Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Calculatoare


Index » educatie » » informatica » Calculatoare
Sisteme informatice de gestiune


Sisteme informatice de gestiune


INFORMATICA DE GESTIUNE

SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE

SUBIECTE-INTREBARI PENTRU EXAMEN

Intrebari pentru autoevaluare

Definiti conceptele de informatie, cunostinta si data.Informatia==Exprima elementtale din realitatea inconjuratoare in momentul in care sunt percepute pentru prima ata de utilizator;

Cunostinta==exprima informatia ,dupa aflarea ei;

Data==Exprima informatia sau cunostinta inregistrata in vederea evidentei si/sau prelucrarii.

2. Definiti conceptul de organism economic.

Orice organism economic reprezinta un sistem economic deoarece este compus din mai multe compartimente ,de sine statatoare ,care interactioneaza intre ele si formeaza un intreg organizat pentru realizarea produselor si/sau serviciilor pe care le ofera clientilor cuscopul de a obtine resursele necesare functionarii si profit.

Aratati ca organismul economic este sistem.

Deoarece=este compus din mai multe componente de sine statatoare care interactioneaza intre ele si formeaza un intreg sistem.

Indicati legatura dintre subsistemele componente ale sistemului economic.

Este compus ==din unitati care:actioneaza impreuna,pentru realizarea produselor sau serviviilor,specifice fiecarui domeniu de cativitate.

5. Cum se efectueaza schimbul de resurse intre un organism economic si exteriorul sau

sau intre componentele aceluiasi organism economic?

Schimbul de resurse intre un organism economic si exteriorul sau sau intre componentele aceluiasi

organism economic se efectuiaza prin subsistemul informational.

Schimbul de resurse intre un sistem economic si alte sisteme economice, care formeaza mediul

exterior acestuia se realizeaza in fluxuri, pentru fiecare tip de resursa fluxul fiind inteles ca 'raportul

dintre cantitatesi timpul in care ea este transmisa';

6. Dati exemple de fluxuri informationale.

-Flux informational: totalitatea informatiilor necesare desfasurarii unei anumite activitati.
-Flux material: totalitatea materiilor prime si materialelor consumabile necesare desfasurarii unei anumite activitati.
-Flux financiar: totalitatea resurselor financiare (banesti) necesare desfasurarii unei anumite activitati.
-Flux uman: totalitatea resurselor umane (actionari, angajati, colaboratori) necesare desfasurarii unei anumite activitati.

7. Ce este domeniul de activitate? Dar domeniul de gestiune?

Activitatea==complexa specifica,desfasurata de OE pt.realizarea produselor si/sau serviciilor pe care trebuie sa le ofere clientilor cu scopul de a obtine venituri defineste domeniul de actiune,care impreuna cu totalitatea produselor si/sau serviciilor realizate si cu totalitatea materiilor prime,materialelor si serviciilor consumate pt.realizarea acestora formeaza domeniul de gestiune.

Ce relatie exista intre cele doua?

- scopul atingerii obiectivului propus.

8. Dati exemple de domenii de activitate ale sistemului economic.

- productie

- servicii

- comert

- financiar-contabil

9. Cum se clasifica activitatile desfasurate de un sistem economic, in functie de modul de

participare a resurselor disponibile la desfasurarea lor?

In functie de modul de participare a resurselor disponibile la desfasurarea lor, activitatile unui

sistem economic pot fi:activitati de transfer,de transformare, de consum , de evidenta;

10.Definiti sistemul informational .

Totalitatea==metodelor,tehnicilor,mijloacelor privite ca ansamblu integrat,care asigura inregist-

trarea,culegerea transmiterea,prelucrarea si clasificarea informatiilor de orice natura definesc sis-

temul informational;

si aratati care este relatia lui cu celelalte componente ale sistemului economic.

Le==prelucreaza si le trimite la un nivel superior.

11.Definiti sistemul informatic

Partea==automatizata a sistemului informazional,prelucreaza datele automat,obtine informatii

necesare procesului de conducere

si precizati locul lui in cadrul sistemului economic.

12.Ce este structura sistemului informatic?

Modul==de organizare interna a acestuia ,exprima principiile de organizare a sa,pe baza elemen-

telor fundamentale,care definesc domeniul de activitate si particularitatea sist.economic pt.care aces-

ta indeplineste functia de prelucrate automata a datelor.

13.Descrieti componentele structurale ale sistemului informatic

Intrari==totalitatea datelor supuse prelucrarii;

Prelucrari==totalitatea operatiilor efectuate asupra datelor pt.obtinerea informatiilor care stau la

baza deciziilor;

Iesiri==rezultatele prelucrarilor efectuate asupra datelor.

si aratati care este relatia dintre ele.

Relatia dintre componentele structurale ale sistemului informatic:intrarile (de date)asupra carora se

aplica prelucrarile (de date), rezultand iesirile (de date);

14.Motivati de ce structura unui sistem informatic realizat pentru un anumit domeniu de

activitate si un anumit sistem economic este unica.

Structura unui sistem informatic este unica deoarece reprezinta modelul principial al domeniului

economic pentru care se realizeaza;

Deoarece==este determinata de particularitatile functiomale ,de reguli de gestiune specifice

si de legislatia in vigoare ,aferente acestora.

15.Definiti arhitectura sistemului informatic.

Reprezinta==modelul sau constructiv,nu este unica,deoarece exista mai multe solutii tehnice de

realizare a sistemului informatic pt.un anumit domeniu de activitate si un anumit sist.economic.

16.Care sunt componentele arhitecturale majore ale unui sistem informatic?

Sistem==de calcul si de comunicatie

de resurse umane si cadru organizatoric

17.Definiti sistemul de calcul

Reprezinta==calculatorul,prin unitatea de calcul a sist.informatic.

si descrieti principalele sale componente.

-Hardware==sistem de calcul(calculator si elemente periferice);

-Software== -de sistem: - Sistem de operare(SO);

- Windows(98,ME,2000,XP);

- Apple,MAC,Unix.

-pentru dezvoltarea de aplicatii:- sistem de gestiune a BD-SGBD-uri(Access,Fox);

-de aplicatii sau de utilizator: CielMentar,MSWord,MSExel;

-limbaj de programe:Visual Basic' C++ ;

-Colectii organiz.de date==Baza de date- BD ;

-Sistem de comunicatii==intranet,internet,telecomunicatii ;

-Resurse umane==personal tehnic,de exploatare,utilizatori ;

-Cadru organizatoric.

18.Ce rol are sistemul de calcul in cadrul sistemului informatic?

Pe sistem==de calcul se bazeaza realizarea fiecarui sistem informatic.

Argumentati raspunsul dat.

In afara==de aplicatia cu baza e date (singura componenta,dependenta de mediul de informat)

care trebuie realizata,restul componentelor putand fi considerate realizate deja,deoarece

tin de sistemul de calcul.

19.Definiti componenta hardware a sistemului informatic.

Totalitatea==sistemelor de calcul folosite pentru prelucrarea si/sau evidenta datelor.

.si descrieti componenta hardware a sistemului informatic.

Un sistem digital==de calcul,numit calculator este format din:

- Unitatea centrala de prelucrare :

- unitate de control:care executa instructiunile programului de manipulare a

datelor;

- unitate de stocare:care memoreaza programul si datele de manipulare;

- Elementele periferica de intrare si/sau iesire(conectate la initatea centrala de

prelucrare prin interfate specializate):

- de intrare(INput);

- de stocare(Input,OUTput);

- de iesire(OUTput);

- de comunicatie.

20.Care sunt componentele hardware minim necesare pentru ca un calculator sa-si

indeplineasca rolul de masina de calcul programabila?

unitate centrala ;

elemente periferice de intrare/iesire.

- echipamente de retea

21. Definiti componenta software a sistemului informatic.

Totalitatea ==programelor folosite pt.prelucrare si/sau evidenta datelor.

.si descrieti componenta software a sistemului informatic.

Se folosesc==4 tipuri majore de software:

-de sistem: - Sistem de operare(SO);

- Windows(98,ME,2000,XP);

- Apple,MAC,Unix.

-pentru dezvoltarea de aplicatii:- sistem de gestiune a BD-SGBD-uri(Access,Fox);

-de aplicatii sau de utilizator: CielMentar,MSWord,MSExel;

-limbaj de programe:Visual Basic' C++ ;

22.Ce este software-ul de utilizator?

Se mai numeste si de aplicatie==reprez.pachete de programe cu sarcini de prelucrare si evidenta specifice fiecarui tip de activitati.

Dar software-ul de limbaj?

Se foloseste ==la scrierea de programe.

Care este relatia dintre ele?

23.Ce este software-ul de aplicatie?

Pachete==de programe folosite in dezvoltarea de aplicatii specializate pt.informatizarea diferitelor tipuri de activitatiArgumentati raspunsul dat.

si dati exemple reprezentative.

Sistemul ==de gestiune a bazelor de date -SGBD(Access,FoxPro,Delphi)este folosit in activitatea economica care genereaza volume mari de date.

24.De cate feluri pot fi datele utilizatorilor, in functie de modul lor de organizare?

In functie de modul de organizare interna si de obiectivele produselor software folosite pt stocarea (depozitarea )si regasirea lor , datele utilizatorilor se impart in 2 categorii majore : document si baza de date

25.Definiti conceptul de baza de date.

Baza de date,in limbaj informatic,este un mod structurat sau organizat de stocare si de regasire a datelor intr-un sistem informatic(pe un suport extern de memorie)

Conceptual sistemul baza de date se defineste ca fiind ansamblul de colectii organizate de date, impreuna cu descrierea datelor si a relatiilor dintre ele.

26.Ce este modelul de date?

Modelul de date defineste nu numai o cale(un mod) de organizare a datelor in memoria calculatorului,ci si un set de operatii care se pot efectua asupra acestora.Modelul de date determina limbajele de interogare disponibile pentru accesarea bazelor de date.

27.Ce modele abstracte de reprezentare a datelor cunoasteti?

- caracteristicile multivaloare ale documentelor primare de evidenta si control

- documente primare de evidenta si control compuse.

Prin ce se caracterizeaza fiecare?

Caracteristicile ==multivaloare ale documentelor primare de evidenta si control composite din realitatea de modelatse transforma indocumente primare de evidenta si control simple de sine statatoare;

Documente== primare de evidenta si control compuse din realitatea de modelat se decompun in documente primare de evidenta si control simple din care se compun.

28.Motivati de ce arhitectura unui sistem informatic realizat pentru un anumit domeniu de activitate si un anumit sistem economic nu este unica.

Deoarece==exista mai multe solutii tehnice de realizare a sistemului informatic pentru un anumit domeniu de activitate si un anumit sistem economic.

29.Definiti sistemul informatic de gestiune a bazelor de date.

In jurul fiecarui model abstract de reprezentare a datelor, numit baza de date
(BD), s-a construit un tip de interfata de utilizator, aplicatie software specializata in
dezvoltarea de aplicatii pentru gestionarea unor volume mari de date, cunoscuta sub
denumirea de Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD).

30.Ce caracteristici prezinta o aplicatie cu baza de date. Dati exemple de aplicatii cu baza de date.

- caracteristicile: ale domeniului de activitate;

- se informatizeaza : si de particularitatile sistemului economic pentru care se realizeaza.

31.Clasificati sistemele informatice in functie de obiectivele urmarite.

Dupa obiectivele urmarite,se deosebesc sisteme informatice pentru:
-conducerea activitatilor economice(sisteme informatice economice)
-conducerea proceselor tehnologice(sisteme informatice tehnologice)
-cercetare stiintifica,modelare si proiectare tehnologica(sisteme informatice tehnice)
-dedicate unui domeniu de activitate(sisteme informatice dedicate)

32.Care sunt obiectivele sistemelor informatice de gestiune?

SIG==- integrat/neintegrat

- global

33.Din ce categorie de sisteme informatice fac parte sistemele informatice de gestiune.

SIG fac parte din sisteme informatice economicedeoarece sunt utilizate pentru administrarea si controlul resurselor unui sistem economic.

De ce?

34.Care sunt caracteristicile reprezentative ale unui sistem informatic de gestiune?

35.Precizati componentele functionale ale sistemului informatic de gestiune.

- domeniul de activitate

- modele de gestiune

- date gestionate

- reguli de gestiune

..si descrieti componentele functionale ale sistemului informatic de gestiune.

- Domeniul de activitate== - se identifica unul cate unul;

- pt.fiecare tip de activitate al unui OE.

- Modele de gestiune== - totalitatea tehnicilor si procedurilor utilizate in proiectarea si reali-

zarea SIG;

-propriu fiecarui domeniu de gestiune.

- Date gestionate== - materia prima a oricarui SIG;

- toate datele vehiculate si prelucrate in cadrul domeniului de gestiune

supus informatizarii.

- Reguli de gestiune== -totalitatea regulilor folosite in;

-prelucrare date,utilizarea informatii;

-obtinute prin interpretare date;

- cu scopul realiz.obiectiv propus;

-proprii fiecarui domeniu de gestiune.

36.Clasificati sistemele informatice de gestiune in functie de rolul lor in cadrul sistemului

economic.

- operativ

- de sinteza

- de asistare a deciziei

- de control al productiei.

37.Clasificati sistemele informatice de gestiune in functie de domeniul de gestiune

.si de natura prelucrarilor efectuate asupra datelor pe care le gestioneaza.

In functie de domeniul de gestiune,sistemele informatice de gestiune
se impart in:
-sisteme informatice pentru productia/prestarea de servicii speciale
-sisteme informatice comerciale
-sisteme informatice de cercetare-dezvoltare
-sisteme informatice financiar-contabile
-sisteme informatice de evidenta personal-salarizare
Dupa natura prelucrarilor care se efectueaza asupra datelor gestionate sistemele informatice de gestiune se clasifica in:
-sisteme informatice pentru prelucrarea tranzactiilor
-sisteme informatice de birotica
-sisteme informatice de conducere
-sisteme informatice pentru cercetare-proiectare-dezvoltare

38.Prezentati conceptul de sistem informatic global al unui sistem economic.

- este format generic

- din patru tipuri de SIG

- cate unul pentru fiecare functie de comunicare a sisitemului informational.

39.Indicati subsistemele componente ale sistemului informatic global stabilite pe baza functiilor pe care le indeplinesc in cadrul sistemului informational.

- operativ

- de sinteza

- de asistare a deciziei

- de control al productiei/executiei

Descrieti :

- Operativ : care preia datele de la Sistemul economic operativ;

- De sinteza : care sintetizeaza datele pe baza unor reguli prestabilite si transmite rezultatele catre

sistemul economic decizional si la intrarea sistemului informatic de asistare a deciziei;

- De asistare a deciziei : care furnizeaza sistemului decizional date de evaluare a deciziilor

manageriale;

- De control al productiei(executiei):care preia deciziile de la sistemul economic decizional,le

descompune in odine si le transmite sistemului economic operativ.

si argumentati relatia dintre ele:

Subsistemul inf. de sinteza prin agregarea datelor primite de la subsist.inf.operativ,rezulta fundamentarea deciziilor(fise de cont,balanta,bilant,anexe,indicatori),iar subsist.inf.de asistare a deciziei utilizeaza tehnici de stimulare care pe baza informatiilor furnizate de subsist inf.de sinteza si a informatilot interne ale OE ,rezulta evolutia efectului deciziilor sist.de conducere al OE,asupra sistemului productiv,real al acestuia.

40.Indicati subsistemele componente ale sistemului informatic global ale sistemului economic stabilite in functie de domeniul de gestiune.

SIG global este un sistem complex format, generic, din patru tipuri de sisteme informatice de gestiune: unul pentru productia/prestarea de servicii speciale si alte trei pentru desfasurarea activitatilor auxiliare obligatorii (comerciale, financiar-contabile si de evidenta personal-salarizare)

Descrieti :

.si argumentati relatia:

2. REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE

Intrebari pentru autoevaluare

1. Definiti ciclul de viata al sistemului informatic.

Incepe==cu decizia de realizare a SI si se termina cu decizia de inlocuire a acestuia cu unul mai performant.

Prezentati principalele etape ale ciclului de viata al sistemului informatic.

- analiza sistemului economic

- proiectarea generala

- proiectarea in detaliu

- realizarea

- instalarea sistemelor informatice la beneficiar

- exploatarea si intretinerea curenta a SI

- dezvoltarea SI.

2. Definiti ciclul de realizare al sistemului informatic.

-cuprinde etapele==analiza-proiectare-implementare.

3. Ce intelegeti prin analiza de sistem?

Analiza sistemului economic: cuprinde analiza sistemului informatic
existent, daca exista, si urmatoarele faze:
1) intocmirea specificatiilor de utilizator
2) intocmirea specificatiilor sistemului informatic:
3) intocmirea specificatiilor software

4. In ce consta intocmirea specificatiilor utilizatorului?

Exprima==ce asteapta utilizatorul de la viitorul SI.

Dar intocmirea specificatiilor sistemului informatic?

Prezentarea==-in detaliu a rezultatului

-stabileste ce trebuie sa faca SI,nu cum va face.

5. In ce consta proiectarea sistemului informatic?

Proiectarea generala: definirea solutiilor cadru, conceptuale, ale sistemului informatic, adica elaborarea arhitecturii sistemului informatic.
Proiectarea in detaliu: definirea solutiilor finale ale sistemului informatic.

Dar implementarea?

-se elaboreaza programele se testeaza componenta cu componenta si apoi in sistem

-se instaleaza in modul real de utilizare unde se efectueaza ultimile verificari.

6. Prezentati principiile de realizare a sistemelor informatice.

1. Abordarea globala a realitatii de informatizat

2. Aplicarea celor mai moderne tehnici de proiectare si folosirea celor mai noi echipamente si programe,

3. Folosirea unor metode de proiectare si realizare unitare,

4. Realizarea unui sistem informatic independent,

5. Consultarea permanenta a beneficiarului

6. Proiectarea si realizarea sistemului informatic

7. Respectarea cadrului legislativ in vigoare,

7. Ce conditii trebuie indeplinite pentru realizarea unui sistem informatic performant?Aplicarea celor mai moderne tehnici de proiectare si folosirea celor mai noi echipamente si programe, in vederea realizarii unui sistem informatics performant si cu un ciclu de viata maxim

8. Definiti metoda de realizare a sistemelor informatice.

Un mod ==(sistemic)de concentrare,cunoastere si transformare a realitatii,ptr. Realizarea uui anumit obiectiv.

9. Definiti tehnica de realizare a sistemelor informatice.

10. Clasificati metodele de proiectare a sistemelor informatice in functie de tehnica de

modelare folosita.

Metodele de proiectare a unui sistem informatic cunoscute apartin uneia din
urmatoarele trei generatii, care s-au succedat in timp:
1. Metode de proiectare ierarhice
2. Metode de proiectare sistemice
3. Metode orientate pe obiect (obiecturale)

11. Prin ce se caracterizeaza metodele de proiectare sistemice?

. analizarea si modelarea independenta a datelor si a prelucrarilor efectuate
asupra acestora, la nivelul domeniului de informatizat;
. modelarea separata a datelor si a prelucrarilor efectuate asupra acestora, pe
cele 3 nivele de abstractizare introduse in raportul ANSI/SPARC de definire a
bazelor de date: conceptual: identificarea regulilor de gestiune specifice realitatii
de modelat; logic (organizational-extern): identificarea particularitatilor de
organizare proprii realitatii de modelat; fizic (intern): stabilirea definitiva a solutiei
tehnice de implementare a sistemului informatic;
. modelarea realitatii de informatizat prin intermediul unor tabele
bidirectionale si a relatiilor dintre ele;
. utilizarea unui model relational de reprezentare abstracta a datelor:
baze de date relationale;
- au toate avantajele oferite de utilizarea bazelor de date relationale;
− au dezavantajul dat de modelarea independenta a datelor si a prelucrarilor
efectuate asupra acestora, lucru care produce riscul aparitiei unor discordante intre
cele doua modele.

Dar cele obiecturale?

− se caracterizeaza prin: conceperea sistemului informatic ca fiind un ansamblu de
obiecte software independente, care se organizeaza si coopereaza intre ele, pentru
realizarea obiectivului propus; modelarea realitatii de informatizat prin utilizarea
obiectelor software care incapsuleaza, fiecare, o categorie de date impreuna cu toate
prelucrarile ce se efectueaza asupra acestora; utilizarea unui model obiectural de
reprezentare abstracta a datelor: Baze de Date Obiecturale, obiectul software fiind
definit ca un element: cu identitate proprie, set de proprietati care il deosebesc de alte
obiecte; stare proprie, data de valoarea caracteristicilor sale; comportament propriu:
set de operatii aplicate asupra sa;
− au avantajele oferite de: posibilitatea reutilizarii obiectelor software si
componentelor de program in alte aplicatii; posibilitatea crearii si utilizarii de
obiecte complexe, definite cu ajutorul altor obiecte; posibilitatea de realizare a unor
sisteme informatice complexe;
− au ca dezavantaj major faptul ca realitatea de informatizat nu se poate
reprezenta, intotdeauna, numai prin obiecte.

12. Ce este modelul?

Reprezinta==elemente reale selectate prin simboluri grafice.

13. Definiti conceptul de modelare a sistemelor informatice.

-cea mai complexa parte,iar introducerea acestore in SIG ,culegerea datelor,este cea mai laborioasa.

In ce consta modelarea structurala?

-bazata p modelul de organizare al OE, care se informatizeaza (metode sistemice).

-sau modelarea comportamentala bazata pe dinamica sistemuli respectiv(metode obicturale).

Dar cea obiecturala?

14. Ce intelegeti prin modelare vizuala?

Modelarea vizuala consta in procesul de a afisa informatia dintr-un model intr-o forma grafica,folosind un set standard de elemente grafice.

Prin ce se caracterizeaza ea?

Modelele vizuale pot arata cum lucreaza sistemul pe cateva nivele.Se poate modela interactiunea dintre sistem si utilizatori.Se poate modela interactiunea obiectelor in interiorul sistemuluiSe pot chiar
modelainteractiunile dintre sisteme.

15. Ce intelegeti prin modelare a realitatii de informatizat?

-utilizeaza obiecte software

-incapsuleaza fiecare o categorie de tate

-impreuna cu toate prelucrarile ce se efectueaza asupra acestora.

16. Ce este modelul abstract de reprezentare a realitatii de informatizat?

-OE sau compartimentul specializat acestuia supuse formatizarii.

Cum se construieste?

- pe baza unui model de reprezentare a realitatii de informatizat care,

-indentifica elementele reale necesare realizarii SI si organizarea acestora pe criterii functionale ptr. a pune in avidenta tipul lor si relatiile dintre ele.

17. Ce simboluri se folosesc pentru construirea modelului de reprezentare a realitatii de

informatizat?

Dar pentru construirea modelului abstract de reprezentare?

-simboluri grafice cat mai reperezentative.

18. Ce rol are modelul de reprezentare a realitatii de informatizat in realizarea sistemului

informatic?

-fiecarei metode de proiectare ii corespunde un tip de model de reprezentare a realitatii de informatizare.

19. Ce elemente contine modelul de reprezentare a realitatii de informatizat?

20. Ce rol are documentul primar de evidenta si control in proiectarea sistemului informatic?

-sunt intocmite la locul de desfasurare a activitatilor si reprezinta dovada ca aceste activitati au avut loc.

Care sunt caracteristicile lui? -cele necesare ptr. evidente si calcule impuse de conducerea OE si de organele financiare si legislative care controleaza activitatea acestora

De cate feluri este?

-simple    -compozite -compuse

3. PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE

1. Prin ce se caracterizeaza metodele de proiectare sistemica?

− se caracterizeaza prin:

. analizarea si modelarea independenta a datelor si a prelucrarilor effectuate asupra acestora, la nivelul domeniului de informatizat;

. modelarea separata a datelor si a prelucrarilor efectuate asupra acestora, pe cele 3 nivele de abstractizare introduse in raportul ANSI/SPARC de definire a bazelor de date: conceptual: identificarea regulilor de gestiune specifice realitatii de modelat; logic (organizational-extern): identificarea particularitatilor de

organizare proprii realitatii de modelat; fizic (intern): stabilirea definitiva a solutiei tehnice de implementare a sistemului informatic;

. modelarea realitatii de informatizat prin intermediul unor tabele bidirectionale si a relatiilor dintre ele;

. utilizarea unui model relational de reprezentare abstracta a datelor: baze de date relationale;

2. Indicati particularitatile modelului Merise.

In cadrul modelului Merise, fiecarui nivel de abstractizare ii corespund doua modele abstracte ale realitatii de informatizat: unul pentru date si unul pentru prelucrarile care se aplica asupra acestora

3. Prezentati modelul conceptual al datelor din cadrul modelului Merise.

-reprezentarea, fara redudante si ambiguitati a tipurilor de date, a tipurilor de legaturi dintre aceste date, a dinamicii acestora - a comportarii lor in timp prin utilizarea unor concept specific:entitate si Entitate Tip (ET), atribut si Atribut Tip (AT), asociere si Asociere Tip (AST), cardinalitati, Restrictii de Integritate (RI).

4. Prezentati modelul conceptual al prelucrarilor din cadrul modelului Merise.

- reprezentarea, fara ambiguitati a tipurilor de activitati desfasurate pentru realizarea obiectivelor propuse, a inlantuirii acestor activitati , a operatiilor pe care le presupune fiecare tip de activitate prin utilizarea unor concept specific: eveniment si Eveniment tip, operatie si Operatie Tip, sincronizare Tip, process si definirea algoritmilor de calcul, operatiilor elementare, operatiilor complexe, formate din operatii elementare.

5. Care este componenta modelului Merise?

Elementele realitatii de informatizat, date si prelucrari efectuate asupra acestora, sunt reprezentate pe trei nivele separate de abstractizare: conceptual, logic si fizic.

6. Indicati caracteristicile modelului Entitate-Asociere.

Modelul EA (Entitate-Asociere) este modelul semantic realizat prin reprezentarea abstracta a elementelor lumii reale pornind de la semantica lor si de la legaturile sau relatiile dintre ele.

7. Care sunt conceptele fundamentale folosite pentru realizarea modelului Entitate- Asociere?

Concepte fundamentale sau conceptele de baza: Entitate Tip - ET; Atribut Tip - AT; Asociere tip - AST; Cardinalitate - (X,Y).

8. Definiti entitatea si entitatea tip. Prin ce parte de vorbire se exprima si de ce?

Entitatea: element real, particular, care apartine unei ET; se mai numeste inregistrarea sau realizarea unei ET;

Entitatea Tip - ET: concept generic care desemneaza multimea tuturor entitatilor cu aceleasi caracteristici esentiale; se exprima printr-un substantiv, deoarece substantivul denumeste lucruri, fiinte sau notiuni abstracte, generic spus, elemente din lumea reala (realitatea de modelat);

9. Definiti atributul si atributul tip. Prin ce parte de vorbire se exprima si de ce?

Atribut: proprietate sau caracteristica distincta a unei entitati; se mai numeste realizarea sau valoarea unui AT;

Atribut Tip - AT: concept generic care desemneaza multimea tuturor atributelor ce descriu complet proprietatea esentiala pe care o exprima; are semnificatie numai daca apartine unei ET sau unei AST; se exprima printr-un substantiv, deoarece substantivul denumeste insusiri ale elementelor din lumea reala (realitatea de modelat);

10. Ce este asocierea tip? Ce legatura exista intre asociere si asociere tip? Prin ce parte de vorbire se exprima si de ce?

Asociere: exprima legatura concreta dintre doua entitati (care, de regula, apartin la doua ET diferite) participante la o actiune si rolurile acestora in actiunea respectiva; se mai numeste realizarea sau instanta unei AST;

Asociere tip - AST: concept generic care desemneaza multimea tuturor legaturilor (relatiilor) cu aceeasi semnificatie dintre doua ET care participa la o actiune; poate avea AT proprii, care caracterizeaza actiunea respectiva; se exprima printr-un verb, deoarece verbul exprima o actiune sau o stare care sta la baza unei legaturi intre doua elemente;

11. Definiti cardinalitatea.

Cardinalitatea - (X,Y): o pereche de numere intregi, care descrie complet legatura unei ET cu o alta ET, printr-o AST, in perioada de timp analizata; exprima complet legatura dintre elementele lumii reale implicate intr-o anumita actiune;

Dati un exemplu pentru fiecare caz.

12. Ce rol are identificatorul?

Identificatorul (ID) determina functional orice alt atribut tip din multimea de atribute tip aferente unei entitati tip.

Identificator - ID: un AT sau grup minim de AT care identifica, in mod unic, o entitate a unei ET; e reprezentat de un AT tip numar de ordine (incrementat cu 1 pentru fiecare valoare noua) sau de un cod (constructie artificiala cu o anumita semnificatie); determina functional orice alt AT din ET;

13. Clasificati atributele tip. Dati exemple pentru fiecare categorie specificata.

Atributele tip pot fi:elementare/atomice( CNP, CodFiscal) , complexe/decompozabile (data calendaristica - zi, luna an), calculate (Varsta=DataCurenta-DataNasterii) , necalculate (CodFiscal, NrChitanta), permanente in timp(CodFiscal), variabile in timp (Varsta), istorice/de stare (Functia), obligatorii (CodFiscal), optionale (Telefon), monovaloare/simple (CNP), multivaloare/multiple/repetitive (Studii)

14. Dati un exemplu de atribut tip care poate fi atomic sau decompozabil, in functie de contextual specific realitatii de modelat.

Adresa

15. Aratati prin ce se deosebesc atributele tip multivaloare de atributele tip monovaloare. Dati

exemple din fiecare categorie.

Atributele tip monovaloare au o singura valoare in cadrul unei ET - Denumire, CNP

Atributele tip multivaloare au mai multe valori in cadrul aceleiasi ET - Studii, Autor

16. Ce particularitate prezinta atributele tip istorice. Dati un exemplu.

Isi modifica valoarea la interval de timp cunoscute - TVA, SalariuTarifar

17. Definiti cardinalitatea maximala si cardinalitatea minimala.

Cardinalitatea minimala - X: reprezinta numarul minim de corespondente ce pot exista pentru o ET in raport cu alta ET, printr-o AST; exprima participarea entitatilor care apartin unei ET la asocierea acesteia (AST) cu o alta ET.

Cardinalitatea maximala - Y: reprezinta numarul maxim de entitati corespondente pe care le poate avea o entitate a unei ET intr-o alta ET, in raport cu o AST; exprima faptul ca fiecare entitate din multimea de entitati ET1 care participa la o actiune poate avea una sau mai multe entitati corespondente in cealalta multime de entitati ET2 participanta.

Dati exemple si argumentati-le.

18. Definiti participarea optionala la asociere.

X=0 (numarul minim de corespondente = 0): printr-o asociere AST, in multimea de entitati ET1, pot exista unele care nu au corespondent in cealalta multime de entitati ET2 (participare optionala la actiune);

Dati un exemplu si argumentati-l.

19. Definiti participarea obligatorie la asociere.

X=1 (numarul minim de corespondente = 1): printr-o asociere AST, toate entitatile multimii ET1 au cel putin un corespondent in cealalta multime de entitati ET2 (participare obligatorie la actiune).

Dati un exemplu si argumentati-l.

20. Aratati semnificatia asocierilor tip unu la unu, unu la multi si multi la multi.

Asociere tip unu la unu - Unei entitati de tipul ET1 ii corespunde prin AST cel mult o entitate de tipul ET2 si, reciproc, unei entitati de tipul ET2 ii corespunde prin AST cel mult o entitate de tipul ET1

Asociere tip unu la multi - Unei entitati de tipul ET1 ii corespund, prin AST, zero, una sau mai multe

entitati de tipul ET2, dar unei entitati de tipul ET2 ii corespunde prin AST cel mult o entitate de tipul ET1

Asociere multi la multi - Unei entitati de tipul ET1 ii corespund, prin asocierea AST, zero, una sau mai

multe entitati de tipul ET2 si reciproc; in practica, acestea se descompun in asocieri de tipul unu la multi prin introducerea unei entitati intermediare

Dati un exemplu pentru fiecare caz si argumentati-l.

21. Cum se reprezinta grafic conceptele fundamentale ale MCD?

Doua cupluri ET - AST, formate din doua ET diferite care participa la aceeasi AST, definesc un bloc conceptual elementar, care se noteaza sub forma ET - AST - ET. MCD-ul construit pentru un domeniu de gestiune al unui organism economic este practic format dintr-o succesiune de blocuri conceptuale elementare.

22. Indicati componentele blocului conceptual elementar dintr-un model conceptual de date.

Blocul conceptual elementar se noteaza sub forma ET - AST - ET.

23. Reprezentati grafic componentele blocului conceptual elementar dintr-un model conceptual de date, caz general si exemplu.

24. Indicati corespondenta intre elementele lumii reale (mediul economic de informatizat) siconceptele fundamentale ale MCD.

25. Ce intelegeti prin restrictie de integritate?

Restrictiile de Integritate (RI) sunt reguli pe care trebuie sa le respecte datele, permanent, pentru a fi corecte si coerente in raport cu realitatea de informatizat. Si intrucat datele sunt reprezentate in MCD prin atributele din multimile AT, RI sunt, in mod concret, reguli care se aplica asupra AT ce apartin ET si AST din MCD-ul realizat pentru un organism economic sau pentru un compartiment specializat al

acestuia.

26. Ce tipuri de restrictii de integritate cunoasteti? Prin ce se caracterizeaza fiecare?

RI structurale: reguli care permit identificarea unica a ET, AT si a AST:

. integritatea ET;

. integritatea AST: integritatea referentiala;

. integritatea AT: dependente functionale.

RI semantice: reguli de gestiune specifice care se aplica asupra AT identificate pentru modelarea realitatii de informatizat (organism economic sau compartiment al acestuia); sunt reguli suplimentare, nereprezentabile direct in MCD, implementandu-se in procesul crearii Bazei de Date Relationale (BDR), care exprima:

. reglementarile legislative in vigoare, care trebuie respectate de organismul economic;

. reglementarile si normele interne, specifice organismului economic;

In functie de momentul in care actioneaza, pot fi:

. RI statice = RI de domeniu;

. RI dinamice.

RI functionale: reguli care exprima particularitatile functionale specific organismului economic:

. RI ierarhice;

. RI neierarhice, de retea.

27. In ce consta integritatea entitatii tip?

Integritatea ET consta in RI aferente ET, respectiv in regulile de identificare unica a entitatilor fiecarei ET din MCD.

28. Ce este integritatea referentiala?

Integritatea AST sau Integritatea referentiala consta in RI aferente AST, respectiv in regulile de identificare unica a asocierilor fiecarei AST la care participa ET;

29. Ce este dependenta functionala?

Dependentele functionale sunt RI aferente AT, reguli de identificare unica a atributelor fiecarui AT; identificarea unica a atributelor fiecarui AT este determinata de modul in care AT-urile, din multimea de AT identificata pentru modelul abstract de date al OE (compartimentul acesteia), depind unele de altele.

30. Clasificati raporturile de determinare dintre atributele tip identificate pentru realitatea de

informatizat.

Raporturile de determinare dintre AT-urile identificate pentru realitatea de modelat pot implica un AT sau un grup de AT-uri, in sensul ca atat Determinantul, cat si determinatul pot fi un singur AT sau un grup de AT-uri.

Raporturile de determinare dintre AT-urile identificate pentru realitatea de modelat pot fi clasificate:

-in functie de natura lor, caz in care se deosebesc raporturi de determinare

de tipul:

. Dependenta Functionala directa;

. Dependenta Functionala indirecta sau tranzitiva;

-in functie de natura corespondentei intre valorile AT-urilor, respectiv

multimea de atribute care apartin AT-urilor cu rol de D si d, caz in care se deosebesc

raporturi de determinare

. Dependenta Functionala simpla (monovaloare): DF;

. CvasiDependenta Functionala: CvasiDF;

. Dependenta Functionala multipla (multivaloare): DfMultipla.

31. Definiti dependenta functionala simpla. Dati exemplu.

Dependenta Functionala simpla (monovaloare), notata DF, este raportul de determinare

. pentru care d sunt AT monovaloare: unei valori a D ii corespunde o singura valoare a d; daca D si/sau d sunt formati din grupuri de AT-uri, unui set de valori al lui D ii corespunde un singur set de valori pentru d;

. pentru care AT cu rol d nu au rol D in alte raporturi de determinare;

. al carui D defineste o singura ET in MCD, pentru care D devine ID, iar d devine AT/grup AT-uri cu rol Non ID;

. altfel spus, defineste legatura dintre AT-urile monovaloare care apartin unei ET din MCD.

Exemplu: Daca (CodServiciu, CodFiscal) PretServiciu

atunci CodServiciu    ≠> PretServiciu

si    CodFiscal     ≠> PretServiciu

32. Definiti cvasidependenta functionala. Dati exemplu.

CvasiDF este raportul de determinmare care defineste AST dintre cele doua ET definite de AT/grupul de AT-uri cu rol D si d, care devin ID-uri pentru cele doua ET participante la aceasta AST; altfel spus, CvasiDF este raportul de determinare dintre ID-urile ET participante la AST definita de aceasta,

este raportul de determinare dintre AT-urile identificate in realitatea de modelat, care apartin unor ET diferite.

Exemplu: CodProdus CodComponentaProdus, defineste relatia de tip parte - intreg

33. Definiti dependenta functionala multipla. Dati exemplu.

Dependenta Functionala multipla (multivaloare) este raportul de determinare:

. pentru care d este AT multivaloare: unei valori a lui D ii corespund mai multe valori ale lui d, reciproca nefiind adevarata;

. al carui d nu are rol D pentru alte raporturi de determinare;

. al carui d = AT multivaloare se transforma intr-o ET de sine statatoare, definita de o DF monovaloare, care are propriul D, diferit de AT-ul cu rol D in aceasta DF multipla, si propriile d aferente valorilor AT multivaloare cu rol d in DF multivaloare;

. al carui D poate defini o ET in MCD pentru care devine ID, daca se afla in raport de determinare cu un AT/grup de AT-uri monovaloare, care devine AT/grup de AT-uri Non ID pentru ET respectiva;

. al carui D se afla in raport de CvasiDependenta Functionala cu D care defineste ET afereanta AT multivaloare.

34. Ce diferente exista intre dependenta functionala simpla si cvasidependenta functionala? Dar intre cvasidependenta functionala si dependenta functionala multipla?

35. Dati exemplu de dependenta functionala completa. Argumentati raspunsul dat.

36. Dati exemplu de dependenta functionala multivaloare. Argumentati raspunsul dat.

37. Prin ce se caracterizeaza dependentele functionale semantice?

38. Ce este domeniul? Dati exemple de domenii.

Domeniul reprezinta multimea de valori pe care le poate lua un AT.

DataLimitaExpediere = [01.06.2004, 31.06.2004]; Calitate = .

39. Ce intelegeti prin restrictie de integritate de domeniu? Dati exemple.

40. Cum se reprezinta timpul in modelul conceptual al datelor?

41. Definiti entitatea tip permanenta. Dasi exemple.

42. Definiti restrictiile de integritate functionale. Dati exemple.

Reguli care exprima particularitatile functionale specific organismului economic:

. RI ierarhice;

. RI neierarhice, de retea.

43. Ce este generalizarea? Dar specializarea?

Generalizarea este procesul prin care doua sau mai multe ET sunt generalizate, pe baza proprietatilor comune, intr-o noua ET.

Specializarea este procesul invers generalizarii, care consta in definirea initiala a unei ET generice, care cuprinde toate AT-urile, si identificarea subclaselor, in cadrul acesteia, pe baza unor AT-uri comune;

44. Indicati regulile de verificare a MCD-ului pe care le cunoasteti.

1. Regula de unicitate a numelor

2. Regula de unicitate a AT

3. AT derivate, ale caror valori se obtin din valorile altor AT, prin algoritmi de calcul

45. Ce deosebire exista intre modelul conceptual al datelor si modelul conceptual al datelor

optimizat?

46. Ce este prelucrarea?

Prelucrarile reprezinta activitatile desfasurate pentru realizarea obiectivului propus, cu respectarea regulilor de gestiune specifice domeniului de activitate supus informatizarii; altfel spus, exprima actiunile elementare, operatiile, care se exercita asupra datelor, pentru obtinerea informatiilor care stau la baza deciziilor. Prelucrarile reprezinta partea dinamica a sistemului informational

47. Aratati ca modelul conceptual al prelucrarilor este un model semantic.

Pentru modelarea conceptuala, abstracta, a prelucrarilor, se foloseste, ca si la modelarea conceptuala a datelor, tot un model semantic de reprezentare a acestora, model care se bazeaza pe semnificatia lor in lumea reala: Organismul Economic (OE) sau compartimentul acestuia pentru care se proiecteaza si se realizeaza sistemul informatic de gestiune.

Modelul Conceptual al Prelucrarilor - MCP prezentat este Modelul eveniment-rezultat al metodei Merise. MCP este un model semantic, abstract, de reprezentare a activitatilor specifice domeniului de informatizat dintr-un organism economic, care raspunde laintrebarea Ce? prelucrari au loc pentru realizarea obiectivului propus, descrie ceea ce se face in cadrul organismului economic sau compartimentului specializat al acestuia pentru obtinerea informatiilor necesare, independent de modul de

organizare specific.

48. Ce concepte fundamentale se folosesc pentru realizarea modelului conceptual al prelucrarilor?

Prin ce se caracterizeaza fiecare si cum se reprezinta grafic?

49. Ce este evenimentul tip? Ce legatura exista intre un eveniment si un eveniment tip?

50. Definiti si reprezentati grafic operatia tip.

51. Dati exemplu de eveniment tip emis intermediar si argumentati raspunsul dat.

52. Definiti sincronizarea. De cate feluri poate fi o sincronizare?

53. Reprezentati grafic operatia tip, caz general si exemplu.

54. Ce este procesul? Dati exemplu si argumentati raspunsul dat.

55. Definiti activitatea complexa unitara.

56. Care sunt componentele modelului conceptual al prelucrarilor pentru un sistem economic

complex?

57. Reprezentati generic modelul conceptual al prelucrarilor pentru un domeniu de informatizat.

58. Reprezentati generic modelul conceptual al prelucrarilor pentru un proces.

59. In ce consta modelarea logica a datelor? Ce concepte fundamentale se folosesc pentru

construirea acestuia?

60. Cum se face trecerea de la MCD la MLD?

61. Descrieti relatia de tip tabel bidirectional. Cum se reprezinta grafic?

62. Descrieti relatia de tip unu la multi. Dati un exemplu si argumentati alegerea facuta.

63. Cum se reprezinta in MLD relatia de tip 1:1? Dar relatia de tip n::m? Dati exemple si

argumentati alegerile facute.

64. In ce consta modelarea logica a prelucrarilor?

65. Ce concepte fundamentale se folosesc pentru construirea MCP?

Pentru realizarea MCP se folosesc urmatoarele concepte fundamentale sau

concepte de baza:

Eveniment tip - EvT:

Sincronizare Tip - SincT

Operatia Tip - OpT

Procesul

Realizarea MCP-ului pentru un sistem economic de informatizat

(organism economic sau compartiment specializat al acestuia)

66. Definiti procedura.

Procedura reprezinta succesiunea de faze care apartin aceluiasi proces.

67. Ce legatura exista intre o procedura si modelul logic al prelucrarilor?

68. Ce elemente grafice se folosesc pentru a trece de la reprezentarea grafica a MCP la

reprezentarea grafica a MLP?

69. Ce legatura exista intre MLP si schema logica realizate pentru un domeniu de informatizat?

70. Prezentati prin comparatie procesul de proiectare sistemica a unui produs software cu procesul de proiectare obiectuala a respectivului produs software.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate