Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Ecologie


Index » educatie » » geografie » Ecologie
» Protectia atmosferei - Poluarea atmosferei


Protectia atmosferei - Poluarea atmosferei
Protectia atmosferei

1. 1. Notiunea de atmosfera

Atmosfera constituie mediul de viata pe Terra, calitatea vietii fiind direct dependenta de calitatea aerului. Invelisului gazos alcatuit din aer, care inconjoara pamantul, nu i se poate stabili o limita superioara precisa, stratul de aer din jurul planetei noastre trecand treptat in spatiul interplanetar (extraatmosferic).

In legislatia noastra, atmosfera este definita ca “masa de aer care inconjoara suprafata terestra, incluzand si stratul protector de ozon”.
1. 2. Poluarea atmosferei

Poluarea atmosferei a fost definita ca fiind introducerea de catre om, direct sau indirect, de substante sau energie care au o actiune nociva de natura sa puna in pericol sanatatea omului, sa dauneze resurselor biologice si ecosistemelor, sa deterioreze bunurile materiale si sa aduca atingere sau sa pagubeasca valorile de agrement si alte utilizari legitime ale mediului, iar poluarea atmosferica transfrontiera pe distante lungi ca fiind acea poluare a carei sursa fizica este cuprinsa – total sau partial – in zona supusa jurisdictiei nationale a unui stat si care are efecte daunatoare intr-o zona supusa jurisdictiei nationale a altui stat, la o distanta la care nu este in general posibil sa se distinga contributia surselor individuale sau a grupurilor de surse de emisie.

Consecintele poluarii atmosferei sunt uneori vizibile si imediate, alteori ele se produc cu intarziere, cum este cazul distrugerii treptate, in anumite zone, a stratului de ozon. Pe masura patrunderii in atmosfera a unei cantitati tot mai mari de raze ultraviolete, ca urmare a distrugerii paturii de ozon, creste numarul cazurilor de cancer al pielii si incidenta cazurilor de cataracta. Aceeasi cauza poate avea ca efect scaderea cantitativa si calitativa a productiilor agricole.

Ploile acide cauzate de arderea minereurilor, carbunilor si petrolului, continand sulf, emanatiile de gaze de esapament, smog-ul rezultat in urma eliminarii de fum pe cosurile uzinelor sunt cauze care fac – de multe ori – ca aerul sa devina irespirabil, daunand sanatatii vietuitoarelor, in general vietii pe pamant.

In procesul poluarii aerului se pot distinge trei etape:

-emisia diferitelor materiale (substante) poluante, ce se masoara in general in cantitatea emisiei lor in atmosfera, intr-o ora;

-transmiterea materialelor poluante emanate, prin curentii de aer, in diferite directii;

-concentrarea materialelor poluante aflate permanent sau temporar in apropierea solului, indiferet de starea fizica a poluantilor respectivi.

In cadrul si in urma acestui proces consecintele nefaste apar nu numai in privinta omului, animalelor si plantelor, ci si asupra cladirilor, a constructiilor in general, materialul tehnic creat de om fiind supus si el acestui fenomen care ii accentueaza uzura. Este vorba, in aceasta privinta, mai ales de materialul electric si electronic, din ce in ce mai miniaturizat, mai compact, cu functiuni din ce in ce mai complexe si, deci, extrem de sensibil la poluarea aerului.

1. 3. Cadrul legislativ national si international consacrat protectiei atmosferei

Relatiile sociale formate in legatura cu protectia atmosferei sunt supuse unor reglementari cuprinse in mai multe acte normative, dintre care amintim: Constitutia Romaniei, Ordonanta de Urgenta nr.243/2000 privind protectia atmosferei, Legea nr.24/1994 pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, Ordinul nr.462/1993 al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare etc.

Poluarea aerului nu cunoaste granite politico-administrative. Ea afecteaza zone mai mult sau mai putin intinse, putand acoperi astfel teritorii ce pot apartine mai multor state. Poluarea aerului apare asadar ca un fenomen global, international, impunand ca si lupta impotriva acestui flagel sa imbrace caracter international, sa se organizeze o cooperare interstatala bazata pe documente internationale, conventii bilaterale sau multilaterale, incheiate sub indrumarea unor organisme internationale.

Cele mai importante reglementari internationale incidente in materie sunt:

Declaratia de principiu asupra luptei impotriva poluarii aerului, adoptata de Consiliul de Ministri al Consiliului Europei la 8 martie 1968;

Rezolutiile Conferintelor Organizatiei Natiunilor Unite asupra mediului si dezvoltarii din anii 1988, 1989, 1990 si 1991;

Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992.

1. 4. Atributii si obligatii privind protectia atmosferei

Constitutia Romaniei consacra faptul ca statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice, el trebuind sa asigure refacerea si ocrotirea mediului, precum si mentinerea echilibrului ecologic.

Politica nationala de protectie a atmosferei se concretizeaza in:

a)      introducerea de tehnici si tehnologii adecvate pentru mentinerea poluantilor la sursa;

b)      gestionarea resursei de aer, in sensul reducerii emisiilor de poluanti pana la realizarea celor mai scazute niveluri si care sa nu depaseasca capacitatea de regenerare a atmosferei ;

c)      gestionarea resursei de aer , in sensul asigurarii calitatii corespunzatoare a securitatii sanatatii umane;

d)     modernizarea si perfectionarea sistemului national de monitorizare integrata a calitatii aerului.

In vederea transpunerii in practica a politicii nationale de protectie a atmosferei , autoritatea centrala pentru protectia mediului elaboreaza normele tehnice, standardele si regulamentele de aplicare privind:

a)      calitatea aerului in functie de factorii poluanti din atmosfera;

b)      emisiile de poluanti atmosferici pentru surse fixe si mobile, precum si conditiile de restrictie sau de interdictie pentru utilizare, inclusiv pentru substantele care afecteaza stratul de ozon;

c)      calitatea combustibililor si carburantilor, precum si reglementarile privind vanzarea – cumpararea si transportul acestora;

d)     pragul sonic si reglementari pentru limitarea zgomotelor;

e)      supravegherea calitatii aerului, procedurii de prelevare si analiza, amplasarea punctelor si instrumentelor pentru probe si analize, frecventa masuratorilor s.a.

f)       identificarea, supravegherea si controlul agentilor economici a caror activitate este generatoare de risc potential si / sau poluare atmosferica;

g)      sistemul de notificare rapida, in caz de poluare acuta a atmosferei cu efecte transfrontiera , a autoritatilor desemnate cu aplicarea Conventiei privind efectele transfrontiera ale accidentelor industriale.

Autoritatea centrala pentru protectia mediului este chemata sa verifice respectarea legalitatii in domeniul protectiei atmosferei, sa supravegheze si sa controleze aplicarea prevederilor legale incidente in domeniu, avand urmatoarele atributii:
constata aparitia episoadelor de poluare a atmosferei, da alerta si/sau emite prognoze legate de acestea;

dispune incetarea temporara sau definitiva a activitatilor generatoare de poluare in vederea aplicarii unor masuri de urgenta sau pentru nerespectarea programului pentru conformare;

solicita masuri tehnologice, aplica restrictii si interdictii in vederea prevenirii, limitarii sau eliminarii emisiilor de poluanti;

aplica sanctiunile prevazute de lege in caz de nerespectare a masurilor dispuse.

In ceea ce priveste persoanele fizice si juridice, acestea au urmatoarele obligatii legale privind protectia atmosferei:

sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei, adoptand masuri tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;

sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de masura, sa asigure corecta lor functionare, sa asigure personal calificat si sa furnizeze, la cerere sau potrivit regulamentului pentru conformare, autoritatilor pentru protectia mediului, datele necesare;

sa inbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatiile prin care se depasesc limitele maxime admise;

sa asigure, la cererea autoritatilor pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare;

sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoate de zgomot si vibratii, sa verifice eficienta acestora si sa puna in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis.

Termenul limita pentru modernizarea sistemelor de depoluare se fixeaza cu ocazia examinarii cererii de autorizare a functionarii instalatiei, avandu-se in vedere urmatoarele criterii: impactul obiectivului asupra mediului; posibilitatile tehnice de realizare a sistemelor de depoluare si costurile acestora; importanta sociala a obiectivului.

Detinatorii de terenuri sunt obligati sa intretina si sa extinda perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana. O obligatie legala asemanatoare, care vine in sprijinul protectiei atmosferei, este formulata astfel: detinatorii padurilor, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si pajistilor sunt obligati sa mentina suprafata impadurita a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, find interzisa reducerea acestora, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Raspunderea juridica pentru poluarea atmosferei

Incalcarea normelor legale privitoare la protectia atmosferei atrag raspunderea juridica, care poate imbraca urmatoarele forme: raspundere contraventionala (care atrage sanctiunea amenzii contraventionale), raspundere penala (in cazul careia sanctiunea este amenda penala sau inchisoarea) si raspundere civila (care are caracter patrimonial).

Aceste trei forme – devenite clasice – sunt prezente in toate reglementarile legale privitoare la protectia factorilor de mediu, inclusiv in cazul protectiei atmosferei. Ele se aplica avand in vedere specificul factorului protejat si al faptelor savarsite in materie de poluare a atmosferei.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Ecologie


Ecologie
Geologie
Hidrologie
Meteorologie