Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Gramatica


Index » educatie » » literatura » Gramatica
Pronumele (The Pronoun)


Pronumele (The Pronoun)


Pronumele (The Pronoun)

1. Definitie

Pronumele:

a) reprezinta o clasa eterogena, unele pronume pot inlocui substantive in comunicare The man is here; He is here; alte pronume desemneaza direct vorbitorul si ascultatorul (I, you) sau desemneaza global sau partial obiecte sau fenomene (all, each);

b) are categoriile gramaticale de persoana, gen, numar si caz;c) indeplineste functiile sintactice de subiect, nume predicativ, atribut apozitie, complement.

2.Rolul de substitut al pronumelui

In gramatica traditionala, pronumele este partea de vorbire care tine locul unui substantiv sau grup nominal:

John is a student.

He is a student.

Peter and Mary are students

Those young people are students.

They are students.

Pronumele reprezinta insa o clasa eterogena. Unele pronume constituie un sustitut al substantivului (he, she, it, they), altele desemneaza direct vorbitorul si interlocutorul (I, you); iar pronume ca all, every, each desemneaza global sau partial obiecte si fenomene.

In gramatica structuralista, se foloseste termenul de substitut pentru cuvintele care pot aparea in locul in care apar substantivele sau termenul de pro-form pentru toate acele cuvinte care inlocuiesc alte parti de vorbire.

3. Categoriile gramaticale ale pronumelui

Unele pronume au categoriile gramaticale de persoana, gen, numar si caz.

Categoria de persoana este specifica pronumelui si verbului: persoana I, a II-a, aIII-a: I am / You are / He is.

Categoriile de gen, numar si caz se intalnesc si la substantiv, dar la pronume ele prezinta anumite particularitati.

Spre deosebire de substantiv, pronumele are:

a) genul marcat doar la persoana a III-a singular: masculin/feminin/neutru: he/she/it.

b) numarul marcat prin supletivism (cuvinte diferite): I/we, he/they.

c) contrastul intre cazul nominativ si acuzativ/dativ: I/me, he/him, who/whom.

Persoana si numarul Pronumele personale, reflexive si posesive au forme distincte pentru persoana si numar:

Persoana I singular: I myself mine

plural: we ourselves ours

Persoana a II-a singular: you yourself yours

plural: you yourselves yours

Persoana a III-a singular: he himself his

she herself hers

it itself -

plural they themself theirs

Genul Pronumele personale, reflexive si posesive sunt marcate formal pentru gen la persoana a III-a singular:

Masculin: He/him himself his

Feminin: she/her herself hers

Neutru: it    itself -

La pronumele relative exista o distinctie intre pronumele pentru nume de persoana (who, whom) si pentru nume de obiecte sau animale (which).

Cazul Substantivele si majoritatea pronumelor in limba engleza au doua cazuri marcate formal: cazul comun (nominativ, acuzativ/dativ) si cazul genitiv:

Cazul comun The postman is at the door.

Somebody is at the door.

I can see the postman at the door.

I can see somebody at the door.

Cazul genitiv: The postman's bag

Somebody's bag

Pronumele personal si pronumele who au trei cazuri marcate formal:

nominativul, dativ/acuzativ si genitivul:

Nominativ: I we he she they who

Dativ/acuzativ: me us him her them who(m)

Genitiv: my our his her their whose

Conform traditiei gramaticale, pronumele personal la cazul genitiv este cunoscut sub numele de adjectiv posesiv.

Clasificarea pronumelui

Pronumele formeaza o clasa eterogena, deoarece nu toate pronumele au forme flexionare pentru aceleasi categorii gramaticale.

Pronumele personale, reflexive si posesive sunt considerate centrale clasei de pronume, ele avand forme distincte pentru persoana, gen, numar si caz.

Clasificarea pronumelor*)

Pronumele centrale -personal

-reflexiv

-posesiv

Pronumele relativ

Pronumele interogativ

Pronumele demonstrativ

Pronumele nehotarat pozitiv universal -each

-all

-seria every

afirmativ -many, much

-few, little

-several, enough

-one

-seria some

neafirmativ -seria any

-either

negativ -seria no

-neither

Functiile sintactice ale pronumelor

De regula pronumele inlocuiesc substantivele. Uneori ele insa determina substantivele.

Cand pronumele inlocuieste un substantiv, se vorbeste de valoarea substantivala (sau pronominala) a pronumelui, iar cand acesta determina un substantiv, se vorbeste despre valoarea determinant (sau adjectivala) a pronumelui.

Din punct de vedere al valorii substantivale sau de determinant, pronumele in limba engleza pot avea:

a) numai valoare substantivala: I, you, he; mine, yours; somebody, something etc.

b) numai valoare de determinant: every, my, no, etc.

c) valoare substantivala si de determinant: this/that, these/those, some/any etc.

Valoarea substantivala si cea determinativa consitioneaza functiile sintactice ale pronumelui. pronumele folosite ca determinanti nu pot indeplini decat functia sintactica de atribut:

My book is new.

This book is new.

Every book is new.

pe cand pronumele folosite cu valoare substantivala (pronumele propriu-zise) pot indeplini diverse functii sintactice:

subiect: I am a member of the committee.

nume predicativ: He is always himself.

complement indirect: Show me your stamp collection, please.

complement direct: he taught us a lesson.

complement prepozitional: He will talk about himself.

etc

Pronumele relative si interogative indeplinesc si functia de marca a unor raporturi sintactice, introducand propozitii secundare in fraza: The man who is speaking is our teacher. I wondered what he meant.

6. Pronumele personal (The Personal Pronoun)

Pronumele personal desemneaza persoanele ce pot aparea intr-un dialog (vorbitorul, interlocutorul) sau inlocuieste obiectul despre care se vorbeste, are categoriile gramaticale de persoana, gen, numar si caz si poate indeplini functiile sintactice de subiect, nume predicativ, atribut, apozitie si complement.

Pronumele personal are forme supletive pentru categoriile gramaticale de persoana, gen, numar si caz.

Aceste categorii gramaticale nu apar insa la toate formele pronumelui personal.

6.1. Categoria persoanei la pronumele personal. In limba engleza pronumele si verbul sunt singurele parti de vorbire care au categoria gramaticala a persoanei: I am a teacher. Eu sunt profesor. He is a chemist El este chimist.

Deoarece verbul este marcat de regula pentru persoana numai la persoana a III-a singular, pronumele ramane singurul indicator al celorlalte persoane.

De aceea pronumele personal este de obicei mentionat la comunicare in limba engleza, spre deosebire de limba romana: I speak English. (Eu) vorbesc englezeste.

Nota: In limba engleza, pronumele I se scrie intotdeauna cu litera mare: He speaks English better than I do.

Conform definitiei traditionale, persoana I desemneaza persoana care vorbeste, persoana a II-a , persoana cu care se vorbeste, iar persona a III-a indica pe cel despre care se vorbeste.

Nota: Aceasta definitie este incompleta. Pronumele I desemneaza pe cel care vorbeste si care face actul de vorbire posibil.

Pronumele de persoana a II-a you este persoana care recepteaza discursul.

Pronumele de persoana a III-a he/they reprezinta membrul nemarcat al corelatiei. Acest pronume nu face posibila inceperea actului de vorbire, ci desfasurarea lui logica. He/they indeplineste o functie anaforica in discurs, cea de referire la elemente deja introduse in discurs: Peter was very tired as he had worked hard all day.

In acest fel, pronumele he/they nu se refera la o persoana in acelasi mod ca si pronumele I si you.

Pronumele personale in limba engleza sunt folosite si cu valoare generica (generic person) .

Pronumele he/she este folosit cu valoare generica in propozitii care exprima un adevar universal: He who laughs last laughs best. Cine rade la urma rade mai bine.

In asemenea contexte, valoarea lui he este cea a unui determinant demonstrativ: That one who

Pronumele you este folosit si cu sensul nedefinit de one: You can never tell. Nu se stie niciodata.

iar they, cu sensul de "oameni in general": They make bicycles in this factory.

6.2. Categoria genului la pronumele personale. Pronumele personal are categoria gramaticala a genului numai la persoana a III-a singular:

He este folosit pentru a inlocui nume de persoane de sex barbatesc:

Tom Brown / He is the centre forward.

She este intrebuintat pentru nume de persoane de sex femeiesc: Barbara / She is my sister.

It inlocuieste nume de obiecte sau de animale: The dog / It barked when the quests came.

Nota:

He/she sunt folosite pentru a inlocui si unele substantive animate sau inanimate, care sunt de obicei neutre: The ship/She has already arrived.

In limba engleza, pronumele pentru persoana a III-a plural they nu are forme distincte pentru gen, ca in limba romana:

The girls are here.

Fetele sunt aici.

They are here.

Ele sunt aici.

The boys haven't come yet

Baietii nu au venit inca.

They haven't come yet.

Ei nu au venit inca.

These birds are very pretty

Aceste pasari sunt foarte frumoase.

They are very pretty.

Ele sunt foarte frumoase.

6.3. Categoria numarului la pronumele personal Pronumele pentru persoana I plural we nu reprezinta mai multi de I ci I + he:

Can we come at eight ?

Can he and I come at eight ?

Aceasta intrebuintare a lui we este cunoscuta sub denumirea de exclusive "we".

O alta functie a pronumelui we este de a include si pe ascultator (inclusive "we" = I + you):

Well, how are we feeling today ?

Ei, cum ne mai simtim astazi ?

Nota: We poate fi folosit astfel de catre un doctor, o profesoara sau o sora medicala care se adreseaza unui copil, pentru a crea un sentiment de solidaritate intre vorbitor si ascultator.

Forma you este folosita atat pentru persoana a II-a singular, cat si pentru persoana a II-a plural: I told you to sit down. V-am / ti-am spus sa stai jos.

Pluralul persoanei a II-a este de asemenea un plural inclusiv ca si la persoana I: vorbitorul reprezentat prin I sau interlocutorul, reprezentat prin you isi asociaza celelalte persoane ale dialogului: we = I + he (+ you) you = you + (+ you).

Doar pluralul persoanei a III-a reprezinta un plural propriu-zis: they = he + he + he.

Nota: In limba engleza nu exista pronume de politete ca in limba romana. You poate insemna atat tu, voi cat si dumneata, dumneavoastra, in functie de context. La fel he, she pot insemna el, ea sau dumnealui, dumneaei.

6.4. Categoria cazului la pronumele personal. Pronumele personal are forme pentru cazul nominativ si pentru dativ/acuzativ (cu exceptia lui you si it):

Nominativ: Dativ/Acuzativ

Persoana I singular: I me

Persoana I plural: we us

Persoana a II-a singular/plural: you you

Persoana a III-a singular: he him

she her

it it

Persoana a III-a plural: they them

6. Functiile sintactice ale pronumelui personal. Pronumele personal este folosit intotdeauna cu valoare substantivala. pronumele personal indeplineste mai multe functii sintactice, dupa cazul in care se afla:

a) nominativ: - subiect - He is a student.

- nume predicativ - It is he who did it.

b) dativ: complement indirect - Can you tell me a story ?

c) acuzativ: - complement direct - I like her.

- complement prepozitional - Look at them !

7. Pronume reflexiv (The Reflexive Pronoun)

Pronumele reflexiv inlocuieste obiectul asupra caruia se execita actiunea verbului si care este identic cu subiectul verbului; are categoriile gramaticale de persoana, gen, numar si caz si indeplineste functia de complement, nume predicativ sau apozitie.

7.1. Categoriile gramaticale ale pronumelui reflexiv. Pronumele reflexiv prezinta urmatoarele particularitati in ceea ce priveste categoriile gramaticale de persoana, gen, numar si caz:

a) are persoana I, a II-a, aIII-a, ca si pronumele personal si cel posesiv;

b) are forme distincte de gen numai la persoana a III-a singular:

masculin: himself

feminin: herself

neutru: itself

c) are terminatia -self la singular si -selves la plural.

Persoana Singular Plural

Persoana I myself ourself

Persoana a II-a yourself yourself

Persoana aIII-a:

masculin himself

feminin herself themselves

neutru itself

7.2. Intrebuintarea pronumelui reflexiv. Pronumele reflexiv este folosit mai ales in propozitii in care complementul direct sau prepozitional este identic cu subiectul.

A) Astfel, pronumele reflexiv indeplineste in principal functia de complement direct al unor verbe tranzitive. Din punct de vedere al reflexivitatii, verbele in limba engleza se impart in:

a) verbe urmate in mod obligatoriu de pronume reflexive ca: absent oneself (from), avail oneself (of), behave oneself, busy oneself (with), pride oneself (on):

He busied himself with his papers. I pride myself on my cooking. Behave yourself !

b) verbe care pot fi urmate sau nu de un pronume reflexiv, intre cele doua intrebuintari existand diferente de sens: apply (oneself), avail (oneself) conduct (oneself), depart (oneself):

He applied himself to the task. A depus toate eforturile pentru indeplinirea sarcinii. He applied for a job. A facut o cerere de serviciu.

c) verbe dupa care pronumele reflexiv se poate omute fara a produce modificari fara sens: adjust, comb, dress, qualify, shave, wash:

She went into the bathroom and washed herself.

She went into the bathroom and washed.

B) Pronumele reflexiv este folosit ca parte a unui complement prepozitional, cand complementul prepozitinal este aceeasi persoana cu substnativul: Look after yourself, will you. Take care of yourself. She looked at herself in the mirror. I don't know what to do with myself.

Atentie! 1. In constructiile prepozitionale care exprima relatii spatiale intre elemnte concrete, se foloseste pronumele personal in cazul acuzativ, chiar daca complementul prepozitional este aceeasi persoana cu subiectul: I have no books on me. We have the whole week before us. She looked about her.

2. Pronumele reflexiv este folosit in asemenea cazuri doar cu valoare emotionala: She was beside herself with rage.

3. Exista si situatii in care uzajul oscileaza intre pronumele reflexiv si cel personal: He closed the door behind him(self). She gathered the children around her(self).

Pronumele reflexiv are numai valoare substantivala. El poate indeplini urmatoarele functii sintactice:

- complement direct: She helped herself to another pieces of cake.

- complement indirect: He allowed himself a break.

- complement prepozitional: I looked at myself in the mirror.

- nume predicativ: She is always herself.

7.3. Pronumele de intarire (The Emphatic Pronoun). Pronumele reflexive se folosesc:

a) ca pronume reflexive (non-emphatic use): Help yourself ! Serveste-te.

b) ca pronume de intarire (emphatic use): Help her yourself. Ajut-o tu insuti.

Pronumele de intarire subliniaza participarea la actiune a vorbitorului, a interlocutorului sau a obiectului despre care se vorbeste, are categoriile gramaticale de persoana, gen, numar si caz si indeplineste functia sintactica de apozitie.

Pronumele de intarire se subordoneaza direct unui pronume personal sau unui substantiv:

He himself answered the pupils' questions.

The scientist himself answered the pupils' questions.

Pozitia nemarcata a pronumelor de intarire este imediat dupa pro(numele) pe care-l subliniaza: The pupils themselves worked in the school garden.

Cand (pro)numele insotit de pronume de intarire este subiectul prepozitiei, pronumele de intarire se poate aseza:

- la inceputul propozitiei: The boy himself drew the map.

- la sfarsitul propozitiei: The boy drew the map himself.

Pronumele de intarire este accentuat in vorbire.

Faptul ca pronumele de intarire depinde intotdeauna de un substantiv sau pronume ii confera acestuia valoare adjectivala.

Pronumele de intarire indeplineste functia sintactica de apozitie: The headmaster himself helped the pupils.

Cand este precedat de prepozitia by, of sau for, pronumele de intarire are sensul de singur, singura, singuri, singure:

I made the dress by myself. The glass cracked of itself. I want to see for myself.

8. Pronumele posesiv (The Possessive Pronoun)

Pronumele posesiv inlocuieste atat numele obiectului posedat cat si al posesorului, are categoriile gramaticale de persoana, gen, numar si caz si poate indeplini functiile sintactice de subiect, nume predicativ, atribut, apozitie, complement.

Formele pronumelui posesiv sunt:

Persoana I singular mine

plural ours

Persoana aII-a singular/plural yours

Persoana aIII-a masculin singular his plural theirs

feminin singular hers plural theirs

Is this your pencil ? No, it's no mine. Ask Mary if is hers. Is it yours, Mary ?

Atentie! Pronumele posesive (vezi exemplele de mai sus) nu determina substantive ca adjectivele posesive, ci le inlocuiesc. Observati mai jos diferenta dintre adjectivul si pronumele posesiv si pronumele personal in cazul dativ/acuzativ

Adjective posesive

Pronume posesive

Pronume personal

It's my car

It's mine

It belongs to me

It's your car

It's yours

It belongs to you

It's his car

It's his

It belongs to him

It's her car

It's hers

It belongs to her

It's its car

It belongs to it

It's our car

It's ours

It belongs to us

It's your car

It's yours

It belongs to you

It's their car

It's theirs

It belongs to them

9. Pronumele interogativ (The Interrogative Pronoun)

Pronumele interogativ tine locul, in propozitii interogative, cuvintelor asteptate ca raspuns la intrebare, poate avea categoria gramaticala de caz si indeplineste functia sintactica de subiect, complement sau functia de marca, introducand propozitii subordonate in fraza. Pronumele interogative pot fi folosite:

a) numai ca pronume: Who is he ?

b) numai ca determinanti: What kind of man is he ?

c) ca pronume sau ca determinanti: What do you want ? What books do you want ?

Pronumele interogative sunt specializate:

who este folosit pentru fiinte,

what pentru lucruri

which pentru fiinte si lucruri,

how much pentru cantitati,

how many pentru numar,

what kind of pentru calitati etc.

Din punct de vedere al flexiunii, who are forme deosebite pentru fiecare caz. Celelalte pronume interogative sunt invariabile.

WHO are urmatoarele forme: N.: Who ? cine; D: (to) whom = cui ?

Who se refera numai la persoana: Who did you meet ?

Forma whose se poate referi si la lucruri si animale:

A: Whose food is this ?

B: It's the dog's food.

Whom este folosit mai ales dupa prepozitii: By whom was the poem written ? In vorbirea curenta, who este folosit in locul lui whom, iar prepozitia se asza la sfarsitul propozitiei:

Who was the poem written by ?

Nota: Atunci cand who indeplineste functia de subiect, el este urmat de un verb la singular: Who is speaking? dar atunci cand indeplineste functia de complement acordul cu verbul se face in numar: Who is waiting for? Who are they waiting for?

WHAT ca pronume interogativ se refera la substantive sau inlocuitori ai acestora de orice gen, precum si la propozitii intregi:

What is she ? What is the meaning of this word ?

What did he tell you ?

Nota: Atunci cand what indeplineste functia sintactica de subiect, verbul este la singular: What is happening here? (Ce se intampla aici?) dar cand indeplineste functia de complement, acordul cu verbul se face in numar: What are they doing? (Ce face ei?)

What se traduce in limba romana prin:

a) CE, atunci cand se presupune un raspuns prin care se arata profesiunea sau functia: What is your father ? What are you ?

b) CARE: What are the days of the week ? What is your favourite game ?

c) CAT: What time is it ?

What implica o selectie dintr-un numar nedefinit de obiecte: What books do you like best?

WHICH ca pronume interogativ este un nominativ: Which is shorter, Betty or Jane ? sau un acuzativ: Which of these books do you prefer ?

Which implica selectia dintr-un numar limitat de obiecte: Which of the two dresses will you take ? Which of the girls do you like ?

Cand pronumele sau adjectivul interogativ este insotit de o prepozitie aceasta il precede in limba scrisa: From what country does she come ?

In vorbirea curenta, prepozitia se aseaza la sfarsitul propozitiei:

What country does she come from ?

10. Pronumele relativ (The Relative Pronoun)

10.1. Pronumele relativ se refera la un substantiv sau inlocuitor al acestuia care a fost deja mentionat si el face legatura intre propozitia in care se afla si cea pe care o insoteaste: I know people who don't like this writer.

I know people that don't like this writer.

Pronumele relative sunt: who, which si that.

Who, D/Ac. who(m), G. whose se refera la un substantiv sau inlocuitor de gen masculin sau feminin:

The girl who sang is my cousin. A carpenter is a man who makes chairs and tables. He is a writer whose works are very well-known.

Which, whose se refera la substantive de genul neutru: Tom is wearing a coat which is too large for him.

The trees, whose leaves are yellow and red Copacii, ale caror frunze sunt galbene si rotii

That se refera la substantive, indiferent de gen si caz:

The dog that ran across the street is mine.

The dog which ran across the street is mine.

The man that showed you the way is very old

The man who showed you the way is very old.

Nota: Pronumele relative si pronumele interogative who, which si what se pot asocia cu adverbele ever si soever pentru a forma pronume relative, respectiv pronume interogative compuse:

whoever - pe oricine. Whoever comes must wait here. Oricine vine trebuie sa astepte aici.

whichever- pe oricare. He will take whichever is his. O/Il va lua pe oricare este a/al lui.

10.2. Intrebuintarea pronumelui relativ. Who, whom, whose introduc indeosebi propozitii relative descriptive (propozitii care aduc informatii suplimentare, neesentiale, despre antecedent): My wife, to whom you were speaking just now, wants you to come to dinner. Sotia mea, careia ii vorbeai acum, doreste sa vii la noi la masa.

Aceste pronume relative pot introduce si propozitii relative restrictive (propozitii care aduc informatii absolut necesare pentru clarificarea sensului): The boy who threw the stone will be punished.

Which introduce atat propozitii relative descriptive (a) cat si restrictive (b):

a) Swimming, which is an enjoyable sport, makes people strong and healthy.

b) The glass which you are drinking out of has just been washed.

That se foloseste numai in propozitii restrictive: The chair that was broken yesterday has been mended.

Pronumele relative who, which, th se omit in propozitiile restrictive cand se gasesc in cazul acuzativ: The girl (who(m)) you have just met is my niece. The magazine (that) you lent me is very interesting.

10.3. Locul pronumelui relativ Pronumele relativ trebuie asezat, pe cat posibil, langa antecedentul sau. Nerespectarea acestei reguli poate da nastere la confuzii: He met the girl in the street that you know. A intalnit fata pe strada pe care o cunosti. In the street, he met the girl that you know. A intalnit fata pe care o cunosti pe strada.

Cand pronumele relativ in acuzativ este insotit de o prepozitie, aceasta este asezata inaintea pronumelui relativ in limba scrisa. In exprimarea familiara, pronumele relativ se omite de obiecei, iar prepozitia se aseaza dupa verb sau complementul direct: This is the man to whom I gave the parcel (scris). This is the man (whom) I gave the parcel to (familiar).

11. Pronumele nehotarat (The Indefinite Pronoun)

Pronumele nehotarat desemneaza global (all) sau partial (each, either) obiecte sau fenomene.

Pronumele nehotarate sunt folosite:

a) numai ca pronume:

There is somebody here.

There is something here.

None of them was in time.

b) ca determinanti sau pronume:

I've got some

I've got some English books.

The teacher talked with each parent.

The teacher talked with each of them.

(N)either boy can do it

(N)either of you can do it

All children are here.

All of them are here.

11.2. Intrebuintarea pronumelor nehotarate. Some = ceva, niste, putin, putina, unii, unele, cativa, cateva, vreun, vreo, se intrebuinteaza in propozitii aformative si indica existenta unui numar restras de lucruri, fiinte, a unei cantitati restranse. Este folosit cu substantive numarabile la plural si cu substantive nenumarabile la singular: There are some on his desk. She bought some.

Some poate fi folosit in propozitii interogative:

a) cand swe pune accentul pe o parte din obiectul sau obiectele mentionate: Did you read some of the books the teacher recommended ?

b) in proppozitiile in care se ofera ceva: Will you have some ?

c) cand intrebarea nu se refera la some: Did you ask father to give me some ?

Any = vreun, vreo, nici un(ul), nici o, nici una se intrebuinteaza:

a) in propozitii afirmative cu sensul: oricare, orice: Any of you could answer this question.

b) in propozitii interogative si negative: Have you got any ? I haven't got any. Compusii lui some, any si no (no este folosit doar ca determinant sunt pronume nehotarate:

somebody/someone - anybody/anyone - nobody/no one none

something - anything - nothing

Acestea sunt folosite numai ca pronume. Nu pot fi folosite si ca determinanti:

I saw somebody in your room

I saw something in your room.

I saw nobody in your room.

I saw nothing in your room.

Pentru intrebuintarea compusilor lui some, any, no, in propozitii afirmative, interogative si negative.

Each se refera la membrii unui grup luati individual: Each of them wanted to try. Fiecare (dintre ei) dorea sa incerce.

Either (forma negativa neither) = fiecare (nici unul) din doi este folosit mai ale in propozitii interogative si negative: Have you seen either of them ? L-ai vazut pe vreunul dintre ei (doi) ?

In propozitii afirmative, either are sensul de oricine, oricare: Either of you can do it. Oricare dintre voi (doi) poate face acest lucru.

Every este folosit doar ca determinant: Every pupil must do his homework. Compusii lui every insa sunt folositi doar ca pronume nehotarate: Everybody is present. Toti sunt prezenti. I have everything I need. Am tot ce-mi trebuie.

All = tot, toata, toti, toate, exprima totalitatea lucrurilor sau fiintelor si inlocuieste substantivele numarabile la plural: I've read them all. Le-am citit pe toate.

sau substantive nenumarabile la singular: I've read all about this subject. Am citit tot inb legatura cu acest subiect.

All poate fi folosit si ca predeterminant: Give me all the books I need.

In vorbirea curenta, all este inlocuit de obicei de everybody sau everything, in functie de sens: All are here = Everybody is here. Tell me all about it = Tell me everything about it.

One = un, unul, una cineva, are o singura forma, indiferent de gen, numar si caz: There were two women in the room: one was young and one was old.

One cu valoare impersonala se intrebuinteaza in sens foarte general: One should always perform his duty. Trebuie intotdeauna sa-ti faci datoria.

One se acorda cu he, she, it si cu formele corespunzatoare: his, him, her etc.: One of the boys said he would stay at home.

12. Pronumele negativ (Negative Pronouns)

Pronumele nehotarate cu sens negativ sunt considerate de unii autori o clasa aparte de pronume - pronumele negative.

Pronumele negative desemneaza lipsa obiectelor sau a fenomenelor. Folosirea lor exclude existenta altor negatii in propozitie. Pronumele negative sunt: nobody, no one (nimeni), none (nici unul), neither (nici unul din doi), nothing (nimic): Neither of the is right. Nici unul dintre ei (doi) nu are dreptate. What have you bought ? Nothing. Ce-ai cumparat ? Nimic.

EXERCISES

I. Completati punctele cu adjectivul sau pronumele posesiv necesar:

1. Betty can't eat..birthday cake alone. 2. This is not my book; it's..3. Peter,..room is on the left, is on the right. 4. Jane, you must go and washface. . classroom is sunny; we like it. 6. Jack is very bright for . age. 7. He may take the ball, it's . 8. These records belong to them. They are . 9. That is my book, but this is not . 10. I needed an umbrella and I asked Alice if I could borrow .

II. Raspundeti la urmatoarele intrebari. Folositi pronumele I ca subiect, inlocuiti substnativele cu pronumele:

Model: Who lent the book to that student ? I lent it to him.

1. Who told the story to the children? 2. Who wrote the letter to Mrs White? 3. Who sent the present to Bob? 4. Who bought the books for Jane ? Who gave the apples to the boy? 6. Who explained the lesson to the new student? 7. Who showed the town to the touristes?

III. Folositi forma corecta a pronumelui:

Look, there's george. Who invited..?

The Wilsons and I decided to ask him..thought he would enjoy it.

I'm looking for my trousers. Have you seen.?

Does your boy friend speak English?..should study it if he doesn't.

The weather is getting colder. . won't improve for the next two or three days

Have you read this book? . is very interesting.

She is a nice girl. Do you know . ?

We offered Ann some flowers.

She invited . to her birthday party.

IV. Completati spatiile punctate cu pronume relative acolo unde este cazul:

The girl. is sitting at the desk is our typist.

The book.. she is reading has been published recently.

That is the man helped the child cross the street.

Is this the woman. sold you the English dictionary?

I don't remember the joke . he told us.

That is a student . always gets excellent marks.

He is the football player . scored three goals.

Is this the house . was built by your brother?

V. Traduceti in limba engleza:

Birica si Polina ramasera. Isi luara secerile pe umar si pornira amandoi spre locurile lui Tudor Balosu. Pe drum, Polina ii spuse din nou ca nu se poate ajunge la o intelegere cu tatal ei daca au sa stea si sa-l astepte pe el sa se impace. Ea il cunoaste mai bine. Pamantul trebuie luat cu forta. Birica ii raspunse ca orice lucru se poate lua cu forta cum ar fi sa zicem un cal, o caruta, o vita; il iai cu forta si il duci cu tine. Dar pamantul n-ai cum sa-l iai. Pentru pamant trebuie forme la notariat si numai atunci poti sa zici ca e al tau. Spunandu-I acest lucru, Birica iii atrase luarea aminte cat e ea de proasta cand isi inchipuie ca nu s-a gandit la toate felurile la situatia lor. Polina raspunse ca stie ea de forme, chiar mai mult decat crede el. Si anume ca daca te folosesti de un lucru mai multi ani si aduci martori ca atatia ani lucrul acela a fost al tau, poti sa-I faci forme ca e al tau, chiar daca ala nu vrea. Birica isi descreti fruntea si spuse cu multa mirare si admiratie ca zau, a dracului natie de muiere mai este ea. Polina se facu rosie auzindu-l cum o lauda si ii raspunse ca cu alde tat-sau ea si-a luat gandul de la omenie. Nu trebuie sa mai strice omenia pe ei. Cat a fost fata mare nu i-a cumparat nici o ata, nici un petic, a umblat desculta la hora; el, Birica, cunoaste si el bine povestea asta.. Ar trebui sa inteleaga ca altceva nu mai e de facu. Mersera mult in tacere si el nu-i raspunse decat tarziu. Ii atrase luarea aminte ca tatal ei il poate da in judecata. Il da in judecata si iese rau. Polina il intrerupse spunand ca asta n-are sa indrazneasca el s-o faca. Ea s-a maritat si are dreptul la pamantul pe care l-a muncit. Si daca tatal ei are sa faca proces are sa aiba ea grija sa-i scoata procesul pe nas.

(Marin Preda - Morometii)

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Gramatica


Carti
Gramatica


termeni
contact

adauga