Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Gramatica


Index » educatie » » literatura » Gramatica
Acordul subiectului cu predicatul (Subject - Verb Concord)


Acordul subiectului cu predicatul (Subject - Verb Concord)


Acordul subiectului cu predicatul (Subject - Verb Concord)

In limba engleza, ca si in limba romana, verbul predicat se acorda cu subiectul in persoana si numar.

1. Acordul in persoana

a) Cand subiectul propozitiei este un pronume personal, verbul predicat sau verbul auxiliar se acorda cu pronumele personal la persoana respectiva:

I AM Romanian. She IS my best friend. He DOESN'T remember a word.b) In propozitiile relative, verbul se acorda in persoana cu substantivul sau cu pronumele personal la care se face referirea: It is he who DESERVES all the praise. I say it, who AM his sister.

c) Daca insa subiectul este exprimat printr-un alt pronume sau printr-un substantiv, verbul predicativ este la persoana a III-a singular si plural: Who IS that man ? These lessons ARE difficult.

d) Cand subiectul propozitiei este exprimat printr-un substantiv sau pronume personal, coordonat cu un alt pronume personal prin intermediul conjunctiei and, verbul se pune la persoana a III-a plural chiar daca ultimul pronume, conform regulilor de politete, este I:

You and I ARE going to the theatre tonight.

You and I ARE going to the theatre tonight.

You and I ARE going to the theatre tonight.

e) Cand subiectul coordonat prin either - or reprezinta persoane diferite, verbul se acorda cu pronumele personal cel mai apropiat: Either my mother or I AM at home in the evening.

Nota: In vorbirea curenta, constructiile ca cea de sus sunt evitate, prin folosirea unui verb auxiliar sau modal care este invaraiabil pentru persoana: Either my mother or I WILL be at home in the evening.

sau prin folosirea a doua prepozitii coordonate: My mother IS at home in the evening and so am I.

2. Acordul in numar

Acordul in numar se face:

1) dupa forma (acordul gramatical);

2) dupa inteles;

3) prin atractie;

2.1. Acordul gramatical (Gramatical Concord)

A. Acordul substantivelor variabile

Regula generala a acordului in numar intre subiect si predicat in limba engleza este urmatoarea: un subiect la numarul singular se acorda cu un verb la numarul singular, iar un subiect la numarul plural se acorda cu un verb la numarul plural. Acesta este numit in gramatica acordul dupa forma sau acordul gramatical si se aplica la substantivele numarabile din limba engleza, care sunt variabile ca forma, avand atat numarul singular cat si numarul plural: The novel I'm reading IS very interesting. Romanul pe care-l citesc este foarte interesant. These dictionaries ARE very useful. Aceste dictionare sunt foarte folositoare.

B. Acordul substantivelor invariabile la singular

In cazul substantivelor invariabile, predicatul este fie numai la singular, dupa substantive invariabile la singular, fie numai la plural, dupa substantive invariabile la plural, cu cateva situatii speciale in ambele cazuri.

Substantivele invariabile la singular se acorda cu verbul predicat la singular. Din aceasta clasa de substantive fac parte:

1) substantive nenumarabile concrete: Butter CONTAINS animal fat. Untul contine grasime animala.

2) substantive nenumarabile abstracte: His knowledge of English IS good. Cunostintele lui de engleza sunt bune. My homework for today IS difficult. Temele pentru azi sunt grele.

3) substantivul news: The news IS good. Vestile sunt bune.

4) numele de boli: Mumps IS infectious. Oreionul este o boala infectioasa.

5) nume de stiinte si obiecte de studiu: Mathematics IS more difficult than Geography. Matematica este mai grea decat geografia.

6) nume de jocuri: Billiards IS a game for adults. Biliardul este un joc pentru adulti.

7) unele substantive proprii: Athens is the capital of Greece. Atena este capitala Greciei.

8) adjective si participii abstracte substantivizate: In most fairy-stories the good FIGHTS against the evil. In majoritatea basmelor, binele lupta impotriva raului.

Exceptii. Unele dintre substantivele invariabile la singular se acorda cu verbul la plural in anumite situatii:

1) substantive numarabile concrete se acorda cu verbul la plural cand denumesc varietati: Romanian wines ARE famous. Vinurile romanesti sunt vestite.

2) Unele nume de boli ca mumps se acorda cu verbul la singular sau la plural, fara deosebire de sens: Mumps IS/ARE infectious.

3) Numele de stiinte se acorda cu verbul la plural cand se refera la anumite proprietati sau la o situatie anume: The acoustics of the Palace Hall ARE very good. Calitatea acustica a / Acustica salii Palatului este foarte buna.

C. Acordul substantivelor invariabile la plural

Substantivele invariabile la plural se acorda cu verbul predicat la plural. Din aceasta clasa de substantive fac parte:

1) substantive care denumesc obiecte formate din doua parti egale - unelte sau articole de imbracaminte - (summation plurals): Where ARE my glasses ? Unde-mi sunt ochelarii ? These tights ARE too long. Acesti ciorapi pantalon sunt prea lungi.

2) alte substantive folosite numai la plural, terminate de regula in -s:(pluralia tantum) All the valuables HAVE been locked in the safe. Toate obiectele de valoare au fost incuiate in seif.

3) substantive nemarcate la plural: The cattle ARE grazing. Vitele pasc. People walk in this park on Sundays. Lumea se plimba in acest parc duminica.

4) adjectivele sau participiile personale substantivizate: The handicapped ATTEND special schools. Handicapatii frecventeaza scoli speciale.

5) unele substantive proprii: The Alps ARE the highest mountains in Europe. Alpii sunt cei mai inalti munti din Europa.

Exceptii. Substantivul propriu the United States se acorda cu verbul la singular cand este privit ca o unitate: The United States lies in North America.

D. Acordul subiectelor precedate de cuantificatori

Subiectul exprimat printr-un substantiv determinat de many a se acorda cu verbul predicat la singular: Many a young girl DREAMS to become a teacher.

Subiectul exprimat prin substantiv determinat de a great (a good) deal, se acorda cu verbul la singular, deoarece insoteste un substantiv nenumarabil: A great (a good) deal of the flour WAS of the best quality. A great (good) many se refera la un substantiv numarabil la plural si se acorda cu pluralul: A great many of the students WERE present.

Substantivele determinate de a lot, plenty se acorda cu singularul cand sunt urmate de substantive nenumarabile si cu pluralul cand sunt urmate de substantive numarabile: There IS a lot of / plenty of bread on the table. There ARE a lot of / plenty of children in the schoolyard.

E. Alte situatii

All determina acordul la singular cand foloseste un substantiv nenumarabil: All the butter IS on the table. si acordul la plural cand determina un substantiv numarabil: All the pupils HAVE left.

Acordul gramatical se face cu pronumele personale si demonstrative: He IS very good at maths. They ARE listening to the radio. These ARE his children.

Cu pronumele nehotarat one, compusii lui every, some, any si no, each one, (n)either, much si little, acordul se face la singular: Somebody HAS told me about his arrival. Little IS knoun about Shakespeare's life. Every one HAS his hobby. One DOESN't like have one's word doubted. Neither of them IS right.

Nota: 1. Pronumele none se poate acorda si cu un verb la plural in engleza contemporana cand se refera la un substantiv cu sens de plural: None of the pupils HAVE done their homework for today.

2. Desi pronumele nehotarate continand body sau one sunt urmate de verbe la singular, pronumele personale, reflexive sau posesive care se refera la ele sunt adesea la numarul plural: Everybody was writing as fast as they could. No one had failed in their duty.

2.2. Acordul dupa inteles (Notional concord)

Acordul dupa inteles este acordul intre subiect si predicat in conformitate cu ideea de numar exprimata de subiect, care uneori este diferita de numarul marcat format: All his family ARE at home.

(Substantivul family are forma de singular in aceasta propozitie, dar sens de plural: Toti membrii familiei sunt acasa).

Acordul dupa inteles are loc la urmatoarele clase de substantive:

- substantive numarabile care primesc desinenta zero la plural: deer, Chinese, works;

- substantivele colective: audience, committee, crew, crowd, family etc.;

- substantivele care exprima cantitatea sau felul: variety, number, sort. kind;

- subiectele compuse;

- unele pronume.

A. Acordul substantivelor numarabile cu pluralul zero

Unele gramatici considera ca substantivele numarabile cu desinenta zero la plural: sheep, Chinese, species etc., se acorda cu verbul predicat dupa inteles si nu dupa forma, deoarece nu pot fi identificate ca fiind la numarul singular sau plural decat cu ajutorul contextului: This sheep is very old. Oaia aceasta e foarte batrana. These sheep give very good wool. Aceste oi sau lana foarte buna.

Nota: Alte gramatici mentioneaza aceste substantive in cadrul acordului gramatical, ele fiind urmate de verbe la singular sau plural la fel ca si celelalte substantive numarabile:

There IS a German in the manager's office.

There IS a Japanese in the manager's office.

There ARE some Germans in the manager's office.

There ARE some Japanese in the manager's office.

La substantive numarabile care au forma de plural identica cu singularul (plural zero): sheep, Japanese, species etc., numarul substantivului se recunoaste dupa forma verbului predicat.

Acesta este la singular cand substantivul este folosit cu sens de singular: There IS a deer at the zoo. E un cerb la gradina zoologica.

si la plural cand substantivul este folosit cu sens plural: There ARE some deer at the zoo. Sunt cativa cerbi la gradina zoologica. (Pentru substantivele care fac parte din aceasta clasa, vezi: &2.3.2.).

B. Acordul substantivelor colective

Substantivele colective - cu forma de singular - se acorda cu verbul la plural cand referirea este la membrii colectivitatii: All the crew ARE on deck. Tot echipajul este / Toti membrii echipajului sunt pe punte. The committee HAVE finally agreed on the agenda of the next meeting Membrii comitetului au cazut in sfarsit de acord asupra ordinii de zi a urmatoarei sedinte.

Substantivele colective iau insa forma de singular sau de plural si se acorda cu verbul predicat la singular si la plural respectiv, cand sint folosite ca substantive numarabile, denumind colectivitatea ca un intreg: The committee IS made up of twenty people. Comitetul este format din douazeci de persoane.

C. Acordul substantivelor exprimand cantitatea sau varietatea

Substantive ca: variety, number, kind, sort se acorda cu verbul la singular sau la plural in functie de sens: The number of foreign tourists visiting Romania INCREASES every year. A great number of foreign touristis HAVE visited this country this year. The variety of goods in display at the National Exhibition IS impressive. A great variety of goods ARE on sale at the Exhibition.

Nota: Substantivele kind si sort se acorda cu verbul la plural in engleya familiara: These kind of tools ARE very useful.

D. Acordul subiectelor compuse

Subiectele alcatuite din doua sau mai multe elemente care formeaza o unitate se numesc de obicei subiecte compuse si se acorda cu verbul predicat la numarul singular. Ele pot fi exprimate prin:

1) doua substantive legate prin and: The poet and musician WAS invited to talk about his work. Poetul muzician a fost invitat sa vorbeasca despre creatia sa.

2) un substantiv precedat de doua adjective coodonate: A blue and white cloth WAS for sale. Vindeau un material alb cu albastru.

3) doua sau mai multe infinitive coordonate prin and: To take care of the children, to do the shopping and cook the meals IS very exhausting. Sa ai grija de copii, sa faci cumparaturile si sa gatesti mancarea este foarte obositor.

4) expresii numerice: Three and three MAKES six. Two kilos of apples IS all I need. Forty pupils MEANS a lage class. Five kilometres IS a short distance.

Nota: In unele calcule aritmetice se poate folosi si pluralului:

Theree and three IS six. Four times five MAKE twenty.

Theree and three ARE six. Four times five MAKES twenty.

5) propozitii subiective: That they are leaving so early ANNOYS me.

E. Acordul pronumelor interogative

Pronumele which si what sunt urmate de verbul predicativ la singular sau plural in functie de numarul substantivului pe care il inlocuiesc: What MAKES him behave like that ? Ce-l face sa se comporte astfel ? Which ARE yours Care sunt ale tale ?

Pronumele interogativ who este construit de obicei cu singularul: Who IS coming to dinner ? Cine vine la cina ?

In limba vorbita, se intalneste uneori si un verb la plural dupa who: Who ARE at the table ? Cine este la masa ?

2.3. Acordul prin atractie (Concord by Attraction)

Conform acordului prin atractie, verbul predicat se acorda cu substantivul sau pronumele cel mai apropiat. In limba engleza exista mai multe situatii de acord prin atractie:

A. Acordul subiectelor coordonate

Conform regulii de acord gramatical, doua sau mai multe subiecte in raport de coordonare (subiect coodonat) se acorda cu un verb predicat la plural: Father and Mother ARE going to the theatre tonight. Romanian and Czech beer ARE lighter than British beer. Reading and writing ARE taught in the first form. Both her kindness and her competence HAVE been appreciated.

La subiectele coordonate prin either - or, not only - but also, acordul cu predicatul se face insa prin atractie: Either your friends or your neighbour IS at the door. Either your neghbour or your friends ARE at the door. Not only Paul but also his parents ARE sending you their best regards.

La fel se intampla cu subiectele coordonate prin neither - nor:

Neither he nor his sister HAS phoned

desi in vorbirea curenta exista tendinta de acord cu verbul la plural, in mod similar cu subiectele coordonate prin both - and:

Neither he nor his sister HAVE phoned

Atentie! Cand subiectele sunt legate cu ajutorul unor cuvinte ca with, together with, as well as, no less than, like, but, except, acordul se face cu primul element.

My sister, as well as my brother, HAS learned to drive. My friends, togeter with their teacher, ARE going fishing.

B. Alte situatii

Acordul intre subiect si predicat se face prin atractie si in urmatoarele cazuri:

1) in propozitiile cu subiect introductiv there: THERE IS a pen, a rubler and some pencils in the pencil-case.

2) in propozitii introduse de here: HERE ARE your books and bag.

Nota: Cand substantivele din enumeratie formeaza insa un ansamblu, verbul este de obicei la plural, chiar daca primul substantiv este la singular: Here ARE your coat and gloves. There ARE a table, four chairs and a sofa in this room.

3) in propozitii interogative: Where IS my coat and hat ?

4) acordul prin atractie are loc si dupa: more than one, one or two:

More than one pupil HAS expressed his satisfaction with the new teacher. One or two children ARE still playing in the park.

EXERCISES

I. Gasiti subiectele propozitiilor de mai jos si spuneti prin ce sunt exprimate:

1. She started looking for her glasses. 2. Tom, Huck and Joe decided to run away at daybreak. 3. The beginning of the story is not interesting. 4. Everybody says he is innocent. 5. Who asked you that question? 6. To lose all ypour books looks like carelessness. 7. The future of Africa is in the hands of its own peoples. 8. There are no sandwiches left. 9. Whether she knew about it or not was what troubled him. 10. She is known to be a great opera singer. 11. It is essential for us to get better results in our work.

II. Traduceti urmatoarele propozitii. Remarcati modul de exprimare al subiectului impersonal sau generic:

1. Se spune ca vom avea o toamna lunga. 2. Trebuie sa fii foarte atent cand conduci pe o strada asa de aglomerata. 3. In aceasta tara se bea multa bere. 4. Nu se stie niciodata.

Este mai usor sa mergi cu bicicleta cand vantul bate din spate. 6. Nu lua in seama ce zice lumea. 7. Se crede ca recolta de anul acesta va fi foarte buna.

III. Alegeti forma corecta a verbelor din paranteza, tinand seama de acordul dintre subiect si predicat:

1. The local police (has/have) helped the firemen to put out the fire. 2. (Was/Were) the news good? 3. (Is/Are) mathematics your favourite subject? 4. Fortunately all the crew (was/were) saved. 4. Fortunately all the crew (was/were)saved. 5. I want to know if this speciess (has/have) survived. 6. The poultry (is/are) fed three times a day. 7. Several Chinese (have/has) contributed new data to an important piece of research. 8. The romanian army (have/has) always fought for the country's independence. 9. The money (is/are) on the table. 10. A great number of pupils (have/has) spent their holidays in pioneers' camp. 11. The variety of fruit on display (attract/attracts) the customers.

IV. Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza. fiind atenti la acordul subiectelor exprimate prin substantive colective sau substantive invariabile la singular sau plural:

1. Familia mea consta din tata, mama, fratele meu si mine. 2. Elevii din clasa au fost nedumeriti de intrebarile profesorului. 3. Informatiile primite sunt favorabile. 4. Economiile ei au fost puse la banca. 5. Parul ei este de culoare castanie. 6. Statele Unite se invecineaza cu Mexic si Canada. 7. Oamenii sunt intotdeauna curiosi. 8. Se da de mancare la pasari acum. 9. Sunt multe familii tinere in acest bloc. 10. S-au cheltuit o multime de bani pentru utilarea acestui laborator. 11. Gimnastica este indragita in Romania. 12. Olanda se afla in Europa de Vest.

V. Completati spatiile libere cu forma potrivita a verbului be:

1. Latin grammarvery diffivult. 2. Shakespeare's plays performed all over the world. 3. Whothose girls? 4. everybodypresent? 5. Neither of themeager to begin. 6. Either you or I wrong. 7. There a lot of food still left. 8. There a lot of people on the platform.

VI. Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza, fiind atenti la acordul subiectelor exprimate prin pronume sau precedate de all cu verbul predicativ din propozitie:

1. Cineva mi-a luat umbrela din greseala. 2. Toti elevii sunt in clasa. 3. Nici unul dintre cei doi nu mai este tanar. 4. Toata mancarea este in frigider. 5. Toata lumea a sosit si toata lumea se simte bine. 6. Sau ei sau el a facut asta. 7. Nici unul din ei nu are drepate. 8. Cine a facut acest lucru? 9. Care carti sunt ale tale? 10. El este de vina, nu ea.

VII. Completati spatiile libere cu forma corecta a verbelor din paranteze:

1. The cat, together with kittens, (be) playing in the sun. 2. My father, as a well as my mother, (be0 eager to know you. 3. John, along with his friend, never ( miss) a basketball match. 4. The priciples on which he worked, as well as the way he acts, (be appreciated) by his fellow students. Either my parents or my elder brother (accompany) my younger sister to school. 6. Either Jane or her sisters (wash) the dishes after lunch. 7. Crime and Punishment (rank) among the best novels of world literature. 8. To treat them this way (be) unfair. 9. Where (be) the scissors 10. These sort of mushrooms (be) not goos to eat.

VIII. Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza, fiind atenti la acordul dintre subiect si predicat:

1. 50 de minute e un timp scurt pentru o teza. 2. Majoritatea articolelor sale sunt de critica literara. 3. Numarul turistilor romani care isi petrec concediul la mare creste in fiecare an. 4. De blandete si intelegere este nevoie acum. 5. Cine este? E tata si mama. 6. Poftim scrisoarea si ochelarii, bunicule. 7. Duminica, Dl Brown si sotia merg de obicei la tara. 8. Dl. Brown, impreuna cu familia isi petrec vacanta la mare. 9. In Subcarpati se afla carbune, fier si petrol. 10. Ei sunt cei care aranjeaza totul. 11. Patru ori zece fac patruzeci.     Vinul alb si cel rosu din Romania este vestit.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Gramatica


Carti
Gramatica


termeni
contact

adauga