Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Sql


Index » educatie » » informatica » Sql
Controale standard in Visual Basic


Controale standard in Visual Basic


Controale standard in Visual Basic

Interfata pentru utilizator este una dintre cele mai importante componente ale unei aplicatii, fiind cea mai vizibila parte a sa. Multi utilizatori confunda interfata cu aplicatia insasi. Este, de altfel, adevarat ca de modul cum a fost cionceputa si realizata interfata depinde viteza de lucru cu intreaga aplicatie.Controale standardexistente in Visual Basic sunt: PictureBox, Label, TextBox, Frame, CommandButton, CheckBox, OptionBbutton, ListBox, ComboBox, HscrollBar, Timer, DriveListBox, DirListBox, FileListBox, Shape, Line, Image, Data, OLE.

Controlul Label (eticheta) este utilizat pentru afisarea unui text. Dintre proprietatile mai importante ale controlului Label se pot mentiona: Alignment, Appearance, AutoSize, BackColor, BackStyle, BorderStyle, Caption (implicita), Enabled, Font, ForeColor, Height, Index, Left, Name, TabIndex, Tag, ToolTipText, Top, UseMnemonic, Visible, Width, WordWrap.

Proprietatea Alignment returneaza sau stabileste modul cum va fi aliniat un text pe suprafata controlului.

Proprietatea AutoSize returneaza sau stabileste daca controlul isi va ajusta automkat dimensiunhea in functie de marimea textului de afisat.

Proprietatea BackColor returneaza sau stabileste culoarea de fundal a controlului

Proprietatea BackStyle returneaza sau stabileste daca fundalul este opac sau transparent

Proprietatea BorderStyle returneaza sau stabileste tipul chenarului afferent controlului. Valoarea"1" (Fixed Single) permite incadrarea ontrolului intr-un chenar simplu, in timp ce "0" (none) lasa controlul neincadrat.

Proprietatea Caption returneaza sau stabileste textul care va fi aifsat in interiorul controlului.

Proprietatea Enabled returneaza sau stabileste daca controluleste accesibil sau nu.

Proprietatea Font returneaza sau stabileste caracteristicile fontului utilizat de controlul respective.

Proprietatea ForeColor returneaza sau stabileste culoarea fontului aferenta textului afisat pe suprafata controlului.

Proprietatea Height returneaza sau stabileste inaltimea controlului.

Proprietatea Index returneaza sau stabileste numarul de ordine (indicele) al controlului atunci cand acesta face parte dintr-un vector de controale.

Proprietatea TabIndex returneaza sau stabileste numarul de ordine in cadrul secventei de parcurgere a controalelor de pe un formular cu ajutorul tastei Tab.

Cea mai importanta metoda a controlului Label este Refresh.

 • Metoda Refresh are ca efect "redesenarea" controlului.

Printre evenimentele mai importante aferente controlului Label se numara: Change, Click, DblClick.

 • Evenimentul Change semnaleaza modificarea continutului controlului.
 • Evenimentul Click senmaleaza faptul ca s-a efectuat un clic pe suprafata controlului
 • Evenimentul DblClick semnaleaza faptul ca s-a efectuat un dublu clic pe suprafata controlului.

Controlul TextBox (casta de text) este utilizat pentru preluarea sau afisarea unui text. Dintre proprietatile mai importante ale controlului TextBox se pot mentiona: Alignment, Appearance, BackColor, BorderStyle, Enabled, Font, ForeColor, Height, Index, Left, Name, PasswordChar, Tag, ToolTipText, Top, Visible, Width.

 • Proprietatea MaxLength returneaza sau stabileste numarul maxim de caractere care poate fi introdus de la tastatura.
 • Proprietatea MultiLine stabileste daca un text poate fi scris pe mai multe randuri sau nu.
 • Proprietatea PasswordChar stabileste caracterul cu ajutoarul caruia se ascund caracterele introduse de la tastatura.
 • Proprietatea ScrollBar returneaza sau stabileste daca controlul va avea atasate bare de defilare (Scroll Bar).
 • Proprietatea SelLength stabileste lungimea textului selectat.
 • Proprietatea SelStart stabileste pozitia primului caracter selectat dintr-un text.
 • Proprietatea SelText returneaza sirul de caractere selectat.
 • Proprietatea TabStop stabileste daca poate fi utilizata tastaTAB pentru accesarea controlului respective: valoarea False a acestei proprietati face imposibila pozitionarea pe control cu TAB.
 • Proprietatea Text stabileste sau returneaza sirul de caractere afisat in control. Dimensiunea maxima a unui sir de caractere care poate fi preluat prin intermediul unui TextBox este de 64K.

Printre metodele mai importaqnte ale controlului TextBox se numara: Refresh, SetFocus. • Metoda SetFocus are ca efect acordarea focusului controlului.

Controlul Frame (cadru) este folosit pentru gruparea unor controale de acelasi tip. Dintre proprietatile mai importante ale controlului TextBox se pot mentiona: Alignment, Appearance, BackColor, BorderStyle, Enabled, Font, ForeColor, Height, Index, Left, Name, Tag, ToolTipText, Top, Visible, Width. Cea mai importanta metoda este Refresh, iar printe evenimentele mai importante aferente controlului Frame se numara: Click, DblClick.

Controlul CommandButton (buton de comanda) este folosit pentru a lansa, suspenda sau termina un anumit proces. Dintre proprietatile mai importante ale controlului CommandButton se pot mentiona: Appearance, BackColor, Caption, Enabled, Font, Height, Index, Left, Name, TabIndex, Tag, TagStop, ToolTipText, Top, Value (implicita) Visible, Width.

 • Proprietatea Value poate lua doua valori: True sau False, dupa cum butonul a fost sau nu selectat.

Printre metodele mai important ale controlului CommandButton se numara: Refresh, SetFocus, iar dintre evenimentele mai importante se pot mentiona: Change, Click, GotFocus, KeyDown, KeyPress, KeyUp, LostFocus.

Controlul CheckBox (caseta de validare) este folosit pentru posibilitatea selectarii unei optiuni de tipul True/False, Da/Nu.

Controlul Option Button (buton de optiune) este folosit pentru afisarea unei optiuni care poate fi selectata sau nu.

Controlul ListBox (casta cu lista sau lista simpla) este folosit pentru selectarea unuia sau mai multor elemente dintr-o lista de optiuni. Printre proprietatile mai importante ale controlului ListBox se pot mentiona: Appearance, BackColor, Enabled, Font, ForeColor, Height, Index, List, ListCount, ListIndex, Left, MultiSelect, Name, Selected, Sorted, TabIndex, TabStop, Tag, ToolTipText, Top, Visible, Width.

 • Proprietatea List(i) stabileste sau returneaza valoarea elementului de pe pozitia (i) din cadrul listei. Numerotarea pozitiilor in cadrul unei liste incepe de la 0.
 • Proprietatea ListCount returneaza numarul de elemente din lista.
 • Proprietatea ListIndex returneaza pozitia in cadrul listei a elementului selectat. Daca nu a fost selectat nici un element ListIndex are valoarea -1.
 • Propietatea Selected(i) stabileste sau returneaza daca elementul de pe pozitia (i) din cadrul listei este sau nu selectat.
 • Proprietatea Sorted stabileste daca elementul din cadrul unei liste sunt sortate automat alfabetic.

Printre metodele mai importante ale controlului ListBox se numara: Refresh, SetFocus, AddItem, RemoveItem, Clear.

 • Metoda AddItem permite adaugarea unui nou element in lista.
 • Metoda RemoveItem permite stergerea unui element din lista.
 • Metoda Clear permite stergerea tuturor elementelor din lista.

Controlul ComboBox (caseta combinata) reprezinta o combinatie intre o lista simpla si o caseta de text.

Controalele HscrollBar (bara de derulare orizontala) si VscrollBar (bara de derulare verticala) sunt folosite pentru alegerea unei valori dintr-un interval prestabilit.

Controlul Timer este folosit pentru executia repetata, la un interval de timp stabilit, a unui set de instructiuni; acest control nu este vizibil pe suprafata formularului la momentul executiei aplicatiei.

Controlul DirListBox (lista de directoare) este folosit pentru afisarea in ordine alfabetica a directoarelor dintr-un director specificat. Dintre proprietatile mai importante ale controlului DirListBox se pot mentiona: Alignment, Appearance, BackColor, BorderStyle, Enabled, Font, ForeColor, Height, Index, Left, Name, PasswordChar, Tag, ToolTipText, Top, Visible, Width.

Controlul FileListBox (lista de fisiere) este folosit pentru afisarea in ordine alfabetica a fisierelor existente intr-un director specificat.

Controlul Shape (forma grafica) afiseaza diferite forme geometrice in diverse moduri.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate