Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Access


Index » educatie » » informatica » Access
» Formulare in Access


Formulare in Access
Formulare in Access

Formularele sunt machete (ferestre) folosite in scopul adaugarii, modificarii, stergerii sau consultarii datelor in/din tabelele bazei de date. Formularul este destinat in special ecranului, dar poate fi tiparit si la imprimanta. Este folosit pentru un acces aleator la inregistrari, in sensul ca dupa ce se obtine accesul la o inregistrare, utilizatorul poate trece la sfarsitul formularului pentru a adauga o inregistrare; ulterior va putea reveni la inceput pentru a cauta o alta inregistrare.

Spre deosebire de rapoarte, daca se tipareste un formular la imprimanta apar si culorile de fundal, impreuna cu butoanele de comanda, casetele de text si alte controale.

Formularele au si anumite limite; principala limita se refera la faptul ca nu pot grupa datele dupa diverse criterii, inconvenientul fiind eliminat prin utilizarea rapoartelor.
Actualizarea tabelelor se poate face si direct, prin deschiderea lor din fereastra bazei de date, insa utilizarea formularelor prezinta urmatoarele avantaje:

- interfata prietenoasa este realizata prin intermediul diferitelor controale sau alte elemente grafice;

- posibilitatea definirii unor reguli de validare suplimentare celor definite la nivelul tabelelor;

- posibilitatea actualizarii mai multor tabele printr-un singur formular, operatie realizabila prin intermediul subformularelor.

Microsoft Access permite proiectarea formularelor in urma-toarele scopuri:

afisarea si editarea datelor. Este cea mai obisnuita utilizare a formularelor. Formularele ofera o modalitate de personalizare a proiectarii datelor in cadrul unei aplicatii de baze de date. De asemenea, formularele se pot folosi pentru schimbarea, stergerea sau adaugarea datelor intr-o baza de date;

controlul desfasurarii aplicatiilor. Se pot proiecta formulare care lucreaza cu comenzi macro sau cu proceduri Microsoft Visual Basic for Application (VBA) destinate automatizarii afisarii anumitor date sau a ordinii anumitor actiuni. Prin intermediul comenzilor macro si al procedurilor VBA se pot deschide alte formulare, se pot lansa in executie interogari, se pot limita datele afisate, se poate executa o comanda din meniu, se pot configura valori in cadrul inregistrarilor si al formularelor, se pot afisa meniuri, se pot tipari rapoarte si realiza o multime de alte actiuni. De asemenea, se poate proiecta un formular astfel incat sa realizeze comenzi macro si proceduri VBA atunci cand apar anumite evenimente (de exemplu, se deschide un formular, se selecteaza un anumit control, se executa clic pe o optiune sau se schimba datele din formular);

acceptarea intrarii. Se pot proiecta formulare folosite pentru introducerea de noi date intr-o baza de date sau pentru furnizarea valorilor de date care permit automatizarea unei aplicatii;

afisarea mesajelor. Formularele pot oferi informatii referitoare la modul de utilizare a unei aplicatii sau despre actiunile viitoare;

tiparirea informatiilor. Desi pentru tiparirea informatiilor se folosesc in general rapoarte, acest lucru se poate realiza si cu ajutorul unui formular.

In esenta, formularele din Microsoft Access creeaza interfata utilizatorului cu tabelele si cererile bazei de date. Prin intermediul lor se opereaza direct asupra datelor fie dintr-un tabel, fie din mai multe tabele asociate, fiind create de cele mai multe ori pe baza unei interogari care include toate campurile necesare.

Formularele sunt compuse din obiecte de control, care sunt o colectie de elemente specifice de proiectare destinate fie afisarii datelor din tabele/cereri, fie afisarii informatiilor generale.

7.1 Sectiunile unui formular

Un formular se poate afla in trei stari:

Design View – faza de proiectare

Form View – in executie

Datasheet View – faza de vizualizare sub forma de tabel.

Trecerea de la o stare la alta se face prin meniul contextual sau prin pictograma specifica de pe ToolsBar.

Informatiile dintr-un formular pot fi impartite in sectiuni:

Detail - utilizata pentru a cuprinde corpul principal al unui formular. Aceasta sectiune contine de obicei controale legate la campurile din sursa inregistrarilor(dar este posibil sa contina si controale nelegate, cum ar fi etichetele care identifica continutul campurilor), in triplu scop si anume pentru:

vizualizarea datelor din campurile tabelei legate la formular

modificarea acestor date

adaugarea de noi inregistrari in tabela legata la formular.

Deoarece exista si posibilitatea stergerii inregistrarilor(prin selectare si tasta Delete sau din meniul contextual) practic printr-un formular se poate vizualiza si actualiza tabela legata de acesta.

Aceasta sectiune se repeta, in executia formularului, pentru fiecare inregistrare a tabelei legate de formular.

Figura 7.1.1 Secsiunile     unui formular

Form Header (antet de formular)– reprezinta partea de inceput a unui formular. Se foloseste o singura data si este utilizat pentru a afisa capul de tabel al unui formular.

Page Header (antet de pagina) - afiseaza informatiile cum ar fi un titlu, date calendaristice, numere de pagina sau anteturile coloanelor in partea superioara a fiecarei pagini imprimate. Anteturile paginilor apar doar pe formularele imprimate.

Form Footer (subsol al formularului) – reprezinta parte de sfarsit a unui formular. Apare o singura data si este utilizat pentru a afisa informatii care raman aceleasi pentru fiecare inregistrare, ca butoanele de comanda

Page Footer (subsol de pagina) - afiseaza informatii ca data sau numarul paginii in partea inferioara a fiecarei pagini imprimate. Subsolurile paginilor apar doar pe formularele imprimate.

Prin trecerea formularului din figura 7.1.1 in faza de excutie(Form View) se obtine:


Figura 7.1.2 Form View

Se observa ca informatiile din antetul si subsolul de pagina nu apar in faza de executie a formularului. Acestea apar numai la imprimarea formularului.


Figura 7.1.3 Printarea unui formular

7.2 Tipuri de formulare

Clasificarea formularelor se poate face in functie de urmatoarele criterii, detaliate in continuare:

1. Dupa sursa de date:

formulare legate - sunt formulare care permit afisarea sau actualizarea datelor din tabele, direct sau prin intermediul unor cereri de selectie ;

formulare nelegate - sunt formulare destinate afisarii sau editarii unor date care nu sunt stocate in tabele. Ele sunt folosite frecvent pentru afisarea unor mesaje, vizualizarea unor informatii despre sistem, preluarea datelor necesare afisarii unui raport etc.

2. In functie de modul de afisare, sunt disponibile urmatoarele tipuri de formulare:

Single form afiseaza doar inregistrarea curenta(o singura sectiune de detail se poate vedea la un moment dat). Este folosit pentru introducerea de date in tabelele cu un numar mare de campuri care nu incap pe o singura linie a formularului;

Continuous form permite vizualizarea mai multor inregistrari(mai multe sectiuni detail si anume atatea cate incap). Este cel mai utilizat tip de formular pentru introducerea de date cu conditia ca numarul de campuri sa nu fie prea mare;

Datasheet form afiseaza datele sub forma de linii si coloane, la fel ca o foaie de calcul tabelar;

Chart form afiseaza datele sub forma grafica.

3. Dupa modul de interactiune cu alte ferestre

formulare modale sunt formulare care nu permit accesarea obiectelor continute in alte ferestre pana cand nu sunt inchise sau ascunse (se mai numesc si formulare de dialog);

formulare nemodale sunt formulare care permit utilizatorului sa activeze si alte ferestre.

7.3 Crearea formularelor

Microsoft Access include un numar de noua programe Wizard prin intermediul carora se pot crea formulare in formate prestabilite, formulare tip grafic si formulare pivot. Ele sunt activate la optiunea utilizatorului de a crea un nou formular, prin selectarea butonului New (figura 7.3.1).

Se observa ca exista urmatoarele modalitati de realizarea a formularelor:

1. Design View permite crearea manuala a formularelor. Utilizatorului i se pune la dispozitie un tabel liber si caseta cu instrumente Toolbox;

2. Form Wizard genereaza un formular pe baza campurilor selectate din unul sau mai multe tabele sau interogari;

Figura 7.3.1 Ecranul initial in crearea unui formular

3. AutoForm: Columnar creeaza un formular in care fiecare camp apare pe o linie separata avand in stanga numele, fiecare inregistrare reprezentand un nou tabel;

4. AutoForm: Tabular creeaza un formular in care numele campurilor apare o singura data in capatul de sus al formularului, iar inregistrarea datelor se face pe linie;

5. AutoForm: Datasheet creeaza un formular in care datele sunt afisate sub forma foilor de calcul tabelar;

6. AutoForm: PivotTable creeaza un formular in care sunt afisate date calculate;

7. AutoForm: PivotChart creeaza un formular in care sunt afisate sub forma grafica date calculate;

8. Chart Wizard creeaza un formular in care datele sunt afisate sub forma unui grafic;

9. Pivot Table Wizard creeaza un formular in care sunt afisate datele calculate; programul foloseste aplicatia Microsoft Excel pentru a crea tabelul pivot, in timp ce in Microsoft Access se creeaza formularul in care acesta va fi inclus. Sunt numite astfel pentru ca li se poate schimba in mod dinamic aranjarea astfel incat sa analizeze datele selectate in diverse moduri.

Daca variantele AutoForm genereaza tipul de formular selectat intr-un singur pas, celelalte programe necesita trecerea prin mai multe etape.

In esenta, formularele din Microsoft Access creeaza interfata utilizatorului cu tabelele si interogarile.

7.3.1 Crearea formularelor utilizand Form Wizard

Este cea mai facila modalitate pentru crearea unui formular simplu sau a unui formular care contine subformulare. Pe baza campurilor selectate din unul sau mai multe tabele sau interogari, Form Wizard genereaza modelul de baza al formularului incluzand si subformularul, precum si obiectele de control necesare afisarii si editarii datelor.

La realizarea unui formular in acest mod, sunt foarte importante relatiile existente intre tabelele/interogarile sursa ale acestuia, mai ales daca intre ele nu a fost declarata o relatie pana in acest moment.

Crearea unui formular se incheie cu operatia de formatare care consta din alegerea modului de afisare, a fundalului, a numelui.

Pentru exemplificare vom construi un formular care sa permita consultarea tabelei PRODUSE si actualizarea continutului acesteia – adaugare, modificare si stergere de inregistrari. Selectam optiunea Form Wizard si alegem tabela PRODUSE ca sursa de date pentru formular – figura 7.3.1.1.

Urmeaza sa parcurgem o succesiune de pasi, la fiecare dintre acestia vom fi invitati sa specificam o serie de informatii iar pe baza acestora Microsoft Access va genera in mod automat formularul dorit. Trecerea la pasul urmator se realizeaza cu ajutorul butonului Next, revenirea la cel anterior se face prin folosirea butonului Back. Utilizand butonul Finish, utilizatorul poate opta pentru finalizarea procesului de creare automata a formularului chiar daca nu au fost parcursi totii pasii respectivi. Apasarea butonului Cancel atrage dupa sine inchiderea ferestrei fara generarea formularului.

Figura 7.3.1.1 Crearea unui formular cu Form Wizard

La primul pas suntem invitati sa indicam campurile tabelei PRODUSE pe care dorim sa le includem in formular. Campurile alese vor fi mutate in partea dreapta – figura 7.3.1.2. Folosind butoanele <, <<, >, >> putem selecta/deselecta campul curent sau toate campurile afisate.

Figura 7.3.1.2. Selectarea campurilor dorite

Urmeaza sa specificam modul de dispunere a campurilor selectate in cadrul formularului. Putem alege una dintre optiunile urmatoare:

Columnar – fiecare camp apare pe o linie separata avand in partea stanga numele acestuia iar formularul va afisa la un moment dat doar valorile aferente inregistrarii curente;

Tabular – numele campurilor apare o singura data in capatul de sus al formularului iar valorile asociate pentru fiecare inregistrare sunt afisate pe linii;

Datasheet – datele sunt afisate sub forma unei foi de calcul tabelar iar utilizatorul va vizualiza mai multe inregistrari in acelasi timp;

Justified – valorile corespunzatoare inregistrarii curente sunt afisate unele dupa altele pe linii succesive.

Figura 7.3.1.3 Specificarea modului de dispunere a campurilor in cadrul formularului

In continuare vom opta pentru unul din stilurile de afisare care ne sunt puse la dispozitie – figura 7.3.1.4.

Figura 7.3.1.4 Alegerea stilului de afisare

La ultimul pas vom alege un nume pentru formularul nou creat sau il vom accepta pe cel propus in mod implicit. Apasarea butonului Finish atrage dupa sine crearea, salvarea si afisarea in modul Form View a formularului respectiv – figura 7.3.1.5.

Figura 7.3.1.5 Vizualizarea formularului in modul Form View

In partea inferioara a ferestrei sunt afisate numarul inregistrarii curente si numarul total de inregistrari continute de catre tabela PRODUSE. Tot acolo se gasesc si butoanele de navigare care ne ajuta sa ne deplasam catre o alta inregistrare sau sa adaugam noi valori.

Utilizatorul poate reveni in Design View pentru a schimba proprietatile formularului si ale obiectelor continute de catre acesta.

7.3.2 Crearea formularelor utilizand AutoForm

Este cea mai simpla modalitate pentru crearea unui formular bazat pe o singura tabela sau pe o singura interogare. Astfel, dupa specificarea sursei de date, formularul este creat in mod direct, fara a mai fi necesar sa se furnizeze sistemului alte informatii, sa se selecteze alte optiuni sau sa se apese alte butoane.

Astfel, daca optam pentru varianta AutoForm: Tabular si alegem ca sursa de date interogarea Query5(afisarea tuturor produselor care au pretul mai mare decat 400 si suma intrarilor)(figura 7.3.2.1), formularul pe care il vom obtine va fi asemanator cu cel prezentat in figura 7.3.2.2.

Figura 7.3.2.1 Alegerea tipului de formular si a sursei de date

In partea inferioara a ferestrei avem zona de navigare care ne da informatii despre numarul inregistrarii curente si despre numarul total de inregistrari ce sunt continute de catre formular. Putem folosi butoanele din aceasta zona pentru a ne deplasa pe o noua inregistrare. Inregistrarea curenta este marcata cu un semn special in zona din stanga (semnul     ).

Figura 7.3.2.2 Vizualizarea formularului in modul Form View

Utilizatorul poate comuta in modul Design View pentru a schimba proprietatile formularului si ale obiectelor afisate in cadrul acestuia. Salvarea formularului face posibila utilizarea ulterioara a acestuia.

7.3.3 Crearea formularelor utilizand Chart Wizard

Aceasta optiune ne ajuta sa realizam un formular in care datele sunt afisate sub forma unui grafic.

Graficul numai afiseaza valorile campurilor tabelei sau interogarii in forma dorita de noi, modificarea acestora nefiind posibila. Pentru obtinerea graficului, utilizatorul va trebui sa parcurga integral sau partial pasii wizard-ului.

7.3.4 Crearea formularelor utilizand Design View

Aceasta metoda consta in proiectarea manuala a formularelor (figura 7.3.4.1), initial fiind puse la dispozitie un formular liber si caseta cu instrumente Toolbox.

In formularele Microsoft Access exista trei mari categorii de obiecte de control:

1. obiecte de control asociate sunt obiecte atasate unui camp din sursa de date a formularului, ele afisand si actualizand valorile datelor campului asociat din inregistrarea curenta. Toate obiectele de acest fel sunt insotite de etichete ce afiseaza titlul campului caruia ii sunt atasate;

2. obiecte de control neasociate sunt obiecte care afiseaza datele independente de sursa de date a formularului; ele pot sau nu sa fie insotite de etichete;

3. obiecte de control calculate sunt obiecte ce folosesc expresiile calculate, ca sursa de date.

Figura 7.3.4.1 Proiectarea manuala a formularelor

Caseta Toolbox este utila pentru inserarea obiectelor de control intr-un formular. La fiecare inserare a unui obiect, se apeleaza un program Wizard care ajuta la proiectarea obiectelor de control mai complexe.

Principalele obiecte de control vizibile pe caseta Toolbox sunt:

caseta de text Text Box creeaza o caseta ce afiseaza si permite editarea datelor de tip text ;

caseta de lista List Box creeaza o caseta ce cuprinde o lista derulanta de optiuni ;

caseta combinata Combo Box creeaza o caseta combinata for-mata dintr-o caseta de text editabila si o caseta de lista. Poate avea ca sursa chiar un alt tabel decat sursa de date ;

caseta de validare Check Box creeaza o caseta de validare care comuta intre starile On si Off ;

buton comutator Toggle Button creeaza un buton cu doua stari On/Off, corespunzatoare starilor Yes (-1), respectiv No (0) ;

buton de optiune Option Button creeaza un buton rotund cu un comportament identic cu cel al unui buton comutator ;

grup de optiune Option Group creeaza o caseta in care se pot plasa butoane comutatoare, de optiune sau casete de validare.     In cadrul unui astfel de grup poate fi activ un singur obiect de control;

buton de comanda Command Button creeaza un buton care la selectare comuta un eveniment ce executa o macro-instructiune sau o procedura VBA ;

eticheta Label creeaza o caseta ce contine un text fix de descriere ;

submacheta Subform ataseaza unei machete o submacheta deja existenta .

Pentru crearea manuala a unui formular se parcurg urmatorii pasi:

1. stabilirea surselor de date care pot fi unul sau mai multe tabele/interogari;

2. stabilirea tipului de formular dorit, in functie de forma de afisare;

3. alegerea obiectelor de control necesare si configurarea lor conform cu necesitatile de afisare si editare in cadrul formularului;

4. configurarea zonelor de antet si de subsol atat la nivelul intregului formular cat si la nivelul fiecarei pagini;

5. crearea unui subformular daca este necesar;

6. adaugarea subformularului si crearea legaturilor cu formularul de origine.

Pentru exemplificare vom construi un formular care sa permita consultarea tabelei PRODUSE si actualizarea continutului acesteia – adaugare, modificare si stergere inregistrari. Selectam optiunea Design View si alegem tabela PRODUSE ca sursa de date pentru formular – figura 7.3.4.2.

Figura 7.3.4.2 Alegerea sursei de date pentru formular

Dupa apasarea butonului OK, noul formular va fi deschis in Design View si alaturi de acesta se va afisa si o fereastra ce contine campurile tabelei PRODUSE. Selectam toate campurile acesteia dupa care tragem cu mouse-ul aceste campuri in cadrul formularului – figura 7.3.4.3.

Daca nu dorim ca formularul sa afiseze toate campurile tabelei atunci putem selecta doar campurile dorite din lista care ne este pusa la dispozitie.

Figura 7.3.4.3 Alegerea campurilor ce vor aparea in cadrul formularului

Comutam in modul Form View iar formularul ce va fi afisat ar trebui sa fie asemanator cu cel prezentat in figura urmatoare – figura 7.3.4.4.

Figura 7.3.4.4 Vizualizarea formularului in modul Form View

Formularul va afisa valorile ce se afla in campurile tabelei pentru inregistrarea curenta. Numarul acesteia ne este indicat in partea inferioara a ferestrei, alaturi de butoanele ce pot fi folosite pentru trecerea la o noua inregistrare.

Putem parcurge toate inregistrarile unei tabele cu ajutorul formularelor utilizand butoanele din partea de jos a formularului.


Valorile afisate in cadrul formularului pot fi modificate de catre utilizator iar aceste schimbari se vor salva automat in baza de date.

Zona din partea stanga a formularului este folosita pentru selectarea inregistrarii curente. Apasarea tastei Delete va avea ca efect stergerea respectivei inregistrari. Tot pentru stergerea inregistrarii curente se mai pot folosi optiunile Delete si Delete Record ale meniului Edit.

Utilizatorul poate reveni in Design View pentru a schimba proprietatile formularului si ale obiectelor afisate in cadrul acestuia. Text Box-urile pot fi redimensionate si repozitionate, textul ce apare in bara ferestrei poate fi schimbat, etc. Dupa efectuarea tuturor modificarilor si validarea rezultatelor folosind modul de vizualizare Form View, formularul ar trebui salvat astfel incat sa fie posibila utilizarea lui ulterioara.

7.4 Proprietatile formularelor

Proprietatile formularelor sunt grupate in mai multe pagini si ele pot fi accesate static cat si dinamic(prin scrierea de cod VBA). Ele pot fi accesate fie din meniul contextual, unde se alege optiunea Properties, fie din bara de instrumente prin actionarea pictogramei specifice.

7.4.1 Pagina FORMAT

Cele mai utilizate proprietati din aceasta pagina, referitoare la forma de prezentare a formularului, sunt:

Caption reprezinta titlul formularului ce apare pe bara de titlu a acestuia. Implicit, daca aceasta proprietate nu este completata, se va folosi ca titlu numele formularului.

Default Value – stabileste tipul formularului: Continous Form – mai multe inregistrari in zona detail sau Single Form – o singura inregistrare.

Scroll Bars – specifica daca exista sau nu bare de derulare verticale sau orizontale.

Record Selectors – specifica daca apare sau nu in stanga inregistrarii butonul de selectie al acesteia.

Navigation Buttons – specifica daca exista sau nu, in partea de jos a formularului, butoanele pentru deplasarea intre inregistrari. De asemenea se afiseaza numarul curent al inregistrarii si cate inregistrari sunt in formular.

Dividing Lines – specifica daca exista sau nu linii de separare a inregistrarilor.

Auto Resize – specifica daca formularul isi modifica forma, prin tragere de margini, daca se recalculeaza dimensiunile obiectelor continute in formular.

Auto Center – specifica daca se pozitioneaza sau nu formularul in centrul ecranului.

Border Style – se refera la marginile formularului si are ca valori:

Sizable – formularul poate fi maximizat, minimizat sau i se poate schimba forma prin tragere de margini;

None – nu este valabila nici una din facilitatile de mai sus, si nu apare nici buton de inchidere;
Thin – ca Sizable, dar nu are margini de tragere;

Dialog – e ca None dar are buton de inchidere.

Control Box – specifica daca exista sau nu caseta de butoane din stanga barei de titlu (vezi figura alaturata).

Min Max Button – specifica daca apar sau nu butoanele de maximizare si minimizare in Control Box.

Close Button – specifica daca exista sau nu butonul de inchidere a formularului.

Width – stabileste latimea formularului(nu a ferestrei de vizualizarea a acestuia).

What’s This Button – se poate seta la Yes numai daca Min Max Button este No, si in acest caz duce la introducerea in Control Box a butonului specific de asistenta(Help).

Picture – se introduce adresa unei imagini ce va aparea pe fundalul formularului.

Picture Type – se stabileste daca fisierul cu imaginea este incapsulat sau legat.

Picture Size Mode – contine urmatoarele posibilitati:

Clip – imaginea este preluata la dimensiunile ei reale;

Zoom – imaginea va fi marita pana la dimensiunea ferestrei formularului, dar isi pastreaza proportiile;

Stretch – imaginea va fi marita pentru a ocupa intreaga fereastra a formularului, dar nu isi pastreaza proportiile.

Picture Alignement – se stabileste unde se plaseaza imaginea in fereastra formularului.

Picture Tiling – setata la Yes duce la repetarea imaginii pentru a ocupa intreaga suprafata a ferestrei formularului.

Grid X, Grid Y – stabileste distanta dintre liniile grilei de proiectare a formularului, exprimata in pixeli.

7.4.2 Pagina DATA

Pagina Data contine informatii referitoare la datele formularului(vezi figura 7.4.2.1).

Record Source – se alege tabela sau cererea de care este legat formularul.

Filter – se introduce o expresie care are rolul de a face o selectie a inregistrarilor din sursa. Daca se creeaza un filtru prin meniul Records cand formularul este in executie, atunci va fi introdus automat in aceasta proprietate.

Order By – se introduc campurile dupa care se sorteaza inregistrarile din formular. Daca se doreste o sortare descendenta se introduce numele campului urmat de cuvantul DESC. Daca sunt mai multe campuri de sortare ele se separa prin caracterul „,”. Ca si la filtre. Daca se stabileste un camp de sortare, din meniul Records, cand formularul este in executie, atunci campul respectiv va fi introdus automat in aceasta proprietate.

Figura 7.4.2.1 Pagina Data

Allow Filters, Allow Edits, Allow Deletions, Allow Additions – setate pe No blocheaza comanda respectiva.

Record Locks – are rolul de a stabili ce inregistrari se blocheaza atunci cand se lucreaza in retea. Posibilitatile de blocare oferite de sistem sunt:

No Loks – inregistrarile nu sunt blocate, toti utilizatorii putand scrie in acelasi timp in aceeasi inregistrare;

All Records – intreaga tabela este blocata, numai un singur utilizator avand dreptul sa efectueze modificari, ceilalti putand numai sa citeasca datele din tabela respectiva;

Edited Record – numai inregistrarea curenta este blocata.

7.4.3 Pagina OTHER

In aceasta pagina avem urmatoarele proprietati(vezi figura 7.4.3.1):

Figura 7.4.3.1 Pagina Other

Pop Up – specifica daca fereastra formularului va fi sau nu deasupra celorlalte ferestre.

Modal – specifica daca fereastra formularului este sau nu modala, adica preia controlul si nu mai permite deschiderea altei ferestre pana la inchiderea formularului.

Cycle – stabileste care este ordinea de accesare a inregistrarilor cand se trece cu tasta Enter sau Tab de la un control la altul. Daca proprietatea este setata pe:

AllRrecords – se va continua cu inregistrarea urmatoare;

Current Record – se va reveni la primul control din aceeasi inregistrare.

Meniu Bar – contine numele unei alte bare de meniu creata de proiectant, care sa inlocuiasca meniul standard din Access.

Toolbar – contine numele altei bare de instrumente creata de proiectant, care sa inlocuiasca bara de instrumente standard din Access.

Shortcut Menu – specifica daca se va permite sau nu aparitia meniului contextual al formularului.

Shortcut Menu Bar – contine numele meniului contextual creat de proiectant, care sa inlocuiasca pe cel standard ce apare la executia unui formular.

7.4.4 Pagina EVENT

Cele mai importante evenimente ce se gasesc in pagina Event sunt:

On Open si On Close se produc la deschiderea, respectiv inchiderea formularului. Aceste evenimente se folosesc pentru ca utilizatorul sa confirme aceste actiuni.

On Load si On Unload – se produc la incarcarea in memorie a formularului, respectiv la eliberarea spatiului ocupat de el. Se produc dupa On Open respectiv On Close.

Before Update – se produce dupa modificarea inregistrarii, atunci cand se iese din aceasta. Se foloseste pentru verificarea unor anumite corelatii intre campurile unei inregistrari si nu permite trecerea la o alta inregistrare daca acestea nu sunt corespunzatoare.

After Update – se produce dupa modificarea inregistrarii, atunci cand se iese din aceasta. Se foloseste pentru a calcula anumite valori si a le introduce in controale, la terminarea modificarilor dintr-o inregistrare.

Before Insert si After Insert – sunt la fel ca Before Update si After Update numai ca se produc cand se introduc inregistrari noi.

On Current – se produce cand se trece pe o alta inregistrare.

On Timer – se produce daca proprietatea Timer Interval este diferita de zero. Daca valoarea din Timer Interval este numerica, atunci aceasta va specifica intervalele de timp, in milisecunde, la care se lanseaza metoda introdusa la On Timer.

On Click, On Dbl Click, On Mouse Down, On Mouse Up, On Mouse Move – se produc la actiunea mouse-ului pe formular.

On Key Down, On Key UP, On Key Press – se produc la actiunea respectiva a tastaturii.

On Error – se produce la o eroare datorata datelor.

On Got Focus, On Lost Focus – se produc la primirea/pierderea focusului de catre formular.

7.5 Controale uzuale folosite in construirea formularelor

Cele mai utilizate tipuri de controale folosite in proiectarea formularelor sunt prezentate in continuare impreuna cu proprietatile lor.

7.5.1 Caseta de text – Text Box

Caseta de text este un control case se poate lega la un camp al unui tabel si permite vizualizarea si actualizarea datelor din campul respectiv.

Pentru descrierea continutului Text Box-ului, in partea stanga a acestuia este adaugat in mod automat si un obiect de tip Label(eticheta). Cele doua controale pot fi mutate concomitent sau se poate opta pentru deplasarea individuala a acestora prin folosirea elementului aflat in dreptul coltului stanga sus. Cele mai utilizate proprietati ale casetei de text sunt:

1) Pagina FORMAT contine proprietatile prin care se configureaza formatul si stilul textului din caseta.

Font Name – stabileste tipul de litera folosit. Fonturile care accepta diacriticele romanesti sunt cele cu terminatia „CE”.

Fore Color – stabileste culoarea fontului.

Font Size – stabileste marimea fontului.

Font Weight – stabileste grosimea fontului.

Font Italic – litera inclinata.

Font Underline – font subliniat.

Text Align – alinierea textului in caseta.Border Style, Border Color, Border Width – se folosesc pentru configurarea marginii casetei.

Special Effect – stabileste un tip standardizat de margine a controlului, si anume:

Flat – plat;

Raised – in relief;

Sunken – ingropat;

Etched – zgariat;

Shadowed – cu umbra;

Chiseled – subliniat.

Back Color – culoarea fundalului casetei.

Back Style – daca fundalul este sau nu transparent.

Format – stabileste tipul de afisare specific tipului de data ce este stabilit pentru campul de care este legat controlul.

Decimal Places – pentru datele numerice stabileste numarul de zecimale.

Visible – permite ca un control sa poata fi facut vizibil sau nu, in functie de un anumit context.

Scroll Bars – daca se ataseaza bara de derulare verticala, in cazul in care controlul contine mai multe linii.

Left, Top, Width, Height – pozitia si marimea controlului pe ecran. Aceste proprietati se completeaza automat atunci cand se aseaza controlul pe ecran.

2) Pagina DATA

Control Source – este cea mai importanta proprietate si contine numele campului de care se leaga controlul.

Input Mask, Default Value, Validation Rule, Validation Text – functioneaza la fel ca la proprietatile campurilor. Daca nu se completeaza se preiau setarile facute pentru campul respectiv la crearea tabelei.

Enabled, Locked – stabilesc permisiunea de intrare in control respectiv de modificare a datelor din el. Avem urmatoarele posibilitati:

Enabled=Yes si Locked=No – se poate intra in control si se modifica datele din el;

Enabled=No – nu se poate plasa cursorul in control;

Enabled=Yes si Locked=Yes – se poate pozitiona cursorul in control, dar nu se pot modifica datele din el;

Enabled=No si Locked=No – nu are sens, controlul apare sters.

3) Pagina OTHER

Name – se introduce numele controlului care se va folosi cand se fac referiri la el. Este indicat ca numele controlului sa fie acelasi cu numele campului.

Status Bar Text – cand focusul ajunge in control, apare pe bara de stare textul introdus in control.

Tab Stop – daca este setata la Yes, in momentul terminarii introducerii datelor in control, focusul se va pozitiona pe urmatorul control din sectiune.

Auto Tab – trecerea de la un control la altul se face cand:

se apasa tasta Enter sau Tab;

daca proprietatea Auto Tab este setata la Yes trecerea la urmatorul control se face automat, dupa completarea datelor din controlul respectiv.

Enter Key Behavior- are sens numai daca controlul are mai multe randuri. Daca aceasta proprietate este setata la New Line in Field, atunci la apasarea tastei Enter cursorul se va pozitiona pe urmatoarea linie din control, iar la apasarea tastei Tab se va trece la urmatorul control.

Shortcut Menu Bar – se poate crea un meniu contextual specific pentru control prin comanda Customize.

Control Tip Text – va aparea textul introdus in aceasta proprietate cand se pozitioneaza mouse-ul deasupra controlului.

Allow Auto Correct – daca se seteaza la Yes determina efectuarea automata a corectiilor textului introdus.

4) Pagina Event contine aceleasi proprietati ca la formulare.

7.5.2 Lista ascunsa – Combo Box

Prin Combo Box se intelege un obiect combinat format dintr-o caseta de text si o lista. Utilizatorul poate introduce o noua valoare sau poate alege una din lista. Controlul Combo Box are aceleasi proprietati si evenimente ca ale controlului Text Box. Vom prezenta in continuare doar proprietatile specifice acestui control:

1) Pagina Format

Column Count – specifica numarul de coloane care apar la deschiderea listei.

Column Head – specifica daca se afiseaza sau nu denumirea coloanelor.

Column Width – stabileste latimea coloanelor.

List Rows – stabileste numarul de randuri care se afiseaza la desfacerea listei, restul accesandu-se prin intermediul barelor de derulare.

List Width – stabileste latimea listei derulante. Daca aceasta este mai mica decat suma coloanelor afisate, vor aparea barele de derulare

2) Pagina Data

Row Source Type – stabileste tipul sursei de date ce va fi afisat in lista derulanta si anume:

Table/Query – campuri din alta tabela sau cerere;

Value List – lista de valori;

Field List – denumiri de campuri din alta tabela.

Bound Column – stabileste numarul coloanei de legatura.

Limit To List – daca este setata la Yes nu se vor putea introduce in control alte date decat cele din lista derulanta.

Auto Expand – daca este setata la Yes atunci se cauta si se afiseaza cea mai apropriata denumire din lista care sa aiba la inceput caracterele introduse, de la tastatura, in control pana in acel moment.

7.5.3 Lista derulanta – List Box

Controlul List Box este asemanator cu Combo Box, dar lista nu este ascunsa, ci este afisata tot timpul. Acest control are aceleasi proprietati specifice care au fost prezentate mai sus.

7.5.4 Option Button, Check Box, Toggle Button

Toate aceste controale sunt booleene, adica vor lua doua valori: True si False. Exista insa posibilitatea ca o valoare booleana sa poata fi si NULL. Pentru setarea numarului de stari al valorilor booleene exista proprietatea Triple State care are doua valori:

No, caz in care butonul are doua stari: True si False;

Yes, caz in care butonul are trei stari: True, False si Null.

7.5.5 Grup de optiuni - Option Group

In controlul Option Group se pot introduce doua sau mai multe controale booleene. Un Option Group creeaza o caseta in care se pot plasa butoane de optiune (option buttons), butoane comutatoare (toggle buttons) sau casete de validare (check boxes). Specific acestui grup este ca la un moment dat numai unul din controalele booleene poate fi True, celelalte devenind automat False.

Campul de care se leaga acest control este de tip integer, valoarea continuta reprezentand numarul de ordine al controlului boolean care este True in grup.

7.5.6 Eticheta - Label

Controlul Label este un control nelegat de un camp si contine un text. Cea mai importanta proprietate a acestui control este Caption care va contine textul ce va fi afisat de control. Forma controlului se configureaza la fel ca la Text Box.

7.5.7 Controale grafice – Line, Rectangle, Picture

Aceste controale sunt nelegate de campuri si vor crea figurile specificare in numele lor(linii, zone dreptunghiulare, imagini).

7.5.8 Butonul de comanda – Command Button

Prin Command Button intelegem un buton prin a carui apasare vom genera un eveniment la care putem asocia o serie de prelucrari(sa deschidem un nou formular, sa inchidem aplicatia, sa efectuam diferite calcule, etc). Proprietatile pe care le vom explica sunt:

Caption – reprezinta textul ce apare afisat pe buton;

Name semnifica numele controlului. Acest nume se foloseste atunci cand vom asocia cod evenimentului ce se declanseaza la apasarea butonului.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Access


Access
Adobe photoshop
Autocad
Baze de date
C
Calculatoare
Corel draw
Excel
Foxpro
Html
Internet
Java
Linux
Mathcad
Matlab
Outlook
Pascal
Php
Powerpoint
Retele calculatoare
Sql
Windows
Word