Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Internet


Index » educatie » » informatica » Internet
PROBLEME JURIDICE INTERNET


PROBLEME JURIDICE INTERNET
PROBLEME JURIDICE INTERNET

 1. Legea privind comertul electronic
 2. Legea privind dreptul de autor
 3. Legea privind semnatura electronica
 4. Legea privind platile electronice
 5. Legislatie privind publicitatea online
 6. Legislatie privind viata privata
 7. Legislatie privind criminalitatea informatica
 8. Legislatie privind pornografia pe Internet
 9. Legislatie privind comunicatiile electronice 1. Legea privind comertul electronic

Legea comertului electronic - in vigoare ( legea 365/2002 cu modificarile aduse prin Lege 121/2006)

Ordonanta privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta  - in vigoare ( OG 130/2000 cu modificarile aduse prin legea 51/2003)

Legea 121/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

Legea 365/2002 privind comertul electronic

Hotararea Guvernului nr. 1308 din 11/20/2002 privind  aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comertul electronic

Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta

Legea 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta

Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori

 1. Legea privind dreptul de autor

Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificarile aduse pana la data de 1 August 2006

Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Ordonanta de Urgenta nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 din 26 Ianuarie 2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

Legea 364/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2006
privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman
pentru Drepturile de Autor

Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe ( versiunea in vigoare pana la 30 Iulie 2004 )

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor publicata in Monitorul Oficial nr. 58 / 18 Ianuarie 2005

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor publicata in Monitorul Oficial nr. 58 / 18 Ianuarie 2005

Legea 533/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing publicata in Monitorul Oficial nr. 1 135 / 1 decembrie 2004 ( Legea leasingului pentru software )

Decret 321 din 18 Iunie 1956 privind dreptul de autor

 1. Legea privind semnatura electronica
Legea semnaturii electronice - 455 / 2001

Norme tehnice si metodologice din 13 decembrie 2001 pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

Legea privind marca temporala nr. 451/2004 . Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1021 din 05/11/2004

Lege privind regimul juridic al activitatii electronice notariale - 589/2004 Publicata in Monitorul Oficial numarul 1227/20 decembrie 2004

Ordinul Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei nr. 221/ 16 Iunie 2005 pentru aprobarea normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea legii 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale

 1. Legea privind platile electronice

Ordonanta de Urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului - Titlu IV: Institutii emitente de moneda electronica

Regulamentul BNR 6 din 11 Octombrie 2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente

Ordin MCTI nr. 218 din 14 iunie 2004 privind procedura de avizare a instrumentelor de plata cu acces la distanta, de tipul aplicatiilor Internet-banking, home-banking sau mobile-banking
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 579 din data de 30 iunie 2004

 1. Legislatie privind publicitatea online

Legea nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea

Legea nr. 457 din 01/11/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

Acte normative care cuprind referiri la spam (mesaje comerciale nesolicitate):

 1. Legislatie privind viata privata

Legea pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date - 677 / 2001

Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice - 506/2004

Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal -102/2005

Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

HG 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora 1. Legislatie privind criminalitatea informatica

Dispozitii privind prevenirea si combaterea criminalitatii informatice (Titlul III din Legea 161 din 19/04/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003 )

Legea nr. 64 din 24/03/2004 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatica, adoptata la Budapesta la 23 noiembrie 2001

 1. Legislatie privind pornografia pe Internet

Legea privind prevenirea si combaterea pornografiei - 196/2003 publicata in Monitorul Oficial Nr. 342 / 20 mai 2003

Legea 496/2004 pentru modificarea legii privind prevenirea si combaterea pornografiei 196/2003 Publicata in Monitorul Oficial. nr. 1070 / 18 noiembrie 2004

 1. Legislatie privind comunicatiile electronice

Ordonanta Guvernului 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.527/2002

Ordonanta de urgenta a Guvernului 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului 31/2002 privind serviciile postale, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea 642/2002, cu modificarile ulterioare

Legea 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice

Legea 239/2005 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor

BIBLIOGRAFIE

Protectia si securitatea informatiilor, Dumitru Oprea Ed. Polirom, 2007

Marketing si comunicare pe Internet, Gabriela Grosseck Editura Lumen, 2006

Semnaturi electronice si securitate informatica, Ed. ALL, 2006

Internet ghid complet de utilizare, Linda Bird, Ed. Corint, 2004

Webmarketing in Romania, George Alin Popescu, Ed. Teora, 2004

Utilizare Internet, editia a III-a, Barbara Kasser Ed. Teora, 2002

Retele de calculatoare si Internet pentru oameni de afaceri, William Kilmer, 2002, Ed. Teora

Plati electronice - o introducere, Dan Vasilache
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate