Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Finante banci


Index » business » » economie » Finante banci
Amanarea, esalonarea si restituirea veniturilor bugetare


Amanarea, esalonarea si restituirea veniturilor bugetare
Amanarea, esalonarea si restituirea veniturilor bugetare

Agentii economici si contribuabilii pot solicita, in anumite situatii, amanarea sau esalonarea platii unor impozite sau taxe. Amanarea veniturilor bugetare reprezinta operatiunea prin care plata impozitelor, taxelor, contributiilor urmeaza a se realiza intr-un moment ulterior celui stabilit initial, in timp ce esalonarea veniturilor bugetare reprezinta operatia prin care se realizeaza repartizarea impozitelor, taxelor, contributiilor ce trebuiesc platite, in mai multe parti la intervale succesive dinainte stabilite.

Cererile de amanare sau esalonare se depun organelor fiscale potrivit procedurilor din normele stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Daca rezolvarea este favorabila, aprobarea de esalonare sau amanare a platii impozitelor si taxelor se comunica trezoreriei de catre compartimentele de urmarire fiscala din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene. Pentru sumele amanate nu se percep majorari de intarziere pe perioada respectiva.
Compartimentul control si evidenta veniturilor din cadrul trezoreriei, verifica documentul primit, urmarind cuprinderea tuturor elementelor si existenta semnaturilor autorizate, dupa care se transmite contabilitatii pentru a fi inregistrate in evidenta analitica pe platitori.

Pentru sumele situate sub un anumit plafon stabilit prin ordin al Ministrului Finantelor Publice, aprobarea amanarii sau esalonarii poate fi data de catre directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene, iar pentru sumele care depasesc plafonul, aprobarea amanarii sau esalonarii la plata se da de catre conducerea Ministerului Finantelor Publice.

Contribuabilii pot solicita ca, in cazul in care, sumele virate pentru impozite si taxe sunt mai mari decat cele datorate legal, sumele varsate in plus sa fie trecute in contul altor impozite si taxe datorate si care nu au fost achitate de catre acelasi platitor. Operatiunea se numeste compensare intre impozite si taxe.

Cererile de compensare se prezinta de catre contribuabilii unitatilor teritoriale ale Ministerul Finantelor Publice, care prin compartimentul control si evidenta veniturilor verifica si analizeaza:

  • existenta plusului in unele debite din impozite si taxe ale platitorului rezultat din evidenta analitica, la care nu mai apar termene de plata;
  • existenta unor debite din impozite si taxe ale aceluiasi platitor, la care urmeaza sa se efectueze incasari in sume.

Rezultatul verificarii se inscrie sub forma de referat pe cererea contribuabilului, se semneaza de seful compartimentului control si evidenta veniturilor si de lucratorul care a efectuat verificarea, dupa care se aproba de catre directorul Trezoreriei, in cazul municipiilor; de catre seful administratiei financiare in cazul oraselor si comunelor.

Compensarea la aceeasi sursa de venit a sumelor platite in plus se efectueaza de catre platitor prin retinerea lor din sumele datorate la termenele de plata urmatoare, cu conditia sa comunice si trezoreriei.

Daca agentii economici, institutiile publice si contribuabilii au varsat la buget unele venituri care ulterior se constata ca nu au fost varsate necuvenit sau in sume mai mari decat prevad reglementarile in vigoare si nu au de compensat cu alte impozite si taxe datorate au dreptul sa solicite restituirea lor.

Restituirea impozitelor, si taxelor reprezinta operatiunea de inapoiere a sumelor platite de contribuabil, necuvenite sau de valoare mai mare decat cea datorata potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile in care nu au alte obligatii fiscale de onorat.

Restituirea are loc in toate cazurile la cererea justificata a platitorilor, cererea care este depusa la trezorerie si care trebuie sa cuprinda:

  • suma solicitata a fi restituita;
  • scopul si documentele din care rezulta incasarea sumei in conturile bugetului de stat; bugetelor locale si bugetului asigurarilor sociale de stat;
  • temeiul legal privind cererea de restituire sau dovada din care rezulta ca suma a fost varsata ca necuvenita bugetului.

Cererea justificata se verifica si se analizeaza de catre compartimentul control si evidenta a veniturilor din cadrul Trezoreriei, astfel:

temeiul legal in baza caruia s-a efectuat varsarea sumelor la buget

daca suma solicitata a fost efectiv incasata in conturile de venituri bugetare inclusiv in partizi nominale

cererea de restituire sa fie prezentata in cadrul termenelor de prescriptie prevazute de dispozitiile legale in vigoare

stabilirea elementelor din care sa rezulte ca sumele au fost varsate ca necuvenite bugetului de stat sau sunt mai mari decat limita stabilita prin dispozitiile legaleRezultatul verificarii si analizei se consemneaza intr-un referat, in care propunerea de restituire se fundamenteaza pe elemente legale.

In cazul in care s-a aprobat restituirea unor venituri, se procedeaza astfel:

in cazul agentilor economici si institutiilor publice pe baza referatului aprobat se intocmeste o nota contabila prin care se debiteaza contul de venituri sintetic si analitic al bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, in care s-a inregistrat initial primirea sumei si se crediteaza contul corespondent al trezoreriei; suma se vireaza in contul agentului economic la banca comerciala la care il are deschis; nota contabila se semneaza de directorul sau inlocuitorul sau de drept si seful serviciului contabilitate;

in cazul contribuabililor persoane fizice sumele aprobate a fi restituite se achita prin casieria trezoreriei direct persoanei in cauza pe baza referatului aprobat.

Schematic, fluxul operatiunilor de restituire a veniturilor de catre agentii economici este prezentat in figura 2.6.

Figura 2.6. Solicitarea si aprobarea restituirii

cerere aprobata, proces verbal

 

Agent economic

*prezinta cerere de restituire

 
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate