Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Calculatoare


Index » educatie » » informatica » Calculatoare
Standardul STAS 6755-81 - AUTOMATICA - Semne conventionale si simboluri literale


Standardul STAS 6755-81 - AUTOMATICA - Semne conventionale si simboluri literale


Standardul STAS 6755-81

AUTOMATICA - Semne conventionale si simboluri literale

GENERALITATI

Obiectul standardului

Standardul stabileste semnele conventionale si simbolurile literale aferente,
utilizate pentru reprezentarea elementelor de masurare si reglare in schemele de automatizare a proceselor tehnologice.Daca intr-o documentatie tehnica se utilizeaza semne conventionale si simboluri literale
similare sau identice ca forma sau configuratie si care au semnificatii diferite, este necesar sa se ia masuri adecvate pentru a evita interpretarea gresita a semnelor sau simbolurilor.

Aceasta conditie este necesara in special pentru semnele conventionale apartinand
unor domenii restranse si care reprezinta dispozitive, conductoare, linii de flux sau semnale.

Domeniu de aplicare

Standardul se aplica in domeniul automatizarii, pentru instalatii din industria chimica, a extractiei si a prelucrarii titeiului, in energetica, in industria miniera, siderurgica, etc. unde sunt utilizate sisteme de automatizare conventionale.

Standardul nu se aplica in domeniul astronomiei, navigatiei, medicinii sau in alte domenii unde se utilizeaza aparatura foarte specializata, diferita de aparatura conventionala folosita in automatizarea proceselor industriale.

Prevederile standardului se utilizeaza pentru orice referire la un circuit sau aparat de automatizare in documentele tehnice normative de produs pentru realizarea schemelor tehnologice cu automatizari, listelor de aparate, desenelor de amplasare, montaj, inscriptionarea aparaturii in scopul identificarii, pentru intocmirea instructiunilor de instalare, exploatare si intretinere, a documentelor de evidenta si depozitare etc.

Standardul cuprinde modul de identificare si simbolizare a functiilor de baza ale unui
aparat (identificare functionala), precum si modul de identificare a unui aparat si a aparatelor
asociate cu el dintr-o bucla (identificare bucla). Functiile auxiliare ale aparatului se precizeaza
in documentele tehnice normative de produs. Se poate folosi o identificare aditionala constand dintr-un numar de ordine al instalatiei, astfel incat sa se poata urmari cu usurinta aparatul sau bucla in toate documentele sau desenele unui proiect.

TERMINOLOGIE

Terminologia generala, conform STAS     6019-88 Automatica. Terminologie.

Terminologie specifica

Alarma : dispozitiv care indica existenta unei stari anormale, prin intermediul unei semnalizari distincte acustice si / sau optice, pentru atentionarea personalului de operare.

Element primar : parte a buclei sau a aparatului care percepe valoarea variabilei de proces si care presupune o stare sau iesire inteligibila si predeterminata in mod corespunzator. Elementul primar poate fi separat sau integrat cu alte elemente functionale ale buclei.
Sinonim: detector sau senzor. Explorare : testarea tuturor intrarilor in mod intermitent. Un dispozitiv de explorare poate fi prevazut cu functii aditionale (inregistrare, alarma etc).   

Lampa pilot: lampa care indica existenta uneia din numarul de conditii normale ale unui sistem sau dispozitiv. Lampa pilot este diferita de lampa de alarma, care indica o conditie anormala. Sinonim: lampa monitor. Punct de verificare: conexiune la proces la care aparatul nu este conectat permanent dar care este destinata unei conectari temporare, intermitente sau viitoare a unui aparat.

Transmiter : dispozitiv care percepe o variabila de proces prin intermediul unui element primar si are o iesire a carei valoare de stare permanenta variaza numai dupa o functie predeterminata a variabilei de proces.

OBSERVATIE. - Elementul primar poate fi sau nu integrat in transmiter.

Ventil (valva) de reglare : dispozitiv, altul decat un robinet inchis-deschis, actionat manual,
care regleaza debitul unuia sau mai multor fluxuri de fluid.

MODUL DE IDENTIFICARE A APARATELOR

Principii generale de identificare a aparatelor

Fiecare aparat va fi identificat printr-un sistem de litere (reprezentand clasificarea lui
functionala) si un numar (ce reprezinta identificarea buclei). Acest numar va fi in general comun tuturor aparatelor dintr-o bucla. Pentru a completa identificarea buclei se poate adauga un sufix.
Exemplu : pentru o reglare si inregistrare de debit .

F

RC

A

prima litera

Literele
urmatoare

numarul
buclei

sufix
(optional)

Identificare functionala

Identificare bucla

Identificare aparat

Identificarea aparatului poate include informatii codificate, ca de exemplu, indicarea
unei zone a instalatiei. Fiecare aparat poate fi reprezentat in scheme printr-un semn conventional insotit de identificarea aparatului.

Identificarea functionala

Identificarea functionala a unui aparat se va face prin literele indicate in tabelul 1; prima litera va indica parametrul masurat sau de initiere ; urmatoarele litere vor indica functiile aparatului individual.

Identificarea functionala a unui aparat va fi facuta in acord cu functia si nu cu constructia aparatului. Astfel, un inregistrator de presiune diferentiala utilizat pentru masurarea debitului va fi identificat ca FB; un manometru si un presostat conectate la iesirea unui traductor pneumatic de nivel vor fi identificate ca LI si respectiv LS.

Intr-o bucla, prima litera de identificare functionala va fi aleasa tinand cont de variabila masurata sau de initiere si nu de variabila asupra careia se actioneaza! Astfel, un robinet
de reglare care variaza debitul in acord cu comanda de la un regulator de nivel, va fi notat
UV si nu FV.

Literele urmatoare ale identificarii functionale definesc una sau mai multe functii de afisare, functii pasive sau functii de iesire. Se poate utiliza o litera urmatoare de modificare prin adaugare la una sau mai multe din celelalte litere. Literele urmatoare de modificare pot modifica, fie prima litera, fie literele urmatoare, dupa modul de utilizare.

Literele functionale de afisare sau pasive vor urma primei litere in orice succesiune,
iar literele functionale de iesire vor urma acestora de asemenea in orice succesiune, cu exceptia literei de iesire C (reglare) care va preceda litera de iesire V (robinet.); de exemplu, IICV. Literele urmatoare de modificare atunci cand     se utilizeaza, vor fi plasate imediat dupa literele pe care le modifica.

Indicarea unui aparat pe o schema de flux poate fi facuta cu atit de multe cercuri
cate variabile masurate sau iesiri are. Astfel, un transmiter inregistrator de raport de debite, cu un comutator de raport de debite, poate fi identificat pe o schema de flux prin doua cercuri tangente, unul inscriptionat FFRT-3 si celalalt FFS-3. Aparatul va fi reprezentat FFRT/FFS-3, pentru toate utilizarile in documente scrise sau referinte. Simbolul FFRT-3 poate servi la identificarea generala, in timp ce FFS-3 poate fi utilizat in scheme electrice.

Numarul de litere functionale grupate pentru un aparat, va fi redus la minimum necesar. Numarul total de litere dintr-o grupa trebuie sa fie de maximum patru. Numarul de litere intr-o grupa poate fi mentinut la minimum astfel:

- prin modul de aranjare a literelor functionale in subgrupe;

OBSERVATIE. Aceasta metoda, descrisa la punctul 3.2.6, se aplica pentru aparate care au mai multe variabile masurate sau iesiri, dar poate fi aplicata si la alte aparate.

- daca un aparat indica si inregistreaza in acelasi timp variabila masurata, litera I (indicare) poate fi omisa.

Toate literele identificarii functionale vor fi majuscule.

Identificarea bucla

Identificarea buclei din care face parte un aparat se va face, in general, printr-un numar. Fiecare bucla va avea un numar unic. Un aparat comun la doua sau mai multe bucle, poate avea un numar de bucla separat.

Pentru toate buclele din schema sau sectiuni ale schemei, va fi utilizata o succesiune unica a numerelor de ordine a buclelor, fara a tine seama de prima litera a identificarii functionale a     buclelor. Sirul numerelor de ordine a buclelor poate incepe cu numarul 1 sau oricare alt numar convenabil, ca de exemplu : 301 sau 1 201 si poate include informatii codificate despre o zona sau sectiune a instalatiei. Pentru identificarea buclelor se poate folosi si metoda numerotarii paralele. In acest caz, pentru fiecare prima litera, se va incepe o noua succesiune de numarare.

Daca o bucla data are mai multe aparate cu aceeasi functie, se recomanda sa se adauge un sufix la numarul buclei, de exemplu : TE -25 -1, TE -25 -2, TE 25 -3 sau FV - 2A, FV-2 B, FV-2 C etc. In anumite cazuri, se admite notarea unei perechi de transmitere de debit cu FT - 2 si FT - 3 in loc de FT - 2 A si FT - 2 B, daca se considera mai corecta. Sufixele se vor utiliza cu urmatoarele recomandari: literele sufix vor fi majuscule, exemplu A, B, C etc.; pentru un aparat, ca de exemplu un inregistrator de temperatura multipunct, care imprima numere pentru identificarea punctului, elementele primare pot fi numerotate TE -25 -1, TE -25 -2, TE -25 -3 etc. Numerele sufix ale elemente lor primare trebuie sa corespunda numerelor punctelor inregistratorului. Dupa caz ele pot sa nu corespunda; alte subdiviziuni ale unei bucle pot fi indicate prin alternarea literelor sufix cu numere.

Un aparat care realizeaza doua sau mai multe functii poate fi indicat prin toate functiile sale. De exemplu, un inregistrator de debit FR - 2 cu o penita pentru presiune PR - 4, se recomanda sa fie indicat FR - 2/PR - 4; dupa caz, el poate fi indicat UR-7. Un inregistrator cu doua penite pentru presiuni poate fi indicat PR-7/8 ; o caseta comuna pentru alarma de maxim si minim a unei temperaturi se poate indica TAH/L-9.

Accesoriile aparatelor, ca de exemplu: rotametre de purja, filtre reductoare, vase de
separatie, care nu sint reprezentate explicit pe scheme de flux, dar care necesita o indicare pentru alte scopuri, trebuie indicate individual, de acord cu functia lor si se va utiliza acelasi numar de bucla ca la aparatul pe care il deservesc direct. Se admite ca pentru accesorii sa se utilizeze numarul identic cu al aparatului asociat lor, dar cu termeni de explicitare suplimentari. De exemplu, flansele pentru diafragma asociate cu discul FE-7 pot fi indicate cu FX-7 sau FE - 7 fi flansa ; un rotametru de insuflare asociat cu un manometru PI-8 poate fi indicat cu FICV - 8 sau PI - 8 rotametru purje; o teaca de protectie utilizata cu un termometru TI - 9 poate fi indicata TW - 9 sau TI - 9 teaca.

Principii de formare a semnelor conventionale

Desenele din anexa exemplifica simbolizarea aparatelor pe schemele de flux sau alte
desene si aplicarea lor acopera o varietate larga de procese. Exemplele au fost alese pentru a
ilustra principiile metodelor de simbolizare si identificare. Exemplele arata numerotarea tipica
pentru aparatele interconectate, dar numerotarea poate fi modificata pentru a se adapta la o
situatie data. Semnele conventionale si simbolurile literale indicand diferitele localizari ale aparatelor au fost aplicate pentru cazuri tipice in scheme, dar aplicarea lor nu este limitativa.

Cercul poate fi utilizat pentru inscrierea de simboluri literale distincte, de exemplu,
pentru robinete de reglare, atunci cand o astfel de indicare este necesara. In acest caz, linia
care leaga cercul de semnul conventional al aparatului trebuie trasata astfel incat sa nu atinga
semnul. In alte cazuri, cercul poate fi utilizat pentru reprezentarea unui aparat.

Un simbol distinctiv a carui legatura la restul buclei este evidenta din schema nu necesita o indicare speciala. De exemplu, o diafragma sau un robinet de reglare care face parte dintr-un sistem mai mare, nu se indica de obicei printr-un simbol distinct pe schema. De asemenea, acolo unde un element primar electric este conectat la alt aparat, utilizarea unui simbol de reprezentare a elementului primar este optionala. In cazurile in care identitatea nu este precizata sau nu este determinata conventional, se recomanda ca aceasta sa fie precizata prin adaugarea unui numar aditional, cu sau fara cerc, alaturat semnului conventional. In orice caz, aparatului i se va atribui un numar distinctiv in celelalte documente si referinte.

In scopul clarificarii functiei unui aparat se poate adauga, adiacent semnului conventional, o scurta nota explicativa.

Dimensiunile cercurilor si celorlalte semne conventionale indicate in tabele sunt dimensiuni recomandate; dimensiunile optime pot varia in functie de dimensiunea desenului si de
numarul de caractere care sint prevazute pentru identificarea aparatului. Dimensiunile altor
semne conventionale se pot alege corespunzator pentru a insoti semnele conventionale ale altor echipamente pe scheme.

In afara de conditiile generale privind claritatea si lizibilitatea, toate semnele conventionale pot fi reprezentate cu orice orientare. Liniile de semnal pot fi desenate inspre sau dinspre
semn sub orice unghi. La liniile de semnal se vor adauga sageti de directionare, cand este necesara clarificarea directiei fluxului de informatie.

Modul de alimentare (electric, pneumatic, etc.) al unui aparat nu va fi indicat, exceptand cazul in care este necesar pentru intelegerea functionarii aparatului sau buclei.

In general, reprezentarea interconectarii intre doua aparate pe scheme de flux se face
printr-o singura linie de semnal, chiar daca fizic aceasta se realizeaza prin mai multe linii.

Succesiunea in care aparatele buclei sint conectate pe schema de flux trebuie sa reflecte logica functionala si nu succesiunea de conectare a semnalului.

Pentru scheme tehnologice sau alte aplicatii, unde este necesara numai reprezentarea
aparatelor, cu functii finale (aparate necesare pentru operarea procesului propriu-zis), aparatele intermediare si alte detalii pot fi omise, cu conditia ca acestea sa fie detaliate in alte scheme. Aparatele de mica importanta si componentele de bucla (manometre, termometre, transmitere, convertoare) pot fi eliminate de pe schema.

In general, din schemele tehnologice, se vor omite simbolurile componentelor sistemelor de interblocare care sint necesare sistemului dat, mai ales cand este vorba de un sistem de
interblocare electric.

De exemplu, un semnalizator de nivel poate fi reprezentat ca initiatorul opririi sau pornirii unei pompe, un presostat poate fi reprezentat conectat cu un robinet electromagnetic ori alt mijloc de interblocare. In ambele cazuri, releele electrice auxiliare si alte componente vor fi prezentate in diverse detalii ale schemei. Din acelasi motiv, transformatorul de curent reprezentat in anexa, pct. Al, tabelul 10 (I) poate fi omis, iar receptorul sau va fi conectat direct la proces, in acest caz la motorul electric.

4 SIMBOLURI LITERALE PENTRU PARAMETRI SI FUNCTII

Simbolurile literale pentru parametri si functii, care se utilizeaza pentru identificarea functionala a aparatelor, trebuie sa fie conform tabelului 1.Tabelul 1

Simbol
bol

Prima litera

Literele urmatoare (3).

Parametru

Litera modificatoare

Functie de afisare
sau pasiva

Functie de iesire

Litera modificatoare

A

Analiza (5)

Semnalizare de
alarma

B

Flacara

Semnificatie la
alegere (1)

Semnificatie la
alegere (1)

Semnificatie la alegere (1)

C

Conductivitate (electrica)

Reglare (13)

D

Densitate (masa) sau
greutate specifica

Diferential (4)

E

Tensiune electrica

Element primar

F

Debit(flux)

Raport (1)

G

Dimensiune

Sticla (9)

H

Actionare manuala

Maxim (7, 15, 16)

I

Intensitate de curent
electric

Indicare (10)

J

Putere

Explorare (7)

K

Timp, program

Statie de comanda

L

Nivel

Lampa pilot (11)Minim (7, 15, 1G)

M

Umiditate

Mediu sau intermediar (7, 15)

N

Semnificatie la alegere (1)

Semnificatie la alegere

Semnificatie la alegere

Semnificatie la
alegere

O

Semnificatie la alegere (1)

Orificiu
(restrictie)

P

Presiune (sau vacuum)

Punct de conexiune

incercare

Q

Cantitate

Integrare (4) sau sumare

R

Radioactivitate

Inregistrare

S

Viteza sau frecventa

Siguranta (8)

Comutare (13)

T

Temperatura

Transmisie

U

Variabile multiple (6)

Functii multiple
(12)

Functii multiple
(12)

Functii multiple
(12)

V

Vascozitate, VibrVibrat Vibratii

Robinet (13)

W   

Greutate sau forta

Teaca de protectie

X

Neclasificat (2)

Neclasificat

Neclasificat   

Neclasificat

Y

Semnificatie la alegere (1)

Releu sau element de calcul (13, 11)

Z

PozitieServomotor sau
element final de
comanda neclasificat

OBSERVATII:

 1. Literele, cu semnificatie la alegere, sunt rezervate pentru diferite semnificatii nespecificate in tabelul1 ce urmeaza a fi utilizate in proiecte. O litera cu semnificatie la alegere poate avea o semnificatie ca prima litera si alta semnificatie ca litera urmatoare. Semnificatia trebuie definita o singura data pentru tot proiectul. De exemplu, litera N poate fi definita ca modul de elasticitate ca prima litera si ca osciloscop ca litera urmatoare.
 2. Litera neclasificata, X, este rezervata pentru semnificatiile nespecificate in tabelul 1, ce urmeaza a fi utilizate, o singura data sau in mod limitat. In caz de utilizare, litera poate avea orice numar de semnificatii ca prima litera si orice numar de semnificatii ca litera urmatoare. In afara de utilizarea sa impreuna cu simbolurile distinctive, este necesar ca semnificatiile literei neclasificate sa fie definite in exteriorul semnului conventional pe schema de flux. De exemplu: XR-102 poate fi un inregistrator de solicitare, XR-103 poale fi un inregistrator de vibratii si XX-104 un vibrograf.
 3. Semnificatia literelor urmatoare poate fi modificata dupa necesitate. De exemplu: indicare poate fi aplicat ca indicator, transmisie ca transmiter ; comutare ca comutator etc.
 4. Orice prima litera, prin utilizare in combinatie cu literele modificatoare din coloana 3 a tabelului 1: D (diferential), F (raport), Q (integrare) va avea o semnificatie noua, iar combinatia de litere formata va fi considerata ca prima litera a identificarii functionale. De exemplu, patratele simbolizate PDI si PI masoara doi parametri diferiti si anume presiune diferentiala, respectiv presiune.
 5. Prima litera A (analiza) acopera toate analizele care nu sint specificate in tabelul 1 si care nu sunt acoperite prin literele cu semnificatie la alegere. Se recomanda ca tipul de analiza, pentru fiecare caz in parte, sa fie definit in exteriorul semnului conventional pe schema de flux.
 6. Prima litera U poate fi utilizata pentru a inlocui o combinatie de litere prime; utilizarea este optionala.
 7. Utilizarea termenilor de modificare din coloanele 3 si 6 ale tabelului 1: explorare, maxim, minim, mediu (intermediar), este recomandata, dar optionala.
 8. Termenul siguranta va fi aplicat pentru elementele primare si elementele finale de comanda cu rol de protectie. De exemplu, un robinet autocomandat care impiedica intr-un sistem operarea cu un fluid la o presiune mai mare decat o anumita valoare, prin evacuarea fluidului din sistem, poate fi simbolizat, PCV, chiar daca nu este utilizat pentru o functionare normala. Totusi, daca este utilizat pentru prevenirea conditiilor de pericol atat pentru personal cit si pentru echipament, acest robinet trebuie simbolizat PSV. Simbolizarea PSV se aplica tuturor robinetelor care protejeaza impotriva conditiilor de presiune periculoase indiferent de constructia robinetului si modul de operare.
 9. Functia pasiva notata cu G se aplica aparatelor care asigura o examinare directa necalibrata a procesului.
 10. Termenul indicare se aplica numai la aparatele care au o scala de citire a unei marimi variabile, aplicata la intrare. Nu se aplica la aparatele care au scala de ajustare manuala dar nu au aplicata o variabila la intrare.
 11. O lampa pilot care este o componenta a unei bucle de aparate va fi simbolizata printr-o litera prima si de litera urmatoare L. De exemplu, o lampa pilot care indica expirarea unei perioade de timp se simbolizeaza KL. O lampa pilot care nu face parte dintr-o bucla de aparate, poate fi simbolizata in acelasi mod, sau ca alternativa, numai prin litera L. De exemplu, o lampa de functionare a unui motor electric poate fi simbolizata fie EL, considerand ca tensiunea este variabila masurata, sau XL, considerand ca lampa este actionata de un contact auxiliar al contactorului motorului, fie simplu L. Functionarea unei lampi pilot poate fi asociata cu un semnal sonor.
 12. Litera urmatoare U pentru functii multiple poate fi utilizata in locul unei combinatii de alte litere functionale; utilizarea este optionala.
 13. Un dispozitiv care conecteaza, deconecteaza sau transfera unul sau mai multe circuite poate fi un comutator, regulator bipozitional, releu sau robinet de reglare,in functie de utilizare. Daca dispozitivul regleaza un proces de curgere si nu este un robinet inchis-deschis actionat manual, trebuie definit ca robinet de reglare. Pentru toate aplicatiile care nu se refera la un proces de curgere, dispozitivul poate fi:

comutator, daca este actionat manual ;

comutator sau regulator bipozitional, daca este actionat automat si este cel mai important dispozitiv de acest fel din bucla. Termenul comutator este, in general, utilizat daca dispozitivul se refera la alarma, lampa pilot, selectie, interblocare sau protectie. Termenul regulator este, in general, utilizat daca dispozitivul este destinat pentru comanda de operare normala;

releu, daca este actionat automat si nu este cel mai important dispozitiv de acest fel din bucla, el fiind actionat de un comutator sau regulator.

 1. Se recomanda ca functiile asociate cu utilizarea literei urmatoare Y sa fie definite in exteriorul semnului conventional pe schema de flux. Acest lucru nu se va face atunci cand functiunea este evidenta, de exemplu, o electrovalva amplasata pe linia de semnal.
 2. Utilizarea termenilor maxim, minim, mediu sau intermediar va corespunde valorilor variabilei masurate si nu semnalului, daca nu se specifica altfel. De exemplu, o semnalizare de alarma de nivel maxim provenita de la semnalul unui transmiter de nivel cu actiune inversa va fi LAH chiar daca alarma este actionata, cand semnalul scade la o valoare minima.
 3. Termenii maxim si minim aplicati la pozitia robinetelor sau altor dispozitive deschis-inchis se definesc dupa cum urmeaza: maxim, inseamna ca robinetul este complet deschis sau in apropiere de aceasta pozitie; minim, inseamna ca robinetul este complet inchis sau in apropiere de aceasta pozitie.

SIMBOLURI PENTRU FUNCTII MATEMATICE SAU LOGICE

Simbolurile pentru functii asociate cu elemente de calcul sau relee se utilizeaza in conformiitate cu tabelul 2, individual sau in combinatii. Utilizarea unui patrat de includere este
optionala; patratul se utilizeaza in scopul evitarii confuziei prin pozitionarea simbolului pe
desen fata de alte semne (vezi punctul 4).

Tabelul 2

Simbol

Functie

1-0 sau ON-OFF

Comportare bivalenta(exemplu conectat-deconectat)

sau ADD

Suma algebrica sau totalizare

Δ sau DIFF

Diferenta

Polarizare   

AVG

Medie   

% sau 1 : 3 sau
2:1 (exemplu)

Amplificare sau atenuare   

inmultire   

impartire   

√ sau SQRT

Extragere de radacina patrata

xn sau x1/n

Ridicare la putere

f(x)

Functie   

Amplificarea puterii semnalului   

Selectare de maxim

Selectare de minim   

REV

Inversare   

E/P sau P/I sau
A/D (exemple)

Pentru intrare/iesire :    Simbol SEMNAL

E    Tensiune

H Hidraulic   

I    Curent(electric)
O
Electromagnetic sau sonic

P    Pneumatic

R     Rezistenta (electrica)

A    Analogic

D     Digital

P    Pneumatic   

R Rezistenta (electrica)
A Analogic

D    Digital

Integrare

D sau d/dt

Derivare   

1/D

Derivare inversa   

Dupa cerinta

NeclasificatPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate