit trenul).

2. In limba engleza se poate folosi Past Tense in loc de Past Perfect in urmatoarele situatii:

a) dupa conjuctia after, care indica prin sensul ei raportul de anterioritate nemaifiind necesara si o forma verbala speciala: The driver started the car after he cheked the engine. Soferul porni masina dupa ce verifica motorul.

b) In propozitiile subordonate temporale transformate in vorbire indirecta cand verbul din principala este la un timp trecut: He told me had seen a bear when he was in the mountains. Mi-a spus ca a vazut un urs cand a fost la munte.

3. In propozitiile subordonate introduse de after sau until, folosirea mai-mult-ca-perfectului, prin contrast cu folosirea lui Past Tense, subliniaza raportul de anterioritate, faptul ca actiunea din principala nu a avut loc decat dupa ce actiunea din subordonata a fost incheiata: The pupil on duty left the classroom AFTER she had turned off the lights. Eleva de servici a parasit clasa (numai) dupa ce a stins lumina. The waiter didn't take the plates away UNTIL they had finished their dinner. Chelnerul n-a strans farfuriile pana n-au terminat masa.

Mai-mult-ca-perfectul poate fi folosit: 5) in vorbirea indirecta, pentru a inlocui Present Perfect sau Past Tense, cand verbul din propozitia principala este la un timp trecut:

Tom: I have spoken to Mary about it.

I spoke to her last week.

Tom said he had spoken to Mary about it.

He added he had spoken to her the week before.

1.9. Mijloace de exprimare a viitorului.

Exista mai multe posibilitati de redare a ideii de timp viitor in limba engleza.

A. Viitorul simplu (Shall/Will Future)

1.9.1. Definitie. Viitorul simplu desemneaza un eveniment posterior fata de momentul vorbirii.

1.9.2. Forma

In structura viitorului simplu intra verbul auxiliar shall la persoana I singular si plural, will la persoana a II-a si a III-a singular si plural, si infinitivul scurt al verbului de conjugat:

I shall go to the seaside tomorrow. Voi merge la mare maine.

We shall go to the seaside tomorrow. Vom merge la mare maine.

You will go to the mountains next week.

He will go to the mountains next week.

They will go to the mountains next week.

Vei/Veti/Va/Vor merge la munte saptamana viitoare.

In engleza britanica vorbita si in engleza americana in general se foloseste will si la persoana I singular si plural, fara nici o schimbare de sens:

I will go the seaside tomorrow. Voi merge la mare maine.

We will go the seaside tomorrow. Vom merge la mare maine.

Forma contrasa a viitorului este 'll + infinitiv la toate persoanele: I'll go, He'll go etc.

Aceasta forma este intrebuintata cu precadere in engleza vorbita, mai ales cand subiectul este exprimat printr-un pronume personal.

1.9.3. Intrebuintare. 1) Viitorul simplu este un viitor pur, indicand doar ca actiunea are loc intr-un moment viitor, mai apropiat sau adeseori mai indepartat de momentul vorbirii:

He'll come back tomorrow. Se va intoarce maine.

He'll come back next year. Se va intoarce anul viitor.

2) Viitorul simplu nu este de obicei intrebuintat in propozitiile subordonate, fiind inlocuit de prezedntul simplu: He will come when he has time. Va veni cand va avea timp. Viitorul simplu apare doar in propozitiile subordonate completive directe sau prepozitionale, dupa verbele think, suppose, expect, believe, doubt, assume, hope, wonder, be sure, be afraid, pentru a exprima opiniile sau presupuneriule vorbitorului despre o actiune viitoare: I'm sure you'll feel better tomorrow. Sunt sigur ca te vei simti mai bine maine.

3) Viitorul simplu poate fi folosit si cu valori modale (pct. 3-7).

Viitorul simplu reprezentat prin will + infinitiv, de exemplu, poate fi folosit la persoana I singurlar si plural, pentru a exprima:

a) neaccentuat, o intentie nepremeditata, spontana, aparuta in momentul vorbirii: A: It's hot in here. B: I'll open the window. A: E cal aici. B: Am sa/Ma duc sa deschid fereastra.

b) accentuat, hotararea, determinarea de a savarsi actiunea: A: Don't sell that dictionary. It is very good. B: I will sell it, no matter what you are saying. A: Nu vinde dictionarul, e foarte bun. B: Am sa-l vand/sunt hotarat sa-l vand indiferent ce spui.

4) Will + infinitivul poate fi folosit si cu valoare de prezent habitual (frecventativ): Every Sunday thay will go to the seaside. In fiecare duminica

obisnuiesc se duc la mare.

obiceiul sa se duca la mare.

Children will be children. Copiii tot copii.

5) La forma negativa, la persoana I si a III-a singular si plural, won't + infinitiv exprima:

a) neaccentuat, refuzul: I won't go there. Nu vreau sa ma duc acolo.

b) accentuat, refuzul absolut: I won't go there. Nici nu ma gandesc sa ma duc acolo.

6) Will + infinitiv este folosit, la forma interogativa, pentru a exprima:

a) o intrebare despre o actiune viitoare: Will they open the exhibition tomorrow ? Vor deschide expozitia ei maine ?

b) o invitatie (la persoana a II-a): Will you come in, please? Vreti sa intrati, va rog?

c) o rugaminte (de asemenea la persoana a II-a): Will you help me? Te rog sa ma ajuti.

7) La interogativ, Shall + infinitiv exprima:

a) viitorul simplu: Shall I find them at home if I go now? Am sa-i gasesc acasa daca ma duc acum?

b) solicitarea unei opinii: Shall I buy this watch? Sa cumpar acest ceas?

Datorita in mare parte implicatiilor modale pe care le prezinta viitorul simplu nu este frecvent folosit in vorbirea curenta, fiind o forma caracteristica limbii scrise (limbajul jurnalistic, emisiuni de stiri, anunturi oficiale, limbajul literar etc.). In vorbire se prefera viitorul cu going to pentru exprimarea ideii de viitor apropiat sau viitorul continuu pentru redarea ideii de actiune neutra, obisnuita, in desfasurarea normala a evenimentelor viitoare.

B) Be about to + infinitiv

Be about to + infinitiv exprima un viitor imediat: We are about to leave. Suntem pe punctul de a pleca.

C) Be to + infinitiv

Be to + infinitiv exprima:

1) un aranjament: I am to move house soon. Urmeaza sa ma mut in curand.

2) un ordin: You are to return before nightfall. Trebuie sa va intoarceti inainte de caderea noptii.

D) Viitorul cu going to (Going to - future)

Viitorul cu going to se formeaza cu ajutorul formei be going to la prezent, urmata de infinitivul scurt al verbului de conjugat: I am going to write letters tomorrow. Voi scrie scrisori maine.

You are going to see a film tomorrow.

We are going to see a film tomorrow.

They are going to see a film tomorrow.

He is going to play tennis tomorrow.

She is going to play tennis tomorrow.

1.9.7. Intrebuintare. Viitorul cu going to este intrebuintat pentru a exprima:

1) o activitate viitoare apropiata de momentul vorbirii (vezi exemplele de mai sus).

Nota: Verbele go si come nu pot fi precedate de going to. Pentru a reda ideea de viitor apropiat, ele sunt intrebuintate la prezentul continuu: Where are you going ? Unde te duci? He is coming tonight. El vine diseara.

2) o activitate viitoare ce va avea loc ca urmare a unei intentii prezente: We are going to spend our holiday in the mountains. (We've already booked a room in Poiana Brasov). Avem de gand/Intentionam sa ne petrecem vacanta la munte. (Am rezervat deja o camera la Poiana Brasov).

Nota: O intentie spontana, nepremeditata, se exprima cu ajutorul verbului auxiliar will + infinitiv: A: I'm thirsty. (mi-e sete). B: I will fetch you a glass of water. (Ma duc sa-ti aduc un pahar cu apa). (vezi &1.9.3. pct.3a.).

3. o actiune viitoare care va avea loc ca rezultat al unei cauze prezente: It's going to rain. Look at the clouds. Cred ca o sa ploua./Are sa ploua. Uita-te la nori.

4) Viitorul cu going to nu este folosit de regula in propozitiile principale, cand ele sunt urmate de o propozitie subordonata conditionala sau temporala (se foloseste infinitivul cu shall/will). Totusi aceasta forma poate aparea in propozitii temporale, cand vrem sa subliniem intentia vorbitorului: He is going to be a pilot when grows up. Are de gand/intentioneaza sa se faca pilot cand va creste.

E) Prezentul continuu (Present Tense Continuous)

. Prezentul continuu, format din verbul be la prezent si participiul prezent (forma in -ing) a verbului de conjugat, este folosit pentru a exprima o actiune viitoare care a fost planificata sau proiectata intr-un moment prezent: We are leaving tomorrow. (This is our plan). Plecam maine. Acesta este planul nostru).

Prezentul continuu exprimand o actiune viitoare este de obicei insotit de un adverb de timp viitor: We are having a meeting at 3 o'clock/this afternoon/later. Avem/Vom avea sedinta la ora 3/dupa amiaza/mai tarziu.

F) Prezentul simplu (Simple Present)

Prezentul simplu exprima:

1) o actiune viitoare definita, care va avea loc ca parte a unui program oficial, orar stabilit etc. : The plane takes off at 7 p.m. Avionul decoleaza la ora 19.00. Term starts in September. Scoala incepe in septembrie.

2) o actiune viitoare in proportii subordonate temporale si conditionale (vezi &1.5.4. pct. 4b).

Atentie. Atat prezentul continuu cat si cel simplu exprima o actiune viitoare conform unui plan sau aranjament cand sunt folosite cu verbe de miscare ca go, leave, arrive, come etc.

Deosebirea este urmatoarea: Wee are leaving tonight. Plecam diseara. (Acesta este planul nostru personal). We leave tonight. Plecam diseara. (Acesta este programul oficial, stabilit (al excursiei etc.).

G) Viitorul perfect (Future Perfect Simple)

Definitie. Viitorul perfect desemneaza un eveniment anterior unui moment sau eveniment care este la randul sau posterior momentului vorbirii.

Forma. Viitorul perfect contine in structura sa viitorul simplu al verbului have, urmat de participiul trecut al verbului de conjugat: I shalll/will have done my homework by the time return. Imi voi fi facut lectiile pana te intorci tu.

Intrebuintare. Viitorul perfect este folosit pentru a exprima:

1) o actiune viitoare care va avea loc inaintea unui moment viitor: He will have finished the book by Monday. El va fi terminat cartea pana luni.

2) o actiune viitoare care va avea loc inaintea unei alte actiuni viitoare:

He will have finished the book by the time you come back home. El va fi terminat cartea pana cand te intorci tu acasa.

3) o actiune viitoare care va avea loc intr-o perioada de timp anterioara unei actiuni viitoare, dar ajungand pana la aceasta: He will have worked in this factory for forty years when he retires. Va fi lucrat in aceasta fabrica timp de 40 de ani cand se va pensiona.

Nota: Viitorul perfect este o forma verbala caracteristica limbii scrise, fiind rar folosit in vorbirea curenta.

Actiuni viitoare dintr-o perspectiva trecuta. Evenimentele viitoare sunt posterioare momentului vorbirii, care este now. Dar evenimentele pot fi posterioare si unui moment trecut then, care este amintit in momentul vorbirii. De pe aceasta axa a trecutului, posibilitatile de exprimare a ideii de viitor sunt urmatoarele:

1) whould + infinitiv. (Constructie putin frecventa in vorbirea curenta, caracteristica stilului narativ literar): The times was not far off when he would realize his mistake. Nu era departe momentul cand isi va da seama de greseala.

2) be going to la Past Tense + infinitiv, adesea cu sensul de intentie nerealizata: You were going to invite me to the cinema. (But you didn't). Urma/Trebuia sa ma inviti la cinema. (Dar n-ai facut-o).

3) Past Tense aspectul continuu (actiune conform unui plan, aranjament): I was meeting them in Tulcea the next day. Ii intalneam/urma sa-i intalnesc in Tulcea a doua zi.

4) Be to la Past Tense + infinitiv (construcTie folosita in engleza literara , cu sensul de urma sa; "era aranjat"): He was to change his mind later. The festival was to be held at the end of term.

5) be about to la Past tense + infinitiv ("a fi pe punctul de"): She was about to cry.

1.10. Aspectul (Aspect)

Definitie. In limba engleza aspectul este categoria gramaticala specifica verbului, care se refera la felul in care este reprezentata actiunea exprimata de verb: ca avand durata sau nu, ca fiind terminata sau nu.

Exista doua contraste in limba engleza : durativ - non-durativ (denumit de obicei continuu - non-continuu) si perfectiv - non-perfectiv.

In primul opozitia este intre o actiune care are o anumita durata, este in desfasurare intr-un anumit moment sau intr-o anumita perioada de timp si este raportata la momentul de referinta now, then etc. si intre o actiune pentru care o asemenea informatie nu este importanta. Comparati:

John is reading an English newspaper (now). John citeste un ziar englezesc (acum), cu:

John reads English newspaper (every day). John citeste un ziar englezesc (in fiecare zi).

In al doilea actiunea este intre actiuni vazute ca terminate in momentul vorbirii: I have read an interesting article on pollution. Am citit un articol interesant despre poluare.

si intre actiuni despre care nu se da o asemenea informatie: I have been reading since 10 o'clock.

Pentru a analiza contrastul durativ - non-durativ si perfectiv - non-perfectiv in limba engleza trebuie pornit de la sensul lexical al verbelor*:

A) Verbe care exprima activitati in limba engleza (activity verbs) sunt de doua feluri:

- verbe de activitate durativa (exprimand actiuni a caror savarsire necesita o anumita durata de timp): eat, dress, drink, read, walk etc.

- verbe de activitate non-durativa, care exprima actiuni momentane, fara durata, fiind incheiate aproape in acelasi timp cu efectuarea lor: catsh, hit, kick, slam, slap, snap etc.

Nota: Adeseori sensul non-durativ al unor verbe este semnalat de prezenta unor particule adverbiale ca down, out, up, care le deosebesc de verbele de activitate durativa. Comparati:

sit - sit down

stand - stand up

drink - drink up

pick - pick up

La randul lor, verbele de activitate durativa se impart in:

- verbe care nu implica nici un scop: rub, run, walk etc.

- verbe care implica atingerea unui scop: iron a shirt, make a dress, read a book, write an essay.

B) Pe langa verbele care definesc activitati (durative sau non-durative) exista si verbe care denumesc stari. Acestea sunt durative, deoarece exprima existenta unor fapte pe o perioada indelungata de timp: be clever, be able, know how, exist, live.

Aspect continuu (The Continuous Aspect)

Forma. Timpurile aspectului continuu se formeaza dintr-un timp al verbului be si participiul prezent (forma in -ing) a verbului de conjugat:

Present Continuous : I am reading

Past Continuous: I was reading

Present Perfect Continuous: I have been reading

Past Perfect Continuous: I had been reading

Future Continuous: I will be reading

Future Perfect Continuous: I will have been reading

1.10.5. Ortografia participiului prezent depinde de forma verbului la infinitiv:

a) consoana finala se dubleaza daca vocala care o precede e scurta si accentuata:

stop - stopping; refer - referring.

Nota: In engleza britanica, -l final se dubleaza indiferent de accent: control - controlling; travel - travelling.

In engleza americana -l final se dubleaza numai daca accentul cade pe ultima silaba: controlling; dar: traveling.

b) -y final se pastreaza, indiferent daca este precedat de consoana sau de vocala: study - studying; play - playing, iar -ie final se transforma in -y: lie - lying; die - dying;

c) -e final se omite: have - having

Exceptii: agree - agreeing; be - being; see - seeing; dye - dyeing (a vopsi).

. Intrebuintarea aspectului continuu

a) Folosirea aspectului continuu cu verbele de activitate durativa fara scop arata ca actiunile denumite de verbe sunt in desfasurare pe axa prezentului, a trecutului sau a viitorului: They are walking in the park now. He was swimming in the lake at this time yesterday.

b) Cu verbele de activitate durativa care implica atingerea unui scop, folosirea aspectului continuu arata ca scopul nu a fost atins, actiunea nu a fost terminata: He is reading a book now. Citeste o carte acum (Nu a terminat-o).She was ironing a shirt. Ea calca o camasa.

c) Verbele de activitate non-durativa arata o actiune reperata atunci cand sunt folosite la aspectul continuu: He is kicking. Da din picioare.

d) Verbele care exprima o stare arata ca aceasta stare este limitata atunci cand sunt folosite la aspectul continuu: I live in Brasov (that's where my house is). I'm living in Bucharest this year. Anul acesta locuiesc in Bucuresti.

Intrebuintarile aspectului continuu la diverse timpuri sunt cele enumerate la &1.10.6. Diferentele de la un timp la altul constau in momentul in care are loc actiunea si in momentul de referinta.

1.10.7. Prezentul continuu este utilizat pentru a exprima:

1) cu verbe de activitate durativa fara scop:

a) o actiune in desfasurare in momentul vorbirii: Listen! He is singing in the bathroom! Asculta! Canta in baie!

Aceasta intrebuintare este marcata de obicei de adverbe de timp ca: now (acum) right now (chiar acum), at this moment (in acest moment): A: What ia Dan doing? B: He is shaving right now, dar poate aparea si fara ele, momentul de fata al actiunii reiesind din forma continua a verbului: A: What is Dan doing? B: He is shaving. A: Ce face Dan (acum)? B: Se barbiereste.

b) o actiune obisnuita, repetata, prezentata in desfasurarea ei in anumite circumstante: I always take my umbrella when it is raining. Totdeauna imi iau umbrella cand ploua. I never read while I am walking in the Botanical Gardens. Il intalnesc ori de cate ori ma plimb in Gradina botanica.

2) cu verbele de activitate durativa implicand un scop, o actiune care nu a fost terminata la momentul vorbirii: He is doing his homework. Isi face temele.

3) cu verbe de activitate non-durativa, o actiune repetata in momentul vorbirii: He is knocking on the door sau o actiune repetata in mod frecvent, care deranjeaza sau imita pe vorbitor: My neighbour is always starting his car when I want to have a rest. Vecinul meu totdeauna isi porneste masina cand vreau sa ma odihnesc.

Aceasta folosire a prezentului continuu este obligatoriu insotita de adverbe de frecventa ca: always, forever (totdeauna), continually, all the time (tot timpul).

Acestea se aseaza intre auxiliarul be si forma in -ing, cu exceptia lui all the time care ocupa pozitie finala in propozitie: That little child is continually crying dar: He is crying all the time.

4) cu verbe care denumesc o stare, o actiune cu caracter temporar care are loc pentru o perioada limitata de timp, (incluzand si momentul vorbirii): Ann is attending the Poly. Ana urmeaza politehnica (studiaza politehnica).

Complinirile adverbiale pentru aceasta intrebuintare a prezentului continuu sunt: today (astazi), this week (saptamana aceasta), these days (zilele acestea), this month (luna aceasta), this year (anul acesta) etc: My father usually teaches geometry, but he is teaching algebra this year. Tatal meu preda geometria de obicei, dar anul acesta preda algebra.

5) Prezentul continuu este de asemenea folosit pentru a desemna o actiune viitoare planificata din prezent (vezi & 1.9.8.): We are leaving tomorrow. Plecam maine.

1.10.8. Past Tense Continuous exprima:

1) cu verbe de activitate durativa fara scop:

a) o actiune in desfasurare intr-un moment trecut, amintita in momentul vorbirii:

I was walking at two o'clock yesterday.

I was walking at this last week.

Nota: Aceasta forma verbala este frecvent folosita in descrieri, pentru redarea unor activitati durative, in desfasurare, care contrasteaza cu activitati non-durative, succesive si terminate, pentru redarea carora se foloseste Past Tense simplu (forma caracteristica naratiunilor): It was a cold winter evening. Outside, the wind was blowing. A big fire was burning in the fireplace. The old woman came in and went near the fire. She warmed her hands and sat down.

b) o actiune durativa in desfasurare, intrerupta de o actiune non-durativa, momentana:

He came in when/while I was eating.

A intrat cand/in timp ce mancam.

When he rang up I was (just) going out. Cand a telefonat (tocmai) ieseam. He called me just as I was leaving. M-a strigat exact cand plecam.

c) doua actiuni paralele in desfasurare in trecut: She was eating while I was washing. Ea manca in timp ce eu ma spalam.

Nota: Daca nu ne intereseaza aspectul de desfasurare, de durata al actiunilor, ci doar ca actiunile au avut loc intr-un moment din trecut putem spune: She ate while I washed. sau: She ate while I was washing. (ate - actiunea a fost mai scurta, terminata; was washing actiune - mai de durata, neincheiata in momentul in care cealalta a fost incheiata).

2) cu verbe de activitate durativa care implica atingerea unui scop: - o actiune trecuta, dar neincheiata: He was reading a book last night. Citea o carte aseara. (Comparati cu: He read a book last night. a citit o carte aseara.

3) verbe de activitate non-durativa, o actiune repetata in trecut, iritanta pentru ceilalti (+always, forever, continually, all the time): He was always coming late to the English lesson. Totdeauna intarzia la ora de engleza.

4) cu verbe care exprima o stare, o actiune trecuta cu caracter temporar: He was living in Brasov when I met him.

5) Past Tense aspectul continuu mai poate exprima si o actiune viitoare, planificata intr-un moment trecut, fiind subinteleasa neindeplinirea ei (Vezi &1.9.15. pct.3): We were leaving the next day.

1.10.9. Viitorul continuu (Future Continuous)

1) cu verbe de activitate durativa fara scop, viitorul continuu exprima:

a) o actiune in desfasurare intr-un moment viitor, posterior momentului vorbirii:

I shall be walking at two o'clock tomorrow.

I will be walking at this time next week.

Ma voi plimba maine la ora doua.

Ma voi plimba saptamana viitoare la ora asta.

b) o actiune in desfasurare in viitor intrerupta de o actiune momentana.

When he comes, I will be eating. Cand va veni, eu voi fi in mijlocul mesei.

c) o actiune in desfasurare in viitor, in paralel cu o alta actiune in desfasurare de asemenea in viitor: She will be walking while I am sleeping. Ea se va plimba in timp ce eu voi dormi.

Atentie!

A doua actiune viitoare in desfasurare nu poate fi pusa tot la viitorul continuu deaorece face parte dintr-o propozitie subordonata temporala (in care nu se foloseste viitorul in limba engleza).

2) cu verbe de activitate durativa care implica atingerea unui scop, o actiune neincheiata: She will be having her piano lesson when you come.

3) Viitorul continuu exprima si ideea de actiune viitoare care va avea loc in desfasurarea fireasca a evenimentelor: I'll be seeing him tomorrow morning (This happens every morning). Il vad maine dimineata. (Il vad in fiecare dimineata). I'll be passing the grocer's on my way to school. Trec prin fata bacaniei in drum spre scoala.

Traducerea formelor aspectului continuu in limba romana:

Verbul romanesc nu are o categorie marcata formal pentru redarea contrastului aspectual continuu-noncontinuu. Ideea de desfasurare sau durata limitata a actiunii este redata in limba romana cu ajutorul adverbelor de timp: He is teaching now. Preda/Are ora acum. He is teaching arithmetic this year. Preda aritmetica anul acesta.

Singura forma verbala din limba romana care exprima, ca si aspectul continuu din limba engleza, o actiune neterminata la un moment dat, sau de durata limitata, este imperfectul si acesta este folosit de obicei pentru traducerea lui Past Tense continuu in limba romana: She was working in the garden when I arrivied. Muncea in gradina cand am sosit.

Mai dificila insa este traducerea imperfectului in limba engleza, deoarece exista tendinta de a folosi Past Tense Continuous si atunci cand imperfectul romanesc are alta valoare, cea de actiune repetata in trecut pentru care limba engleza foloseste Past Tense Simple:

Romana: Munceam in gradina cand ma duceam la bunici.

Engleza: I worked the garden when I went to my grandparents.

Verbe care nu pot fi folosite la aspectul continuu. Exista mai multe clase de verbe, care datorita sensului lor lexical nu pot fi folosite la aspectul continuu.

Acestea sunt: A) verbe de activitate non-durativa, care sunt considerate ca fiind incheiate in momentul in care au fost initiate:

He kicks, slams, bangs the door.

B) verbe care exprima actiuni desfasurate atat de rapid sub ochii vorbitorului, incat pot fi considerate non-durative: score, shoot, place in the oven. Aceasta se intampla de obicei in comentarii sportive sau demonstratii practice (asa numitul prezent simplu instantaneu - vezi &1.5.4. pct.3).

C) verbe care exprima un adevar universal sau o caracteristica generala: Fish swim. Cows give milk. The Danube flows into the Black sea.

D) verbe care exprima o perceptie senzoriala (Verbs of inert perception): see, hear, smell, feel, sound. The flower smells nice. Floarea are un miros placut.

Atentie! Verbele de perceptie se folosesc cu verbul modal can pentru a reda o actiune unica, concreta in desfasurare: I can see him now. Il vad acum. I see him every day. Il vad in fiecare zi.

Verbele care redau perceptia senzoriala pot fi folosite la aspectul continuu daca ele indica o folosire constienta a simturilor:

a) prin folosirea unor perechi sinonimice: listen to, look at, watch:

Aspectul simplu:

I (can) hear music

I (can) see him.

I (can) see the TV set.

Aspectul continuu:

I am listening to music.

I am looking at him.

I am watching TV.

b) prin folosirea tranzitiva (ca activitati) a unor verbe care exprima o calitate permanenta (folosite intranzitiv): The cake tastes good. I am tasting the cake.

c) verbele de perceptie pot avea forme ale aspectului continuu cand sunt folosite cu alte sensuri: I've been hearing all about her exams. Am auzit (Mi s-a spus totul) despre examenele ei. (hear = a primi vesti). I'm seeing him tonight. Ma intalnesc cu el diseara. He is seeing the sights. Viziteaza obiectivele turistice. (see = a intalni, a vizita locuri turistice).

E) verbele care exprima o activitate mintala (Verbs of cognition): believe, know, think, imagine, mean, mind, remember, recollect, recall, suppose, forget, suspect, guess, presuppose, realize, understand.

Aceste verbe sunt urmate de obicei de o propozitie subordonata introdusa de that sau de un cuvant relativ incepand cu wh-: I think (that) you are right. Cred ca ai dreptate. I don't remember what he said. Nu-mi amintesc ce-a spus.

Unele din ele pot fi folosite la aspectul continuu daca sunt folosite ca verbe de activitate: A: What is he doing? B: He is thinking of his future. A: Ce face el? B: Se gandeste la viitor.

F) Verbe care exprima sentimente, stari sufletesti: love, like, carefor, adore, hate, dislike, detest, regret, prefer, wish. I like my job. Imi place serviciul meu. I detest lazy people. Detest oamenii lenesi, dar si: How are you liking the trip? Cum iti place calatoria/Cum te distrezi?

G) Verbe exprimand o relatie: apply to, be, belong to, concern, consist of, contain, cost, depend on, deserve, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess, have, require, resemble, seem: This book belongs to him. Aceasta carte ii apartine lui. He owns this house. Aceasta casa e proprietatea lui. Helen resembles her mother. Elena seamana cu ama ei.

Aceste verbe nu pot fi folosite la aspectul continuu, cu exceptia lui be si have cand ele nu exprima starea, respectiv posesia: He is kind. El este amabil (in general). Why, he is being kind today! Ei, se poata cu amabilitate (este amabil astazi!) (este o situatie necaracteristica, temporara). He has a new bike. Are o bicicleta noua. He is having a ride now. Se plimba cu bicicleta acum. in vorbirea curenta verbe ca resemble, cost, etc. sunt uneori intrebuintate la aspectul continuu, daca exprima o intensificare treptata a actiunii: Peter is resembling his father more and more. Petre seamana din ce in ce mai mult cu tatal sau. Groceries in britain are costing so much more these days! In Anglia, pretul articolelor de bacanie a crescut asa de mult in zilele noastre!

H) Verbe care exprima o senzatie fizica. (Verbs of body sensation). Aceste verbe pot fi folosite la aspectul continuu sau simplu, cu mici diferente de sens:

How do you feel today?

How are you feeling today?

Cum te simti astazi?

Aspectul perfectiv (The Perfective Aspect)

1.10.12. Definitie. Aspectul perfectiv arata ca un eveniment (o actiune sau stare) este reprezentat ca incheiat de catre vorbitor in momentul in care este discutat.

1.10.13. Intrebuintare. In functie de sensul lexical al verbelor si adverbele care le insotesc, aspectul perfectiv are traditional mai multe valori:

1) aspectul perfectiv rezultativ (Resultative Perfect) apare cu verbe de activitate durativa care implica un scop si arata ca acest scop a fost atins:

a) I have broken the vase. Am spart vaza.

b) He had read the book. (El) citise cartea.

In consecinta, vorbitorul simte efectul sau rezultatul unei actiuni anterioare:

a) The vase is broken now. Vaza este sparta acum.

b) He knew what the book was about. Stia despre ce este vorba in carte.

2) aspectul perfectiv continuativ (Continuative Perfect) este folosit cu verbe care exprima o stare si sunt insotite de adverbe de durata, pentru a exprima o actiune inceputa inainte si care continua si in momentul prezent, amintit sau anticipat: We have lieved in Bucharest for ten years. Locuim in Bucuresti de zece ani. London has stood on the Thames for thousands of years. Londra este situata pe Tamisa de mii de ani.

3) aspectul perfectiv al experientei (The Perfect of Experience) arata ca actiunea a avut loc o data sau de mai multe ori in experienta vorbitorului. They had lived in several touwns in Romania. Locuisera in mai multe orase din Romania. Whenever I have asked my father a question, I have received a straightforward anwer. Ori de cate ori i-am pus tatalui meu o intrebare, am primit un raspuns fara ocolisuri.

Aspectul perfectiv si aspectul continuu sunt combinate in urmatoarele forme verbale: perfectul prezent continuu, mai-mult-ca-perfectul continuu si viitorul perfect continuu.

Perfectul prezent continuu (Present Perfect Continuous) este alcatuit din forma de Present Perfect a verbului be urmata de participiul prezent (in -ing) al verbului de conjugat:

I have been reading for three hours. Citesc de trei ore. I've been reading for three hours.

He has been reading for three hours. He's been reading for three hours. Citeste de trei ore.

Aceasta forma verbala exprima:

1)o actiune inceputa intr-un moment trecut, care continua in prezent si poate si in viitor: They have been playing tennis for half an hour. Joaca tenis de jumatate de ora. (= They began playing tennis half an hour ago. They are stil playing tennis an they may continue doing so.)

Aceasta intrebuintare a lui Present Perfect continuu poate fi redata si cu ajutorul lui Present Perfect simplu in cazul unor verbe ca live, stay, work, study etc.

Folosirea aspectului continuu, prin contract cu acea a aspectului simplu, scoate in evidenta continuitatea, in Bucharest for ten years.

Un alt contrast poate fi cel de actiune tocmai incheiata - actiune neincheiata: I've worked on this composition since five o'clock. (I've just finished it). I've been working on this composition since five o'clock. (and I'm still working).

2) o actiune repetata frecvent, intr-o perioada de timp care se intinde dint trecut pana in prezent: I've been riding a bicycle for three years. Merg cu biciclete de trei ani. He has been writing poems since he was a child. Scrie poezii de cand era copil.

In aceasta situatie (2) se foloseste Present Perfect simplu (si nu continuu) daca se specifica de cate ori a fost savarsita actiunea repetata: I've ridden my bicycle hundreds of times. Am mers cu bicicleta de sute de ori. He has written fifty poems. A scris cincizeci de poezii.

Intrebuintarile 1 si 2 ale lui Present Perfect sunt marcate de compliniri adverbiale incidand:

a) lungimea perioadei de timp: for ages (de multa vreme), for a few minutes (de cateva minute), for three hours (de trei ore) etc.

b) inceputul perioadei de timp: since December 25th (de la 25 decembrie), since last year (de anul trecut), since Monday (de luni) etc.

3) o actiune trecuta, incheiata recent, care este cauza unui efect simtit in prezent: A: Why are your hands dirty? B: I've been repairing my bike. A: De ce ai mainile murdare? B: Mi-am reparat bicicleta.

1.10.15. Mai-mult-ca-perfectul continuu (Past Perfect Continuous) se formeaza din verbul be la mai-mult-ca-perfect si din participiul in -ing al verbului de conjugat. El are aceleasi valori ca si Present Perfect continuu, momentul de referinta fiind insa axa trecutului.

Acesta forma verbala exprima:

1) o actiune trecuta, inceputa inaintea unei alte actiuni trecute si continuand pana la ea:

I had been waiting for my friend since two o'clock when he finally.

I had been waiting for my friend for half an hour arrived.

Il asteptam pe prietenul meu de la ora doua cand in sfarsit a sosit.

Il asteptam pe prietenul meu de jumatate de ora cand in sfarsit a sosit.

2) o actiune trecuta inceputa inaintea unui moment sau a unei actiuni trecute, continuand pana in acel moment sau pana la acea actiune si poate si dupa aceea: The boys where still playing football at noon.

They had been playing football all morning.

They had been plaing football since ten o'clock.

Baietii mei jucau fotbal la ora pranzului. Ei jucasera fotbal toata dimineata./ Ei jucau fotbal de la ora zece.

3) o actiune repetata frecvent intr-o perioada de timp trecuta, anterioara unui moment sau unei actiuni de asemenea trecute: He had been writing poems for two years when I met him. Scria poezii de doi ani cand l-am cunoscut.

Atentie! Daca se face o precizare numerica, se foloseste Past Perfect simplu: He had written fifty poems when I met him. Scrisese cincizeci de poezii cand l-am cunoscut.

4) o actiune anterioara unei alte actiuni de asemenea trecuta terminata cu putin inaintea ei, si fiind cauza acesteia: He was carrying a hammer and nails because he had been mending the fence. Avea in mana un ciocan si cuie pentru ca reparase gardul.

5) Present Perfect si Past Tense continuu devin mai-mult-ca-perfect continuu in vorbirea indirecta, dupa un verb trecut in propozitia principala: "I've been reading for three hours." She said she had been reading for three hours.

Atentie! Timpul Past Tense continuu devine Past Perfect continuu numai daca se refera la o actiune incheiata.(vezi & 26.3.9.): "I was thinking of going away, but I have changed my mind." He said he had been thinking of going away, but he had changed his mind.

Altminteri Past Tense aspectul continuu ramane neschimbat in vorbirea indirecta mai ales daca el apare intr-o proprozitie subordonata temporala (vezi &26.3.8. pct.f): "When I was attending the secondary school in Craiova, I often met Dan." He said that when he was attending the secondary school in Craiova, he (had) often met Dan.

1.10.16. Viitorul perfect continuu (Future Perfect Continuous) se formeaza din viitorul perfect al verbului be si din participiul in -ing al verbului de conjugat.

Viitorul perfect continuu exprima o actiune in desfasurare in viitor, inainte si pana la o alta actiune viitoare (si poate si dupa aceea) : when the bell rings, we shall / will have been writing for fifty minutes. Cand va suna clopotelul noi vom fi ocupati cu scrisul / Noi vom fi scris de cincizeci de minute.

Atentie! Actiunea savarsita in aceasta perioada de timp viitoare, anterioara unui moment sau unei actiuni de asemenea viitoare, este la viitorul perfect continuu daca se specifica lungimea perioadei de timp sau inceputul ei: By six o'clock p.m. si will have been selling blouses for eight hours. Pana la ora 18 ea va fi vandut bluze timp de opt ore; si la viitorul perfect simplu daca este prezenta o precizare numerica in legatura cu actiunea: By six o'clock p.m. si will have sold eighty blouses. Pana la ora 18 ea va fi vandut 80 de bluze.

Nota: Viitorul perfect continuu este rar folosit in vorbire, fiind o forma caracteristica limbii scrise.

1.11. Diateza (Voice)

1.11.1. Definitie. Diateza este categoria gramaticala specifica verbului care exprima raportul dintre verbului predicat, pe de o parte, si subiectul si obiectul. (complementul direct sau de agent) al verbului predicat, pe de alta parte.

In limba engleza exista doua diateze marcate formal: diateza activa, diateza pasiva.

1.11.2. Diateza activa (Active Voice). Verbul este la diateza activa cand subiectul gramatical savarseste actiunea care, la verbele tranzitive, se rasfrange asupra obiectului: Lucy (subiect) has written (predicat) a letter (obiect). Lucia a scris o scrisoare.

Nota: Pentru clasificarea verbelor din punct de vedere al tranzitivitatii, vezi &14.5. - 14.8.

1.11.3. Diateza pasiva (Passive Voice). Verbul este la diateza pasiva cand subiectul gramatical sufera actiunea savarsita de obiect: This letter (subiect) has been written (predicat) by Lucy (obiect). Aceasta scrisoare a fost scrisa de Lucia.

1.11.4. Be + participiul trecut. Indicii formali ai diatezei pasive sunt:

a) verbul be sau uneori get,

b) complementul de agent introdus de prepozitia by.

a) Verbul be marcheaza categoriile de mod, timp, persoana si numar la diateza pasiva. El este urmat de un verb notional la participiul trecut: She was met at the station by my brother. Ea a fost asteptata la gara de fratele meu.

(Was - modul indicativ, Past Tense, persoana a III-a singular).

1.11.5. Conjugarea unui verb la diateza pasiva, modul indicativ este:

Aspectul simplu

Present: I am seen. He is seen. We are seen.

Past: I was seen. We were seen.

Present Perfect: I have been seen. He has been seen.

Past Perfect: I had been seen.

Future: I shall be seen. He will be seen.

Future Perfect: I shall have been seen. He will have been seen.

Aspectul continuu este folosit la diateza pasiva doar la Present si Past Tense.

Forma continua de la diateza pasiva are in structura sa verbul be la aspectul continuu (timpul Present sau Past) si participiul trecut al verbului de conjugat: The classrooms are being cleaned now. Se face curatenie in clase acum.

The school was being cleaned when we wented to visit it. Se facea curatenie in scoala cand am vrut s-o vizitam.

1.11.6. Get/become + participiul trecut. In afara de verbul be se mai poate folosi si verbul get pentru formarea diatezei pasive.

Verbul get + participiul trecut este utilizat mai ales in vorbirea curenta, pentru a indica trecerea dintr-o stare in alta: Her skirt got caught in the door. I s-a prin fusta in usa. All our glasses got broken when we moved. S-au spart toate paharele cand ne-am mutat.

Un sinonim al verbului get cu sensul de schimbare treptata este verbul become, insitit deseori de more and more, increasingly: The production of this factory is becoming increasingly specialized. Productia acestei fabrici devine din ce in ce mai specializata.

1.11.7. Complementul de agent. Complementul de agent introdus de prepozitia by indica cine a savarsit actiunea suferita de subiectul gramatical al propozitiei: The poem was recited by Mary. (not by Lucy or Ann). Poezia a fost recitata de Maria (nu de Lucia sau Ana).

Nota: Complementul de agent este considerat subiectul logic sau real al propozitiei, deoarece el savarseste actiunea.

Complementul de agent nu este mentionat in majoritatea proprozitiilor pasive. El se omite cand:

a) nu se cunoaste subiectul real, cel care a savarsit actiunea: All villages in Romania are supplied we've electricity. Toate satele din Romania sunt alimentate cu curent electric. A doctor has been send for. Au / s-a trimis dupa doctor.

b) Vorbitorul nu doreste sa mentioneze subiectul real al actiunii: This subject will be. Treated fully in the next charter. Aceasta problema va fi tratata pe larg in urmatorul capitol.

c) subiectul real al actiunii se poate deduce din context: He was elected President of the Teacher - Parent - Association. A fost ales presedinte al comitetului de parinti.

In aceste cazuri subiectul verbului la diateza activa este de obicei exprimat printr-un pronume personal cu valoare generica: You, they, one, printr-un pronume nehotarat: everybody, somebody, all, sau printr-un substantiv ca people:

Activ: They speak English over the world.

People speak English all over the world.

Pasiv: English is spoken all over the world.

Atentie! Complementul de agent se omite si cand forma pasiva este get + participiul trecut: The little boy got hurt on his way to school. Baietelul s-a lovit in drum spre scoala.

1.11.8. Intrebuintarea diatezei pasive. In limba engleza ca si in limba romana se folosesc contructii pasive si nu active cand intentia vorbitorului este de a se sublinia actiunea si nu pe cel care a savarsit-o.

Activ: Millions of people have seen this film.

(Accentul cade pe subiect: Milioane de oameni au vazut acest film).

Pasiv: This film has been seen by millions of people.

(Accentul cade pe verb: Acest film a fost vazut de milioane de oameni).

Constructiile pasive sunt intrebuintate mai frecvent in limbajul stiintific si in cel jurnalistic, caracterizate printr-o exprimare impersonala, obiectiva.

Diateza pasiva se foloseste cu majoritatea verbelor tranzitive si cu unele verbe intranzitive cu prepozitie obligatorie in care verbul formeaza o unitate semantica cu prepozitia, devenind practic echivalent cu un verb tranzitiv.

Verbele cel mai frecvent folosite din aceasta categorie sunt: care for/look after = tend, come to = reach, deal with = analyse, laugh at = ridicule, listen to = hear, look upon = regard, rely on = trust, send for = call, talk of = discuss, think of = consider.

This metter will be dealt with at once. Ne von ocupa indata de aceasta problema. An alternative was not tought of. La o alternativa nu s-au gandit.

Pe plan sintactic, trecerea unei propozitii de la diateza activa la cea pasiva aduce cu sine mai multe schimbari:

Diateza activa: Our form teacher has lent me this book.

Diateza pasiva:

a) subiectul activ al actiunii devine complement de agent pasiv (care poate fi omis in cazurile de la &1.11.7.): This book has been lent to me by our form teacher.

b) obiectul activ (complementul direct sau indirect) devine subiectul verbului pasiv: This book has been lent to me by our form teache, sau: I have been lent this book by our form teacher.

c) prepozitia by este introdusa inaintea agentului: I have been lent this book BY our form teacher.

Nota: Pentru descrierea transformarilor pasive, vezi paragraful 14.8.

1.11.9. Traducerea constructiilor pasive in limba romana. Un verb englezesc la diateza pasiva se traduce de obicei tot printr-o constructie pasiva: The car was repaired yerterday. Masina a fost reparata ieri.

In cazul verbelor urmate de un complement direct si unul indirect, se pot folosi si constructii reflexive cu valoare pasiva cand complementul indirect al persoanei devine indirect: The teacher was offered flowers by her pupils. Profesoarei i s-au oferit flori de catre elevi.

Verbele intranzitive cu prepozitie obligatorie se traduc prin diateza pasiva, diateza activa sau prin forme reflexiv-pasive, de la caz la caz: The children were well looked after. Copiii au fost bine ingrijiti. A doctor has been sent for. Au trimis / S-a trimis dupa un doctor.

Nota: In limba engleza exista o categorie aparte de verbe intranzitive folosite la diateza activa cu valoare pasiva si care se traduc in limba romana fie prin constructii reflexive pasive, fie prin verbe la diateza pasiva: The book has sold very well. Cartea s-a vandul foarte bine. The cake cuts easly. Prajitura se taie usor. The clause reads both waiys. Clauza poate fi interpretata in doua feluri.

1.12. Persoana si numarul (Person and Number)

Spre deosebire de verbul romanesc verbul englez are putini indici formali care sa marcheze persoana si numarul.

Singura desinenta specifica este -s pentru persoana a III-a singular indicativul prezent, adaugate la forma de infinitiv a verbelor notionale. (Verbele modate nu primesc -s): He plays the piano. El canta la pian.

Datorita absentei formelor flexionare, persoana si numarul in limba engleza sunt identificate de obicei cu ajutorul subiectului, mai ales cand aceasta este exprimat printr-un pronume personal.

In consecinta subiectul este de regula exprimat in limba engleza mai ales cand este un pronume personal spre deosebire de limba romana: I work very hard. (Eu) muncesc foarte mult. We work very hard. (Noi) muncim foarte mult.

1.13. Modul (Mood)

1.13.1. Definitie. Modul este categoria gramaticala specifica verbului care arata felul in care vorbitorul considera actiunea din punctul de vedere al posibilitatii de indeplinire a ei in realitate.

Pentru redarea acestui raport al actiunii cu realitatea, limba engleza dispune de doua moduri marcate formal: indicativul (actiune reala) si subjonctivul (actiune posibila sau presupusa).

Nota: Unele gramatici mentioneaza si modurile conditional si imperativ. In aceasta lucrare formele de conditional (prezent si trecut) sunt tratate in cadrul modului subjonctiv (vezi &1.13.10 si &1.13.12). datorita formei identice cu unele forme ale sunjonctivului analitic si functiei similare (actiune posibila sau presupusa, in acest caz conditionata de indeplinirea unei altei actiuni), iar folosirea conditionalului este tratata in cadrul Sintaxei frazei: & 25.14.4.

Formele folosite pentru exprimarea unei actiuni poruncite (asa-numitul mod imperativ) sunt analizate in cadrul capitolului Felurile propozitiilor, Propozitia imperativa, &23.4.

Dupa categoria gramaticala a persoanei si a posibilitatii de a forma predicatul unei propozitii, formele verbale in limba engleza se impart in personale (indicativul si subjonctivul) si nepersonale (infinitivul, participiul si Gerund-ul).

FORMELE PERSONALE ALE VERBULUI (The Finite Forms of the Verb)

1.13.2. Modul Indicativ (The Indicative Mood)

Modul indicativ prezinta actiunea, starea etc. exprimata de verb ca reala indeplinita chiar. Modul indicativ are urmatoarele timpuri, in invecinarea lor cronologica:

Pe axa trecutului:

Past

Past Perfect

Future in the Past

Pe axa prezentului:

Present

Present Perfect

Future

Pe axa viitorului:

Future

Future Perfect

He returned the book to the library after he had read it. A inapoiat cartea la biblioteca dupa ce a citit-o. I can return the book to the library now. I have read it. Pot sa inapoiez cartea la biblioteca (acum). Am citit-o. He will return the book to the library next Monday. He will have read it by then. Va inapoia cartea la biblioteca lunea viitoare. O va fi citit pana atunci.

Nota: Pentru analiza folosirii timpurilor, vezi & 1.5. - &1.9.

1.13.3. Modul subjonctiv (The Subjonctive Mood). Modul subjonctiv prezinta actiunea ca posibila, cand actiunea este proiectata in viitor, sau ca virtuala, nerealizata, deci ireala, cand actiunea trebuia sa aiba loc in trecut. Modul subjonctiv in limba engleza are forme sintetice si analitice.

1.13.4. Subjonctivul sintetic (The Synthetical Subjonctive). Subjonctivul sintetic are forme de prezent si trecut.

1.13.5. Subjonctivul prezent (The Present Subjonctive) este identic ca forma cu infinitivul scurt al verbului: It is necessary that he be here. It is necessary that he come in time.

Este necesar ca el sa fie aici. Este necesar ca el sa vina la timp.

Subjonctivul prezent exprima o actiune considerata posibila, deci nu contrara realitatii.

Subjonctivul prezent este putin folosit in engleza contemporana, fiind de obicei inlocuit de alte contructii: subjonctivul analitic, infinitivul. Intrebuintarile lui sunt limitate la:

1) propozitii principale continand:

a) urari: Long live peace! Traiasca pacea!

b) anumite expresii, in constructii fixe (Formulaic Subjonctive): So be it then! Asa sa fie! Suffice it to sauy that Este de ajuns sa spun ca

2) propozitii subordonate introduse de that, cand propozitia principala exprima o recomandare, decizie, rugaminte, speranta sau intentie pentru viitor ori un sentiment de surprindere (Mandative Subjonctive).

Astfel subjonctivul sintetic este folosit in urmatoarele tipuri de propozitii subordonate:

a) in propozitii subiective: It is necessary that the chairman inform the committee of the decision. Este necesar ca presedintele sa informeze comitetul asupra deciziei.

b) in propozitii atributive apropozitionale: There was a proposal that he be elected peace chairman. Exista o propunere ca el sa fie ales presedinte.

c) in propozitii completive directe: They suggested that steps be taken to consolidate peace and security in Europe. S-a propus luarea de masuri pentru consolidarea pacii si securitatii in Europa.

d) in propozitii conditionale sau concesive introduse de o conjunctie: If this rumour be true, we cannot stay here. Daca acest zvon e cumva adevarat nu putem ramane aici. Though everyone desert you, I will not. Chiar daca lumea te va parasi, eu nu o voi face.

Folosirea subjonctivului prezent este caracteristica stilului oficial, fiind intalnita in tratate, rezolutii, regulamente sau in stilul tehnico-stiintific.

Subjonctivul prezent este mai frecvent folosit in engleza americana (literara si vorbita). Engleza britanica curenta prefera constructii cu:

a) infinitivul: It is necessary for him to come in time.

b) should + infinitivul: They suggest that steps should be taken.

1.13.6. Subjonctivul trecut (The Past Subjonctive). Subjonctivul trecut coincide ca forma cu Past Tense simplu, modul indicativ: I wish he told the truth. As dori sa spun adevarul.

Verbul be are o forma unica pentru toate persoanele: were: I wish he/they were here.

In vorbirea curenta insa, exista tendinta de a-l inlocui pe were cu was la persoana I si a III-a singular: If he were/was ill, I would send for the doctor. Daca ar fi bolnav, as trimite dupa doctor.

Forma de subjonctiv trecut poate fi folosita si la aspectul continuu. Ea contine in structura sa forma were urmata de participiul in -ing al verbului de conjugat: I wish he were revising for his exam now. As dori sa repete pentru examen acum.

Subjonctivul trecut este folosit in propozitii subordonate, pentru a exprima o actiune contrara realitatii:

a) in propozitii subiective, dupa it's (high) time: It's time you went to bed. E de mult timpul sa va duceti la culcare (Este foarte tarziu).

Nota: Comparati cu: It's time + infinitiv: It's time for you to go bed. E timpul sa va duceti la culcare. (E ora de culcare).

b) in completive directe, dupa verbul wish: I wish you were telling the truth. As dori sa spui adevarul.

c) in propozitii conditionale: If I saw him, I would give him your message. Daca l-as vedea i-as transmite mesajul tau.

d) in circumstantiale de mod comparative: She talked as if she were ill. Vorbea de parca era bolnava.

e) in propozitii concesive: Even though he were ill, he would not miss school. Chiar daca ar fi bolnav, n-ar lipsi de la scoala.

Subjonctivul trecut este utilizat atat in stilul literar cat si in limba vorbita. El este confundat de obicei cu Past Tense, cu care este identic ca forma.

Nota: In capitolele de sintaxa a frazei s-a folosit termenul de Past Tense si nu de subjonctiv trecut in discutia propozitiilor subordonate in care apare aceasta forma, pentru simplificare si usurarea memorarii.

1.13.7. Subjonctivul II trecut. Forma de mai-mult-ca-perfect a indicativului are si valoare de subjonctiv perfect, cand exprima o actiune contrara unei realitati trecute, deci ireala, in unele propozitii subordonate:

a) in propozitii completive directe, dupa verbul wish: I wish I had been there too. (but I wasn't). As fi dorit sa fiu si eu acolo.

b) in circumstantiale de mod comparative: He talkes as if he had seen her. Vorbea de parca ar fi vazut-o.

c) in propozitii conditionale: If he had read the book, he would have written a better term paper. Daca ar fi citit cartea ar fi scris o teza mai buna.

1.13.8. Subjonctivul analitic (The Analytical Subjonctive).

In limba engleza contemporana exista tendinta de a folosi subjonctivul analitic, mai frecvent decat subjonctivul sintetic, pentru a exprima fapte sau actiuni ipotetice, sub forma unor presupuneri, indoieli, urari, conditii, concesii sau a unui scop.

Formele subjonctivului analitic contin in structura lor verbe modale urmate de verbe notionale la infinitiv. (prezent sau perfect).

Exista mai multe posibilitati de exprimare a subjonctivului analitic (cu o forma unica pentru toate persoanele):

should + infinitiv : should leave

should + infinitivul perfect : should have left

would + infinitiv : would leave

would + infinitivul perfect : would have left

may + infinitiv : may leave

may + infinitivul perfect : may have left

might + infinitiv : might leave

might + infinitivul perfect : might have left

could + infinitiv : could leave

could + infinitivul perfect : could have left

Formele de subjonctiv alcatuite din verbe modale urmate de infinitivul prezent se refera la o actiune simultana sau posterioara actiunii din propozitia principala, pe cand cele urmate de infinitivul perfect redau o actiune anterioara actiunii din propozitia principala.

Atentie! Desi contin verbe modale, formele subjonctivului analitic si-au pierdut in multe cazuri intelesul modal, verbele modale devenind simple verbe auxiliare: He left early so that he might arrive in time. A plecat devreme ca sa ajunga la timp.

1.13.9. Intrebuintarea subjonctivului analitic. Formele de subjonctiv analitic sunt folosite atat in propozitiile principale, cat si in propozitiile subordonate.

Folosirea acestor forme in propozitiile principale este limitata de obicei la exprimarea unor urari , in expresii fixe, sau pentru exprimarea ideii de conditional: May he live long! I should like to go now.

Formele subjonctivului analitic (mai ales should + infinitiv) sunt mai frecvente in propozitiile subordonate (in special cele introduse de that), pentru a exprima o actiune posibila, presupusa, pentru a sublinia ideea de actiune si nu actiunea propriu-zisa sau indeplinirea ei, care sunt redate prin indicativ.

Comparati:

The idea is that sport facilities should be improved. Ideea este sa se imbunatateasca baza materiala pentru sport. (Aceasta se poate intampla sau nu). The fact is that sport facilities will be improved. Faptul este ca baza materiala pentru sport va fi imbunatatita. (Aceasta se va intampla).

1.13.10. Should + infinitivul. Should + infinitivul este folosit: 1) in propozitii principale, in alcatuirea formelor de conditional prezent si trecut:

a) Should + infinitivul prezent este utilizat pentru a reda conditionalul prezent in limba engleza, la persoana I singular si plural: I/we should like to see him. As/Am dori sa-l vedem.

Nota: In vorbirea curenta exista tendinta de a folosi would in loc de should: I/We would like to see him.

b) Should + infinitivul perfect este folosit cu functie de conditional trecut la persoana I singular si plural: I/We should have liked to see him. Si aici este prezenta tendinta de a inlocui should cu would: I/We would have liked to see him.

c) Tot in propozitii principale, should + infinitivul este folosit pentru exprimarea unei atitudini emotionale, in intrebari incepand cu why sau how: Why should we quarrel about such a trifle? De ce sa ne certam pentru un asemenea fleac ?

2) in propozitii subordonate:

a) in propozitii subiective introduse it is/was necessary, strnge, unusual, important, impossible, natural, (un)fortunate, remarkable, suprising etc.:

It is necessary that the chairman should inform the committee of the decision taken. Este necesar ca presedintele sa informeze comitetul despre decizia luata.

b) in propozitii subiective introduse de it/was a pity, shame, surprise, wonder: It is wonder that they should come so early. E o minune ca ei sa vina asa devreme.

c) in propozitiile atributive apozitionale, dupa substantivele reason, supposition, though, idea, hint: This is no reason why he should be late. Aceasta nu este un motiv pentru care sa intarzie.

d) in propozitiile completive directe dupa verbe care exprima un ordin, o sugestie, o hotarare: order, command, demand, request, insist, suggest, propose, offer, arrange, agree, settle: They demanded that the meeting should be held without delay. Au cerut ca sedinta sa fie tinuta fara intarziere.

e) in propozitii completive prepozitionale dupa adjective ca: I am glad, pleased, anxious, sorry etc., care redau sentimentele vorbitorului: She was anxious that they should see her dancing. Era nerabdatoare ca ei sa o vada dansand.

f) in propozitii conditionale, pentru exprimarea unei conditii putin probabile: If he should come, tell him to wait in the room.

Daca vine cumva/se intampla sa vina, spune-i sa astepte in camera de zi.

g) in propozitii circumstantiale de scoip negative introduse de lest, for fear (that), in case (that), urmate de un verb la forma afirmativa: He hurried for fear he should be late. Se grabea de frica sa nu intarzie.

h) in propozitii concesive introduse de though, although, whatever pentru a exprima o actiune ipotetica: Whatever he should do, he is not likely to succeed. Orice ar face nu are sanse sa reuseasca.

i) in propozitii subordonate temporale (rar): He was advised to keep a diet till he should feel better. A fost sfatuit sa tina regim pana se va simti mai bine.

[L1] [L2] 1.13.11. May/might + Infinitivul. Subjonctivul analitic exprimat prin may/might + infinitivul prezent sau perfect este folosit:

1) in propozitii principale, pentru a exprima o urare, dorinta: May you live long ! Sa traiesti multi ani ! Oh, that he might recover soon ! O, de s-ar insanatosi repede !

2) in propozitii subordonate.

Atentie! Daca verbul din propozitia principala este la un timp prezent, in propozitia subordonata se poate folosi may sau might + infinitiv (perfect). Utilizarea lui might + infinitiv indica o nesiguranta mai mare decat may: It is possible that he may come later. Este posibil / Se poate sa vina mai tarziu. It is possible that he might come later. S-ar putea sa vina mai tarziu.

Might + infinitivul este intrebuintat intotdeauna dupa un verb trecut in propozitia principala: He spoke loudly so that everybody might hear him. A vorbit tare ca sa-l auda toata lumea.

May/might + infinitivul (prezent sau perfect) este folosit in urmatoarele tipuri de propozitii subordonate:

a) in propozitii subiective introduse de it is/was possible, probable, likely, la forma afirmativa: It was possible that they might have visited the Exhibition the day before. Era posibil ca ei sa fi vizitat expozitia cu o zi inainte.

Nota: La forma interogativa sau negativa, aceste constructii sunt urmate de should + infinitiv: Was is possible that should have visited the Exhibition alread ? Era pozibil ca ei sa fi vizitat deja expozitia ?

b) in propozitii completive prepozitionale dupa be afraid: : He was afraid I might turn down his offer. Se temea sa nu-i resping oferta.

c) in propozitii circumstantiale de scop introduse de conjunctiile that, so that, in order that: She repeated the explanation so that de pupils might understand the lesson better. A repetat explicatia ca elevii sa inteleaga mai bine lectia.

d) in propozitii concesive introduse de though, although, whatever, however, no matter etc., pentru a reda o actiune nesigura, presupusa: However tiredhe might be, he must come down and talk to us. Oricat de obosit ar fi, trebuie sa coboare sa vorbeasca cu noi.

1.13.12. Would + infinitivul. Subjonctivul analitic exprimat prin would + infinitivul prezent sau perfect este utilizat:

1) in propozitii principale, pentru construirea formelor de conditional:

a) conditionalul prezent, la toate persoanele, este format din would + infinitivul prezent: They would like to come now. Ei ar dori sa vina acum.

b) would + infinitivul perfect este intrebuintat pentru formarea conditionalului trecut la toate persoanele: They would have liked to come now. Ei ar dori sa vina acum.

2) in propozitii subordonate:

a) in propozitii completive directe, dupa verbul wish, pentru a exprima o actiune dorita, dar avand putine sanse de realizare in viitor: I wish he would lend me his book. (but I don't think he will). As dori sa-mi imprumute cartea (dar nu cred ca o va face).b) in propozitii circumstantiale de scop intr5oduse de so that: She kept the food in the oven so that they would eat it hot. A tinut mancarea in cuptor ca s-o manance calda.

1.13.13. Could + infinitivul. Could + infinitivul este folosit de obicei in Could + infinitivul. circumstantiale de scop, ca o alternativa a lui may/might + infinitivul. Deosebirea dintre cele doua constructii este urmatoarea: may/might este mai formal si indica un grad mai mare de nesiguranta; could este utilizat in vorbire si indica un grad mai mare de nesiguranta; could este utilizat in vorbire si indica de obicei o actiune reala: She sent him money so that he could buy the dictionary. I-a trimis bani ca sa poata cumpara / sa cumpere dictionarul.

1.13.14. Subjonctivul sau indicativul. In unele din situatiile de mai sus in care se intrebuinteaza subjonctivul analitic se poate folosi si indicativul. Acesta este utilizat de obicei cand actiunea este mentionata ca un faptreal si nu ca o presupunere; It's a pity you have missed such an opportunity. E pacat ca ai pierdut o asemenea ocazie. (Se subliniasza ideea de a pierde o asemenea ocazie).

Nota: Pentru analiza mai detaliata a folosirii modurilor si timpurilor in propozitiile subordonate, vezi Sintaxa frazei, & 25.4. - &25.17.

1.14. Formele nepersonale ale verbului (The Non-Finite Forms of the Verb)

1.14.1. Formele nepersonale ale verbului in limba engleza sunt infinitivul, participiul in -ing, forma Gerund (gerunziul) si participiul trecut.

Formele nepersonale ale verbului nu au categoriile gramaticale de mod, persoana si numar si nu pot indeplini in propozitie functia de predicat. In unele situatii insa ele pot forma constructii cu caracter predicativ in care forma verbala se afla intr-un raport predicativ implicit fata de elementul nominal: Father coming home early, we went for a walk. Tata venind devreme acasa, ne-am dus la plimbare. The preparations for the exam completed, the candidates were allowed to enter the examination room. Pregatirile pentru examen (fiind) terminate, li s-a permis candidatilor sa intre in sala de examen.

Formele nepersonale ale verbului cu atat caracteristici verbale, cat si caracteristici nominale.

1.14.2. Caracteristicile verbale comune cu cele ale formelor nepersonale sunt:

a) Formele nepersonale ale verbului au traditional categoria de timp, diateza iar infinitivul are si categoria de aspect.

b) pe plan sintactic, pot avea subiect (formand constructii predicative implicite), complement direct (dupa verbe tranzitive) sau complemente circumstantiale, ca si forme personale: I can imagine them worrying about it. Imi imaginez ca-si fac probleme despre acest lucru. Having read the book, she returned it to the library. Dupa ce a citit cartea a inapoiat-o la biblioteca. We noticed some pupils running in the playground. Am observat cativa elevi alergand in curtea scolii.

Pe langa aceste caracteristici verbale, infinitivul si Gerund-ul au si caracteristici substantivale, datorita carora ele pot indeplini in propozitie si functii specifice substantivului, iar participiul are si caracteristici adjectivale, datorita carora se poate comporta ca un adjectiv in propozitie: To see her again was his only desire. S-o vada din nou era singura lui dorinta. Running is good for you. Crosul iti face bine. He would add stamp after stamp to his growing collection of old Romanian stamps. Adauga timbru dupa timbru la colectia lui in crestere, de vechi marci postale romanesti. There is the Lost Property Office. Acolo este Biroul de obiecte gasite.

1.15. Infinitivul (The Infinitive)

1.15.1. Formele infinitivului. Infinitivul are doua forme: infinitivul lung (The Long Infinitive), marcat de particula to si infinitivul scurt (The Short Infinitive), fara particula to.

Nota: Infinitivul cu adverb intercalat (The Split Infinitive). Gramaticile mai mentioneaza si infinitivul cu adverb intercalat, o constructie destul de frecventa in engleza contemporana, alcatuita dintr-un infinitiv lung si un adverb de mod, asezat intre verbul principal. De exemplu:

to clearly understand = a intelege clar

to fully appreciate = a aprecia cum trebuie

to flaty refuse = a refuza categoric etc

They came to fully realize the importance of the event. Au ajuns sa-si dea seama pe deplin de importanta evenimentului.

1.15.2. Caracteristicile verbele ale infinitivului.

a) Infinitivul are categoriile gramaticale de timp (prezent si perfect), aspect (simplu si continuu) diateza (activa si pasiva).

Infinitivul (timp, aspect, diateza)

Timpul

Aspectul continuu

Aspectul continuu

Diateza activa

Diateza pasiva

Diateza activa

Prezent

Perfect

wash

a spala

have washed

a fi spalat

be washed

a fi spalat

have been washed

a fi fost spalat

be washing

a spala

have been washing

a fi spalat

1.15.3. Caracteristicile substantivale ale infinitivului In proprozitie, infinitivul indeplineste de regula functiile unui substantiv. Infinitivul este folosit:

1) la inceputul propozitiei:

a) cu functie de subiect: To err is human. A gresi este omenesc.

Nota: in vorbirea curenta, subiectul exprimat printr-un infinitiv este anticipat de pronumele it: It is quite easy to learn English. Este destul de usor sa inveti englezeste.

b) ca element independent in propozitie, in constructii parentetice: to be sure, to put it mildly, to speak frankly, to tell the truth etc.: To tell the truth, I don't like him.

2) dupa substantive indeplinind functia de atribut: He is not the man to do it. El nu este omul (care) sa faca acest lucru. New blocks of flats will be built in this area in the years to come. In anii ce vor veni se vor construi noi blocuri de locuinte in aceasta zona.

Nota: Unele dintre aceste substantive provin din verbele de la 1.15.3., pct.6: attempt, decision, intention, wish etc.: He announced his decision to resign. Si-a anuntat hotararea de a demisiona.

3) dupa verbe modale, ca parte a predicatului:

a) infinitivul lung, dupa: ought (to), have (to), be (to), used (to) si uneori dupa dare si need (vezi 1.20.5. si 1.20.11.), ca parte a predicatului: We have to get up early every day. Trebuie sa ne sculam devreme in fiecare zi.

b) infinitivul scurt, dupa can, may, must, need, dare, shall/should, will/would: You should see a doctor. Ar trebui sa mergi la doctor.

4) dupa verbe copulative (in special be), indeplinind functia de nume predicativ: To see her is to like her. A o vedea inseamna a o placea.

5) ca o complinire a unor adjective care exprima stari sufletesti, folosite predicativ: afraid, certain, content, eager, glad, pleased sorry, sure, wrong etc.: He is eager to help you. Este dornic sa te ajute. I'm very glad to have seen them. Sunt foarte bucurod ca i-am vazut.

6) dupa verbe tranzitive: arrange, attempt, decide, learn, offer, promise, refuse, want, wish etc. indeplinind functia de complement direct.

a) singure: They have decided to repeat the experiment. Au hotarat sa repete experienta.

b) in constructia Acuzativ cu infinitiv, dupa verbe exprimand o activitate mintala (believe, consider, think etc.), permisiunea (allow, permit), un ordin sau o rugaminte (order, command, request, beg, ask etc.): We requested them to complete the survey. Le-am cerut sa termine ancheta.

c) Atentie! Dupa verbele de perceptie: hear, see, watch, notice, observe, perceive si dupa have, let si make in constructia Acuzativ cu infinitiv (vezi 18.3.1.) se foloseste infinitivul scurt: I heard them come. I-am auzit venind. I made her work harder. Am facut-o sa munceasca mai mult.

Nota: 1. Verbul notice poate fi urmat si de infinitivul cu to: I noticed them (to) come. I-am observat venind.

2. Verbele de la pct.6 c)sunt urmate de infinitivul cu to in transformarea pasiva a constructiei Acuzativ cu infinitiv - Nominativ cu infinitiv: They were heard to come. She was made to work harder.

7) in constructia Infinitivul cu for - to: They were anxious for her to begin her song. Erau nerabdatori ca ea sa-si inceapa cantecul.

8) in constructia Nominativ cu infinitiv: They were requested to complete the survey. Li s-a cerut sa termine ancheta.

9) dupa verbe tranzitive sau intranzitive, indeplinind functia de complement circumstantial de scop: I came to talk to you. Am venit (ca) sa stau de vorba cu tine.

Nota: Infinitivul cu functie de complement circumstantial de scop poate fi precedat de in order to, so as to: He repetead the new words everyday 9in order) not to forget them. Repeta cuvintele noi in fiecare zi ca sa nu le uite.

10) pentru a inlocui o propozitie subordonata, precedat de un pronume/adverb interogativ, sau de o conjunctie:

Show me where to go (= where I must go).

He has told me what to buy (= what I must buy).

how to do it. (= how I should do it).

Nota:1. Verbul know cu sensul de "a sti cum sa " este urmat de how+infinitiv: She knows how to captivate her audience. Stie cum sa-si captiveze auditoriul.

2. Forget, learn si teach sunt folosite in mod similar: She taught me how to catch butterflies. M-a invatat cum sa prind fluturi.

11) Particula to poate fi folosita pentru a inlocui un verb care a fost deja mentionat: A: Let's go. B: I don't want to. A: Hai sa mergem. B: Nu vreau (sa mergem). She bought the book although I had told her not to. Ea a cumparat cartea desi i-am spus sa n-o cumpere.

1.15.4. Traducere. Infinitivul se traduce de obicei in limba romana printr-o propozitie subordonata: I want to see her. Vreau s-o vad. He could come. A putut sa vina.

1.16. Forma in -ing (The -ing Form)

Forma in -ing reprezinta doua forme verbale distincte: participiul in -ing si Gerund-ul. Acestea au forma identica, putand fi diferentiate numai dupa functiile pe care le indeplinesc in propozitie, pe baza determinarilor pe care le au.

Forma in -ing se construieste din infinitivul verbului de conjugat, la care se adauga terminatia -ing: read + -ing = reading; writw + -ing = writing; cry = -ing = crying; lie + -ing =lying; sit + -ing = sitting. (Pentru ortografierea acestei forme verbale, vezi 1.10.5.).

Functiile indeplinite de cele doua forme verbale deriva din caracteristicile lor: participiul in -ing are caracteristici verbale si adjectivale: He is sleeping. El doarme. The sleeping child. Copilul care doarme. iar Gerund-ul, caracteristici verbale si substantivale: We had the adavantage of working in a factory near our school. Am avut avantajul sa lucram intr-o fabrica langa scoala noastra. Working in a factory is useful for our future careers. Munca in fabrica este folositoare pentru viitoarea noastra profesiune.

1.16.2. Participiul in -ing sau participiul prezent (the -ing Partciple, the Present Participle) exprima o actiune in desfasurare sau o stare nelegate de un agent prin categoriile de persoana sau numar.

1.16.3. Caracteristicile verbale ale participiului in -ing. a) Participiul in -ing are categoriile gramaticale de timp si diateza:

Participiul in -ing (timp si diateza)

Timp

Diateza

activa

pasiva

Present participle

Participiul Prezent

Present Participle

Participiul Perfect

reading

citind

having read

citind

being read

fiind citit

heaving been read

fiind citit

Participiul prezent exprima o actiune simultana cu verbul la mod personal din propozitie: Running across the park, he heard somebody call his name. In timp ce traversa parcul in fuga, a auzit pe cineva strigandu-l pe nume.

Participiul perfect se formeaza din participiul prezent al verbului have din participiul trecut al verbului de conjugat. El exprima o actiune anterioara verbului predicativ din propozitie: Having run across the park, he felt tired. Dupa ce a traversat parcul in fuga s-a simtit obosit.

b) Participiul in -ing este folosit pentru formarea aspectului continuu al verbelor: They are going home. Se duc acasa. I was playing ches when the telephone rang. Jucam sah cand a sunat telefonul.

c) Pe plan sintactic, participiul in -ing poate avea subiect, complement direct (dupa verbe tranzitive) si complemente circumstantiale , ca si formele personale: I saw him reading an English book in the library. L-am vazut citind o carte englezeasca la biblioteca.

1.16.4. Caracteristicile adjectivale ale participiului in -ing. Parcicipiul in -ing poate fi folosit si ca adjectiv. El se aseaza inaintea substantivului, daca se accentueaza latura sa adjectivala si dupa substantiv, daca latura verbala este mai evidenta: All sleeping children are beautiful (sleeping = not awake). Toti copii adormiti sunt frumosi. The child sleeping in the next room is my baby brother (sleeping = who is sleeping). Copilul care doarme in camera alaturata este fratiorul meu.

1.16.5. Functiile sintactice ale participiului in -ing. Participiul in -ing este folosit (singur sau precedat de conjuctii, in special when sau while):

1) in expresii parentetice: generally speaking = in general, judging by appearances = judecand dupa aparente; beginning with September 15 = incepand cu 15 septembrie, considering the circumstances = luand in considerare conditiile. Judging by appearances, nobody is to blame. Judecand dupa aparente nimeni nu este vinovat.

2) ca nume predicativ, dupa verbele stand, sit, lie: She STOOD gazing at the brightly lit shop windows. Se uita cu admiratie la vitrinele viu luminate.

3) ca inlocuitor al unor propozitii subordonate, indeplinind in propozitie functia de:

a) atribut: She looked at the children playing in the garden (= who were playing): Se uita la copii care se jucau in gradina.

b) parte dintr-un complement direct complex (Acuzativ cu participiu in -ing): She heard somebody knocking at the door. (= that somebody was knocking). A auzit pe cineva batand la usa.

c) complement circumstantial, mai ales de:

- timp: Arriving at the station, he started looking for his friend (= when he arrived) Sosind la gara, a inceput sa-si caute prietenul.

- cauza: Having read the book, he was able to comment on ir. (= As he had read the book) Deaorece citise cartea, a putut sa o comenteze.

- imprejurari insotitoare: She came out of the room wearing a long evening dress. (She came out She was wearing) A iesit din camera purtand o rochie lunga de seara.

Nota: Exprimarea complementului circumstantial printr-un participiu in -ing este o trasatura caracteristica englezei literare. In vorbire se refera propozitiile subordonate (Vezi parantezele).

1.16.6. Traducere. Participiul in -ing se traduce in limba romana printr-un gerunziu sau printr-o propozitie subordonata: Passing the shop, he saw his mother inside. Trecand / In timp ce trecea prin fata magazinului, o vazu pe mama sa inauntru.

1.17. Forma -ing ca Gerund (The Gerund)

1.17.1. Caracteristicile verbale ale formei Gerund. Gerund are, la fel ca si participiul in -ing, caracteristici verbale:

a) are categoriile gramaticale de timp si diateza:

Diateza activa:

Gerund:    I enjoy learning English. Imi place sa invat engleza.

Perfect Gerund: He denies having taken the books. Neaga ca a luat cartile.

Diateza pasiva:

Gerund:    He can't stand being interrupted. Nu poate suferi sa fie intrerupt.

Perfect Gerund: He denies having been invited to the party. Neaga ca a fost invitat la

petrecere.

Gerund denumeste de regula o actiune simultana cu actiunea verbului predicativ (cu exceptia situatiilor in care Gerund-ul este precedat de prepozitia before sau after).

The teacher enjoyed taking the children to the museum last Sunday. Profesorului i-a facut placere sa-i duca pe copii la muzeu duminica trecuta.

Forma perfecta (Perfect Gerund) denumeste o actiune anterioara verbului predicativ. Aceasta forma este mai rar folosita decat Gerund si ea apare mai ales dupa verbul deny: He DENIES having seen her. Neaga ca a vazut-o.

In cazul altor verbe, mai ales remember, excuse, forgive, thank si dupa prepozitiile on, after, without, raportul de anterioritate poate fi exprimat si de Gerund.

I can't remember doing this exercise before.

I can't remember having done this exercise before.

Nu -mi amintesc sa mai fi facut acest exercitiu.

I thanked him for helping me.

I thanked him for having helped.

I-am multumit ca m-a ajutat.

Nota: Sensul pasiv al Gerund-ului este redat de obicei prin forma pasiva: The children enjoied being taken to the museum. Copiilor le-a facut placere sa fie du-si la muzeu. Dupa verbele want, need, require, deserve, si dupa adjectivul worth se foloseste insa Gerund-ul activ pentru redarea sensului pasiv: Your shoes NEED mending. Trebuie sa-ti repari pantofii / Pantofii tai trebuie reparati. What is WORTH doing is WORTH doing well. Ce merita facut merita facut bine.

b) Pe plan sintactic, Gerund poate avea subienct, complement direct in cazul verbelor tranzitive, complemente circumstantiale: I can't imagine him driving a car in this weather. Nu mi-l imaginez conducand masina pe o asemenea vreme.

1.17.2. Caracteristicile substantivale ale formei Gerund. Spre deosebire de participiul in -ing, care are si caracteristici adjectivale, Gerund are si caracteristici substantivale:

a) poate fi determinat de articole, adjective, substantive la cazul genitiv sintetic:

The sound of a loud knocking on the door interrupted their discussion.

The sound of her coming in interrupted their discussion.

The sound of a baby's crying interrupted their discussion.

Nota: Daca un verb tranzitiv + complementul sau direct este folosit la Gerund precedat de un articol, complementul direct se transforma intr-un atribut prepozitional cu of.

Comparati: The stranghening of peace and security in Europe is an essential prerequisite for strengthening peace and security throughout the world. Intarirea pacii si securatatii in Europa este o conditie esentiala pentru intarirea pacii si securitatii in intreaga lume.

The writting of books takes a great deal of time.

Writting books takes a great deal of time.

Scrierea cartilor ia foarte mult timp.

b) este intrebuintat dupa prepozitii: AFTER walking for an hour, we went to the cinema. Dupa ce ne-am plimbat o ora, ne-am dus la cinema. He is in the habit OF going fishing every week. Are obiceiul / Obisnuieste sa mearga la pescuit in fiecare saptamana.

c) pe plan sintactic, Gerund-ul indeplineste functii proprii substantivului

1) subiect: Camping is the ideal way to spend a holiday.

Nota: Subiectul exprimat prin Gerund este adeseori introdus de un it anticipativ: It's no good worring. It's hopeless trying to get this car going.

2) parte dintr-un predicat verbal, dupa verbele indicand inceputul begin, start; continuarea: continue, go on, keep (on) si sfansitul actiunii: stop, end, finish, cease:

He BEGAN searching for the document.

He WENT ON searching for the document.

He FINISCHED searching for the document.

3) nume predicativ (rar): Seeing is document.

4) complement direct: Fancy meeting you here !

5) parte dintr-un complement prepozitional: He was succeeded in collecting all the material.

6) parte dintr-un complement complex:

I can imagine her getting upset.

I can imagine Mary's getting upset.

7) parte dintr-un complement circumstantial (precedat de o prepozitie care indica si felul complementului:

- de timp: After cycling douwn the avenue, he turned right.

- de mod: He won the competition by quessing all the answers.

8) parte dintr-un atribut prepozitional: I had the pleasure of travelling with them.

1.17.3. Intrebuintarea formei Gerund

1) Forma Gerund este folosita:

a) dupa prepozitii ca after, before, by, for, from, on etc., care indica relatii temporale, cauzale, de mod, de scop, etc.: ON waking up, he found himself in a hospital ward. Cand s-a trezit s-a vazut intr-un salon de spital. Read your paper again BEFORE handing it in. Citeste inca o data lucrarea inainte sa o predai. You'll get a ticket FOR parking here. Ai sa primesti amenda pentru ca ai parcat aici. She keeps healthy BY keeping a strict diet. Isi mentine sanatatea tinand un regim strict.

b) dupa parti de vorbire urmate in mod obligatoriu de anumite prepozitii:

- substantive cu prepozitie obligatorie: - doubt + about; - cause, reason + for; - belief, confidence, delight, difficulty, experience, faith, interest, luck, pride + in; - charge, favour, habit, hope, intention, opportunity, point + of; - contribution, objection, opposition + to; etc. He has a lot of EXPERIENCE IN foreign language teaching. Are multa experienta in predarea limbii straine.

- adjective si participii trecute cu prepozitie obligatorie: - angry, anxious, certain, enthusiastic, happy, optimistic, pleased, sure, worried + about; - angry, astonished, bad, clever, delighted, expert, good, pleased, skiful, surprised + at; - excellent, famous, responsible, sorry, suitable, useful + for; - consistent, correct, diligent, experienced, expert, fortunate, helpful, interested, late, prompt, quick, conscious, convinced, fond, guilty, proud, tired + of; - based, dependent, intent, keen + on; - accustomed, equal, equivalent, opposed, used + to; - annoyed, bored, content, delighted, furious, disappointed, happy, pleased, satisfied, sick, upset + with. I am DELIGHTED AT her winning the first prize. Sunt incantat ca a castigat premiul intai.

I am USED TO getting up early.

Sunt obisnuit sa ma scol devreme.

- verbe cu prepozitie obligatorie: - complain, dream, learn, worry + about; - aim, hesitate +; - fight, struggle + against; - begin, conclude, end + by; - apologize, care + for; - prevent, recover. refrain, retire + from; - believe, consist, delight, participate, succeed + in; - accuse, approve, boast, complain, consit, hear, think + of; - agree, concentrate, congratulate, count, decide, focus, insist, live, rely + on; - agree, contribute, look forward, object, resort + to; - agree + with.

I don't AGREE TO your leaving earlier than the others.

I OBJECT TO your leaving earlier than the others.

Nu sunt de acord sa pleci mai devreme decat ceilalti. I won't HEAR OF buying a new TV set. Nu vreau sa aud sa cumparam un televizor nou. I'm LOOKING FORWARD TO seeing you again. Astept cu nerabdare sa te vad din nou. These measures CONTRIBUTE TO strengthening peace and security. Aceste masuri contribuie la intarirea pacii si securitatii.

2) Gerund este intrebuintat dupa substantivul use in contructia it is no use sau there is no use si dupa adjectivul worth: This book is WORTH reading. Aceasta carte merita citita. IT'S NO USE trying to mend the vacuum-cleaner. Degeaba incerci sa repari aspiratorul.

3) dupa verbe tranzitive: admit, avoid, consider, deny, detest, dislike, escape, fancy, finish, give up, cannot help, keep (on), don't mind, miss, postpone, practise, put off, resent, resist, risk, cannot stand, stop, suggest etc. You must AVOID being late in future. Trebuie sa eviti sa intarzii in viitor. He HAS GIVEN UP smoking. S-a lasat de fumat. I CANNOT HELP laughing at his jokes. Nu pot sa nu rad la glumele lui. I CANNOT STAND being interrupted in my work. Nu pot suferi sa fiu intrerupt din lucru.

4) dupa verbe exprimand o activitate mintala: forget, remember, understand etc sau o stare sufleteasca: cannot bear, dread, hate, like, love, neglect, prefer, regret, etc. in alternanta cu infinitivul: I remember being disappointed. Imi amintesc ca am fost dezamagit. I HATE their arriving late. Nu-mi place ca intarzie.

5) dupa verbe indicand un proces: plan, try, undertake; inceputul: begin, start; continuarea: continue sau sfarsitul actiunii: cease, in alternanta cu infinitivul.

They STARTED comparing notes.

They CONTINUED comparing notes.

They CEASED comparing notes.

1.17.4. Traducere. Forma Gerund nu are corespondent perfect in limba romana. Ea se traduce de obicei, in functie de context, prin:

a) un gerunziu: He ented his speech by thanking everybody for their attention. Si-a incheiat cuvantarea multumind tuturor pentru atentie.

b) un substantiv: Swimming keeps you fit. Inotul te mentine in forma.

c) o propozitie subordonata: He is fond of reading aloud. Ii place sa citeasca cu glas tare.

1.17.5. Infinitivul cu to si forma Gerund. Infinitivul cu to si forma Gerund au unele caracteristici substastantivale si verale comune, datorita carora:

a) pot avea:

- subiect: I want you to go first. I can't stand Tom interrupting me all the time;

- complement direct: I intend to read this tomorrow. I remember spending a holiday with them.

- complement circumstantial: We wanted to go to the theatre. He had the benefit of studying at a Romanian university.

b) pot indeplini acelelasi functii in propozitie:

- subiect, nume predicativ: To see her is to like her. Seeing is believing.

- complement direct: I love to swim in the sea. I love swimming.

- atribut prepozitional: He has no desire to go. He has no intention of going etc.

In alte cazuri insa, numai una din cele doua forme este posibila. Vom analiza deci cazurile:

1) cand se foloseste numai infinitivul;

2) cand se foloseste numai forma Gerund;

3) cand se poate folosi sau infinitivul sau Gerund-ul si care sunt diferentele de sens.

1.17.6. Folosirea infinitivului cu to este obligatorie:

a) dupa verbele enumerate la &1.15.3. pct. 6: arange, ask, attempt, choose, decide, demand etc. + agree, aim, consent, determine, hope, manage, etc.:

They DECIDED to make another attempt.

They AGREED to make another attempt.

They CONSENTED to make another attempt.

b) dupa verbe, substantive sau adjective, pentru a exprima scopul:

We hurried to explored the cave.

We had no time explored the cave.

We found it exciting explored the cave.

c) in constructia Acuzativ cu infinitiv, dupa verbe care exprima un ordin sau o rugaminte:

He ORDERED us to leave immediately.

He REQUESTED us to leave immediately.

He ASKED us to leave immediately.

1.17.7. Folosirea formei Gerund este obligatorie:

a) dupa verbele enumerate la & 1.17.3. pct. 3: He AVOIDS mentioning the subject. Why do you PUT OFF telling her the truth ? I DON'T MIND doing it again.

b) dupa prepozitii: BEFORE going out, switch off the lights please. He is keen ON reading poetry.

c) dupa adjectivele worth, like si dupa there is no: It's WORTH listening to him. THERE IS NO accounting for tastes.

. In alte situatii se poate folosi fie Infinitivul cu to si forma Gerund. Deosebirile principale intre cele doua forme, in anumite situatii, sunt urmatoarele:

a) Gerund indica in general, infinitivul - savarsirea actiunii in anumite circumstante: It's no use to deny that I was frightened at first. Nu are rost sa neg ca mi=a fost teama la inceput. It's no use crying over spilt milk.

b) Gerund indica o actiune anterioara verbului la mod personal, infinitivul - o actiune viitoare: I remember giving her the parcel. Imi amintesc ca i-am dat pachetul. I must remember to give her the parcel. Trebuie sa nu uit sa-i dau pachetul.

c) Gerund indica o actiune anterioara, infinitivul - scopul actiunii exprimate de verbul predicativ: He stopped reading. S-a oprit din citit. He stopped to read the advertisement. S-a oprit sa citeasca reclama.

d) Gerund-ul se refera la o actiune deliberata, infinitivul, la o actiune involuntara: She began speaking. A inceput sa vorbeasca. She began to weep. A inceput sa planga, etc.

Deoasebirile de intrebuintare dintre infinitiv si forma Gerund, detaliate pe verbe, sunt urmatoarele:

1.17.8. Deosebirile de intrebuintare dintre infinitiv si Gerund

Verb,

+ Infinitiv

+ Gerund

Substantiv, Adjectiv

Sens

Exemplu

Sens

Exemplu

hate, like, dislike, prefer

- cu referire la o anumita ocazie:

I hate to get up earluy on Mondays.

I like to go to concerts conducted by Ion Voicu.

- actiune vazuta in general:

I hate getting up early.

I like going to concents.

remember

forget

- actiune posterioara:

I must remeber to post the letter.

I forgot to phone her last night.

- actiune anterioara:

I remember posting the letter.

I'll never forget seeing her dance.

regret

- actiune simultana cu regretul:

I regret to say it wasn't true.

- actiune anterioara:

I regret saying it wasn't true.

begin

cease

- actiune involuntara

It began to rain while they were walking.

He began to realize his mistake.

- actiune deliberata:

He began writing when he was fifty.

stop

- scopul actiunii:

He stopped to talk to her. (= in order to talk)

- incetarea actiunii:

He stopped talking. (He became silent).

continue, dread, fear, intend, neglect

- frecvent in vorbire si in exprimarea scrisa familiara:

I intend to spend the holidays at the seaside.

- in limba scrisa, literara:

I intend spending my holidays at the seaside.

deserve, need, require, want

+ infinitiv pasiv:

His statement needs to be checked.

- constructia cu Gerund mai frecventa decat cu infinitivul pasiv:

Your shoes need mending.

try

- a incerca, a face un efort:

Try to write with your left hand.(your right hand is in plaster)

- a trece prin, a experimenta:

I tried writting with my left hand when I was a child.

mean

- a intentiona:

I meant to tell you, but I forgot.

- a insemna:

His coming tomorrow means mother's working extra hard today.

allow, permit

+ complement indirect al persoanei:

He doesn't allow / permit pupils to talk during tests.

- fara complement indirect:

He doesn't allow / permit talking during tests.

opportunity

+ verbul be = un moment convenabil, ocazie:

Thjis will be a good opportunity (for you) to meet him.

- posibilitate:

I had the opportunity of meeting him.

afraid

- intr-o anumita situatie:

I'm afraid to disturb him at this late hour.

- in general:

I can't play records here as I'm afraid of disturbing him.

1.17.9.Exista si situatii in care folosirea infinitivului cu to sau a Gerund-ului nu implica diferente mari de sens:

a) Unele substantive, ca ambition, change, charge, honour, intention, possibility, pot fi urmate fie de infinitiv, fir de of + Gerund: We had the HONOUR OF meeting the great sinbger. Am avut onorea de a fi prezentati marei cantarete. I do not have the HONOUR to belong to this association. Nu am onoarea de a fi membru al acestei asociatii. She had no INTENTION OF going on the trip. Nu avea nici o intentie sa mearga in excursie. She left at eight, with the INTENTION to go to bed early. A plecat la 8 cu intentia sa se culce devreme.

b) Unele substantive, adjective sau verbe pot fi folosite uneori fara prepozitie, si atunci sunt urmate de un infinitiv, iar alteori cu prepozitie si atunci sunt urmate de un Gerund: She AGREED to come. A fost de acord sa vina: I AGREE TO her coming. Sunt de acord sa vina. We DECIDED to visit the exhibition. Am hotarat sa vizitam expozitia. We DECIDED ON visiting the exhibition. You were quite RIGHT to refuse his offer. Ai avut dreptate sa-i refuzi oferta. She was RIGHT IN refusing him. (Ea) a facut bine ca l-a refuzat.

Atentie la urmatoarele situatii care prezinta deseori dificultati pentru elevii romani:

a) manage + infinitiv; succeed + in + Gerund; He MANAGED to set everything right, dar: He SUCCEEDED IN setting everything right.

b) aim + infinitiv; aim + at + Gerund:

This book AIMS to give description of the structure of present - day English.

This book AIMS AT giving description of the structure of present - day English.

c) occasion + infinitiv; opportunity + of + Gerund: I hope I won't have OCCASION (= reason for / need to) to punish you. Sper ca nu voi avea motive sa te pedepsesc. If I have OCCASION to meet him, I'll give him your message. Daca am motiv sa-l intalnesc, am sa-i transmit mesajul tau. If I have an OPPORTUNITY OF meeting him, I'll him your message. Daca se iveste vreo ocazie / Daca am pozibilitatea sa-l intalnesc am sa-i transmit mesajul tau.

d) (un)able + infintiv; (un)capable + of + Gerund: He was (UN)ABLE to do it. He was (UN)CAPABLE OF doing it.

1.18. Participiul trecut (The Past Participle)

Participiul trecut este forma nepersonala a verbului care denumeste actiunea ca rezultat.

Participiul trecut al verbelor regulate se formeaza de la infinitiv, la care se adauga terminatia -ed: listen - listened, move - moved, carry - carried, stop - stopped, etc.

(Pentru particilaritatile fonetice si ortografice ale formei in -ed, vezi &1.6.3.)

Pentru forma de participiu trecut a verbelor neregulate, vezi lista principalelor verbe neregulate, pp.12 - 16.

1.18.2. Caracteristicile verbale ale participiului trecut:

a) Participiul trecut este folosit la formarea diatezei pasive, impreuna cu verbul be: Fresh fruit and vegetables are sold here. Aici se vand fructe si legume proaspete.

b) Participiul trecut este intrebuintat la formarea timpurilor perfecte ale verbelor, impreuna cu verbul auxiliar have:

Present Perfect: He has read the book. El a citit cartea.

Past Perfect:    He had read the book. El citise cartea.

Future Perfect: He will have read the book. El va fi citit cartea.

Past Conditional: He would have read the book. El ar fi citit cartea.

Nota: Verbul go si mai rar come pot reda idea de perfect prezent si respectiv de mai-mult-ca-perfect, cu ajutorul verbului be la prezent sau Past Tense (in loc de auxiliarul have): The plumber is come. A sosit instalatorul. The quest were gone. Musafirii plecasera.

1.18.3. Caracteristicile adjectivale ale participiului trecut. Participiul trecut are si caracteristici adjectivale, putand functiona ca un adjectiv in propozitie.

Sublinierea, fie a naturii verbale a participiului trecut, fie a celei adjectivale, reiese din pozitia acestuia.

Cand se accentueaza caracterul verbal, participiul urmeaza substantivul, functionand ca un inlocuitor al unei propozitii relative: The things not wanted were given away (= which were not wanted).

Cand este accentuat aspectul adjectival al participiului, el se aseaza inaintea substantivului: These are portraits of wanted persons.

1.18.4. Atentie ! Unele verbe au forme speciale pentru participiile trecute folosite adjectival:

a) participiul unor verbe regulate (aged, beloved, learned, cursed, blessed) isi schimba pronuntia, adaugand un [id] silabic:

Participiul trecut

Adjectiv din participiu:

He was aged.????

He was beloved ???? by his students.

He has learned ???? this lesson.

He is an aged ???? man.

Our beloved ???? country.

He is a learned ???? man.

b) Unele verbe neregulate au forme la participiul trecut: una folosita ca participiu, cealalta ca adjectiv (care poate aparea fie singur, fie in anumite combinatii):

Participiu trecut:

Adjectiv din participiu:

The little child was beaten by the bigger boys.

We have drunk too much coffee.

The steel has melted.

The tree was struck by lightning.

The lawn was mown/mowed yesterday.

She has sewn/sewed a dress.

He has just shaved.

They have shourn/sheared the sheep.

The shirt has shrunk.

The ship has sunk.

He has sown/sowed the field.

He has spilt/spilled the milk.

They have spoilt/spoiled the child.

They have worked here.

He was dead-beat (mort de oboseala) after the day's work.

A drunken man is unpleasant to look at. (folosirea atributiva a adjectivului) dar si: He was half - drunk.

(folosirea predicativa a adjectivului)

Molten steel.gold/lava (atributiv), pentru metale, dar: melted butter/snow.

He was grief stricken (folosit predicativ).

He was panic stricken (folosit predicativ).

He was terror stricken (folosit predicativ).

He was stricken with fever.

Mown grass/hay (doar atributiv)

A handsewn dress.

A cleanshaven man.

A shorn lamb.

Shrunken clothes.

Sunken eyes.

Sown seeds.

Spilt milk.

A spoilt child.

Wrought iron; wrought-up nerves.

1.18.5. Functiile sintactice ale participiului trecut. Participiul trecut indeplineste functiile sintactice de:

a) atribut: There is the Lost Property Office. Acolo este biroul de obiecte gasite.

b) nume predicativ: He was, impressed by her kindness. A fost impresionat de bunatatea ei.

c) parte dintr-un complement direct complex (Acuzativ cu participiu trecut): I want it done immediately. Vreau ca aceasta sa fie facuta imediat.

d) parte dintr-un complement circumstantial (de timp, cauza, conditie, comparatie), deseori precedat de conjunctiile when, if, as if/as though etc.: Struck with the emotion in his tone, she turned and looked at him.Impresionata de emotia care se simtea in vocea lui, (ea) se intoarse si-l privi. She kept silent AS IF puzzled by my words. Tacea ca si cand cuvintele mele i-ar fi starnit nedumerirea.

1.18.6. Traducere. Participiul trecut se traduce de obicei in limba romana printr-un participiu sau printr-o propozitie subordonata: He looked at the clerk bent over the papers. Privi la functionarul aplecat peste hartii. The preparations for the birthday party completed, I went out to buy a birthday cook. Dupa ce am terminat pregatirile pentru aniversare, am iesit sa cumpar un tort.

1.18.7. Conjugarea verbului call

Timpul

Diateza activa

Diateza pasiva

Aspectul simplu

Aspectul continuu

Aspectul simplu

Aspectul continuu

Indicativul prezent

I call

I am calling

I am called

I am being called

Perfectul prezent

I have called

I have been calling

I have been called

Past Tense

I called

I was calling

I was called

I was being called

Mai mult ca perfect

I had called

I had been calling

I had been called

Viitorul apropiat

I am going to call

I am going to be calling

I am going to be called

Viitorul simplu

I shall/will call

I shall/ will be calling

I shall/will be called

Viitorul perfect

I shall/

will have called

I shall/will have been calling

I shall/will have been called

Subjonctivul

I call

I should call etc.

I be calling

I should be calling etc.

I be called

I should be called etc.

Conditionalul prezent

I should/

would call

I should/would be calling

I should/would be called.

Conditionalul trecut

I should/

would have called

I should/would have been calling

I should/would have been called

Imperativul

Let me call !

Call !

Let me bbe calling !

Be calling !

Let me be called !

Be called !

Infinitivul prezent

call

be calling

be called

Infinitivul perfect

have called

have been calling

have been called

Participiul prezent si Gerund

calling

being called

Participiul si Gerund-ul perfect

having

called

having been called

Participiul trecut

called

called

1.19. Verbele auxiliare (Auxiliary Verbs)

Verbele auxiliare au urmatoarele caracterisitici:

1) sunt golite de sens lexical: I shall leave after he comes. Voi pleca dupa ce vine el.

Nota: Unele verbe auxiliare (will/would, shall/should, may/might) pot fi folosite si ca verbe modale: You should see this film. Trebuie sa vezi filmul acesta.

Alte verbe auxiliare pot fi folosite si ca verbe notionale, avand un sens lexical propriu in anumite contexte: I have a book. Am o carte. Do this translation, please, will you. Fa te rog aceasta traducere.

2) indeplinesc functia de marca a categoriilor gramaticale de diateza, mod, timp, persoana si numar la verbele pe care le insotesc: She was offered flowers. I s-au oferit flori.

3) inlocuiesc verbele notionale in raspunsurile scurte si intrebarile disjunctive (la fel ca si verbele modale): A: Do you like this book ? B: Yes, I do. He has written a good composition, hasn't he ?

4) din punct de vedere al pronuntarii si ortografiei, verbele auxiliare apar adesea sub forme reduse, contrase, ele fiind de obicei neaccentuate in vorbire. Folosirea formelor contrase este caracteristica vorbirii curente si exprimarii familiare in scris.

Nota: Unele forme contrase sunt caracteristice exprimarii dialectale sau vorbirii necultivate. He ain't no fool (= He is no fool) El nu e prost deloc.

Ele apar ca forme incorecte din punct de vedre gramatical in raport cu limba standard.

1.19.2. Forme contrase constau in scrutarea berbelor auxiliare la forma afirmativa si a negatiei not la forma negativa: I've got a book. I haven't got a book.

O forma contrasa poate avea mai multe valori: He's come = He has come. He's here = He is here.

Formele contrase ale verbelor auxiliare si modale (la afirmativ si la negativ cu adverbul not contras) sunt urmatoarele:

1.19.2. Forme verbale contrase

Forma contrasa

In loc de

Forma contrasa

In loc de

've (i've, you've etc.)

's (he's etc.)

'd

'm (I'm)

're (you're etc.)

'll (I'll, you'll etc.)

don't

doesn't

didn't

can't

couldn't

mustn't

have

1) has 2) is

1) had

2) should

3) would

am

are

1) shall

2) will

do not

does not

did not

cannot

could not

must not

haven't

hadn't

isn't

aren't

wasn't

weren't

shan't

shouldn't

won't

wouldn't

daren't

needn't

let's

"lemme"

"ain't"

have not

had not

is not

are not

was not

were not

shall not

should not

will not

would not

dare not

need not

let us

let me

1) am not

2) is not

Atentie ! Formele contrase ale verbelor auxiliare la afirmativ nu pot fi folosite:

a) in raspunsurile scurte: Has he got a new bicycle ? Yes, he has.

b) in propozitii interogative: Shall we go to cinema ? Where did he go ?

c) in partea finala a intrebarilor disjunctivale: He wasn't there, was he ?

d) cand sunt accentuate, pentru subliniere: He was at the conference. I did see him there.

1.19.3. Be, was/were, been (a fi). Verbul be, Past Tense: was, were, participiul trecut been, apare in structura:

a) aspectului continuu (be + participiul prezent):

Diateza activa

Diateza pasiva

Infinitive: be reading

Present: He is reading.

Past: He was reading.

Future: He will be reading.

Conditional: He would be reading.

Infinitive Perfect: Have been reading.

Present Perfect: He had been reading.

Future Perfect: He will have been reading.

Conditional Perfect: He would have been reading.

I is being read.

It was being read.

b) a diatezei pasive (be + participiul trecut):

Infinitive: be read. Perfect Infinitive: have been read

Gerund: being read. Perfect Gerund: having been read.

Present: It is read. Present perfect: It has been read.

Past: It was read. Past Perfect: It had been read.

Future: It will be read. Future Perfect: It will have been read.

Conditional: It would be read. Conditional Perfect: It would have been read.

1.19.4. Have, had, had (a avea). Verbul have, Past Tense: had, participiul trecut: had, apare, atat la diateza activa, cat si la cea pasiva, in structura formelor perfecte:

Diateza activa

Diateza pasiva

Perfect Infinitive: have read

Perfect Gerund: having read.

Present Perfect: He has read.

Past Perfect: He had read.

Future Perfect: He will have read.

Conditional Perfect: We would have read.

have been read

having been read

It has been read

It had been read

It will have been read

It would have been read

1.19.5. Shall, should Shall, Should apare:

a) la ambele diateze, in structura timpurilor viitoare, modul indicativ si ale timpurilor modului conditional, la persoana I singular si plural:

Diateza activa

Diateza pasiva

Future: I shall give

Future Perfect: I shall have given.

Conditional:I should give

Conditional Perfect: I should have given

I shall be given

I shall have been given

I should be given

I should have been given

Nota: Should + infinitiv este folosit si ca viitor-in-trecut (Future in the Past): I said I should do it. Am spus ca am s-o fac.

b) la toate persoanele, pentru formarea subjonctivului analitic:

It's strange that they should be here now.

It's strange that they should have been here.

1.19.6. Will, would intra in componenta acelorasi forme verbale ca si shall, should (viitor si conditional), la persoanele a II-a si a III-a singular si plural, iar in vorbire, si la persoana I singular si plural:

Diateza activa:

Diateza pasiva:

Future: He will give.

Future Perfect: He will have given.

Conditional: He will give.

Conditional Perfect: He would have given.

He will be given.

He will have been given.

He would be given.

He would have been given.

Nota: Would + infinitiv este folosit si ca viitor-in-trecut: He said be would do it. A spus ca o s-o faca.

. May, might apare in structura subjonctivului analitic, folosit mai ales in propozitiile circumstantiale de scop: Hurry up, so that we may arrive in time. Grabeste-te ca sa ajungem la timp. They hurried so that they might arrive in time. S-au grabit ca sa ajunga la timp.

1.19.8. Let apare in structura imperativului, persoana I si a III-a singular si plural:

Let me think !

Let us think !

Let him think !

Let them think !

a) Do, does, forma de Past Tense did, intra in alcatuirea formei interogative si negative a verbelor notionale la timpul Present Simple, respectiv Past Tense Simple: Do you live in this town ? Locuiesti in acest oras ? Does he work here ? Lucreaza aici ? Did he attend this school ? A urmat aceasta scoala ? I don't like it. He doesn't understand. They didn't go.

Nota: 1. Verbul auxiliar be primeste auxiliarul do la imperativul negativ: Don't be silly ! Nu fi prost(ut) !

2. Verbul have formeaza interogativul si negativul cu ajutorul lui do in engleza vorbita si in varianta americana a limbii engleze: I don't have enough time to do this. N-am destul timp ca sa fac asta.

b) Do apare in structura formei negative a modului imperativ:

Don't listen to that nonsense.

Don't let's listen to that nonsense.

c) Do este intrebuintat pentru sublinierea predicatului la forma afirmativa a indicativului, timpurile prezent si Past Tense si a imperativului, in care situatie este accentuat: She does make all her dresses herself. Intr-adevar isi face toate rochiile singura. Do read this letter to me. Citeste-mi te rog, scrisoarea.

1.20. Verbele modale (Modal Verbs)

Verbele modale exprima atitudinea vorbitorului fata de enunt, actiunea din cadrul acestuia fiind vazuta ca posibila, probabila, necesara, obligatorie, de dorit etc.: It might rain later. S-a putea sa ploua mai tarziu. You must meet him at the station. Trebuie sa-l astepti la gara.

Din punct de vedere al caracteristicilor formale, verbele modale englezesti se impart in:

1) verbe notionale exprimand modalitatea (want, wish, order, oblige, advise, intend, mean, prefer, etc.) care se comporta ca celelalte verbe notionale: He wants to see the play. Vrea sa vada piesa. Don't oblige him to do this. Nu-l obliga sa faca asta.

2) verbe modale defective (Defective Modal Verbs) (can/could, may/might, must, have to, shall/should, will/would, ought to, be to, used to, need, dare), care exprima de asemenea modalitatea, dar care din punct de vedere formal, prezinta anumite caracteristici.

Nota: Termenul de verbe modale folosit pe parcursul lucrarii se refera la verbele modale defective.

1.20.2. Caracteristicile verbelor modale. Verbele modale au urmatoarele caracterisitici:

a) sunt defective, adica le lipsesc anumite forme verbale. In consecinta, nu pot fi conjugate la toate modurile si timpurile.

Formele pe care le au verbele modale pot fi folosite pentru redarea mai multor timpuri si moduri. Can, may, must, need si dare, de exemplu, exprima indicativul prezent: I can help you.

Daca ele sunt insa urmate de un adverb de timp viitor, actiunea exprimata de verbul la infinitiv se refera la un moment viitor: I can only help you next week. Am sa te pot ajuta abia saptamana viitoare.

Formele aparent trecute ale verbelor modale au valori:

- de Past Tense, conditional si subjonctiv (could, would, might): I could skate when I was a child. Stiam sa patinez cand eram copil. I could help you if you wanted me to. As putea sa te ajut daca ai dori. She lent him the camera so that he could take photos on the trip. I-am imprumutat aparatul de fotografiat ca sa faca fotografii in excursie.

Nota: Might poate fi folosit cu valoare de Past Tense doar in vorbirea indirecta: She said you might go.

- de conditional si subjonctiv (should): I should like to come tomorrow if you don't mind. As dori sa vin maine, daca nu te deranjeaza. He demanded we should come the next day. A cerut sa venim a doua zi.

- la unele forme care le lipsesc, verbele modale sunt inlocuite de perifraze modale, de anumite constructii cu sens modal (Modal Equivalents): can - be able to; must - have to; may - be allowed to/permitted to:

Present: You may go now. Poti / Ai voie sa pleci acum.

Past Tense: He was allowed go to. I s-a permis / dat voie sa plece.

Past Perfect: He had been allowed to go out and play before they left. I se permisese sa iasa afara sa se joace inainte ca ei sa plece.

b) nu primesc s la persoana a III-a singular (cu exceptia lui be to si have to): He must see this play. Trebuie sa vada aceasta piesa.

c) formeaza interogativul si negativul fara ajutorul auxiliarului do/did (cu exceptia lui have to): Must you do this ? Trebuie sa faci asta ? She cannot swim. Nu stie sa inoate, dar: Do you have to type that report ? Trebuie sa dactilografiezi raportul ?

d) sunt urmate de infinitivul scurt al verbelor notionale (cu exceptia lui be to, have to, ought to):

She can cook. Stie sa gateasca, dar: He has to get up early every day. Trebuie sa se scoale devreme in fiecare zi.

Cand sunt urmate de infinitivul prezent, verbele modaqle se refera la o actiune prezenta sau viitoare: He might be there now. S-ar putea ca el sa fie acolo acum. She might come later. Ea s-ar putea sa vina mai tarziu.

Cand sunt urmate de infinitivul prezent, verbele modale se refera la o acftiune prezenta sau viitoare: He might be there now. S-ar putea ca el sa fie acolo acum. She might come later. ea s-ar putea sa vina mai tarziu.

Cand sunt urmate de infinitivul perfect, actiunea exprimata de verbul notional are un caracter trecut, de anterioritate: He might have been here before we arrived. S-ar putea sa fi fost aici inainte sa sosim noi.

e) pe plan sintactic, verbele modale defective alcatuiesc un predicat verbal compus impreuna cu un alt verb la infinitiv: You can buy a TV-set in instalments. Poti sa cumperi un televizor in rate.

In cadrul predicatului verbal compus, verbele modale indeplinesc o functie dubla:

- functia gramaticala de marca a timpului: He can skate now. Stie sa patineze acum. He could skate when he was a child. Stia sa patineze cand era copil.

- functia lexicala de exprimare a modalitatii: She can type. Stie sa bata la masina. You needn't type this. Nu este nevoie sa bati asta la masina.

1.20.3. CAN / COULD. Can este folosit pentru toate persoanele la indicativ prezent.

Could este folosit pentru toate persoanele la Past Tense si subjonctiv-conditional.

Can/could poate exprima:

1) capacitatea (fizica sau intelectuala) de efectuare a unei actiuni: Tom can speak three foreign languages. Tom stie trei limbi straine. I could run faster than you last year. Puteam sa alerg mai repede decat tine anul trecut.

Nota: Can urmat de un verb de perceptie senzoriala (see, hear etc,) corespunde aspectului continuu al verbului respectiv: I can see the car now. I can hear footsteps.

Can exprimand capacitatea fizica sau intelectuala (ability) este inlocuit de be able to/be capable of/know how to:

Prezent: I can ski now/I am able to ski now. (mai putin frecvent)

Past Tense: I could skate when I was a child. Stiam sa patinez cand eram copil. (capacitatea de a patina in general). Although it was very cold yesterday, we were able to skate for an hour. Desi a fost foarte frig ieri, am reusit sa patinam o ora. (capacitatea de a patina - manifestata in anumite conditii, in special nefavorabile).

Viitor: I'll be able to skate next year.

Conditional: Would you be able to manage by yourself if it was necessary ?

Could you manage by yourself if it was necessary ?

Te-ai putea descurca singur daca ar fi nevoie ?

Atentie ! Diferenta de sens intre could si was/were able to se pierde la negativ sau cu verbe de perceptie:

I couldn't ski yesterday as the weather was very bad.

I wasn't able to ski yesterday as the weather was very bad.

I couldn't see him in the dark.

I wasn't able to see him in the dark.

2) Can este folosit pentru a exprima permisiunea, ca o alternativa a lui many in exprimarea familiara: A: Can I borrow your umbrella ? B: Of course you can. Pot sa iau umbrela ta ? Desigur.

Could este folosit pentru a exprima permisiunea in trecut: On Sundays we could stay in bed until ten o'clock. Duminica aveam voie sa stam in pat pana la ora 10.

In acest sens, can/could poate fi inlocuit de be allowed to, be permitted to: On Sundays we were allowed to stay in bed until ten o'clock.

3) Posibilitatea datorita circumstantelor se exprima astfel:

Prezent: You can ski at Predeal now. There is enough snow.

Past Tense: We could ski at Predeal last year. There was enough snow.

Viitor:

It will be possible for you to ski at Predeal, there will be plenty of snow in December.

You will be able to ski at Predeal, there will be plenty of snow in December.

Forme de conditional: It's foggy. The airport could be closed. If he had enough money he could buy a bicycle.

4) Can/could sunt folosite pentru a exprima: o cerere, rugaminte politicoasa: Can you wait a few moments ?

Could este mai politicos decat can.

5) Could + infinitivul perfect este folosit pentru a exprima capacitatea nerealizata de efectuare a unei actiuni in trecut: She could have helped me. (But she didn't). Ar fi putut sa ma ajute.

6) Can't/couldn't + infinitivul prezent al verbului be exprima o deductie negativa despre un eveniment prezent: A: I'm hungry. B: You can't be hungry. You've just had your dinner.

Can't/Couldn't + infinitivul perfect exprima o deductie negativa despre un eveniment trecut: A: Did Ann type the report ?

B: She can't/couldn't have typed it. She hasn't learned to type yet.

1.20.4. MAY/MIGHT. May este folosit la toate persoanele cu valoare de indicativ prezent si viitor.

Might este folosit pentru toate persoanele cu valoare de conditional si subjonctiv.

Might este intrebuintat cu valoare de Past Tense doar in vorbirea indirecta. "It may rain later". , he said. He said it might rain later.

May este folosit:

1) pentru a cere (a) sau a acorda (b) permisiunea (mai oficial decat can):

a) May I go ? Pot sa plec ?

b) You may go. Poti sa pleci.

Forma negativa de neacordare a permisiunii de may not, rar mayn't: A: May I go out ? B: No, you may not.

Must not (musn't) este folosit pentru a exprima interdictia, mai ales in regulamente, instructiuni: You mustn't walk on the grass. Nu calcati pe iarba.

Echivalentul modal pentru exprimarea permisiunii este be allowed to / be permitted to:

He was allowed to go. I s-a permis/I s-a dat voie sa plece.

He was permitted to go. I s-a permis/I s-a dat voie sa plece.

2) May/might poate exprima o cerere, o rugaminte politicoasa (may este mai politicos si oficial decat can/could): May I use your phone ? Imi dati voie sa dau telefon ?

Folosirea lui might in acest sens indica un grad de nesiguranta mai mare decat may (cu privire la raspuns): Might I use your phone ? As putea sa dau un telefon ?

3) May/might + infinitivul prezent exprima o posibilitate prezenta sau viitoare (in sau dupa momentul vorbirii):

He may come today. Se poate sa vina azi.

He might come tomorrow. S-ar putea sa vina maine.

Might este folosit:

a) pentru a exprima o posibilitate mai indepartata (s-ar putea)

b) dupa un verb trecut, in vorbirea indirecta: He said he might come.

c) in fraze continand subordonate conditionale: If you shouted, he might hear you. Daca ai striga, s-ar putea sa te auda.

La forma interogativa si negativa, may exprimand posibilitatea este inlocuit de constructiile do you think + prezent / viitor sau be likely + infinitiv:

Do you think he'll come today ? Crezi ca o sa vina astazi ?

Is he likely to come today ? Crezi ca o sa vina astazi ?

May/might + infinitivul perfect este folosit pentru a exprima o speculatie despre o actiune trecuta:

He may have arrived. Se poate sa fi sosit.

He might have arrived. S-ar putea sa fi sosit.

4) Might mai este folosit:

a) in cereri insistente sau atunci cand vorbitorul este iritat de neindeplinirea unei actiuni (might + infinitivul prezent): You might give me a copy of that paper. (Please give me a copy. I'm annoyed that you haven't given me one.)

b) pentru a exprima iritarea, reprosul in legatura cu neefectuarea unei actiuni trecute (might + infinitivul perfect): You might have told me what had happened. Ai fi putut sa-mi spui ce s-a intamplat.

1.20.5. MUST / HAVE TO / NEED. Must este folsit la toate persoanele, la indicativul prezent si viitor.

Have to este folosit ca inlocuitor a lui must exprimand obligatia, iar need este folosit cu valoare de prezent si viitor, mai ales in propozitii negative si interogative.

Must se foloseste pentru a exprima:

1) obligatia: They must stop because the traffic light is red now.

Must exprimand obligatia poate fi inlocuit de have to sau 've got to.

HAVE TO. Intre must si have to exista urmatoarele diferente de sens:

a) Must exprima o obligatie impusa de catre vorbitor, pe cand have to exprima o obligatie impusa din exterior: I must go. (It's my decision). We have to go. (The shop is closing).

b) Must exprima o obligatie importanta, urgenta: I must be at the hospotal at two. It's most important.

Have to exprima o obligatie obisnuita, repetata (habitual obligation): I have to be at the hospital at seven o'clock every morning. I begin work ar seven.

Prezent: You must stay in bed for a few days. You've got flu. You have to stay in bed when you have flu.

Past Tense: He had to stay in bed last week. He was quite ill.

Viitor: You must stay in bed tomorrow if you don't feel better. You'll have to stay in bed when you feel feverish again.

HAVE GOT TO

In vorbirea familiara, se adauga got la have to, iar have se contrage obtinandu-se I've got/I haven't got to phone her.

Aceasta forma exprima de obicei obligatia implinirii unei singure actiuni.

Forma must not (mustn't) exprima interdictia, sau un sfat la prezent sau viitor: You must not move. You mustn't walk on the grass. You mustn't miss that film, it is very good.

Lipsa obligativitatii se exprima cu ajutorul lui needn't, sau not have to/not need to:

You needn't come early.

You don't have to come early.

Forma negativa a lui have to exprima o obligatie externa sau repetata, habituala:

We don't have to get up early Sundays. (We don't go to schoool on Sundays).

We won't have to get up early Sundays. (We don't go to schoool on Sundays).

Need poate fi folosit la mai multe timpuri (ca si not have to):

Prezent: A: Need I go there now ? B: No, you needn't. A: Do I need to come every day ? B: You don't need to.

Past Tense: Did you need to go there yesterday ? I didn't need to go.

Viitor: You needn't/won't need to go there tomorrow.

Nota: In propozitiile interogative, folosirea lui need in locul lui must arata va vorbitorul se asteapta la un raspuns negativ: A: Need I wash the dishes ? (I hope not.)

Atentie ! Need si needn't sunt urmate de infinitivul scurt. Celelalte forme sunt urmate de infinitivul lung: You needn't have bought two loaves of bread. I've bought a loaf myself.

Nota: Need poate fi folosit si ca verb principal, insemnand: He needs help. Are nevoie de ajutor. Did she need the dictionary ? A avut nevoie de dictionar ?

2) Must poate exprima si deductia logica: She must be at home. She left an hour ago.

Deductia negativa se exprima cu ajutorul lui cannot/can't + infinitivul prezent al verbului to be: She left ten minutes ago, she can't be at home now.

Must + infinitivul perfect exprima o deductie logica (in prezent) despre o actiune trecuta: She's got a ten in her term paper. She must have worked very hard.

Deductie logica negativa se exprima cu ajutorul lui can't/couldn't + infinitivul perfect:

She can't have baked this pie. She can't cook.

She couldn't have baked this pie. She can't cook.

In vorbirea indirecta se foloseste must sau have to dupa caz, dupa un verb declarativ la un timp trecut: She said she would have to leave early in the morning (obligatie). We thought she must be ill. Am crezut ca este bolnava (deductie logica).

1.20.6. SHALL/SHOULD. Shall este folosit:

1) pentru a exprima obligatie, in stil oficial - acte, regulamente, etc. la persoana a II-a si a III-a: The seller shall supply the spare parts in due time.

Vanzatorul va furniza piesele de schimb in timp util.

Vanzatorul este obligat sa furnizeze piesele de schimb in timp util.

2) Shall este folosit in propozitii interogative, la persoana I singular sau plural:

a) pentru a cere un sfat, o sugestie, un ordin: Where shall we put the flowers ? Unde sa punem florile ? Shall we go to the cinema tonight ? (Ce spui), mergem la cinema diseara ? What shall I do ? Ce trebuie sa fac ?

b) pentru a face o oferta: Shall I help you ? Sa te ajut ?

Should este folosit pentru a exprima:

1) obligatia, necesitatea logica de infaptuire a unei actiuni, de obicei sub forma de sfat de catre vorbitor: The book is very interesting. You should read it. Cartea e foarte interesanta. Ar trebui s-o citesti. He shouldn't tell lies. N-ar trebui sa minta.

2) o presupunere (indicand un grad de nesiguranta mai mare decat will): He should be there by now. Ar trebui sa fi ajuns acolo deja. He should have left by now. Ar trebui sa fi plecat deja.

3) Should este frecvent folosit in propozitiile subordonate (vezi cap. 25):

a) in propozitii subiective: It's strange that he should behave like that.

b) in propozitii completive directe: I suggest we should leave at once.

c) in propozitii conditionate pentru a exprima o conditie mai putin probabila: If she should come, tell her to wait for me. Daca se intampla sa vina, spune-i sa ma astepte.

d) in propozitii de scop, in paralel cu would: She put on her sun glasses so that ne one should/would see her tears. Isi puse ochelarii de soare ca sa nu-i vada nimeni lacrimile.

e) in propozitii de scop negative, dupa lest si uneori dupa in case: She was afraid in case she should slip on the icy road. Ii era teama sa nu alunece pe drumul inghetat.

Should + infinitivul perfect exprima neindeplinirea unei obligatii sau a unei actiuni in trecut:You should have sent her a telegram. Why didn't you ? Ar fi trebuit sa-i trimiti o telegrama De ce n-ai facut-o ?

1.20.7. OUGHT TO. Ought to indica obligatia sau datoria, de obicei sub forma de sfat dat de catre vorbitor (la fel ca should):

A: You ought to finish the book before going on holiday. A: Ar trebui sa termini cartea inainte sa pleci in vacanta

B: I know I should. B: Stiu c-ar trebui.

Exprimarea unui sfat, a unei recomandari, sugestii, prin ought to/should este mai putin puternica decat prin must: Comparati

You should see a doctor. Ar trebui sa te duci la doctor.

You ought to see a doctor. Ar trebui sa te duci la doctor.

You must see a doctor. Trebuie sa te duci la doctor.

Ought to + infinitivul perfect exprima o datorie neindeplinita, o actiune care ar fi trebuit efectuata (la fel ca should):

You ought to have crossed when the lights were green.

You should have crossed when the lights were green.

Ar fi trebuit sa traversezi cand lumina semaforului era verde.

You oughtn't to have crossed when the lights were red.

You shouldn't have crossed when the lights were red.

N-ar fi trebuit sa traversezi pe lumina rosie a semaforului.

Ought to/should ramane neschimbat in vorbirea indirecta, dupa un verb la un timp trecut.:

He told me you ought to attent the conference.

He told me you should attent the conference.

Mi-a spus ca ar trebui sa vii la conferinta

1.20.8. WILL/WOULD. Will este folosit pentru a exprima:

1) o comanda impersonala (similar cu must, be to): You will come here at once. Vino incoace imediat.

2) insistenta, hotararea de a efectua o actiune: He will study chemistry whatever his father says. Va studia / este decis sa studieze chimia, indiferent de parerea tatalui sau.

3) o actiune repetata, un obicei al unei persoane (will "frecventativ"): He will sit on the bench for hours and gaze at the stars. Obisnuieste sa stea ore-n sir pe banca si sa se uite la stele.

4) o invitatie, in propozitii interogative, la persoana a II-a: Will you have another sanwich ? Mai vrei / ia te rog un sandvis

5) o cerere sau rugaminte (pe un ton politicos, dar mai autoritar decat would): Will you sign the register ? Va rog sa semnati in registru.

6) o intentie spontana, nepremeditata, in momentul vorbirii la persoana I (de obicei contras in 'll):

A: I'm thirsty. B: I'll fetch you a glass of water. A: Mi-e sete. B: Sa ti aduc un pahar cu apa

Will devine would sau infinitiv in vorbirea indirecta, in functie se sens:

Would este folosit:

1) pentru a exprima o cerere, o rugaminte politicoasa

Would you do me favour ? Vreti sa-mi faceti un serviciu ?

Would you do me a favour ? Va rog sa-mi faceti un serviciu ?

Nota: Would like este de obicei folosit in locul lui want, fiind o forma de exprimare mai politicoasa

I would like to talk to the manager.

I want to talk to the manager.

As dori sa vorbesc cu directorul.

Would you like to talk to him now ? Doriti cu el acum ?

2) Ca forma de Past Tense a lui will, woud este folosit pentru a exprima:

a) intentia (in vorbire indirecta): I said, "I will help her". I said I would help her.

b) intentia negativa (refuzul):

Present: He won't help me. Nu vrea sa ma ajute.

Past tense: He wouldn't help me. Nu voia sa ma ajute.

c) insistenta, hotararea de a efectua o actiune in trecut: He would keep silent for hours, no metter what arguments I used.

d) o activitate repetata, un obicei in trecut (would "frecventativ"): She would wait for me in front of the school gates.

3) Would este folosit si pentru a exprima probabilitatea: That would be their car. Probabil ca aceea este masina lor. (Ac eeaq trebuie sa fie masina lor).

Atentie ! Would + rather/sooner + infinitivul scurt este folosit pentru a exprima preferinta

I would rather listen to the concert than see the film.

I 'd sooner listen to the concert than see the film.

As prefera sa ascult concertul decat sa vad filmul.

1.20.9. USED TO. Used to este folosit doar la Past Tense, pentru a exprima:

1) o actiune repetata, un obicei trecut, care nu mai este practicat in prezent: I used to swim in the Olt river when I was a child, but I don't do this any longer. Obisnuiam sa inot in Olt cand eram copil, dar acum nu mai inot.

2) o actiune repetata, un obicei trecut, care mai este practicat si in prezent: They used to spend their holidays in the mountains. (It's very likely they still do it.).

Atentie ! 1. Used to poate fi inlocuit de would la sensul 2). Would este frecvent: They would spend their holidays in the mountains.

Isi petreceau vacantele la munte.

Obisnuiau sa si petreaca vacantele la munte.

Atentie ! Used to nu are forma la prezent. Pentru a exprima un obicei prezent, folositi prezentul simplu: I (usually) spend my holidays in the mountains.

De obicei imi petrec vacantele la munte.

Obisnuiesc sa-mi petrec vacantele la munte.

1.20.10. BE TO. Be to este folosit pentru a exprima:

1) o comanda sau instructiuni intr-un mod impersonal (de obicei la persoana a III-a):

He is to stay here till we return.

Trebuie Va sta sa stea aici pana ne intoarcem.

Urmeaza Va sta sa stea aici pana ne intoarcem.

2) o actiune planificata (constructie des folosita in limbajul jurnalistic): The competition is to start in a week's time.

3) un ordin sau comanda, in vorbirea indirecta: He says, "Wait here till I come". He says that I am to wait here till he comes.

La Past Tense, be poate fi urmat:

a) de un infinitiv prezent: He was to go. Urma sa plece.

propozitie din care nu aflam daca actiunea planificata a fost indeplinita sau nu;

b) de un infinitiv perfect, pentru a exprima o actiune planuita dar neindeplinita: He was to have gone (but he didn't).

1.20.11. DARE. Dare se foloseste cu saensul de a indrazni, a avea curajul, in special in propozitii interogative si negative: How dare you contradict me ? Cum indraznesti sa ma contrazici ? The boy dared not tell his father what he had done. Baiatul n-a indraznit sa-i spuna tatalui sau ce a facut.

La afirmativ, dare se conjuga ca un verb principal:

Prezent: dare, dares;

Past Tense: dared.

La negativ si interogativ, dare poate fi conjugat ca un verb notional sau ca un verb modal: Dare he speak ? Indrazneste sa vorbeasca Does he dare (to) speak ?

Dare ca verb modal este urmat:

a) de infinitivul fara to dupa forma invariabila dare (persoana a III-a singular sau Past Tense): I wonder whether he DARE come. Ma intreb daca va indrazni sa vina. He felt that he DAREN'T try. Si-a dat seama ca n-are curajul sa incerce.

b) de infinitivul cu to, dupa participiul prezent sau dupa persoana a III-a singular: Now he dares to attack me ! Acum indrazneste sa ma atace !

c) de infinitivul cu sau fara to dupa forma de infinitiv a verbului, forma de Past Tense dared si participiul trecut: He wouldn't dare (to) tell me this. N-ar indrazni sa-mi spuna acest lucru. He dared (to) write upon the subject. A avut curajul sa scrie despre acea problema. He had never dared (to) ask me. Nu indraznise niciodata sa ma intrebe.

Atentie ! Verbul dare este urmat de infinitivul cu to cand este folosit ca verb principal: He dared me to compete with him. M-a provocat la intrecere.

EXERCITII

I. Ortografiati urmatoarele verbe la persoana a III-a singular Past Tense, forma in -ing si participiul trecut:

study, ply, pay, write, stop, cut, travel, occur, die, dye, refer, wash, watch,go to, begin, cry, see, regret, free, show, sew.

II. Puneti verbele din paranteza la timpul potrivit.

1. Look! It (rain). Take you umbrelle.

2. Why (he, drive) so fast today?

3. It (start) to rain while she (walk) in the park yesterday.

4. The telephone (ring) just as he (go) out a few minutes ago.

5. If the weather (be) fine tomorrow, we (go) on a trip to Poiana Brasov.

6. What (you, go) tonight ?

What time (the train leave)? It (leave) at 8 o'clock according to schedule.

Rezolvare:

1. It is raining.

2. Is he driving; drives;

3. started, was walking.

4. rang, was going out;

5. is, shall be skiing;

6. does the train leave, leaves;

7. are you doing; am looking; have you been looking;came; did you came; came.

III. Traduceti in limba engleza

1. Ploua. Ploua adesea toamna. 2. Ploua de cand ai venit. 3. A plouat. 4. A plouat si ieri. 5. Ploua cand m-am uitat pe fereastra 6. Sta sa ploua 7. Vom face o plimbare dupa ce va fi stat ploaia. 8. Nu vom merge in parc daca nu va sta ploaia.

Rezolvare:

1. It is raining. It often rains in autumn. 2. It has been raining since you came. 3. It has rained. 4. It rained yesterday too. 5. It was raining when I looked out of the window. 6. Is looks like rain. 7. We'll go for a walk when the rain has stopped. 8. We shan't go for a wak unless it stops raining.

IV. Treceti urmatoarele propozitii la diateza pasiva, transformand complementul persoanei in subiect.

Exemplu: They offered her flowers.

She was offered flowers.

1. The guide is showing them the museum.

2. They have appointed him president.

3. She has given me a good dictionary.

4. They will tell you what time the bus leaves.

5. I'll pay the cartenter for his work.

He promised them new bicycles.

Rezolvare:

1. They are being shown the museum. 2. He has been appointed president. 3. I have been given a good dictionary. 4. You will be told what time the bus leaves. 5. The carpender will be paid for his work. 6. They were promised new bicycles.

V. Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza, folosind verbe la diateza pasiva

1. Aceasta problema trebuie analizata

2. Nu s-a dormit in acest pat

3. Copiii au fost bine ingrijiti

4. Cainele a fost calcat de un autobuz.

5. Vor rade de tine daca vei purta rochia asta.

Rezolvare:

1. This matter must be looked into.

2. This bed has not been slept in.

3. The children were well looked after.

4. The dog was run over by a bus.

5. You will be laughed at if you wear this dress.

VI. In propozitiile de mai jos, inlocuiti, subjonctivul sintetic cu subjonctivul analitic cu should sau may:

Exemplu:

a) It is necessary that he sand the letter at once.

It is necessary that he shoul send the letter at once.

b) Whoever the woman be, you must send for a doctor.

Whoever the woman may be, you must send for a doctor.

1. Father insisted that his son read books in Romania history.

2. It is imperative that they exceed production.

3. The doctor recommended that the old woman keep to bed for a few days.

4. Long she be happy.

5. The chairman demanded that proposals be made.

VII. Traduceti in limba engleza folosind forme ale subjonctivului sintetic sau analitic:

1. Este recomandabil sa fii acolo la ora 8 fix.

2. Ei cer ca trupele inamice sa fie retrase de pe teritoriul lor.

3. De ce sa facem noi asta ?

4. Dorinta lui ca noi sa devenim profesori s-a indeplinit.

5. Fie ce-o fi, voi porni motorul.

Rezolvare:

1. It is advisable that you be / should be there at eight o'clock sharp.

2. They require that the enemy troops be/should be withdrawn from their territory.

3. Why should we do this?

4. His wish that we should become teachers has been fulfilled.

5. Come what may, I'll start the engine.

VIII. Puneti verbele din paranteze la infinitivul lung cu to) sau scurt (fara to).

Exemplu:

a) You must (hel) him.

You must help him.

b) They want (come) now.

They want to come now.

1. He has decided (become) a mechanic.

2. Will you (come) to the theatre with me?

3. You ought (revise) for your exams this week.

4. We can (wait) for you here.

5. I saw them (cross) the street.

Rezolvare:

1. to become;

2. come;

3. to revise;

4. wait;

5. cross.

IX. Completati spatiile libere cu prepozitiile necesare. Puneti verbele din paranteze la forma Gerund.

Exemplu:

He finally succeeded (sell) his old car.

He finally succeeded in selling his old car.

1. The bad weather prevent him (leave) last Monday.

2. Our teacher doesn't approve (study) late at night.

3. He worries (lose) his position.

4. He finally succeeded (post) the letter.

5. She insists (do) everything herself.

6. This research aims (find) a more efficient method.

Rezolvati:

1. from leaving

2. of studying;

3. about losing;

4. in posting;

5. on doing;

6. at finding.

X. Puneti verbele din paranteze la forma Gerund. Puneti pronumele personale la acuzativ (pentru o exprimare familiara), sau transformati-le in pronume posesive (pentru o exprimare mai literara

Exemplu:

I can't understand (he, forget) to come to the meeting.

I can't understand him / his forgeting to come to the meeting.

1. My mother hates (I, read) while I'm while I'm eating.

2. I don't remember (he, come) late before.

3. Excuse (I, interrupt) you.

4. I don't like (she, wear) my dresses.

5. I object to (they, make) so much noise.

6. He doesn't agree to (we, come) late to school.

Rezolvare:

1. me/my reading;

2. him/his coming;

3. me for interrupting you/my interrupting you;

4. her/her wearing;

5. them/their making;

6. us/our coming.

XI. Puneti verbele din paranteze la infinitivul cu to sau forma Gerund in functie de sens:

1. I will remember (give) your mother your message.

2. I remember (meet) him at your birthday last year.

3. Please stop (interrupt) me in the middle of a sentence.

4. He stopped (talk) to his former pupils.

5. Did you forget (give) him that message?

6. I definitely recall (leave) my coat in this room.

Rezolvare:

1. to give.

2. meeting.

3. interrupting.

4. to talk.

5. to give.

6. leaving.

XII. Puneti cuvintele din paranteze la forma corecta: participiu in -ing sau participiu trecut:

Exemplu:

a) We saw an (entertain) programme on TV last night.

We saw an entertaining programme on TV last night.

b) The carpenter repaired the (break) chair.

The carpenter repaired the broken chair.

1. We'll have to work hard the (follow) weeks.

2. The police were on the tracks of the (follow) man.

3. That was a very (interest) book.

4. The (interest) parties signed the agreement.

5. They sell (freeze) goods here.

6. The temperature is below (freeze) point.

Rezolvare:

1. following.

2. followed.

3. interesting.

4. interested.

5. frozen

6. freezing.

XIII. Traduceti in limba engleza:

1. Cartile imprumutate de la biblioteca trebuie inapoiate la timp.

2. Ferestrele salonului se deschideau spre o terasa cu privire la mare.

3. Auzind pasi, se intoarse tresarind.

4. Toate lucrurile pe care le stim de mult ne sunt dragi.

5. Tacu, parand mirat de purtarea mea.

6. Dupa ce a terminat ce-avea de facut, se ridica sa opreasca masina.

Rezolvarea:

1. Books borrowed from the library must be returned in time.

2. The windows of the drawing-room opened on to a terrace overlooking the sea.

3. Hearing footsteps, he turned with a start.

4. All long known objects are dear to us.

5. He kept silent, as if puzzled by my behaviour.

6. Having completed her piece of work, she rose to switch off the machine.

XIV. Inlocuiti cuvintele scrise cursiv cu verbe potrivite ca sens si verbe notionale la infinitivul prezent sau perfect:

Exemplu:

We are obliged to do our homework every day.

We have to do our hemwork every day.

1. You are given permission to leave.

2. Perhaps they have heard the news.

3. He probably went to Oradea on business.

4. Children are forbidden to play with matches.

5. She didn't forget about the appointment; it is impossible.

6. As you don't feel well it's good for you to see a doctor.

Rezolvare:

1. may leave.

2. may have heard.

3. must have gone.

4. must not play.

5. couldn't have forgotten.

6. should see.

XV. Traduceti in limba engleza, folosind verbe modale potrivite ca sens:   

1. Vrei sa-mi aduci ziarul, te rog ?

2. Sa cumpar niste banane ? As prefera sa cumpar niste portocale.

3. Vreti sa semnati in registru, va rog ?

4. Puteti sa ma ajutati la bagaje ?

5. Doriti o ceasca de cafea ? Nu, multumesc. As dori o ceasca de ceai.

6. Ea nu stie insa englezeste dar va sti aceasta limba peste cativa ani.

Rezolvare:

1. Will you fetch me the newspaper, please.

2. Shall I buy some bananas ? You'd rather buy some oranges.

3. Would you sign in the register, please.

4. Could you help me with my luggage ?

5. Would you like a cup of coffee? No, thank you.

6. She can't speak English yet, but she will be able to do so in a few years' time.Participiul perfect (Perfect Participle) si participiul trecut (Past Participle) nu sunt una si aceeasi forma verbala.

Participiul perfect reprezinta forma perfecta a participiului in -ing indicand o actiune savarsita anterior actiunii exprimate de verbul predicativ: Having finished the book, he went to bed. Deoarece / Dupa ce a terminat cartea, s-a dus la culcare.

Participiul trecut reprezinta alta forma verbala, lipsita de categoria de timp si care denumeste actiunea ca rezultat: The furniture made in Romania is exported to many countries. Mobila fabricata in Romania este exportata in mute tari.

Participiul trecut intra in structura formei din participiu perfect: Having made a useful suggestion, he had our support. Deoarece a facut o propunere utila, (el) s-a bucurat de sprijinul nostru.


 [L1]

 [L2]

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Gramatica


Carti
Gramatica


termeni
contact

adauga