Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE FIZICA - RAPORT DE ACTIVITATE


COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE FIZICA - RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE FIZICA

RAPORT DE ACTIVITATE

AN SCOLAR 2009-2010 SEMESTRUL – I

Catedra de fizica constituita la inceputul anului scolar si-a corelat activitatea cu aceea a celorlalte catedre din aria curricular si in acord cu planul managerial aprobat de CA al GSPS,realizand urmatoarele activitati ce se impun la modul general:
- a elaborat programul de activitati anual in concordanta cu activitatile desfasurate la nivel de scoala si judet;

- a stabilit tematica sedintelor de catedra in functie de cerintele actuale si de situatiile aparute pe parcurs;

- a dezbatut programele de invatamant ,stabilind procesul de elaborare al proiectarii didactice ;

- a utilizat noi metode de predare in functie de nivelul fiecarei clase .

- a stabilit diverse metode de evaluare si notare(teste,fise de lucru ,lucrari de laborator etc.);

CURRICULUM

Aspecte pozitive

Toti membrii catedrei s-au preocupat de sustinerea in conditii cat mai bune a orelor de fizica,fapt ce presupune:

-realizarea unei planificari care sa asigure parcurgerea integrala a programei scolare;

-efectuarea de experimente demonstrative si frontale utilizand aparatura din dotare;

-realizarea unei colaborari permanente intre membrii catedrei dar si intre membrii celorlalte catedre;

-realizarea evaluarii rezultatelor procesului didactic (evaluare initiala,evaluare continua).

-perfectionarea continua si sustinuta a membrilor catedrei in vederea desfasurarii unei activitati didactice de calitate;

-organizarea in cadrul catedrei a unei bune pregatiri a elevilor in vederea participarii la olimpiadele scolare;

-realizarea evaluarii continue;

-parcurgerea programei scolare conform planificarii calendaristice.

Aspecte negative

-inregistrarea unor situatii de slaba comunicare cu o parte din elevi;

-lipsa manualelor scolare la unele clase au creat dificultati in predare si in asimilarea cunostintelor de catre elevi;

-realizarea legaturii interdisciplinare nu a avut caracter permanent;

-abordarea prea teoretica a notiunilor in unele cazuri;

-ineficienta folosire a lectiilor in sistem AEL.

Analiza activitati comisiei metodice a catedrei de fizica

An scolar 2009-2010 Semestrul I

Intregul colectiv al catredei de fizica format din prof. Stoian Mariana, Dumitrache Gina si Iordan Gabi, a contribuit la indeplinirea obiectivelor propuse in planul managerial de activitati al catedrei. .

In luna octombrie ,la nivelul comisiei metodice au avut loc discutii cu privire la analiza rezultatelor testelor initiale la clasele a IX a, in vederea stabilirii unui plan de masuri reglator al activitatii didactice ,adecvat stilului de invatare pe fiecare clasa .

In luna noiembrie,a fost initiat programul suplimentar de pregatire pentru examenul de bacalaureat, intrucat incepand cu anul scolar 2009-2010 ,conform programei ,un numar mare de elevi ai claselor terminale ,in functie de profilul absolvit ,vor sustine a treia proba scrisa la disciplina fizica.

In luna decembrie ,s-a desfasurat faza pe scoala a olimpiadei de fizica,la care au participat un numar de 14 elevi ,in urma careia pentru rezultate bune s-au calificat la faza pe judet urmatorii elevi: Radu Florentina; Marin Tatiana ( clasa a 9a E)

Pe 16 ianuarie,colectivul catedrei de fizica a participat la activitatile cercului pedagogic care s-a desfasurat la Sc.nr.1 Pantelimon,unde totodata a avut loc si olimpiada de fizica ,faza pe judet la care scoala noastra a avut 2 elevi participanti ce au obtinut un punctaj de maxim 60p, insuficient pentru calificarea la faza pe tara.

Situatia scolara la disciplina Fizica

mediile pe anii de studiu

Clasa

Media

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Liceu

S.A.M.

An de completare R.P.F.R.-Seral

Promovabilitatea elevilor la disciplina fizica a fost de 98%,restul de 2 % fiind datorat situatiilor neincheiate la toate disciplinele .

-Statistica procentuala in functie de mediile obtinute pe an de studiu

Clasa a-IX-a

Clasa a-X-a

Clasa a-XI-a

Clasa a-XII-a

Clasa a-XIII-a

Situatiile scolare neincheiate au fost consecinta unei frecvente scazute, la toate obiectele, din partea unor elevi

Situatia frecventei

Din analiza frecventei la orele de fizica pe semestrul l se identifica diferente intre clasele de liceu si cele de la S.A.M si R.P., dar si intre clasele de la nivelul inferior (IX, X) si cel superior(XI,XII,XIII R.P.). In ansamblu prezenta la ore a fost buna cu o mentiune speciala pentru orele de la finele programului. Aceasta situatie, este explicata si prin lipsa unor mijloace de transport pentru elevii care vin din localitatile limitofe si din judetul Giurgiu.

ANALIZA SWOT

Puncte tari:

-pregatirea stiintifica si metodica a profesorilor de fizica (3 profesori gradul didactic I );

-dotarea laboratorului de fizica cu mijloace si auxiliare curriculare necesare;

-climatul de colaborare profesor-elev pun in valoare creativitatea si flexibilitatea gandirii elevilor;

-efectuarea de experimente demonstrative si frontale utilizand aparatura din dotare;

-utilizarea metodelor alternative de evaluare: portofoliu,autoevaluare.

Puncte slabe:

-realizarea legaturii interdisciplinare nu a avut caracter permanent;

-insuficienta adecvare a metodelor la specificul clasei de elevi;

-abordarea prea teoretica a notiunilor in unele cazuri;

-folosirea laboratorului ca sala de clasa,din motive bine- intemeiate

Oportunitati:

-valorificarea bazei material,a bibliotecii scolare si a laboratorului de informatica/AEL;

-valorificarea resursei umane-elevii-obtinerea performantelor scolare,participarea la olimpiade si concursuri scolare;

-diversificarea modalitatilor de lucru utilizand strategii de tipul:lucrul pe grupe,in perechi,activitati de proiect;

-intensificarea asistentelor si interasistentelor.

Amenintari:

-reducerea numarului de ore din planul cadru de studiu al fizicii;

-corelarea interdisciplinara neadecvata a programelor scolare cu planurile cadru;

-scaderea motivatiei si interesul pentru activitatile prof (colaborarea cu parintii,perfectionare,inovatii didactice,pregatirea tuturor lectiilor cu profesionalism);

-interesul scazut fata de scoala al unor elevi cat si al parintilor lor;

-scaderea demografica nationala

Perfectionare:

-participarea la simpozionul ‘’Comunicari Tehnice si Stiintifice’’ desfasurat la Facultatea de Fizica Bucuresti;

-participarea la activitatile de perfectionare ,instructiv educative ,desfasurate in cadrul cercului pedagogic;’

-participarea la programul national de dezvoltare a competentelor de evaluare ale cadrelor didactice organizat de Inspectoratul Scolar al Jud. Ilfov.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate