Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Sql


Index » educatie » » informatica » Sql
Cursori cu parametri


Cursori cu parametri


Cursori cu parametri

Parametrii permit trecerea valorilor la un cursor cand acesta este deschis si folosirea acestora intr-un query cand acesta este executat. Acest lucru inseamna ca putem deschide si inchide un cursor explicit de mai multe ori intr-un bloc, returnand un set activ diferit in fiecare situatie. Sintaxa cursorului este:

CURSOR cursor_name

[(parameter_name datatype, . )]

IS

select_statement;unde:

cursor_name este un numele unui cursor declarat.

parameter_name este numele unui parametru.

select_statement este o instructiune SELECT fara clauza INTO.

Parametrul poate avea urmatoarea sintaxa:

cursor_parameter_name [IN] datatype [ expr]

Fiecare parametru formal din declaratia cursorului trebuie sa aiba un parametru actual corespondent in comanda OPEN.

Exemplu:

DECLARE

CURSOR c1

(v_deptno NUMBER, v_job VARCHAR2) IS

SELECT empno, ename

FROM emp

WHERE deptno = v_deptno

AND job = v_job;

BEGIN

OPEN c1(10, 'CLERK');

.

In urmatorul exemplu, sunt declarate doua variabile si un cursor. Cursorul este definit cu doi parametrii.

DECLARE

job_emp emp.job%TYPE := 'CLERK';

v_ename emp.ename%TYPE;

CURSOR c1 (v_deptno NUMBER, v_job VARCHAR2) IS

SELECT .

Fiecare din urmatoarele declaratii deschid cursorul:

OPEN c1(10, job_emp);

OPEN c1(20, 'ANALYST');

Putem trece parametrii la un cursor utilizand o bucla cursor FOR:

DECLARE

CURSOR c1 (v_deptno NUMBER, v_job NUMBER) IS

SELECT .

BEGIN

FOR emp_record IN c1(10, 'ANALIST') LOOP .

Adaugand clauza FOR UPDATE in query-ul cursorului blocam randurile afectate cat timp cursorul este deschis. Deoarece Oracle Server indeparteaza blocarile la sfarsitul unei tranzactii, nu trebuie sa facem o operatie de COMMIT intr-un cursor explicit daca este folosita clauza FOR UPDATE.

SELECT .

FROM .

FOR UPDATE [OF column_reference] [ NOWAIT]

unde:

column_reference este o coloana din tabelul asupra caruia se executa query-ul

NOWAIT    intoarce o eroare daca randurile sunt blocate de o alta sesiune.

Clauza FOR UPDATE este ultima clauza dintr-o instructiune SELECT. Cand interogam tabele multiple, putem folosi clauza FOR UPDATE pentru blocarea randurilor din tabelele particulare. Randurile dintr-un tabel sunt blocate numai daca clauza FOR UPDATE refera a o coloana din acel tabel.

Exemplu:

DECLARE

CURSOR c1 IS

SELECT empno, ename

FROM emp

FOR UPDATE NOWAIT;

Pentru a referi randul curent dintr-un cursor explicit, folosim clauza WHERE CURRENT OF. Aceasta ne permite sa aplicam modificari si stergeri asupra randului curent adresat, fara a fi nevoie sa ne referim explicit cu ROWID. Sintaxa acestei clauze este:

WHERE CURRENT OF cursor

unde:

cursor este numele cursorului declarat. Cursorul trebuie sa fie declarat cu clauza FOR UPDATE.

Exemplu:   

DECLARE

CURSOR c1 IS

SELECT .

FOR UPDATE NOWAIT;

BEGIN

.

FOR emp_record IN c1 LOOP

UPDATE .

WHERE CURRENT OF c1;

.

END LOOP;

COMMIT;

END;

Cand folosim acesta clauza, cursorul cel referim trebuie sa existe si sa contina clauza FOR UPDATE in query-ul cursorului, altfel va apare o eroare. Aceasta clauza ne permite sa aplicam modificari si stergeri asupra randului curent adresat fara a fi nevoie sa referim pseudo-coloana ROWID.

Exemplu:

DECLARE

CURSOR my_cursor IS

SELECT t1.deptno, dname, STAFF

FROM dept t1, (SELECT deptno, count(*) STAFF

FROM emp

GROUP BY deptno) t2

WHERE t1.deptno = t2.deptno

AND STAFF >= 5;

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate