Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Finante banci


Index » business » » economie » Finante banci
» Incasarea veniturilor bugetare de la agentii economici, institutii publice si contribuabili


Incasarea veniturilor bugetare de la agentii economici, institutii publice si contribuabili
Incasarea veniturilor bugetare de la agentii economici, institutii publice si contribuabili

Incasarea veniturilor bugetare este operatia ce consta in primirea de catre trezorerie, a unei sume de bani de la agentii economici, institutii publice, populatie, reprezentand venituri bugetare.

A. Agentii economici isi achita impozitele si taxele datorate catre buget, astfel:

a) prin depunere in numerar la casieria Trezoreriei a sumelor reprezentand impozite si taxe.

Agentul economic se prezinta la compartimentul control si evidenta veniturilor in vederea stabilirii sumelor datorate si a termenului de plata, dupa care se intocmeste nota de plata care se prezinta casieriei. Casierul incaseaza suma pe baza foii de varsamant si elibereaza chitanta corespunzatoare.
Figura 2.1. – Incasarea veniturilor in numerar

depune

documente

 

de incasare

documente

 

depune suma si primeste chitanta

 


Nota

* - verifica si stabileste suma de plata, bugetul, capitolul si subdiviziunea clasificatiei bugetare

** - verifica documentele, incaseaza suma si elibereaza chitanta

b) decontare prin virament - prin ordin de plata, pe baza caruia banca comerciala vireaza din contul clientului in contul Trezoreriei sumele datorate (figura 2.2.) sau, in cazul in care agentul economic are cont deschis la trezorerie, acesta pe baza ordinului de plata emis de agentul economic, efectueaza plata in contul de venituri aferent. (figura 2.3.)

Figura 2.2.incasarea veniturilor prin plata din cont

 

BNR

(centrala)

 
           


Nota:

- Trezoreria locala verifica extrasul de cont si inregistreaza veniturile incasate pe bugete, subdiviziuni si platitoriLegenda

1 – agentul economic trimite ordinul de plata la banca comerciala la care are deschis contul curent

2 – Banca Comerciala - debiteaza contul clientului sau

- crediteaza contul sau la BNR

3 – Sucursala judeteana BNR - debiteaza cont banca comerciala

- crediteaza contul Trezoreriei Judetene

- trimite extrasul de cont Trezoreriei Judetene

- instiinteza BNR(centrala)

4 – Trezoreria Judeteana - transmite electronic la Trezoreria Locala de incasarea sumei inscrisa in ordinul de plata

Trezoreria Judeteana - inregistreaza incasarea sumei in contul corespondent al trezoreriei

Trezoreria Judeteana - informeaza Trezoreria Centrala cu privire la incasarea venitului

7 – BNR - inregistreaza venitul in contul Trezoreriei Centrale (crediteaza contul)

Figura 2.3. – Incasarea veniturilor bugetare de la agenti economici ce au cont deschis la Trezorerie

ordin de plata

 

Trezorerie

- cont venit -

 

extras de cont

 


Inainte de depunerea efectiva a sumei, platitorul se prezinta la ghiseul compartimentului controlului si evidentei veniturilor cu instiintarea de plata de la organele fiscale.

In cazul in care platitorul se prezinta din proprie initiativa la acest ghiseu se stabileste:

suma de plata

destinatia platii

incadrarea corecta in termenele de plata, calculandu-se dobanzi pentru intarziere in cazul depasirii acestor termene

Toate aceste date sunt mentionate in nota de plata de lucratorul respectiv si se preda impreuna cu actele insotitoare privind plata, casierului incasator care le semneaza, in vederea notificarii si soldarii debitelor. Casierul in schimbul sumei primite elibereaza chitanta pentru incasarea impozitelor, taxelor si contributiilor, ca act doveditor al achitarii sumei.

Chitanta pentru incasarea impozitelor, taxelor si contributiilor este trimisa la casierie pe baza de borderou pe cale interna, fiind interzisa trimiterea ei prin intermediul platitorului. La primirea ei, casierul verifica daca suma din chitanta pentru incasarea impozitelor, taxelor si contributiilor corespunde cu suma inscrisa in monetarul inscris pe verso, apoi primeste si numara banii de la depunatori, semneaza pe cele doua documente si elibereaza un exemplar al chitantei. Toate chitantele pentru incasarea impozitelor, taxelor si contributiilor se inregistreaza in „jurnalul de casa” intocmit in trei exemplare.

Documentul de plata (ordin de plata) completat cu toate elementele necesare se depune de platitor la unitatea bancara la care isi are deschis contul curent. Decontarea privind incasarea veniturilor bugetare se realizeaza prin transmiterea electronica a ordinelor de plata de la bancile comerciale unde agentii economici isi au conturile, la sucursala judeteana a Bancii Nationale care gestioneaza contul curent general al Trezoreriei Statului.

La filiala bancii comerciale, pe baza disponibilului din contul agentului economic se accepta plata, dupa care se inregistreaza in contul contribuabilului diminuarea disponibilului cu suma inscrisa in ordinul de plata. Banca ii emite contribuabilului un extras de cont pentru aceasta operatiune. In acelasi timp, expediaza suma din contul sau catre buget, la sucursala judeteana a bancii comerciale, cu dispozitii centralizatoare. Mai departe suma parcurge traseul inspre sucursala Bancii Nationale care evidentiaza suma in contul curent al Trezoreriei Statului. In acelasi timp dupa evidentierea tuturor incasarilor de aceasta natura emite extrasul de cont.

B. In cazul institutiilor publice, incasarea veniturilor se poate realiza in numerar si prin virament.

Institutiile publice sunt finantate:

integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

integral din venituri proprii.

Institutiile din categoria a au veniturile transferate in totalitate in conturile deschise la trezorerie venituri care servesc la acoperirea cheltuielilor. Veniturile institutiilor din categoria b sunt incasate numai prin trezorerie, in timp ce veniturile celor din categoria c trebuie raportate nu si incasate prin trezorerie, cu toate ca nu provin de la buget.In principiu, o institutie publica finantata integral de la buget, varsa veniturile proprii realizate in contul bugetului din care este finantata reducand efortul bugetar.

In functie de regimul legal al destinatiei veniturilor institutiile publice, operatiunile de incasare a veniturilor proprii se realizeaza astfel:

1) Incasarea veniturilor proprii in numerar prin casieria trezoreriei. Mecanismul de incasare a veniturilor in numerar este similar cu cel al agentilor economici. Veniturile incasate prin casierie pe baza chitantei pentru incasarea impozitelor, taxelor si contributiilor , se depun in conturile deschise la trezorerie, potrivit destinatiei stabilite de dispozitiile legale.

Astfel, institutiile publice depun la casieria trezoreriei numerarul ridicat din cont si ramas nefolosit, incasarile provenite din activitatea proprie precum    si numerar in contul datoriilor pe care le au catre buget. Depunerea numerarului trebuie sa se faca conform prevederilor legale, zilnic sau periodic. In acest scop, institutia comunica trezoreriei prin adresa scrisa, suma in numerar ce urmeaza a fi depusa in conturi potrivit destinatiei legale.

Adresa de comunicare se prezinta serviciului control si evidenta veniturilor din cadrul Trezoreriei, care dupa verificare si stabilirea contului in care se varsa, intocmeste ordinul de incasare pe care il transmite casierei in vederea incasarii sumei. Acest ordin este controlat de casier, care il semneaza si il inregistreaza in registrul de casa. Pentru numerarul incasat se elibereaza chitanta.

Figura 2.4. – Incasarea veniturilor proprii institutiilor publice

adresa de

comunicare

 

chitanta

 


2) Incasarea prin virament bancar, pe baza documentelor justificative:

a) ordinul de incasare, reprezinta contravaloarea serviciilor prestate, lucrarilor executate de catre institutiile publice, este completat de institutie si se pre-inta trezoreriei.

b) ordinul de plata intocmit de un agent economic sau o institutie publica in favoarea unei institutii publice beneficiara a sumei.

c) cecul barat completat in favoarea institutiei beneficiare.

Documentele, dupa verificare si inregistrare in contabilitatea trezoreriei, se transmit unitatilor bancare la care agentii economici au conturi deschise pentru inregistrarea operatiunilor de plata. Contul de venituri este deschis pe subcapitole din cadrul capitolului „varsamintele din veniturile institutiile de stat” cu desfasurare pe institutiile publice.

Fluxul acestor operatiuni se prezinta in figura 2.5.

Figura 2.5. – Incasarea veniturilor de la institutiile publice

trimite numerar/cec/ordin de plata

 


Text Box: Trimite numerar/ 

/cec/ ordin de plata


trimite numerar/cec/ordin de plata

 


crediteaza contul Trezoreriei

trimite copii ordin de plata,extras 

raporteaza

 

crediteaza contul Trezoreriei

trimite rapoarte

 


C. Impozitele si taxele datorate de persoanele fizice din municipii si orase se incaseaza:

a) in numerar prin casieria trezoreriei.

Pentru achitarea acestora, persoanele fizice prezinta serviciului control si evidenta veniturilor, instiintarile de plata primite de la organele fiscale, prin care sunt comunicate debitele din impozite, taxe, amenzi, etc, care urmeaza a fi achitate in anul fiscal respectiv.

In lipsa instiintarilor de plata, contribuabilii pot prezenta:

b) prin virament, pe baza ordinului de plata completat de contribuabil

In orase si comune unde nu exista o evidenta pe calculator, populatia isi poata plati impozitele si taxele in numerar prin intermediul agentilor fiscali incasatori, care elibereaza chitante pentru sumele incasate.

Agentii fiscali au obligatia depunerii sumelor la casieria trezoreriei in baza unui borderou, care este insotit de sumele incasate si chitantele aferente anexate in vederea depunerii lor in casierie. Casierul elibereaza agentului o chitanta pentru suma totala din borderou.

Casierul, la sfarsitul zilei intocmeste registrul de casa. Acesta este intocmit in trei exemplare dintre care unul este predat sefului serviciului casierie-tezaur impreuna cu numerarul incasat in acea zi, cel de-al doilea exemplar este predat compartimentului de control si evidenta a veniturilor, iar al treilea exemplar se arhiveaza la casieria de incasari.

Sumele incasate prin casieria de incasari a trezoreriei se inregistreaza in casieria-tezaur a Trezoreriei in aceeasi zi. Incasarile aduse dupa terminarea programului casieriei – tezaur se inregistreaza in conturile respective cu data zilei urmatoare.

c) plata electronica a creantelor bugetare

Persoanele fizice au posibilitatea platii impozitelor, taxelor si a altor creante datorate la bugetul local al municipiilor si oraselor sau datorate unor institutii publice urbane prin mijloace electronice de plata.

Suplimentar, primariile trebuie sa ofere si posibilitatea consultarii debitelor datorate acesteia de persoanele fizice, prin intermetiul paginii de internet a primariei. Fiecare cotribuabil poate cere primariei acordarea unui nume de utilizator si a unei parole, pe baza careia sa poata consulta in conditii de securitate maxima informatiile confidentiale cu privire la debitele sale fata de primarie si lista platilor efectuate.

Modalitatile de plata electronica sunt:

Fiecare trezorerie are obligatia de a exercita controlul asupra incasarii la termen a veniturilor datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurarilor sociale de stat. Controlul se exercita de catre compartimentul control si evidenta a veniturilor pe baza documentelor de plata sau intrate in trezorerie. Astfel se verifica si se analizeaza:

Se considera ziua efectuarii platii:

Daca nu se respecta termenele, se aplica majorari de intarziere prevazute de reglementarile in vigoare.

D. Incasarea veniturilor bugetare prin executare silita

In cazul in care debitorul nu-si achita „la termen” obligatiile de plata, organul de executare silita ii va transmite o instiintare de plata prin care i se notifica suma de plata datorata.

Prin expresia „la termen” se inteleg termenele legale de plata prevazute pentru diferite tipuri de impozite si taxe, iar in cazul in care termenul de plata a unei obligatii bugetare expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Pentru platitorii care au cont bancar, data platii este data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice confirmate prin stampila si semnatura autorizata a acestora.

Orice obligatie bugetara neachitata la scadenta genereaza plata unor majorari de intarziere, calculate pentru fiecare zi de intarziere pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.

Bancile sunt obligate sa vireze sumele reprezentand venituri bugetare in aceeasi zi in care a debitat contul platitorului. In caz contrar, majorarile de intarziere datorate pentru neplata in termen sunt suportate de catre banci.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate

Finante-banci


Comert
Finante banci
Merceologie