Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Baze de date


Index » educatie » » informatica » Baze de date
» Instructiuni pentru descrierea structurilor alternative


Instructiuni pentru descrierea structurilor alternative
Instructiuni ale limbajului de programare
VISUAL BASIC

În capitolul anterior am urmarit doar sa prezentam mediul de programare Visual Basic si etapele pe care trebuie sa le parcurgem pentru proiectarea de aplicatii (formulare) in cadrul unui proiect.

Prezentand si parcurgand pe cele doua exemple aceste etape am observat ca este necesara cunoasterea instructiunilor VB. Le vom prezenta in continuare.

Ca orice limbaj de programare, limbajul VB lucreaza cu un alfabet, format din totalitatea caracterelor admisibile de catre limbaj (literele mari si mici ale alfabetului latin-englez, cifrele sistemului zecimal, caracterele speciale, si anume: ! @ # $ % ^ & * ( ) + = _ - ] < . > ? /).
Cu ajutorul caracterelor alfabetului pot fi formate cuvintele limbajului. Acestea se impart in doua categorii: cuvinte rezervate (cuvinte sau prescurtari de cuvinte din limba engleza ce au o anumita seminificatie si nu pot fi folosite in alt context) si cuvinte utilizator.

Cu ajutorul cuvintelor se pot construi fraze (instructiuni) care descriu operatiile de prelucrare a datelor, conform algoritmilor de rezolvare a problemei.

Datele utilizate in descrierea algoritmilor pot fi variabile si / sau constante. Ele pot fi de mai multe tipuri:

Tip
Domeniu

Byte

Boolean (logic)

True, False

Integer (intreg)

Long (intreg lung)

Single (real in simpla precizie)

Double (real in dubla precizie)

Currency (semn valutar)

Date (data calendaristica)

Ian 1 100 – Dec 31 9999

Object (obiect)

adresa unui obiect

String (sir de caractere)

max. 65500 caractere

Variant (nedefinit)

in functie de tip

User-Defined (definit de utilizator)

in functie de tip

Pentru a utiliza variabile in cadrul codurilor (programelor), acestea trebuie declarate, precizandu-se numele si tipul datelor ce urmeaza a fi memorate in zonele de memorie interna asociate acestora.

În limbajul VB, declararea explicita a variabilelor se realizeaza prin intermediul instructiunii Dim, la inceputul fiecarei proceduri, pentru variabilele locale, sau la inceputul codului, pentru variabile globale.

Exemple:

Dim x As Integer

Dim y sau Dim y As Variant

Dim text1 As String *20

Dim text2 As String

Semnificatia acestor declaratii este urmatoarea: x este o variabila ce poate memora date de tip intreg, y este o variabila de tip variant (nedefinit), text1 poate memora siruri de caractere de maximum 20 pozitii, iar text2 pana la 65500 caractere.

Relativ la conceptul de variabila trebuie sa retinem urmatoarele:

o variabila declarata prin instructiunea Dim, in cadrul unei proceduri de tip Sub (subrutina, procedura) sau Function (functie), este considerata variabila locala si nu este recunoscuta decat in cadrul acesteia. Dupa incetarea executiei acestei proceduri, zonele de memorie asociate acestora sunt eliberate;

o variabila declarata in cadrul unei proceduri prin instructiunea Static este o variabila permanenta, valoarea ei neputand fi resetata de catre calculator, astfel ca, intre doua apeluri succesive ale procedurii, ea nu-si pierd valoarea;

o variabila declarata la nivelul formei este disponibila tuturor procedurilor definite in cadrul formei respective. Ea se numeste variabila globala. O astfel de variabila se declara si prin intermediul instructiunii Global in sectiunea General / Declarations a modulului cod.

În afara tipurilor de date standard, in VB pot fi utilizate si structuri de date definite de catre utilizator. Aceste definitii se realizeaza cu ajutorul declarativei Type, in cadrul sectiunii General – Declarations.

Exemplu:

Type student

Nr_matricol As Integer

Nume, pren As String *25

Fac As String *40

Grupa As Integer

Adresa As String

Nr_telefon as String *11

EndType

O variabila de acest tip poate fi declarata prin declarativele Dim, Static, Global. Daca, de exemplu, in cadrul unui cod avem declarata variabila s astfel

Dim s As student

atunci campurile variabilei se vor referi astfel:

s.nr_matricol

s.fac

s.grupa

s.adresa

s.nr_telefon

Pentru introducerea si / sau extragerea datelor in / din memoria calculatorului in modul cel mai simplu, VB ofera facilitatea utilizarii functiilor InputBox( ) si, respectiv, MsgBox( ) sau a procedurii MsgBox( ).

Formatul general de apel al functiilor InputBox si MsgBox

ValCit = InputBox (prompter, titlu, ras_implicit, poz_x, poz_y, fis_ajutor, context)

ValScr = MsgBox ( mesaj, tip, titlu, fis_ajutor, context)

unde semnificatia parametrilor este urmatoarea:

prompter : sir de max. 30 caractere care reprezinta semificatia valorii ce urmeaza sa se introduca de la tastatura;

titlu : sir de caractere ce va fi afisat in bara de titlu a casetei de dialog;

ras_implicit : reprezinta valoarea ce se atribuie in mod implicit variabilei ValCit daca de la tastaura nu se introduce nici un caracter;

poz_x, poz_y : reprezinta coordonatele coltului din stanga sus al casetei de dialog relativ la coltul din stanga sus al ecranului

fis_ajutor, context : reprezinta numele fisierului care poate oferi asistenta soft, dependenta de context, prin apasarae tastei F1.

mesaj : expresie caracter ce se va afisa ca mesaj in interiorul casetei de dialog;

tip : expresie numerica cu semnificatia numarului si tipului butoanelor ce vor fi afisate.

Formatul general al procedurii MsgBox:

MsgBox [<text>] + <var_1> + . +<var_n>

unde text este o constanta alphanumerica si reprezinta un mesaj explicativ cu privire la semnificatia valorilor ce vor fi afisate in caseta text corespunzatoare mesajului, iar var_i sunt variabile de tip alfanumeric. Daca variabilele ale caror valori trebuie afisate sunt numere, atunci acestea trebuie sa fie transformate in sir de caractere folosind functia str(var_i), operatorul + avand aici semnificatia de concatenare (alipirea unor siruri de caractere).

Instructiunile de calcul sunt reprezentate prin instructiunile de atribuire, al caror format general este urmatorul:

variabila = expresie

unde variabila este numele unei variabile al carui tip este in concordanta cu tipul expresiei, iar expresie poate fi aritmetica, sir de caractere, relationala sau logica.

Instructiuni pentru descrierea structurilor alternative

Aceasta structura permite descrierea situatiilor in care trebuie luata o decizie asupra continuarii programului in raport cu valoarea de adevar a unei conditii. Instructiunile care redau intr+un program VB structurile alternative sunt IF si CASE.Formatul general al instructiunii IF

If <conditie> Then

< grup de instructiuni A >

Else

< grup de instructiuni F >]

End If

De retinut faptul ca in formatul general al instructiunii am inscris cu litere ingrosate cuvintele rezervate ale limbajului ce intra in componenta instructiunii, iar intre paranteze unghiulare elementele care difera de la o utilizare la alta a instructiunii si care sunt la dispozitia utilizatorului. De asemenea, elementele prezente in descrierea formatului geenral intre paranteze drepte sunt optionale, adica pot lipsi.

Efectul instructiunii IF este urmatorul: Se evalueaza conditia (care poate fi o expresie relationala sau una logica si prin evaluare pot conduce la una dintre valorile True sau False). Daca valoarea obtinuta prin evaluare este True atunci se va executa grupul de instructiuni A, in caz contrar grupul de instructiuni F.

Exemplu: Sa consideram definita o variabila, cu numele stare si care va memora numarul de credite realizate de catre un student la sfarsitul unui an universitar. Descriem o secventa de program VB care sa permita introducerea de la tastatura a numarului de credite si afisarea pe ecran a situatiei scolare a studentului la sfarsitul anului universitar.

Dim stare As Integer

Stare = InputBox(“Cate credite a obtinut?”)

If stare >= 60 Then

MsgBox “Integralist”

Else

MsgBox “Are restante”

End If

Formatul general al instructiunii CASE

Select Case <variabila>

Case <valoare> [To <valoaref>]

<instructiuni1>

[Case Else

<instructiuni>]

End Select

Efectul instructiunii CASE este urmatorul: daca “variabila” are o valoare egala cu “valoare” sau cuprinsa intre “valoare” si “valoaref”, atunci se executa “instructiuni1” s.a.m.d., in toate celelate cazuri executandu-se “instructiuni”.

Exemplu: Se introduce de la tastaura numarul de ordine al zilei din saptamana si se cere sa se afiseze denumirea zilei.

Dim zi As Integer

zi=InputBox(“Nr. ordine zi din saptamana”)

Select case zi

Case 1

MsgBox “Luni”

Case 2

MsgBox “Marti”

Case

MsgBox “Miercuri”

Case

MsgBox “Joi”

Case

MsgBox “Vineri”

Case

MsgBox “Sambata”

Case

MsgBox “Duminica”

Case Else

MsgBox “Numar de zi eronat”

End Select
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate