Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ


SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ


SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

Tranzitia economiei romanesti, dupa 1989, de la sistemul etatist, centralizat, la economia de piata a determinat profunde schimbari in structurile economice si sociale, aparand ca un fenomen social major somajul si o categorie sociala, somerii, cu problemele lor specifice de protectie sociala si de reintegrare in munca.

O prima reglementare a problemelor legate de somaj s-a realizat prin adoptarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala. Elaborata intr-o perioada de inceput a functionarii pe baze noi a pietei muncii, ea nu a putut cuprinde intreaga complexitate a somajului, motiv pentru care, de-a lungul timpului, a suferit mai multe modificari si completari. Unele situatii si probleme au fost reglementate prin acte normative distincte care, impreuna cu Legea nr.1/1991, au intregit cadrul juridic al pietei muncii. In acest mod au fost reglementate problemele calificarii, recalificarii si perfectionarii pregatirii profesionale a somerilor, precum si situatia incadrarii in munca a absolventilor.Desi a cunoscut modificarile si completarile mentionate, legislatia acorda un loc preponderant masurilor de protectie pasiva a somerilor in detrimental celor active pentru cresterea gradului de ocupare, nu preciza sin u delimita cu suficienta claritate atributiile si sarcinile diferitelor organisme si institutii care activeaza pe piata muncii, nu se corela in mod corespunzator cu legislatia si directivele Uniunii Europene in domeniu si cu practicile Biroului International al Muncii.

Contextul socio-economic actual, schimbarile care au intervenit pe piata muncii, precum si eforturile Romaniei de a adera la Uniunea Europeana, au condus la adoptarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, prin care sunt reglementate masuri care sa vina in sprijinul persoanelor in dificultate, creandu-se astfel un cadru legislative adaptat la nivelul standardelor europene in privinta protectiei sociale.

Legea stimuleaza somerii sa isi caute loc de munca si incurajeaza angajatorii sa creeze noi locuri de munca.

Prin cresterea numarului de masuri active pe care le cuprinde, noua lege promoveaza o politica de protectie sociala active. Modificarile si completarile aduse acestei legi in anul 2004, prin Legea nr.107 care a extins categoria de beneficiari ai serviciilor ANOFM, si in anul 2005, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.144 prin care au fost reglementate masuri vizand imbunatatirea protectiei sociale a somerilor si stimularea incadrarii in munca a acestora precum si modificarea modului de acordare a dreptului la indemnizatie de somaj, au fost necesare pentru a o pune in deplina concordanta cu legislatia europeana, cu Codul Muncii, ca si cu noile exigente care decurg din obligatiile asumate in procesul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, prin documentele adoptate de Guvernul Romaniei, asa cum sunt Planurile Nationale de Actiune in domeniul Ocuparii sau prin documente commune, cum este Documentul comun de evaluare privind prioritatile politicii de ocupare.

De asemenea, aceste modificari si completari ale Legii nr.76/2002 ofera noi parghii de cointeresare a angajatorilor si a persoanelor in cautarea unui loc de munca, conduc la ridicarea calitatii tuturor serviciilor prestate de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, precum si la dezvoltarea activitatilor de formare profesionala a somerilor in concordanta cu cerintele pietei muncii.

De prevederile Legii nr.76/2002 beneficiaza persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:


a) au devenit someri, respectiv nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare;
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

In acceptiunea Legii nr.76/2002 persoana in cautarea unui loc de munca este "persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii" , iar somerul persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.
e) se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.

INDEMNIZATIA DE SOMAJ

Indemnizatie de somaj este o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca.

Cuantumul indemnizatiei pentru somaj este 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la care se adauga, in functie de vechimea in munca, un procent de 3%, 5%, 7% sau 10% din media salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare. Perioada de acordare este tot in functie de stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj: 6 luni pentru un stagiu de cel putin 1 an, 9 luni - stagiu cel putin 5 ani si 12 luni - stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

De acest drept beneficiaza persoana care se afla in una din situatiile de mai jos:

le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor. Prin motive neimputabile se intelege incetarea raporturilor de munca in temeiul art.56 lit.a), b), c), e), f), h), j), art.61 litc) si d), art.65 alin.(1), art.94 alin.(4) din Codul Muncii;

le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor in temeiul art.84 alin.(2) lit.c), alin.(2) lit.e) si h) si art.84 alin.(4) din Legea functionarului public nr.188/1999;

le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;

le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.

si indeplineste cumulative urmatoarele conditii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.


Sunt asimilate somerilor si beneficiaza de indemnizatie de somaj si persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:


a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
c) sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.

Persoanele asimilate somerilor beneficiaza de indemnizatie de somaj pe o perioada de 6 luni si este egala cu 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii dreptului.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
De asemenea, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

MASURI PENTRU STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA

  1. Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca

se realizeaza, in principal, prin: informarea si consilierea profesionala; medierea muncii; formarea profesionala; consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri. Toate aceste servicii se acorda gratuit persoanelor inregistrate in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

Facilitati acordate persoanelor la incadrarea in munca.

Completarea veniturilor salariale

- persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj si care se angajeaza pentru program normal de lucru, cu contract individual de munca pe durata nedetermoinata sau determinate mai mare de 12 luni,si ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii.
Aceasta suma nu se acorda persoanelor care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani.

- absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii.
- absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Aceasta suma se acorda numai absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.

Nu beneficiaza de niciuna din primele mentionate mai sus, absolventii care: la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu; se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani; la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;
absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;

Stimularea mobilitatii fortei de munca

- persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii.
- persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii.Aceste doua drepturi nu pot fi cumulate.

Daca raportul de munca inceteaza intr-o perioada mai mica de 12 luni, din motive imputabile angajatului (art.55 lit.b), 56 lit.g) si i), art.61 lit.a) si b), art.79 din Codul Muncii) acesta va fi obligat la restituirea integrala a sumelor primite.

  1. Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor

se realizeaza prin subventionarea locurilor de munca, acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca si prin acordarea unor facilitate.

Subventionarea locurilor de munca

Pentru incadrarea in munca a absolventilor:

- angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:
a)
1 salariu de baza minim brut de tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
b) 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c) 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.


- angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele de mai sus pe o perioada de 18 luni.

Nu beneficiaza de prevederile de mai sus, angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant, pentru absolventii din aceasta categorie (unitati din cadrul M.Ap.N. Ministerului Justitiei, S.R.I., S.I.E., Ministerului Administratiei si Internelor, S.P.P.)

Pentru a beneficia de subventionarea acestor locuri de munca, angajatorii trebuie sa incheie o conventie cu agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, sens in care trebuie sa depuna urmatoarele documente:

- tabel nominal cu absolventii incadrati in munca

- certificatul de persoana cu handicap, daca este cazul;

- actul de identitate al absolventului, actul de absolvire, contractul individual de munca

- declaratia absolventului ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca sau de serviciu;

- declaratia angajatorului ca absolventul nu a fost incadrat pe un post reinfiintat in mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestuia.

Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile mai sus aratate, sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii. In caz contrar restituie, in totalitate sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive: art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003; art. 84 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 188/1999.


Angajatorii care, dupa expirarea termenului de 3 prevazut de lege, mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii
Absolventii pot fi incadrati, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Masurile de stimulare (subventiile) nu se acorda in luna pentru care angajatorul nu depune documentele mai sus mentionate pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare aferenta lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate

Pentru someri peste 45 de ani, someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale, personae cu handicap, someri care au mai putin de 3 ani pana la pensie (anticipate partiala sau pentru limita de varsta)

- angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, inregistrati la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.


- de facilitatile prevazute mai sus, cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati (sub 75 de salariati), nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

- angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare.
Nu beneficiaza de subventionarea locurilor de munca angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din aceste categorii.Pentru a beneficia de subventionarea locurilor de munca pe care au fost incadrate persoanele din categoriile celor mentionate mai sus, angajatorii trebuie sa incheie o conventie cu agentia judetean pentru ocuparea fortei de munca, pentru fiecare categorie in parte fiind obligatorie depunerea documentelor prevazute de lege.

Pentru verificarea si acordarea sumelor lunare cuvenite precum si a scutirii de la plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorii depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca, odata cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta lunii respective, si un tabel nominal cu persoanele in cauza, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata.

Masurile de stimulare (subventiile) nu se acorda in luna pentru care angajatorul nu depune documentele mai sus mentionate pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare aferenta lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate

Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale persoanelor din categoriile mentionate cel putin 2 ani de la data incadrarii. In caz contrar restituie, in totalitate sumele incasate pentru fiecare persoana plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive: art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003; art. 84 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 188/1999.

OBLIGATII CE DECURG DIN APLICARERA LEGII NR.76/2002

Obligatiile angajatorului, persoana fizica si juridica sunt:

sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca, in a caror raza isi au sediul/domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantare (prin loc de munca vacant se intelege si locul de munca nou-creat);

sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj;

sa plateasca lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 2,5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate;

sa retina si sa vireze lunar contributia individuala, in cota de 1%, aplicata asupra salariului de baza lunar brut, datorata de asiguratii salariati;

sa comunice datele si informatiile solicitate in scris de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege

la completarea documentelor oficiale sa utilizeze Clasificarea ocupatiilor din Romania.

Nerespectarea obligatiilor legale mai sus mentionate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, potrivit legii.

sa anunte agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 3 zile, incadrarea in munca a persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj.

sa respecte conditiile in care i-au fost acordate masurile de stimulare prevazute de lege si pentru care si-a asumat obligatii;

Obligatiile persoanei fizice, beneficiara a drepturilor prevazute de lege:

sa se prezinte lunar, pe baza programarii (la viza) sau ori de cate ori este solicitata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor (incadrarea in munca, pensionarea, realizarea de venituri, ect.);

sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata;

sa caute activ un loc de munca;

sa restituie orice suma incasata necuvenit din bugetul asigurarilor pentru somaj (indemnizatie de somaj, contravaloarea cursurilor de formare profesionala nefinalizate din motive imputabile persoanei, sumele primite cu titlu de prime,etc.).Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate

Asigurari


Asigurari
Birotica
Confectii
Industria lemnului
Turism


termeni
contact

adauga