Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Ecologie


Index » educatie » » geografie » Ecologie
» Efectul deseurilor asupra calitatii factorilor de mediu - Deseurile si controlul circuitului lor


Efectul deseurilor asupra calitatii factorilor de mediu - Deseurile si controlul circuitului lor
Deseurile si controlul circuitului lor

1. Notiunea de “deseuri”

Reglementarile legale in vigoare din tara noastra definesc deseurile ca fiind substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile. Deseurile periculoase sunt deseurile toxice, inflamabile explozibile, infectioase, corosive, radioactive sau altele, care, introduse in mediu, pot dauna acestuia, plantelor, animalelor sau omului.
Actele internationale adoptate in materie definesc deseurile ca fiind materiale destinate eliminarii, materii accidental deversate, pierdute, contaminate, devenite improprii utilizarii sau care reprezinta reziduuri ale productiei.

Sunt considerate deseuri refolosibile toate substantele, materialele sau produsele provenite din activitati industriale, agricole, din constructii, transporturi si prestari de servicii, din alte domenii de activitate, precum si din consumul populatiei, daca datorita caracteristicilor si proprietatilor lor specifice pot fi reintroduse – ca materii prime secundare – in circuitul productiv fara risc pentru mediu sau sanatatea populatiei.

2. Efectul deseurilor asupra calitatii factorilor de mediu

Reziduurile pot fi vectori importanti in raspandirea infectiilor. Reziduurile provenite din diferite surse contin foarte des o gama variata de microorganisme printre care si agenti patogeni raspanditori de boli infectioase (virusi, bacterii etc). In conditii prielnice agentii patogeni pot trai in reziduuri timp indelungat, patrunzand apoi in sol sau in apa si putand provoca astfel infectii si prin contact direct. Inlaturarea unui asemenea proces poate fi asigurata in modul cel mai eficient prin evacuarea ritmica a reziduurilor, depozitarea, respectiv stocarea lor cat mai putin timp si in recipienti inchisi.

Depozitarea si tratarea necorespunzatoare a deseurilor solide menajere pot conduce la poluarea atmosferei. Descompunerea reziduurilor cu continut de substante organice este insotita de degajarea unor gaze rau mirositoare (metan, amoniac, hidrogen sulfurat etc.), pe care miscarea maselor de aer le transporta la distanta, poluand atmosfera. Pe arterele de circulatie murdare, insuficient curatate, reziduurile sunt zdrobite si sfaramate de mijloacele de transport, iar praful fin este ridicat in aer. Produsele de ardere (fum, funingine, cenusa) aparute in urma autoaprinderii incomplete a reziduurilor la locurile de depozitare polueaza mediul pe intinderi foarte mari.

Nu in ultimul rand, trebuie avut in vedere si aspectul deprecierii estetice a cadrului natural. Evacuarea necorespunzatoare a reziduurilor ofera o imagine care provoaca oamenilor dezgust, degradand estetic peisajul.

3. Cadrul legal privind regimul deseurilor

Reprezentand o problema extrem de complexa pentru lumea de azi, deseurile sunt in atentia permanenta a forurilor nationale si internationale. Ca urmare, reglementarile legale adoptate cu privire la deseuri sunt numeroase, prin ele incercandu-se a se institui si mentine un regim strict al circuitului lor in natura. Cele mai importante acte normative in domeniu sunt: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului; Legea nr.703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare; Ordonanta de Urgenta nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii; Ordonanta nr.78/2000 privind regimul deseurilor; Ordonanta de Urgenta nr.16/2001, republicata, privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobata prin Legea nr.465/2001; Ordonanta nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata prin Legea nr.426/2001; Hotararea Guvernului nr.340/1992, republicata, privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si a altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu; Hotararea Guvernului nr.511/1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta deseuri poluante; Hotararea Guvernului nr.128/2002 privind incinerarea deseurilor; Hotararea Guvernului nr.162/2002 privind depozitarea deseurilor; Hotararea Guvernului nr.349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje; Hotararea Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase etc. Alaturi de reglementarile interne trebuie sa retinem si principalele acte internationale: Conventia privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, adoptata la Basel in anul 1989 (ratificata de Romania prin Legea nr.6/1991); Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase, semnat la Geneva in anul 1957 (ratificat de tara noastra prin Legea nr.31/1994); Directiva 92/3 (EURATOM) a Consiliului Uniunii Europene din 1992 relativa la supravegherea si controlul transferului deseurilor radioactive intre statele membre, cat si la intrarea sau iesirea din spatiul comunitar etc.

4. Reguli privind controlul circulatiei deseurilor

Relativ la deseurile refolosibile (acelea care pot fi reintroduse fara risc ecologic in circuitul productiv), colectarea, prelucrarea, livrarea si reintroducerea lor in circuitul economic se poate face – cu aprobarea organelor competente – numai de catre acele categorii de persoane fizice si/sau juridice care indeplinesc conditiile cerute de lege: dispun de spatiu de depozitare corespunzator; detin dotarea necesara (tehnologii si instalatii) pentru colectarea si prelucrarea deseurilor; achita taxa de autorizare legal stabilita.Activitatile care privesc fabricarea, comercializarea si utilizarea substantelor periculoase, precum si transportul, tranzitul, depozitarea temporara sau definitiva, distrugerea, manipularea, importul si exportul de substante si deseuri periculoase sunt supuse unui regim special de gestionare si gospodarire stabilit cu rigurozitate prin norme juridice exprese care asigura un cadru strict limitat.

Tranzitul si exportul de deseuri, indiferent de natura acestora, se pot realiza – potrivit legii – numai in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care tara noastra este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu.

Importul de deseuri in Romania este interzis, cu exceptia anumitor categorii care constituie sau pot constitui resurse secundare de materii prime. Importul se realizeaza sub un control strict al statului.

SCHEMA RECAPITULATIVA

Elementele naturale ale mediului sunt: atmosfera, apa, solul, subsolul, padurile și vegetația forestiera, ariile naturale protejate, flora și fauna terestre și acvatice.

Mediul artificial reprezinta ansamblul realizarilor omului, atat la nivelul așezarilor umane cat și in afara acestora.

Reprezentand o problema extrem de complexa pentru lumea de azi, deșeurile rețin atenția permanenta a forurilor naționale și internaționale atat prin cantitatea, calitatea și dimensiunile acestora, cat și prin modalitațile de refolosire a lor.

Radioactivitatea mediului este formata din componenta naturala – mai puțin periculoasa, și din cea artificiala – extrem de periculoasa, care se investigheaza și evalueaza din punctul de vedere al efectelor devastatoare asupra organismelor vii.

CHESTIONAR DE EVALUARE

(Modulul III)

  1. Care sunt consecintele imediate ale poluarii atmosferei la nivelul unei tari ?
  2. De ce trebuie administrate si gospodarite rational apele ?
  3. Care sunt principalele modalitati de realizare a protectiei solului si subsolului ?
  4. Cum se asigura protectia faunei si florei terestre si acvative ?
  5. Ce sunt “mediul artificial” si “habitatul uman” ?
  6. Care este regimul activitatilor economice si sociale cu impact aspra mediului ?
  7. Care sunt reglementarile legale menite a asigura protectia impotriva radiatiilor ?
  8. Enumerati principalele reglementari consacrate deseurilor si controlului circuitului lor ?
  9. Care dintre componentele mediului considerati ca ar trebui protejate mai riguros ?Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate