Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
PREZENTAREA GENERALA A CATEGORIILOR ECONOMICE DE VENITURI, CHELTUIELI SI REZULATE


PREZENTAREA GENERALA A CATEGORIILOR ECONOMICE DE VENITURI, CHELTUIELI SI REZULATE


PREZENTAREA GENERALA A CATEGORIILOR ECONOMICE DE VENITURI, CHELTUIELI SI REZULATEDEFINIRE

CATEGORII ECONOMICE DE VENITURI, CHELTUIELI SI REZULTATE

CLASE DE CONTURI

DEFINIRE

Contabilitatea financiara a cheltuielilor si veniturilor este organizata avand la baza conceptia dualista. In consecinta, ea are ca obiectiv evaluarea si inregistrarea cheltuielilor si veniturilor in functie de natura lor, iar contabilitatea de gestiune, in raport de destinatia (functia) cheltuielilor.

Consumul si platile privind factorii de productie, efectuate de o unitate , poarta denumirea de cheltuieli.

Cheltuielile intreprinderii reprezinta sumele sau valorile platite, sau de platit pentru: consumurile de bunuri materiale, plata unor obligatii legale sau contractuale si alte cheltuieli sau plati efectuate. Pentru determinarea rezultatelor exercitiului financiar, in cadrul cheltuielilor se mai cuprind: amortizarile si provizioanele constituite, precum si valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.

Pentru reprezentarea cheltuielilor se porneste de la caracterul de proces al activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Ocazionarea cheltuielilor si crearea veniturilor se deruleaza in mai multe etape succesive sau simultane de timp. Astfel, in cazul procesului cheltuielilor se intalnesc patru momente:

 • angajarea (exemplu: in cazul unei aprovizionari cu materii prime de la furnizori angajarea cheltuielilor intervine in momentul in care s-a creat obligatia baneasca fata de furnizori de a plati stocurile primite de la acestia).
 • consumul (exemplu: utilizarea materialelor in procesul de productie in scopul obtinerii de produse, lucrari si servicii).
 • platile (exemplu: achitarea obligatiei fata de furnizori pentru materialele aprovizionate de la acestia reprezinta o plata ca echivalent; in schimb, plata impozitului pe profit reprezinta un transfer fara echivalent).
 • imputarea (reprezinta momentul in care cheltuielile sunt decontate sau repartizate asupra rezultatelor obtinute).

Conturile de cheltuieli au functie contabila de activ.

Se debiteaza cu cheltuielile efectuate in cursul anului ca exercitiu financiar;

Se crediteaza la decontare (repartizare) cheltuielilor asupra rezultatelor.

Veniturile reprezinta bunuri materiale sau sume de bani care revin unei persoane fizice sau juridice in procesul repartitiei si care sunt generate de desfasurarea unei activitati, din exploatarea unui teren, din plasarea unui capital.

Dupa gradul de realizare veniturile sunt de doua feluri: venituri potentiale si venituri certe.

Veniturile potentiale sunt acelea care au in sine conditiile de a fi realizate, care exista ca posibilitati , cum ar fi veniturile din productia stocata.

Veniturile certe sunt venituri sigure, generate de livrarea semifabricatelor , produselor finite, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru terti, precum si acele rezultate din vanzarea unor titluri de participare sau de trezorerie.

Principalele elemente care formeaza structura veniturilor sunt:

livrarile de bunuri, executarea de lucrari, prestarea de servicii si avantajele pe care intreprinderea a consimtit sa le primeasca;

executarea unor obligatii legale sau contractuale din partea tertilor;

venituri exceptionale;

venituri din productia stocata;

venituri din productia imobilizata;

venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor;

venituri din vanzarea activelor.

Prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii, mai putin rabaturile si alte reduceri acordate clientilor, se obtine cifra de afaceri a intreprinderii.

In cadrul procesului de creare a veniturilor se delimiteaza patru momente:

 • productia (exemplu: la o intreprindere producatoare, aceasta faza se identifica cu productia in curs de fabricatie si productia finita).
 • facturarea sau vanzarea pe credit (consta in transferarea dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator).
 • incasarea (reprezinta etapa in care rezultatul vandut se transforma in bani).
 • incorporarea (este o etapa strict contabila prin care veniturile sunt inglobate in rezultat pentru a absorbi cheltuielile corespondente).

Prin functia contabila, conturile de venituri sunt asimilate conturilor de pasiv.

Se crediteaza cu veniturile realizate in cursul anului ca exercitiu financiar;

Se debiteaza cu incorporarea veniturilor in rezultate.

Rezultatele financiare sintetizeaza eficienta cu care s-a desfasurat intreaga activitate economica a intreprinderii in timpul exercitiului financiar.

Rezultatul financiar se concretizeaza in profit sau pierdere. Profitul sau rezultatul pozitiv reprezinta excedentul veniturilor fata de cheltuieli, sau, cu alte cuvinte, reprezinta sursa proprie de finantare a activelor create ca excedent al veniturilor fata de cheltuieli. Pierderea sau rezultatul negativ exprima marimea bunurilor consumate in activitatea intreprinderii care nu a putut fi acoperita din veniturile proprii.

Profitul ca forma a rezultatelor financiare exprima masa venitului net si se determina ca diferenta intre veniturile mai mari si cheltuieli unei perioade de timp, un exercitiu financiar.

In mod concret, profitul sau pierderea se determina lunar, prin inchiderea, in mod provizoriu, a conturilor de cheltuieli si venituri, prin contul de rezultate.

Conturile de cheltuieli si de venituri se inchid, dupa caz lunar sau la sfarsitul anului ca exercitiu financiar prin contul 12 "Rezultatul exercitiului". Cheltuielile se repartizeaza asupra rezultatului, iar veniturile se incorporeaza in rezultate.

La randul sau contul 12 "Rezultatul exercitiului" este un cont de bilant fiind inclus in categoria conturilor de capitaluri proprii.

 1. Soldul creditor al contului evidentiaza rezultatul sub forma de profit;
 2. Soldul debitor - rezultatul sub forma de pierdere.

In felul acesta contul 12 "Rezultatul exercitiului" realizeaza legatura dintre conturile de cheltuieli si cele de venituri, pe de o parte, si conturile de bilant, pe de alta parte. Astfel:

soldul sau creditor reprezinta profitul creat ca sursa de finantare in urma excedentului veniturilor asupra cheltuielilor;

pierderea, ca sold debitor exprima bunurile economice nerecuperate ca urmare a excedentului cheltuielilor asupra veniturilor.

In structura rezultatului financiar se cuprind urmatoarele elemente: rezultatul curent, rezultatul exceptional, impozitul pe profit si profitul net.

Rezultatul curent reprezinta diferenta dintre veniturile din operatiunile curente, respectiv diferenta dintre veniturile din exploatare plus veniturile financiare si cheltuielile de exploatare plus cheltuielile financiare.

Rezultatul exceptional reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile exceptionale, obtinute ca urmare a unor operatiuni care nu sunt legate de activitatea normala, curenta, a intreprinderii.

Rezultatul exercitiului reprezinta soldul final al contului de profit si pierderi supus repartizarii.

Repartizarea profitului se face pe destinatiile prevazute de lege, pentru constituirea rezervelor, constituirea fondului de participare a salariatilor la profit, constituirea fondului de plata a dividendelor cuvenite asociatilor, constituirea altor fonduri si varsaminte la bugetul statului, sub forma venitului net al regiilor autonome.

Pierderile obtinute se reporteaza in anul urmator pentru a fi acoperite din profitul acestui an, sau din rezervele existente, constituite in acest scop, iar in ultima instanta, din capitalul social

CATEGORII ECONOMICE DE VENITURI, CHELTUIELI SI REZULTATE

Potrivit criteriilor si principiilor analizate mai sus, relatia contabila prin care se realizeaza interfata dintre venituri si cheltuieli se aseaza pe urmatoarele structuri:

VENITURI

CHELTUIELI

 • Venituri din vanzari de marfuri la pret de vanzare
 • Productia exercitiului:

venituri din vanzari de produse, lucrari si servicii, in pret de vanzare

variatia (+,-) productiei stocate, in cost de productie

productia de imobilizari, in cost de productie

 • Costul de cumparare a marfurilor vandute
 • Cheltuieli de exploatare privind productia exercitiului
 • Venituri financiare
 • Cheltuieli financiare
 • Venituri extraordinare
 • Cheltuieli extraordinare
 • Venituri inregistrate in avans recunoscute ca "pasive de regularizare
 • Cheltuieli inregistrate in avans si cele de repartizat asupra mai multor exercitii recunoscute ca "active de regularizare"

Pentru delimitarea si evidentierea cheltuielilor si veniturilor se poate folosi si criteriul contabilitate de trezorerie sau cash-accounting. In acest caz, tranzactiile sunt separate si inregistrate in categoria cheltuielilor si veniturilor numai la decontarea lor la trezorerie. Respectiv, cheltuielile sunt reprezentate in momentul efectuarii platilor , iar veniturile realizate in momentul incasarii rezultatului.

In contabilizarea cheltuielilor si veniturilor o conditie de baza este cea a respectarii naturii acestora. Este o problema fundamentala a contabilitatii construita pe criteriul naturii elementelor patrimoniale.

CLASE DE CONTURI

Particularizand, in raport de cele doua structuri, contabilitatea financiara reflecta cheltuielile intr-o clasificare corespunzatoare naturii activitatilor pe care le desfasoara intreprinderea (exploatare, financiara si extraordinara) si naturii resurselor consumate (materii prime, salarii, amortizari, etc.). Aceasta structura se regaseste astfel la nivelul grupelor de conturi principale:

I.        Cheltuieli de exploatare, din care:

60 Cheltuieli privind stocurile

61 Cheltuieli cu lucrarile si serviciile efectuate de terti

62 Cheltuieli cu alte servicii efectuate de terti

63 Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate

64 Cheltuieli cu personalul

65 Alte cheltuieli de exploatare

II.    Cheltuieli financiare

66 Cheltuieli financiare

III. Cheltuieli extraordinare

67 Cheltuieli extraordinare

IV.  Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele /cheltuieli calculate

68 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

V.     Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite

69 Cheltuieli cu impozitul pe profit

Structurarea si clasificarea veniturilor se face dupa aceleasi criterii ce sunt utilizate la clasificarea cheltuielilor, pentru a permite compararea si determinarea rezultatelor financiare pe activitati.

Gruparea se face in functie de natura activitatii producatoare de rezultate (activitatea de exploatare, activitatea financiara si activitatea exceptionala), iar in cadrul fiecarei activitati, veniturile se delimiteaza in functie de natura rezultatelor obtinute. Aceasta clasificare se regaseste astfel la nivelul grupelor de conturi:

I. Venituri din exploatare, din care:

70 Cifra de afaceri

71 Variatia stocurilor

72 Venituri din productia de imobilizari

74 Venituri din subventii de exploatare

75 Alte venituri din exploatare

II. Venituri financiare

76 Venituri financiare

III. Venituri extraordinare

77 Venituri extraordinare

IV. Venituri din amortizari si provizioane

78 Venituri din provizioane

S.C. OLTCHIM S.A

CONTABILIZAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII

APLICATII PRACTICE PRIVIND CONTURILE DE VENITURI SI CHELTUIELI

CONCLUZII ASUPRA EVOLUTIEI INTRPRINDERII

PROPUNERI

S.C. OLTCHIM S.A

 • INFORMATII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA INTREPRINDERII

Oltchim S.A. ("Societatea"), situata in Ramnicu Valcea, str. Uzinei. nr.1, si inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J38/219/1991, a fost infiintata prin HG nr.1213/20.11.1990, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990, prin reorganizarea Combinatului Chimic Ramnicu Valcea.

Activitatea de baza desfasurata de catre Societate vconsta in producerea si comercializarea pe piata interna si externa de produse chimice, petrochimice si materiale de constructii.

Societatea are certificare pentru sistemul de management de mediu si sistemul calitatii (ISO 14001 Si respectiv ISO 9001), de la compania TUV Management Service GmbH, Germania, certificari valabile pana in iunie 2006.

Activitatile auxiliare desfasurate de catre Societate sunt producerea si comercializarea de produse agro-alimentare (conserve din legume si fructe, otet , bauturi alcoolice, sucuri naturale din fructe si bauturi carbo-gazoase, oua, carne si preparate din carne de pasare si porc, nutreturi combinate si furaje concentrate).

Principalele produse fabricate/ servicii prestate sunt:

Produse anorganice:

- clor lichid

- soda caustica(lichida, solida-bloc si fulgi)

- acid clorhidric de sinteza

- apa oxigenata

Produse macromoleculare:

- PVC si copolimeri

- polieteri polioli pentru spume poliuretanice

- policarbonat

Produse organice de sinteza:

- oxo-alcooli (octanol, izo-butanol)

- dioctilftalat

- propilenoxid

- propilenglicol tehnic si de uz farmaceutic

Solventi organici clorurati:

- percloretilena

Materiale pentru constructii:

- profile din PVCpentru usi si ferestre - RAMPLAST 2000

- panouri celulare, izolante din PVC - PANPLAST

- panouri termoizolante, tip sandwich, cu insertie de spuma poliuretanica

- OLTPAN

Produse agrochimice:

- erbicide, insecticide, fungicide, acaricide

- produse pentru tratament samanta

Produse auxiliare - Produse agroalimentare:

- Fabrica de Conserve Raureni - legume si fructe, otet, bauturi alcoolice, sucuri

si concentrate din fructe, bauturi carbogazoase

- Avicola Babeni - pasari si pui vii, pasari taiate, specialitati din carne de pasare,

oua

- Comvil Holding Babeni - nutreturi combinate pentru diverse categorii si specii

de animale, nutreturi com binate speciale, premixturi medicamentoase si nuclee

proteice

- Suinprod Babeni - ferme de porci si vite si unitate de carmangerie

Produsele Societatii sunt comercializate pe piata interna in toate judetele din tara, iar pe piata externa, sunt exportate inpeste 40 de tari din Europa de Vest, Europa de Est, Orientul Mijlociu, Asia-Pacific, America Latina.

 • APLICATII PRACTICE PRIVIND CONTURILE DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pornind de la impartirea activitatii intreprinderii reflectata in contabilitate pe cele trei nivele, conturile de venituri si cheltuieli se clasifica astfel:

  1. Venituri si cheltuieli din exploatare

1.1. Venituri din exploatare

a) Venituri din vanzarea de produse (finite, semifabricate, reziduale), lucrari executate si servicii prestate.

Productia vanduta este evaluata la pret de vanzare. (mii lei)

Anul 2004

Anul 2005

Vanzarea produselor finite: prod.anorganice, macromoleculare si agrochimice

Clienti = Venituri din vanzarea 14.785.000

produselor finite

Clienti = Venituri din vanzarea 17. 876.000

produselor finite

Livrarea materialelor de constructii catre clienti

Clienti = Venituri din vanzarea 7.850.000

mater. de constructie

Clienti = Venituri din vanzarea 9.405.000

mater. de constructie

Livrarea de produse auxiliare - produse agroalimentare cu incasare in numerar

Casa = Venituri din vanzarea 10.543.000

produselor finite

Casa = Venituri din vanzarea 11.986.000

produselor finite

Prestarea de servicii catre terti (privind materialele de constructii)

Clienti = Venituri din lucrari 19.876.000

executate si servicii

prestate

Clienti = Venituri din lucrari 23.785.000

executate si servicii

prestate

b) Variatia stocurilor (productia stocata: semifabricate, produse finite, produse reziduale, precum si animale si pasari obtinute din productie proprie).

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza costul productiei in curs de executie la sfarsitul perioadei

Productie in curs = Variatia 17.875.000

de executie  stocurilor

Productie in curs = Variatia 25.785.000

de executie  stocurilor

Se inregistreaza obtinerea de produse finite la cost de productie

Produse = Variatia 18.875.000

finite stocurilor

Productie in curs = Variatia 26.785.000

de executie  stocurilor

Se descarca gestiunea pentru produse finite vandute la costul de productie

Variatia = Produse 17.875.000

stocurilor finite

Variatia = Produse 25.785.000

stocurilor finite

c) Venituri din productia de imobilizari (corporale si necorporale).

Evaluarea productiei stocate si a productiei de imobilizari se realizeaza la nivelul costului de productie stabilit in contabilitatea de gestiune.

Anul 2004

Anul 2005

Obtinerea in regie proprie a unui mijloc fix (utilaj; investitie terminata in prop. de 100% in 2 ani - 50% pe an)

Imobilizari = Venituri din productia 10.000.000

corporale de imobilizari

in curs corporale

Imobilizari = Venituri din productia 10.000.000

corporale de imobilizari

in curs  corporale

Si dupa receptia utilajului

Echipamente tehnologice = Imobilizari 20.000.000

(masini, utilaje si corporale

instalatii de lucru) in curs

d) Veniturile din subventii de exploatare reprezinta subventiile primite de unitate pentru acoperirea pierderilor pentru diferente de pret la produse subventionate, precum si alte subventii din partea statului sau din partea altor organisme.

Venituri IN AVANS

31 decembrie 2004 31 decembrie 2005
Venit in avans 60.977.806 48.742.780

Subventii acordate de Guvern 57.163.700 48.742.780

Venituri in avans 3.814.106 -

Subventii acordate Societatii de catre Guvern

Pe parcursul anului 1999, Societatea a primit o subventie de la Guvernul Romaniei in valoare de 85.800 milioane lei, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta 37/97. Suma primita de Societate a fost utilizata la modernizarea instalatiilor.

Societatea inregistreaza la venituri aceasta subventie pe parcursul a 12 ani, pentru a se raporta la perioada aferenta amortizarii mijloacelor fixe achizitionate

e) Alte venituri din exploatare

Anul 2004

Anul 2005

Se recunosc veniturile din creante reactivate

Debitori = Venituri din creante 25.500.000

diversi reactivate

si debitori diversi

Debitori = Venituri din creante 30.000.000

diversi reactivate

si debitori diversi

Se incaseaza despagubiri de la alte societati comerciale

Conturi curente = Venituri din 615.667

la banci despagubiri,

amenzi, penalitati

Conturi curente = Venituri din 838.945

la banci despagubiri,

amenzi, penalitati

Se inregistreaza vanzarea unor mijloace fixe la pret de vanzare

Debitori = Venituri din vanzarea 125.550.000

diversi activelor si alte operatii

de capital

Debitori = Venituri din vanzarea 250.875.000

diversi activelor si alte operatii

de capital

f) Veniturile din provizioane privind exploatarea se constituie din reluarea (prin anulare sau diminuare) provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea imobilizarilor, pentru deprecierea activelor circulante. Tot aici se cuprind si veniturile din fondul comercial negativ.

Provizioane pentru deprecierea activelor curente

Denumirea

provizionului

Sold la

1 ianuarie

Cresteri

Revarsari

Sold la

31decembrie

1

2

3

4=1+2-3

Provizioane pentru deprecierea materiilor prime si materialelor

Provizioane pentru deprecierea produselor finite: animale

Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti

Provizioane pentru deprecierea altor creante

-

Total

1.2. Cheltuieli de exploatare

a) Cheltuieli privind stocurile

Anul 2004

Anul 2005

Se dau in consum materii prime si materiale consumabile

Cheltuieli cu materiile = Materii 25.780.000

prime prime

Cheltuieli cu materiale = Materiale 21.875.000

consumabile  consumabile

Cheltuieli cu materiile = Materii 29.428.000

prime prime

Cheltuieli cu materiale = Materiale 23.500.000

consumabile consumabile

Se inregistreaza consumul de energie de la furnizor

Cheltuieli privind = Furnizori 17.200.000

energia si apa

Cheltuieli privind = Furnizori 21.600.000

energia si apa

Se descarca gestiunea pentru marfuri vandute la pret de inregistrare

Cheltuieli privind = Marfuri 32.485.000

marfurile

Cheltuieli privind = Marfuri 37.800.000

marfurile

b) Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

Anul 2004

Anul 2005

Se dau in consum materii prime si materiale consumabile

Cheltuieli cu materiile = Materii 25.780.000

prime prime

Cheltuieli cu materiale = Materiale 21.875.000

consumabile  consumabile

Cheltuieli cu materiile = Materii 29.428.000

prime prime

Cheltuieli cu materiale = Materiale 23.500.000

consumabile consumabile

Se inregistreaza consumul de energie de la furnizor

Cheltuieli privind = Furnizori 17.200.000

energia si apa

Cheltuieli privind = Furnizori 21.600.000

energia si apa

Se descarca gestiunea pentru marfuri vandute la pret de inregistrare

Cheltuieli privind = Marfuri 32.485.000

marfurile

Cheltuieli privind = Marfuri 37.800.000

marfurile

Anul 2004

Anul 2005

Se dau in consum materii prime si materiale consumabile

Cheltuieli cu materiile = Materii 25.780.000

prime prime

Cheltuieli cu materiale = Materiale 21.875.000

consumabile  consumabile

Cheltuieli cu materiile = Materii 29.428.000

prime prime

Cheltuieli cu materiale = Materiale 23.500.000

consumabile consumabile

Se inregistreaza consumul de energie de la furnizor

Cheltuieli privind = Furnizori 17.200.000

energia si apa

Cheltuieli privind = Furnizori 21.600.000

energia si apa

Se descarca gestiunea pentru marfuri vandute la pret de inregistrare

Cheltuieli privind = Marfuri 32.485.000

marfurile

Cheltuieli privind = Marfuri 37.800.000

marfurile

Anul 2004

Anul 2005

Inregistrarea unei lucrari de reparatii, executate de terti

Cheltuieli cu = Furnizori 9.250.000

intretinerea si

reparatii

Cheltuieli cu = Furnizori 10.700.000

intretinerea si

reparatii

Plata taxelor de comunicatie

Cheltuieli postale = Conturi curente 15.200.000

si taxe de  la banci

telecomunicatii

Cheltuieli postale = Conturi curente 17.800.000

si taxe de  la banci

telecomunicatii

Se inregistreaza plata unor comisioane bancare

Cheltuieli privind = Conturi curente 7.000.000 comisioanele si la banci

onorariile

Cheltuieli privind = Conturi curente 9.500.000 comisioanele si la banci

onorariile

c Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate includ si impozitul pe cladiri, taxa pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport , etc.

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza plata impozitului pe cladiri si a taxei asupra mijloacelor de transport dintr-un avans de trezorerie

Cheltuieli cu alte = Avansuri de 10.500.000

impozite, taxe si trezorerie

varsaminte asimilate

Cheltuieli cu alte = Avansuri de 15.800.000

impozite, taxe si trezorerie

varsaminte asimilate

c Cheltuieli cu personalul

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza salariile cuvenite personalului unitatii

Cheltuieli cu = Personal

salariile datorate - remuneratii

personalului datorate

Cheltuieli cu = Personal

salariile datorate - remuneratii

personalului datorate

Se inregistreaza contributia unitatii privind asigurarile si protectia sociala (in medie, 24,5% CAS si 3,5% contributia la fondul de somaj)

Cheltuieli = %

privind  Contributia unitatii

asigurarile si la asigurarile sociale

protectia sociala Contributia unitatii

la fondul de somajCheltuieli = %

privind  Contributia unitatii

asigurarile si la asigurarile sociale

protectia sociala Contributia unitatii

la fondul de somaj

Salarizarea directorilor si administratorilor

Societatea nu are obligatii contractuale legate de pensii fata de fostii directori si administratori ai Societatii, altele decat cele inscrise in contractul colectiv de munca.

Pe parcursul exercitiului financiar, nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor Societatii, cu exceptia avansurilor pentru deplasari in interesul serviciului.

Anul incheiat la Anul incheiat la
31 decembrie 2004 31 decembrie 2005
Salarii platite  14.492.593 14.878.000

Societatea nu avea incheiate contracte de asigurare de raspundere profesionala pentru directorii si administratorii Societatii la data de 31 decembrie 2005.

Salariati

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2005, Societatea a avut un numar mediu de 6.048 angajati, (exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2004: 6.640).

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati catre institutii ale statului roman in contul pensiilor angajatilor sai. Toti angajatii Societatii sunt membrii ai planului de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii. Mai mult, Societatea nu este obligata sa ofere beneficii suplimentare angajatilor dupa pensionare, altele decat cele inscrise in contractul colectiv de munca.

Anul incheiat la Anul incheiat la
31 decembrie 2004 31 decembrie 2005
Cheltuieli cu salarii si indemnizatii 627.511.000 593.731.649

Cheltuieli cu asigurarile sociale 247.644.649 215.683.502
875.155.649 809.415.151

In cursul anului 2004 si 2005, remuneratia angajatilor a fost urmatoarea:

Numar angajati

Salarii

Management

Personal administrativ

Muncitori

Numarul de angajati include salariatii permanenti.

e Alte cheltuieli de exploatare

Anul 2004

Anul 2005

Se platesc din casierie amenzi

Despagubiri = Casa in lei 5.550.000

amenzi si

penalitati

Despagubiri = Casa in lei 7.000.000

amenzi si

penalitati

f Cheltuielile cu amortizarile , provizioanele si ajustarea la inflatie

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale

Cheltuieli de = Amortizari 21.457.000

exploatare privind

privind imobilizarile

amortizarea corporale

imobilizarilor

Cheltuieli de = Amortizari 25.741.000

exploatare privind

privind imobilizarile

amortizarea  corporale

imobilizarilor

Se inregistreaza la sfarsitul exercitiului N provizioanele pentru deprecierea stocurilor de materii prime

Cheltuieli de = Provizioane 8.000.000

exploatare privind pentru

provizioanele deprecierea

pentru deprecierea materiilor

activelor circulante prime

Cheltuieli de = Provizioane 9.700.000

exploatare privind pentru

provizioanele deprecierea

pentru deprecierea materiilor

activelor circulante  prime

Se inregistreaza un provizion aferent unui litigiu cu un client

Cheltuieli de = Provizioane 3.800.000

exploatare privind pentru

provizioanele riscuri si

pentru riscuri cheltuieli

si cheltuieli

Cheltuieli de = Provizioane 5.600.000

exploatare privind pentru

provizioanele riscuri si

pentru riscuri cheltuieli

si cheltuieli

  1. Venituri si cheltuieli financiare

Venituri financiare

a)      Veniturile din imobilizari financiare (investitii pe termen lung)

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza dobanzile afernte creantelor imobilizate

Debitori = Venituri din 6.000.000

diversi  creante

Debitori = Venituri din 8.000.000

diversi  creante

b)      Veniturile din investitii financiare pe termen scurt

Anul 2004

Anul 2005

Se vand actiuni cumparate la pret de. la pret de vanzare

Conturi curente = % 1.200.000

la banci Actiuni 1.000.000

Castiguri 200.000

din investitii

financiare pe

termen scurt

cedate

Conturi curente = % 2.000.000

la banci Actiuni 1.500.000

Castiguri 500.000

din investitii

financiare pe

termen scurt

cedate

c)      Veniturile din diferente de curs valutar

Anul 2004

Anul 2005

Incasarea unei creante in devize

Conturi = % 100.000.000

la banci in Clienti 90.000.000

valuta Venituri 10.000.000

din diferente

de curs

valutar

Conturi = % 150.000.000

la banci in Clienti 120.000.000

valuta Venituri 10.000.000

din diferente

de curs

valutar

d)      Alte venituri financiare

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza dobanda aferenta disponibilitatilor in contul curent

Conturi curente = Venituri 1.500.000

la banci din dobanzi

Conturi curente = Venituri 3.000.000

la banci  din dobanzi

Se inregistreaza plata inainte de scadenta a datoriei catre furnizori; se obtine un scont de decontare de 2%

Furnizori = %

Conturi curente 9.800.000

la banci 

Venituri din 200.000

sconturi obtinute

Furnizori = %

Conturi curente 10.000.000

la banci 

Venituri din 4.800.000

Sconturi obtinute

e)      Venituri financiare din provizioane

Anul 2004

Anul 2005

Se diminueaza provizioanele pentru deprecierea actiunilor

Provizioane = Venituri din 12.000.000

pentru provizioane pentru

deprecierea deprecierea

actiunilor activelor circulante

Provizioane = Venituri din 15.000.000

pentru provizioane pentru

deprecierea deprecierea

actiunilor activelor circulante

2.2 Cheltuieli din activitati financiare

a) Pierderi din creante legate de participatii

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza pierderi din creante imobilizate

Pierderi din = Creante 6.200.000

creante legate imobilizate

de participatii

Pierderi din = Creante 9.450.000

creante legate imobilizate

de participatii

b) Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza vanzarea de actiuni la pret de vanzare , pret de cumparare

% = Actiuni 16.900.000

Conturi curente

la banci  16.100.000

Pierderi privind

investitiile

financiare

pe termen scurt  800.000

% = Actiuni 18.500.000

Conturi curente

la banci  17.600.000

Pierderi privind

investitiile

financiare

pe termen scurt  900.000

c) Cheltuieli din diferente de curs valutar

Anul 2004

Anul 2005

Se achita datoria catre furnizor , cu diferente nefavorabile de curs valutar

% = Conturi la 80.000.000

Furnizori banci in 79.600.000

Cheltuieli din valuta 400.000

diferente de curs

valutar

% = Conturi la 97.000.000

Furnizori banci in 95.000.000

Cheltuieli din valuta 2.000.000

diferente de curs

valutar

d) Alte cheltuieli financiare

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza dobanzile de plata afernte imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni si creditelor bancare pe temen lung

Cheltuieli = % 20.000.000

privind Dobanzi aferente 12.500.000

dobanzile imprumuturilor din

emisiuni de

obligatiuni

Dobanzi aferente 7.500.000

creditelor bancare

pe termen lung

Cheltuieli = % 27.400.000

privind Dobanzi aferente 13.000.000

dobanzile imprumuturilor din

emisiuni de

obligatiuni

Dobanzi aferente 14.400.000

creditelor bancare

pe termen lung

Se inregistreaza incasarea unei creante inainte de scadenta prin casieria intreprinderii pentru care se acorda un scont de 1%

% = Clienti 5.900.000

Casa  5.881.000

Cheltuieli privind  19.000

sconturile acordate

% = Clienti 7.000.000

Casa  6.881.000

Cheltuieli privind  19.000

sconturile acordate

d) Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza constituirea unui provizion pentru deprecierea imobilizarilor financiare

Cheltuieli finaciare = Provizioane 8.500.000

privind provizioane  pentru desfacerea

pentru deprecierea imobilizarilor

imobilizarilor financiare

financiare

Cheltuieli finaciare = Provizioane 9.800.000

privind provizioane pentru desfacerea

pentru deprecierea imobilizarilor

imobilizarilor financiare

financiare

Se inregistreaza amortizarea anuala a primelor de rambursare a obligatiunilor (24.000.000 lei) in functie de durata imprumutului (2 ani)

Cheltuieli financiare = Prime 12.000.000

privind amortizarea privind

primelor de rambursare rambursarea

a obligatiunilor obligatiunilor

Cheltuieli financiare = Prime 12.000.000

privind amortizarea privind

primelor de rambursare rambursarea

a obligatiunilor obligatiunilor

  1. Venituri si cheltuieli extraordinare sunt generate de operatiunile ce nu au un caracter ordinar , obisnuit , normal . Veniturile extraordinare provin din subventii pentru evenimente extraordinare si altetle similare. Cheltuielile extraordinare sunt generate de calamitati si alte evenimente similare.

Anul 2004

Anul 2005

Se inregistreaza valoare apierderilor din calamitati constatate la materiile prime si la materiile de natura obiectelor de inventar

Cheltuieli = % 6.800.000

privind  Materii prime 5.800.000

calamitatile si Materiale de natura1.000.000

alte evenimente obiectelor de inventar

similare

Cheltuieli = % 8.600.000

privind  Materii prime 6.200.000

calamitatile si Materiale de natura 2.400.000

alte evenimente obiectelor de inventar

similare

Diferenta intre veniturile si cheltuielile extraordinare reprezinta rezultatul extraordinar al exercitiului. Rezultatul extraordinar plus rezultatul curent din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit formeaza rezultatul exercitiului.

Pentru a stabili rezultatul exercitiului in contul de profit si pierdere se procedeaza la inchiderea conturilor de cheltuieli.

Anul 2004

Anul 2005

Inchiderea conturilor de venituri din exploatare

% = Profit si 251.469.667

Venituri din pierdere 14.785.000

vanzarea de

produse finite

Venituri din  19.876.000

lucrari executate

si servicii prestate

Venituri din  18.393.000

vanzarea mater.

de constructie

Variatia stocurilor 36.750.000

Venituri din  10.000.000

productia de 

imobilizari

corporale

Venituri din  25.500.000

creante reactivate

si debitori diversi

Venituri din  615.667

despagubiri , amenzi

si penalitati

Venituri din  125.550.000

vanzarea activelor

si alte operatii

de capital

% = Profit si 407.335.945

Venituri din pierdere 17.876.000

vanzarea de

produse finite

Venituri din  23.758.000

lucrari executate

si servicii prestate

Venituri din  21.391.000

vanzarea mater.

de constructie

Variatia stocurilor 52.570.000

Venituri din  10.000.000

productia de 

imobilizari

corporale

Venituri din  30.000.000

creante reactivate

si debitori diversi

Venituri din  838.945

despagubiri , amenzi

si penalitati

Venituri din  250.875.000

vanzarea activelor

si alte operatii

de capital

Inchiderea conturilor de venituri financiare

% = Profit si 130.700.000

Venituri din pierderi 6.000.000

creante imobilizate

Castiguri din  1.200.000

investitii financiare

pe termen scurt

cedate

Venituri din 100.000.000

diferente de

curs valutar

Venituri din  1.500.000

dobanzi

Venituri din  10.000.000

sconturi obtinute

Venituri financiare 12.000.000

din provizioane

% = Profit si 192.800.000

Venituri din pierderi 8.000.000

creante imobilizate

Castiguri din  2.000.000

investitii financiare

pe termen scurt

cedate

Venituri din  150.000.000

diferente de

curs valutar

Venituri din  3.000.000

dobanzi

Venituri din  14.800.000

sconturi obtinute

Venituri financiare 15.000.000

din provizioane

Inchiderea conturilor de cheltuieli din exploatare

Profit si = % 215.252.649

pierderi Cheltuieli cu 25.780.000

materiile prime

Cheltuieli cu 21.875.000

materialele

consumate

Cheltuieli 17.200.000

privind energia

si apa

Cheltuieli 32.485.000

privind

marfurile

Cheltuieli 9.250.000

cu intretinerea

si reparatii

Cheltuieli 15.200.000

postale si taxe

de telecomunicatii

Cheltuieli 7.000.000

privind comisioanele

si onorariile

Cheltuieli cu 10.500.000

alte impozite,

taxe si varsaminte

asimilate

Cheltuieli cu 27.511.000

salariile personalului

Cheltuieli 9.644.649

privind asigurarile

si protectia

sociala

Despagubiri 5.550.000

amenzi si

penalitati

Cheltuieli de 21.457.000

exploatare

privind amortizarea

imobilizarilor

Cheltuieli de 8.000.000

exploatare

privind provizioanele

pentru deprecierea

activelor circulante

Cheltuieli de 3.800.000

exploatare

privind provizioanele

pentru riscuri

si cheltuieli

Profit si = % 215.252.649

pierderi Cheltuieli cu 29.428.000

materiile prime

Cheltuieli cu 23.500.000

materialele

consumate

Cheltuieli 21.600.000

privind energia

si apa

Cheltuieli 37.800.000

privind

marfurile

Cheltuieli 10.700.000

cu intretinerea

si reparatii

Cheltuieli 17.800.000

postale si taxe

de telecomunicatii

Cheltuieli 9.500.000

privind comisioanele

si onorariile

Cheltuieli cu 15.800.000

alte impozite,

taxe si varsaminte

asimilate

Cheltuieli cu 30.731.649

salariile personalului

Cheltuieli 15.683.502

privind asigurarile

si protectia

sociala

Despagubiri 7.000.000

amenzi si

penalitati

Cheltuieli de 25.741.000

exploatare

privind amortizarea

imobilizarilor

Cheltuieli de 9.700.000

exploatare

privind provizioanele

pentru deprecierea

activelor circulante

Cheltuieli de 5.600.000

exploatare

privind provizioanele

pentru riscuri

si cheltuieli

Inchiderea conturilor de cheltuieli financiare

Profit si = % 26.400.000

pierderi Cheltuieli 5.900.000

privind sconturile

acordate

Cheltuieli 8.500.000

financiare privind

provizioanele pentru

deprecierea

imobilizarilor financiare

Cheltuieli 12.000.000

financiare privind

amortizarea primelor

de rambursare a

obligatiunilor

Profit si = % 28.800.000

pierderi Cheltuieli 7.000.000

privind sconturile

acordate

Cheltuieli 9.800.000

financiare privind

provizioanele pentru

deprecierea

imobilizarilor financiare

Cheltuieli 12.000.000

financiare privind

amortizarea primelor

de rambursare a

obligatiunilor

Inchiderea conturilor de cheltuieli extraordinare

Profit si = Cheltuieli 6.800.000

pierdere privind calamitatile

si alte evenimente

extraordinare

Profit si = Cheltuieli 8.600.000

pierdere privind calamitatile

si alte evenimente

extraordinare

Stabilirea rezultatului exercitiului inainte de impozitare

R = Venituri - cheltuieli = 382.169.667 -

241.652.649 =

140.517.018

Rez. = Ven. - Chelt = 251.469.667 -

expl. din din 215.252.649 =

expl. expl. 229.944.398

Rez. = Ven. - Chelt. = 130.700.000 -

fin. fin. fin 26.400.000 =

104.300.000

Rez. = Rez. + Rez. = 229.944.398 +

curent expl. fin. 104.300.000 =

334.244.398

R = Venituri - cheltuieli = 600.135.945 -

289.384.151 =

310.751.794

Rez. = Ven. - Chelt = 407.335.945-

expl. din din 260.584.151 =

expl. expl. 146.751.794

Rez. = Ven. - Chelt. = 192.800.000 -

fin. fin. fin 28.800.000 =

164.000.000

Rez. = Rez. + Rez. = 146.751.794 +

curent expl. fin. 164.000.000=

310.751.794

Informatii referitoare la impozitul pe profit

Pierderea fiscala aferenta exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2004 respectiv pierderea fiscala aferenta exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2003, sunt prezentate mai jos:

Anul incheiat la Anul incheiat la
31 decembrie 2004 31 decembrie 2005

Profit brut - 836.311.396
Pierdere contabila (859.227.029) -
Rezerva legala deductibila - (37.364.937)

Cheltuieli nedeductibile 134.571.408 327.176.937
Venituri neimpozabile (510.746.419) (329.933.528)
Pierdere fiscala ani precedenti (1.515.912.697) (2.751.314.738)

Pierdere fiscala (2.751.314.737) (1.955.124.870)
Impozit pe profit - -

Rata de impozitare in 2005 si 2004 este de 25%. Societatea nu plateste impozit avand de recuperat inca pierderea fiscala.

Cifra de afaceri

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piete de desfacere:

Pondere Anul incheiat la Anul incheiat la
2005 31 decembrie 2004 31 decembrie 2005
(%)

Piata interna 32 3.058.346.777 4.381.549.202
Piata externa 68 4.995.152.381 9.358.405.966

100 8.053.499.158 13.739.955.168

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

Anul incheiat la Anul incheiat la
31 decembrie 2004 31 decembrie 2005

Petrochimie 4.952.021.922 9.977.228.007
Clorosodice 1.346.971.743 1.696.862.482
Pesticide 360.731.221 301.406.930
Marfuri 233.140.505 196.920.211
Produse Agro 476.027.269 526.975.000
Materiale de constructii 238.054.265 417.966.000
Diverse 446.552.233 622.596.538
8.053.499.158 13.739.955.168

CONCLUZII ASUPRA EVOLUTIEI INTRPRINDERII

Conform rezultatelor financiare inregistrate in contabilitate pe parcursul a doi ani de zile, intreprinderea S.C. Oltchim S.A. a inregistrat profit. Se observa o crestere considerabila a profitului inregistrat in anul 2005 fata de cel inregistrat in 2004. Cifra de afaceri a intreprinderii s-a marit cu aproximativ 6 miliarde de lei in anul 2005 (de la 8.053.499.158 in anul 2004, la 13.739.955.168 in anul 2005).

PROPUNERI

In urma rezultatelor obtinute, observam ca firma se afla intr-un proces de crestere a profitului de la an la an, de unde rezulta ca politica firmei este buna.

As avea insa o propunere de imbunatatire pe plan intern la nivelul pietelor de desfacere, deoarece cifra de afaceri inregistrata pe piata interna este mult mai mica decat cea de pe piata externa. Consider ca intrprinderea ar trebui sa se afirme in primul rand pe plan intern si sa castige increderea clientilor producand si vanzand mai multe produse care se cer pe piata interna si poate chiar la preturi mai mici decat pe pietele externe. Firma ar trebui sa ia in considerare cel putin la fel de mult, atat cerintele de pe piata interna, cat si cele de pe piata externa.

BIBLIOGRAFIE:


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate