Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Gramatica


Index » educatie » » literatura » Gramatica
Conjugarea verbelor la prezent si viitor, indicativ, activ


Conjugarea verbelor la prezent si viitor, indicativ, activ


CURS

CONJUGAREA VERBELOR LA PREZENT SI VIITOR,

INDICATIV, ACTIV

I. Verbele la timpul prezent indicativ activ:

Verbele se termina or in -w sau in -mi la pers. 1 singular (sg). Acestea sunt terminatiile formei de vocabular ale verbelor. Deci avem doua tipuri de baza in cazul verbelor in greaca: verbe in -w si verbe in -mi.Verbe in -w: conjugarea lor se face prin adaugarea terminatiilor la radacina verbala: radacina + terminatie: lu + w = lu w

Sg.

Pl.

lu w dezleg

lu omen dezlegam

lu eiV dezlegi

lu ete dezlegati

lu ei dezleaga

lu ousi(n) dezleaga

Terminatiile la prezent, indicativ, activ

Sg.

Pl.

w

o men

eiV

(e)te

ei

ousi(n)

Vocalele de legatura la pers. 1 si 2 pl. nu afecteaza sensul cuvantului si deci vom invata impreuna cu terminatiile respective, desi trebuie sa fim constienti ca ele nu fac parte din terminatia insasi. Vocala de legatura este intodeauna o (omicron) cand terminatia incepe in m, n. In rest avem e ca vocala de legatura.

Pronumele personal nu se aseaza in fata verbului de conjugat. Cand totusi se aseaza, este un caz de accentuare, un fapt care trebuie sa fie luat in seama atunci cand exegetam textul. vEgw lu w.

Traducerea: timpul prezent in greaca este un timp ,continuu', adica actiunea verbului este fie liniara ___________ fie repetativa

Verbe -ew, -aw, -ow. Sunt subcatergorii ale verbelor -w.

Verbe -ew: file w = iubesc

Sg.

Pl.

1. file + w = filw

file + omen = filou men

2. file + eiV = filei V

file + ete = filei te

3. file + ei = filei

file + ousin = filou sin

Reguli de contractii in cazul verbelor -ew:

e + e = ei

e + o = ou

e + vocala lunga sau diftong = e dispare

Verbe -aw: avgapa w = iubesc

Sg.

Pl.

1. agapa + w = avgapw

agapa + omen = avgapw men

2. agapa + eiV = avgapa V

agapa + ete = avgapa te

3. agapa + ei = avgapa

agapa + ousin = avgapw si(n)

Reguli de contractie la verbele -aw:

a + O (o, w, ou) = w

a + E (e, h) = a

a + orice combinatie fonetica ce contine iota = a cu iota subscriptum)

Verbe -ow: fanero w = a revela, a face cunoscut

Sg.

Pl.

1. fanero + w = fanerw

fanero + omen = fanerou men

2. fanero + eiV = faneroi V

fanero + ete = fanerou te

3. fanero + ei = faneroi

fanero + ousin = fanerou si(n)

Reguli de contractie la verbele - ow:

o + vocala lunga = w

o + vocala scurta sau ou ou

o + combinatii fonetice cu iota = oi

II. Timpul viitor, indicativ, activ

  1. Semnul de recunoastere a timpului viitor este s pusa intre radacina si terminatiile de mai sus ale timpului prezent, indicativ, activ ale verbului, asa dupa cum urmeaza:

Sg.

Pl.

1. lu + s + w = lu sw

lu + s + omen = lu somen

2. lu + s + eiV = lu seiV

lu + s + ete = lu sete

3.lu + s + ei = lu sei

lu + s + ousin = lu sousi(n)

2. Observatii:

Daca radacina verbului se termina cu una din consoanele urmatoare, din cauza ,sigmei' timpului viitor si aceste consoane se produc urmatoarele modificari ale formei viitorului verbelor respective:

Guturale: k, g, c + s = x; e cw = ec + s = e xw 'a avea', ,voi avea'

2.1.2. Labiale: b, p, f + s = y; ble pw = blep + s = ble yw 'a vedea', ,voi vedea'

Dentale: d, J, t + s = s; pei Jw = peiJ + s = pei sw 'a convinge', ,voi convinge'

2.2. Daca radacina verbului se termina intr-o consoana lichida, l, m, n sau r, atunci s dispare:

Exemple:

me nw, men + s = menw ; avgge llw, aggell + s = avggelw in aceste cazuri ne dam seama ca este o forma a viitorului pe baza ,aluziilor' care ni se dau, cum ar fi schimbarea accentului in forma de viitor sau pierderea unei consoane in cazul consoanelor duble si schimbarea accentului.

2.3. Verbele -ew: daca radacina se termina in e, acesta din urma se prelungeste in h sub influenta s, dupa cum urmeaza: file + s = filh sw (exceptie: kale w = kale sw 'chem', ,voi chema'

Verbele -aw: litera - a din radacina verbului se lungeste in - h sub influenta - s dupa cum urmeaza: avgapa ! s avgaph,sw

2.5. Verbele - ow: litera - o din radacina verbului se lungeste in - w sub influenta - s dupa cum urmeaza: fanero ! s fanerw,sw

Traducerea viitorului: trei functii importante ale viitorului:

3.1. Denota o actiune in perspectiva.

3.2. Se foloseste pentru comunicarea unei porunci, functie imperativa: Mat. 1:21.

3.3. Exprima adevaruri general acceptate, si se numeste viitorul gnomic (h` gnw mh 'minte', ,ratiune', ,sediul judecati', ,sugestie', ,sfat', ,maxima').

3.4. Traducerea: timpul viitor in greaca este un timp ,continuu', adica actiunea verbului este fie liniara ___________ fie repetativa

III. Verbul eivmi 'eu sunt', la prezent indicativ, activ

Este verb in -mi , dar se declina aparte, dupa cum urmeaza:

Sg.

Pl.

1. eivmi

evsme n

2. ei

e ste

3. evsti (n)

eivsi (n)

1. Observatie:

Este foarte important sa se puna accentul circumflex pe pers. a 2-a sg. avand in vedere ca acelasi cuvant fara accent inseamna cu totul altceva, si anume eiv 'daca'.

IV. Adverbe de negatie

1. ouv 'nu',

se utilizeaza doar cu verbe la modul indicativ;

precede cuvantul pe care il defineste: ouv lu w

daca cuvantul care ii urmeaza incepe cu o vocala atunci ouv se schimba in ouvk, ca in cazul negatiei ouvk avkou w;

inainte de un spirit aspru, ouv se schimba in ouvc ca in ouvc e toima zw 'nu pregatesc'

mh 'nu'

2.1. se utilizeaza cu toate celelalte moduri gramaticale, conjuctiv, optativ, imperativ.

V. Analiza gramaticala a verbului

1. Studentul va trebui sa fie in stare sa identifice urmatoarele sapte elemente ale unei analize gramaticale: verb, timp, mod, diateza, persoana, numar, forma de vocabular.

1.1. Exemplu: lu omen: verb, prezent, indicativ, activ, persoana 1-a, plural, de la lu w (sa se foloseasca prescurtarile elementelor analitice dupa cum urmeaza: prez., ind., act., pers. 1, pl., de la lu w

VI. Exercitii

1. Vocabular: cel dat de profesor si cel din Tipei lectia a 3-a, p.26

2. Traducere in romana: cea data de prof. si cea din Tipei, p.28, exercitiul 23.I.

3. Traducere in greaca: din Tipei p. 28, ex. 23.II.

VII. Vocabular

a gw = conduc

aivte w = cer, intreb

avkou w = ascult; aud

blasfhme w = spun o blasfemie

bapti zw = botez

ba llw = arunc

ble pw = vad; privesc

gra fw = scriu

ginw skw = cunosc

dida skw = invati/predau

doxa zw = laud, glorific, slavesc

e toima zw = pregatesc

evgei rw = ridic, inalt

evsJi w = mananc

e cw = am, posed

eu ri skw = gasesc, descopar

euvloge w = binecuvintez, multumesc

Jerapeu w = vindec

zhte w = caut

Jewre w = ma uit, vad, privesc

khru ssw = predic, propovaduiesc

kri nw = judec

le gw = spun, zic

lu w = dezleg, eliberez; distrug, nimicesc

lamba nw = primesc, iau

pei Jw = conving; ma incred, pun increderea

pe mpw = trimit

me nw = raman

pisteu w = cred

sw zw = salvez, mantui

kale w = chem; numesc

lale w = vorbesc, spun

marture w = marturisesc, dau marturie

metanoe w = ma pocaiesc

mise w = urasc

poie w = fac; creez; constituiesc

thre w = pazesc, tin, pastrez

file w = iubesc, sunt dragut; sarut

avgapa w = iubesc

avgge llw = anunt, vestesc, spun o veste

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Gramatica


Carti
Gramatica


termeni
contact

adauga