Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
» asigurarea la termen de supravietuire si deces


asigurarea la termen de supravietuire si deces
asigurarea la termen de supravietuire si deces

TEZAUR

CAP. 1    DEFINITII

Urmatorii termeni folositi in Conditiile de asigurare sunt definiti astfel:
1.1. ASIGURATOR:

Prin acest termen va fi desemnata S.C. ASTRA ASIGURARI S.A. care are obligatia de a plati beneficiile care sunt prevazute in acest contract.

Prin Asigurator se intelege Administratia Centrala - Directia Asigurari de Viata.

1.2. CONTRACTANT:

Este persoana fizica majora sau persoana juridica ce incheie contractul de asigurare si-l semneaza impreuna cu Asiguratul, si are obligatia sa plateasca primele de asigurare; drepturile si obligatiile Contractantului sunt prevazute in acest contract.

1.3. ASIGURAT:

Persoana fizica a carei viata este obiectul asigurarii si a carei varsta, sex, ocupatie si stare de sanatate determina valoarea primelor de asigurare; poate fi una si aceeasi persoana cu Contractantul sau o persoana diferita, care semneaza impreuna cu acesta cererea de asigurare.

Varsta Asiguratului trebuie sa fie cuprinsa intre 16 si 60 de ani, cu conditia ca la terminarea contractului sa nu depaseasca 70 de ani.

1.4. BENEFICIARII :

Pot fi una sau mai multe persoane fizice si/sau juridice numite de catre Contractant cu acordul Asiguratului si care, in cazul decesului Asiguratului, incaseaza procentele stabilite de Contractant din suma asigurata si beneficiile suplimentare rezultate. Contractantul poate schimba Beneficiarii pe durata contractului, cu acordul Asiguratului, fara a fi obligat sa-si motiveze hotararea.

1.5. CONTRACT DE ASIGURARE

Este actul juridic prin care se reglementeaza raporturile juridice dintre partile contractante. Este format dintr-un ansamblu de documente cuprinzand cererea de asigurare, polita de asigurare, conditiile contractuale pentru asigurarea de baza si conditiile contractuale pentru clauzele suplimentare atasate, iar expresia “contract de asigurare” ori de cate ori va fi folosita va fi inteleasa ca incluzand toate aceste componente .

1.6. POLITA DE ASIGURARE

Este documentul emis si semnat de Asigurator in baza cererii de asigurare, care face dovada acceptarii in asigurare si incheierii contractului de asigurare.

1.7. PERIOADA DE ASIGURARE:

Este perioada pentru care se incheie contractul si pana la finele careia, in cazul supravietuirii Asiguratului, acesta primeste suma asigurata plus beneficiile suplimentare.

1.8. PRIMA DE ASIGURARE:

Reprezinta suma (in LEI sau EUR) ce trebuie platita de catre Contractant, conform frecventei stabilite.

1.9 SUMA ASIGURATA:

Este suma (in LEI sau EUR) inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste:

Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare;

Asiguratul in cazul supravietuirii la sfarsitul contractului.

1.10 VALOAREA DE RASCUMPARARE:

Este suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in cazul in care acesta reziliaza contractul. In primii trei ani de la inceperea contractului acesta nu poate fi rascumparat. Dupa incheierea acestei perioade, timp in care primele de asigurare au fost platite integral, contractul capata o valoare de rascumparare, care se calculeaza conform principiilor matematicii actuariale pe baza rezervei matematice si care este mai mica decat suma primelor platite.

Impreuna cu plata valorii de rascumparare se va plati si participarea la profit acumulata pana la acea data, daca ea exista.

1.11. ANIVERSAREA POLITEI :

Procesul care are loc la fiecare incheiere a unui numar intreg de ani de la inceperea contractului, pe parcursul perioadei de asigurare.

1.12. DREPTURI DE EMISIUNE

Suma stabilita anual de Asigurator pentru acoperirea cheltuielilor de emitere a politei de asigurare, ce trebuie platita suplimentar de Contractant, o singura data, la inceputul asigurarii impreuna cu cea dintai prima de asigurare

1.13. REZERVA MATEMATICA:

Reprezinta banii pe care Asiguratorul este obligat sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare.

1.14. ACTUALIZAREA SUMEI ASIGURATE SI A PRIMEI DE ASIGURARE:

Contractantul asigurarii are posibilitatea la fiecare aniversare a politei, cu exceptia ultimelor doua aniversari, de a opta pentru majorarea sumei de asigurare printr-un coeficient fix sau cu rata inflatiei, in limitele stabilite de Asigurator. Aceasta va avea ca efect si majorarea primei de asigurare.

CAP. 2 DISPOZITII GENERALE

2.1 Prin incheierea contractului de asigurare, Contractantul se obliga sa plateasca o prima de asigurare Asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea unui risc asigurat, sa plateasca Asiguratului sau persoanei desemnate o indemnizatie de asigurare, in limitele si termenele convenite.

2.2 Contractul de asigurare este reglementat de Cererea de asigurare, Polita de asigurare, Conditiile de asigurare si eventuale Clauze suplimentare si anexe, iar expresia “Contract de asigurare” –ori de cate ori este folosita- va fi citita ca incluzand toate aceste documente ce fac parte integranta din el.

2.3 Contractul de asigurare se considera incheiat cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

plata anticipata a primei de asigurare sau a ratei I din aceasta;

cererea de asigurare a fost acceptata de Asigurator;

emiterea politei de asigurare de catre Asigurator

2.4 Contractul de asigurare poate fi incheiat cu persone fizice, cetateni romani sau straini cu domiciliul stabil in Romania sau in strainatate, precum si cu persoane juridice de drept public sau privat care incheie asigurari pentru personalul angajat.

2.5 Respectarea riguroasa si indeplinirea de catre Contractant/Asigurat a obligatiilor prevazute in contractul de asigurare, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile din cererea de asigurare sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine Asiguratorului.

2.6 Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa.

CAP. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASIGURARE

3.1 Societatea ASTRA ASIGURARI S.A. isi asuma obligatia de a plati, in schimbul primei de asigurare achitate la zi, beneficiile care sunt prevazute in acest contract, in conditiile in care sunt respectate prevederile contractuale.

CAP. 4 RISCURI ASIGURATE

4.1 Decesul Asiguratului in perioada de asigurare, caz in care Asiguratorul are obligatia de a plati Beneficiarilor suma asigurata plus beneficiile suplimentare. Daca Beneficiarii nu sunt desemnati, atunci suma asigurata va reveni mostenitorilor, conform cotelor stabilite de catre Legiuitor.

4.2 Supravietuirea Asiguratului la terminarea perioadei de asigurare, caz in care Asiguratorul va plati acestuia suma asigurata plus beneficiile suplimentare.

CAP. 5 EXCLUDERI

5.1 Asiguratorul este exonerat de plata sumei asigurate:

a)      daca Asiguratul se sinucide in primii doi ani ai contractului. Daca Asiguratul se sinucide dupa trecerea a mai mult de doi ani de la inceperea contractului, Beneficiarii vor primi rezerva matematica.

b)      catre Beneficiarul contractului, daca acesta provoaca moartea Asiguratului in mod intentionat sau este complice la uciderea acestuia. In acest caz, sumele de bani ce i-ar fi revenit prin contract Beneficiarului vor fi acordate celorlalti beneficiari desemnati sau mostenitorilor Asiguratului, in cazul in care nu exista alti beneficiari desemnati de catre Contractant sau Asigurat.

c)      daca decesul se datoreaza infestarii cu virusul HIV.

5.2 Asiguratorul va plati doar rezerva matematica in urmatoarele cazuri de deces ale Asiguratului:

ca urmare a unui razboi sau operatiuni de razboi declarat sau nedeclarat, invazie, ocupatie militara, razboi civil, greve, acte de terorism sau sabotaj, implicarii intr-un act criminal;

ca urmare a contaminarii radioactive in urma unui accident nuclear;

pe timpul indeplinirii serviciului militar;

ca urmare a tentativei de sinucidere sau automutilarii;

ca urmare a consumului de alcool, stupefiante sau medicamente, altele decat cele prescrise de un medic autorizat pentru tratarea unei boli;

ca urmare a unor defecte fizice si infirmitati existente inainte de incheierea contractului, altele decat cele care au fost declarate si acceptate de Asigurator;

daca Asiguratul decedeaza in timpul unui antrenament sau competitii sportive;

daca Asiguratul decedeaza intr-un accident aviatic in timpul unui zbor ce nu se afla in cadrul transportului regulat de calatori sau nu este efectuat cu o companie charter autorizata;

daca decesul survine ca urmare a practicarii sporturilor extreme ( alpinism, ciclocros, bungee jumping, ski nautic, aviatie sportiva, sporturi de autoaparare si atac, sporturi cu motor)

CAP. 6 ACOPERIREA TERITORIALA

6.1 Contractul de asigurare este valabil indiferent de locul unde se produce decesul (in Romania sau in afara granitelor ei).

CAP. 7 PERIOADA DE ASIGURARE SI RASPUNDEREA ASIGURATORULUI

7.1 Durata contractului este intre 10 si 35 de ani.

7.2 Contractul de asigurare se considera incheiat prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

cererea de asigurare a fost acceptata de Asigurator;

Contractantul a achitat prima de asigurare stabilita de Asigurator;

Asiguratorul a emis polita de asigurare.

7.3 Perioada de valabilitate a contractului de asigurare este cea inscrisa in polita de asigurare, cu conditia achitarii integrale si in termen a primelor de asigurare.

7.4 Pana la data emiterii politei Asiguratul este protejat impotriva riscului de deces din accident in limita sumei asigurate, dar nu mai mult decat echivalentul a 15.000 EUR.

7.5 Cu exceptia cazului prevazut la alineatul 7.4, raspunderea Asiguratorului incepe din momentul indeplinirii cumulative a conditiilor de la punctul 7.2 dar, nu mai inainte de ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei de asigurare. Raspunderea Asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate a contractului inscrisa in polita, cu conditia achitarii integrale si la termen a primelor de asigurare.

CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE

8.1 Suma asigurata se stabileste la completarea cererii de asigurare pe baza calculului actuarial.

8.2 Contractantul asigurarii va primi din partea Asiguratorului, prin consultantii de asigurari de viata, la fiecare aniversare a politei, cu exceptia ultimelor doua aniversari, un formular in care vor exista propunerile ca suma de asigurare sa ramana nemodificata sau sa fie majorata cu un procent fix sau intre limitele stabilite anual de Astra Asigurari..

8.3 Nu vor putea beneficia de aceasta optiune asiguratii cu risc crescut, carora nu li se aplica conditiile standard.

8.4 Pentru sumele asigurate mari se va face o evaluare a realitatii necesitatii majorarii acesteia si a posibilitatilor de plata a primelor pe toata durata contractului.

8.5 Asiguratii care o perioada de pana la cinci ani nu au optat pentru majorarea sumei asigurate nu vor putea sa-si mareasca suma asigurata cu un coeficient superior inflatiei inregistrate in anul precedent.

In cazul in care prin reactualizarea sumei asigurate Asiguratul trece intr-o noua clasa de risc, ce necesita control medical, costul acestuia va fi suportat de Asigurat.

8.6 Asiguratorul isi rezerva dreptul de a analiza fiecare solicitare de majorare a sumei asigurate si de a refuza cererea fara a da explicatii.

CAP. 9 STABILIREA SI PLATA PRIMEI DE ASIGURARE

9.1 Valoarea primei de asigurare se calculeaza in functie de varsta, sexul si starea de sanatate a Asiguratului, de suma de asigurare, de perioada de asigurare si de tipul primei (unica, anuala, semestriala sau trimestriala).

Calculul primei de asigurare va tine cont si de gradul de risc pe care-l reprezinta ocupatia sau locul de munca al Asiguratului.

9.2. Prima de asigurare poate fi:

unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intrega perioada de asigurare;

fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3, 6 sau 12 luni.

9.3. Prima de asigurare initiala se plateste la semnarea cererii de asigurare.

9.4. Prima de asigurare fractionara, alta decat cea initiala, se achita inainte de terminarea perioadei acoperite de prima de asigurare platita anterior.

9.5. Plata primelor de asigurare poate fi facuta in numerar sau prin ordin de plata, astfel:In cazul platii primei initiale:

daca plata se face in numerar, Contractantul va primi chitanta pe care este obligat sa o pastreze;

daca plata se face prin ordin de plata, aceasta se va face in contul si banca indicate de Asigurator; la rubrica “reprezentand” se va inscrie “prima initiala de asigurare”

In cazul platii urmatoarelor rate de prima :

plata in numerar se va face de catre Contractant pe baza cupoanelor pe care le va primi de la Asigurator;

daca plata se face prin ordin de plata, aceasta se va face in contul si banca indicate de Asigurator ; la rubrica “reprezentand” se va inscrie numarul politei de asigurare si numarul ratei.

9.6. In cazul in care ocupatia, locul de munca sau hobby-urile Asiguratului se modifica pe perioada derularii contractului acesta este obligat sa notifice in scris Asiguratorul printr-o scrisoare recomandata, in cel mult cinci zile calendaristice de la data modificarilor respective.

Aceste schimbari vor fi analizate de Asigurator si vor putea conduce la modificarea primei de asigurare in sensul cresterii ei, corespunzator incadrarii Asiguratului intr-o noua clasa de risc.

9.7 In cazul intarzierii platii primelor de asigurare, Contractantul beneficiaza de un termen de gratie de 30 de zile pentru plata primei restante. Daca in timpul termenului de gratie Asiguratul decedeaza, Beneficiarii vor primi suma asigurata plus beneficiile suplimentare, din care Asiguratorul va opri prima de asigurare restanta.

Daca prima de asigurare nu a fost platita in perioada de gratie contractul se suspenda pe o perioada de 3 luni ; dupa aceasta perioada, daca prima de asigurare nu a fost platita si daca nu au trecut trei ani de la inceperea contractului de asigurare, acesta este reziliat fara nici o obligatie a Asiguratorului.

Daca prima de asigurare nu a fost platita in perioada de gratie si nici dupa perioada de suspendare, dar au trecut trei ani de la inceperea contractului, timp in care primele de asigurare au fost achitate, Contractantul are la dispozitie 10 zile calendaristice pentru a depune o cerere, transmisa ca scrisoare recomandata, la Asigurator, in care sa solicite trecerea la “contract cu suma de asigurare redusa” sau rascumpararea politei.

Daca Contractantul nu depune aceasta cerere in perioda acordata, dar a platit timp de trei ani de la inceperea contractului primele de asigurare, se trece automat la contract cu suma asigurata redusa dar, in acest caz, contractul nu mai poate fi rascumparat.

9.8 Daca in termen de 3 luni de la data scadenta a ultimei rate de prima neachitate Contractantul plateste toate primele de asigurare restante, dobanda aferenta acestora si cheltuielile comunicate de Asigurator, contractul poate fi reactivat in termenii contractului initial.

Asiguratorul isi pastreaza, insa, dreptul de a respinge cererea de reactivare a contractului fara a avea obligatia de a-si motiva hotararea. In acest caz Asiguratorul returneaza primele de asigurare restante platite de Contractant in momentul depunerii cererii de reactivare a contractului.

Pentru reactivarea contractului de asigurare sunt necesare urmatoarele:

- solicitare in scris de la Contractant si Asigurat, daca sunt persoane diferite, si daca Asiguratul este persoana majora;

- dovezi satisfacatoare pentru Asigurator ca Asiguratul corespunde din punct de vedere al sanatatii si al conditiilor de asigurare in general;.

- plata tuturor primelor restante, dobanda aferenta acestora si cheltuielile comunicate de Asigurator.

CAP. 10 EMITEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

10.1 Contractantul asigurarii trebuie sa completeze in scris o cerere de incheiere a unei polite de asigurare care cuprinde si o declaratie cu privire la starea de sanatate a Asiguratului. Cererea de asigurare trebuie semnata de Contractant, Asigurat (daca acesta este major) si un reprezentant autorizat al Asiguratorului.

10.2 Asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica starea de sanatate a Asiguratului putand solicita o examinare medicala a acestuia, efectuata de catre un medic autorizat de Asigurator.

10.3 Informatiile cuprinse in cererea de asigurare referitoare la sanatatea Asiguratului sunt confidentiale si vor fi folosite doar in scopuri interne si pentru reasigurare.

10.4 Orice declaratie neconforma cu realitatea conduce la anularea dreptului Beneficiarilor de a fi despagubiti in cazul realizarii evenimentului asigurat.

10.5 Asiguratorul isi rezerva dreptul de a percepe tarife suplimentare de prima sau de a refuza o cerere de asigurare. In situatia perceperii unui tarif superior, Asiguratorul are obligatia de a-si motiva hotararea. In situatia refuzului unei cereri de asigurare Asiguratorul nu are obligatia de a-si motiva hotararea si returneaza Contractantului banii incasati, fara dobanda.

10.6 Daca dupa depunerea cererii de asigurare, pana la emiterea politei, Contractantul se decide sa renunte la cererea de asigurare, Asiguratorul are obligatia de a returna Contractantului primele incasate, din care se scad cheltuielile de administrare efectuate de Asigurator pana in acel moment, cheltuieli care sunt evaluate conform documentatiei tehnice.

CAP. 11 REALIZAREA TOP UP

La orice aniversare a politei, cu exceptia ultimelor doua aniversari, Contractantul poate opta pentru un coeficient de adaptare dinamica a sumei de asigurare, fix, sau in functie de inflatie.

In plus, Contractantul poate opta pentru marirea sumei asigurate prin plata unei prime unice.

Aceasta plata suplimentara are ca efect acoperirea suplimentara a Asiguratului care devine efectiva imediat dupa plata acestei prime si a semnarii formularului de top-up de catre Contractant si Asigurator.

Prima de asigurare acceptata de Asigurator pentru realizarea unui top-up va fi de cel putin doua ori prima minima anuala de asigurare pentru acest produs.

Nu vor putea beneficia de aceasta optiune asiguratii cu risc crescut, carora nu li se aplica conditiile standard.

Pentru sumele asigurate mari se va face o evaluare a realitatii necesitatii majorarii acestora si a posibilitatilor de plata a primelor pe toata durata contractului.

Tipuri de top-up :

i). daca in contractul initial plata se efectuase sub forma unei prime unice, atunci top-up-ul poate fi facut sub forma de prima unica sau sub orice forma de prima fractionara.

ii). daca in contractul initial plata se efectuase sub forma de prima fractionara, atunci top-up-ul se poate realiza fie sub forma de prima unica, fie sub forma aceluiasi tip de prima fractionara.(daca prima initiala era anuala atunci top-up-ul se realizeaza sub forma unei prime anuale, daca prima initiala era semestriala, atunci top-up-ul se realizeaza sub forma unei prime semestriale etc).

Pentru realizarea unui top-up Contractantul trebuie sa achite o suma fixa care este stabilita de catre Asigurator

Asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza un top-up, fara a avea obligatia de a oferi explicatii Contractantului.

In momentul in care Contractantul solicita realizarea unui top-up care face ca noua suma asigurata sa se incadreze intr-o clasa superioara de risc, pentru care se cer anumite investigatii medicale, Asiguratul va efectua, pe cheltuiala sa, respectivele investigatii la o unitate medicala agreata de Asigurator.

CAP. 12 CESIONAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

12.1 Contractantul are posibilitatea de a cesiona drepturile obtinute prin contractul de asigurare. Pentru a cesiona contractul, Contractantul are nevoie de acordul Asiguratului (daca acesta este major). Pentru a fi valabila, cesiunea trebuie avizata de catre Directia Asigurari de Viata a S.C. ASTRA S.A.

12.2 Pe perioada cesiunii toate drepturile contractuale ii revin Cesionarului, obligatia de a plati primele de asigurare avand-o, in continuare, Contractantul. Daca la terminarea contractului acesta este cesionat, atunci suma asigurata si beneficiile suplimentare ii revin Cesionarului

CAP. 13 CONSTATAREA DAUNELOR SI PLATA INDEMNIZATIEI DE ASIGURARE

13.1 Decesul asiguratului trebuie anuntat la sediul Asiguratorului, prin scrisoare recomandata, in cel mult 15 de zile de la producere.

13.2 Intr-un interval de 40 de zile beneficiarii trebuie sa prezinte la sediul Societatii ASTRA ASIGURARI urmatoarele documente:

cerere de solicitarea despagubirii;

contractul de asigurare in original;

actele de identitate ale Beneficiarilor persoane fizice (copie xerox);

copie legalizata dupa certificatul de deces;

copie dupa certificatul constatator al mortii sau alt document oficial care sa ateste cauza decesului;

dovada ultimei plati a primelor de asigurare (original).

13.3 Indemnizatia de asigurare se datoreaza, independent de sumele cuvenite Asiguratului sau Beneficiarului din asigurari sociale, de repararea prejudiciului de cei raspunzatori de producerea sa, precum si de sumele primite de la alti Asiguratori in temeiul altor contracte de asigurare.

CAP. 14 REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

14.1 Rezilierea contractului in primii trei ani de asigurare nu duce numai la incetarea protectiei prin asigurare, ci si la pierderea in totalitate a primelor de asigurare deja platite si a beneficiului respectiv.

14.2 Contractul de asigurare inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare din ele se iveste prima:

incheierea perioadei de valabilitate inscrisa in polita;

decesul Asiguratului in perioada de valabilitate a politei si plata sumei asigurate (indemnizatiei de asigurare);

neachitarea primei de asigurare la termen sau, cel mult, in perioada de gratie;

rezilierea contractului in situatiile stabilite prin conditiile de asigurare;

neacceptarea continuarii contractului de catre Asigurat sau alta persoana majora daca Asiguratul este minor, in cazul cand Contractantul a decedat.

CAP. 15 DISPOZITII FINALE

15.1 Orice modificare a contractului poate fi facuta numai printr-o anexa atasata acestuia sub forma de act aditional, semnata de catre reprezentantul autorizat al SC ASTRA ASIGURARI SA si de catre Contractant.

15.2 Modificarea unor date care sunt inscrise in polita de asigurare (adresa Contractantului/Asiguratului, modificarea Beneficiarilor) se face numai print-un document scris, care stipuleaza modificarea respectiva, care este semnat de Contractant si a fost inregistrat la sediul S.C. ASTRA ASIGURARI S.A. –Directia Asigurari de Viata.

15.3 Orice modificare a politei de asigurare ce survine datorita unei schimbari legislative se realizeaza automat din momentul in care noua lege intra in vigoare.

15.4 Comunicarile intre partile contractante, necesare derularii contractului de asigurare, vor fi intocmite in toate cazurile, in scris. Comunicarile adresate Asiguratorului prin scrisoare recomandata produc efecte juridice de la data la care acesta le-a primit. Asiguratorul nu trebuie confundat cu consultantii de asigurari sau cu agentiile din teritoriu, ci prin Asigurator se intelege Administratia Centrala-Directia Asigurari de Viata. Orice schimbare a adresei Contractantului, precum si producerea oricarui eveniment care afecteaza sub orice forma relatia contractuala, trebuie comunicate in scris Asiguratorului, imediat ce s-au produs. In caz contrar, Contractantul poate suferi prejudicii neputand lua la cunostinta eventualele comunicari importante ale Asiguratorului. Intr-un astfel de caz, Asiguratorul este exonerat de raspundere.

15.5. In cazul in care Contractantul, respectiv Asiguratul, se afla pentru mai mult de 90 zile in afara teritoriului Romaniei, el este obligat sa indice Asiguratorului adresa unei persoane fizice sau juridice din Romania, imputernicita sa primeasca comunicari destinate lui (imputernicit pentru primirea de comunicari si transmiterea lor).

15.6 In situatia in care Contractantul asigurarii este o alta persoana decat Asiguratul si decedeaza, obligatiile sale sunt transferate Asiguratului, in cazul in care acesta doreste continuarea contractului, sau unei alte persoane daca acesta este minor. Aceasta prevedere se aplica si in cazul in care Contractantul este o persoana juridica si existenta sa inceteaza.

15.7 Orice modificare a continutului prezentelor conditii, impuse de o schimbare legislativa sau de o decizie a organelor de drept, va fi acceptata neconditionat de ambele parti. In acest caz, Asiguratorul se obliga sa informeze in scris Contractantul.

15.9 Legislatia aplicabila contractului de asigurare este legislatia romana in vigoare

DOCUMENTATIE TEHNICA

Tezaur

1. Elemente de calcul pentru tarifele de prima

Numere de comutatie

Dx = lx ∙ vx

Nx = Dx + Dx+1 + .. +Dw

Cx = (lx – lx+1) vx+ = dx ∙ vx

Mx= Cx + Cx+1 + .. + Cw

unde :

x = varsta de intrare in asigurare a asiguratului,x =

unde este varsta asiguratului, in ani, implinita la data incheierii contractului

n = durata contractului

w = varsta la care decedeaza ultimul supravietuitor

lx = numarul de supravietuitori la varsta x ani

dx = numarul decedatilor intre x si x+1 ani

v = factor de actualizare

i

1.2. Cheltuieli

- cheltuieli de achizitie (initiale) : % din suma asigurata;

- cheltuieli de incasare (comisionul ce revine agentului) : % din prima bruta incasata;

- cheltuieli anuale de administrare : % din suma asigurata, pe fiecare an de asigurare.

1.3. Periodicitatea platii primelor

Primele de asigurare se pot plati:

o singura data la incheierea contractului

anual

subanual : semestrial, trimestrial.

1.4. Calculul primelor de asigurare

Primele de asigurare se calculeaza pentru suma asigurata SA=1 u.m.

Prima unica neta (PU)n

(PU)n = Ax : n =

Prima anuala neta (PA)n

Prima anuala neta este platita anticipat pe toata durata contractului.

(PA)n = , unde äx : n =

(PA)n = =

Prima bruta unica (PU)b

(PU)b = (PU)n + ∙ (PU)b + ∙ äx : n

(PU)b =

inlocuind (PU)n si äx : n obtinem :

(PU)b =

. Prima bruta anuala (PA)b

(PA)b ∙ äx : n = (PU)n + ∙ (PA)b ∙ äx : n + ∙ äx : n

(PA)b =

sau

(PA)b =

Prime brute achitate in rate subanuale

Baza de calcul a acestor prime este reprezentata de prima bruta anuala. Suma tuturor primelor subanuale platite intr-un an de asigurare este egala cu prima bruta anuala multiplicata cu un coeficient supraunitar, d, care include cheltuielile suplimentare cu incasarea acestor prime. Astfel :

(PA)b(m)= ∙ d.

2. Calcule specifice pentru rezerva matematica

Rezerva matematica se va calcula luandu-se in considerare ani intregi de asigurare.

Intre doi ani intregi de asigurare, calculul rezervei matematice se va face prin interpolare liniara dupa formula:

tVx(z) = [(a-z) tVx + z t+1V x] : a, in care:

tVx(z) - este rezerva matematica calculata dupa t ani intregi si z zile de asigurare;

tVx - rezerva matematica calculata dupa t ani intregi de asigurare;

a - numarul de zile ale anului de asigurare, luat in calcul (365 sau 366 de zile).

Rezerva matematica calculata pe baza primelor nete pentru un asigurat de varsta x, dupa trecerea a t ani de la inceputul asigurarii ( t £ n , n = durata contractului ) este :

Rezerva matematica in cazul platii primei unice

tVx = Ax + t : n – t =

Rezerva matematica in cazul platii primelor anuale

tVx = Ax + t : n – t - (PA)n ∙ äx + t : n – t

tVx =

. Rezerva matematica in cazul platii primelor subanuale

tV = Ax + t : n – t – (PA)

unde,

,

3. Adaptarea dinamica a sumei asigurate si a primelorSocietatea are obligatia sa readapteze suma asigurata la fiecare aniversare a politei, numai daca pana la respectiva aniversare a politei contractantul a acceptat fiecare precedenta readaptare a sumei asigurate. Concomitent se readapteaza si prima de asigurare, in conformitate cu principiile standard ale matematicii actuariale.

Dupa t ani de la inceputul asigurarii, la aniversarea contractului, suma asigurata creste cu un supliment de suma asigurata D(SA)t care este calculat astfel :

D(SA)t = (SA)t-1 ∙ r , r = coeficientul de majorare

Noua suma asigurata devine:

(SA)t = (SA)t-1 + D(SA)t

(SA)t = (SA)t-1 (1 + r)

Pentru suplimentul de suma asigurata D(SA)t se calculeaza un supliment de prima de asigurare DPt , calculat conform formulei de calcul pentru prime prevazute in documentatie, luand in consideratie asiguratul de varsta x+t ani pentru o durata a asigurarii de n–t ani.

Prima pe care o va plati contractantul incepand cu anul t va fi :

Pt = Pt-1 + DPt , unde Pt poate fi prima unica, anuala sau subanuala, calculate conform formulelor prezentate in documentatie.

Pentru suplimentul de prima DPt care corespunde suplimentului de suma asigurata D(SA)t se calculeaza rezerva matematica suplimentara DtVx conform formulei corespunzatoare rezervei matematice tVx . Rezerva totala va fi egala cu tVx + DtVx .

4. Marirea sumei asigurate prin efectuarea unei plati unice (top-up)

In orice moment, to , al contractului, la cererea contractantului, se poate efectua marirea sumei asigurate. Pentru diferenta de suma asigurata, D(SA)to, se va calcula prima unica aferenta:

(PU)n = Ax+to : nD(SA)to = D(SA)to

(PU)b = (PU)n + ∙ (PU)b + ∙ äx : n

Pentru suplimentul suma asigurata D(SA)to se calculeaza rezerva matematica suplimentara DtVx conform formulei corespunzatoare rezervei matematice tVx . Rezerva totala va fi egala cu tVx + DtVx.

5. Participarea la beneficii

Excedentul de dobanda (ceea ce depaseste dobanda tehnica) este impartit intre societate si client dupa cum urmeaza: 85% din excedent ii revine clientului, aceasta ducand la cresterea fondului sau, iar 15% din excedent ii revine societatii.

Acest castig este obtinut dupa formula :

DS)t = (DS)t-1+0,85 [(jt – i) ∙ t-1Vx+(DS)t-1 *jt]

unde

DS)t = castigul realizat la sfarsitul anului t

t-1Vx = rezerva matematica la sfarsitul anului t – 1

i = dobanda tehnica

jt = dobanda castigata din fructificarea rezervei matematice in anul t

6. Suma asigurata redusa

In cazul in care contractul se transforma in contract cu suma de asigurare redusa, aceasta se calculeaza, dupa cum urmeaza.

Rezerva matematica tVx calculata pe baza primelor nete anuale (PA)n si beneficiile acumulate pana in anul t, se constituie in prima unica pentru o asigurare limitata la n-t ani, pentru asiguratul de varsta x+t ani

Astfel :

tVx +(DS)t = t(SA)x : n ∙(Ax + t : n – t+ ∙ äx+t : n+

unde t(SA)x : n = suma asigurata redusa

7. Valoarea de rascumparare

Valoarea de rascumparare la un moment t al contractului (VR)t se calculeaza in functie de rezerva matematica si de fondul acumulat pana la momentul t:

(VR)t = ft * tVx+ (DS)t

unde:

ft =
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate