Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
Piata asigurarilor. Concept.Operatori.Organizare.


Piata asigurarilor. Concept.Operatori.Organizare.


Piata asigurarilor. Concept.Operatori.Organizare.

Piata asigurarilor reprezinta cadrul organizatoric si metodologic in care se realizeaza operatiile de asigurari, respectiv activitatea de asigurare.

Operatorii specifici pe piata asigurarilor sunt: asiguratorul si asiguratul.

Asiguratorul lanseaza oferta de asigurare, in temeiul unei legi - in cazul asigurarilor obligatorii sau in virtutea unui contract - in cazul asigurarilor facultative.

Asiguratul isi manifesta cererea de asigurare in functie de interes, potenta financiara sau in virtutea legii - in cazul asigurarilor obligatorii.

Parametrii de baza ai pietei asigurarilor sunt oferta si cererea de asigurare.

Cererea de asigurare vine din partea persoanelor fizice si juridice care doresc sa incheie diferite tipuri de asigurari.Oferta de asigurare este reprezentata de asiguratorii de pe piata de asigurari.

Asigurarile au un continut complex, dat de elementele generale constitutive si relatiile care se creaza intre acestea. Deci, pe piata asigurarilor interactioneaza urmatoarele elemente:

Operatorii sau partile implicate ;

Obiectul asigurarii - bunurile, persoanele, raspunderea civila;

Interesul in promovarea asigurarii - reflecta manifestarea de vointa favorabila promovarii raporturilor de asigurare dintre asigurat si asigurator. Interesul in asigurare e motivat de risc, dar poate constitui si efectul unor actiuni educationale.

Riscul - element descris in subcapitolul 1.2.2. al acestei lucrari

Suma asigurata - este limita maxima pana la care asiguratorul raspunde fata de asigurat; suma asigurata e stabilita prin contractul de asigurare (in asigurarile facultative) sau prin acte normative (in asigurarile obligatorii).

Prima de asigurare - este suma stabilita de bani, pe care asiguratul e obligat, in baza contractului de asigurare sau in baza legii, sa o plateasca asiguratorului, in schimbul preluarii asupra sa a riscului asigurat si angajamentului sau de a achita asiguratului, la ivirea cazului asigurat a despagubirii ori a sumei asigurate cuvenite.

Despagubirea - este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea acoperirii pagubei produse de riscul asigurat, fiind in limita sumei asigurate, egala sau mai mica decat paguba.

Perioada de asigurare - este perioada de timp, pentru care actioneaza asigurarea; la asigurarile prin efectul legii, asigurarea nu este limitata in timp, ea actionand continuu.

Elementele asigurarii se regasesc in contractul incheiat intre asigurat si asigurator.

Potrivit legislatiei, in Romania activitatea de asigurare poate fi exercitata numai de :

a)            persoane juridice romane, constituite ca societati pe actiuni si/sau societati mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii reglementate la art.12 din Legea nr.403/2004 ;

b)           sucursale ale unor societati de asigurare si/sau reasigurare din statele membre care desfasoara activitate de asigurari pe teritoriul Romaniei in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii;

c)            filiale si/sau sucursale ale unor societati de asigurare si/sau reasigurare din state terte, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit procedurii.

Modificarile legislative permit autorizarea oricarui asigurator cu sediul social in afara Uniunii Europene si care doreste sa stabileasca o sucursala sau o agentie pe teritoriul Romaniei . Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda aceasta autorizatie daca asiguratorul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)            este indreptatit sa desfasoare activitate de asigurare potrivit legii;

b)           deschide o agentie sau o sucursala pe teritoriul romaniei

c)           se obliga sa deschida conturi specifice activitatii de asigurare pe care o desfasoara si sa inregistreze toate datele privind tranzactiile efectuate;

d)           desemneaza un reprezentant, cu aprobarea CSA;

e)            poseda in Romania active in limita legii;

f)            se obliga sa mentina marja de solvabilitate stabilita de lege;g)           prezinta un studiu de fezabilitate;

h)           trimite orice informatii solicitate de CSA.

Schematic, piata asigurarilor este prezentata in Fig.3. pag. 10. In Fig.3. se observa atat operatorii pietei asigurarilor, relatiile de interferenta dintre operatori, cat si cadrul organizational al pietei de asigurari..

Cadrul organizational al pietei asigurarilor consta in diversitatea retelei institutionale.

Pe piata asigurarilor pot functiona: societati comerciale de asigurare, de asigurare - reasigurare, organizatii de tip mutual si asociatii de asigurare.

Fig.3. -     Piata asigurarilor

Societatile comerciale de asigurare sau de asigurare-reasigurare, functioneaza in tara noastra, cu capital de stat si privat. Unele functioneaza ca societati pe actiuni, altele ca societati mutuale cu capital intern sau mixt (intern si strain). Societatile de asigurare si reasigurare trebuie sa functioneze in temei legal. Societatile comerciale de asigurare si/sau reasigurare functioneaza pe criteriul obtinerii unui profit.

Aceste societati functioneaza pe baza legii societatilor comerciale si a legii speciale privind societatile de asigurare si supraveghere a asigurarilor; pot fi constituite numai ca societati pe actiuni la care actionarii semnificativi si persoanele semnificative se aproba de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Administrarea societatilor pe actiuni din domeniul asigurarilor se realizeaza de catre Consiliul de Administratie, ai caror membrii se aleg de catre actionari in cadrul Adunarii Generale. Consiliului de Administratie are ca atributii: elaborarea unor politici manageriale in concordanta cu strategia de dezvoltare a societatii, angajarea si incadrarea personalului din functiile de conducere, intocmirea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, intocmirea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, intocmeste programul de investitii pentru exercitiul urmator. Gestiunea societatii este infaptuita de catre conducerea executiva si controlata de actionari prin intermediul Comisiei de cenzori.

Societatile comerciale pe actiuni colecteaza, transforma si redistribuie disponibilitatile financiare sau transforma riscurile individuale in riscuri colective. Resursele principale ale acestor unitati economice sunt constituite din prime de asigurare si dobanzi primite din angajamentele contractate. Scopul principal este realizarea profitului. In schimbul vanzarii produsului de asigurare - adica de preluarea a riscului, pe baza unui contract sau polita de asigurare, societatea de asigurare incaseaza, de la persoanele fizice sau juridice interesate de asigurare, o suma de bani, denumita prima de asigurare.

Societatile de asigurare isi pot organiza retea teritoriala la nivelul judetelor, oraselor, comunelor si satelor in functie de potentialul economico-social si in functie de interesul pentru asigurare. Structura organizatorica este dimensionata in functie de strategia de dezvoltare a societatii, posibilitatile financiare, produsele de asigurare oferite si gradul de incarcare a salariatului cu activitate in timpul normal de munca.

Societatile de asigurare au atat rol economic cat si rol social. D.p.d.v. economic, societatea trebuie sa indeplineasca scopul propus la infiintare, adica realizarea profitului pentru actionari si satisfacerea nevoilor asiguratilor de preluarea a riscurilor. In plan social, societatile de asigurare armonizeaza relatiile si tensiunile la producerea riscurilor asigurate, riscuri generatoare de mari pagube.

Organizatiile de asigurare de tip mutual functioneaza pe baza principiului mutualitatii, conform statutelor si efectueaza operatii de intrajutorare pentru membrii lor, neavand ca scop obtinerea unui profit. Neavand capital, apartin contractantilor asigurarilor, care obtin avantajul de a primi acoperire prin asigurare, platind sume minime. Specific acestor organizatii este faptul ca oricare membru al organizatiei mutuale este in acelasi timp si asigurat si asigurator. Membrii organizatiei mutuale contribuie la constituirea fondului comun de asigurare, cu o contributie stabilita. O societate mutuala practica o prima de asigurare uniforma pentru toti cotizantii. Din fondul constituit se acopera eventualele daune pentru asigurarile de bunuri sau raspundere civila si se platesc sume asigurate cuvenite la asigurarile de persoane.

Contributia membrilor organizatiei mutuale de asigurari se regularizeaza dupa o perioada de timp, de regula un an, tinandu-se seama de marimea reala a pagubelor si a sumelor asigurate cuvenite la asigurarile de viata.

Cu toate ca legislatia permite, pe piata asigurarilor din Romania aceasta categorie de asigurator nu s-a dezvoltat. De altfel, strategia Uniunii Europene in ce priveste piata comuna a asigurarilor este de a elimina sistemul de asigurare prin societati mutuale; in plin proces de globalizare a economiei, statul nu este interesat in sustinerea unor organizatii lipsite de profit, deci care nu constituie resurse fiscale si in a caror mod de organizare statul are un redus nivel de interventie.

Intermediarii in asigurari

In unele situatii, asigurarea, respectiv reasigurarea nu se incheie in mod direct intre partile contractante, ci prin intermediari. In asigurari, intermediarii sunt reprezentati de agentii de asigurare si de catre brokeri.

Intermediarii in asigurari au aparut ca profesie liberala (entitati economice) pe piata asigurarilor din Romania, odata cu punerea in aplicare a Legii nr.32/2000. Pana in acel moment intermedierea asigurarilor s-a facut potrivit Legii nr. 47/1991, de catre agentii de asigurare, persoane fizice sau juridice, carora nu li s-a atribuit un statul clar de asociatie profesionala. Odata cu intrarea in vigoare a noii legi, pe langa agentul de asigurare care reprezinta interesele asiguratorului, a fost introdusa si activitatea de broker de asigurari.

Asiguratorii nu pot desfasura activitati de asigurare prin intermediari neautorizati si/sau neinregistrati. Exceptie de la aceasta prevedere fac cei care, avand o activitate profesionala alta decat intermedierea in asigurari, intermediaza contracte de asigurare care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Contractul de asigurare intermediat necesita doar cunostinte referitoare la riscul acoperit prin acesta;

Contractele de asiguarare intermediate nu fac parte din categoria asigurarilor de viata si nu acopera riscuri de raspundere civila;

Contractele de asiguarare intermediate sunt complementare altor produse sau servicii prestate de alt furnizor, atunci cand acesta acopera urmatoarele riscuri: intreruperea activitatii, pierderea sau deteriorarea marfii acelui furnizor, deteriorarea sau pierderea bagajelor, alte riscuri legate de calatoria rezervata de acel furnizor, chiar daca contractul de asigurare intermediat acopera riscuri din categoria asigurarilor de viata sau de raspundere civila, daca acesta este un risc auxiliar al riscului principal legat de acea calatorie;Primele anuale nu depasesc echivalentul a 500 de euro si durata contractului de asigurare intermediat, inclusiv orice reinnoire nu depaseste 5 ani.

Primele de asigurare platite de catre clienti prin intermediari in asigurari se considera ca fiind transferate asiguratorului la momentul platii.

Despagubirile sau sumele asigurate platite de catre asigurator prin intermediari se considera ca fiind transferate clientilor numai in momentul incasarii efective de catre acestia a sumelor/despagubirilor respective.

Agentii de asigurare reprezinta un canal de distributie mult utilizat de catre societatile de asigurare pentru vanzarea politelor lor. Sunt utilizati, indeosebi, pentru asigurarile incheiate de persoanele fizice, in special asigurari de viata, autovehicule, bunuri. In unele companii agentii de asigurare sunt implicati si in activitati legate de constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor.

Conform reglementarilor in vigoare, o persoana fizica sau juridica poate desfasura o activitate ca agent de asigurare daca detine o autorizatie din partea unui asigurator, denumita contract de agent.

Agentul de asigurare persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa aiba pregatirea profesionala de specialitate, competentele, cunostintele si aptitudinile corespunzatoare acestei activitati, in conformitate cu normele emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in acest sens;

sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala sau o garantie echivalenta de la un asigurator, in numele caruia el lucreaza sau al carui imputernicit este.documentul trebuie sa fie valabil pe intreg teritoriul Comunitatii Europene;

sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru alte infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;

Agentul de asigurare persoana juridica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare, fiind autorizat si inregistrat ca atare;

sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila,    in conformitate cu cerntele prevazute in normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

sa nu fi fost declarat anterior in faliment si sa nu faca obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara si/sau de faliment la data solicitarii autorizarii;

asociatii, actionarii semnificativi, precum si persoanele semnificative sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;

conducatorul executiv sa indeplineasca conditiile privind pregatirea si experienta necesare pentru a detine aceasta functie conform normelor emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Un agent de asigurare persoana fizica sau juridica nu poate intermedia aceleasi clase de asigurari decat pentru un singur asigurator.

Daca un asigurat a incheiat o asigurare printr-un agent de asigurare, asiguratorul in numele caruia actioneaza agentul este raspunzator fata de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare.

Calitatea de agent de asigurare este incompatibila cu cea de broker de asigurare.

Brokerul de asigurare

Aparitia brokerilor in asigurari a fost obiectiv necesara pe piata asigurarilor datorita ritmului rapid al modificarilor conditiilor economice, sociale, schimbarii periodice a legislatiei privind reglementarea in domeniul asigurarilor. Brokerii confera pietei de asigurari mai multa transparenta si flexibilitate.

Brokerul de asigurari este intermediarul specializat care cunoaste foarte bine situatia tuturor pietelor de asigurari si reasigurari, are legaturi permanente cu toate centrele mari si detine in orice moment informatii referitoare la cererea si oferta de asigurari si reasigurari pentru fiecare tip de risc si clasa de asigurari. De asemenea cunoaste in orice moment evolutia indicatorilor de piata (cum ar fi de ex. nivelul primelor practicate pentru un anumit tip de risc pe toate pietele din lume). Avand cunostinte multiple privind pietele, termenii si conditiile de asigurare, brokerul poate sa garanteze o protectie completa clientului si o prima corespunzatoare pentru asigurator. Are ca activitate principala oferirea unor servicii pe baza unui standard rezonabil de experienta si competenta profesionala. Alte servicii puse la dispozitia clientilor de catre brokeri sunt: identificarea, analiza si evaluarea riscurilor, prezentarea unui program de asiguarare deja elaborat sau conceperea unui program de asigurari adecvat, negocierea politelor de asigurare si incheierea contractelor, asistarea si intocmirea dosarelor de dauna si obtinerea despagubirilor, gestionarea politelor, furnizeaza la cerere informatii privind piata de asigurari si evolutia ei. Brokerul de asigurare ofera consiliere si incheie asigurarea in mod normal ca agent al asiguratului, dar este platit de obicei printr-un comision    - numit " taxa de brokeraj" ( cota procentuala din prima platita de catre client, cota care este in functie de tipul de contract, durata, piata) de catre asigurator.

Brokerii reprezinta interesele asiguratilor in relatia cu societatile de asigurare. Datorita unei carente legislative, situatia permitea in mod paradoxal brokerilor de asigurare, sub conditia imputernicirii primite din partea asiguratorilor, sa colecteze primele in numele acestora si sa emita documentele necesare. Situatia permitea in mod paradoxal brokerilor de asigurare sa incheie si contracte de asigurare in calitate de agent de asigurare. In aceste situatii contractul de asigurare era semnat in ambele parti de aceiasi persoana, devenind nul de drept si totusi acceptat si validat de asiguratori. Astfel, la propunerea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor s-a modificat legislatia asigurarilor, prin Legea nr.76/2003 - pentru modificarea si completarea Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor. Brokerul de asigurare este definit clar " ca persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau reasigurare si acorda asistenta pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz" [din Legea nr.32/2000]. Ulterior prin Legea nr.403-2004, se adauga :Brokerul este persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;

Brokerul este un intermediar dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii.

O persoana juridica poate desfasura activitatea de intermediere in asigurari si/sau reasigurari in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare daca are o autorizatie de functionare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. In vederea obtinerii autorizatiei de functionare , solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documente din care sa rezulte ca va respecta urmatoarele conditii:

sa fie persoana juridica, in a carei denumire sa fie cuprinsa obligatoriu sintagma "broker de asigurare, broker de asigurare/reasigurare sau broker de reasigurare";

sa aiba un capital social varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150 milioane lei vechi - valoare care va fi actualizata prin norme adoptate de Comisiea de Supraveghere a Asigurarilor;

sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila valabil pe intregul teritoriu al Comunitatii Europene si al statelor ce apartin Spatiului Economic European;

sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare;

sa nu fi fost declarat anterior in faliment si sa nu faca obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara si/sau de faliment la data solicitarii autorizarii;

asociatii, actionarii semnificativi, precum si persoanele semnificative sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;

conducatorul executiv sa indeplineasca conditiile privind pregatirea si experienta necesare pentru a detine aceasta functie conform normelor emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

numele solicitantului sa nu induca in eroare publicul.

Un broker de asigurare si/sau de reasigurare nu poate fi actionar semnificativ sau persoana semnificativa a unui asigurator si/sau reasigurator.

Un asigurator si/sau reasigurator nu poate fi actionar sau administrator al unui broker de asigurare si/sau de reasigurare.

Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare nu isi pot desfasura activitatea prin agenti de asigurare.

Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare au dreptul sa colecteze primele, sa plateasca despagubirile in moneda prevazuta in contractul de asigurare sau reasigurare si sa emita documentele de asigurare /reasigurare in numele asiguratorului sau reasiguratorului.

Un broker de asigurare care solicita autorizarea achita la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare de 30 milioane lei vechi (cuantumul taxelor de autorizare se actualizeaza periodic prin decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in functie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica) . In cazul respingerii cererii de autorizare taxa de autorizare nu se restituie.

Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare achita, din momentul acordarii autorizatiei de functionare pe durata valabilitatii acesteia o taxa de functionare, stabilita anual de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de maximum 0,3% din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate. Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare se calculeaza majorari de intarziere, conform reglementarilor in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.

La nivel national, brokerajul in asigurari este tutelat de catrea Uniunea Nationala a Societatilor    de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania ( UNSICAR).

Intermediarii in asigurari sunt si vor ramane parghia de legatura intre asiguratori si asigurati in piata asigurarilor. De profesionalismul si seriozitatea acestora depinde calitatea contractelor de asigurare si viziunea asiguratilor despre asigurari si chiar evolutia pietei asigurarilor.Legea nr.403/11.10.2004, completeaza si modifica Legea nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilorPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Asigurari


Asigurari
Birotica
Confectii
Industria lemnului
Turism


termeni
contact

adauga