Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Gramatica


Index » educatie » » literatura » Gramatica
» Numeralul (The Numeral)


Numeralul (The Numeral)


Numeralul (The Numeral)

1. Definitie

Numeralul este partea de vorbire care:

a) exprima un numar, determinarea numerica a obiectelor (numeralul cardinal) sau ordinea obiectelor prin numarare (numeralul ordinal);

b) indeplineste mai multe functii sintactice, in functie de folosirea lui substantivala, adjectivala sau adverbiala;c) nu are categorii gramaticale decat in folosirea substantivala (milion - millions).

2. Clasificare

Conform gramaticii structuraliste, numeralul intra in clasa determinantilor.

Double, twice, three times etc. la fel ca si fractiile one third, two fifths etc. sunt considerate predeterminanti, fiind asezate inaintea determinantilor the/this/my in cadrul grupului nominal: double the amount, one third (of) the time.

Numeralul cardinal: one, two, three etc. si numeralul ordinal: the first, the second etc. sunt considerate postdeterminanti, ele urmand determinantii the/this/my in cadrul grupului nominal in ordinea numeral ordinal - numeral cardinal: the first three children, the last two persons.

In cadrul gramaticii traditionale, exista controverse cu privire la numeral, numeralul nefiind o parte de vorbire omogena. Majoritatea gramaticilor traditionale disting urmatoarele categorii de numerale: numeralul cardinal, numeralul ordinal, numeralul fractionar, numeralul colectiv, numeralul multiplicativ, numeralul distributiv si numeralul adverbial.

3. Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral)

Numeralul cardinal exprima numarul (one, two, three) sau determinarea numerica a obiectelor (four books, one hundred years).

3.1. Forma numeralului cardinal. Numeralele cardinale de la 1 la 12 in limba engleza sunt urmatoarele:

1 one

2 two

3 three

4 four

5 five

6 six

7 seven

8 eight

9 nine

10 ten

11 eleven

12 twelve

Cifra 0 (zero) ocupa un loc special in cadrul numeralelor cardinale.

Ea se poate citi zero ['zi_a_r a_u], oh [­_a_u], nil, nithing sau love.

Zero este folosit pentru 0 in matematica si pentru indicarea temepraturii: I is tem degrees below zero.

La numerele de telefon, 0 se pronunta [_a_u]: Dial 6070 ['siks '_a_u 'sevn '_a_u] and ask for extension 90 ['nain '_a_u]

Nil [nil] sau nothing sunt folosite in exprimarea scorului la footbal: Leeds United won 0. (four nil / for to nothing).

Love [l_a_v] este folosit in tenis: Nastase leads 30.0 (Thirty - love).

Numeralele cardinale intre 13 si 19 se formeaza cu ajutorul sufixului -teen adaugat la numetele 3 - 9:

13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen etc.

Numeralele 13 si 15 prezinta deosebiri ortografice si de pronuntie fata de numeralele 3 si 5 de la care s-au format:

13 thirteen ['_ts_ a_:'ti:n]

15 fifteen ['fif'ti:n]

Toate numeralele in -teen au doua accente: eighteen ['ei'ti:n], dar cand sunt folosite ca adjective pastreaza numai primul accent: seventeen years ['sevnti:n j _a_:z]

Numele zecilor se formeaza de la unitatile 2 - 9, la care se adauga sufixul -ty:

20 twenty

30 thirty

40 forty

50 fifty etc.

Numeralele 20, 30, 40 si 50 prezinta particularitati ortografice si de pronuntare fata de numele unitatilor de la care s-au format:

2 two - 20 twenty

3 three - 30 thirty

4 four - 40 forty

5 five - 50 fifty

Nota­: Numele zecilor la plural: twenties, thirties, forties, fifties etc., precedate de articolul the sau alt determinant, sunt folosite pentru a exprima o perioada sau varsta:

The literature of the thirties. Literatura anilor 30. She was a good-looking woman in her forties. Era o femeie frumoasa intre 40 si 50 de ani.

In limba engleza, numele zecilor se leaga de unitati direct, cu ajutorul unei liniute de unire:

68 sixty-eight

79 seventy-nine

Nota: In limba engleza scrisa, numeralele scurte se redau de obicei cu litere, iar cele mai lungi cu cifre: I have ten lei in my pocket. There are 250 people in the conference hall. Bucharest has a population of two million inhabitants. Romania has a population of about 22,000,000 people.

Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin and de cele care denumesc zeci si unitati: 115 = a/one hundred and fifteen; 3,005 = three thousand and five.

Intre clasele unui numar intreg se pune virgula ca in limba engleza si nu punct ca in limba romana: 4,000; 3,140. (Punctul indica zecimale: 3.05).

Nota: In exprimarea curenta, miile se transforma in sute: How much money have you got? Sixteen hundret lei (=1,600)

Cand sunt folosite la singular, numeralele hundred, thousand si million sunt intotdeauna precedate de articolul nehotarat sau de un numeral: 100 one/a hundred books, 141 a hundred an forty-one; 1,200 a thousand and two hundred.

Cand sunt precedate de numarul unitatilor si acesta este mai mare decat 1, numeralele hundred si thousand nu primesc s la plural: 300 three hundred; 5,000 five thousand.

Atentie! Aceste numerale primesc terminatia s cand sunt folosite:

a) ca substantive: Thousands have read this book

b) cand sunt urmate de prepozitia of: The number of young people studying in our school amounts to hundred of thounsands

Intrebuintarea numeralului cardinal. In limba engleza, numeralul cardinal este folosit:

a) pentru exprimarea numelor numerelor abstracte: one, two, three, four etc. sau a determinarii numerice a obiectelor: thre apples, one hundred pupils.

b) pentru exprimarea datei (anilor). Anii se citesc: 1980 - one thousand nine hundred and eight sau nineteen hundred and eighty - in stilul oficial; 1980 - nineteen eighty - in engleza vorbita.

c) pentru indicarea numarului unui anumit obiect (pagina, lectie, capitol, casa, autobuz): Lesson 10, Chapter 3, Flat 11, bus no. 31 etc.

d) in exprimarea timpului cronologic. In acest caz, propozitia incepe de obicei cu pronumele it: It is two o'clock. It is five o'clock sharp. Este ora cinci fix. O'clock se foloseste numai cu ora fixa si se poate omite: What's the time ? Five.

Pentru a indica fractiunile de ore pana la "si jumatate" se mentioneaza numarul minutelor urmat de prepozitia past si de ora respectiva: It is ten (minutes) past nine. Este (ora) 9 si 10 (minute).

Fractiunile intre jumatate si ora urmatoare se redau in limba engleza spunanand numarul minutelor, prepozitia to si apoi ora: It is twenty (minutes) to six. Este sase fara 20 (de minute). It is a quarter to eight. Este opt fara un sfert. It is five to eleven. Este 11 fara cinci.

3. In engleza americana se folosesc si prepozitiile after si before in loc de past si to: 8: 10 It is ten (minutes) after 8.8:40 It is twenty (minutes) before 9. iar pentru "si jumatate" se mentioneaza ora si thirty: 8:30 It's eight thirty.

e) pentru a indica un numar de telefon

Numerele de telefon se citesc cifra cu cifra: 597216 = five nine seven two one six;

Daca primele sau ultimele doua cifre sunt la fel, se foloseste cuvantul double: 2238 - double two three eight;

Nu se foloseste cuvantul double daca cifrele din mijloc sunt aceleasi: 3002 - three oh oh one.

f) in exprimarea operatiilor artimetice

In acest caz verbul poate fi folosit la singular sau plural:

2 + 5 = 7 Two plus five is/are seven.

7 - 3 = 4 Seven minus three makes/make four.

g) pentru exprimarea varstei: How old are you ? Cati ani ai ? I am ten years old. Am zece ani.

Numeralul ordinal (The Ordinal Numeral)

Numeral ordinal indica ordinea in timp sau in spatiu a obiectelor sau a actiunilor: He was the first to come. The second house roud the corner is mine.

1. Forma numeralului ordinal. Numeralele ordinale sunt alcatuite din urmatoarele elemente: numeralul cardinal, care poate fi considerat radicalul, articolul hotarat the, care precede radicalul, si sufixul -th, care se adauga la radical: 4 - four - the fouth; 7 - seven - the seventh.

Numeralele ordinale de la 1 la 3 au forme care se abat partial de la aceasta regula; the first, the second, the third.

Cateva numerale ordinale prezinta dificultati ortografice.

5 - the fifth

8 - the eighth

9 - the ninth etc.

La numeralele compuse, numai ultimul numar primeste -th: 27 - the twenty-seventh; 236 - the two hundred and thirty-sixth.

Numeralele ordinale cuprinzand cuvintele hundred, thousand, million pot fi precedate numai de one, nu si de a, iar articolul hotarat poate fi omis: the one hundred and thirty-second.

Abrevierea numeralelor ordinale se face prin adaugarea ultimelor doua litere la cifra: 1st; 2nd; 3rd; 4th; 21st etc.

1 the first

the 1st

15 the fifteenth

the 15th

2 the second

the 2nd

16 the sixteenth

the 16th

3 the third

the 3rd

17 the seventeenth

the 17th

4 the fourth

the 4th

18 the eighteenth

the 18th

5 the fifth

the 5th

19 the nineteenth

the 19th

6 the sixth

the 6th

20 the twentieth

the 20th

7 the seventh

the 7th

21 the twenty-first

the 21st

8 the eighth

the 8th

30 the thirtieth

the 30th

9 the ninth

the 9th

31 the thirty-first

the 31st

10 the tenth

the 10th

32 the thirty-second

the 32nd

11 the eleventh

the 11th

40 the fortieth

the 40th

12 the twelfth

the 12th

100 the hundreth

the 100th

13 the thirteenth

the 13th

101 the hundred and first

the 101st

14 the fourteenth

the 14th

1000 the one thousandth

the 1000th

2. Intrebuintarea numeralului ordinal. In limba engleza, numeralul ordinal este folosit:

a) la exprimarea datei: April 25th, the 25th of April.

In exprimarea datei, numeralul ordinal poate fi asezat inainte sau dupa numele lunii.

Daca numeralul ordinal precede denumirea lunii, acesta este urmat de of: I was born on the 28th of April 1965.

Daca numeralul ordinal este asezat dupa denumirea lunii, of este omis: Ann was born on April (the) 28th.

In engleza americana ordinea este luna - data - anul.: 05.02.1981 - May the 2nd1981.

b) pentru a indica ordinea intr-o serie:

the Second World Was

the third act

the tenth floor

c) pentru a exprima repetarea la intervale regulate: every second day = don doua in doua zile/la fiecare doua zile; every third month = din 3 in 3 luni, o data la 3 luni.

In aceste expresii articolul the este omis.

5. Numeralul fractionar (The Fractional Numeral)

Numeralul fractionar arata una sau mai multe parti ale intregului: one, third, three tenths.

5.1. Forma numeralului fractionar. Numeralele fractionare sunt redate sub forma unor fractii.

Numarul fractiei este exprimat printr-un numeral cardinal, iar numitorul printr-un numeral ordinal: 1/2 = a/one half = o jumatate, o doime; 1/3/ = a/one third = o treime.

Numitorul se citeste la plural cand numaratorul exprima o unitate mai mare de 1: 2/3 two-thirds; 3/4 three quarters/three-fourts.

Substantivul determinat de o fractie ordinara este la singular:

1/2 hour = half an hour; 3/4 ton = three quarters ton.

Substantivul determinat de numeralul 1 (one) impreuna cu o fractie ordinara este folosit la plural in scris, dar se citeste la singular dupa intreg si la plural dupa fractie: 1 3/4 miles - one mile and three quarters sau one and three quarter miles.

Substantivul determinat de un numeral mai mare decat 1, impreuna cu o fractie ordinara, se afla intotdeauna la plural: 4 1/2 tons = four and one half tons sau four and a half tons.

In cazul fractiilor zecimale, intregul se desparte de zecimale printr-un punct: 3.25 = three point two five.

Numeralele inainte de punct se citesc ca un singur numar, iar cele care urmeaza punctului, cifra cu cifra: 18.75 = eighteen point seven five.

In cazul fractiilor zecimale, zero se citeste nought in Anglia si zero in SUA : 1.05 = one point nought five (in pronuntarea britanica); 1.05 = one point zero five (in pronuntarea americana).

Substantivul determinat de o fractie zecimala se afla la singular cand partea intreaga este zero si la plural in toate celelalte cazuri: 0.75 metre = nought point seven five of a metre; 25 metres = four point two five metres.

6. Numeralul colectiv (The Collective Numeral)

Numeralul colectiv arata ca obiectele sunt considerate in grup si nu izolat.

6.1. Forma numeralului colectiv. Numeralele colective sunt: couple, pair, team, dozen, score, yoke.

Numeralele couple, pair, team, yoke numesc grupe de doi: a couple of seconds = doua secunde; a pair of shoes = o pereche de pantofi; two team of cattle = doua perechi de vite; four yoke of oxen = patru perechi de boi; two pair(s) of horses = doua perechi de cai.

Numeralele dozen, score numesc grupe mai mari de doi: dozen = duzina two dozen eggs; score = 20; half a score = 10; a score of people = douazeci de oameni.

6.2. Intrebuintarea numeralului colectiv. Majoritatea numeralelor colective sunt folosite ca substantive: I bought a new pair of shoes yesterday.

Numeralel colective se folosesc la singular cand sunt precedate de un numeral cardinal sau nehotarat: two dozen of eggs, several pair(s) of shoes.

Cand numeralele colective nu sunt precedate de un numeral, indiferent daca stau singure sau sunt urmate de prepozitia of, ele se folosesc la plural: The pupils entered the classroom in couples. I have asked him about it dozens of times.

7. Numeralul multiplicativ (The Multiplicative Numeral)

Numeralul multiplicativ arata masura in care creste o cantitate (double the amount) sau o actiune (Agricultural output has increased five times).

7.1 Forma numeralului multiplicativ. Numeralul multiplicativ are forme diferite, in functie de stilul familiar, tehnic, oficial etc. in care el este folosit.

In vorbirea curenta, numeralele multiplicative de la 1 la 3 au urmatoarele forme: once - odata; twice - de doua ori; thrice - de trei ori. (Forma thrice este invechita).

De la numarul 4 in continuare, numeralele multiplicative contin in structura lor un numeral cardinal urmat de substantivul times (ori, dati): four times, five times, six times etc.

Forma cu times este folosita si in locul lui thrice: three times.

In stilul literar, tehnic sau oficial, se foloseste numeralul multiplicativ format din numeralul cardinal si sufixul -fold: twofold, threefold, a hundredfold: a threefold quantity = o cantitate tripla.

Pentru unitatea 1, forma numeralului multiplicativ este single, iar pentru 2 se foloseste le langa twofold si forma double.

7.2. Intrebuintarea numeralului multiplicativ. Numeralul multiplicativ se foloseste ca predeterminant: double the amount.

sau ca adverb: The rate of industrial development has risen three times. Ritmul dezvoltarii industriale a crescut de trei ori.

8. Numeralul distributiv (The Distributive Numeral)

Numeralul distributiv exprima gruparea numerica a obiectelor. Observati cateva modalitati de a exprima aceeasi idee: two at a time; two by two; by twos; two and two; in tows (in pairs):

The pupils left the classroom two by two/in twos. Elevii au parasit clasa cate doi. He ran down three steps at time. A coborat scarile cate trei odata.

9. Numeralul adverbial (The Adverbial Numeral)

Numeralul adverbial arata:

a) de cate ori are loc o actiune: once, twice, three times (thrice); ten times, a hundred times; bis; once more; once again; twice as fast etc.

They have English twice a week. Au engleza de doua ori pe saptamana. I told you a hundred times not to lie to me. Ti-am spus de o suta de ori sa nu ma minti.

EXERCITII

I. Cititi in limba engleza urmatoarele:

a) cifre: 195;248;352;2934;6855.

b) ani: 1821; 1848; 1453; 1066; 1918

c) ore: 11.5; 12.10; 1.30; 2.45; 3.25.

d) numere de telefon: 91.95.61; 47.18.03; 66.16.44; 39.88.51.

e) numerale ordinale si fractionare: 3 rd; 8th; 20th; 37th; 40th; 59th;

II. Scrieti urmatoarele date:

20.X.1949; 10.II.1958; 1.V.1953; 23.VIII.1944

III. Traduceti in limba engleza:

24 Ianuarie si 1 Decembrie sunt sarbatori nationale ale poporului nostru.

Deschideti cartea la pagina 48 si cititi capitolul 15 inca o data.

Locuiesc pe strada Spiru Haret nr. 40.

Cati ani ai? Am 12 ani.

La ora doua si jumatate iau autobuzul 331 si ma duc sa vizitez expozitia.

Cat costa o pereche de pantofi

Am cumparat unt, o duzina de oua si 1 kg. de faina.

Intre zece fara zece si zece si zece avem pauza mare.

Te astept de mai mult de o jumatate de ora.

Am format 55.79.79.25 si apoi am asteptat.

Cred ca a plecat cu trenul de 6.30

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Gramatica


Carti
Gramatica


termeni
contact

adauga