Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Gramatica


Index » educatie » » literatura » Gramatica
Sintaxa propozitiei (the syntax of the sentence)


Sintaxa propozitiei (the syntax of the sentence)


SINTAXA PROPOZITIEI (THE SYNTAX OF THE SENTENCE)

Propozitia este comunicarea in care se afla un singur predicat. Din punct de vedere formal propozitiile sunt simple si dezvoltate. Propozitia simpla contine doar subiect si predicat. The boy learns. = Baiatul invata.1. Subiectul (The Subject)

Subiectul este partea propozitiei, care poate fi uneori autorul actiunii, alteori obiect al actiunii savarsite de altcineva. Subiect mai poate fi cineva/ceva despre care se comunica ceva in propozitie. Raspunde la intrebarile: who ? = cine ?; what ? = ce ? In exemplul The boy learns cuvantul the boy este subiect, iar cuvantul learns este predicat.

2. Predicatul (The Predicate)

Predicatul este partea de propozitie prin care se comunica ceva despre subiect sau ce anume savarseste/face subiectul.

Subiectul si predicatul sunt parti principale ale unei propozitii. Se poate vorbi uneori despre propozitii cu mai multe subiecte sau cu subiect multiplu: The boys and the girls learn to swim. = Baietii si fetele invata sa inoate.

In momentul in care intr-o comunicare apar doua predicate, comunicarea respectiva nu mai este propozitie ci fraza.

In cazul in care pe langa subiect si predicat exista si alte parti de propozitie, propozitia respectiva nu mai este o propozitie simpla, ci o propozitie dezvoltata: A clever student learns every day. = Un student destept invata in fiecare zi.

Predicatul unei propozitii este reprezentat printr-un verb la unul dintre cele patru moduri personale ale verbului care sunt: indicativ, conditional, subjonctiv si imperativ.

Predicatele sunt: a) verbale b) nominale

Predicatul verbal este reprezentat printr-un verb principal.

He studies chemisty. = El studiaza chimie. They will come by coach. = Vor veni cu autocarul. He had seen the monastery. = El vazuse manastirea. Three and three makes six. = Trei plus trei fac sase.

Predicatul nominal consta dintr-un verb copulativ si un nume predicativ

Iata cateva verbe copulative: to be, to become, to continue, to get, to grow, to seem etc.

Everybody grows old. = Toata lumea imbatraneste. = Toti imbatranesc.

Nici verbele modale nu pot fi singure predicate in propozitii, ci impreuna cu verbul pe care il preceda.

I must go to church. = Trebuie sa merg la biserica.

He is clever. = El este destept.

He must be clever. = Probabil ca este destept.

Roses smell sweet. = Trandafirii miros placut.

Their pleasure is to swim. = Placerea lor este sa inoate.

We are to leave right away. = Urmeaza / Trebuie sa plecam imediat.

He could come any minute. = Ar putea veni in orice clipa.

It is I. = Eu sunt. = Sunt eu.

Partile secundare ale propozitiei sunt atributul si complementul.

3. Atributul (The Atribute)

Atributul determina un substantiv si isi are locul inaintea lui.

She is singing a beautiful song. = Ea canta un cantec frumos.

He is my friend. = El este prietenul meu.

He is my good friend. = El este prietenul meu cel bun. = El este bunul meu prieten.

John is my best friend. = John este cel mai bun prieten al meu.

Uneori atributul sta dupa substantivul sau.

They were the last to come. = Ei au fost ultimii care au venit.

You can ask the man in the street. = Il poti intreba pe omul de pe strada.

The book read by me is interesting. = Cartea citita de mine este interesanta.

4. Complementul (THE OBJECT)

4.1. Complementul direct (The Direct Object)

Complementul direct este partea de propozitie asupra careia se orienteaza actiunea subiectului. Se exprima prin substantive / pronume in cazul acuzativ.

I am reading a book. = Eu citesc o carte. I = subiect; am reading = predicat

What am I reading ? = Ce citesc eu ?

Who is reading a book ? = Cine citeste o carte ?    a book = complement direct

I am reading an interesting book. = Eu citesc o carte interesanta. interesting = = atribut

Locul complementului direct in propozitie este dupa verbul sau. Exista si un complement intern (The Cognate Object), care sta intre verbul tranzitiv si complementul direct propriu-zis.

to run a swift race = a face o cursa rapida

to dream an interesting dream = a visa un vis interesant

Dublul complement direct:

I teach them grammar. = Ii invat pe ei gramatica.

I = subiect; teach = predicat

Who teaches them grammar ? = Cine ii invata pe ei gramatica ? them, grammar = complemente directe

What do I do ? = Ce fac eu ? Whom do I teach grammar ? = Pe cine invat eu gramatica ? What do I teach them ? = Ce ii invat eu pe ei ?

I see people in the street. = Vad oameni pe strada. What do I see in the street ? = Ce vad eu pe strada ? I see John in the street. = Il vad pe John pe strada. Whom do I see in the street ? = Pe cine vad eu pe strada ?

4.2. Complementul indirect (The Indirect Object)

Complementul indirect este cel asupra caruia actiunea subiectului se indreapta / rasfrange indirect si este exprimat prin substantive sau pronume in cazul dativ.

I shall buy a book for you. = Voi cumpara o carte pentru tine.

He bought the boy a book. = He bought a book to the boy. = El i-a cumparat baiatului o carte. = El i-a cumparat o carte baiatului.

To whom did he buy it ? = Who(m) did he buy it to ? = Cui i-ai cumparat-o ?

He bought a book for the boy. = El a cumparat o carte pentru baiat.

Who(m) did he buy a book for ? = For whom did he buy a book ? = Pentru cine a cumparat el o carte ?

Complementul indirect raspunde la intrebari ca:

to whom? = who(m) to ? = cui ?

for whom? = who(m) for ? = pentru cine ?, cui ?

about whom ? = who(m) about ? = despre cine ?

with whom ? = who(m) with ? = cu cine ?

without whom ? = who(m) without ? = fara cine ?

Complementul indirect in limba engleza poate fi alcatuit cu unele prepozitii ca to, for, about, with, without si atunci el poarta numele de complement indirect prepozitional, sau poate aparea fara prepozitie

- neprepozitional:

I shall give you a book. = Iti voi da tie o carte. I shall buy you a book. = Iti voi cumpara tie o carte.

- prepozitional:

I shall give a book to you. = Iti voi da o carte tie. I shall buy a book for you. = Voi cumpara o carte pentru tine.

4. Verbe cu prepozitii pentru complemente indirecte

to accustom oneself to something = a se obisnui cu ceva to administer smth. to smb. = a administra/aplica ceva cuiva

to announce smth. to smb. = a anunta ceva cuiva to appear to = a parea

to attribute smth. to smb. = a atribui ceva cuiva to belong to = a apartine

to communicate smth. to smb. = a comunica ceva cuiva to confide smth. to smb. = a destainui ceva cuiva

to convey smth. to smb. = a comunica/transmite ceva cuiva to deliver smth. to smb. = a inmana/livra ceva cuiva

to describe smth. to smb. = a descrie ceva cuiva to explain smth. to smb. = a explica ceva cuiva

to be devoted to smb. = a fi devotat cuiva to impute smth. to smb. = a imputa ceva cuiva

to introduce smb. to smb. = a prezenta pe cineva cuiva to leave smth. to (chance) = a lasa ceva (la voia intamplarii)

to listen to smb./smth. = a asculta la cineva/ceva to mention to smb. that = a mentiona cuiva ca

to prescribe smth. to smb. = a prescrie ceva cuiva to propose smth. to smb. = a propune ceva cuiva

to prove to smb. that = a dovedi cuiva ca to relate to smb. smth. = a relata cuiva ceva

to be related to smb. = a fi ruda cu cineva, a se inrudi to resign smth. to smb. = a ceda ceva cuiva

to reveal smb. smth. = a dezvalui cuiva ceva,     to say smth. to smb. = a zice/spune ceva cuiva

to say no to smth. = a refuza ceva, a zice nu la ceva to seem to smb. = a i se parea cuiva, a-i parea cuiva

to speak to smb. about smth. = a vorbi cu cineva despre ceva, to submit to = a (se) supune

to suggest smth. to smb. = a sugera ceva cuiva to yield to smth. = a consimti la ceva; a ceda la ceva

4.2.2. Verbe cu complement direct si complement indirect

to allow smth. to smb. = a permite ceva cuiva to bring smth. to smb. = a aduce ceva cuiva

to give smb. smth. = to give smth. to smb. = a da ceva cuiva

to give smb. much trouble = to give much trouble to smb. = a da cuiva multa bataie de cap = a da multa bataie de cap cuiva

to give smb. an example = a da cuiva un exemplu

to grant smb. smth. = to grant smth. to smb. = a garanta cuiva ceva = a garanta ceva cuiva

to hand smb. smth. = to hand smth. to smb. = a inmana cuiva ceva = a inmana ceva cuiva

to leave smb. smth. = to leave smth. to smb. = a lasa cuiva ceva = a lasa ceva pentru cineva

to lend smb. smth. = to lend smth. to smb. = a da cuiva imprumut ceva = a da ceva imprumut cuiva

to offer smb. smth. = to offer smth. to smb. = a oferi cuiva ceva = a oferi ceva cuiva

to owe smb. smth. = to owe smth. to smb. = a datora cuiva ceva, a datora ceva cuiva

to pay smb. smth. = to pay smth. to smb. = a plati cuiva ceva = a plati ceva cuiva

to promise smb. smth. = to promise smth. to smb. = a promite/fagadui cuiva ceva = a promite/ fagadui ceva cuiva

to refuse smb. smth. = to refuse smth. to smb. = a refuza cuiva ceva = a refuza ceva cuiva

to sell smb. smth. = to sell smth. to smb. = a vinde cuiva ceva = a vinde ceva cuiva

to send smb. smth. = to send smth. to smb. = a trimite cuiva ceva, a trimite ceva cuiva

to show smb. smth. = to show smth. to smb. = a arata cuiva ceva, a arata ceva cuiva

to tell smb. smth. = to tell smth. to smb. = a spune/povesti cuiva ceva, a spune/ povesti ceva cuiva

to wish smb. smth. = to wish smth. to smb. = a ura/dori cuiva ceva = a ura/ dori ceva cuiva

to write smb. smth. = to write smth. to smb. = a scrie cuiva ceva

4.3. Complementul prepozitional (The Prepozitional Object)

Complementul prepozitional este un complement al unui verb cu prepozitie.

OF - de, cu, din etc.

to be afraid of = a se teme de

to be aware of smth. = a fi constient de ceva, a-si da seama de ceva

to approve of smth. to smb. = a aproba ceva cuiva

to be characteristic of smb. = a-i fi caracteristic cuiva, a fi caracteristic pentru cineva

to deprive smb. of smth. = a lipsi/priva pe cineva de ceva

to be fond of smth. = a fi amator de ceva

to accuse smb. of smth. = a acuza pe cineva de ceva

to be independent of smth (smb). = a fi independent de ceva (de cineva)

to be jealous of smb. = a fi gelos pe cineva

to be proud of smb./smth. = a fi mandru de cineva/ceva

to beware of = a se feri / pazi de

to boast of smth. = a se lauda cu ceva

to complain to smb. of smth. = a se plange cuiva de ceva

to cure smb. of smth. = a vindeca pe cineva de ceva

to die of smth. = a muri de ceva

to doubt of smth. = a se indoi de ceva

to remind smb. of smth./smb. = a aminti cuiva de ceva/cineva

to smell of smth. = a mirosi a ceva

to taste of smth. = a avea gust de ceva

to think of smth. = a reflecta/medita la/asupra, a lua in seama ceva

to be confident of = a fi increzator in, a avea incredere in

FOR de la, pentru etc.

to apologize for = a-si cere iertare pentru   

to ask smb. for smth. = a cere ceva cuiva

to be angry with smb. for smth. = a fi suparat pe cineva pentru ceva

to be anxious for smth. = a fi ingrijorat/nelinistit de ceva

to call for = a necesita

to care for smb (smth). = a-i placea de cineva, ceva

to forgive smb. for smth. = a ierta pe cineva pentru ceva

to long for = a tanji dupa, a visa la to pine for smth. = a tanji dupa ceva

to look for smb./smth. = a cauta pe cineva /ceva

to mistake smb. (smth) for smb. (smth) else = a confunda pe cineva cu altcineva

to pass for = a trece drept

to send for smb. = a trimite dupa cineva

to stand for smb./smth. = a reprezenta pe cineva, a reprezenta ceva

to be sorry for smth. = a-i parea rau de/pentru ceva

to struggle for smth. = a lupta pentru ceva

to thank smb. for smth. = a multumi cuiva pentru ceva

to wait for smb smth) = a astepta pe cineva / ceva

to wait for. = a astepta

TO = la, catre, spre

to apologize to smb. for smth. = a-si cere iertare cuiva pentru ceva

to agree to smth. = a fi de acord cu ceva

to accustom oneself to smth. = a se obisnui cu ceva

to be grateful to smb. for smth. = a fi recunoscator cuiva pentru ceva

to be accustomed to smth. = a fi obisnuit cu ceva

to be cruel to smb. = a fi crud/nemilos fata de cineva

to be different to = a fi diferit/deosebit de

to be good/kind to smb. = a fi bun/amabil fata de cineva, a fi bun cu cineva

to be indifferent to = a fi indiferent fata de

to be polite to = a fi politicos cu, a fi politicos fata de

to be similar to smth. = a fi similar/asemanator cu ceva

to be superior to = a fi superior

to belong to = a apartine

to boast to smb. about smth. = a se lauda cuiva cu ceva

to compare smth. to smth. = a compara ceva cu ceva

to contribute to smth. = a contribui la ceva

to introduce smb. to smb. else = a prezenta pe cineva altcuiva

to lend smth. to smb. = a imprumuta ceva cuiva

to move to another place = a se muta in alt loc

to refer to smb./smth. = a se referi la cineva/ceva

to resort to smth. = a recurge la ceva

from DE LA, DIN

to be different from = a fi diferit/deosebit de

to borrow smth. from smb. = a imprumuta ceva de la cineva

to conceal smth. from smb. = a ascunde ceva cuiva

to differ from smth./smb. = a diferi de ceva/cineva

to escape from something = a scapa de ceva

to move from to = a se muta de la la

to prevent smb. from doing smth. = a opri/preveni pe cineva sa faca ceva

to refrain from smth. = a se abtine de la ceva

to retire from one place to another = a se retrage dintr-un loc in altul

to defend smb. from smth. = a apara pe cineva de ceva

to translate from into = a traduce din in

to tell smb. from smb. else = a deosebi pe cineva de altcineva

WITH - CU

to agree with smb. on smth. = a fi de acord cu cineva asupra unui fapt

to acquaint oneself with smth. = a se familiariza cu, a se obisnui cu    

to be acquainted with = a fi familiarizat/obisnuit cu,

to be patient with smb. = a fi rabdator cu cineva, a fi rabdator fata de cineva

to be satisfied with = a fi multumit/satisfacut de

to deal with smth. = a se ocupa cu ceva, a trata ceva

to deal with smb. = a avea de-a face cu cineva

to fill smth. with smth. = a umple ceva cu ceva

to compare with = a (se) compara cu

to meet with smb. = a se intalni cu cineva

to meet with smth. = a intampina ceva; a trece prin ceva; a da de ceva

to part with smb./smth. = a se desparti de cineva/ceva

to play with smb./smth. = a se juca cu cineva/ceva

to be sated with smth. = a fi satul/dezgustat de ceva

to supply smb. with smth. = a aproviziona pe cineva cu ceva

to threaten smb. with smth. = a ameninta pe cineva cu ceva

ON / UPON - PE, IN

to be crazy on smth. = a fi mare amator de ceva, a fi mort dupa ceva

to be dependent on smth. = a fi dependent de ceva

to count on/upon smb./smth. = a se bizui/baza pe cineva/ceva, a conta pe cineva/ceva

to call on smb. = a vizita pe cineva, a trece pe la cineva

to congratulate smb. on smth. = a felicita pe cineva pentru ceva

to depend on/upon = a depinde de

to feed smb. on smth. = a hrani pe cineva cu ceva

to insist on = a insista asupra

to intrude smth. on/upon smb. = a se impune ceva cuiva

to knock on smth. = a se lovi de ceva

to live on = a trai cu

to look on/upon a show = a privi la (ca spectator)

to look on smb. as = a considera pe cineva drept

to be intent on/upon = a fi concentrat asupra, a fi absorbit de

ABOUT in jurul; despre; prin etc.

to be concerned about smth. = a fi preocupat, ingrijorat de ceva

to be crazy about smth. = a fi mare amator de ceva, a fi mort dupa ceva

to boast to smb. about smth. = a se lauda cuiva cu ceva

to think about smth. = a se gandi la ceva

IN din, in, la

to be interested in smth. = a-l interesa ceva

to have similar tastes in = a avea gusturi asemanatoare pentru

to be superior in = a fi superior in/ca

to indulge in = a se complace in, a se deda la

to interfere in smth. = a se amesteca/baga in ceva

to laugh in smb.'s face = a-i rade cuiva in nas

to participate in smth. = a participa la ceva

to succeed in = a reusi sa

AT LA

to be astonished at smth. = a fi uimit/surprins de ceva

to be good at smth. = a fi bun, a se pricepe la ceva

to be indignant at smth. = a fi indignat de ceva

to be surprised at smth. = a fi surprins de ceva

to glance at smb./smth. = a arunca o privire la cineva/ceva

to knock at = a bate la

to look at smb./smth. = a privi la cineva/ceva

to play at smth. = a se juca de-a ceva

to laugh at smb./smth. = a rade de cineva/ceva

to rush at smb./smth. = a se repezi la cineva/ceva

BY langa, cu, dupa, pe etc.

to be impressed by smb./smth. = a fi impresionat de cineva/ceva

to be preoccupied by smth. = a fi preocupat de ceva

to begin by = a incepe prin a

to pass by smb./smth. = a trece de cineva/ceva

to profit by smth. = a profita de ceva

AGAINST = contra, impotriva

to defend against = a apara contra/impotriva

to knock against smth. = a se lovi de ceva

to protect smb. against smth. = a proteja pe cineva impotriva/de ceva

AFTER DUPA

to look after smth./smb. = a avea grija, a se ingriji de ceva/cineva   

WITHOUT = FARA

to do without = a se lipsi/dispensa de = a se descurca fara

to ask smb. smth. = a intreba pe cineva ceva

to interfere between = a se amesteca intre

to look like smb. = a semana cu cineva

to look like smth. = a semana cu ceva

to move smth. near smth. = a muta ceva langa ceva

to pass oneself off as = a se da/prezenta drept

to transform smth. into smth. else = a transforma ceva in altceva

to pass smb./smth. = a trece de cineva/ceva

In limba romana aceste complemente prepozitionale au ca echivalent complementul indirect in acuzativ care raspunde la intrebarile: cu cine?, cu ce?, la cine?, la ce?, fara cine? etc.

4.4. Complementul circumstantial de loc (The Adverbial of Place)

Se exprima printr-un adverb de loc.

William the Conqueror landed at Pevensey, on the coast of Sussex. = William Cuceritorul a debarcat la Pevensey, pe coasta Sussex-ului.

We are at home. = Noi suntem acasa.

English is spoken all over the world. = Engleza este vorbita in toata lumea.

Raspunde la intrebarile: where ? = unde ?, from where ?, where., from? = de unde ?, how far ? = cat de departe ?, pana unde ? etc.

4.5. Complementul circumstantial de timp (The Adverbial of Time)

Se exprima printr-un adverb de timp.

I was at home yesterday. = Yesterday I was at home. = Ieri eram acasa.

I have never seen him there. = Nu l-am vazut pe el niciodata acolo.

We have lived in Craiova for twenty five years. = Locuim in Craiova de douazeci si cinci de ani.

Raspunde la intrebarea when ? = cand ?

4.6. Complementul circumstantial de mod (The Adverbial of Manner)

Se exprima prin adverbe de mod.

Alice sings beautifully. = Alice canta frumos.

The children were playing happily. = Copiii se jucau fericiti.

Raspunde la intrebarile: how ? = cum ?, how much ? = cat, cata ?, in what way ? = in ce fel ?, how many times ? = de cate ori

4.7. Complementul circumstantial de cauza (The Adverbial of Cause)

Exprima cauza actiunii savarsite de subiect si exprimata prin predicat.

I couldn't come because of the rain. = N-am putut veni din cauza ploii.

We arrived late on my account. = Am ajuns tarziu din cauza mea.

Raspunde la intrebarile: why ? = de ce ?, for what reason ? = din ce cauza/motiv ?, on what account ? = din ce cauza ?, on whose account ? = din cauza cui ? = din a cui cauza ?

4.8. Complementul circumstantial de scop/final (The Adverbial of Purpose)

Reprezinta materializarea scopului subiectului propozitiei in care se afla.

He only works for money. = El munceste numai pentru bani.

He worked hard to make a good impression and to get much money. = A muncit mult/ serios ca sa faca o buna impresie si sa castige bani multi.

This device is used for various purposes. = Acest dispozitiv este folosit in/pentru diverse scopuri.

Raspunde la intrebarile: for what purpose(s) ? = cu ce scop(uri) ?, for what ? = what for ? = pentru ce ?

4.9. Complementul circumstantial concesiv (The Adverbial of Concession)

They have come in spite of the bad weather. = Ei au venit cu toata vremea rea.

They played tennis in spite of my refusal not to play. = Ei au jucat tenis in pofida refuzului meu de a juca.

Raspunde la intrebari ca: in spite of whom /what ? = in pofida/ciuda cui ?

4.10. Complementul circumstantial conditional (The Adverbial of Condition)

Reprezinta conditia subiectului in propozitie.

Weather permitting we'll arrive earlier. = Daca vremea va permite vom sosi mai devreme. = Cu permisiunea vremii vom ajunge mai devreme.

Come with your friend if possible! = Vino cu prietenul tau daca e posibil!

Raspunde la intrebarea: on what condition ? = cu ce conditie ?

4.11. Complementul de agent (The Adverbial of Agency)

Complementul de agent sau subiectul logic este folosit numai la diateza pasiva.

The book was read by the student. = Cartea a fost citita de student(a).

Se vede clar ca autorul actiunii este studentul. Cartea este subiectul gramatical, intrucat despre ea se face comunicarea.

The house was destroyed by the earthquake. = Casa a fost distrusa de cutremurul de pamant.

Raspunde la intrebarile: by whom ? = who(m) by ? = de (catre) cine ?, by what ? = what by ? = de ce ?

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Gramatica


Carti
Gramatica


termeni
contact

adauga